Byla 2-2539-450/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. P., A. A., uždara akcinė bendrovė „ROSK Consulting“, uždara akcinė bendrovė „JMI“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Andželai Višumirskajai, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Ritus“ bankroto administratoriaus UAB „Audata“ įgaliotam asmeniui A. G., atstovui adv. padėjėjui P. G., atsakovių K. S. atstovei adv. Rasai Užkuraitienei, J. G. atstovei adv. Karinai Račkauskienei, A. K. atstovei adv. Aidai Martinaitienei, tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. P., A. A., jų atstovui adv. padėjėjui G. L., uždaros akcinės bendrovės „ROSK Consulting“ atstovui D. S.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Ritus“, atstovaujamos bankroto administratorius uždaros akcinės bendrovės „Audata“ (įgaliotas asmuo A. G.), ieškinį atsakovams K. S. J. G., A. K. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. P., A. A., uždara akcinė bendrovė „ROSK Consulting“, uždara akcinė bendrovė „JMI“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas nurodė, kad 2012 m. gruodžio 28 d. pasikeitė UAB „Ritus“ direktorius, vietoj K. S. (ankstesnė pavardė B.) direktoriumi tapo A. A.. Naujam UAB „Ritus“ direktoriui 2013 m. sausio 3 d. nuvykus perimti įmonės turto, esančio adresu (duomenys neskelbiami), antstolis V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksavo įmonės patalpose buvusį turtą. Pabaigus UAB „Ritus“ turto inventorizacijai bei parengiant įmonės balansą 2013 m. balandžio 25 dienai, tai yra Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria iškelta įmonei bankroto byla, įsiteisėjimo dienai, paaiškėjo, kad naujasis įmonės direktorius A. A. iš ankstesnės įmonės direktorės K. S. perėmė įmonės turto - atsargų, kurių bendra balansinė vertė lygi 73 467 Lt (audiniai, balansinė vertė - 71 985 Lt; kompiuteris HP 315EU X2, balansinė vertė - 1 101,65 Lt; monitorius LG V/2243S PF, balansinė vertė - 380,17 Lt). Perimto turto vertę palyginus su UAB „Ritus“ turto - atsargų verte (433 140,00 Lt) 2013 m. balandžio 25 dienai sudarytame įmonės balanse, bei remiantis įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, matyti, kad įmonėje nustatytas didelis įmonės ilgalaikio ir kito turto (baldinių audinių ir čiužininių audinių bei kito turto), apskaityto įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose, trūkumas, kurio vertė siekia 104 168,50 Eur (359 673,00 Lt). UAB „Ritus“ nėra dokumentų, kad šis turtas būtų parduotas, ar kitaip realizuotas.

5Vadovaujant atsakovei K. S., nebuvo daromos UAB „Ritus“ ilgalaikio materialaus ir kito turto inventorizacijos, nors pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (su pakeitimais), įmonės ilgalaikio materialaus ir kito turto inventorizacijos turėjo būti atliekamos ne rečiau kaip kartą per metus, prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą.

6Pagal Juridinių asmenų registro informaciją, atsakovė K. S. UAB „Ritus“ direktorės pareigas ėjo nuo 2006 m. spalio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 28 d. UAB „Ritus“ direktoriaus 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 63 atsakovė K. S. laikinai eiti UAB „Ritus“ direktoriaus pareigas nuo 2009 m. gruodžio 17 d. iki 2012 m. vasario 20 d. paskyrė J. G., o nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. laikinai eiti UAB „Ritus“ direktoriaus pareigas 2012 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu paskirtas A. K..

7Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė K. S., nors ir būdama vaiko gimdymo, o vėliau ir vaiko priežiūros atostogose, faktiškai ir toliau dalyvavo įmonės valdyme. Atsakovės K. S. dalyvavimas įmonės valdyme pasireiškė tuo, kad ji kontroliavo užsakymų klientams įvykdymus, santykius su klientais ir tiekėjais, kartu su atsakovu A. K. nustatydavo prekių pardavimo kainas, bei vykdydavo UAB „Ritus“ atsiskaitymus per bankinius mokėjimus su įmonės tiekėjais. Šias faktines aplinkybes patvirtina antstolio V. Č. 2013 m. sausio 3 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 116-13-801 ir jo priede užfiksuoti K. S. ir A. K. pokalbiai per Skype programą.

8Faktinę aplinkybę, jog atsakovė K. S., net ir būdama vaiko gimdymo, o vėliau ir vaiko priežiūros atostogose, galėjo atlikti UAB „Ritus“ mokėjimus per banką, patvirtina AB Swedbank pateikta informacija, kad nuo 2007 m. sausio 01 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. prie įmonės elektroninės bankininkystės galėjo jungtis ir atsakovė K. S..

9Šiuo atveju atsakovų kaip įmonės vadovų elgesys neatitiko rūpestingo, atidaus ir apdairaus elgesio standarto, kadangi jie nepakankamai rūpinosi UAB „Ritus“ turtu, nevykdė įmonės turto inventorizacijų, neužtikrino, kad įmonės turtas būtų išsaugotas.

10Ieškovas 2016 m. vasario 5 d. pareiškimu dėl dalies ieškinio dalyko atsisakymo nurodė, kad gavus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. gegužės 16 d. specialisto išvadą dėl BUAB „Ritus“ ūkinės finansinės veiklos, kurioje nustatyti tam tikri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 patvirtintų inventorizacijos taisyklių pažeidimai, atliekant inventorizaciją laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2013 m. kovo 15 d. bei atsižvelgiant į Specialisto išvadoje pateiktą pastabą, jog inventorizacija buvo atlikta 2013 m. sausio 31 d., ne 2012 m. gruodžio 28 d., keičiasi 2012 m. gruodžio 28 d. nustatytas atsargų trūkumas, kada įmonės vadovu tapo A. A.. Pagal UAB „JMI“ teikusios buhalterines paslaugas pateiktus duomenis, 2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės prekių likutis sudarė 416 661,69 Lt, tačiau atlikus inventorizaciją, faktiškai buvo rasta prekių, kurių vertė lygi 95 683,13 Lt. Todėl palyginęs faktiškai inventorizuotų prekių likutį su UAB „JMI” buhalterinės apskaitos dokumentuose pateiktu prekių likučiu, ieškovas nustatė, jog bendrovės atsargų trūkumas 2012 m. gruodžio 28 dienai sudarė 329 814,64 Lt (95 520,92 Eur). Atlikus trūkstamo prekių likučio pagal Specialisto išvadoje pateiktus prekių trūkumus 2012 m. gruodžio 28 d., susidaro 72 989,28 Eur (252 017,37 Lt.), kurią ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų.

11Atsakovė K. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir šiuo savarankišku pagrindu, ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinys pareikštas 2014 m. birželio 10 d., todėl reikalavimas priteisti žalos atlyginimą gali būti reiškiamas tik už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 10 d. Atsakovė K. S. direktorės pareigose dirbo iki 2009 m. gruodžio 7 d., kadangi nuo 2009 m. gruodžio 7 d. buvo nėštumo ir gimdymo atostogose bei vaiko priežiūros atostogose iki pat jos atleidimo iš darbo. Todėl atsakovei K. S. reikalavimas dėl žalos atlyginimo galėjo būti reiškiamas iki 2012 m. gruodžio 7 d.

12Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės K. S. neteisėtus veiksmus, nepagrindė žalos dydžio, kaltės, nenurodė ir nepateikė įrodymų apie priežastinį ryšį. Nepagrįstai ieškovas nurodė, kad „atsakovė K. S., nors ir būdama vaiko gimdymo, o vėliau ir vaiko priežiūros atostogose, faktiškai ir toliau dalyvavo įmonės valdyme“. Pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai negali būti laikomi tinkamais ir leistinais įrodymais, kadangi neatitinka turinio ir formos reikalavimų. Kaip matyti iš pateiktų faktinių aplinkybių konstravimo protokolų Nr. 116-13-801 ir 116l iki 14.20 val. - konstatavo inventorizacijos atlikimą (protokolas 116-13-800), nuo 13.02 val. iki 14.09 val. konstatavo esančius pokalbius (protokolas 116-13-801), kas rodo, kad antstolis negalėjo dalyvauti protokole nurodytą laiką konstatuojant skirtingus faktus. Pažymėjo, kad atsakovės darbinių funkcijų vykdymą patvirtina ne galėjimas jungtis prie banko elektroninės bankininkystės, o faktinis pavedimų darymas ir atlikimas, tai yra prisijungimas prie banko sistemos. Atsakovė K. S. direktoriaus pareigose dirbo iki 2007 m. gruodžio 7 d., o vėliau buvo vaiko auginimo atostogose (iki 2013 m. kovo 31 d.), ką patvirtina ieškovės pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma. Dirbant K. S. direktorės pareigose inventorizacijos buvo vykdomos kiekvieną ketvirtį ir tai patvirtina pateikiama 2014 m. birželio mėn. 26 d. pažyma. Atliekant inventorizacijas jokie trūkumai nebuvo nustatyti. Bendrovėje buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „JMI“.

13Atsakovės darbo laikotarpiu bendrovės akcininkas R. P. niekada direktorei K. S. neskyrė drausminių nuobaudų, akcininkui buvo teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai. Vienintelis akcininkas R. P. dirbo bendrovėje marketingo vadovo pareigose bei buvo faktinis įmonės vadovas, kadangi būtent jis priimdavo esminius sprendimus susijusius su bendrovės finansinių ūkinių operacijų atlikimu. Pateikė informaciją iš AB banko „Swedbank, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. prie įmonės el. bankininkystės galėjo jungtis ir R. P..

14Atsakovė K. S. neperdavė jokio turto A. A. ir negalėjo jokio turto perduoti, kadangi tuo metu, kai A. A. paskyrė save direktoriumi ir norėjo perimti turtą K. S. nedirbo ir buvo vaiko auginimo atostogose.

15Inventorizacijos taisyklių 18 p. nustato, kad „komisija, inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą, turi būtinai apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir jo dalis natūra ir įrašyti į inventorizavimo aprašus jo pavadinimą, paskirtį ir inventoriaus numerį, o 33 p. reglamentuoja, kad „per inventorizaciją esantis turtas suskaičiuojamas, pasveriamas, išmatuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai, atsižvelgiant į kiekvienos rūšies turto matavimo vienetą, laikymo vietą ir būdą. 2013 m. sausio 3 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 116-13-800 nurodyta „medžiagų rūšis ir kiekiai nustatomi pagal žymėjimus ant rulonų arba lyginant medžiagą rulone su medžiagų pavyzdžiais, ant kurių yra nurodytas medžiagos tipas. Inventorizacija vyksta skaičiuojant rulonus, esant galimybei fiksuojami ant etiketės nurodyti kiekiai metrais. Rulonai yra skirtingų dydžių. Medžiaga ir kiekis (jei jis yra nustatytas) pažymimi sąraše, o jei medžiaga nerandama sąraše, tuomet ji žymima atskirai. Taigi, kaip seka iš nurodyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, medžiagos iš viso nebuvo matuotos, todėl laikytina, kad 2013 sausio 3 d. nebuvo nustatytas buvęs realus medžiagų kiekis. Vadinasi, nurodytas trūkumas negali būti laikomas pagrįstu. Atkreiptinas teismo dėmesys, kad vadovaujantis LR CPK 178 str., įrodinėjimo našta dėl žalos dydžio tenka asmeniui, kuris reikalauja atlyginti žalą.

16Inventorizacijos taisyklių 51 p. nustato, kad „inventorizacijai įforminti sudaromi inventorizavimo aprašai. Tačiau, kaip matyti iš ieškovės pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, toks aprašas nebuvo sudaromas ir inventorizacijos metu nebuvo nustatytas trūkumas, kadangi ieškovė žalos dydį apskaičiuoja neaišku kokio perimto turto vertę su UAB „Ritus“ turto - atsargų verte, tai yra 433 140,00 Lt, nurodyta įmonės balanse, sudarytame 2013 m. balandžio 25 dienai. 2013 m. balandžio mėn. 25 d. balansas darytas už laikotarpį 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. balandžio 25 d. Todėl nepagrįstas ieškinio argumentas, kad buhalterinės apskaitos dokumentai patvirtina, kad įmonėje nustatytas didelis įmonės ilgalaikio ir kito turto (baldinių audinių ir čiužinių audinių bei kito turto), apskaityto įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose, trūkumas, kurio vertė siekia 359 673,00 Lt.

17Atsakovė J. G. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo bendrovės vadovui pareikštas reikalavimas atlyginti netinkamai atliekant vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose padarytą žalą, todėl byloje spręstinas klausimas tik dėl materialinės atsakomybės pagal DK XVII skyriaus nuostatas buvimo. Neteisėta veika yra būtina materialinės atsakomybės sąlyga, kuri suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, tarp jų ir lokalinių, nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Darbuotojo teisinė pareiga - tinkamai atlikti pareigas, dirbti sąžiningai, dorai, tausoti darbdavio patikėtas materialines vertybes ir savavališkai neatlikti veiksmų, kurie kenktų darbdavio interesams; jo neveikimas gali būti neteisėtas, kai jis buvo įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus. Visas savo, kaip darbuotojos pareigas, atsakovė J. G. vykdė tinkamai. Kartu su atsiliepimu pateiktas UAB „JMI“ raštas patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009 metų liepos 1 d. iki 2012 metų rugsėjo 30 d. ji tvarkė UAB „Ritus“ buhalterinę apskaitą. Įmonėje inventorizacijos buvo daromos kas ketvirtį. Nei vienos inventorizacijos metu nebuvo rastas prekių trūkumas. Inventorizacija buvo atlikta ir atsakovės atleidimo iš darbo dieną. Inventorizacijos metu prekių trūkumo nerasta. Atleidimo dieną turtas perduotas naujam vadovui, nepareiškiant J. G. jokių pretenzijų dėl galimo prekių ar turto trūkumo.

18Ieškovas neįrodo ir žalos, kurią padarė J. G.. Prie 2013 metų sausio 03 d. antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 116-13-800, nėra pateiktos 3 priedo kopijos, t.y. prekių likučio periodo pabaigoje sąrašo, o tėra pateikti prekių likučiai 2013 m. balandžio 25 d. Iš pateikto antstolio faktinių aplinkybių protokolo matyti, kad atliekant inventorizaciją buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo patvirtintų taisyklių“ 33 ir 37 punktų reikalavimai. Taisyklių 33 punktas numato, kad per inventorizaciją esantis turtas suskaičiuojamas, pasveriamas, išmatuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai, atsižvelgiant į kiekvienos rūšies turto matavimo vienetą, taikymo vietą ir būdą, 37 punktas numato, kad žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija ir kitas turtas į inventorizavimo aprašus įrašomi pagal apskaitoje vartojamą jo pavadinimą ir matavimo vienetus. Inventorizavimo apraše (aprašuose) materialiai atsakingas asmuo (asmenys) privalo pasirašyti po įrašu: „Visą šiame inventorizavimo apraše išvardytą turtą komisija man dalyvaujant patikrino natūra ir įrašė į aprašą, todėl inventorizacijos komisijai pretenzijų neturiu. Už išvardyto turto išsaugojimą atsakau.“ Jeigu materialiai atsakingas asmuo (asmenys) turi pretenzijų, komisija turi dar kartą perskaičiuoti (pasverti, išmatuoti) inventorizuojamą turtą. Tokie inventorizavimo aktai prie ieškinio nėra pridėti.

19Atsakovė J. G. į paskutinę (2013 m.) inventorizaciją kviesta nebuvo, jai nebuvo pranešta apie inventorizacijos atlikimą. UAB „Ritus“ buhalterinėje apskaitoje audiniai yra apskaitomi metrais, tuo tarpu iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad medžiagų rūšys ir kiekiai buvo nustatomi skaičiuojant rulonus, esant galimybei fiksuojant ant etiketės kiekis metrais. Tačiau etiketėje metrų kiekis gali nesutapti su realiu medžiagos kiekiu, esančiu rulone, o realus audinių kiekis nustatomas nebuvo. Tuo pažeisti inventorizacijos taisyklių 37 punkto reikalavimai.

20Pažymėjo, kad su atsakove visiškos materialinės atsakomybės sutartis sudaryta nebuvo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kiek ir kokio turto jai perduota, neišsaugota, už kokį turtą atsakovė yra atsakinga. Gaunamą bendrovėje turtą, naudojamą jos ūkinėje veikloje, priimdavo ir kiti darbuotojai.

21Ieškovas privalo įrodinėti materialinės atsakomybės sąlygas kiekvienam iš atsakovų atskirai.

22LR DK 27 str. 2 dalis nustato 3 metų terminą žalai išieškoti. LR CK Kasacinio teismo yra ne kartą konstatuota, kad ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. dienos kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kadangi įmonėje inventorizacijos buvo atliekamos kas ketvirtį, apie tariamą žalą UAB „Ritus“ turėjo būti žinoma po kiekvienos atliktos inventorizacijos. Tačiau jokių pretenzijų atsakovei nebuvo pareikšta. Ieškovas nepateikė įrodymų apie žalos atsiradimo laiką. Kadangi atsakovas yra juridinis asmuo, akivaizdu, kad apie padarytą žalą jis turėjo sužinoti po kiekvienos atliktos inventorizacijos.

23Atsakovas A. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jis nesutinka su ieškovo išvada, kad jis nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. laikinai ėjo vadovo pareigas, kadangi nurodytu laikotarpiu jis ir toliau vykdė savo tiesiogines pardavimų vadovo funkcijas, kadangi į jo vietą nebuvo paskirtas kita darbuotojas. Jei būtų vykdęs vadovo funkcijas, dėl daug sudėtingesnių funkcijų bei didesnės atsakomybės turėjo gauti didesnį darbo užmokestį, tačiau jis ir toliau gavo to paties dydžio atlygį. Nebuvo padaryti jokie pakeitimai jo darbo sutartyje, apie jo pareigų pasikeitimą nebuvo pranešta Sodrai. Be to, paskiriant vadovu buvo reikalingas akcininko sprendimas, o ne vaiko priežiūros atostogose buvusios K. S. įsakymas, kuris laikytinas negaliojančiu. Nurodė, kad 2012 m. vasario 21 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S. įsakymas A. K. paskirti laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. prieštarauja ABĮ 37 str. nustatytai bendrovės vadovo skyrimo tvarkai, be to šis įsakymas atsakovo nepasirašytas, jis nesukėlė jokių teisinių pasekmių – faktiškai atsakovas įmonės direktoriaus pareigų nevykdė.

24Pasak ieškovo, atsakovo vadovavimą patvirtina atsakovės K. S. pateiktas 2012 m. spalio 8 d. dokumentų perdavimo - priėmimo aktas, kuris yra pasirašytas buhalterines paslaugas teikusios UAB „JMI“. Nurodė, kad jis pasirašė ant nurodyto dokumento tik formaliai, susiklosčius tokioms aplinkybėms, kai tuo metu įmonėje nebuvo kam pasirašinėti įmonės vadovo vardu. K. S. ir R. P. negalėjo pasirašyti ant dokumentų, nes K. S. oficialiai buvo išleista vaiko priežiūros atostogų, o R. P., kaip jis pats teigė, oficialiai pagal darbo sutartį dirbo kitos bendrovės direktoriumi, todėl negalėjo oficialiai formintis ir UAB „Ritus” direktoriumi. R. P. ne kartą žadėjo rasti tinkamą asmenį ir įdarbinti jį bendrovės vadovu iki K. S. sugrįš iš vaiko priežiūros atostogų. Nesutinka būti laikomas nei faktiniu, nei oficialiu UAB „Ritus” vadovu, nes UAB „Ritus” nevadovavo, darbo sutarties pakeitimų nepasirašė, su bendrovės vadovo pareiginiais nuostatais supažindintas nebuvo, joks bendrovės turtas jam nebuvo perduotas, atsakomybė nebuvo apibrėžta. Vien tas faktas, kad R. P. prašymu teko pasirašyti kelis įmonės dokumentus, negali būti laikoma pagrindu jo kaip įmonės vadovo atsakomybei atsirasti. Atsakovo parašai ant įmonės dokumentų šiuo atveju vertintini kaip įgalioto asmens, nes bendrovės vadovas deleguoja dalį savo funkcijų kitiems darbuotojams, o jis, tęsdamas darbą bendrovėje kaip asmuo, atsakingas tik už pardavimus, faktiškai visu savo darbo bendrovėje laikotarpiu atliko tą pačią pardavimų vadovo funkciją. Šias aplinkybes patvirtina pridedamas 2012 m. rugpjūčio 1 d. įgaliojimas.

25Vienintelis bendrovės akcininkas R. P. nesilaikė Akcinių bendrovių įstatyme nustatytų pareigų ir nesiėmė būtinų veiksmų paskirti vadovą, kuris tinkamai vykdytų jam priskirtas pareigas. Direktorei K. S. ilgą laiką būnant iš eilės dviejų vaikų gimdymo ir motinystės atostogose, akcininkas privalėjo spręsti klausimą ir tinkamai priimti kitą žmogų į jos vietą, sudarant terminuotą darbo sutartį, kad įmonėje būtų užtikrintas tinkamas vadovavimas ir darbo organizavimas. Tuo tarpu skiriant esamus bendrovės darbuotojus laikinai eiti direktoriaus pareigas, kurie pilnu krūviu atliko savo darbą, buvo užkraunama nepagrįstai sunki našta tiems darbuotojams bei daromas nuostolis pačiai bendrovei, kuri ilgą laiką buvo likusi be tinkamo vadovavimo. Kadangi visais bendrovei svarbiais klausimais sprendimus priiminėjo akcininkas R. P., pasitardamas su K. S., jis turi atsakyti už susidariusį trūkumą, jei toks būtų įrodytas.

26Ieškovas nurodo, kad trūkumas bendrovėje nustatytas pabaigus 2013 m. sausio 3 d. UAB „Ritus” inventorizacijai bei rengiant įmonės balansą 2013 m. balandžio 25 dienai, paaiškėjus, kad naujasis įmonės direktorius A. A. iš ankstesnės įmonės direktorės K. S. perėmė turto - atsargų, kurių bendra balansinė vertė yra žymiai mažesnė, negu nurodyta įmonės balanse, sudarytame 2013m. balandžio 25 dienai. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškinyje nenurodoma inventorizacijos pabaigos diena, nenurodoma, kaip tiksliai buvo sudaromas įmonės balansas, kai inventorizacijos metu nebuvo tikslios prekių išvežimo iš bendrovės patalpų apskaitos (2013-01-18 krovinio važtaraščiuose nurodytas netikslūs permatavimui išvežtų rulonų skaičius - apie 150 rulonų ir apie 137 rulonus) bei nebuvo permatuotų audinių bėginiai metrai susieti su jų artikulais ir kaina (1 bėginio metro audinio kaina gali labai skirtis nuo kito audinio 1 bėginio metro kainos).

27Dėl susiklosčiusios situacijos, kai naujam direktoriui A. A. vadovaujant, nebuvo laiku sumokėta už elektros energijos tiekimą ir bendrovei ne kartą buvo atjungtas elektros tiekimas, nebegalėjo dirbti parduotuvė salonas, be to, buvo neaiški situacija dėl tolimesnių darbo santykių, kai 2013 m. vasario 20 d., atvykęs po nedarbingumo, negalėjo patekti į darbo vietą, todėl kreipėsi į antstolį dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Antstolio S. U. 2013 m. vasario 20 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 20 buvo konstatuota, kad 2013 m. vasario 20 d. 10 val. 50 min. adresu (duomenys neskelbiami), kur įsikūrusi baldinių ir dekoratyvinių audinių salonas „Style&Fashion”, ant durų rastas pakabintas skelbimas su užrašu „Inventorizacija“ bei nurodytas telefono numeris, kuriuo galima kreiptis. Tai patvirtina, kad 2013 m. vasario 20 d. inventorizacija bendrovėje dar nebuvo baigta. Iš ieškovo pateiktų A. R. B. TŪB „Klasikinė tekstilė“ PVM sąskaitų - faktūrų matyti, kad paskutinis krovinys po permatavimo iš pakrovimo vietos: Brastos g. 9, Kaunas į iškrovimo vietą: ( - ), buvo išvežtas (pakrautas) 2012 m. vasario 8 d. Iš ieškovo pateiktų duomenų nėra aišku, kas krovinius po audinių permatavimo bendrovėje priėmė, kaip permatuoti audiniai atsispindi turto balanse, t.y. kaip buvo nustatyti permatuotų audinių artikulai ir kaina, susiejant juos su kiekiu (bėginiais metrais).

28Didelių abejonių kelia ir tai, kad ieškovo pateiktame 2013 m. sausio 3 d. Prekinių materialinių vertybių inventorizacijos apyrašo Nr. 1 5-tame lape, kaip nerastas turtas įvardinta paslaugą - dygsniavimas. Kyla klausimas, ar šios paslaugos, atliktos bendrovės „Ritus“ užsakymu, kaina taip pat buvo priskirta prie trūkumo vertės? Atkreipė dėmesį į tai, kad 2013 m. sausio 3 d. pakvitavimuose ranka padarytuose prierašuose nurodyta, kad prekės nerastos patalpose, adresu (duomenys neskelbiami), todėl natūraliai kyla klausimas, ar šių prekių pozicijų buvo ieškota ir kitose patalpose, kur buvo laikomi bendrovės prekių likučiai ir kitas turtas, prekės laikomos pas paslaugų teikėjus (UAB „Stilvita”, UAB „Jukona”, UAB „Studija Relaks”, UAB „Gahlert tekstilė” ir kt.). Kaip nurodyta ieškovo pateiktame 2013 m. sausio 3 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, darant inventorizaciją, ne į visas patalpas inventorizacijoje dalyvavę asmenys buvo įleisti. Naujasis direktorius A. A. turėjo nedelsiant imtis operatyvių priemonių, kad būtų surastas ir pateiktas apžiūrai visas įmonei priklausantis turtas, tačiau to nepadarė.

29Abejonių kelia, ar į trūkumų vertę buvo įtraukta inventorizacijos metu nerastų prekių ar kito turto kaina iš pirkimo dokumentų (tokie nepateikti į bylą), ar atsižvelgta į turto nusidėvėjimą ir pan.

30Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio kaina nustatyta netiksliai, ieškinys pareikštas ne tiems asmenims, kurie atsakingi už nerastas prekes ir kitą turtą, o ieškinys atsakovo atžvilgiu yra visiškai nepagrįstas.

31Tretieji asmenys R. P. ir A. A. ieškinį palaikė ir nurodė, kad UAB „Ritus“ prekiavo baldiniais ir čiužininiais audiniais. Nuo bendrovės pradžios iki 2012 m. gruodžio 27 d. bendrovės vadove buvo paskirta K. S., kuri buvo atsakinga už bendrovės veiklą, jos organizavimą, turto apskaitą ir apsaugą. Atsakovė K. S. niekada nesikreipė ir neprašė jos išleisti gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, nesiūlė vieninteliam akcininkui iki 2013 m. – R. P. skirti kitą asmenį eiti direktorės pareigoms. 2012 m. gruodžio mėn. pabaigoje bendrovės akcininku tapus A. A., šis 2012 m. gruodžio 27 d. atleido atsakovę iš direktorės pareigų, nes ji nebuvo bendrovėje, atsisakė perduoti naujajam akcininkui bendrovės turtą, bei paaiškino, kad laikinai bendrovės vadovo pareigas yra paskirtas atlikti A. K..

32Atlikus inventorizaciją ir paaiškėjus apskaityto turto trūkumui, bei neradus dokumentų, kad trūkstamas turtas būtų parduotas, A. A. nutraukė su R. P. sudarytą UAB „Ritus“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir akcininku vėl tapo R. P..

33Trečias asmuo UAB „Rosk Conlulting“ palaikė ieškinio reikalavimus ir nurodė, kad pagrindinis kontaktinis asmuo tarp bendrovės UAB „Ritus“ ir buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės buvo A. K., kuris veikė pagal Įgaliojimą, nes bendrovės vadovė K. S. atsisakydavo pasirašyti dokumentus, motyvuodama, kad ji yra vaiko priežiūros atostogose.

34Ieškininis pareiškimas atmestinas.

35VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išraše matyti, kad bendrovė UAB „Ritus“ įsteigta ir įregistruota viešame registre nuo 2006 m. spalio 9 d., R. P. buvo vienintelis jos akcininkas. Viešame registre pateikti duomenys, jog nuo 2006 m. spalio 3 d. įmonės vadovė buvo K. S. (buvusi pavardė B.); nuo 2012 m. gruodžio 12 d. (įrašas viešame registre nuo 2013-01-04) įmonės direktoriumi paskirtas A. A., kuris tuo pačiu laiku tapo ir vieninteliu bendrovės akcininku. Nuo 2013 m. kovo 28 d. akcininku vėl tapo R. P. (b. l. 6-11, t.1). 2009 m. gruodžio 7 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S. Įsakymu Nr. 63, K. S. (B.) nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, laikinai eiti direktorės pareigas nuo 2009 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. vasario 20 d., paskirta salono vedėja J. G. (b. l. 31, t.1). 2012 m. vasario 21 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S. įsakymu, A. K. paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 32, t. 1). 2012 m. vasario 21 d. direktorės K. S. įsakymu A. K. paskirtas eiti direktoriaus pareigas nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. vasario 21 d. (b. l. 49, t. 4). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažyma (b. l. 73-74, t. 1) patvirtina, kad A. K. laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 29 d. iki 2013 m. gegužės 23 d. dirbo UAB „Ritus“ (nuo 2013 m. vasario 6 d. gavo ligos pašalpą). 2012 m. vasario 21 Įgaliojimu Nr. 2012/02 direktorė K. S. įgaliojo A. K. iki 2013 m. vasario 20 d. atstovauti įmonę VMI, Sodroje ir kt. valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti sutartis įmonės vardu; atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose (b. l. 50, t. 4). 2012 m. rugpjūčio 1 d. direktorės K. S. Įgaliojimu Nr. 2012/08 pardavimų vadovas A. K. įgaliotas atlikti veiksmus įmonės vardu ir atstovauti įmonę: Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Sodroje ir kitose valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti visas sutartis įmonės vardu; pasirašinėti visus dokumentus, atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose, sudarinėjant finansines sutartis (b. l. 23, t. 2). 2013 m. vasario 4 d. prašymu atsakovas A. K. prašė jį atleisti iš užimamų pareigų, pačiam prašant (b. l. 134, t. 3).

362012 m. gruodžio 27 d. UAB „Ritus“ vienintelio akcininko A. A. sprendimu nuo 2012 m. gruodžio 27 d. K. S. atleista iš bendrovės direktorės pareigų. Nuo 2012 m. gruodžio 28 d. bendrovės direktoriumi paskirtas A. A. (b. l. 12, t.1).

37Sodros duomenimis (b. l. 96, t. 2) – J. G. atleista iš UAB „Ritus“ – 2012 m. kovo 15 d.; K. S. – 2013 m. kovo 31 d.; A. K. - 2013 m. balandžio 23 d., R. P. – 2012 m. spalio 31 d. Pagal 2010 m. spalio 27 d. Darbo sutartį Nr. 016, R. P. dirbo UAB „Ritus“ IT konsultantu (b. l. 141-142, t. 3).

382014 m. birželio 26 d. Pažyma ir 2009 m. liepos 1 d. Buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. UAB „Ritus“ buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „JMI“ (Jungtinis mūsų intelektas) (b. l. 58, 86 - 88, t.1). 2012 m. gruodžio 31 d. sudaryta Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis Nr. 121231 su UAB „ROSK Consulting“ – paslaugų teikimo laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (b. l. 195-196, t.1, 130 b.l., t. 3)

392013 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos teismas UAB „Ritus“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Audata“.

40Dėl ieškinio senaties termino

41Teismas, įvertinęs gausią ir nuoseklią šiuo klausimu suformuotą kasacinio teismo praktiką, mano, kad atsakovės K. S. ir J. G. šiuo atveju klaidingai ieškinio senaties termino eigos pradžią sieja su juridinio asmens susižinojimu apie galimą žalos padarymą. Atsakovės K. S. teigimu, atsakovė nuo 2009 m. gruodžio 7 d. buvo nėštumo ir vaiko priežiūros atostogose ir jokių darbinių pareigų neatliko, todėl jai reikalavimas priteisti žalą, nustačius, kad galimai tokia žala padaryta, galėjo būti pareikštas iki 2012 m. gruodžio 7 d. (per trijų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti). Atsakovė J. G. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad reikalavimas jai galėjo būti reiškiamas per tris metus nuo to momento, kada apie galimą pažeidimą BUAB „Ritus“ sužinojo. Kadangi įmonėje nuolatinai už atitinkamą laikotarpį buvo atliekamos inventorizacijos, todėl apie galimą teisių pažeidimą UAB „Ritus“ buvo galima žinoti po kiekvienos atliktos inventorizacijos.

42Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šioje byloje keliamas žalos bankrutavusiai įmonei (bei jos kreditoriams), atsiradusios dėl neteisėtų įmonės vadovų veiksmų, atlyginimo klausimas, ir šiam reikalavimui pateikti taikomas, kaip teisingai nurodė atsakovės, trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis), tačiau jis skaičiuotinas nuo to momento, kai asmuo reiškiantis šį reikalavimą sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą spręsti apie įmonės bei kreditorių teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Šiuo atveju ieškinį dėl žalos atlyginimo reiškia įmonės interesus atstovaujantis bankroto administratorius, kuriam įstatymu pavesta imtis būtinų priemonių visų įmonės ir kreditorių teisėms apginti (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas).

43Administratoriui apie įmonei padarytą žalą tampa žinoma tik iškėlus įmonei bankroto bylą ir įsiteisėjus teismo nutarčiai, tai visiškai atitinka įstatymų leidėjo poziciją, nes ieškinio senaties termino pradžia siejama ne su objektyviu (teisės pažeidimo), o su subjektyviu momentu (kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą). Kadangi Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ritus“ ir bankroto administratoriaus paskyrimo įsiteisėjo 2013 m. balandžio 26 d., tuomet ir kilo pareiga administratoriui įvertinti priežastis, galimai lėmusias įmonės nemokumą ir negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais ir, esant pagrindams, pareikšti teismui reikalavimus dėl įmonei ir jos kreditoriams padarytos žalos atlyginimo. Taigi, faktinių šios konkrečios bylos aplinkybių kontekste, teismas išaiškina atsakovėms, kad BUAB „Ritus“ administratorius 2014 m. birželio 10 d. pateikęs teismui reikalavimą dėl žalos atlyginimo, ieškinio senaties termino nepraleido.

44Dėl įmonės vadovų

45Kaip jau nurodyta, atsakovė K. S. UAB „Ritus“ vadovavo nuo 2006 m. spalio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d., kada 2012 m. gruodžio 27 d. UAB „Ritus“ vienintelio akcininko A. A. sprendimu, ji buvo atleista iš bendrovės direktorės pareigų. Nustatydamas faktines aplinkybes apie atsakovės K. S. vadovavimo bendrovei trukmę, teismas vadovaujasi ir viešų registrų duomenimis (CPK 179 str. 3 d.). Rašytiniai duomenys iš Sodros patvirtina, kad nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. jai buvo mokama motinystės pašalpa. Vaiko priežiūros arba motinystės atostogose ji buvo nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. kovo 31 d. Pažyma apie jos kaip UAB „Ritus“ darbuotojos gautas įmokas Sodroje, už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. patvirtina, kad atsakovė nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. negavo darbo užmokesčio.

46Byloje nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 7 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S. Įsakymu Nr. 63, K. S. (B.) nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui nuo 2009 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. vasario 20 d., laikinai eiti direktorės pareigas paskirta vedėja J. G. (b. l. 31, t.1). Atsakovė J. G. dirbo bendrovėje iki 2012 m. kovo 15 d.

47Byloje taip pat pateikti duomenys, kad 2012 m. vasario 21 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S. įsakymu A. K. paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 32, t.1). Ta pačia data, t. y. 2012 m. vasario 21 d. direktorės K. S. įsakymu, A. K. paskirtas eiti direktoriaus pareigas nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. vasario 21 d. (b. l. 49, t. 4).

48Taigi, byloje nustatyta, kad nuo pat įmonės įkūrimo, bendrovės vadovės pareigas užėmė atsakovė K. S.. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 37 straipsnio 7 dalis). Pagal bendrąsias Civilinio kodekso nuostatas vadovui kyla pareiga elgtis įmonės atžvilgiu atsakingai ir rūpestingai. Įmonės vadovui nustatomi kiti darbo ir elgesio standartai, kadangi jį su įmone saisto fiduciarinės pareigos, be to, jis turi užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą įmonės darbą (ABĮ 37 straipsnio 8 dalis), todėl savo atostogų ar laikino nedarbingumo metu (išeidama į atostogas), atsakovė K. S. turėjo pasirūpinti savo pavadavimu ir įmonės veiklos bei vadovavimo tęstinumu. Šios pareigos nevykdymas neatleidžia jos nuo pareigos atsakyti už jos vadovavimo laikotarpiu jai kaip vadovei kilusias pareigas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė K. S., išeidama nėštumo ir vaiko priežiūros atostogų, iš esmės įvykdė jai priskirtą pareigą, ir pasirūpino jos kaip vadovės pavadavimu jos atostogų metu, paskyrė laikinai eiti vadovės pareigas atsakovę J. G.. Pažymėtina, kad pastarosios darbo sutartyje nebuvo nurodyta apie jos paskyrimą laikinai eiti direktoriaus pareigas. Kita vertus, atsakovei J. G. pasibaigus įsakyme nurodytam laikino pavadavimo laikotarpiui, taip pat atsakovės K. S. 2012 m. vasario 21 d. Įsakymu, laikinai eiti direktoriaus pareigas paskirtas atsakovas A. K. (darbo sutartyje žymos taip pat nėra). Pripažintina, kad atsakovė K. S. neturėjo pareigos rūpintis vadovo paskyrimu, jai būnant vaiko priežiūros atostogose, kadangi pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 p., pareiga pasirūpinti, kad įmonėje būtų paskirtas laikinas vadovas, teko jos akcininkui R. P..

49Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovė K. S., būdama vaiko (ų) priežiūros atostogose, ne tik 2012 m. vasario 21 d. įsakymu paskyrė laikinai eiti direktoriaus pareigas A. K., bet ir 2012 m. vasario 21 Įgaliojimu Nr. 2012/02 A. K. įgaliojo iki 2013 m. vasario 20 d. atstovauti įmonę VMI, Sodroje ir kt. valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti sutartis įmonės vardu; atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose. Byloje taip pat pateiktas ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. Įgaliojimas Nr. 2012/08, kuriuo pardavimų vadovas A. K. įgaliojamas atlikti veiksmus įmonės vardu ir atstovauti įmonę: Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Sodroje ir kitose valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti visas sutartis įmonės vardu; pasirašinėti visus dokumentus, atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose, sudarinėjant finansines sutartis. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad K. S. ir būdama vaiko priežiūros atostogose, pasirašė įsakymą ne tik dėl laikino jos pavadavimo (A. K.), bet ir įgaliojo A. K. įmonės vardu atlikti atskirus veiksmus. Kita vertus, pateiktas elektroninių susirašinėjimų turinys su įmonės darbuotojais, leidžia teigti, kad atsakovė K. S., būdama vaiko priežiūros atostogose, aktyviai bendravo tiek su bendrovės vieninteliu akcininku R. P. (darbo klausimais), tiek ir su kitais darbuotojais, bei įmonės klientais, jai buvo duodami nurodymai apmokėti sąskaitas, ji nurodydavo akcininkui, kokius apmokėjimus skubiai vykdyti, kuriuos sulaikyti (b. l. 106 – 110, t. 1; 97 - 187, t. 2). Pažymėtina ir tai, kad atsakovė turėjo prieigą prie įmonės elektroninės bankininkystės, taigi, turėjo galimybę vykdyti mokėjimus per banką, tačiau duomenų, kad tokius pavedimus būtų atlikus, byloje nepateikta (b. l. 37, t. 1).

50Nors atsakovė vaiko priežiūros atostogų metu vykdė išvardintus veiksmus (pasirašinėjo įsakymus, įgaliojimus, patarinėjo įmonės darbuotojas), tačiau nenustatyta, kad ji šiuo laikotarpiu būtų gavusi iš įmonės darbo užmokestį. Kaip patvirtina SODROS duomenys, jai buvo mokama motinystės pašalpa.

51Taigi, nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 7 d. bendrovės vadovei J. S. išėjus į gimdymo ir vaiko priežiūros atostogas, nuo 2009 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. vasario 20 d. laikinai eiti direktoriaus pareigas buvo paskirta parduotuvės salono vedėja J. G., bei byloje pateiktas Įsakymas, kad nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., kitu įsakymu iki 2013 m. vasario 21 d. – A. K. (dėl faktinio vadovavimo teismas pasisakys vėliau). Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d. pavaduojančio bendrovės direktoriaus pareigoms asmens nebuvo paskirta. 2012 m. gruodžio 28 d. įmonės vadovu tapo A. A..

52Atsakovei K. S. išeinant į gimdymo ir vaiko priežiūros atostogas bei laikinai bendrovės vadove paskyrus J. G., duomenų, kad K. S. būtų įforminusi dokumentų ir jai kaip vadovei priklausiusių rekvizitų (antspaudo ir pan.), ir/ar turto, perdavimą laikinai paskirtai vadovei, byloje nepateikta.

53Vertinant atsakovės J. G., kaip laikinai paskirtos eiti vadovės pareigas, veiksmus, pripažintina, kad Įsakyme dėl pavadavimo nurodytu laiku, ji atliko pavestas laikinai eiti įmonės vadovės funkcijas. Viena vertus, atsakovė nepateikė jokių duomenų paneigiančių nustatytą faktą, kita vertus, atsakovė J. G. pripažįsta buvusi paskirta laikina vadove, be to ji su priimtu įsakymu buvo supažindinta pasirašytinai (b. l. 31, t. 1). Byloje pateikti duomenys, kaip pvz. 2011 m. lapkričio 30 d. Trišalis susitarimas dėl tarpusavio užskaitos (b. l. 47, t. 4); Priedas prie sutarties dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo (b. l. 48, t. 4) ir kiti, patvirtina, kad atsakovė kaip laikinai einanti direktorės pareigas, pasirašinėjo įmonės vardu sutartis, veikė kaip laikina įmonės vadovė pasirašant PVM sąskaitas – faktūras ir kt. (b. l. 57-62, t. 4). Be to, byloje pateikta 2010 m. spalio 27 d. Darbo sutartis Nr. 016 sudaryta su R. P., kurią įmonės vardu pasirašė taip pat J. G., kaip laikinai einanti direktorės pareigas (b. l. 141-142, t. 3).

54Atsakovė neigia buvusi materialiai atsakinga, nors iki laikino pavadavimo ji dirbo salono vedėja ir pripažino, kad kiekvieną dieną vyko pardavimai, ji atsiskaitydavo akcininkui apie pardavimų apimtis ir įneštų į kasą pinigų kiekį. Specialisto išvadoje (b. l. 166 - 200, t. 3, ir 1- 32, t. 4) nurodoma, kad bendrovės avanso apyskaitos buvo išrašomos J. G. vardu, jai kaip materialiai atsakingam asmeniui, iš kasos išduoti pinigai. Nurodyta, kad avanso apyskaitoje pastaroji pasirašė kaip laikinai einanti vadovės pareigas. Taigi, bylos medžiaga leidžia teigti, kad nurodytu laikotarpiu atsakovė J. G. laikinai ėjo vadovės pareigas. Kaip patvirtino atsakovė, išeidama iš darbo, ji visus dokumentus bei turtą paliko vieninteliam akcininkui R. P., kadangi naujas vadovas įmonėje paskirtas nebuvo. Nurodė, kad su akcininku nepasirašė jokių priėmimo perdavimo dokumentų.

55Teismas vertina, kad aplinkybės, jog dauguma klausimų ji konsultuodavosi su atsakove J. S., ir/ar ji kiekvieną dieną pateikdavo duomenis apie pardavimus akcininkui, jai kaip laikinai einančiai vadovės pareigas nebuvo padidintas darbo užmokestis, ji realiai neatliko jokių piniginių pavedimų įmonės vardu, nevertinamos kaip paneigiančios nurodytu laikotarpiu patį jos pavadavimo faktą.

56Kaip jau pasisakyta, byloje pateikti duomenys, kad 2012 m. vasario 21 d. įsakymu laikinai eiti direktoriaus pareigas paskirtas A. K.. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovė J. S. 2012 m. vasario 21 d. Įgaliojimu Nr. 2012/02 įgaliojo A. K. iki 2013 m. vasario 20 d. atstovauti įmonę VMI, Sodroje ir kt. valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti sutartis įmonės vardu; atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose (b. l. 50, t. 4); taip pat 2012 m. rugpjūčio 1 d. Įgaliojimu Nr. 2012/08 pardavimų vadovas A. K. įgaliotas atlikti veiksmus įmonės vardu ir atstovauti įmonę: Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Sodroje ir kitose valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti visas sutartis įmonės vardu; pasirašinėti visus dokumentus, atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose, sudarinėjant finansines sutartis. (b. l. 23, t. 2). Atsakovas A. K. pripažino, kad jam buvo išduoti įgaliojimai įmonės vardu atlikti konkrečius pavedimus, kaip pvz. įgaliojimas priduoti Sodrai ir VMI įmonės dokumentus ir pan. Atsakovas A. K. nepripažįsta pavadavęs įmonės direktorę laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Jo teigimu, nurodytu laikotarpiu jis ir toliau vykdė pardavimų vadovo funkcijas, jam pagal atskirus įgaliojimus buvo pavedama veikti įmonės vardu. Nurodė, kad jis jokių vadovui būdingų funkcijų neatliko, bei didesnio užmokesčio kaip įmonės vadovas, negavo.

57Pateikti duomenys byloje leidžia labiau tikėti, kad atsakovas A. K. nurodytu laikotarpiu nevykdė laikinai einančio vadovo tiesioginių pareigų. Kaip jau pasisakyta, byloje pateikti du įsakymai, kuriais atsakovas A. K. paskiriamas laikinai eiti vadovo pareigas, skiriasi nurodytų laikotarpių apimtis. Įsakymus pasirašė K. S., kuri tuo metu buvo vaiko priežiūros atostogose. Atsakovas įsakymų nepasirašė, su jai nebuvo supažindintas. Jo darbo sutartyje žymos apie laikiną vadovo pavadavimą nėra, atsakovas didesnio atlygio negavo, duomenų, kad jis turėtų reikiamą kvalifikaciją vadovauti įmonei, taip pat nepateikta. Be to, jeigu vertinti, kad atsakovas A. K. buvo paskirtas laikinai eiti vadovo pareigas, kokiu tikslu ta pačia data yra pasirašomas ir Įgaliojimas, suteikiantis jam kaip pardavimų vadybininkui, teisę atlikti veiksmus įmonės vardu ir atstovauti įmonę: Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Sodroje ir kitose valstybinėse įstaigose; sudarinėti ir pasirašinėti visas sutartis įmonės vardu; pasirašinėti visus dokumentus, atlikti mokėjimų pavedimus; atstovauti įmonę bankuose, sudarinėjant finansines sutartis.

58Taigi, pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas A. K. pasirašė atskiras sutartis, įsakymus, veikdamas kaip įgaliotas asmuo pagal atskirą įgaliojimą, bet ne kaip laikinai eiti paskirtas įmonės vadovas. Kita vertus, be kelių dokumentų, kuriuos atsakovas yra pasirašęs, byloje nėra jokių kitų duomenų, kurie leistų vertinti, kad atsakovas nurodytu laikotarpiu vykdė įmonės vadovui būdingas funkcijas.

59Byloje pateikti duomenys, kad atsakovo A. K., kaip laikinai einančio direktoriaus pareigas, vardu darbuotojai pateikė prašymus suteikti jiems kasmetines atostogas, bei jis pasirašė įsakymus dėl atostogų suteikimo. Teismas vertina, kad tokie prašymai ir įsakymai dėl atostogų suteikimo darbuotojams, nesant įmonėje paskirto vadovo, vertinami kaip būtini veiksmai, esant normaliai įmonės veiklai, kuriuos suteiktų įgalinimų ribose turėjo priimti ir pasirašyti atsakovas, kadangi paprasčiausiai kito asmens, galinčio pasirašyti įsakymus, įmonėje nebuvo (b. l. 50 -55, t. 4). Sutiktina su atsakovo argumentu, kad atsakovo atsisakymas pasirašyti sutartį su audito įmone, taip pat patvirtina, kad jis savęs nelaikė laikinai pavaduojančiu vadovo pareigas, kadangi tokios sutarties pasirašymas būdingas vadovo funkcijoms. Atsakovas patvirtino, kad nėra pasirašęs materialinės atsakomybės sutarties.

60Dėl žalos atlyginimo

61Įmonės vadovas atsako tik už įstatymu jam pavestų ir būdingų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, nebent byloje būtų įrodyta, kad įmonės dalyvis atliko įmonės vadovui priskirtinas funkcijas (pavyzdžiui, darė verslo sprendimus, atstovavo bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, faktiškai turėjo valdingus įgalinimus įmonėje).

62Kaip jau buvo minėta, tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims ir tai atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

63Ieškovas reiškia ieškinį reikalaudamas priteisti žalą iš jo nuomone buvusių skirtingu laiku BUAB „Ritus“ vadovais solidariai. Todėl byloje svarbu nustatyti, kokie kiekvieno iš atsakovų atskirai konkretūs veiksmai, galėjo lemti ieškovo reikalaujamos žalos atsiradimą. Kaip jau pasisakyta, teismas nevertino, kad atsakovas A. K. buvo laikinai paskirtas BUAB „Ritus“ vadovo pareigoms. Sutiktina su atsakovų atstovėmis, kad pagal Kasacinio teismo išaiškinimus, šioje situacijoje taikytina materialinė darbuotojų atsakomybė, kaip savarankiška turtinės atsakomybės rūšis. Ši atsakomybė kyla, kai nustatomas teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės normų, materialinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti šias sąlygas: 1) padaryta žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo teisiniais santykiais; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Osviris“ v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-2/2004; teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Pakruojo ūkininkų kredito unija v. A. E. R., bylos Nr. 3K-3-47/2011; kt.). Kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; kt.), tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo kaip vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, tai dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Mažeikių nafta“ v. I. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-446/2009; kt.). Materialinei atsakomybei atsirasti yra pakankama kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Mažeikių nafta“ v. I. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-446/2009; 2012 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. K. ir kt. v. UAB „Fatalitas“, bylos Nr. 3K-3-125/2012). Visiškos materialinės atsakomybės atvejai nustatyti DK 255 straipsnyje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje P. K. v. UAB „Dannemand“, bylos Nr. 3K-3-96-2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Šiaulių lyra“ v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-359/2013; kt.).

64Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe; ši sutartis įforminama raštu; joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų (DK 256 str.). Kasacinis teismas, aiškindamas šią teisės normą, yra konstatavęs, kad visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma tiek kaip atskiras dokumentas, kurį pasirašo šį susitarimą sudarantys asmenys, tiek kaip susitarimas, inkorporuotas darbo sutartyje; darbuotojo ir darbdavio susitarimas turi būti surašomas ir pasirašomas abiejų šalių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Nodora“ v. P. K., bylos Nr. 3K-3-340/2012). Visiškos materialinės atsakomybės sutartyje turi būti tiksliai nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę jų sužalojimo, praradimo ar kitokio nuvertėjimo (dėl darbuotojo kaltės) atvejais; viena būtinųjų visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymo sąlygų yra atitinkamų materialinių vertybių perdavimas darbuotojui, prisiimančiam atsakomybę už jų apsaugą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Mitnija“ v. V. J., bylos Nr. 3K-3-595/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Šiaulių lyra“ v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-359/2013; kt.).

65Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Vertinant, ar su atsakovais buvo pasirašytos materialinės atsakomybės sutartys, teismas nurodo, kad byloje nėra pateikti tiesioginiai įrodymai (darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys), kurie leistų nustatyti šią aplinkybę, tačiau atsakovė J. G. kaip salono vedėja, kurios darbas kiekvieną dieną buvo susijęs su materialinių vertybių pardavimu, tikėtinai turėjo būti materialiai atsakinga, nors ir tokia sutartis byloje nepateikta. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje atliktos inventorizacijos dokumentas - 2010 m. birželio 1 d. „Prekių likučiai pagal sandėlius ir prekės akte“, kurį pasirašę materialiai atsakingi asmenys, tarp kurių nurodyta ir šį dokumentą pasirašiusi J. G.. Atsakovė K. S. pagal jos užimamas pareigas (kaip vadovė) taip pat vertinama kaip materialiai atsakingas asmuo. Duomenų byloje, kad A. K. – kaip pardavimų vadybininkas, būtų materialiai atsakingas, byloje nepateikta (CPK 178 str.). Teismas pažymi, kad Specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad UAB „Ritus“ materialinės atsakomybės sutartys specialistui nepateiktos.

66Iš byloje esančių dokumentų darytina labiau tikėtina išvada apie nevisiškai tinkamą atsakovių K. S. ir J. G. (kaip l. e. p.) pareigos organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą vykdymą, kadangi bendrovės dokumentų perdavimas naujajam įmonės vadovui, tiek K. S. išeinant į vaiko priežiūros atostogas - atitinkamai J. G., tiek ir pastarajai pasibaigus jos pavadavimo laikotarpiui - dokumentus perduodant įmonės akcininkui R. P. (kadangi įmonėje nebuvo paskirto naujo vadovo), nebuvo įformintas priėmimo – perdavimo aktu (CK 2.87 str.). Abi atsakovės pripažino, perdavusios įmonės dokumentus bei rekvizitus, tačiau įmonės dokumentų perdavimo formalumą liudija jau vien toks faktas, kad jų perdavimas visiškai neįformintas rašytiniu dokumentu.

67Kita vertus, abi atsakovės pripažino faktą, kad įmonėje buvo atliekamos inventorizacijos. Atsakovė K. S. šią aplinkybę grindė išimtinai 2014 m. birželio 26 d. UAB „JMI“ (teikusios įmonei buhalterines paslaugas) pažyma, kurioje patvirtinama, kad laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d., kuriuo ši įmonė tvarkė BUAB „Ritus“ buhalterinę apskaitą, inventorizacija buvo vykdoma kas ketvirtį, inventorizacijos dokumentai perduoti kartu su visais dokumentais (b. l. 85, t. 1). Prie šios pažymos pridėti 2012 m. spalio 8 d. Perdavimo – priėmimo aktas, kuriame tarp kitų dokumentų nurodyta, jog perduodama „Sutartys, ilgalaikio turto aktai, 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nurašymai, perriūšiavimai, perkėlimai, inventorizacijos dokumentais“ (b. l. 83, t. 1). Taip pat pateiktas ir 2012 m. spalio 8 d. Perdavimo – priėmimo aktas, kurio 9 punkte nurodyta, kad perduodami „Segtuvas „Bankas, Inventorizacija 2011 m.: inventorizacija, nurašymai, perdavimo aktai, perrūšiavimai, EKA nurašymas“.

68Teismas pripažįsta, kad byloje yra pateikti duomenys, kad BUAB „Ritus“ buvo atliekamos inventorizacijos. Kadangi pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (su pakeitimais), įmonės ilgalaikio materialaus ir kito turto inventorizacijos turėjo būti atliekamos ne rečiau kaip kartą per metus, prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą, sutiktina, kad tokie duomenys iš dalies byloje yra pateikti.

69Inventorizacijų atlikimo faktą patvirtina 2011 m. rugsėjo 30 d. Inventorizacijos sutikrinimo žiniaraštis (b. l. 61-67, t. 1); reikalaujamų dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad BUAB „Ritus“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo perdavė Kauno apskrities VPK NTV ENTS segtuvą „UAB „Ritus“ nurašymai ir inventorizacija 2011 m.“, segtuve sunumeriuota 266 lapai; 2011 m. sausio 11 d. Prekių likučiai pagal sandėlius ir prekes Inventorizacija (b. l. 113-130, t.1); 2011 m. gruodžio 31 d. Inventorizacija (b. l. 131-142, t.1); laikinai ėjusios direktorės pareigas J. G. įsakymas 2010 m. birželio 1 d. atlikti įmonės prekių inventorizaciją 2010 m. gegužės 31 d. duomenimis (b. l. 143, t. 1); 2010 m. birželio 1 d. Prekių likučiai pagal sandėlius ir prekes (b. l. 144-151, t.1). Pagal Inventorizacijos taisyklių nuostatų 14 p. – inventorizacija atliekama pagal įsakyme nurodytos dienos būklę. Taisyklių 15 p. numato, kad buhalterinėje apskaitoje turi būti apskaičiuoti inventorizuojamo turto likučiai pagal įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dienos būklę. Taisyklių 17 punkte numatyta, kad ilgalaikis materialusis turtas, atsargos (žaliavos, medžiagos, gatava produkcija, prekės ir kita), grynieji pinigai ir kitas turtas inventorizuojami atskirai kiekvienoje jo buvimo vietoje ir pas kiekvieną už turto saugojimą atsakingą asmenį. Nors teismas pripažino faktą, kad bylos duomenys patvirtina inventorizacijų atlikimą, tai patvirtino ir buhalterinę apskaitą vedusi įmonė (jos veiklos laikotarpiu), tačiau vien šio fakto nepakanka konkretiems duomenims nustatyti, kadangi įmonėje atliktų inventorizacijų faktą gali patvirtinti tik pasirašyti inventorizacijos dokumentai, vadovo įsakymas apie inventorizacijos paskyrimą ir komisijos sudarymą jai atlikti, prekių likučių sandėlyje sąrašai, tuo tarpu byloje pateikti duomenys nepilni, nėra pateiktų atliktų inventorizacijos aktų, kaip vientiso konkrečiai datai surašyto dokumento.

70Taigi, atsakovė K. S. kaip įmonės vadovė, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 p. privalo veikti bendrovės ir jos akcininko naudai, laikytis įstatymų ir bendrovės įstatų, 2009 m. gruodžio 7 d. išeidama į atostogas, turėjo pareigą perdavimo momentui perduoti dokumentus, bei duomenis apie įmonės turtą (kaip pvz. paskutinės inventorizacijos aktą), naujai paskirtai vadovei, tačiau jokio priėmimo – perdavimo akto nepasirašė, bei byloje nėra pateiktų duomenų, kad ji kaip įmonės vadovė, būtų priėmusi įsakymą atlikti inventorizaciją einamuoju momentu (prieš išeinant į atostogas). Tokių duomenų nepateikta ir atsakovei J. G. pasibaigus jos pavadavimo laikui (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad atsakovės K. S. nurodyta 2014 m. birželio 26 d. UAB „JMI“ (teikusios įmonei buhalterines paslaugas) pažyma, patvirtina tik aplinkybę, kad inventorizacijos įmonėje buvo atliekamos, o iš priėmimo – perdavimo aktų matyti, kad UAB „JMI“ perdavė UAB „Ritus“ atliktos inventorizacijos dokumentus už 2011 metus, tačiau ši pažyma nepatvirtina, kad inventorizacija buvo atlikta, atsakovei nustojus eiti vadovo pareigas.

71Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. (įst. red. galiojusi iki 2012 m. sausio 1 d.) – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Buhalterinės apskaitos 9 str. numato įmonės vadovo atsakomybę už apskaitos politikos sukūrimą ir įgyvendinimą, asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti sąrašo sudarymą bei nurodymą (14 str.) bei apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą (21 str.).

72Ieškovė BUAB „Ritus“, atstovaujama bankroto administratoriaus, reikalauja priteisti žalą ta apimtimi, kurią nustatė remiantis įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančiais duomenimis, kiek įmonėje turėjo būti turto ir kiek šio turto faktiškai buvo rasta 2012 m. gruodžio 28 d. pasikeitus įmonės akcininkui ir vadovui A. A., bei atlikus viso turto inventorizaciją (2013 m. kovo 15 d. Aktas). Ieškovas pareiškime dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo (b. l. 114-116, t. 6) nurodė, kad į bylą pateikus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos skyriaus 2014 m. gegužės 16 d. specialisto išvadą dėl BUAB „Ritus“ ūkinės finansinės veiklos, bei joje nurodytą pastabą, jog inventorizacija atlikta 2013 m. sausio 31 dienai (ne 2012-12-28), ieškovas nustatė atsargų trūkumą 2012 m. gruodžio 28 d., kada direktoriumi tapo A. A.. Kaip nurodė ieškovas, prekių likutis 2012 m. gruodžio 28 d. buvo už 329 714,64 Lt. Ieškovas nurodė, kad pagal buhalterinę apskaitą teikusios UAB „JMI“ pateiktus duomenis, 2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės prekių likutis sudarė 416 661,69 Lt, tačiau atlikus inventorizaciją rasta prekių už 95 683,13 Lt. Taigi, ieškovas remiasi apskaitos duomenimis, konkrečiai 2012 m. rugsėjo 30 d. prekių likučiu ir tuo remiantis ieškovas nustatė, kad bendrovės atsargų trūkumas 2012 m. gruodžio 28 d. sudarė 95 520,92 Eur (329 814,64 Lt). Be to ieškovas, atsižvelgdamas į specialisto pastabas (Išvados 28 punktas), atliko atsargų trūkumo koregavimus pagal Išvadoje pateiktas pastabas ir atlikus trūkstamo prekių likučio paskaičiavimus pagal Specialisto išvadoje nurodytas pastabas, nustatė, kad prekių trūkumas 2012 m. gruodžio 28 d. sudarė 72 989,28 Eur (252 017,37 Lt) ir šį žalos dydį prašė priteisti solidariai iš atsakovų.

73Kaip jau nurodyta, atsakovė K. S. įmonei vadovavo iki 2009 m. gruodžio 7 d., kai išėjo į gimdymo ir vaiko priežiūros atostogas (kaip matyti iš BUAB „Ritus“ bankroto bylos Nr. B2-1454-603/2016 medžiagos (b. l. 101, t.1), atsakovė augino du vaikus, atitinkamai gimusius 2010-02-20 ir 2011-03-31). 2012 m. gruodžio 7 d. ji buvo atleista iš direktorės pareigų. Taigi, atsakovė K. S. atsako už materialinių vertybių (atsargų trūkumą) tik tuo laikotarpiu, kol ji tiesiogiai užėmė direktorės pareigas. Ji neatsako ir negali būti atsakinga už laikotarpį, kai ji buvo vaiko priežiūros atostogose. Nors teismas pripažino, kad atsakovė K. S. savo darbo laikotarpiu tikėtinai ne visada tinkamai organizavo buhalterinės apskaitos tvarkymą ir saugojimą, tačiau visgi pripažintina ir tai, kad jos veiklos periodu, įmonėje buvo vykdomos inventorizacijos, ir šiuo laikotarpiu jokių prekių trūkumų nenustatyta. Ieškovo paskaičiuota ir prašoma žala neapima jos darbo laikotarpio. Nors teismas pripažino ir kitą faktą, kad atsakovė K. S. kaip įmonės direktorė, netinkamai pasielgė neįforminusi bendrovės dokumentų perdavimo naujajam įmonės vadovui (šiuo atveju l. e. p. J. G.), tačiau ir ši aplinkybė nėra priežastiniame ryšyje su ieškovo prašoma priteisti žala ir jos atsiradimu. Be to ieškovas tiksliai nepagrindė, iš ko susideda prašoma žala ir už kokį laikotarpį konkrečiai ji apskaičiuota, kadangi iš esmės negalėjo detaliai paaiškinti pareiškime lentelėje nurodytų trūkstamų prekių sumos (iš ko ji susideda ir kokiu laikotarpiu atsirado) (b. l. 115, t.6), apsiribodamas paaiškinimu, kad žala paskaičiuota vadovaujantis inventorizacijos aktu bei atsižvelgiant į specialisto išvadoje pateiktas pastabas.

74Aukščiau nustatytos aplinkybės, kad atsakovė K. S. ir būdama vaiko priežiūros atostogose, atliko kai kuriuos trečiojo asmens R. P., kaip vienintelio akcininko pavedimus ir/ar konsultavo įmonės darbuotojus, reiškia tik tai, kad ji pati savanoriškai sutiko atlikti jai pavestus veiksmus ir/ar konsultavo įmonės darbuotojus ir tokius veiksmus teismas vertina, kaip jos pačios geranoriškumą ir/ar jos profesionalumą, kuriuo ir pasinaudojo akcininkas, šiai būnant vaiko priežiūros atostogose. Jokio atlygio, apart pašalpos iš Sodros, ji iš BUAB „Ritus“ esant vaiko priežiūros atostogose, negavo.

75Taigi, apibendrinat darytina išvada, kad byloje nepateikti duomenys, kad atsakovė K. S. iki 2009 m. gruodžio 7 d. kaip vadovė, būtų atlikusi kokius neteisėtus veiksmus (ir/ar neveikimą), kurie būtų sąlygoję prašomos žalos atsiradimą. Ieškovo prašoma priteisti žala (prekių trūkumas) nebuvo susidariusi atsakovės vadovavimo įmonei metu (iki 2009-12-07), todėl ieškinys jos atžvilgiu atmestinas.

76Vertinant atsakovės J. G. atsakomybę laikotarpiu, kai ji buvo paskirta eiti direktorės pareigas (nuo 2009-12-07 iki 2012-02-20), nurodytina, kad teismas jau konstatavo, kad ir ši atsakovė kaip laikinai ėjusi vadovės pareigas, galimai ne visai tinkamai organizavo buhalterinės apskaitos tvarkymą ir saugojimą įmonėje jos vadovavimo laikotarpiu, bei netinkamai pasielgė neįforminusi bendrovės dokumentų perdavimo bendrovės vieninteliam akcininkui R. P., pasibaigus jos vadovavimo bendrovei laikui. Pažymėtina, kad vienintelis bendrovės akcininkas neįvykdė jam Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos pareigos, paskirti įmonės vadovą, todėl atsakovė J. G. teisingai nurodė, kad nesant paskirto vadovo, ji įmonės dokumentus turėjo pareigą perduoti vieninteliam įmonės akcininkui, tačiau tokio perdavimo neįformino.

77Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teigė, kad pasibaigus jos laikino vadovavimo įmonei laikui, buvo atlikta inventorizacija, tačiau duomenų, kad pasibaigus įsakyme nustatytam laikui, kai ji ėjo vadovės pareigas, būtų atlikta inventorizacija, nepateikta. Kita vertus, Specialisto išvadoje (26 p.) nustatyta, kad 2012 m. kovo 31 d. bendrovėje buvo atlikta inventorizacija ir surašytas Prekių nurašymo aktas Nr. 00002970, kuris yra artimiausias dokumentas, po atsakovės vadovavimo įmonei laikotarpio, kuriame nurodyta, kad prekių už 19 241,23 Lt nurašyta į perrūšiavimus, tačiau nepateikti inventorizacijos aprašai, atitinkantys Inventorizacijos taisyklių reikalavimus, pateikti tik prekių likučiai, kuriuose atlikti įvairaus pobūdžio žymėjimai (varnelėmis, klaustukais ir kt.), iš kurių nebuvo galima nustatyti ar visos atsargos buvo atliekant inventorizaciją, nepateikta duomenų, kad būtų nustatytas trūkumas. Taigi, nors ir trūkstant kokių tai duomenų tiksliems buvusių prekių atsargoms (jų kiekiui) nustatyti, tačiau visgi, specialistas patvirtino, kad ir atsakovės J. G. vadovavimo laikotarpiu, nenustatytas prekių trūkumas.

78Kadangi Specialisto išvadoje nurodyta, kad įmonėje buvo pažeista Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d., nes apskaitos dokumentai ir registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo turi būti saugojami ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, dokumentai saugojami taip pat nustatyta tvarka, laikantis nustatytų dokumentų saugojimo terminų (19 str. 2 d.). Bei nustatyta, kad įmonėje nebuvo išsaugoti visi pirminiai dokumentai, kurie būtų laidę nustatyti ar visos atsargos buvo inventorizuotos 2012 m. kovo 31 d., todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįformino dokumentų perdavimo akcininkui, teismas darė išvadą, kad ji netinkamai pasielgė neįforminusi tokių dokumentų perdavimo akcininkui. Kadangi pasibaigus atsakovės laikino vadovavimo įmonei laikui, įmonės vadovas paskirtas nebuvo, todėl vertinti kaip įmonėje tuo laikotarpiu buvo vedama buhalterinė apskaita ir ar ji buvo tinkamai saugojama, iš viso nėra galimybės, todėl ir dėl šios priežasties paskutinės inventorizacijos duomenys (2013-03-15), kuriais remiantis apskaičiuotas žalos dydis, yra netikslūs. Kaip jau pasisakyta, specialisto išvadoje padarytos išvados, remiantis gautais iš bankroto administratoriaus duomenimis (kaip pvz. b. l. 65, t. 2), todėl atsakovė negali atsakyti už buhalterinių dokumentų galimą neišsaugojimą, jai nesant vadovės pareigose. Pažymėtina ir tai, kad Specialisto išvadoje konstatuota aplinkybė ne dėl visų duomenų neišsaugojimo, o tik 2012 m. kovo 31 d., kai tuo tarpu atsakovė J. G. nebevadovavo įmonei nuo 2012 m. vasario 20 d.

79Kaip jau ne kartą pasisakyta, ieškovas kildina žalos atsiradimą, lygindamas prekių atsargas buvusias 2012 m. rugsėjo 30 d. ir rastą prekių trūkumą 2012 m. gruodžio 28 dienai, kuris nustatytas 2013 m. kovo 15 d. atliktos inventorizacijos aktu. Taigi, atsakovė šiuo laikotarpiu jau nebedirbo įmonėje (ir/ar neužėmė vadovo pareigų). Pažymėtina ir tai, kad 2012 m. spalio 1 d. keitėsi UAB „Ritus“ buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė - ją pradėjo tvarkyti UAB „ ROSK Consulting“. Kaip nustatyta Specialisto išvadoje, buhalteriją perėmusi nauja įmonė, 2013 m. kovo 10 d. rašte pripažino, kad ne visoms prekėms buvo pripažinta pardavimo savikaina, kadangi operacijas vykdė ir dokumentus pasirašinėjo įmonės darbuotojas A. K., o prekybą per kasą vykdė O. Š. (apklausta liudytoja patvirtino, kad buvo materialiai atsakinga), kurie patvirtino, kad ne visada galėjo indentifikuoti parduotas prekes, todėl nebuvo tiksliai apskaičiuota savikaina.

80Kita vertus, pastebėtina, kad faktinis prekių liktis 2012 m. rugsėjo 30 d., kuris imtas už pagrindą lyginat jį su rastu pasikeitus akcininkui, galėjo kisti, kadangi įmonė veikė iki pat 2012 m. pabaigos, o prekyba vyko ir 2013 metų pradžioje. Taigi, kodėl tas pats 2012 m. rugsėjo 30 d. nustatytas prekių likutis buvo lyginamas tiek 2012 m. gruodžio 28 d., tiek ir 2013 m. vasario 15 d. (atliekant inventorizaciją) neaišku, kadangi medžiagos buvo nuolat parduodamos, dalis jų buvo panaudojama čiužinių dygsniavimui. Pažymėtina ir tai, kad trečias asmuo A. A. apklausiant jį teismo posėdyje, negalėjo nurodyti, ar atliekant inventorizaciją, buvo įvertinta, kad dalis medžiagų buvo kitose patalpose, gaminant čiužinius, o Inventorizacijos akte dygsniavimas įvertintas „0“.

81Kadangi teismas byloje nustatė, kad pasibaigus laikotarpiui, kuriam J. G. buvo paskirta laikinai eiti vadovės pareigas, kito vadovo įmonėje nebuvo paskirta, iš esmės pats ieškovas neneigia, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d. pavaduojantis bendrovės direktorę asmuo nebuvo paskirtas, bendrovės vieninteliam akcininkui nevykdant pareigos paskirti vadovą, vertintina, kad įmonė veikė be vadovo, kuris ir gali būti atsakingas už kasdieninę įmonės ūkinę veiklą, duomenų tvarkymą ir išsaugojimą. Kadangi bendrovės akcininkas, žinodamas esamą padėtį, nesiėmė jokių veiksmų šiai padėčiai pakeisti, nepaskyrė vadovo, kuris atliktų jam pavestas funkcijas, ir būtų atsakingas už savo veiksmus, todėl atsakomybę už esamą padėtį turi prisiimti įmonės akcininkas. Nors bendrąja prasme domėtis įmonės veikla yra daugiau įmonės akcininko teisė, nei pareiga, tačiau pastarajam sužinojus, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ši teisė transformuojasi į pareigą imtis įstatyme nustatytų veiksmų tam, jog būtų apsaugoti įmonės kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-421/2016).

82Teismas konstatuoja, kad ieškovas prašomos priteisti žalos dydžio apimties neįrodė. Be tų aplinkybių, kurios jau išvardintos, pažymėtina ir tai, kad Išvadoje nustatyta, kad nuo 2012 m. spalio 2 d. iki 2013 m. sausio 22 d. buvo parduota prekių už 46 177,75 Lt (vėliau šis terminas sumažintas iki 2012 m. gruodžio pabaigos), tačiau Specialisto išvadoje nurodoma, kad nebuvo galima nustatyti prekių savikainos, kitaip tariant, nėra tiksli nustatytų trūkstamų prekių vertė. Kita vertus, Specialisto išvadoje nustatyta ir tai, kad 2013 m. pradžioje atlikta inventorizacija nesilaikant LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų inventorizacijos taisyklių, t.y. buvo pateikti du direktoriaus A. A. vardu pasirašyti įsakymai susiję su inventorizacijos atlikimu (2012-01-02 ir 2012-02-11); komisijos nariai paskirti atlikti inventorizaciją, nebuvo supažindinti su įsakymu; tyrimo metu buvo pripažinta, kad atliekant Inventorizaciją nesilaikyta Taisyklių 15 p. reikalavimų, kuriame nurodyta, kad turi būti apskaičiuoti turto likučiai pagal įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dieną, tuo tarpu ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktuose įsakymuose nenurodyta data, pagal kurios būklę turi būti atlikta inventorizacija, išvardijami kiti inventorizacijos metu padaryti trūkumai (b. l. 1-2, t.4). Taip pat nurodoma, kad A. A. pateikė prekių likučių duomenis pagal padalinius, tačiau nenurodyta, kas atsakingas už konkretaus padalinio prekes. Jokių materialinės atsakomybės sutarčių nepateikta.

83Kita vertus, byloje patvirtinta, kad BUAB „Ritus“ ūkinė komercinė veikla buvo susijusi su baldinių audinių prekyba bei čiužinių gamyba, todėl kiekvieną dieną natūraliai keitėsi turimų prekių atsargos, todėl duomenų, kad prekių likutis susidarė būtent atsakovių vadovavimo įmonei laikotarpiu, nepateikta. Ieškovas pripažino, kad atliekant inventorizaciją, įmonėje esančios prekės – medžiagos, jų permatavimui (tikslaus kiekio nustatymui) buvo vežamos į kitą įmonę, tai patvirtina byloje pateikti 2013 m. sausio 18 d. du Krovinio važtaraščiai (b. l. 184 -185, t. 1), kurie iš esmės nėra informatyvūs. Pagal šiuos važtaraščius galima nustatyti tik apytikslius išvežtų permatuoti medžiagų rulonų kiekius: viso apie 287 vnt. Pačiuose Krovinio važtaraščiuose nurodyta, kad vežtų permatavimui medžiagų rulonų kiekis yra „apytiksliai“, kita vertus, nesant duomenų, koks metražas pateiktuose rulonuose buvo atiduotas permatavimui, tikėtinai galima paklaida išmatuotų medžiagų rulonų dydyje, t. y. nustatant jų vertę. Tuo tarpu pagal Inventorizacijos taisyklių 18 p. – komisija inventorizuodama ilgalaikį materialų turtą, turi apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir įrašyti į inventorizavimo aprašus jo pavadinimą. Taisyklių 33 p. numato, kad per inventorizavimą turtas suskaičiuojamas, pasveriamas, išmatuojamas ar naudojami kiti jo nustatymo būdai, atsižvelgiant į kiekvienos rūšies turto matavimo vienetą, laikymo vietą ir būdą. Taigi, jau vien faktas, kad inventorizuojamas turtas (ar jo dalis) buvo vežamas kitai įmonei permatuoti, važtaraščiuose nurodant apytiksliai išvežtų medžiagų rulonų kiekį, jokiu kitu būdu jų neindentifikavus (kaip pvz. pasvėrus ar pasirinkus kitą būdą), kokiu tai būdu neįvardinus kiekvieno medžiagos rulono savybių (pvz. pagal spalvą, tekstūrą), negalima teigti, kad atsiimant išmatuotus šių medžiagų rulonus, buvo tiksliai apskaičiuotas kiekis, bei teisingai nurodytas medžiagos artikulas, ar kitos savybės, pagal kurias jos buvo įvertintos. Svarbu paminėti ir tai, kad BUAB „Ritus“ nurodytu būdu pristačius medžiagų rulonus išmatavimui įmonei A. R. B. TŪB „Klasikinė tekstilė“, neaišku kaip buvo išmatuoti pristatyti medžiagų rulonai, kaip nustatyti konkretaus audinio artikulas, kuo remiantis nustatyta kaina, kokie duomenys pagrindžia, kad įvertinimas yra pagrįsta, ir/ar buvo nustatoma jų įsigijimo kaina, ar buvo atsižvelgta į galimą tokio turto nusidėvėjimą ir pan. Kita vertus, medžiagos permatavimui buvo išvežtos jas suskaičiuojant apytiksliai rulonais, o inventorizacijos metu jos buvo įvertintos jau skaičiuojant metrais. Nesant patikimų pirminių dokumentų, medžiagas perduodant permatavimui, galima didelė paklaida, kuri tiesiogiai galėjo turėti įtakos apskaičiuotam žalos dydį. Šios aplinkybės vertintinos svarbiomis ir galimai lėmusiomis nustatytą prekių trūkumo dydį pinigine išraiška, kitaip tariant prašomos priteisti žalos dydį. Kita vertus, toks prekių pristatymas įmonei teikiančiai konkrečias paslaugas, vertintinas ir kaip Inventorizavimo taisyklių pažeidimas.

84Vertinant atliktos inventorizacijos medžiagą (b. l. 152 - 183, t. 1; 2 - 26, t. 7), pripažintina, kad pagal Inventorizacijos atlikimo taisykles, materialinės vertybės turi būti surašomos į vieną apyrašą, kai byloje pateikti atskiri Inventorizuojamo turto apyrašai. Pagal juos negalima spręsti, ar inventorizacijos metu buvo inventorizuojamas turtas, esantis visose patalpose ir/ar galimai ir pas klientus (kurie buvo įsigiję medžiagas, bet už jas neatsiskaitę ir pan.), nes nustatyta, kad įmonė turėjo daugiau nei vieną sandėlį, be to ji vykdė čiužinių dygsniavimo darbus.

85Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz. 2014 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

86Taigi, byloje nustatyta, kad vienintelis bendrovės akcininkas nevykdė jam pavestos pareigos ir nepaskyrė asmens užimti BUAB „Ritus“ vadovo pareigas laikotarpiui nuo 2012 m. vasario mėn. iki A. A. paskyrimo vadovu, taigi įmonė ilgą laiką buvo be vadovo, nors pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą, kuris numato specialią bendrovės vadovo paskyrimo į pareigas ir atleidimo tvarką (Įstatymo 37 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalys), tik tokiam asmeniui yra numatyta ir speciali atsakomybė (Įstatymo 37 straipsnio 12, 13, 14, 15 dalys). Kadangi byloje nenustatyta atsakovių veiksmų, kurie joms einant tiesiogines pareigas, būtų lėmę prašomos žalos atsiradimą, be to ieškovas neįrodė ir reikalaujamos žalos dydžio, atsakovas A. K. įstatyme numatyta tvarka nebuvo paskirtas laikinai eiti bendrovės vadovo pareigų, jis nebuvo materialiai atsakingu asmeniu, todėl atsakovai negali atsakyti prašoma apimtimi. Teismas pažymi, jog pagrindas vertinti atsakovų atsakomybės klausimą būtų galimas tik tuo atveju, jeigu byloje būtų nustatyta, kad atsakovai, kiekvienas iš jų atskirai, kaip materialiai atsakingi asmenys, būtų atlikę veiksmus, viršijusius normalią ūkinę riziką, dėl kurių BUAB „Ritus“ būtų patyrusi turtinių pasekmių, ieškovo vertinamų kaip žalą. Tačiau šių veiksmų jie neatliko, be to, įmonės vadovės atostogų metu, ilgam laikui įmonei likus be tiesioginio vadovo, būtent vienintelis akcininkas nesiėmė jokių veiksmų, siekiant užtikrinti įmonės valdymą. Nustatyta ir aplinkybė, kad vieninteliam akcininkui R. P. nuolat buvo teikiama informacija apie vykdomą ūkinę veiklą (kas dieną), tai patvirtino visi atsakovai ir byloje apklausti liudytojai, pagaliau byloje pateikti jo paties elektroniniai susirašinėjimai su K. S., jai esant vaiko priežiūros atostogose, kurie tik patvirtina, kad jam buvo žinoma esama padėtis įmonėje. Be to, nustatyta, kad akcininkas įmonėje dirbo IT specialistu.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

88Ieškinį atmetus, ieškovo kaip bylą pralaimėjusios šalies ir trečiųjų asmenų be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos CPK 93 str. 1 d.).

89Atsakovai pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti: atsakovė J. G. – 2213,67 Eur (b. l. 66 - 69, t. 7); atsakovas A. K. – 1253,39 Eur (b. l. 70 -77, t.7). Prašymas tenkintinas, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo administravimo išlaidų atsakovų prašoma apimtimi, kadangi šios išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, be to atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, itin didelį teismo posėdžio kiekį ir procesinių dokumentų skaičių.

90Už procesinių dokumentų įteikimą šalims susidarė 71 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurios priteistinos valstybei iš ieškovo BUAB „Ritus“ (CPK 92 str.).

91Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

92Ieškovo bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Ritus“ (įm .k. 300605671), atstovaujamos bankroto administratorius UAB „Audata“ (įgaliotas asmuo A. G.), ieškinį atsakovams K. S., J. G., A. K. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. P., A. A., uždara akcinė bendrovė „ROSK Consulting“, bei uždara akcinė bendrovė „JMI“, atmesti.

93Priteisti atsakovei J. G. 2213,67 Eur (du tūkstančius du šimtus trylika eurų 67 cnt.), atsakovui A. K. – 1253,39 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt tris eurus, 39 centus) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo BUAB „Ritus“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Audata“, administravimui skirtų lėšų.

94Priteisti iš ieškovo BUAB „Ritus“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Audata“, 71 Eur ( septyniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai

95Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. gruodžio 28 d. pasikeitė UAB „Ritus“... 5. Vadovaujant atsakovei K. S., nebuvo daromos UAB „Ritus“ ilgalaikio... 6. Pagal Juridinių asmenų registro informaciją, atsakovė K. S. UAB „Ritus“... 7. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė K. S., nors ir būdama vaiko gimdymo,... 8. Faktinę aplinkybę, jog atsakovė K. S., net ir būdama vaiko gimdymo, o... 9. Šiuo atveju atsakovų kaip įmonės vadovų elgesys neatitiko rūpestingo,... 10. Ieškovas 2016 m. vasario 5 d. pareiškimu dėl dalies ieškinio dalyko... 11. Atsakovė K. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė taikyti ieškinio senaties... 12. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės K. S.... 13. Atsakovės darbo laikotarpiu bendrovės akcininkas R. P. niekada direktorei K.... 14. Atsakovė K. S. neperdavė jokio turto A. A. ir negalėjo jokio turto perduoti,... 15. Inventorizacijos taisyklių 18 p. nustato, kad „komisija, inventorizuodama... 16. Inventorizacijos taisyklių 51 p. nustato, kad „inventorizacijai įforminti... 17. Atsakovė J. G. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju... 18. Ieškovas neįrodo ir žalos, kurią padarė J. G.. Prie 2013 metų sausio 03... 19. Atsakovė J. G. į paskutinę (2013 m.) inventorizaciją kviesta nebuvo, jai... 20. Pažymėjo, kad su atsakove visiškos materialinės atsakomybės sutartis... 21. Ieškovas privalo įrodinėti materialinės atsakomybės sąlygas kiekvienam... 22. LR DK 27 str. 2 dalis nustato 3 metų terminą žalai išieškoti. LR CK... 23. Atsakovas A. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jis nesutinka su ieškovo... 24. Pasak ieškovo, atsakovo vadovavimą patvirtina atsakovės K. S. pateiktas 2012... 25. Vienintelis bendrovės akcininkas R. P. nesilaikė Akcinių bendrovių... 26. Ieškovas nurodo, kad trūkumas bendrovėje nustatytas pabaigus 2013 m. sausio... 27. Dėl susiklosčiusios situacijos, kai naujam direktoriui A. A. vadovaujant,... 28. Didelių abejonių kelia ir tai, kad ieškovo pateiktame 2013 m. sausio 3 d.... 29. Abejonių kelia, ar į trūkumų vertę buvo įtraukta inventorizacijos metu... 30. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio kaina nustatyta... 31. Tretieji asmenys R. P. ir A. A. ieškinį palaikė ir nurodė, kad UAB... 32. Atlikus inventorizaciją ir paaiškėjus apskaityto turto trūkumui, bei... 33. Trečias asmuo UAB „Rosk Conlulting“ palaikė ieškinio reikalavimus ir... 34. Ieškininis pareiškimas atmestinas.... 35. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išraše matyti, kad bendrovė... 36. 2012 m. gruodžio 27 d. UAB „Ritus“ vienintelio akcininko A. A. sprendimu... 37. Sodros duomenimis (b. l. 96, t. 2) – J. G. atleista iš UAB „Ritus“ –... 38. 2014 m. birželio 26 d. Pažyma ir 2009 m. liepos 1 d. Buhalterinės apskaitos... 39. 2013 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos teismas UAB „Ritus“ iškėlė... 40. Dėl ieškinio senaties termino ... 41. Teismas, įvertinęs gausią ir nuoseklią šiuo klausimu suformuotą kasacinio... 42. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę,... 43. Administratoriui apie įmonei padarytą žalą tampa žinoma tik iškėlus... 44. Dėl įmonės vadovų ... 45. Kaip jau nurodyta, atsakovė K. S. UAB „Ritus“ vadovavo nuo 2006 m. spalio... 46. Byloje nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 7 d. UAB „Ritus“ direktorės K. S.... 47. Byloje taip pat pateikti duomenys, kad 2012 m. vasario 21 d. UAB „Ritus“... 48. Taigi, byloje nustatyta, kad nuo pat įmonės įkūrimo, bendrovės vadovės... 49. Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovė K. S., būdama vaiko (ų)... 50. Nors atsakovė vaiko priežiūros atostogų metu vykdė išvardintus veiksmus... 51. Taigi, nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 7 d. bendrovės vadovei J. S. išėjus... 52. Atsakovei K. S. išeinant į gimdymo ir vaiko priežiūros atostogas bei... 53. Vertinant atsakovės J. G., kaip laikinai paskirtos eiti vadovės pareigas,... 54. Atsakovė neigia buvusi materialiai atsakinga, nors iki laikino pavadavimo ji... 55. Teismas vertina, kad aplinkybės, jog dauguma klausimų ji konsultuodavosi su... 56. Kaip jau pasisakyta, byloje pateikti duomenys, kad 2012 m. vasario 21 d.... 57. Pateikti duomenys byloje leidžia labiau tikėti, kad atsakovas A. K. nurodytu... 58. Taigi, pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas A. K.... 59. Byloje pateikti duomenys, kad atsakovo A. K., kaip laikinai einančio... 60. Dėl žalos atlyginimo ... 61. Įmonės vadovas atsako tik už įstatymu jam pavestų ir būdingų funkcijų... 62. Kaip jau buvo minėta, tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai... 63. Ieškovas reiškia ieškinį reikalaudamas priteisti žalą iš jo nuomone... 64. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su... 65. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris... 66. Iš byloje esančių dokumentų darytina labiau tikėtina išvada apie... 67. Kita vertus, abi atsakovės pripažino faktą, kad įmonėje buvo atliekamos... 68. Teismas pripažįsta, kad byloje yra pateikti duomenys, kad BUAB „Ritus“... 69. Inventorizacijų atlikimo faktą patvirtina 2011 m. rugsėjo 30 d.... 70. Taigi, atsakovė K. S. kaip įmonės vadovė, kuri pagal Akcinių bendrovių... 71. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. (įst. red. galiojusi iki 2012... 72. Ieškovė BUAB „Ritus“, atstovaujama bankroto administratoriaus, reikalauja... 73. Kaip jau nurodyta, atsakovė K. S. įmonei vadovavo iki 2009 m. gruodžio 7 d.,... 74. Aukščiau nustatytos aplinkybės, kad atsakovė K. S. ir būdama vaiko... 75. Taigi, apibendrinat darytina išvada, kad byloje nepateikti duomenys, kad... 76. Vertinant atsakovės J. G. atsakomybę laikotarpiu, kai ji buvo paskirta eiti... 77. Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teigė, kad pasibaigus jos laikino... 78. Kadangi Specialisto išvadoje nurodyta, kad įmonėje buvo pažeista... 79. Kaip jau ne kartą pasisakyta, ieškovas kildina žalos atsiradimą, lygindamas... 80. Kita vertus, pastebėtina, kad faktinis prekių liktis 2012 m. rugsėjo 30 d.,... 81. Kadangi teismas byloje nustatė, kad pasibaigus laikotarpiui, kuriam J. G. buvo... 82. Teismas konstatuoja, kad ieškovas prašomos priteisti žalos dydžio apimties... 83. Kita vertus, byloje patvirtinta, kad BUAB „Ritus“ ūkinė komercinė veikla... 84. Vertinant atliktos inventorizacijos medžiagą (b. l. 152 - 183, t. 1; 2 - 26,... 85. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 86. Taigi, byloje nustatyta, kad vienintelis bendrovės akcininkas nevykdė jam... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 88. Ieškinį atmetus, ieškovo kaip bylą pralaimėjusios šalies ir trečiųjų... 89. Atsakovai pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato... 90. Už procesinių dokumentų įteikimą šalims susidarė 71 Eur bylinėjimosi... 91. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 92. Ieškovo bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Ritus“ (įm .k.... 93. Priteisti atsakovei J. G. 2213,67 Eur (du tūkstančius du šimtus trylika... 94. Priteisti iš ieškovo BUAB „Ritus“, atstovaujamo bankroto... 95. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...