Byla 2-680/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-373-338/2008 pagal akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras ir panaikinti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius atsakovo patvirtintose Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentų 4 skyriaus 2 lentelės 6 ir 7 punktuose nustatytus privalomus reikalavimus tiekėjui. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas, perkančioji organizacija, organizuodamas supaprastintą ribotą konkursą ,,Miežiškių pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos su projektinės dokumentacijos paruošimu darbams atlikti“ (pirkimo Nr. 66176) nesilaikė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Ieškovas teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo procedūras.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas vykdo Miežiškių pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos su projektinės dokumentacijos paruošimu darbams atlikti viešąjį pirkimą. Teismo nuomone, tinkamas ir savalaikis mokyklos rekonstrukcijos darbų atlikimas yra ne tik atsakovo, bet ir visos visuomenės, t.y. viešasis interesas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sustabdytų šio intereso įgyvendinimą.

5Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Apeliantas nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas baigs viešojo pirkimo procedūras ir, pažeisdamas įstatymo reikalavimus bei viešąjį interesą racionaliai naudoti biudžeto lėšas, sudarys sutartį su tiekėju. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius procedūrų vykdymo, ieškovas praras teisę dalyvauti atsakovo paskelbtame konkurse ir pasiūlyti konkurencingą kainą.

6Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su ieškinio reikalavimais. Ieškovas viešojo pirkimo konkurse nedalyvauja, todėl atsakovui sudarius sutartį su konkurso laimėtoju, ieškovo teisės nebus pažeistos. Vykdomu pirkimu atsakovas siekia sudaryti saugias ir tinkamas sąlygas moksleivių mokymuisi bei užtikrinti galimybę lankyti rekonstruotą Miežiškių mokyklą nuo kitų metų rugsėjo 1 d., todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai pažeis viešąjį interesą. Atsakovas taip pat nurodo, kad viešojo pirkimo procedūrose dalyvauja trys kandidatai, todėl ieškovo teiginiai dėl konkurencijos ribojimo ir neracionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo yra neįrodyti ir nepagrįsti.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str., 1 d., 338 str.).

10CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (13 p.). Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) 122 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas taiko viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas. Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Taigi, pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžiusi perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-645/2007). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisngumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t.y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-834/2007).

11Pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-537/2008).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalis numato, kad valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. Tinkamų moksleivių mokymosi sąlygų užtikrinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad savivaldybė užtikrina savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje. Nagrinėjamu atveju ginčijamas mokymo įstaigos rekonstrukcijos paslaugų pirkimo procedūros, kurias vykdo vietos savivaldos institucija, įstatymo įpareigota užtikrinti tinkamą tam tikros visuomenės grupės lavinimo organizavimą. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu. Todėl siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, būtina viešojo pirkimo sustabdymo pasekmes vertinti finansine, ekonomine ir socialine prasmėmis, taip pat spręsti dėl proceso šalių lygiateisiškumo principo galimo pažeidimo.

13Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas Panevėžio rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastinto riboto konkurso ,,Miežiškių pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos su projektinės dokumentacijos paruošimu darbams atlikti“ (pirkimo Nr. 66176) procedūras. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad 2008 m. kovo 31 d. atlikus Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos pastato Nevėžio g. 1 ekspertizę buvo nustatyti pradiniai pastato avarinės būklės požymiai ir tai, kad pastatas neatitinka esminių statinio reikalavimų (b.l. 43-48), taigi šiuo pirkimu atsakovas siekia patenkinti besimokančių Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinėje mokykloje moksleivių poreikį turėti saugias ir atitinkančias teisės aktų reikalavimus mokymosi sąlygas. Iš šalių procesinių dokumentų turinio seka, kad pasiūlymo dalyvauti konkurse ieškovas nepateikė, konkurse dalyvauja trijų bendrovių pateikti pasiūlymai, todėl nėra pagrindo pripažinti pagrįstu apelianto teiginį, kad konkursas vykdomas ribojant konkurenciją. Atskirojo skundo teiginiui, kad įvykus konkursui bus neracionaliai panaudotos biudžeto lėšos, pagrįsti apeliantas jokių įrodymų nenurodė ir jų nepateikė (CPK 178 str.).

14Atsakovo vykdomas konkursas neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerbūviu, ugdymu bei tinkamų mokymosi sąlygų užtikrinimu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą. Nėra pagrindo nesutikti su atsakovo atsiliepimo argumentu, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, bus pratęstas moksleivių mokymosi laikas pastate, kuris neatitinka saugaus naudojimo bei kitų norminių reikalavimų, ir gali kelti grėsmę mokinių saugumui. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą. Lietuvos apeliacinio teismo tokio pobūdžio bylose formuojama praktika rodo, kad laikinųjų apsaugos prioemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Todėl tais atvejais, kai nustatoma, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, teismas gali atsisakyti jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr.2-587/2007 ir Nr.2-638/2007).

15Bylos aplinkybės patvirtina taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą ir teisėtumą. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti ir tenkinti ieškovo prašymą (CPK 337 str. 1 p.).

16Pažymėtina, kad nagrinėjamoje situacijoje netenkinus ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl viešojo intereso, ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo teises galėtų ginti alternatyviais teisių gynimo būdais (pvz., pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai