Byla e2-1081-943/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statyba ir remontas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutarties, kuria atmestas prašymas sustabdyti sprendimo vykdymą, civilinėje byloje Nr. eA2-3733-852/2016 pagal minėtos ieškovės prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-42-565/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statyba ir remontas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Effectusnovus“, kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, T. S. dėl sutartinės hipotekos lakštų bei vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Statyba ir remontas“ pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-42-565/2016 dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių ir sustabdyti išieškojimą iš jai priklausančio turto.
 2. Ieškovė prašo sustabdyti išieškojimo iš jos patalpų, esančių adresu Dariaus ir Girėno g. 42, Vilniuje, vykdymą iki procesinio sprendimo, kuriuo bus išspręstas prašymas dėl proceso atnaujinimo, įsiteisėjimo.
 3. Prašymas sustabdyti išieškojimą grindžiamas tuo, kad turtas, dėl kurio įkeitimo teisėtumo byloje kilęs ginčas, gali būti realizuotas per varžytynes ir būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, o ginčas dėl hipotekos sandorių teisėtumo taps savitikslis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas ieškovės ieškinį atmetė, Lietuvos apeliacinis teismas šį sprendimą paliko nepakeistą, todėl sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje, yra nepagrįstas. Be to, ieškovė nenurodė įrodymais pagrįstų aplinkybių, kurias vertinant būtų galima prieiti išvados, jog nesustabdžius vykdymo veiksmų bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjos interesai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskirajame skunde apeliantė UAB „Statyba ir remontas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas turėjo vertinti prašymo atnaujinti procesą, o ne ieškinio tikėtiną pagrįstumą. Toks prašymas grindžiamas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos ginčo nagrinėjimo metu. Naujai pateikti įrodymai, kurie objektyviai egzistavo sprendimo priėmimo metu, yra tiesiogiai susiję su bylos dalyku ir gali turėti esminės reikšmės vertinant ieškinio pagrįstumą.
  2. Iki bus išspręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo ieškovės turtas gali būti realizuotas, todėl teismo sprendimas taps iš esmės neįvykdomas ir savitikslis.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ teismo prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės prašymas atnaujinti procesą preliminariai negalėtų būti tenkinamas. Tik teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vien tik papildomų dokumentų ir kitokių argumentų išdėstymas prašyme dėl proceso atnaujinimo net preliminariai neleidžia spręsti, kad ieškovės prašymas galėtų būti tenkinamas.
  2. Ieškovė nepagrindė galimai jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Ieškovė siekia užtikrinti kito, šioje byloje nepareikšto, reikalavimo įvykdymą. Teismas laikinosiomis apsaugos priemonėmis negali užtikrinti galimai būsimo materialinio reikalavimo, nes šioje proceso stadijoje sprendžiamas tik klausimas dėl proceso atnaujinimo.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Dėl preliminaraus prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo, kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos

 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė kartu su prašymu atnaujinti procesą padavė ir prašymą taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese tol, kol bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, gali būti taikomas kai, prasidėjus vykdymo procesui, yra ginčijamas vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu atliekamas išieškojimas, arba kai ginčijamas sudarytas sandoris, kurio pagrindu priimto teismo ar arbitražo sprendimo vykdymo procesas jau prasidėjo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-678/2013).
 2. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė nenustatęs tokių priemonių taikymui būtinųjų sąlygų, t. y. pirma, ieškovės ieškinys bylą išnagrinėjus iš esmės buvo atmestas, ir, antra, ieškovė nepagrindė grėsmės, kad būsimas teismo sprendimas taps neįvykdomas ar jo vykdymas bus apsunkintas.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).
 4. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016).
 5. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 8 d. nutartimi atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-42-565/2016 pagal ieškovės UAB „Statyba ir remontas“ prašymą, nenustačius naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių. Vien nurodyta aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia spręsti, jog viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, t. y. tikėtinas prašymo atnaujinti procesą (ieškinio) pagrįstumas – neegzistuoja. Nors minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis apskųsta apeliacine tvarka, tačiau ši aplinkybė nepaneigia abejonių dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo ir galbūt apeliantei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, o tai laikoma pakankamu pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Dėl kitų atskirojo skundo argumentų ir procesinės bylos baigties

 1. Kadangi neįrodžius pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės pagrįstai netaikytos, toliau šioje nutartyje detaliai nenagrinėjama ir nepasisakoma dėl apeliantės argumentų, susijusių su realia grėsme, kad jai palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo vykdymas gali pasunkėti.
 2. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepagrįstai prima facie vertino ieškinio, paduoto byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pagrįstumą, o ne prašymo atnaujinti procesą šioje byloje pagrįstumą. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas privalėjo įvertinti prašymo atnaujinti procesą preliminarų pagrįstumą, o ne formaliai pasiremti išnagrinėtoje byloje, kurios procesą prašomą atnaujinti, priimtu procesiniu rezultatu. Tačiau nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismui konstatavus, jog nėra pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, netinkamas vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinųjų sąlygų vertinimas, nenulėmė neteisėto procesinio sprendimo priėmimo, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.