Byla 2A-594-265/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurimo Brazdeikio, Irmos Čuchraj, Alvydo Žerlausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. D. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Palangos avia“ bankroto administratoriaus J. G. ieškinį atsakovui V. D. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2 890 Eur žalos, susijusios su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Palangos avia“ administravimu, atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Palangos avia“, bankroto administratoriumi paskirtas J. G.. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 19 d. nutartimi patvirtinta 2 896 Eur administravimo išlaidų sąmata, o 2017 m. spalio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimu pripažinta, kad BUAB „Palangos avia“ veikla pasibaigė. Iš Juridinių asmenų registro įmonė išregistruota 2017 m. lapkričio 14 d. Pažymėjo, kad administruota bendrovė turto ir piniginių lėšų neturėjo, todėl administratorius bankroto procedūrą vykdė savo lėšomis negaudamas atlyginimo.

72.

8Ieškovas taip pat pažymėjo, kad Klaipėdos apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-5959-328/2017 pagal ieškovės BUAB „Palangos avia“ ieškinį atsakovui V. D. dėl 8 187,78 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimo priteisimo. Ši byla 2017 m. birželio 29 d. nutartimi buvo nutraukta patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, kuria taip pat buvo numatyta, kad atsakovas atlygins bankroto administratoriaus išlaidas, turėtas administruojant BUAB „Palangos avia“. Atsakovui nevykdant minėtos teismo nutarties buvo išduotas vykodmasis raštas, tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi įpareigojo antstolį nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/17/03928 CPK 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, taip pat nurodė, kad bankroto administratorius savo pažeistas teises – negautas lėšas administravimo išlaidoms padengti gali ginti Civilinio proceso kodekso (toiau – CPK) nustatyta tvarka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 10 straipsnio pagrindu.

93.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nutraukti bylą. Nurodė, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5959-328/2017, iškeltoje pagal BUAB „Palangos avia“ bankroto administratoriaus ieškinį dėl žalos atlyginimo, administravimo išlaidų priteisimo, buvo patvirtinta BUAB „Palangos avia“ ir atsakovo sudaryta taikos sutartis. Kadangi tarp šalių buvo sudaryta taikos sutartis, bankroto administratorius neturėjo teisės kreiptis į teismą su ieškiniu, kuriame pareikšti tapatūs reikalavimai, kurie buvo pareikšti ankstesnėje byloje, ir kuris grindžiamas remiantis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo V. D. 2 890 Eur žalos, susijusios su BUAB „Palangos avia“ administravimu, atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 890 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo J. G. naudai. Priteisė iš atsakovo V. D. 87 Eur žyminį mokestį valstybei.

145.

15Įvertinęs bylos duomenis, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra atsakingas už nuostolių, susijusių su BUAB „Palangos avia“ administravimo išlaidų padengimu, atsiradimą: jeigu atsakovas būtų įvykdęs ĮBĮ 8 straipsnio įpareigojimą ir kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos būtų apmokėtos. Konstatavo, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų – neveikimo, nevykdant imperatyvios įstatyme nustatytos pareigos ir atsiradusios žalos – sumos, reikalingos administravimo išlaidoms padengti yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti bankroto administratoriui J. G. priklausančio atlyginimo už teiktas paslaugas.

166.

17Padarė išvadą, kad UAB „Palangos avia“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas, tvirtindamas 2 896 Eur administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį, tokia suma atitinka tiek vykdyto bankroto proceso pobūdį – supaprastintą bankroto procesą, jo trukmę, tiek bankroto byloje atliktų būtinų veiksmų mastą. Taip pat pažymėjo, jog nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-5959-328/2017, iškeltą pagal ieškovės BUAB „Palangos avia“ ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo, atsakovas pripažino 2 890 Eur sumą BUAB „Palangos avia“ administravimo išlaidoms apmokėti pagrįsta. Todėl konstatavo, kad žala, kaip kita atsakovo civilinės atsakomybės sąlyga, ir jos dydis byloje taip pat įrodyta.

187.

19Atsakovo argumentą, jog šioje byloje ieškovo pareikštas reikalavimas yra tapatus kitoje byloje pareikštam reikalavimui, dėl kurio šalys sudarė taikos sutartį, atmetė kaip nepagrįstą. Konstatavo, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-5959-328/2017 ir nagrinėjamoje byloje nesutampa ginčo šalys, todėl bylų negalima vertinti kaip tapačių.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

218.

22Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

238.1. Teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo nagrinėjamos ir civilinės bylos Nr. 2-5959-328/2017 tapatumo klausimą, todėl išvada, jog minėtos bylos nėra tapačios, nepagrįsta.

248.2. Žalos dydis nėra pagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais. Manytina, kad vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“, maksimalus priteistinos žalos dydis galėtų būti 1 140 Eur.

258.3. Pažymėtina, kad atlyginama tik ta žala, kuri padaryta neteisėtais veiksmais, t. y. šiuo atveju dėl pavėluoto pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei pateikimo.

268.4. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimo išlaidos nebuvo apmokėtos iš įmonės turto, ir ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo buvo neišsaugotas (sumažėjo) įmonės turtas, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo ir žalos (administravimo išlaidų).

279.

28Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriuo prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

299.1. Teismo išvada dėl civilinių bylų netapatumo teisėta ir pagrįsta, kadangi nėra šalių tapatumo požymio.

309.2. Bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už bankroto procedūros vykdymą. Bankroto byloje patvirtinta 2 890 Eur administravimo išlaidų suma pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką laikoma įmonės vadovo padarytos žalos dydžiu.

319.3. Priešingai nei teigia apeliantas, Klaipėdos apygardos teismas, nustatydamas administravimo išlaidų dydį, neviršijo 2016 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 415 „Dėl administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių.

329.4. Patvirtinos administravimo išlaidos buvo naudojamos pašto paslaugoms apmokėti, dokumentų registravimui, transportui ir pan.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

3510.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Todėl apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3711.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

39Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

4012.

41Byloje kilo ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų, turėtų vykdant BUAB ,,Palangos avia“ bankroto administravimo procedūrą, priteisimo. Esminiai apeliacinio skundo motyvai susiję su argumentais, jog šioje byloje kilęs ginčas jau yra išspręstas kitoje byloje, todėl nagrinėjama byla turi būti nutraukta. Taip pat akcentuojama, jog administratorius neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos bei nepagrindė žalos dydžio. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju tikslinga visų pirma atsakyti į apeliacinio skundo argumentus dėl bylų tapatumo / netapatumo.

4213.

43CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vienas civilinės bylos nutraukimo pagrindų: teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

4414.

45Kasacinis teismas yra suformulavęs praktiką CPK 293 straipsnio 3 punkto aiškinimo ir taikymo klausimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2012 m. birželio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3-3K-602/2013; kt.) ir suformulavęs tokias pagrindines taisykles: pirma, šiuo pagrindu civilinė byla gali būti nutraukta tik konstatavus ieškinių tapatumą; antra, ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai pasisakyta dėl kriterijų tapačiam ieškiniui konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2010; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2011; 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013; kt.).

4615.

47Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-5959-328/2017 pagal ieškovės BUAB „Palangos avia“ ieškinį atsakovui V. D. dėl 8 187,78 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimo priteisimo. 2017 m. birželio 29 d. nutartimi byla nutraukta patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį. Iš teismo patvirtintos taikos sutarties turinio matyti, kad BUAB „Palangos avia“ atsisakė reikalavimo dėl žalos atlyginimo bendrovės naudai, ir taikos sutarties šalys susitarė, kad V. D. atlygins bankroto administratoriaus išlaidas, patirtas administruojant BUAB „Palangos avia“. V. D. šios taikos sutarties sąlygų nevykdė, todėl teismas išdavė vykdomąjį raštą, kuris buvo perduotas vykdymui antstoliui. V. D. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė vykdomąją bylą nutraukti, kadangi priimtas teismo sprendimas dėl BUAB „Palangos avia“ veiklos pabaigos – įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Klaipėdos apylinkės teismas V. D. skundą atmetė, tačiau Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs V. D. atskirąjį skundą, įpareigojo antstolį nutraukti vykdomąją bylą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad likvidavus juridinį asmenį bei nesant teisių ir pareigų perėmimo vykdomoji byla CPK 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu turi būti nutraukta. Nurodė, kad bankroto administratorius savo pažeistas teises – negautas lėšas administravimo išlaidoms padengti, gali ginti CPK nustatyta tvarka ĮBĮ 10 straipsnio pagrindu (nutarties 24 punktas). Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta viena privalomoji bylų tapatumo sąlygą – šalių tapatumas, todėl nėra teisinio pagrindo nagrinėjamą bylą nutraukti vadovaujantis CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Papildomai teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-463-313/2018, pateiktą išaiškinimą, jog reikalavimą ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu priteisti administravimo išlaidas turi teisę reikšti ne bankrutuojanti įmonė, o bankroto administratorius ir kreditorius, kurių lėšomis vykdomas ar įvykdytas įmonės likvidavimas supaprastinto bankroto proceso metu (27 nutarties punktas).

4816.

49Šioje byloje reikalavimą priteisti 2 890 Eur žalos, susijusios su BUAB „Palangos avia“ administravimu, atlyginimą, pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, atsakovas yra atsakingas už nuostolių, susijusių su BUAB „Palangos avia“ administravimo išlaidų padengimu, atsiradimą. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog įrodytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, ieškinį tenkino visiškai. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, jog šiuo atveju administratorius neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos bei nepagrindė žalos dydžio. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais.

5017.

51ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, jog kreditorius, įmokėjęs pagal šio įstatymo 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai bankroto proceso metu, ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie), įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

5218.

53ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytas specialus pagrindas išsiieškoti administravimo išlaidas iš asmenų, kurie įmonei tapus nemokiai nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, taip dar labiau apsunkindami situaciją ir apribodami galimybę tinkamai likviduoti įmonę, taip pat nurodytas specialus subjektas, turintis pagrindą reikalauti administravimo išlaidų atlyginimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo pagal kompetenciją, pažeidęs pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu, tampa atsakingas kreditoriui, įmokėjusiam pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas nurodytą sumą administravimo išlaidoms padengti, arba bankroto administratoriui, kuris, įmonei neturint turto ar turint jo nepakankamai administravimo išlaidoms padengti, prisiėmė riziką administruoti įmonę savo lėšomis. Taigi tik šioje normoje įvardyti asmenys (kreditorius ir administratorius), kurių lėšomis vykdomas ar įvykdytas įmonės likvidavimas supaprastinto bankroto proceso metu, turi teisę išsiieškoti šias išlaidas iš asmenų, pažeidusių pareigą laiku kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytas pagrindas išsiieškoti administravimo išlaidas iš asmenų, kurie įmonei tapus nemokiai nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, taikytinas ir tais atvejais, kai supaprastintą bankroto procedūrą nusprendžiama taikyti bankroto bylos nagrinėjimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-463-313/2018).

5419.

55Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

5620.

57Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo, už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui taikymo būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. Įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; atstovauti bendrovei, atsakyti už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-344/2014; 2018 m. lapkričio 23 d. civilinėje byloje Nr. e3K-3-455-403/2018 ir kt.).

5821.

59Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-1194-459/2016, kuria UAB „Palangos avia“ iškelta bankroto byla, konstatavo, kad iš paskutinių bendrovės teiktų balanso duomenų (už 2008 metus) pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė finansinės atskaitomybės duomenų už 2009-2014 metus neteikė, registruoto nekilnojamojo, kilnojamojo turto, atidarytų bankinių sąskaitų neturi. Paskutinio mokesčių administratoriui teikto balanso už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., duomenimis, įmonė turėjo turto už 45 763 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 60 366 Lt. Šios aplinkybės leidžia pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, jog jau 2008 metais UAB „Palangos avia“ vadovas turėjo spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat nėra pagrindo nesutikti su teismo motyvais, jog bendrovės valdymo organams turėjo būti žinoma, kad įmonė nemoki ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl išanalizavęs finansinius dokumentus bendrovės vadovas turėjo įvertinti bendrovės nemokumo būseną ir inicijuoti įmonės bankroto procedūrą. Tačiau faktiškai dėl bankroto bylos UAB ‚Palangos avia“ iškėlimo į teismą kreipėsi kreditorė – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nuo 2009 metų įmonės vadovui (atsakovui) kilo pareiga kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, taigi konstatuotina, kad šioje byloje yra nustatyti atsakovo (kaip buvusio įmonės vadovo) neteisėti veiksmai.

6022.

61Šie nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, yra susiję su administratoriaus prašoma priteisti žala. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų. Šioje byloje nėra ginčo, jog BUAB „Palangos avia“ bankroto bylos iškėlimo metu nebeturėjo turto, iš kurio galėtų būti apmokamos administravimo išlaidos. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, jei atsakovas būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Palangos avia“ iškėlimo nemokumo būsenos pradžioje nelaukdamas, kol įmonė faktiškai nebeturės jokio turto, iš UAB „Palangos avia“ turto būtų padengtos visos ar dalis įmonės bankroto administravimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šiuo atveju yra nustatytas ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėto neveikimo ir atsiradusios žalos (CPK 178 straipsnis, CK 6.247 straipsnis). Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB ‚Palangos avia“ bankroto byloje patvirtinta 2 896 Eur administravimo išlaidų sąmata visam supaprastinto bankroto procesui laikytina pagrįstu ir įrodytu žalos dydžiu.

6223.

63Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad, siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos, ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011; 2018 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje e3K-3-148-219/2018 53 punktą;). Ši nurodyta kasacinio teismo praktika suponuoja išvadą, jog bankroto administratorius, reikšdamas reikalavimą ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytu pagrindu, privalo pagrįsti, kokios lėšos iš tiesų yra patirtos supaprastinto bankroto proceso metu.

6424.

65Šioje byloje administratorius neįrodinėjo ir teismas netyrė, kokias konkrečias išlaidas administratorius turėjo supaprastinto UAB „Palangos avia“ bankroto proceso metu. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarties, kuria patvirtina BUAB „Palangos avia“ 2 896 Eur administravimo išlaidų sąmata iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, taip pat negalima nustatyti, kokia šių patvirtintų administravimo išlaidų dalis yra skirta bankroto administratoriaus atlyginimui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog bankroto byloje patvirtinta administravimo išlaidų suma nesudaro pagrindo išvadai, jog šios išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

6625.

67Kaip jau minėta, administravimo išlaidų realaus panaudojimo ir pagrindimo pareiga tenka įmonės bankroto administratoriui, kaip civilinėje byloje ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo pareiškusiai šaliai. Todėl atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyti argumentai, jog bankroto bylą nagrinėjęs teismas įvertino sumą, būtiną įmonės bankroto proceso administravimui, todėl reikalavimas dėl administravimo išlaidų priteisimo papildomais įrodymais neįrodinėjimas, atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi anksčiau nurodyta kasacinio teismo praktika konstatuoja, kad bankroto byloje patvirtinta įmonės administravimo išlaidų sąmata nesuteikia bankroto administratoriui teisės į sąmatoje nurodytą sumą, jei tam tikros išlaidos nebuvo realiai patirtos. Pastebėtina, jog atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodo, jog administruodamas BUAB „Palangos avia“ turėjo administravimo išlaidų, t. y. pašto, dokumentų registravimo, transporto ir kt., tačiau nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų.

6826.

69Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neištyrė visų ieškovo žalos dydžio nustatymo aplinkybių, t. y. neatskleidė bylos esmės dėl ieškovo turėtų realių administravimo išlaidų dydžio.

70Dėl bylos procesinės baigties

7127.

72Pagal CPK 327 straipsnyje straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų masto ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016).

7328.

74Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teisme pagal byloje pateiktus įrodymus jos išnagrinėti iš esmės negalima, kadangi, nors šiuo atveju egzistuoja atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys, tačiau pirmosios instancijos teismas neištyrė visų ieškovo žalos dydžio nustatymo aplinkybių, t. y. neatskleidė bylos todėl esmės dėl ieškovo turėtų realių administravimo išlaidų dydžio. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

75Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

7629.

77Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai turės jas paskirstyti (CPK 93 straipsnis).

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

79Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 7. 2.... 8. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad Klaipėdos apylinkės teisme buvo iškelta... 9. 3.... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nutraukti bylą.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino... 14. 5.... 15. Įvertinęs bylos duomenis, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra... 16. 6.... 17. Padarė išvadą, kad UAB „Palangos avia“ bankroto bylą nagrinėjantis... 18. 7.... 19. Atsakovo argumentą, jog šioje byloje ieškovo pareikštas reikalavimas yra... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 21. 8.... 22. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 23. 8.1. Teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo nagrinėjamos ir civilinės bylos... 24. 8.2. Žalos dydis nėra pagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais. Manytina,... 25. 8.3. Pažymėtina, kad atlyginama tik ta žala, kuri padaryta neteisėtais... 26. 8.4. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimo išlaidos nebuvo... 27. 9.... 28. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 29. 9.1. Teismo išvada dėl civilinių bylų netapatumo teisėta ir pagrįsta,... 30. 9.2. Bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi... 31. 9.3. Priešingai nei teigia apeliantas, Klaipėdos apygardos teismas,... 32. 9.4. Patvirtinos administravimo išlaidos buvo naudojamos pašto paslaugoms... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 35. 10.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 37. 11.... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 39. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo... 40. 12.... 41. Byloje kilo ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų, turėtų vykdant... 42. 13.... 43. CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vienas civilinės bylos nutraukimo... 44. 14.... 45. Kasacinis teismas yra suformulavęs praktiką CPK 293 straipsnio 3 punkto... 46. 15.... 47. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apylinkės teisme... 48. 16.... 49. Šioje byloje reikalavimą priteisti 2 890 Eur žalos, susijusios su BUAB... 50. 17.... 51. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, jog kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 52. 18.... 53. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytas specialus pagrindas išsiieškoti... 54. 19.... 55. Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika priežastys, dėl kurių... 56. 20.... 57. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, net ir nesant Įmonių... 58. 21.... 59. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos... 60. 22.... 61. Šie nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai priešingai, nei teigiama... 62. 23.... 63. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad, siekdamas... 64. 24.... 65. Šioje byloje administratorius neįrodinėjo ir teismas netyrė, kokias... 66. 25.... 67. Kaip jau minėta, administravimo išlaidų realaus panaudojimo ir pagrindimo... 68. 26.... 69. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad šiuo atveju... 70. Dėl bylos procesinės baigties... 71. 27.... 72. Pagal CPK 327 straipsnyje straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės... 73. 28.... 74. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos... 75. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 76. 29.... 77. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 79. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir...