Byla 2-852-440/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „CCM Baltic“ pareiškė ieškinį prašydama panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. VPS-662 dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei 2016 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. VPS-839, kuriuo buvo netenkinta UAB „CCM Baltic“ pretenzija. Nurodė, kad atsakovė 2016 m. gegužės 23 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Koplyčios statyboms darbams viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose pirkti (toliau – Konkursas). Pasiūlymus pateikė keturi teikėjai: ieškovė, trečiasis asmuo UAB „Kongera“, UAB „Kortas“ ir UAB „Įžvalga“. Atsakovė 2016 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. VPS-662 pripažino konkurso laimėtoju UAB „Kongera“, o ieškovė į pasiūlymų eilę įrašyta antruoju numeriu. Ieškovė 2016 m. liepos 1 d. pateikė pretenziją atsakovei, kuria buvo prašoma pateikti UAB „Kongera“ konkursinio pasiūlymo metu pateiktų specialistų darbo sutartis arba ketinimo protokolus. Ieškovė 2016 m. liepos 8 d. buvo supažindinta su UAB „Kongera“ konkursine dokumentacija, kurią pateikė atsakovė. Nesutikdama su atsakovės priimtu sprendimu paskelbti UAB „Kongera“ konkurso laimėtoju pateikė 2016 m. liepos 20 d. pretenziją Nr. 16/07-20. Pretenzijoje nurodė, kad UAB „Kongera“ pasiūlyme pateiktuose dokumentuose apie specialistus yra pateiktas jungtinės veiklos partnerio UAB „RNDV Group“ specialistas E. M. ir jo kvalifikacijos atestatas, iš kurio matyti, jog šis specialistas neturi reikiamos kvalifikacijos, nustatytos Konkurso sąlygų 29.9. punkte, t. y. neturi dviejų metų darbo patirties, todėl UAB „Kongera“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovė 2016 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. VPS-839 atmetė ieškovės pretenziją, nurodydama, kad pretenzijoje išdėstyti teiginiai nepagrįsti. Ieškovės manymu, atsakovės sprendimas Konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Kongera“, kuri neatitinka Konkurso dalyviams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, šiurkščiai pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei prieštarauja Konkurso sąlygose suformuotiems reikalavimams (b.l. 1-5).
 1. Atsakovė VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams numatyti Konkurso sąlygų 29.1 – 29.9 punktuose. Atsakovė išnagrinėjusi visus trečiojo asmens UAB „Kongera“ Konkursui pateiktus dokumentus, nustatė, kad jungtinės veiklos parneriai trečiasis asmuo ir UAB „RNDV Group“ turi reikiamą kiekį specialistų, t. y. ne mažiau kaip po vieną specialistą statinio statybos darbų vadovo ir statinio specialiųjų darbų vadovų pareigoms atlikti. Pažymėjo, kad atsakovė nevertino perteklinių arba Konkurso sąlygas neatitinkančių dokumentų, nurodė, kad ieškovės minimo specialisto E. M. statinio statybos darbų vadovo atestatas net nebuvo vertintas, kadangi E. M. pagal išduotą kvalifikacijos atestatą neturi reikalaujamo dviejų metų stažo, bet trečiasis asmuo turi kitą specialistą, t. y. V. G., kuris atitinka kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 106-110).
 1. Trečiasis asmuo UAB „Kongera“ atsiliepimo nepateikė.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pasirengimą byloje nustatė paruošiamųjų dokumentų būdu. Nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 227 straipsniu ieškovė privalėjo pateikti dubliką, jo iki nustatyto teismo termino nepateikė. Iš ieškovės negauta jokių prašymų dėl nesavalaikio procesinių dokumentų pateikimo, ieškovės pozicijos dėl bylos nagrinėjimo.
 2. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymas (toliau – VPĮ). Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoja CPK 4232 straipsnio 1 dalis, VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Atsakovė 2016m. liepos 26 d. sprendimu ieškovės pretenziją atmetė, ieškovės ieškinys teisme gautas 2016 m. rugpjūčio 10d. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis ieškovė prieš kreipdamasi į teismą pasinaudojo įstatymo numatyta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009 ).
 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė 2016 m. gegužės 23 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Koplyčios statyboms darbams viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose pirkti, pirkimo numeris 174782 . Pasiūlymų pateikimo terminas 2016 m. birželio 2 11 val. (b.l. 6-57,98). Atsakovė 2016 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. VPS-662 nustatė pasiūlymų eilę, pagal kurią pirmuoju numeriu nurodytas trečiasis asmuo UAB „Kongera“, o antruoju – ieškovė UAB „CCM Baltic“ (b.l. 56). Ieškovė 2016 m. liepos 1 d. pareikė pretenziją atsakovei reikalaudama sustabdyti pirkimo procedūras, pateikti duomenis apie UAB „Kongera“ konkursinio pasiūlymo metu pateiktų specialistų darbo sutartis arba ketinimo protokolus, atnaujinus prikimo procedūras nustatyti naują 15 dienų atidėjimo terminą (b.l. 57-59). Atsakovė 2016 m. liepos 8 d. atsakydama į gautą pretenziją pateikė ieškovei duomenis apie UAB „Kongera“ pasitelktus specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančių atestatų kopijas (b.l. 62-64, 65-66, 67, 68-86). Ieškovė 2016 m. liepos 20 d. pareiškė pretenziją Nr. 16/07-20, kurioje nurodė, kad UAB „Kongera“ pateiktas jungtinės veiklos partnerio UAB „RNDV Group“ specialistas E. M. neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 29.9 punkte. Pareiškė prašymą VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. VPS-662 dėl pasiūlymų eilės bei sprendimus, kuriais UAB „ Kongera” konkursinis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Priimti naują sprendimą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies pagrindais atmesti UAB „ Kongera” konkursinį pasiūlymą arba pateikti įrodančius dokumentus, jog E. M. atitinka konkurso sąlygų 29.9 punktą (b.l. 60-61). Išnagrinėjusi ieškovės pretenziją atsakovė 2016 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. VPS-839 atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą. Atsakyme nurodoma, kad jungtinės veiklos partneriai UAB „ Kongera“ ir UAB „RNDV Group“ turi reikiamą kiekį ( ne mažiau kaip po vieną specialistą ypatingo statinio statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovų pareigoms atlikti). Specialisto E. M. ypatingo statinio statybos darbų vadovo atestatas net nebuvo vertintas kadangi jis pagal išduotą kvalifikacijos atestatą neturi reikiamo dviejų metų stažo. (b.l. 87-88).
 4. Sprendžiant ginčą dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms, konkrečiu atveju ginčą dėl tiekėjo, t. y. trečiojo asmens UAB „Kongera“, kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 29.9 punkto reikalavimui vertinimo, pažymėtina, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Nurodytas viešųjų pirkimų tikslas turi būti derinamas su viešųjų pirkimo proceso skaidrumo ir viešumo principais, t. y. pirkimas turi būti atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Tuo tikslu VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
 5. Konkurso sąlygų 29.9 punkto nuostatoje numatyta, kad rangovas privalo turėti ne mažiau: (1) kaip vieną atestuotą statybos darbų vadovą turintį ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį, vykdant statinio statybos darbų vadovo pareigas; statiniai: negyvenamieji pastatai; (2) kaip vieną atestuotą statinio statybos specialiųjų darbų vadovą, turintį ne mažesnę kaip vieną metų patirtį, vykdant statinio statybos specialiųjų darbų vadovo pareigas; statiniai: negyvenamieji pastatai ir inžineriniai tinklai. Darbo sritys: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;- statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; - gaisrinės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Šio reikalavimo atitikčiai gali būti siūlomas vienas specialistas arba keli specialistai, kurie bendrai turėtų reikalaujamą kvalifikaciją (b.l. 6-55). Įvertinęs šią konkurso nuostatą, teismas daro išvadą, kad joje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokius kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tiekėjas. Ieškovė pirkimo sąlygų neginčijo. Ieškovė pareiškė reikalavimą panaikinti VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. VPS-662 dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei 2016 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. VPS-839, kuriuo buvo netenkinta UAB „CCM Baltic“ pretenzija.
 6. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, kas aktualu nagrinėjamu atveju, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Taigi perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų.
 7. Pažymėtina, kad pagal VPĮ nuostatas tiekėjas, dalyvaujantis viešajame pirkime, tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus gali pats arba pirkimo sutarčiai vykdyti gali pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis) ar remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 straipsnio 3 dalis). Šis teisinis reguliavimas sudaro galimybę tiekėjui tiek pasitelkti kitą subjektą, kuris atliktų dalį perkamų paslaugų ar darbų, tiek paslaugas teikti ar darbus atlikti pačiam, pasitelkiant kito subjekto pajėgumus, pvz., techninius, finansinius ar kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 16 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-690/2015).
 8. Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai, be to, VPĮ 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad reikalavimas tiekėjams pateikti sudarytą jungtinės veiklos sutartį neabejotinai susijęs su jų kvalifikacija, tačiau šis reikalavimas žymi ne vienam ar keliems tiekėjams priskiriamas savybes, kaip tokias, bet parodo, kad bendrai konkurse dalyvaujančių tiekėjų pajėgumai bus patikimai sujungti siekiant bendro tikslo – sudaryti ir tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutartį. Jei vienas iš bendrai dalyvaujančių tiekėjų (kai to pakanka) pateikia perkančiosios organizacijos reikalaujamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą (pvz., išduodamą statinių statybos vadovo atestatą), tai tokio jungtinio tiekėjo kvalifikacija iš esmės turėtų būti pripažįstama tinkama (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).
 9. Nagrinėjamu atveju UAB „Kongera“ ir UAB „RNDV Group“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu nusprendė kaip jungtinės veiklos partneriai, nesukuriant naujo juridinio asmens, užsiimti bendra veikla, kartu dalyvauti Konkurse, o jei Konkursas bus laimėtas – atlikti darbus (b.l. 117-119). Taigi UAB „Kongera“ ir UAB „RNDV Group“ bendrai dalyvaudamos Konkurse pateikė duomenis, patvirtinančius, kad šešių UAB „RNDV Group“ darbuotojų teisę eiti statinio statybos vadovo pareigas bei nurodė, jų darbo patirtį (b.l. 65-66, 68-73).
 10. Iš Kasacinio Teismo praktikos matyti, kad perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014). Pareiga perkančiajai organizacijai vertinti tiekėjų kvalifikacijos tinkamumą, remiantis objektyvumo principu, pagrįsta skaidrumo imperatyvu, ribojančiu perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę, bei veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba. Perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota teisė savo nuožiūra konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą. Išvada dėl bet kurio pasiūlymo atitikties suformuluotiems reikalavimams įrodytumo turi esminę reikšmę, nes nuo jų priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais pirkimų principais. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).
 11. Teismas negali konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją teisėtumo, jei tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad tam tikri faktai egzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas apie įrodymų vertinimą, ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu CPK 185 straipsnio 1 dalis ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).
 12. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija netinkamai taikė VPĮ normas, reglamentuojančias tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, neįvertino aplinkybės, kad E. M. neturi dviejų metų statinio statybos vadovo darbo stažo, todėl nepagrįstai trečiąjį asmenį pripažino konkurso laimėtoju, nors šis tiekėjo neturi reikiamos kvalifikacijos. Byloje esantis kvalifikacijos atestatas patvirtina, kad E. M. neturi dviejų metų patirties, vykdant statinio statybos darbų vadovo pareigas, nes tik 2015 m. gegužės 22 d. jam suteikta teisė eiti statinio vadovo pareigas (b.l. 68, 69). Perkančioji organizacija šių aplinkybių ir neginčijo. Tačiau atsakovės teigimu, jo kvalifikacija įtakos neturėjo, nes kitas tiekėjo darbuotojas atitiko Konkurso sąlygų 29.9 punkto reikalavimus, todėl sprendžiant klausimą dėl teikėjo atitikimo keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, nebuvo vertinama E. M. kandidatūra.
 13. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija įvertino Konkurse kartu dalyvaujančių UAB „Kongera“ bei UAB „RNDV Group“ kvalifikaciją, nustatė, kad UAB „RNDV Group“ darbuotojas V. G. turi didesnę nei dviejų metų statybos vadovo patirtį, todėl pagrįstai nusprendė, jog trečiasis asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Kongera“ Konkurse dalyvauja kartu su kitu juridiniu asmeniu, t. y. UAB „RNDV Group“, kurio darbuotojas V. G. atitinka Konkurso 29.9 punkto reikalavimus, t. y. Konkurse dalyvaujantis rangovas turi ne mažiau kaip vieną atestuotą statybos darbų vadovą turintį ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį, vykdant statinio statybos darbų vadovo pareigas, nes V. G. turi teisę eiti statinio vadovo pareigas nuo 1997 m. gruodžio 16 d., statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžinieriai tinklai ir kiti statiniai (b.l. 70), be to jis turi penkerių metų darbo patirtį, vykdant statybos vadovo pareigas (b.l. 65-66), todėl nėra pagrindo atsakovės sprendimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms pripažinti neteisėtu. Teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, Konkurso sąlygas, įstatymo nuostatas, visumą duomenų ir daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens UAB „Kongera“ kvalifikaciją nepažeidė VPĮ nuostatų ir principų, jos sprendimai pagrįsti ir teisėti, todėl ieškinys atmestinas.
 14. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Koplyčios statyboms darbams viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose pirkimas“, pirkimo numeris 174782, procedūros, bei atsakovė įpareigota nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (b.l. 101-103). Vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi šios laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 4231-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

6Atmesti uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl prašymo panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. VPS-662 dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei 2016 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. VPS-839 dėl netenkintos UAB „CCM Baltic“ pretenzijos.

7Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

8Sprendimas per keturiolika dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai