Byla e2-1465-236/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Belam LT“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą Nr. 439049 „Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas“ (toliau – ir Pirkimas).

62.

7Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės 2019-07-22 raštu Nr. (11.7)2-3811 tiekėjams pateiktą sprendimą pakeisti ir naujai išdėstyti techninių specifikacijų 6.14.1. punktą, taip iš esmės pakeičiant Pirkimo sąlygas ir nustatant konkurenciją pažeidžiantį ir tiekėjus diskriminuojantį techninės specifikacijos reikalavimą, dėl kurio skirtingų Pirkimo objektų – VGMS postų ir VGMS programinės įrangos – Pirkimas bendru pirkimu tampa neteisėtu.

83.

9Ieškovė UAB „Belam LT“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras ir nesudaryti Pirkimo sutarties iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019-08-21 nutartimi nutarė visiškai patenkinti ieškovės UAB „Belam LT“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdyti Pirkimo procedūras ir nesudaryti Pirkimo sutarties perkančiosios organizacijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos vykdomame tarptautiniame viešajame pirkime Nr. 43049 „Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas“ iki šios bylos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

135.

14Teismas nustatė, kad atsakovė 2019-07-22 raštu Nr. (11.7)2-3811 informavo tiekėjus apie sprendimą Pirkimo procedūrų vykdymo metu iš esmės pakeisti Pirkimo sąlygas ir nustatyti kitokį nei iki tol techninės specifikacijos (Pirkimo sąlygų 1 priedas) 6.14.1. p. reikalavimą. Ieškovė 2019-08-01 pateikė pretenziją, tačiau perkančioji organizacija 2019-08-09 raštu Nr. (11.7)2-415 pranešė ieškovei, kad jos pretenziją atmetė.

156.

16Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje suformulavo reikalavimus, pateikė faktinius bei teisinius argumentus bei, ieškovės teigimu, reikalavimus pagrindžiančius įrodymus. Dėl to teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

177.

18Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju byloje Pirkimo objektas yra vidutinio greičio matavimo sistemos (toliau – ir VGMS), kurias sudaro: 1) techninė įranga – automatinės valstybinių registracijos numerių atpažinimo kameros su pagalbiniais periferiniais įrenginiais ir 2) VGMS duomenų administravimo ir valdymo programinė įranga.

198.

20Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad Pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas, nepažeis viešojo intereso, nes atsakovė pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą. Dėl to teismas konstatavo, kad Pirkimo terminai neturi išskirtinės svarbos.

219.

22Teismas pažymėjo, kad sąžiningai konkurencijai viešuosiuose pirkimuose turi būti suteiktas prioritetas. Ieškovė pateikė argumentų ir įrodymų, kad ginčijamas atsakovės sprendimas gali riboti konkurenciją. Be to, netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi Pirkimo procedūros yra prasidėjusios. Ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį gali būti apsunkintas ir tolimesnis ieškovės dalyvavimas su kitais viešojo pirkimo dalyviais nebebūtų lygiavertis. Dėl to teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti, jog Pirkimo objektas turi būti įsigyjamas neatidėliotinai, nenustatyta.

2310.

24Teismas nurodė, kad nenustačius neabejotino neatidėliotino pagrindo, kuo skubiau užbaigti Pirkimą, spręstina, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti Pirkimo procedūrų nestabdant.

2511.

26Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės – laikino pobūdžio suvaržymai, taikytini iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės. Įstatymas nustato teismams sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, dėl kurių tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos operatyviau. Dėl to teismas sprendė, kad Pirkimų procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti.

2712.

28Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje bus pažeistas viešasis interesas, susijęs su sąžininga konkurencija ir tinkamu, efektyviu ir ekonomišku valstybės lėšų panaudojimu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

29III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3013.

31Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-08-21 nutartį, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

3214.

33Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3414.1.

35Pirmosios instancijos teismas, vertindamas preliminarų ieškinio pagrįstumą, turėjo patikrinti, kaip ieškinyje nurodomos faktinės aplinkybės koreliuoja su prie ieškinio pridedamais rašytiniais įrodymais, ir nustatęs, kad ieškovė šių aplinkybių negrindžia jokiais rašytiniais įrodymais, negalėjo spręsti, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

3614.2.

37Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi Pirkimo procedūros yra prasidėjusios. Palankaus teismo sprendimo atveju, ieškovei visais atvejais išlieka teisė pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais (reikalauti atlyginti patirtą žalą).

3814.3.

39Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didelės žalos tiek perkančiajai organizacijai praradus finansavimą, tiek viešajam interesui, nes tokiu būdu būtų neužtikrintas visuomenės interesas dėl žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimo, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas.

4015.

41Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Belam LT“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, aplikti Vilniaus apygardos teismo 2019-08-21 nutartį nepakeistą. Nurodo:

4215.1.

43Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

4415.2.

45Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas.

4615.3.

47Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti Pirkimo procedūrų nestabdant.

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4916.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5117.

52Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės UAB „Belam LT“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

5318.

54Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovei palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

5519.

56Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo pripažįstamos, be kita ko, tada, kai dėl ginčo esmės jau yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016, 2018-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-489-943/2019). Be to, šios aplinkybės atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-398-943/2016, 2017-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-267-370/2017, 2018-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1062-178/2018, 2019-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-515-302/2019).

5720.

58Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad Vilniaus apygardos teismas 2019-10-21 sprendimu nusprendė ieškovės UAB „Belam LT“ ieškinį atmesti. Sprendimas šios bylos nagrinėjimo metu nėra įsiteisėjęs, kadangi apeliantė 2019-11-05 pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-10-21 sprendimą.

5921.

60Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiau nurodyta aplinkybė, remiantis išdėstyta teismų praktika, reiškia, kad apeliantės atskirojo skundo nagrinėjimo metu nėra vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – ieškinio tikėtino pagrįstumo, o tai, atitinkamai, leidžia pritarti apeliantės pozicijai dėl preliminaraus ieškinio nepagrįstumo ir taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Atitinkamai, vien dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tokios priemonės buvo taikytos, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

6122.

62Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su apeliantės teiginiu, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju ieškovė turi teisę ir gali pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais. Ieškovės reikalavimų patenkinimo atveju jos galimai pažeistų teisių reali gynyba galėtų būti užtikrinta teise reikalauti atlyginti neteisėtais atsakovės veiksmais padarytą žalą.

6323.

64Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos taikyti laikinųjų apsaugos priemonė nepagrįstai suteikia pranašumą vienai iš ginčo šalių (ieškovei), ginant jos galimai pažeistas teises, neatitinka proporcingumo, ekonomiškumo principų bei labiau pažeidžia nei užtikrina viešąjį interesą.

6524.

66Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti atsikirtimai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

6725.

68Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ir ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

69Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Belam LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 8. 3.... 9. Ieškovė UAB „Belam LT“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019-08-21 nutartimi nutarė visiškai patenkinti... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad atsakovė 2019-07-22 raštu Nr. (11.7)2-3811 informavo... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje suformulavo reikalavimus, pateikė... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju byloje Pirkimo objektas yra vidutinio... 19. 8.... 20. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad Pirkimo procedūrų, dėl kurių yra... 21. 9.... 22. Teismas pažymėjo, kad sąžiningai konkurencijai viešuosiuose pirkimuose... 23. 10.... 24. Teismas nurodė, kad nenustačius neabejotino neatidėliotino pagrindo, kuo... 25. 11.... 26. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės – laikino pobūdžio... 27. 12.... 28. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos... 29. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 13.... 31. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos... 32. 14.... 33. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 34. 14.1.... 35. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas preliminarų ieškinio pagrįstumą,... 36. 14.2.... 37. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad netaikius ieškovės... 38. 14.3.... 39. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didelės žalos tiek... 40. 15.... 41. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Belam LT“... 42. 15.1.... 43. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad ieškinys yra... 44. 15.2.... 45. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad nepritaikius... 46. 15.3.... 47. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą sprendė, kad pritaikytų... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 49. 16.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 51. 17.... 52. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 53. 18.... 54. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 55. 19.... 56. Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad... 57. 20.... 58. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 59. 21.... 60. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiau nurodyta aplinkybė,... 61. 22.... 62. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su apeliantės teiginiu, kad... 63. 23.... 64. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos taikyti... 65. 24.... 66. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepime į atskirąjį... 67. 25.... 68. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 69. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 70. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir...