Byla 2S-2133-657/2014
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-13033-528/2014, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-13033-528/2014, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė BUAB „Trade Capital“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų R. Č. ir T. S. 102.294,00 Lt nuostolių, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b.l. 3-9). Nurodė, kad atsakovai būdami įmonės vadovais neperdavė administratoriui turto ir dokumentų bendrai 102.294,00 Lt sumai, tuo padarydami ieškovei žalą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovų nekilnojamam bei kilnojamam turtui, o jo nesant – piniginėms lėšoms bei turtinėms teisėms. Nurodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu, nes ieškinio suma yra didelė, byla turi viešą interesą, ieškovė yra bankrutuojanti įmonė.

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovams priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas ir turtines teises bendrai 102.294,00 Lt sumai, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškove (b.l. 20-21). Teismas sprendė, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsižvelgdamas į ieškovės nurodytas aplinkybes ir įvertinęs ieškinio sumą 102.294,00 Lt, teismas darė išvadą, kad suma yra labai didelė fizinių asmenų atžvilgiu, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tikėtinai pagrįstas ir tenkintinas, todėl ieškovo prašymu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 144 str. 1d., 145 str. 1d. 3p., 2d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas T. S. prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti (b.l. 24-26). Nurodė, kad areštas apelianto turtui buvo taikytas nepagrįstai. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė, visiškai neįsitikinęs ieškinio pagrįstumu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju apriboja ne tik apelianto, bet ir jo sutuoktinės bei sūnaus teises ir teisėtus interesus, sudaro esmines kliūtis išnagrinėti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-7627-947/2014 dėl apelianto ir jo sutuoktinės santuokos nutraukimo. Apelianto banko sąskaitos areštas neleidžia jam vykdyti teismo nustatyto įpareigojimo mokėti nepilnamečiui sūnui išlaikymą. Tuo tarpu nepilnamečio vaiko interesai priklauso viešojo intereso sričiai. Be to, apelianto nekilnojamasis turtas yra įkeistas AB SEB bankas, todėl, net priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, iš šio turto išieškoti nebūtų galima, nes pirmiausiai būtų tenkinami banko kreditoriniai reikalavimai.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamo ginčo atveju pagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, o kartu ir jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t.y. bylos aplinkybės. CPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, tarp jų – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

14Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas tokias priemones taikyti, atsižvelgdamas į prašomo užtikrinti ieškinio reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad turi būti taikomos tokios laikinosios priemonės, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, o bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos.

15Pažymėtina, kad bankroto administratorius gina visų skolininkės, šiuo atveju BUAB „Trade Capital“, kreditorių interesus, todėl patenkinus ieškinį, priteista suma būtų įskaitoma į skolininkės turtą ir naudojamas visų skolininkės kreditorių reikalavimams tenkinti. Administratoriaus teigimu, atsakovai, būdami įmonės vadovais, neperdavė dalies įmonės turto ir dokumentų, todėl bendra nuostolių (neperduoto turto pagal balansų duomenis) suma yra 102.294,00 Lt. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškinyje pareikštas reikalavimas atsakovams yra tikėtinai pagrįstas.

16Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-298/2013). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t.y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog 102.294,00 Lt suma yra pripažintina didele atsakovams – fiziniams asmenims. Atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog teismas areštavo jo vienintelį nekilnojamąjį turtą, banko sąskaitą. Apeliantas nepateikė jokių duomenų apie jo gaunamą darbo užmokestį ar kitas pastovias, periodiškai gaunamas pajamas bei turimas skolas, bei kitų įrodymų pagrindžiančių tas aplinkybes, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovės ieškinį patenkinus, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytu nebeįmanomu, todėl teismas negali tinkamai įvertinti jo faktinės turtinės padėties. Atsakovas, teikdamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, privalo pateikti visus duomenis, galinčius patvirtinti jo turtinę padėtį. Be to, šiuo atveju reikšminga ir tai, jog atsakovas nurodė, jog yra iškelta byla dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo. Todėl išlieka grėsmė galimai pagrįstiems ieškovės reikalavimams ir tuo pačiu visų BUAB „Trade Capital“ kreditorių reikalavimams patenkinti.

18Laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių kilimu. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas principas, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad šiuo atveju apeliantas su atskiruoju skundu nepateikė konkrečių įrodymų, kurie suponuotų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą šioje byloje, pažeistų jo sutuoktinės ar vaiko interesus, o atsižvelgiant į bylos medžiagą, manytina, jog šiuo konkrečiu atveju egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo gerą finansinę padėtį, tai daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-567/2012).

19Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, neužtikrinamos ieškovės teisės. Tokia situacija neatitiktų teisinėje valstybėje įtvirtintų teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, realaus pažeistų teisių gynimo ir kitų teisės principų.

20Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146 str., 148-149 str.).

21Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

23Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė BUAB „Trade Capital“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas T. S. prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 8. Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė... 14. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės nesprendžia... 15. Pažymėtina, kad bankroto administratorius gina visų skolininkės, šiuo... 16. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties... 18. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš... 19. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju... 20. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme... 21. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 23. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą....