Byla 2-1937/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusiieškovųAS „Latvijas tilti“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2436-343/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ ir AS „Latvijas tilti“ ieškinį atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisėtumo.

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, teisėtumo klausimas.

5Ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniuatsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims AB „Kauno tiltai” ir UAB „Alkesta”. Ieškinyje prašė: 1) panaikinti atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 21 d. sprendimą atmesti ieškovų ūkio subjektų grupės AS „Latvijas tilti” ir UAB „Kauno keliai” pasiūlymą;2) panaikinti atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 21 d. sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą; 3) panaikinti atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 21 d. sprendimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju ūkio subjektų grupe UAB „Alkesta” ir AB „Kauno tiltai”; 4) panaikinti atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą; 5) pripažinti, kad ieškovų ūkio subjektų grupės AS „Latvijas tilti” ir UAB „Kauno keliai” kvalifikacija ir pasiūlymas atitinka atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai” (pirkimo Nr. 145541) sąlygų reikalavimus; 6) įpareigoti atsakovą Marijampolės savivaldybės administraciją atviro konkurso būdu vykdomame pirkime „Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai” (pirkimo Nr. 145541) sudaryti naują pasiūlymų eilę;7) priteisti ieškovams ūkio subjektų grupei AS „Latvijas Tilti” ir UAB „Kauno keliai” iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –iki galutinio sprendimo šioje byloje stabdyti atvirojo konkurso „Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms ir rekonstravimo darbams pirkti“ (pirkimo Nr. 145541) procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014m. rugpjūčio 29d. nutartimi netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Teismas nustatė, jog atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu Nr. 145541siekiama sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kurią įgyvendinus bus tenkinami visuomenės poreikiai, bus sukurta šiuolaikinė bendra transporto sistema, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkanti ES valstybių lygį ir integruota į ES transporto sistemą ir tokiu būdu sudarytos palankios sąlygos ne tik Marijampolės miesto, bet ir Lietuvos ekonomikos plėtrai, pagerinta kelių transporto infrastruktūra, įdiegtos eismo saugos priemonės, sumažinančios neigiamą transporto poveikį aplinkai, pagerinančios eismo sąlygas ir sumažinančios avarijų skaičių keliuose. Atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu ir yra svarbus ne tik savivaldybės lygmeniu, nes jis susijęs su projekto „RailBaltica“ įgyvendinimu. Todėl teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų padaryta žymiai didesnė žala, nei jų netaikius.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iki galutinio sprendimo šioje byloje stabdyti viešojo pirkimoNr. 145541 procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovas ieškinyje detaliai pagrindė priežastis, dėl kurių atsakovo 2014 m. liepos 21 d. ir 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimai viešajame pirkime Nr. 145541 turėtų būti panaikinti, o skundžiamoje nutartyje nėra užsimenama apie tai, kad ieškovo reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ar kad ieškinys negalėtų būti patenkintas.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas suteikia galimybę atsakovui tęsti neteisėtus veiksmus, o galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įgyvendinimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Vien viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimas neužtikrintų pilnos ieškovo teisių gynybos, užprogramuotų naujus teisinius ginčus.
 3. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo. Ieškovų pasiūlymas yra net 8 434 112, 61 mažesnės kainos, nei ūkio subjektų grupės UAB „Alkesta“ ir AB „Kauno tiltai“ pasiūlymas. Akivaizdu, kad tokios lėšų sumos sutaupymas, nukreiptas į visuomenės poreikių tenkinimą, atitiktų viešąjį interesą.
 4. Teismų praktikoje teisėtam ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšų panaudojimui suteikiamas prioritetas prieš šių lėšų įsisavinimą projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytu laiku.
 5. Pirkimu siekiamas įgyvendinti projektas nėra valstybinės reikšmės projektas. Šis projektas yra susijęs išimtinai tik su Marijampolės savivaldybės administracijos interesais, jis nėra tiesiogiai susijęs su valstybinės reikšmės „RailBaltica“ projektu, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeistas viešasis interesas įgyvendinti „RailBaltica“ projektą.
 6. Galutiniu teismo sprendimu tenkinus ieškovo ieškinį, atsakovas privalėtų atlyginti ieškovui žalą, atsiradusią dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir neteisėtų viešojo pirkimo procedūrų.

12Trečiasis asmuo UAB „Alkesta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia iš esmės tuo, kad, jo nuomone teismas teisingai įvertino tarpusavyje konkuruojančias visuomenės interesų sampratą atitinkančias vertybes, motyvuotai pasirinko viešuoju interesu ginamus prioritetus, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes. Nors ieškovas įsitikinęs, jog visais atvejais visuomenė suinteresuota racionaliu lėšų vykdant viešąjį pirkimą naudojimu, tačiau šiuo konkrečiu atveju turi būti įvertinta, kad perkančioji organizacija, įsigydama pirkimo objektą tinkamai ir operatyviai patenkintų visuomenės poreikius, sietinus su kelių infrastruktūros gerinimu, eismo saugumo priemonių diegimu, neigiamo transporto poveikio aplinkai ir avarijų keliuose mažinimu.

13Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovų teiginiai, kad jų ieškinys yra visiškai pagrįstas, yra subjektyvūs, o teismas, preliminariai įvertinęsieškovų pateiktus argumentus ir įrodymus, objektyviai sprendė, kad yra pagrįstų abejonių dėl ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo, todėl pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškovų inicijuotoje kitoje Kauno apygardos teismo byloje Nr. 2-2131-343/2014 dėl to paties viešojo pirkimo metu atsakovo priimtų sprendimų yra priimtas ir įsiteisėjęs ieškovui nepalankus teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimas. Šis faktas yra pakankamas pagrindas suabejoti ieškinio ir šioje byloje pagrįstumu.
 3. Racionalaus lėšų panaudojimo principas negali būti suabsoliutintas, kadangi perkančiosios organizacijos pareiga yra išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.
 4. Konkurso sąlygose numatytų paslaugų ir darbų pirkimas yra susijęs su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu skatinant atskirų rajonų plėtrą, siekiant, kad Lietuvos kelių tinklas tenkintų didėjančius eismo poreikius bei savo techniniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų. Konkurso sąlygose numatyti darbai yra susiję su viena iš „RailBaltica“ projekto dalių: „RailBaltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė – Šeštokai rekonstravimas“. Neatlikus Gedimino ir Aušros gatvių, kurios kerta „RailBaltica“ geležinkelio ruožą, rekonstrukcijos, praktiškai nebūtų jokių galimybių užbaigti šios „RailBaltica“ projekto dalies darbus.
 5. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų sudarytos prielaidos išimtinai ieškovų komercinio pobūdžio turtinių interesų tenkinimui, o viešajam interesui būtų padaryta didesnė žala negu nauda.

14Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. spalio 27 d. pateikė prašymą, kuriuo prašė prie bylos prijungti Kauno apygardos teismo2014 m. spalio 21 d. sprendimą šioje civilinėje byloje, kuriuo ieškovų ieškinį atmestas.

15Atsakovas Marijampolės rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 16 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą – papildomus paaiškinimus, kuriuose akcentavo ginčijamo viešojo pirkimo tiesiogines sąsajas su valstybinės reikšmės projekto „RailBaltica“ dalimi bei viešojo intereso apsaugos būtinybę.2014 m. spalio 30 d. Lietuvos apeliacinis teismas iš atsakovo Marijampolės rajono savivaldybės administracijos gavo prašymą prijungti prie bylos su konkurso laimėtojais sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis atsisakyti taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemonės yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

18Dėl papildomų paaiškinimų ir įrodymų priėmimo

19Atsakovas iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme (2014 m. spalio 16 d.) į bylą pateikė atsiliepimą – papildomus paaiškinimus. Iš šių papildomų paaiškinimų turinio matyti, kad jais iš esmės atsikertama į atskirojo skundo argumentus. Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismui nepateikė, nors turėjo tokią pareigą (CPK 318 str. 1 d.). Atsižvelgiant į šio procesinio dokumento turinį, jis laikytinas praleidus nustatytą terminą atsakovo pateiktu atsiliepimu į atskirąjį skundą. Atsiliepimas paduotas tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, jame neprašoma atnaujinti praleistą atsiliepimo pateikimo terminą, šį terminą atnaujinti teismo iniciatyva pagrindo nėra (CPK 78 str. 1 d., 2 d.), todėl šis procesinis dokumentas grąžintinas jį pateikusiam byloje dalyvaujančiam asmeniui – atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai (CPK 318 str. 3 d.).

20Apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais rašytiniais įrodymais trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ ir atsakovas Marijampolės rajono savivaldybės administracija pateikia informaciją apie ginčo bei viešojo pirkimo eigos faktines aplinkybes – bylos išnagrinėjimą pirmosios instancijos teisme ir viešojo pirkimo sutarties sudarymą. Įvertinus tai, kad teisminį ginčą inicijavę ieškovai neabejotinai žino apie bylos baigtį pirmosios instancijos teisme, o informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis privalomai skelbiama viešai (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.), minėtais įrodymais patvirtinami faktai kitai šaliai nėra nežinomi. Dėl to teismas sprendžia, kad prašymai dėl aptartų įrodymų priėmimo tenkintini (CPK 314 str.).

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima faciepagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK12 ir 178str.).

22CPK4237straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių turi būti nustatoma, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimuateityje galbūt patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

23Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką sprendžiant klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tuo atveju, kai teismas atlieka ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendžia, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas.

24CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kada pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d.nutartis civilinėje bylojeNr. 2-868/2013).Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju –teismo nutartįdėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo palikti nepakeistą.

25Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovai prašė stabdyti viešojo pirkimoNr. 145541 procedūras bei įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.Kauno apygardos teismui 2014m. rugpjūčio 29d. nutartimi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos, o iki šios nutarties teisėtumo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir 2014 m. rugpjūčio 29 d. suUAB „Alkesta“, veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu su AB „Kauno tiltai“,pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. As-1093 dėl dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstravimo darbų.

26Teismas, įvertinęs šią aplinkybę, daro išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju nesukels jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.). Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK12 ir 178str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

27Kita vertus,trečiasis asmuoAB „Kauno tiltai“ pateikė informaciją, kurią patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys (CPK 179 str. 3 d.), kad Kauno apygardos teisme civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovųUAB „Kauno keliai“ ir AS „Latvijas tilti“ ieškinį atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Alkesta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,yra išnagrinėta.Kauno apygardos teismo 2014m. spalio 21 d. sprendimu ieškovų ieškinys atmestas. Nors teismo sprendimas neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovų reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimopriėmimo tikimybė yra mažesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo.Taigi, egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad, kaip minėta, ieškovai preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

28Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikyti nėra pagrindo tiek dėl pasibaigusių viešojo pirkimo procedūrų, tiek dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Esant tokiai situacijai, atskirasis skundas atmestinas plačiau nepasisakant dėl konkrečių argumentų, kadangi jie neturi esminės teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, o Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d. nutartis paliktina nepakeista.

29Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęsatsakovoatskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK338str.). Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d. nutartis paliekama nepakeista (CPK337str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,teismas

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d.nutartį palikti nepakeistą.

32Grąžinti atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai 2014 m. spalio 15 d. atsiliepimą į atskirąjį skundą – papildomus paaiškinimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl... 5. Ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“kreipėsi į Kauno... 6. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –iki... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014m. rugpjūčio 29d. nutartimi netenkino ieškovų... 9. Teismas nustatė, jog atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu Nr. 145541siekiama... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno... 12. Trečiasis asmuo UAB „Alkesta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip... 14. Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m.... 15. Atsakovas Marijampolės rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 16... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Dėl papildomų paaiškinimų ir įrodymų priėmimo... 19. Atsakovas iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme (2014 m. spalio... 20. Apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais rašytiniais įrodymais... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 22. CPK4237straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai... 23. Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką sprendžiant... 24. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 25. Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo,... 26. Teismas, įvertinęs šią aplinkybę, daro išvadą, kad viešojo pirkimo... 27. Kita vertus,trečiasis asmuoAB „Kauno tiltai“ pateikė informaciją, kurią... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, apeliacinės... 29. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęsatsakovoatskirąjį skundą dėl... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso337 straipsnio 1... 31. Kauno apygardos teismo 2014m. rugpjūčio 29d.nutartį palikti nepakeistą.... 32. Grąžinti atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai 2014 m. spalio...