Byla e2YT-236-1023/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant pareiškėjui V. K., jo atstovei advokatei O. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Š., V. A., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VĮ Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai

61.

7Pareiškėjas V. K. (toliau – pareiškėjas) pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo dukters T. K.-Š. mirties ( - ) priėmė jos palikimą pradėdamas jį valdyti (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-4).

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjo duktė T. K.-Š.. Po dukters mirties liko pastarosios vardu asmeninės nuosavybės teise registruotas nekilnojamasis turtas: po 3/4 dalis gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, šiltnamio, garažo, kitų inžinerinių statinių kiemo statinių, esančių ( - ). Kitą likusią ¼ dalį minėto turto valdo pareiškėjas. Įstatymo nustatytu terminu į notaro biurą dėl palikimo priėmimo mirus dukrai pareiškėjas, kaip antros eilės paveldėtojas pagal įstatymą, nesikreipė, tikėjosi, kad dėl dukros palikimo kreipsis jos nepilnamečių vaikų įstatyminiai atstovai, tačiau jie nesikreipė. Pareiškėjas po T. K.-Š. mirties toliau gyvena ir naudojasi kaip savo asmenine nuosavybe visu namu, esančiu ( - ) mieste, moka mokesčius už elektrą, vandenį, šiukšles, t. y. palikimą priėmė faktiškai pradėdamas valdyti mirusios palikimą iškart po jos mirties.

103.

11Teismo posėdžio metu pareiškėjas V. K. prašė pareiškimą tenkinti jame nurodytais motyvais, papildomai nurodė (2020 m. sausio 31 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 03 min. 44 sek. iki 12 min. 30 sek.), kad po dukros mirties jai priklausančiu turtu rūpinosi pats pareiškėjas, mokėjo komunalinius mokesčius už visą namą, namo draudimą, įsiskolinimo už palikimą nėra, keitė stogelį, perdažė verandą, rūpinosi malkomis, nes namas kūrenamas kietu kuru. Dukra gyveno ( - ), jis pats gyvena ( - ), be jo šiuo turtu daugiau niekas nesirūpino.

124.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė O. B. prašė pareiškimą tenkinti jame nurodytais motyvais (2020 m. sausio 31 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 25 min. 50 sek. iki 30 min. 10 sek.), kad

14II.

15Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai

165.

17Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 71-72). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 42-43), kuriame prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, jeigu pareiškėjas pateiks teismui tai patvirtinančius įrodymus. Pareiškėjų pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

186.

19Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 73-74). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 52-53), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus teismas įsitikintų pareiškėjo pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo tenkinimui. Pareiškėjų pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

207.

21Suinteresuoti asmenys A. Š. ir V. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 79-80, 81-82), per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimų į pareiškėjo V. K. pareiškimą.

22Teismas

konstatuoja:

23Pareiškimas tenkintinas.

24III.

25Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

261.

27Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Pagal CK 5.1 straipsnio 2 dalį palikimo objektu gali būti materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-695/2018). Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjo dukra T. K.-Š. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 5, 8, 11, 30). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 7, 28). Po T. K.-Š. mirties liko jai priklausantis nekilnojamasis turtas - po 3/4 dalis gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, šiltnamio, garažo, kitų inžinerinių statinių kiemo statinių, esančių ( - ), kita dalis minėto nekilnojamojo turto priklauso pareiškėjui (elektroninės bylos apyrašo b. l. 13-16). Pareiškėja mirė santuokoje, turi du nepilnamečius vaikus – B. K., gimusį ( - ), ir S. Š., gimusią ( - ) kurių įstatyminiai atstovai įtraukti byloje suinteresuotais asmenimis (elektroninės bylos apyrašo b. l. 8, 9, 11, 12). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jis tuoj po savo dukros T. K.-Š., mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisines pasekmes kaip įpėdiniui gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

282.

29Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus jį valdyti, būdas įtvirtintas CK 5.50 straipsnio 2 dalyje, 5.51 straipsnyje. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad jis palikimą priėmė ir išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Nors tokiu atveju asmens valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, paprastai suprantami aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia jo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t. y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes, jų visumą – šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus, atsižvelgęs į turto, sudarančio palikimą, pobūdį ir įpėdinio elgesį su šiuo turtu tiek palikimo atsiradimo momentu, tiek ir po to. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2004; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008; 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011; 2012 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2012; 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2013; kt.). Teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog jis tuoj po savo dukros T. K.-Š., mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti, įrodo paties pareiškėjo paaiškinimai, kurie buvo nuoseklūs ir logiški, todėl teismas neturi pagrindo jais nesivadovauti (CPK 178, 185 straipsniai) (kasacinio teismo nutartis byloje Nr. e3K-3-35-695/2018). Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad jis po dukros mirties per įstatymo nustatytą terminą priėmė mirusiosios palikimą, nes ir toliau gyveno tuose pačiuose namuose, nepertraukiamai juos prižiūrėjo, rūpinosi visu minėtu nekilnojamu turtu, o ne tik jam priklausančia dalimi, patvirtino ir liudytojų I. S. ir V. S. paaiškinimai teismo posėdyje (CPK 178, 186 straipsniai). Liudytoja apklausta I. S. parodė (2020 m. sausio 31 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 15 min. 53 sek. iki 19 min. 25 sek.), kad V. K. po dukros mirties rūpinasi visu namu, buitimi, sodu, prižiūrėjo kiemą, apšienauja, turtas po mirties apleistas nebuvo. Liudytoju apklaustas V. S. parodė (2020 m. sausio 31 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 22 min. 32 sek. iki 24 min. 32 sek.), kad V. K. namuose visada gyveno vienas, dukra buvo užsienyje, prieš mirtį gyveno ( - ), pareiškėjas ir po dukros mirties namuose tvarkėsi vienas. Be to, bylos duomenimis iš pateiktų rašytinių įrodymų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 18-19), mokėjimų už elektrą, dujas, vandenį (elektroninės bylos apyrašo b. l. 20, 21), matyti, kad pareiškėjas būtent per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą mokėjo už mirusiai dukrai nuosavybės teise valdomo objekto dalį visus mokesčius. Teismas nenustatė aplinkybių, kurios paneigtų ar darytų nepatikimus pareiškėjo žodinius paaiškinimus dėl pareiškėjo veiksmų pradėjus valdyti po dukros mirties likusį ir palikimo objektą sudarantį turtą, juolab juos patvirtino liudytojų parodymai, rašytinė bylos medžiaga. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo bei liudytojų paaiškinimai dėl pareiškėjo veiksmų pradėjus faktiškai valdyti po dukros mirties likusį turtą buvo vienodi, nuoseklūs ir logiški, atitinkantys pareiškime nurodytas aplinkybes, dėl ko įrodymų vertinimo prasme tai reiškia, kad nėra pagrindo jų vertinti kaip nepatikimų ir jais nesivadovauti. Suinteresuoti asmenys neteikė pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių paneigiančių įrodymų, nenurodė šiuos parodymus paneigiančių aplinkybių, todėl ir šiuo aspektu nėra pagrindo abejoti pareiškėjo paaiškinimais kaip patikimu įrodymu. Ginčo dėl palikėjos turto nėra, jos palikimo priėmimo faktų nėra užregistruota. Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėjas iš karto po savo dukters T. K.-Š., mirusios ( - ), mirties jos turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjos T. K.-Š. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai).

303.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

324.

33Valstybė šioje byloje patyrė 9,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl priteistinos iš pareiškėjo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

35Pareiškimą patenkinti.

36Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. K., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą pagal įstatymą po T. K.-Š., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), mirties pradėdamas faktiškai jį valdyti.

37Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

38Priteisti iš pareiškėjo V. K., asmens kodas ( - ) 9,05 Eur (devynis eurus 05 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

39Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėjas V. K. (toliau – pareiškėjas) pareiškimu prašo nustatyti... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjo duktė T. K.-Š..... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėjas V. K. prašė pareiškimą tenkinti jame... 12. 4.... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė O. B. prašė... 14. II.... 15. Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai... 16. 5.... 17. Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos... 18. 6.... 19. Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 20. 7.... 21. Suinteresuoti asmenys A. Š. ir V. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo... 22. Teismas... 23. Pareiškimas tenkintinas.... 24. III.... 25. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 26. 1.... 27. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 28. 2.... 29. Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 30. 3.... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis... 32. 4.... 33. Valstybė šioje byloje patyrė 9,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 35. Pareiškimą patenkinti.... 36. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. K., asmens... 37. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 38. Priteisti iš pareiškėjo V. K., asmens kodas ( - ) 9,05 Eur (devynis eurus 05... 39. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...