Byla 2S-394-580/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis R. K., uždaroji akcinė bendrovė „Negrita“, uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis R. K., uždaroji akcinė bendrovė „Negrita“, uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ skundu dėl antstolio R. K. veiksmų prašė nušalinti UAB „Negrita“ ekspertą K. K. vykdomojoje byloje Nr. 0055/19/01149, nušalinti antstolį R. K. ir panaikinti antstolio 2019-12-05 patvarkymą dėl areštuoto turto ekspertizės skyrimo. Nurodė, kad:

61.1.

7antstolis R. K. patvarkymu Nr. S-19-55-22308 skyrė ekspertizę administracinėms patalpoms, esančioms (duomenų neskelbtini);

81.2.

9eksperto kandidatūra nebuvo derinta su pareiškėju, nėra aišku, kokiais kriterijais ir metodika bus vadovaujamasi, kuo paskirtasis ekspertas pranašesnis negu kiti ekspertai, nėra žinoma kokia bus ekspertizės kaina. Ekspertas nebus objektyvus ir nešališkas, kadangi yra susijęs su antstoliu;

101.3.

11areštuotos patalpos įsigytos 2017 metais. Pirkimo – pardavimo metu buvo darytas turto vertinimas, tačiau antstolis nesikreipė į pareiškėją dėl jo nuomonės apie areštuotų patalpų vertę. Antstolis neatliko turto vertintojų apklausos pagal nustatytus ekspertų kriterijus ir neteisėtai parinko ekspertą.

122.

13Kartu su skundu pareiškėjas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0055/19/01149.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

153.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Nurodė, kad:

173.1.

18pareiškėjas nenurodė motyvų, kodėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip, jų netaikius, pasunkėtų ar taptų negalimas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Vien pareiškėjo išreikštos abejonės dėl ekspertizės skyrimo ir antstolio bei eksperto šališkumo savaime nesudaro pagrindo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimui;

193.2.

20nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdytas vykdymas, todėl pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas kaip nepagrįstas.

21III. Atskirojo skundo argumentai

224.

23Pareiškėjas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

244.1.

25pareiškėjas įrodė prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą, kadangi akivaizdu, jog esant tokioms antstolio šališkumą patvirtinančioms aplinkybėms, tolimesnis vykdymo veiksmų atlikimas pažeis ne tik skolininko, bet ir kreditorių teises, sukels žalą visiems išieškojime dalyvaujantiems asmenims, o teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas;

264.2.

27reikalavimas pareiškėjui įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo faktinį pagrindą nėra absoliutus. Pareiškėjas tikėtinai pagrindė grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o teismas neįvertino pareiškėjo prašymo proporcingumo daromam teisės pažeidimui vykdymo procese.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas atmestinas.

305.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

326.

33Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose, nenustatė.

347.

35Apeliacinis procesas vyksta dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

368.

37Nustatyta, jog pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė skundą dėl antstolio R. K. veiksmų, kuriuo prašė vykdomojoje byloje Nr. 0055/19/01149 nušalinti UAB „Negrita“ ekspertą K. K., antstolį R. K., panaikinti 2019-12-05 patvarkymą dėl areštuoto turto ekspertizės skyrimo. Remdamasis CPK 510 straipsnio 1 dalimi, jog teikiant skundą dėl antstolio veiksmų gali būti teikiamas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje.

389.

39CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4010.

41Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis suponuoja teismo pareigą taikyti šias priemones tik tuo atveju, jeigu tai gali realiai padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą arba išvengti kitų neigiamų padarinių.

4211.

43Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys nustatytos CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–12 punktuose. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Pažymėtina, jog vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas turėtų būti taikomas tik išimtiniais atvejais, esant pakankamai preliminarių duomenų apie asmens, prašančio jas taikyti, galimą teisių bei teisėtų interesų pažeidimą.

4412.

45Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

4613.

47Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog pagrįstos abejonės dėl pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas pareiškėjui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017-08-31 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1081-943/2017). Šios aplinkybės atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-398-943/2016; 2017-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-267-370/2017).

4814.

49Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-4560-925/2020 atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo skundą dėl antstolio R. K. veiksmų. Ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia spręsti, jog viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, t. y. tikėtinas skundo dėl antstolio veiksmų (kurio pagrindu taikomos laikinosios apsaugos priemonės) pagrįstumas, neegzistuoja. Nors minėta Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis neįsiteisėjusi, tačiau tai nepaneigia abejonių dėl skundo pagrįstumo ir galbūt pareiškėjui nepalankaus teismo sprendimo priėmimo minėtoje byloje, kas laikoma pakankamu pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5015.

51Nesant nustatytai vienai iš būtinųjų sąlygų, t. y. tikėtinai nepagrindus pareiškimo reikalavimo, nėra pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Kadangi neįrodžius vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos, kaip antrosios būtinos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5216.

53Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad keisti ar naikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

55Pareiškėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atskirąjį skundą atmesti.

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ skundu dėl... 6. 1.1.... 7. antstolis R. K. patvarkymu Nr. S-19-55-22308 skyrė ekspertizę... 8. 1.2.... 9. eksperto kandidatūra nebuvo derinta su pareiškėju, nėra aišku, kokiais... 10. 1.3.... 11. areštuotos patalpos įsigytos 2017 metais. Pirkimo – pardavimo metu buvo... 12. 2.... 13. Kartu su skundu pareiškėjas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 3.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašymą... 17. 3.1.... 18. pareiškėjas nenurodė motyvų, kodėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos... 19. 3.2.... 20. nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdytas vykdymas,... 21. III. Atskirojo skundo argumentai... 22. 4.... 23. Pareiškėjas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atskiruoju skundu... 24. 4.1.... 25. pareiškėjas įrodė prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 26. 4.2.... 27. reikalavimas pareiškėjui įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Atskirasis skundas atmestinas.... 30. 5.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 32. 6.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 34. 7.... 35. Apeliacinis procesas vyksta dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 36. 8.... 37. Nustatyta, jog pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė... 38. 9.... 39. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 40. 10.... 41. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors... 42. 11.... 43. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys nustatytos CPK 145 straipsnio 1 dalies... 44. 12.... 45. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti... 46. 13.... 47. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog... 48. 14.... 49. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos teismų informacinės sistemos... 50. 15.... 51. Nesant nustatytai vienai iš būtinųjų sąlygų, t. y. tikėtinai nepagrindus... 52. 16.... 53. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 55. Pareiškėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atskirąjį... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti...