Byla 2-861/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“ bankroto byloje Nr. B2-1988-302/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, G. J., A. P. ir L. P. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“ bankroto byloje Nr. B2-1988-302/2012.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5LUAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorė J. Lukošienė prašė iškelti šiai likviduojamai bendrovei bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administravimas ir auditas“. Nurodė, kad LUAB „Kalvarijų turgus“ nuo 2011-12-02 veiklos nebevykdo ir pajamų už prekybos vietų nuomą nebegauna, kad reali viso turto vertė palankiausiais skaičiavimais sudaro apie 250 000 Lt, todėl 780 462 Lt įmonės įsipareigojimai ženkliai viršija turto vertę, nesant lėšų neatsiskaitoma su darbuotojais, kitais kreditoriais. Teismo 2011 m. gruodžio 28 d., 2012 m. vasario 3 d. nutartimis į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų buvo įtraukti A. Š., V. R., R. R., N. P., T. P., E. G., G. A., Č. M., M. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracija, A. P., L. P., G. J., kurie bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Valnetas“, UAB „Administravimas ir auditas“ bei S. Luščinską.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi atsakovui UAB „Kalvarijų turgus“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones iki nutarties įsiteisėjimo dienos, išsprendė kitus klausimus.

8Remdamasis UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-03-07 balanso už 2010 m., o taip pat balanso už 2011 m. duomenimis, proceso dalyvių paaiškinimais, kita bylos medžiaga, teismas konstatavo, jog įmonės turtas sudarė 1 729 957 Lt, o per vienerius metus mokėtinos lėšos – 736 122 Lt, kad įmonė patyrė 243 668 Lt nuostolį; kad 2011 m. gruodžio mėn. duomenimis įmonės turtas sudarė 829 576 Lt, o įsipareigojimai – 780 462 Lt, tai yra 94 proc. turto vertės, o nuostoliai siekė 944 721 Lt; kad dėl darbuotojų atleidimo įmonė patirtų 377 687,32 Lt išlaidų, iš šios sumos turėtų būti sumokėta 219 271,01 Lt darbuotojams, 42 305,30 Lt GPM į valstybės biudžetą, 25 903,04 Lt Sodrai (9 proc.), be to, Sodrai įmonė turėtų sumokėti 89 164,06 Lt (30,98 proc.); kad įmonės dalį turto sudaro 388 142,71 Lt balansinės vertės debitoriniai įsiskolinimai, tačiau didžioji jų dalis nepagrįsta pirminiais apskaitos dokumentais. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau– ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 4 straipsnio 1 dalies 1-3 punktais, 2 straipsnio 8 punktu, teismas sprendė, kad tokiu būdu yra pagrindas atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ pripažinti nemokiu ir iškelti bankroto bylą.

9Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratorius paskyrimo, teismas nurodė, jog nesvarstomas ir netenkinamas trečiųjų asmenų A. P., L. P. ir G. J. pasiūlymas administratoriumi skirti S. Luščinską, nes šių asmenų prašymas teisme gautas 2012-02-01, bylą nagrinėjančiai teisėjai perduotas 2012-02-02, o teismo posėdis dėl bankroto bylos iškėlimo paskirtas 2012-02-03, apie tai 2012-01-24 paskelbiant viešai specialiame tinklalapyje, todėl šio administratoriaus kandidatūros dėl objektyvių priežasčių nespėta suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

10Dėl kitų pasiūlytų kandidatų – UAB „Valnetas“ ir UAB „Administravimas ir auditas“, teismas nustatė, jog nėra duomenų, kad šios kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ normoms, Įmonių bankroto valdymo departamento jiems pritarta, yra pateiktos bankroto profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapyje viešai skelbiamais duomenimis, teismas nustatė šių asmenų veiklos patirtį, užimtumą, kad UAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorė J. Lukošienė yra siūlomo skirti administratoriumi UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė ir kt. Įvertinęs šias aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, kad nėra duomenų apie vieno ar kito administratoriaus netinkamumą vykdyti administravimo procedūrą, vadovaudamasis suteikta diskrecijos teise spręsti, kurį asmenį paskirti bankroto administratoriumi, teisingumo, protingumo kriterijais, prioritetiniu kreditorių interesų apsaugos principu, teismų praktika šiais klausimais, teismas UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“ (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Kartu pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas gali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, iškilus pagrįstoms abejonėms dėl jo tinkamumo, ar neatitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Administravimas ir auditas“. Skunde nurodomi šie argumentai:

131. Teismas visiškai nevertino jo nurodytų motyvų, dėl kurių UAB „Valnetas“ negali būti paskirtas administratoriumi, dėl to ši teismo nutarties dalis turi būti panaikinta CPK 329 straipsnio pagrindu. Iš UAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorės J. Lukošienės raštų matyti, kad įmonės nemokumą galimai lėmė neteisėti pačių UAB „Kalvarijų turgus“ darbuotojų veiksmai (nuo 2011-06-01 padidintas darbo užmokestis, nutrauktos kolektyvinės sutarties pateikimas kaip galiojančios, neteisėtos sutartys, sudarytos pažeidžiant viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, ir kt.). Dėl to UAB „Kalvarijų turgus“ darbuotojų skundai ir primygtinis reikalavimas administratoriumi skirti UAB „Valnetas“ duoda pagrindą įtarti, jog yra siekiama, jog būtų paskirtas palankus ir lojalus asmuo, o ne daug pažeidimų nustačiusi J. Lukošienė. Teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kalvarijų turgus“ akcininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, kurios tikslas teikti viešas paslaugas ir tenkinti viešuosius interesus ir kuri siekia išsiaiškinti bendrovės nemokumo priežastis, teismas negalėjo administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Tuo labiau, kad teisės aktai draudžia bankroto administratoriumi skirti asmenį, turintį bet kokį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Savivaldybė yra susijusi su UAB „Valnetas“ teisminiais ginčais, kuriuose jie dalyvauja skirtingose pusėse. Dėl to yra akivaizdžios abejonės dėl šio administratoriaus šališkumo.

142. Teismas be pagrindo nusprendė, kad tarp UAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorės J. Lukošienės ir kreditorių gali kilti interesų konfliktas, nes būtent UAB „Administravimas ir auditas“ užtikrintų veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartus bankroto procese. Be to, šis administratorius bankroto procedūras vykdytų operatyviau, nes daug darbų jau yra atlikusi jo vadovė likvidatorė J. Lukošienė: patikrino sandorius, nustatė pažeidimus, kuriuos reikia skubiai tirti ir kurie galimai privedė prie bankroto; yra registruotas Vilniuje, kai UAB „Valnetas“ buveinė – Kaune.

153. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skiriant bankroto administratorių pirmenybė turėtų būti teikiama UAB „Kalvarijų turgus“ kreditorių siūlomam asmeniui, todėl pagrindo suteikė pranašumą darbuotojų siūlytam administratoriui. Tokia aplinkybė gali būti tik viena iš daugelio skiriant administratorių, bet ne pagrindinė, nes teismo diskrecijos teisė skirti administratorių nėra varžoma pateiktais pasiūlymais. Be to, jis yra ne tik akcininkas, bet taip pat ir kreditorius su 60 961,44 Lt reikalavimu.

164. Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad nėra pagrindo administratoriumi paskirti UAB „Administravimas ir auditas“, juo prašo skirti UAB „Adminova“.

17Trečiasis asmuo G. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir priimti naują - administratoriumi paskirti S. Luščinską. Skunde nurodomi šie argumentai:

181. Teismas be pagrindo atsisakė svarstyti jo pasiūlytą bankroto administratoriaus S. Luščinsko kandidatūrą, nes tai, kad nespėta suderinti šios kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu, yra teismo vidaus darbo tvarkos organizavimo, o ne jo veiksmų pasekmė. Teismas privalėjo įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras, tačiau šios pareigos neįvykdė, tuo pažeisdamas jo teises. S. Luščinskas turi didelę darbo patirtį - yra baigęs 22 bankroto procedūras, o šiuo metu turi 4, todėl galėtų maksimaliai gerai ir operatyviai vykdyti UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto procedūrą.

192. Netikslinga bankroto administratoriumi skirti UAB „Valnetas“, kuris pagal Įmonių bankroto valdymo departamentą šiuo metu vykdo 23 bankroto procedūras, todėl dėl užimtumo negalės efektyviai administruoti stambaus juridinio asmens UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto. Be to, UAB „Valnetas yra registruotas Kaune, todėl atitinkamai bus didesnės darbo sąnaudos, ilgesnis procesas.

20Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir priimti naują - administratoriumi paskirti S. Luščinską. Skunde nurodomi šie argumentai:

211. Teismas be pagrindo atsisakė svarstyti jų 2012-02-01 pasiūlytą bankroto administratoriaus S. Luščinsko kandidatūrą, nes tai, kad nespėta suderinti šios kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu, yra teismo vidaus darbo tvarkos organizavimo, o ne jų veiksmų pasekmė. Jie pagrįstai pasiūlė bankroto administratorių tik tuomet, kai turėjo tam teisę, todėl tai, kad jų prašymas dėl teismo klaidų buvo neišnagrinėtas, šiurkščiai pažeidė jų teises.

222. Teismo argumentai dėl UAB „Valnetas“ paskyrimo bankroto administratoriumi yra nelogiški, nepakankamai aiškūs ir tikslūs. Be to, UAB „Valnetas“ buveinė yra Kaune, todėl bus neužtikrintas operatyvus ir ekonomiškas procedūrų vykdymas. Tuo tarpu S. Luščinskas turi didelę darbo patirti ir šiuo metu vykdo 4 bankroto procedūras, todėl galėtų geriau ir efektyviau vykdyti UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto procedūrą.

23Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atsiliepimu į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą prašo jį atmesti, panaikinti teismo nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“ ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad:

241. Apeliantas nurodo neadekvačius argumentus, klaidina teismą ir nesąžiningai gina tik savo interesus, siekdamas, jog administratoriumi būtų paskirtas UAB „Administravimas ir auditas“. Tuo tarpu jie, kaip UAB „Kalvarijų turgus“ darbuotojai, siekia, kad būtų paskirtas nešališkas administratorius. Teigia, jog prieštarauja visiems apelianto (akcininko) argumentams dėl UAB „Administravimas ir auditas“ paskyrimo bankroto administratoriumi nes paskyrus šio apelianto siūlomą administratorių nebus išvengta interesų konflikto.

252. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Valnetas“, apeliantų siūlomi UAB „Administravimas ir auditas“, UAB „Adminova“ neatitinka visų bankroto administratoriui keliamų reikalavimų, susijusių su darbo patirtimi ir užbaigtomis bankroto procedūromis. Be to, nesuprantamas apelianto prašymas svarstyti UAB „Adminova“ kandidatūrą, kuri nebuvo siūlyta bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

26Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atsiliepimu į G. J. atskirąjį skundą sutinka su juo ir prašo tenkinti jame nurodytais motyvais.

27Trečiasis asmuo G. J. atsiliepimu prašo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti, o A. P. bei L. P. – patenkinti, nes pilnai sutinka su jo motyvais. Nurodo, kad:

281. Iš dalies sutinka su apelianto (savivaldybės) motyvais, jog tikėtina, kad UAB „Kalvarijų turgus“ nemokumo priežastys gali būti susijusios su kai kurių šios bendrovės darbuotojų neteisėtais veiksmais, todėl šie darbuotojai siekė, kad administratoriumi būtų paskirtas UAB „Valnetas“.

292. Apelianto (savivaldybės) siūlomas bankroto administratorius UAB „Administravimas ir auditas“ negali būti paskirtas, nes ieškovė šioje byloje yra J. Lukošienė, kuri tuo pačiu yra UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, o tai neabejotinai keltų pagrįstų abejonių tokio bankroto administratoriaus nešališkumu. Be to, UAB „Administravimas ir auditas“ neatitinka kitų sąlygų, t. y. iš šioje bendrovėje dirbančių asmenų tik J. Lukošienė turi pakankamą patirtį administruoti UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto procesą (yra baigusi 46 procedūras), tačiau šiuo metu vykdo 20 procedūrų. Be to, likvidatorė J. Lukošienė netinkamai atstovavo kreditoriams, teikė jiems melagingą informaciją apie bendrovės turtą ir galimai veikė nesąžiningai, aplaidžiai ir nerūpestingai, klastojo dokumentus ir kt.

303. Apeliantas (savivaldybė) buvo vienintelis UAB „Kalvarijų turgus“ akcininkas, turėjo galimybę kontroliuoti bendrovę ir imtis veiksmų, kad įmonė netaptų nemoki, tačiau to nepadarė. Dėl to visi jo reikalavimai, įskaitant ir pritarimą, kad būtų paskirtas ieškovės J. Lukošienės siūlomas administratorius, turi būti vertinami kritiškai. Be to, nesuprantamas apelianto prašymas svarstyti UAB „Adminova“ kandidatūrą, kuri nebuvo siūlyta bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

31Tretieji asmenys A. Š., V. R., R. R., N. P., T. P., E. G., G. A., Č. M., M. P. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

321. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlomas bankroto administratorius UAB „Administravimas ir auditas“ negalėtų būti paskirtas, nes likvidatorės J. Lukošienės veiksmai kelia pagrįstų abejonių, ar jos vadovaujama įmonė UAB „Administravimas ir auditas“ galėtų vykdyti skaidrią ir operatyvią UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto procedūrą. Tai yra ši likvidatorė bendrovės vardu 2011-12-15 pirkimo-pardavimo sutartimi iš esmės neatlygintinai atidavė turtą UAB „KTVG“, teikė melagingą informaciją bendrovės darbuotojų atstovams ir kt.

332. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlomas bankroto administratorius UAB „Adminova“ negalėtų būti paskirtas, nes toks reikalavimas iš viso nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme. Be to, ši įmonė per bankroto administratorių B. Vansevičių yra susijusi su UAB „Administravimas ir auditas“.

343. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai buvo ir UAB „Kalvarijų turgus“ stebėtojų tarybos nariai, todėl tikėtina, kad šis apeliantas dėl savų priežasčių siekia, jog būtų paskirtas jam lojalus bankroto administratorius. Tuo tarpu tai, kad tarp savivaldybės ir UAB „Valnetas“ vyksta teisminiai ginčai, neduoda pagrindo abejoti šio administratoriaus nesuinteresuotumu bylos baigtimi ir nešališkumu. UAB „Valnetas“ administruoja VšĮ „Vilniaus butai“, tačiau ši bendrovė ir UAB „Kalvarijų turgus“ neturi tiesioginių debitorių ar kreditorių.

354. Tretieji asmenys G. J., A. P. ir L. P., buvę UAB „Kalvarijų turgus“ darbuotojai, apie bendrovės nemokumą žinojo daug anksčiau, nei pateikė teismui prašymus įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis bei skirti jų siūlomą administratorių. Dėl to turėjo visas galimybes su tokiais prašymais kreiptis laiku, kad teismas galėtų tinkamai suderinti jų siūlomą kandidatūrą.

365. Pagal teismų praktiką bankroto administratoriaus buveinės vieta pati savaime nėra pagrindas daryti kategorišką išvadą dėl jo tinkamumo ar netinkamumo, nes tai tik vienas iš kriterijų, į kuriuos atsižvelgia teismas. UAB „Valnetas“ bankroto paslaugų teikimu užsiima nuo 2001-07-23, neturi jokių nuobaudų, dirba 5 administratoriai, turintys net 11 metų darbo stažą, kiti specialistai, todėl tai, kad bendrovės buveinė yra Kaune, netrukdys teikti kokybiškas bankroto administravimo paslaugas. Tuo tarpu administravimo išlaidų sąmatą tvirtins kreditorių susirinkimas.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Nagrinėjamu atveju yra sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Kalvarijų turgus“ iškėlus bankroto bylą, administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“.

39Kaip nustatyta aukščiau, teismas atsisakė paskirti apeliantų (trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų) pasiūlytas administratorių kandidatūras: G. J., A. P. ir L. P. pasiūlytą S. Luščinską tuo pagrindu, kad šis pasiūlymas teisme buvo gautas tik 2012-02-01, o byla buvo paskirta nagrinėti 2012-02-03 ir dėl to paminėtą kandidatūrą nespėta suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorės pasiūlytą UAB „Administravimas ir auditas“ teismas atsisakė paskirti išanalizavęs reikšmingas faktines aplinkybes, nustatęs, jog nėra duomenų apie vieno ar kito administratoriaus netinkamumą vykdyti bankroto administravimo procedūrą bei vadovaudamasis suteikta diskrecijos teise spręsti, kurį asmenį paskirti, taip pat teisingumo, protingumo kriterijais, prioritetiniu kreditorių interesų apsaugos principu, teismų praktika šiais klausimais.

40Apeliantai G. J., A. P. ir L. P. laiko, jog teismas be pagrindo atsisakė svarstyti jų pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą. Tai traktuoja kaip jų teisės pažeidimą administratoriumi siūlyti asmenį, kuris geriausiai užtikrintų tiek šių kreditorių, tiek kitų bendrovės kreditorių interesus, vykdant bankroto procedūras. Teigia, kad jų siūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą nespėta suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau Departamentas) dėl teismo vidaus darbo tvarkos organizavimo, o ne dėl jų veiksmų. Šie apeliantai taip pat laiko neteisėtu teismo sprendimą UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Valnetas“, nes ši bendrovė registruota Kaune, vykdo daug bankroto procedūrų, todėl egzistuoja galimybė, kad atsakovo bankroto procesas gali užtrukti, procesas bus neekonomiškas ir kt.

41Apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės administracija skundą motyvuoja tuo, kad UAB „Kalvarijų turgus“ administratoriumi paskirtas šios bendrovės buvusių darbuotojų (trečiųjų asmenų) pasiūlytas UAB „Valnetas“, tuo tarpu nemokumą lėmusios priežastys galimai yra susijusios su neteisėtais darbuotojų veiksmais; Vilniaus miesto savivaldybė yra šios įmonės vienintelė akcininkė, kurios perduotu turtu bendrovė naudojosi patikėjimo teise, kituose teisminiuose procesuose UAB ,,Valnetas“ veikia prieš apelianto interesus ir tai jam gali kliudyti būti objektyviam ir nešališkam bei nulemti jo suinteresuotumą šioje byloje (ĮBĮ 11 str. 4 d.); kad nepagrįsti argumentai dėl galimo interesų konfliktų dėl to, kad LUAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorė J. Lukošienė vadovauja UAB „Administravimas ir auditas“ ir teigia, jog priešingai, – tai užtikrintų sklandų darbą; kad UAB „Valnetas“ buveinė registruota Kaune. Taigi šis apeliantas iš esmės teigia, kad teismas nagrinėjamu atveju netinkamai pasinaudojo diskrecijos teise, nurodo, jog be UAB „Administravimas ir auditas“, į šias pareigas galėtų būti skiriamas UAB ,,Adminova“.

42Teisėjų kolegija, atmesdama kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, susijusius su UAB „Valnetas“ paskyrimu bankroto administratoriumi ir siekimu, kad į šias pareigas būtų paskirtas jų, arba kitas administratorius, nurodo, jog, visų pirma, teismas, skirdamas bankroto administratorių privalo patikrinti, ar siūlomos kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad apeliantų argumentai dėl UAB „Valnetas“ darbo krūvio, buveinės registracijos vietos, šios bendrovės dalyvavimo kituose teismų procesuose, galimų UAB „Kalvarijų turgus“ nemokumo priežasčių ir kt. nesuteikia pagrindo spręsti dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus neatitikimo ĮBĮ reikalavimams (CPK 185 str.).

43Antra, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami atlikti šias pareigas, išdėstė tokią poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010). Tuo tarpu apeliantai savo atskiruosiuose skunduose nekelia klausimo, jog teismo nutartis dėl administratoriaus paskyrimo yra neargumentuota. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės administracija teisus teigdamas, jog teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismų praktika taip pat patvirtina išvadą, kad absoliuti reikšmė negali būti suteikiama kuriam nors vienam iš šių kriterijų, kurie yra svarbūs parenkant įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių (pvz., potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, baigtų bankroto procesų skaičius, kreditorių, juridinio asmens dalyvių nuomonė ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1467/2010; 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-468/2009; 2006-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006 ir kt.). Tuo pagrindu teisėjų kolegija atmeta argumentus, jog turėjo (turi) būti paskirtas kitas pirmosios instancijos teismui pasiūlytas, ar apeliacinės instancijos teismui siūlomas administratorius, kaip turintis mažesnį darbo krūvį ir kt. Be kita ko, kaip jau buvo minėta, teismas nurodė, kad abu pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymų reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2006; 2011-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2011).

44Trečia, pasisakydama dėl apelianto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos argumento, kad UAB „Kalvarijų turgus“ administratoriumi paskirto UAB „Valnetas“ kandidatūrą pasiūlė šios bendrovės buvusieji darbuotojai, tuo tarpu nemokumą lėmusios priežastys galimai yra susijusios su netesėtais pačių darbuotojų veiksmais ir tai gali nulemti interesų konfliktą, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių UAB „Valnetas“ susietumą su kuriuo nors iš trečiųjų asmenų, pasiūliusių jo kandidatūrą. Be to, turint omenyje paties apelianto nurodyto finansinio reikalavimo dydį, jo balsas turės didelę reikšmę sprendžiant, ar administratorius tinkamai vykdys pareigą patikrinti bendrovės sudarytų sandorių, jos vadovų atliktų kitų veiksmų teisėtumą, o esant pagrindui taip pat ir tyčinio bankroto inicijavimą bei kt. Beje, pažymėtina tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaudama vieninteliam UAB „Kalvarijų turgus“ akcininkui Vilniaus miesto savivaldybei, turėjo itin didelius įgaliojimus sprendžiant dėl šios bendrovės valdymo organų formavimo bei jų veiklos teisėtumo.

45Kiti apeliantų atskirųjų skundų motyvai, susiję su UAB „Valnetas“ paskyrimu UAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriumi, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat nesuteikia pagrindo priešingai išvadai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas (CPK 185 str.).

46Teisėjų kolegija taip atmeta apeliantų G. J., A. P. ir L. P. atskirųjų skundų argumentus dėl jų pasiūlytos S. Luščinsko kandidatūros nagrinėjimo ir tenkinimo. Kaip minėta, apeliantai teigia, kad šią kandidatūrą buvo nespėta suderinti su Departamentu dėl teismo vidaus darbo tvarkos organizavimo, o ne dėl jų procesinio elgesio. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu teiginiu, nes, visų pirma, kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje imperatyviai numatyta, kad administratoriaus kandidatūra privalo būti suderinta su Departamentu, todėl prašymas skirti administratoriumi siūlomą asmenį likus iš esmės vienai dienai iki teismo posėdžio, akivaizdu nėra protingas terminas minėtai procedūrai atlikti ir suponuoja bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo atidėjimą. Kaip žinoma, ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis numato, kad bankroto byla turi būti iškeliama arba atsisakoma ją iškelti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos. Nors teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, tačiau ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Ši teisės norma yra viena iš bankroto proceso operatyvumo principo sudedamųjų dalių ir atitinkamai skirta užtikrinti viešąjį interesą, pašalinti teisinį neapibrėžtumą dėl bendrovės, kuriais siekiama iškelti bankroto bylą, todėl negali būti be pagrindo ignoruojama. Nagrinėjamu atveju, pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Kalvarijų turgus“ iškėlimo teisme buvo gautas 2011-12-14, priimtas 2011-12-27, terminas nebuvo pratęstas, todėl šios bylos nagrinėjimo atidėjimas siekiant suderinti su Departamentu apeliantų pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, neatitiktų pirmiau paminėtų įstatymo reikalavimų. Antra, atmetant šių apeliantų argumentus, jog teismas, nesvarstydamas jų pasiūlytos kandidatūros pažeidė jų teises, pažymėtina, jog bylos medžiaga patvirtina teismo nurodytą aplinkybę, kad apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kalvarijų turgus“, įvyksiantį 2012-02-03, buvo paskelbta 2012-01-24 viešai specialiame tinklalapyje. Taigi ši vieša informacija buvo prieinama ja suinteresuotiems asmenims. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, apeliantai turėjo galimybę tinkamai įgyvendinti šią savo teisę, o jų elgesys, pateikiant šį prašymą, gali būti traktuojamas mažiausiai kaip neapdairus ir nerūpestingas naudojimasis šiomis teisėmis. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija atmeta minėtą apeliantų argumentą (CPK 185 str.).

47Kartu pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog įstatymas suteikia teisę kreditorių susirinkimui (komitetui) prašyti pakeisti administratorių, jei paaiškėtų jo nesugebėjimas vykdyti pavestas pareigas, šališkumas ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (ĮBĮ 23 str. 1 d. 2, 13 p.).

48Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą, o atskiruosius skundus atmeta (CPK 263 str. 1 d., 338, 302 str.).

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. LUAB „Kalvarijų turgus“ likvidatorė J. Lukošienė prašė iškelti šiai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Remdamasis UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-03-07 balanso už 2010 m., o taip... 9. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratorius paskyrimo, teismas... 10. Dėl kitų pasiūlytų kandidatų – UAB „Valnetas“ ir UAB... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu... 13. 1. Teismas visiškai nevertino jo nurodytų motyvų, dėl kurių UAB... 14. 2. Teismas be pagrindo nusprendė, kad tarp UAB „Kalvarijų turgus“... 15. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skiriant bankroto... 16. 4. Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad nėra pagrindo administratoriumi... 17. Trečiasis asmuo G. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir... 18. 1. Teismas be pagrindo atsisakė svarstyti jo pasiūlytą bankroto... 19. 2. Netikslinga bankroto administratoriumi skirti UAB „Valnetas“, kuris... 20. Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 21. 1. Teismas be pagrindo atsisakė svarstyti jų 2012-02-01 pasiūlytą bankroto... 22. 2. Teismo argumentai dėl UAB „Valnetas“ paskyrimo bankroto... 23. Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atsiliepimu į Vilniaus miesto savivaldybės... 24. 1. Apeliantas nurodo neadekvačius argumentus, klaidina teismą ir... 25. 2. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Valnetas“, apeliantų... 26. Tretieji asmenys A. P. ir L. P. atsiliepimu į G. J. atskirąjį skundą... 27. Trečiasis asmuo G. J. atsiliepimu prašo Vilniaus miesto savivaldybės... 28. 1. Iš dalies sutinka su apelianto (savivaldybės) motyvais, jog tikėtina, kad... 29. 2. Apelianto (savivaldybės) siūlomas bankroto administratorius UAB... 30. 3. Apeliantas (savivaldybė) buvo vienintelis UAB „Kalvarijų turgus“... 31. Tretieji asmenys A. Š., V. R., R. R., N. P., T. P., E. G., G. A., Č. M., M.... 32. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlomas bankroto... 33. 2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlomas bankroto... 34. 3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai buvo ir UAB „Kalvarijų... 35. 4. Tretieji asmenys G. J., A. P. ir L. P., buvę UAB „Kalvarijų turgus“... 36. 5. Pagal teismų praktiką bankroto administratoriaus buveinės vieta pati... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Nagrinėjamu atveju yra sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis,... 39. Kaip nustatyta aukščiau, teismas atsisakė paskirti apeliantų (trečiųjų... 40. Apeliantai G. J., A. P. ir L. P. laiko, jog teismas be pagrindo atsisakė... 41. Apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės administracija skundą motyvuoja tuo,... 42. Teisėjų kolegija, atmesdama kaip nepagrįstus apeliantų argumentus,... 43. Antra, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai teismas... 44. Trečia, pasisakydama dėl apelianto Vilniaus miesto savivaldybės... 45. Kiti apeliantų atskirųjų skundų motyvai, susiję su UAB „Valnetas“... 46. Teisėjų kolegija taip atmeta apeliantų G. J., A. P. ir L. P. atskirųjų... 47. Kartu pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog įstatymas suteikia... 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes,... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą....