Byla 2-298/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Glomar Supplies LTD SA atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1545-123/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Neapolis“ ieškinį atsakovui Glomar Supplies LTD SA dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42012 m. rugpjūčio 2 d. Klaipėdos apygardos teisme priimtas ieškovo ieškinys, kuriuo ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 173 079,67 Lt skolos pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurią sudaro 121 601,64 Lt pagrindinės skolos, 51 478,03 Lt netesybų ir 7,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias skolininko sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis, ieškinio reikalavimo ribose, pavedant turtą surasti ir aprašyti kreditorių pasirinktam antstoliui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovo BUAB „Neapolis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovui Glomar Supplies LTD SA priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant 173 079,67 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą teismas grindė didele ieškinio suma.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas Glomar Supplies LTD SA pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžia ieškovo nesąžiningumu, nes ieškovas ieškinyje nenurodė, jog pats yra skolingas atsakovui, gera savo turtine padėtimi, kas suponuoja grėsmės dėl galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo nebuvimą, ieškinio dalies dėl netesybų priteisimo nepagrįstumu.

9Atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą negauta.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

13Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Neapolis“ prašė priteisti iš atsakovo Glomar Supplies LTD SA 173 079,67 Lt skolos. Ši ieškinio suma yra vertintina kaip didelė ir galinti kelti grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Kaip minėta, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, t. y. reikalinga įvertinti, ar ši konkreti ieškinio suma yra didelė atsakovui Glomar Supplies LTD SA. Atsakovas savo gerą turtinę padėtį, o kartu ir tai, kad jam ieškinio suma nėra didelė, įrodinėja pateikdamas išrašus iš Nekilnojamojo turto registro. Iš šių išrašų matyti, kad atsakovas turi butą, kurio vidutinė rinkos vertė yra 179 897 Lt (b. l. 41), ir butą, kurio vidutinė rinkos vertė 292 200 Lt (b. l. 42). Byloje nėra duomenų apie visą atsakovo turimą turtą ir jo santykį su įmonės įsipareigojimais. Tai lemia, kad iš atsakovo pateiktų duomenų nėra galimybės nustatyti realios atsakovo turtinės padėties ir ją įvertinti kaip gerą. Pažymėtina, kad atsakovo dalinis duomenų apie savo turtinę padėtį pateikimas, jam žinant, kad jam tenka pareiga pagrįsti savo gerą turtinę padėtį, ką įrodo atsakovo pateikti išrašai iš Nekilnojamojo turto registro, kelia abejonių gera atsakovo turtine padėtimi. Dėl šių priežasčių yra vertintina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kas lemia, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Būtent tai ir buvo padaryta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi.

15Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumą taip pat grindžia ieškinio dalies dėl netesybų nepagrįstumu. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas. Juo labiau, kad apeliantas vertina kaip nepagrįstą tik ieškinio dalį dėl netesybų priteisimo.

16Apeliantas nurodo, kad ieškovas buvo nesąžiningas, nes nuslėpė, jog jis taip pat yra skolingas atsakovui. Teisėjų kolegija vertina, kad aplinkybė, jog ieškovas yra skolingas atsakovui, neturi įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui/netaikymui nagrinėjamoje byloje. Ši aplinkybė bus vertinama nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą iš esmės. Ieškovo nesąžiningumas turėtų įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui/netaikymui tik tuo atveju, jei ieškovas, būdamas nesąžiningas, reikštų atsakovui nepagrįstą ieškinį ar nepagrįstai prašytų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Minėtos aplinkybės nagrinėjamoje byloje buvo paneigtos.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais.

18Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai