Byla e2-1932-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kalstata“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės A. Žilinskio ir ko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės A. Žilinskio ir ko ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kalstata“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB A. Žilinskio ir ko kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti nepagrįstu, todėl neteisėtu atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos 2016-08-05 sprendimą atmesti ieškovės pretenziją viešajame pirkime; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2016-07-22 sprendimą, kuriuo reikalavimas atlikti geologinius tyrimus pripažintas pertekliniu; pripažinti, jog dalyviai: dalyvių grupė UAB „Kalstata“/UAB „Agentus“/UAB „Rusnė“, UAB „Sumeda“ ir dalyvių grupė UAB „HSC BALTIC“/UAB „Hidrostatyba“ neturi teisės atlikti pirkimo objektą sudarančių inžinerinių geologijos tyrimų; panaikinti sprendimą pripažinti dalyvių: dalyvių grupės UAB „Kalstata“/UAB „Agentus“/UAB „Rusnė“, UAB „Sumeda“ ir dalyvių grupės UAB „HSC BALTIC“/UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymus atitinkančiais pirkimo sąlygas; atmesti dalyvių: dalyvių grupės UAB „Kalstata“/UAB „Agentus“/UAB „Rusnė“, UAB „Sumeda“ ir dalyvių grupės UAB „HSC BALTIC“/UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymus kaip neatitinkančius pirkimo sąlygų; panaikinti atsakovės 2016-07-13 paskelbtą pasiūlymų eilę; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, kadangi ieškovės teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma. Pirkimo procedūrų sustabdymas būtų laikinas ir, atsižvelgiant į sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, truktų neilgai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso, nes užtikrintų viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo tinkamą laikymąsi.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.
 2. Atsižvelgęs į tai, kad viešasis pirkimas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas gali sukelti grėsmę projekto tolesniam vykdymui, gali daryti įtaką ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų neįsisavinimui. Tokia situacija gali sukelti grėsmę atsakovės vykdomo projekto tęstinumui. Įvertinus aptartas aplinkybes, operatyvus viešųjų pirkimų procedūrų užbaigimas, siekiant įsisavinti projekto įgyvendinimo lėšas bei užtikrinti atsakovės vykdomo projekto tęstinumą šiuo atveju laikyti prioritetiniais tikslais, kurie pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeidžiami. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą užtikrinti visuomenės teisėtus lūkesčius turėti saugią gyvenamąją aplinką, geros kokybės viešąją infrastruktūrą bei viešųjų kelių būklę, vairuotojų, miesto gyventojų ir svečių saugumą, todėl ieškovės prašymo netenkino.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB A. Žilinskio ir ko atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Byloje egzistuoja reali grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kadangi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, vėliau objektyviai būtų neįmanoma panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, neteisėto pasiūlymo priėmimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo. Tokiu atveju galėtų būti taikomos tik alternatyvios sankcijos, tačiau tai nebūtų ieškovės reikalavimų patenkinimas.
  2. Teismas padarė neteisingą išvadą spręsdamas, jog projekto tęstinumas yra didesnė vertybė nei skaidrus viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas. Šiuo atveju nėra jokių duomenų, jog Marijampolės viešosios erdvės yra nesaugios, o jų sutvarkymo darbai negali būti atidėti. Darbai skirti ne sukurti, bet pagerinti jau esamą infrastruktūrą ir jie galėtų būti pradėti vykdyti tik sulaukus šiltojo sezono.
  3. Byloje nėra duomenų, jog projektui skirtų Europos Sąjungos lėšų neįgyvendinus iki 2017 m. rugsėjo 30 d., jo nebus galima pratęsti.
 2. Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau patenkinus ieškovės ieškinį, ji galėtų ginti pažeistas teises pareikšdama ieškinį dėl žalos atlyginimo.
  2. Viešojo pirkimo sutartis su pirkimą laimėjusiu teikėju šiuo metu jau yra sudaryta, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju nesukels jokių teisinių padarinių.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Kalstata“ atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje teismas teisingai bei pagrįstai konstatavo, jog šiuo atveju turi būti ginamas viešasis interesas pirkimo objektu.
  2. Ieškovė nepateikė teismui jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovei ar visuomenei. Jei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, ji šias neigiamas pasekmes galėtų pašalinti ieškiniu dėl žalos atlyginimo.
  3. Atsižvelgiant į tai, jog viešojo pirkimo sutartis šiuo metu jau yra sudaryta, tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovės prašymą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 1. Dėl papildomų įrodymų prijungimo prie bylos
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Nagrinėjamu atveju atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui 2016 m. rugpjūčio 25 d. statybos rangos sutartį Nr. AS-1646, kuria įrodinėja, jog šiuo metu viešojo pirkimo sutartis su pirkimą laimėjusiu tiekėju jau yra sudaryta. Minėta sutartis pasirašyta po skundžiamos nutarties priėmimo, todėl akivaizdu, jog negalėjo būti pateikta pirmosios instancijos teismui, nagrinėjusiam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas šį įrodymą priima ir prijungia jį prie nagrinėjamos civilinės bylos.
 1. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje yra pagrįsta ir teisėta.
 3. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų pirkimas“. Ieškiniu ginčydama pirkimo procedūrų metu priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus ieškovė taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovei sudaryti pirkimo sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Iš atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos kartu su atskiruoju skundu pateikto papildomo įrodymo – 2016 m. rugpjūčio 25 d. statybos rangos sutarties Nr. AS-1646, matyti, jog atskirojo skundo nagrinėjimo metu viešojo pirkimo sutartis su pirkimą laimėjusiu tiekėju jau yra sudaryta, kas reiškia, jog ir pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (CPK 4237 2 d. 1 d., VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Iš to seka, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nebetikslingas. Pasibaigus pirkimo procedūroms ir sudarius pirkimo sutartį, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2015-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1710-178/2015).
 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014).
 5. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju šiuo atveju nesukels jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK 12 ir178str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.
 6. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p. teismas,

Nutarė

6Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai