Byla 2-2158/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ardinis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2406-527/2011 pagal ieškovų akcinės bendrovės DnB Nord banko ir uždarosios akcinės bendrovės „Ardignis“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Korys“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas AB DnB Nord bankas kreipės į į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, bankroto administratoriumi siūlydamas paskirti UAB „Bankroto lyderiai“. Ieškovas nurodė, kad jis yra atsakovės kreditorius kredito sutarties ir laidavimo sutarties pagrindu. Kredito gavėjui nevykdant kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų, ji buvo nutraukta. Skola kreditoriui nepadengta, todėl jis prašė ją sumokėti atsakovo. Atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas siūlo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“, nes įmonėje dirba 3 aukštos kvalifikacijos bankroto administratoriai, jų užimtumas yra nedidelis, šiuo metu vykdoma 18 bankroto procedūrų.

4Ieškovas UAB „Ardignis“ taip pat kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, bankroto administratoriumi siūlydamas paskirti UAB „Renavita“. Nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu. Atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovo siūlymas administratoriumi paskirti UAB „Renavita“ nemotyvuotas.

5Atsakovo generalinis direktorius A. K. pateikė teismui atsiliepimą, sutikdamas, kad būtų iškelta bankroto byla atsakovei, nes atsakovas yra nemokus, bei pritardamas ieškovo AB DnB Nord pasiūlytai bankroto administratorės UAB „Bankroto lyderiai“ kandidatūrai.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 16 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Korys“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto lyderiai“. Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas pažymėjo, kad abu pretenduojantys administruoti UAB „Korys“ administratoriai atitinka teisės aktų reikalavimus. Pažymėjo, kad UAB „Bankroto lyderiai“ leidimas teikti bankroto paslaugas išduotas 2009 m. rugsėjo 28 d, įmonėje dirba trys bankroto administratoriai. UAB „Renavita“ leidimas teikti bankroto paslaugas išduotas 2005 m. gruodžio 5 d., įmonėje dirba keturi bankroto administratoriai. UAB „Bankroto lyderiai“ šiuo metu vykdo 20 bankroto procedūrų, iš jų du administratoriai po 4, o įmonės direktorius 12, baigtų nėra. UAB „Renavita“ šiuo metu vykdo 19 bankroto procedūrų, iš jų du administratoriai po 5 (vienas iš jų baigė 2, o kitas 3 bankroto procedūras), kitas administratorius vykdo 7 (baigė 14), o įmonės direktorė 2 (baigė 5). Viso minėta įmonė yra baigusi 24 procedūras. Iš šių rodiklių teismas sprendė, kad UAB „Renavita“ nors ir turi didesnę patirtį, tačiau, esant abiejų įmonių apylygiam užimtumui, tikėtina, kad dėl mažesnės UAB „Bankroto lyderiai“ patirties (kuri jau šiai dienai yra beveik 2 metai) bankroto procedūros atlikimo operatyvumas neturėtų nukentėti. Teismas, nagrinėjamu atveju administratoriumi skirdamas vis tik UAB „Bankroto lyderiai“, vadovaujasi tuo, kad šią kandidatūrą pasiūlė kol kas iš turimo kreditorių sąrašo didžiausią kreditorinį reikalavimą atsakovui turintis kreditorius, be to, šiai kandidatūrai pritaria atsakovo generalinis direktorius, kas galimai sąlygos mažesnę konfliktų tikimybę ir sklandesnį procesą, tuo labiau, kad priešingi duomenys teismui nepateikti, o UAB „Renavita“ kandidatūra pasiūlyta visiškai nemotyvuotai.

9III.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Ardinis“ prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto lyderiai“ ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB ,,Renavita“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nors teismas pažymėjo, kad UAB „Bankroto lyderiai“ kandidatūrą pasiūlė didelį kreditorinį reikalavimą atsakovui turintis kreditorius, be to, šiai kandidatūrai pritaria atsakovo generalinis direktorius, kas galimai sąlygos mažesnę konfliktų tikimybę ir sklandesnį procesą, apeliantui būtent ši aplinkybė kelia abejonių, nes gali būti, kad didysis kreditorius ir atsakovas susitarė dėl administratoriaus kandidatūros, t. y. ir dėl bankroto procedūros. Todėl gali būti pažeisti mažesniųjų kreditorių interesai.
  2. Administratoriaus patirtis, o ne didžiojo kreditoriaus ir atsakovo valia turėjo lemti protingą ir teisingą teismo pasirinkimą taip eliminuojant galimą administratoriaus šališkumą.
  3. Paskirtasis administratorius iš visų administruojamų įmonių neadministruoja nė vienos Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje. Paskirtojo administratoriaus darbuotojai fiziniai asmenys gyvena Vilniuje ir Panevėžio rajone. Todėl tokio administratoriaus skyrimas pažeidžia bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, lems didesnes kreditorių išlaidas, nei paskiriant Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiantį bankroto administratorių.
  4. Teismas netinkamai įvertino siūlomų administratorių užimtumą, nes visi paskirtojo administratoriaus darbuotojai administruoja maždaug vienodą įmonių skaičių (8, 11, 12), o du UAB ,,Renavita“ darbuotojai administruoja tik 2 ir 5 įmones.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB DnB Nord bankas prašo skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių duomenų, kuriais remiantis būtų grindžiamas paskirtojo administratoriaus nešališkumas. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad didžiausio kreditoriaus nepritarimas paskirtajam administratoriui, gali sukelti neigiamų pasekmių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-248/2009).

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

17Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Gali būti vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, leidžia pagrįstai prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo, buveinės vietos, patirties) pripažinti lemiamu ir vien todėl, kad apygardos teismas, parinkdamas didžiojo kreditoriaus administratorių, kuriam tuo pačiu pritarė ir atsakovo vadovas, nesuteikė šiam kriterijui (pavyzdžiui, dėl buveinės vietos ar patirties) lemiamos svarbos, keisti teisėtą skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo teisingam išnagrinėjimui svarbu tai, kad byloje nenustatyta ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant, konkretus administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Dėl šios priežasties, nėra pagrindo keisti skundžiamą nutartį.

18Atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė didžiausias kreditorius ir atsakovo vadovas, sudaro pagrindą abejoti pasiūlyto kandidato tinkamumu, taip pat nepagrįstas. Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklapyje http://www.bankrotodep.lt pateikta informacija patvirtina, kad paskirtasis administratoriaus darbuotojai nereziduoja Kauno apygardos teismui priskirtoje teritorijoje, tačiau nėra duomenų, patvirtinančių, jog dėl to, kad administratoriaus ir administruojamos įmonės buveinės nesutampa, kyla nesklandumų dėl įmonės administravimo ar išauga administravimo kaštai (CPK 178 str.). Iš minėto tinklapio taip pat matyti, kad tik vienas paskirtojo administratoriaus darbuotojas administruoja didesnį įmonių skaičių (12 įmonių), likę du darbuotojai administruoja po 4 įmones, taigi, atskirojo skundo argumentas, susijęs su administratorių užimtumu taip pat atmetamas kaip nepagrįstas.

19Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

20Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai