Byla 2-7350-528/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Buhalteriniai sprendimai“ ieškinį atsakovui A. Ž. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo 16 734,72 Eur žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-7).

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016-06-15 (CPK 130 straipsnis, b. l. 46). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (CPK 142 straipsnis). Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja sprendimo už akių priėmimui įstatymo numatytais atvejais (b. l. 6). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285, 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2012-05-22 Kauno apygardos tesimo nutarties civilinėje byloje Nr. ( - ), Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija apie UAB „Buhalteriniai sprendimai“, UAB „Buhalteriniai sprendimai“ balanso laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31, 2015-09-04 Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. ( - ), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-06-12 rašto Nr. ( - ) dėl finansinio reikalavimo pateikimo, 2012-11-07 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. ( - ), informacijos apie UAB „Buhalteriniai sprendimai“ pradelstus įsipareigojimus, 2015-06-29 rašto dėl UAB „Omnitel“ įtraukimo į kreditorių sąrašus, 2011-11-05 UAB „Omnitel“ rašto dėl netesybų UAB „Buhalteriniai sprendimai“, UAB „Buhalteriniai sprendimai“ prievolių ataskaitos – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių žalos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis, b. l. 8-23).

7Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui – pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais, jie atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą, o administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai (CK 2.87 straipsnis). Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis imperatyviai įtvirtina įmonės vadovo ir/arba savininko prievolę, pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pavėlavę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), turintys teisę įmonėje priimti atitinkamą sprendimą, privalo atlyginti dėl tokio neveikimo kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims ir tai atitinka CK 6.263 straipsnio 1dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose 2011-03-25 Nr. 3K-3-130/2011, 2013-10-16 Nr. 3K-3-496/2013, 2014-06-16 Nr. 3K-3-321/2014, 2014-06-27 Nr. 3K-3-334/2014, 2014-10-27 Nr. 3K-3-453/2014, 2016-02-03 Nr. e3K-3-17-421/2016).

8Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Buhalteriniai sprendimai“ už 2012 metus pradelsti įsipareigojimai sudarė 52 996,81 Lt, o turtas 87 751,00 Lt, vadinasi įmonės įsipareigojimai viršijo daugiau nei pusę į jos balansą įrašytos turto vertės, todėl atsakovas, žinodamas apie sunkią įmonės finansinę padėtį, privalėjo savalaikiai kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir apsaugoti įmonės kreditorių interesus (b. l. 14, 20). Pažymėtina, kad žala, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas pavėlavo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, vertinama ne kaip bendra įmonės skolų apimtis, o konkreti suma, išaugusi būtent dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė. Kadangi ieškovės pradelsti įsipareigojimai už 2012 metus sudarė 52 996,81 Lt, o Kauno apygardos teismo 2015-09-04 nutartimi patvirtintų kreditorinių įsipareigojimų bendra suma yra 110 778,46 Lt, tai žala kreditoriams dėl įmonės vadovo neveikimo sudaro 16 734,72 Eur /110778,46-52996,81=57781,65:3,4528=16734,72/ (b. l. 15, 16). Taigi, įvertinus tai kas nurodyta ir nesant minėtas aplinkybes, taip pat atsakovo kaltės prezumpciją paneigiančių įrodymų, laikytina, jog, atsakovui savalaikiai neinicijavus ieškovės BUAB „Buhalteriniai sprendimai“ bankroto proceso, buvo sudarytos sąlygos atsirasti nepatenkintiems kreditorių finansiniams reikalavimams ir tapo nebeįmanoma tinkamai bei laiku įvykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, ko pasėkoje atsirado žala kreditoriams. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotinos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti atsakovo veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp šios žalos bei neteisėtų atsakovų veiksmų, todėl ieškinys tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovei priteistinas 16 734,72 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnio 1, 7 dalys, 6.2, 6.246-6.249, 6.251, 6.263 straipsniai, ĮBĮ 8 straipsnio 1, 4 dalys, CPK 177, 185 straipsniai).

9Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 502,00 Eur žyminis mokestis, nes ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b. l. 2).

10Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo A. Ž. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“ (į. k. 301206579, adresas Kaune, Savanorių pr. 192, sąsk. Nr. LT907044060006192801, AB SEB bankas, banko kodas 7044) 16 734,72 Eur (šešiolikos tūkstančių septynių šimtų trisdešimt keturių eurų 72 ct) žalos atlyginimą, .

13Priteisti iš atsakovo A. Ž. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 502,00 Eur (penkių šimtų dviejų eurų) žyminį mokestį valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

14Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai