Byla e2A-696-577/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Napas“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Napas“ ieškinį atsakovėms Elektrėnų savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė vaistinė“ dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimo Nr.V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ ir 2016-10-27 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.035-316 pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo priimti sprendimą išnuomoti viešo konkurso būdu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Napas“ patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti negaliojančiais Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ ir 2016-10-27 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 03S-316, įpareigoti Elektrėnų savivaldybę priimti sprendimą išnuomoti viešo konkurso būdu 183,06 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtos indeksais 1-1 (5,05 kv. m.), 1-2 (138,02 kv. m.), 1-4 (17,91 kv. m.), 1-13 (10,08 kv. m.), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m.)), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad ieškovė turi ketinimus vystyti vaistinės veiklą ir ieško jai patalpų. Iš viešai prieinamos informacijos ieškovei tapo žinoma, kad Elektrėnų savivaldybė 2016-10-26 priėmė sprendimą Nr.V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ dėl savivaldybei priklausančių patalpų, esančių ( - ) išnuomojimo atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė“, o 2016-10-27 atsakovės pasirašė patalpų nuomos sutartį. Anot ieškovės, išnuomotos patalpos yra išskirtinai patrauklioje vietoje vaistinių veiklai vykdyti, nes yra pastatų komplekse, kuriame yra Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Greitosios medicinos pagalbos stotis, Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras ir kiti su sveikatos priežiūra susiję objektai, kas lemia stabilų klientų srautą. Savivaldybė, šias patalpas išnuomodama UAB „Gintarinė vaistinė“, suteikė išskirtines privilegijas privačiam juridiniam asmeniui išimties tvarka, neskelbiant viešo konkurso ir iš esmės neatlygintinai, nes į nuomininko mokėtiną nuomos mokestį neva įskaitomos į nuomininko išlaidos, patirtos SĮ Elektrėnų vaistinės kreditoriniams įsipareigojimams padengti, taip maskuojant savivaldybės įmonės (vaistinės ir jos veiklos) perleidimą. Tokie atsakovių veiksmai yra ne tik neskaidrūs ir kelia abejonių dėl jų objektyvumo ir nešališkumo, bet ir prieštarauja eilei imperatyvių teisės aktų.
 3. Skundžiamas sprendimas priimtas UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinės 2012-08-01 sudarytos Frančizės sutarties 7.2 p. pagrindu, tačiau jame numatytas SĮ Elektrėnų vaistinės įsipareigojimas nutraukiant veiklą pirmiausia siūlyti ją perimti UAB „Gintarinė vaistinė“, nesukuria jokių pareigų atsakovui Elektrėnų savivaldybei. Todėl atsakovių sudarytos nuomos sutarties esmė yra ne turto nuomos santykiai, o savivaldybės įmonės turto ir veiklos perdavimas privačiam asmeniui išimties tvarka. Nuomos sutartis turi apsimestinio sandorio požymių.
 4. Patalpos negalėjo būti išnuomotos išimties tvarka, nes tai pažeidžia valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo principus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 9 str., 15 str., Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimu Nr. TS-10 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 30 p., 39 p., Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 13 str. 6 p. 7 p., Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d., valstybės ir savivaldybės turto tvarkymo visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principus. Ieškovės teigimu, ginčijami sprendimas ir sutartis pažeidė ieškovės teisę dalyvauti viešame konkurse dėl patalpų nuomos sutarties sudarymo.
 5. Pagal CK 1.78 str. 5 d. nuostatas, reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo; kadangi nuomos sutartis buvo sudaryta pažeidžiant visą eilę imperatyvių teisės aktų reikalavimų, todėl yra neteisėta ir CK 1.80 str. pagrindu pripažintina negaliojančia ab initio.
 6. Ieškovės skundžiamas savivaldybės tarybos sprendimas priimtas ir paskelbtas 2016-10-26, reikalavimas dėl šio sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikštas 2016-12-01, t. y. keletą dienų formaliai praleidus ABTĮ nustatytą vieno mėnesio procesinį terminą administraciniam aktui ginčyti. Kadangi teismas ieškinį priėmė, toks procesinis veiksmas, ieškovės vertinimu, traktuotinas kaip procesinio termino reikalavimui dėl skundžiamo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikšti atnaujinimas paties teismo iniciatyva. Tačiau, jeigu teismas spręstų kitaip, prašo teismo atnaujinti procesinį terminą reikalavimui dėl skundžiamo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikšti. Anot ieškovės, šiuo atveju procesinio termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis; nurodo, ieškinį dėl savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareiškė 2016-11-24, t. y. nepraleidus ABTĮ 29 str. 1 d. nustatyto vieno mėnesio termino. Tačiau tąkart Trakų rajono apylinkės teismas 2016-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4282-983/2016 ieškinį priimti atsisakė. Ieškovė teikė ieškinį pakartotinai 2016-12-01, tačiau ieškinį vėl buvo atsisakyta priimti. Ieškovei pateikus atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teismas, konstatavęs, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, padarė esminius proceso teisės normų pažeidimus, perdavė ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Ieškovės vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė, siekdama skundžiamo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, o tuo pačiu - savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, elgėsi sąžiningai, itin atsakingai ir rūpestingai, t. y. operatyviai ir laiku su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl teisminės gynybos; terminą administraciniam aktui ginčyti formaliai praleido ne dėl savo nerūpestingo ar nesąžiningo elgesio, o dėl objektyvių priežasčių. Be to, akcentavo, kad procesinis terminas praleistas itin nežymiai, t. y. vos 3 dienas.
 7. Atsakovė Elektrėnų savivaldybė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad didėjant vaistinių konkurencijai savivaldybės įmonė Elektrėnų vaistinė, būdama vienintele vaistine Elektrėnuose ir aplinkiniuose miestuose, turinčia teisę gaminti vaistus gyventojams ir gydymo įstaigoms, vykdyti prekybą narkotinėmis medžiagomis, negalėjo atlaikyti kitų stambiųjų vaistinių tinklų konkurencijos ir jos veikos rezultatai ėmė prastėti. Siekiant pagerinti SĮ Elektrėnų vaistinės veiklą, Elektrėnų savivaldybė leido SĮ Elektrėnų vaistinei sudaryti frančizės sutartį su UAB „Gintarinė vaistinė“, kuri vykdydama 2012-08-01 frančizės sutarties sąlygas į SĮ Elektrėnų vaistinės veiklą investavo apie 50 000 Lt. Po frančizės sutarties sudarymo vaistinės veiklos rezultatai pagerėjo, tačiau vėliau vėl pradėjo prastėti ir Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, išnagrinėjusi vaistinės veiklą, 2016-04-18 ataskaitoje rekomendavo savivaldybei likviduoti SĮ Elektrėnų vaistinę; perduoti jos skolas, neparduotas prekes, perkelti darbuotojus į UAB „Gintarinė vaistinė“, o patalpas ne konkurso tvarka išnuomoti UAB „Gintarinė vaistinė“, į nuomos mokestį įskaitant skolų dengimą. Elektrėnų savivaldybė, išnagrinėjusi šį klausimą, Frančizės sutarties 7.2 p. pagrindu priėmė ieškiniu ginčijamą sprendimą dėl patalpų nuomos ir sudarė ginčijamą patalpų nuomos sutartį su UAB „Gintarinė vaistinė“. Visi sprendimai šiuo klausimu buvo priimami viešai, apie tai skelbiant savivaldybės interneto tinklalapyje ir transliuojant tarybos posėdžius. Sudarydama ginčijamą nuomos sutartį savivaldybė minimaliomis sąnaudomis ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų atsisakė sau nebūdingų funkcijų ir užtikrinant gyventojams vaistų gamybos ir narkotinių preparatų prekybos paslaugų teikimą. Netaikant išimties vaistinės patalpų nuomai ir nesudarius ginčijamos sutarties, būtų pažeistas Frančizės sutarties 7.2 punktas; SĮ Elektrėnų vaistinei ar savivaldybei reikėtų atlyginti UAB „Gintarinė vaistinė“ 50 000 Lt investicijas, padengti 49 970 Eur skolas, išmokėti Elektrėnų vaistinės darbuotojams 21 838 Eur išeitines kompensacijas; nebūtų užtikrinta vaistų gamybos paslauga. Anot atsakovės, ieškovė neturi teisės ginčyti savivaldybės priimto sprendimo, nes ginčijamas savivaldybės sprendimas neturi įtakos ieškovės teisėms ir teisėtiems interesams. Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektyvinė teisė, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu. Pažymėjo, jog skundžiamas sprendimas buvo viešai paskelbtas savivaldybės tinklapyje 2016-10-26; ieškovė praleido 1 mėnesio terminą, nustatytą Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d. administraciniam aktui apskųsti.
 8. Atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, jog atsakovė (savivaldybė), būdama turto savininke, turi teisę juo disponuoti ir niekas neturi teisės įpareigoti savivaldybę išnuomoti turtą; anot atsakovės, ieškovės reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu pažeistų Elektrėnų savivaldybės nuosavybės teises. Sprendimas išnuomoti patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ priimtas vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimu Nr. TS-10 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 39 p., nustatančiu atvejus, kuomet savivaldybės turtas nuomojamas ne konkurso būdu; patalpos išnuomotos neviršijant šiame punkte nustatyto maksimalaus 10 metų nuomos termino; patalpos išnuomotos už panašaus pobūdžio patalpų nuomos kainą rinkoje bei vykdant Frančizės sutarties 7.2 p. Tai, kad pagal sutarties sąlygas į nustatytą 648,01 Eur per mėnesį nuomos mokestį įskaitomos nuomotojo investicijos ir SĮ Elektrėnų vaistinė skolų dengimas, nereiškia, kad patalpos suteiktos nemokamai. Akcentavo, kad ieškovė praleido Savivaldybės sprendimo apskundimo 1 mėnesio terminą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d. Nurodė, kad ieškovė yra 2014 m. įsteigta įmonė, kuri pagal 2014-2016 metų finansinę atskaitomybę jokios veiklos nevykdė. Įmonės vadovo pranešimuose prie finansinės atskaitomybės nurodyta, kad įmonės veikos pobūdis - konsultacinė veikla. Be to, ieškovė neturi licencijos vykdyti vaistinių veiklą; jos pavadinime nėra žodžio „vaistinė“, kuris pagal Farmacijos įstatymo 35 str. 18 p. yra būtinas vaistinių veiklą vykdančio asmens pavadinime. Todėl ieškovė, net ir turėdama teisę dalyvauti viešame patalpų nuomos konkurse ir jį laimėti, licencijos vykdyti vaistinės veiklą negautų. CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos ne bet kada, bet tuomet, kai pažeidžiama ar ginčijama reali asmens subjektinė teisė ar teisėtas interesas. Ieškovė nenurodė ir neįrodė, kokias jos teises pažeidė Elektrėnų savivaldybė, priimdama ginčijamą sprendimą ir sudarydama ginčijamą nuomos sutartį. Net patenkinus ieškinį, teismo sprendimas nesukeltų ieškovei jokių teisinių pasekmių, nes jai nebūtų išduota licencija vaistinių veiklai. Atsakovės vertinimu, ieškovė šiuo ieškiniu piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir spekuliuoja lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų gynimu.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.

59.1. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatė, jog ieškovas nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio subjektas, nėra įgijęs teisių į patalpas, esančias ( - ), neturi įstatyme nustatytos pirmenybės teisės prieš kitus asmenis šių patalpų nuomai. Teismas nurodė, jog civilinės teisės įgyjamos CK1.136 str. numatytais pagrindais, jas sukuria asmenų veiksmai ir sprendimai; norai ar ketinimai civilinių teisių nesukuria. Todėl sprendė, kad ieškovas neturi civilinių teisių, kurias pažeidė ginčijami sprendimas ir sandoris ir kurias galėtų apginti šio ieškinio patenkinimas. Teismas pažymėjo, jog civilinio proceso tvarka ginamos ne menamos, bet realiai egzistuojančios asmenų teisės. Klausimas dėl ieškovo nurodytos teisės dalyvauti patalpų, esančių ( - ), nuomos konkurse pažeidimo galėtų būti svarstomas tuomet, jeigu toks konkursas būtų buvęs paskelbtas. Teisė dalyvauti turto nuomos (pardavimo) konkurse yra ne civilinė, bet procesinė teisė siekiant įgyti civilines (šiuo atveju - daiktines) teises. Turto savininkui nepradėjus disponavimo savo daiktinėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą proceso, t.y. nepaskelbus nuomos konkurso, neatsirado ir teisė jame dalyvauti. Todėl ieškovo teiginį, kad buvo pažeista jo teisė dalyvauti patalpų nuomos konkurse, atmetė kaip nepagrįstą.

69.2. Teismas akcentavo, jog teismo kompetencijai nėra priskirta valstybės ar savivaldybės turto valdymo funkcija. Taip pat pažymėjo, jog teismas gali įpareigoti savivaldybę priimti sprendimą vienu ar kitu klausimu, jeigu nustatoma, kad tokį sprendimą savivaldybė privalo priimti, tokio sprendimo priėmimą ji vilkina ir šis vilkinimas pažeidžia atsakovo teises, tačiau teismas negali įpareigoti savivaldybę priimti konkretaus turinio sprendimą, šiuo atveju - įpareigoti savivaldybę išnuomoti savo turtą viešo konkurso būdu, nes tai, pirmos instancijos teismo vertinimu, reikštų disponavimą savivaldybės turtu. Teismas nurodė, jog net nustačius, kad ginčijami sprendimas ir nuomos sutartis yra neteisėti, šis ieškovo reikalavimas nebūtų patenkintas kaip nenagrinėtinas teisme.

7III.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Ieškovė UAB „Napas“ apeliaciniu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2017-05-25 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-959-424/2017 ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Napas“ ieškinį tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

910.1. Apeliantės vertinimu, priimant skundžiamą sprendimą, buvo pažeistos materialinės ir procesinės teisės normos (CPK 330 str., 329 str. 1 d.), nebuvo atskleista bylos esmė, tai sudarė pagrindą neteisingai išspręsti bylą, o tuo pačiu priimti nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

10Ieškovė yra ūkio subjektas, turintis tikslą vykdyti vaistinės veiklą, ir aktyviai ieškantis šios veiklos vykdymui strategiškai palankioje vietoje esančių patalpų, kurias galėtų išsinuomoti, pritaikyti šios veiklos vykdymui ir sėkmingai ja verstis. Tuo tarpu Elektrėnų savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą be viešo konkurso išnuomoti ginčo Negyvenamąsias patalpas, nei ieškovei, nei jokiems kitiems ūkio subjektams, kurie galbūt taip pat suinteresuoti vaistinės veiklos Negyvenamosiose patalpose vykdymu, nebuvo sudarytos sąlygos siekti išsinuomoti aptariamas strategiškai dėl savo lokacijos itin palankioje verslui pradėti ir vystyti vietoje esančias patalpas.

1110.2. Anot apeliantės, Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis neteisėti, jų esminis tikslas - ne nuomos teisinių santykių sukūrimas, o Elektrėnų savivaldybės įmonės (SĮ Elektrėnų vaistinės) Negyvenamosiose patalpose vykdytos vaistinės veiklos bei turto perdavimas privačiam verslo subjektui, t. y. UAB „Gintarinė vaistinė“, už tai mainais suteikiant teisę šiam subjektui neatlygintinai naudotis Negyvenamosiomis patalpomis. Atsakovė Elektrėnų savivaldybė pagal Franšizės sutarties nuostatas neturėjo ir neturi absoliučiai jokios teisinės pareigos perduoti UAB „Gintarinė vaistinė“ jai nuosavybės teise priklausančių Negyvenamųjų patalpų. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo sprendžiama dėl skundžiamo Tarybos sprendimo priėmimo, visa eilė Elektrėnų savivaldybės tarybos narių pasisakė, jog toks sprendimas yra itin neskaidrus, o tokio pobūdžio turtas turėtų būti nuomojamas įprasta ir visoje Lietuvos Respublikoje taikoma viešo nuomos konkurso tvarka

1210.3. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, absoliučiai nevertinęs ieškinio argumentų, kuriais ieškovė ginčijo priimto Tarybos sprendimo ir Nuomos sutarties teisėtumą. Teismas ieškinio reikalavimus atmetė, remdamasis iš esmės vienu vieninteliu motyvu, t. y. ne dėl to, kad ieškinys būtų nepagrįstas (tokia išvada net negalima, kadangi ieškinio argumentai net nebuvo nagrinėjami ir vertinami), o vien dėl to, kad esą ieškovė neturi reikalavimo teisės ginčyti Tarybos sprendimo ir Nuomos sutarties. Apeliantės vertinimu, CK 1.78 str. 5 d. įtvirtinta nuostata, kad reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo, suponuoja išvadą, jog pareikšti teisme reikalavimą dėl konkrečios sutarties (sandorio) pripažinimo negaliojančia gali bet kuris suinteresuotas asmuo, tačiau toks asmuo nebūtinai turi būti ginčijamos sutarties dalyvis (šalis). Taip pat pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad teisės kreiptis teisminės gynybos įgyvendinimas nėra susijęs su sąlyga, jog galimai neteisėti valdžios institucijų priimti sprendimai turi būti tiesiogiai adresuoti asmeniui, kuris kreipiasi teisminės gynybos. Vien to, kad administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal asmens, kuris kreipėsi teisminės gynybos, prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-11-02 nutartį administracinėje byloje Nr. A442-548/2010). Todėl laiko nepagrįstais sprendimo motyvus, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Tarybos sprendimo ir Nuomos sutarties iš esmės vien dėl to, kad Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis nesukūrė ieškovei tiesioginių teisių ir pareigų (CK 1.136 str.).

1310.4. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Vilniaus apygardos teismo 2017-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-294-553/2017, kurioje yra pateikti išaiškinimai, aktualūs būtent šiai ginčo situacijai; nutartyje pasisakyta, jog ieškovės ieškinys turėjo būti priimtas ir nagrinėtas, tad pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo atsiriboti nuo visų ieškovės argumentų. Apeliantės vertinimu, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-294-553/2017 patvirtina ieškovės suinteresuotumą ir tai, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti itin formalaus sprendimo.

1410.5. Teismas nukrypo nuo formuluojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio civilinėse bylose.

1510.6. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo ieškinio reikalavimų iš esmės, ir tokiu būdu atitinkamai neatskleidė bylos esmės ir neteisingai išsprendė bylą; pasak apeliantės, patalpos negalėjo būti nuomojamos išimties tvarka, jokie teisės aktai nesieja ir nenumato galimybės privačiam verslo subjektui išimties tvarka išnuomoti savivaldybės turtą ūkinės veiklos vykdymu ilgam terminui. Patalpų nuoma išimties tvarka grubiai pažeidžia valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo VSTVNDĮ 9 str. įtvirtintus principus. Tikrasis Tarybos sprendimo ir Nuomos sutarties turinys išeina iš nuomos teisinių santykių ribų, o Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis maskuoja SĮ Elektrėnų vaistinės veiklos ir turto perleidimą. Tarybos sprendimu ir Nuomos sutartimi pažeidžiamos savivaldybės įmonės veiklą ir turto perleidimą reglamentuojančios Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 13 str. 6 d., 7 d. normos. Skundžiamas sprendimas ir Nuomos sutartis prieštarauja konkurenciją reguliuojančioms Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. teisės normoms. Nuomos sutartis (kaip ir Tarybos sprendimas) buvo sudaryta, pažeidžiant visą eilę imperatyvių teisės aktų reikalavimų, todėl yra neteisėta ir dėl to pripažintina negaliojančia ab initio. Atsakovė Elektrėnų savivaldybė, neorganizuodama ir nevykdydama viešo Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso, o vietoj to išimties tvarka išnuomodama ginčo patalpas atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė‘, pažeidė imperatyvią savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto išnuomojimo tvarką, tokiu būdu neužtikrino, kad Negyvenamosios patalpos būtų išnuomotos už aukščiausią galimą nuompinigių sumą, bei, atitinkamai, neužtikrino, jog iš Negyvenamųjų patalpų nuomos visuomenė gautų maksimalią naudą, taip pat grubai pažeidė VSTVNDĮ 9 str. įtvirtintus visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principus, neužtikrino sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos, pažeidė ūkio subjektų, suinteresuotų Negyvenamųjų patalpų išsinuomojimu ir veiklos šiose patalpose vykdymu, teises ir teisėtus interesus bei atliko imperatyvių teisės normų pažeidimus. Todėl, anot apeliantės, šiuo atveju egzistuoja pagrindas Nuomos sutartį pripažinti negaliojančia ab initio (CK 1.80 str.).

1610.7. Apeliantės vertinimu, terminas ieškiniui dėl Tarybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikšti nėra praleistas, o, jeigu ir praleistas, tai turi būti atnaujintas patikslintame ieškinyje nurodytais argumentais.

1710.8. Nors šiuo atveju bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir nebuvo atskleista bylos esmė, tačiau bylos medžiagoje yra pateikta pakankamai šalių argumentų ir rašytinių įrodymų, kurie sudaro visas sąlygas bylą iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, negrąžinant bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė, atsižvelgdama į nurodytą aplinkybę, taip pat į tai, jog tokiu būdu, t. y. išnagrinėjant bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme, būtų įgyvendinti CPK 7 str. įtvirtinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai bei užtikrintas operatyvus teismo procesas, prašo – panaikinus sprendimą, neperduoti bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o bylą išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

 1. Atsakovė Elektrėnų savivaldybė atsiliepime prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, pirmos instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

1811.1. Elektrėnų savivaldybė viešai ir atvirai svarstė Elektrėnų vaistinės veiklos ir patalpų nuomos klausimus, priėmė nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstus savivaldybei naudingus ir viešąjį interesą atitinkančius sprendimus ir nesudarė prielaidų jų ginčyti. Atsakovė nesutinka su ieškinio ir apeliacinio skundo teiginiais dėl sprendimo ir nuomos sutarties nepagrįstumo. Iš nuomos sutarties nuostatų formuluočių matyti, kad savivaldybės turtas nuomos pagrindais yra perleidžiamas ne neatlygintinai, o už konkretų nuomos mokestį. Į nuomos mokestį yra įskaitomos nuomininkės išlaidos, tačiau pats įskaitymas anaiptol nedaro nuomos sutarties neatlygintina, nes nuomininkė realiai patiria realias išlaidas pinigais, kurias patirtų savivaldybė (ar jos įmonė), jeigu nebūtų sudaryta ši sutartis. SĮ Elektrėnų vaistinė ir savivaldybės taryba ketino nutraukti vaistinės veiklą, kuri ir buvo nutraukta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-257, Franšizės davėjai buvo privaloma pasiūlyti galimybę perimti tokią vaistinę, kas ir buvo padaryta. Franšizės davėja, perėmusi vaistinės veiklą, ją tęsia iki šiol ir priekaištų dėl vaistinės veiklos perdavimo tinkamumo ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo nereiškia. Pažymėjo, jog iš esmės Elektrėnų savivaldybė skundžiamu sprendimu pasiekė savo realų tikslą - minimaliomis sąnaudomis (be savivaldybės biudžeto išlaidų), nepažeidžiant galiojančių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-04-25 sprendimu Nr.TS-154), atsisakyti savivaldybei nebūdingų funkcijų (prekybos vaistais) vykdymo (likviduojant savivaldybės įmonę Elektrėnų vaistinę) ir užtikrinant gyventojams teikiamų vaistų pardavimo su vaistų gamyba ir narkotinių preparatų prekyba paslaugų teikimą.

1911.2. Anot atsakovės, teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu; į teismą turi būti kreipiamasi prireikus apginti suinteresuoto subjekto pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymo saugomą interesą. Tuo tarpu ieškinyje iškelti klausimai niekaip nesusiję su ieškovės interesais, todėl nėra pagrindo tenkinti tokį ieškinį.

2011.3. Akcentavo, jog ieškovė praleidusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d. nustatytą skundo padavimo terminą. Vadovaudamasi CK 1.126 str. 2 d. nuostatomis, prašo taikyti ieškinio senatį.

2112. Atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir palikti galioti nepakeistą Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2e2-959-424/2017 pagal ieškovės UAB „Napas“ ieškinį atsakovėms Uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė vaistinė“ ir Elektrėnų savivaldybei; priimti naujai pridedamus įrodymus, papildomai pagrindžiančius UAB „Gintarinė vaistinė“ procesinę poziciją. Atsiliepime nurodė:

2212.1. Atsakovės įsitikinimu, ieškovė neįrodė, kokius teisėtus jos interesus pažeidė Elektrėnų savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kuriuo remiantis Elektrėnų savivaldybė nusprendė išnuomoti 183,06 kv. m ploto patalpas, esančias adresu ( - ) (pastato, kuriame yra patalpos, kurio unikalus Nr. ( - ), patalpos plane pažymėtas indeksais 1-1 (5,05 kv. m), 1-2 (138,02 kv. m), 1-4 (17,91 kv. m), 1-13 (10,08 kv. m) dalį 1-3 patalpos (koridoriaus, 12 kv. m); toliau dar ir – ginčo Patalpos) UAB „Gintarinė vaistinė“ ir 2016-10-27 sudarydama Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 03S-316 su atsakove. Anot atsakovės, priešingai nei teigia ieškovė, faktinės aplinkybės ir byloje esantys įrodymai kelia abejonių ieškovės sąžiningumu bei leidžia teigti, kad ieškovė, piktnaudžiaudama procesinėms teisėmis, siekia apginti savo menamą, o ne realų interesą. Todėl Trakų rajono apylinkės teismas teisingai nusprendė, kad nei ginčijamas Sprendimas Nr. V.T-218, nei ginčo Nuomos sutartis nepažeidžia jokių ieškovės interesų, ir ieškinį atmetė.

2312.2. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo 2017-01-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-294-553/2017 pateiktus išaiškinamus. Priešingai, atsakovės nuomone, teismas ieškovės reikalavimus atmetė ne remiantis formaliais procedūriniais ar procesiniais pagrindais, o tik po to, kai LR CPK nustatyta tvarka išnagrinėjo visą bylos medžiagą, įvertino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, nustatė ir kvalifikavo tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius ir jų pagrindu padarė teisingą išvadą dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo nebuvimo bei jos teisės ginčyti abejų atsakovių veiksmus. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir esančių įrodymų akivaizdu, kad ieškovė teisinio suinteresuotumo dėl ginčo dalyko neįrodė ir pirmos instancijos teismas tai konstatavo priimdamas skundžiamą sprendimą.

2412.3. Atlikus LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir LR Vietos savivaldos įstatymo nuostatų analizę bei ieškovės apeliaciniame skunde nurodytų bylų analizę, darytina išvada, kad ieškovės teiginys dėl teismo nukrypimo nuo formuluojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose yra nepagrįstas ir atmestinas kaip neįrodytas.

2512.4. Ieškovės reikalavimai pripažinti negaliojančiu Sprendimą Nr. V.T-218, pripažinti negaliojančia Nuomos sutartį ab initio ir įpareigoti Elektrėnų savivaldybės Tarybą išnuomoti Patalpas viešo konkurso būdu atmestini kaip neteisėti ir nepagrįsti, o jų tenkinimas pažeistų turto savininko diskrecijos teisę savo nuožiūra valdyti ir disponuoti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis ginčo Patalpomis. Ginčijamas sprendimas Nr. V.T-218, priešingai nei teigia ieškovė, nepažeidžia LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtintų principų, kadangi nuomos kaina nustatyta vadovaujantis šio sprendimo priėmimo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir atitinka panašaus pobūdžio patalpų nuomos kainą rinkoje. Sprendimo Nr. V.T-218 pagrindu ir laisva valia sudaryta Nuomos sutartis yra galiojanti, joje nustatytos tarpusavio šalių teisės ir pareigos neprieštarauja bendriesiems teisės principams (LR CK 1.5 str.), viešajai tvarkai ir gerai moralei (LR CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (LR CK 6.157 str.) ir joje yra išreikšta tikroji šalių valia bei tikrieji ketinimai – t. y. sutartyje numatytomis sąlygomis Elektrėnų savivaldybė perduoda, o UAB „Gintarinė vaistinė“ perima laikinai nuomos teise valdyti patalpas.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27

 1. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Byloje nustatyta, kad atsakovė Elektrėnų savivaldybė yra Pastato-vaistinės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkė. Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, išnagrinėjusi SĮ Elektrėnų vaistinės veiklą, 2016-04-18 ataskaita Nr. 04A-2 rekomendavo Elektrėnų savivaldybės tarybai spręsti pastato-vaistinės patalpų administravimo klausimą, SĮ Elektrėnų vaistinės direktorei spręsti įmonės nenaudojamų patalpų, esančių ( - ), nuomos klausimą, spręsti skolos tiekėjams - UAB „Limedika“ - klausimą, spręsti klausimą dėl nuostolingai veikiančio SĮ Elektrėnų vaistinės filialo VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės patalpose. Savivaldybės tarybai viešam svarstymui buvo pateiktas atitinkamas sprendimo projektas su savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu, kuris 2016-10-12 buvo viešai paskelbtas savivaldybės tinklalapyje www.elektrenai.lt. Elektrėnų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 15 str. 8 d., Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimu Nr. TS-10 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 39.1 p., atsižvelgdama į UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinės 2012-08-01 sudarytos Frančizės sutarties 7.2 p., 2016-10-26 sprendimu Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, nusprendė išnuomoti patalpas, esančias ( - ), Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis. 2016-10-27 buvo pasirašyta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 03S-316 tarp Elektrėnų savivaldybės ir UAB „Gintarinė vaistinė“. Tarp UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinės 2012-08-01 buvo sudaryta Frančizės sutartis, kurios 7.2 p. numatė frančizės davėjui UAB „Gintarinė vaistinė“ pirmenybės teisę perimti (įsigyti) vaistinę, jeigu frančizės gavėjas SĮ Elektrėnų vaistinė ketina nutraukti vaistinės veiklą ar ją parleisti. Elektrėnų savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-12-29 įsakymu Nr. 03V-1120 SĮ Elektrėnų vaistinė likviduota. Ieškovė UAB „Napas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančiais Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr.V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ ir 2016-10-27 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 03S-316, įpareigoti Elektrėnų savivaldybę priimti sprendimą išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu. Pirmos instancijos teismas, nustatęs, jog ieškovė neturi reikalavimo teisės ginčyti Elektrėnų savivaldybės priimto sprendimo ir atsakovių sudarytos nekilnojamojo turto nuomos sandorio, ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.
 3. Apeliantės tvirtinimu, pirmos instancijos teismo sprendimo argumentai, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Tarybos sprendimo ir Nuomos sutarties iš esmės vien dėl to, kad Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis nesukūrė ieškovei tiesioginių teisių ir pareigų (CK 1.136 str.), nepagrįsti. Apeliuodama į tai, kad turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko, nurodė, jog ji yra ūkio subjektas, ieškantis strategiškai palankioje vietoje esančių patalpų, tik kurias gavęs (išsinuomojęs) galėtų kreiptis į atsakingą instituciją dėl vaistinės veiklos licencijos jam išdavimo ir atlikti visus kitus veiksmus tam, kad galėtų pradėti verstis norima ūkine - komercine veikla (t. y. vaistinės veikla). Negyvenamosios patalpos, dėl kurių išnuomojimo konkrečiam ūkio subjektui, neskelbiant ir nevykdant viešo nuomos konkurso, bei tokiu būdu pažeidžiant visą eilę teisės aktų reikalavimų, yra priimtas ginčijamas Tarybos sprendimas ir sudaryta Nuomos sutartis, yra strategiškai itin palankioje vietoje, kadangi šalia Negyvenamųjų patalpų veikia nemažai sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių subjektų (t. y. Elektrėnų ligoninė, sveikatos priežiūros centras ir kt.). Priėmus Tarybos sprendimą, kuriuo Negyvenamosios patalpos buvo neteisėtai, t. y. be jokio viešo konkurso (išimties tvarka), išnuomotos UAB „Gintarinė vaistinė“, buvo suteiktos jokiais teisės aktais nepagrįstos privilegijos vienam konkrečiam ūkio subjektui nuomotis Negyvenamąsias patalpas ir vykdyti jose veiklą, tuo tarpu ieškovei (bei kitiems ūkio subjektams) neteisėtai užkirstas kelias varžytis dėl ginčo patalpų nuomos sutarties sudarymo, o geriausio pasiūlymo pateikimo atveju jas išsinuomoti, sudarant nuomos sutartį. Šiuo atveju, sprendžiant dėl jos suinteresuotumo bylos baigtimi, esminės reikšmės aplinkybė yra ta, kad tokiu atveju, jeigu, išnagrinėjus ieškinį iš esmės, ginčijamas Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis būtų pripažinti negaliojančiais (net jei ir nebūtų patenkintas ieškovės ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo paskelbti viešą konkursą dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos), galiausiai vis tiek būtų skelbiamas viešas Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas ir tokiu būdu Negyvenamųjų patalpų nuoma suinteresuotiems asmenims (tame tarpe ieškovei) būtų sudarytos sąlygos lygiais pagrindais dalyvauti tokiame viešame konkurse. Ieškovė aptariamu atveju turėtų galimybę išsinuomoti Negyvenamąsias patalpas norimai vaistinės veiklai vykdyti. Taigi, šiuo atveju ieškovės teisinis suinteresuotumas yra aiškus ir pasireiškia jos suinteresuotumu sudaryti Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jose vykdyti vaistinės veiklą. Ta aplinkybė, kad ieškinio patenkinimas sudarytų sąlygas viešame konkurse dalyvauti taip pat ir kitiems Negyvenamųjų patalpų išsinuomojimu suinteresuotiems ūkio subjektams, absoliučiai nepaneigia ieškovės teisės pačiai ginti savo teises ir įstatymų saugomus interesus teismine tvarka, taip pat nepaneigia jos teisinio suinteresuotumo pareikštu ieškiniu inicijuotos bylos baigtimi.

2814.1. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliacinio skundo motyvais sutikti neturi pagrindo. Pažymėtina, jog Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas byloje Nr. 38/06). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, jog asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali būti dirbtinai suvaržoma arba negali būti dirbtinai pasunkinama ją įgyvendinti; šios teisės negalima paneigti; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens pažeistos teisės, inter alia įgytosios teisės, ir teisėti interesai turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje; teisinis reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti konstitucinį teisinio aiškumo reikalavimą; įstatymų leidėjas privalo įstatymuose aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis, kad iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas byloje Nr. 7/04-8/04).

2914.2. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-92/2007); konstitucines nuostatas konkretizuoja ir detalizuoja civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai (tiek procesiniai, tiek tam tikru aspektu ir materialieji) įstatymai. Konstitucijos nuostatos nustato tik teisę kreiptis į teismą, bet šios teisės realizavimo tvarkos nenustato (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-518/2002); teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas yra pažeistas ar ginčijamas. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą.

3014.4. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2000; 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2003; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Be to, pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Taigi šia (blanketine) teisės norma įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę suinteresuotų asmenų teisę kreiptis į teismą (šios teisės įgyvendinimo tvarką) reglamentuoti ir kitais įstatymais (CPK 1 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2006; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).

3114.4. Analogiškos pozicijos savo praktikoje laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškiai nurodydamas, kad teismai, nagrinėdami bylas, kiekvienu konkrečiu atveju „privalo nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu<....> Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis<...>“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-04-12 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-573-502/2017, ir kt.).

3214.5. Bylos bei viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad apeliantė UAB „Napas“ įsteigta ir veikia nuo 2014 metų balandžio mėnesio; 2014, 2015, 2016 metais jokios veiklos nevykdė, pajamų negavo, jos planuojamas vykdyti veiklos pobūdis – konsultacinė veikla, o ne vaistinių veikla; bendrovėje nėra nei vieno apdrausto asmens. Todėl apeliantės teiginiai dėl jos siekio vykdyti vaistinės veiklą ateityje vertinti kaip deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog LR Farmacijos įstatymo 35 str. 18 p. nuostatuose įtvirtintas imperatyvus reikalavimas juridiniam asmeniui, vykdančiam visuomenės vaistinės, visuomenės gamybinės vaistinės veiklą ir nurodoma, kad tokio juridinio asmens registruotame pavadinime turi būti žodis „vaistinė(-ės)“. Taigi, reziumuojant nurodytą, vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu bei teismų išaiškinimais, spręstina, jog apeliantė neįrodė, kokį realų, teisėtą jos interesą (-us) pažeidė Elektrėnų savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kuriuo remiantis Elektrėnų savivaldybė nusprendė išnuomoti 183,06 kv. m ploto patalpas, esančias adresu ( - ), UAB „Gintarinė vaistinė“, ir 2016-10-27 sudarydama su pastarąja Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 03S-316, ir kaip pažeista jos subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (CPK 178 str.); todėl nėra pagrindo spręsti dėl ieškovės materialinio teisinio suinteresuotumo. Akcentuotina, jog subjektinė procesinė teisė kreiptis į teismą visų pirma yra siejama su asmens pažeistų teisių ir interesų gynimu, o teismų sistema ir jos suteikiamos gynybos priemonės yra skirtos realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises ar interesus, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus; jomis neturi būti naudojamasi vien formaliam bylinėjimuisi. Pirmos instancijos teismas teisingai sprendime pažymėjo, jog Civilinio proceso tvarka ginamos ne menamos, bet realiai egzistuojančios asmenų teisės. Klausimas dėl ieškovės nurodytos teisės dalyvauti patalpų, esančių ( - ), nuomos konkurse pažeidimo galėtų būti svarstomas tuomet, jeigu toks konkursas būtų buvęs paskelbtas. Teisė dalyvauti turto nuomos (pardavimo) konkurse yra ne civilinė, bet procesinė teisė siekiant įgyti civilines (šiuo atveju – daiktines) teises. Turto savininkui nepradėjus disponavimo savo daiktinėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą proceso, t.y. nepaskelbus nuomos konkurso, neatsirado ir teisė jame dalyvauti, ir pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovės teiginį, kad buvo pažeista jos teisė dalyvauti patalpų nuomos konkurse, atmetė kaip nepagrįstą. Taigi, pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nei ginčijamas savivaldybės tarybos Sprendimas Nr. V.T-218, nei ginčo Nuomos sutartis nepažeidžia jokių ieškovės interesų.

3314.6. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentais dėl jos teisės į teisminę gynybą pažeidimo. Nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinio pareiškimas buvo priimtas ir išnagrinėtas LR Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, nenukrypstant nuo LR Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų. Nesutiktina ir su ieškovės teiginiais, kad pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo 2017-01-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-294-553/2017 pateiktus išaiškinamus. Priešingai nei teigia ieškovė, pirmos instancijos teismas ieškinio reikalavimus atmetė ne remdamasis formaliais procedūriniais ar procesiniais pagrindais, o tik po to, kai LR Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka išnagrinėjo visą bylos medžiagą, įvertino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, nustatė ir kvalifikavo tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius ir jų pagrindu padarė teisingą išvadą dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo nebuvimo bei jos teisės ginčyti savivaldybės tarybos sprendimą bei nuomos sutartį. Kaip minėta, iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir esančių įrodymų akivaizdu, kad ieškovė teisinio suinteresuotumo dėl ginčo dalyko neįrodė ir pirmos instancijos teismas tai konstatavo skundžiamame sprendime.

3414.7. Pagal CPK 5 str. nuostatas, kai ieškinys pareikštas netinkamo ieškovo, kuris neturi materialiosios reikalavimo teisės dėl ginčo dalyko, tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Akcentuotina ir tai, kad viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: a/ įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą; b/ įstatymų numatytais atvejais. Tuo tarpu apeliantė nepriskirtina prie subjektų, turinčių teisę reikšti ieškinį viešajam interesui ginti (CPK 49).

3514.8. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad byloje, kurioje ieškinys pareikštas reikalavimo teisės neturinčio ieškovo, teismas negali ex officio konstatuoti niekinio sandorio teisinių pasekmių ir niekinio sandorio fakto (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009, ir kt.). Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimus dėl savivaldybės tarybos sprendimo bei nuomos sutarties pripažinimo negaliojančiais atmetė.

3614.9. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo priskiriamas savivaldybės kompetencijai, kaip viena iš savarankiškų savivaldybės atliekamų funkcijų (LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 3 p.). Byloje nustatyta, kad ginčo patalpos nuosavybės teise priklauso Elektrėnų savivaldybei, kuri, būdama patalpų teisėtu savininku, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka savo nuožiūra ir savarankiškai valdyti, naudoti šį nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (LR CK 4.37 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti skundžiamo sprendimo motyvams, kad teismo kompetencijai nėra priskirta valstybės ar savivaldybės turto valdymo funkcija. Teismas gali įpareigoti savivaldybę priimti sprendimą vienu ar kitu klausimu, jeigu nustatoma, kad tokį sprendimą savivaldybė privalo priimti, tokio sprendimo priėmimą ji vilkina ir šis vilkinimas pažeidžia ieškovo teises, kitaip tariant, teisme gali būti sprendžiamas dėl tam tikros nustatytos įstatyme pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tačiau teismas negali įpareigoti savivaldybę priimti konkretaus turinio sprendimą išnuomoti jai priklausantį turtą viešo konkurso būdu. Akivaizdu, kad savivaldybei priklausančio turto nuomos klausimas yra ne teismo, o turtą valdančios savivaldybės dispozicija. Nustačius, kad pareikštas reikalavimas nenagrinėtinas teisme, teismas jį privalėjo atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o pradėjus bylos nagrinėjimą – bylą dalyje dėl pareikšto nenagrinėtino teisme reikalavimo nutraukti (CPK 293 str. 1 d. 1 p.). Nors pirmos instancijos teismas motyvuose nurodė, kad toks ieškovės reikalavimas nenagrinėtinas teisme, tačiau rezoliucinėje sprendimo dalyje dėl bylos nutraukimo nepasisakė. Todėl sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina, nurodant, jog byla dalyje dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti Elektrėnų savivaldybę priimti sprendimą išnuomoti viešo paskelbimo būdu nutrauktina.

3714.8. Kiti tiek apeliacinio skundo, tiek atsakovių atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodyti argumentai nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos dėl bylos baigties, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

3815. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus, o apeliantė, gavusi atsiliepimus į apeliacinį skundą, pateikė papildomai rašytinius paaiškinimus. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia CPK nustatyto pagrindo nei papildomų naujų įrodymų, nei papildomų paaiškinimų priėmimui, todėl juos atsisakytina priimti ir jie grąžintini proceso dalyviams. Dėl bylos procesinės baigties

 1. Apibendrinus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ieškovės apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį papildomai nurodant, kad byla dalyje dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę Elektrėnų savivaldybę priimti sprendimą išnuomoti ginčo patalpas viešo konkurso būdu nutrauktina (CPK 326 str. 1d.1p.).

39Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 str. 1dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą. Patikslinti spendimo rezoliucinę dalį, išdėstant ją taip:

41„Ieškinį atmesti. Bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę Elektrėnų savivaldybę priimti sprendimą išnuomoti ginčo patalpas viešo konkurso būdu nutraukti.“

42Atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktus įrodymu bei ieškovės UAB „Napas“ pateiktus rašytinius paaiškinimus grąžinti juos pateikusiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB... 5. 9.1. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 6. 9.2. Teismas akcentavo, jog teismo kompetencijai nėra priskirta valstybės ar... 7. III.... 8. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai 9. 10.1. Apeliantės vertinimu, priimant skundžiamą sprendimą, buvo pažeistos... 10. Ieškovė yra ūkio subjektas, turintis tikslą vykdyti vaistinės veiklą, ir... 11. 10.2. Anot apeliantės, Tarybos sprendimas ir Nuomos sutartis neteisėti, jų... 12. 10.3. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, absoliučiai nevertinęs... 13. 10.4. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Vilniaus apygardos teismo 2017-01-25... 14. 10.5. Teismas nukrypo nuo formuluojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio... 15. 10.6. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo ieškinio... 16. 10.7. Apeliantės vertinimu, terminas ieškiniui dėl Tarybos sprendimo... 17. 10.8. Nors šiuo atveju bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir... 18. 11.1. Elektrėnų savivaldybė viešai ir atvirai svarstė Elektrėnų... 19. 11.2. Anot atsakovės, teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti... 20. 11.3. Akcentavo, jog ieškovė praleidusi Administracinių bylų teisenos... 21. 12. Atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 22. 12.1. Atsakovės įsitikinimu, ieškovė neįrodė, kokius teisėtus jos... 23. 12.2. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į Vilniaus... 24. 12.3. Atlikus LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 25. 12.4. Ieškovės reikalavimai pripažinti negaliojančiu Sprendimą Nr.... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27.
  1. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK... 28. 14.1. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliacinio skundo motyvais... 29. 14.2. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo... 30. 14.4. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis... 31. 14.4. Analogiškos pozicijos savo praktikoje laikosi ir Lietuvos vyriausiasis... 32. 14.5. Bylos bei viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad apeliantė UAB... 33. 14.6. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės... 34. 14.7. Pagal CPK 5 str. nuostatas, kai ieškinys pareikštas netinkamo ieškovo,... 35. 14.8. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad byloje, kurioje ieškinys... 36. 14.9. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto... 37. 14.8. Kiti tiek apeliacinio skundo, tiek atsakovių atsiliepimuose į... 38. 15. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“... 39. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 str. 1dalies 1... 40. Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą iš esmės... 41. „Ieškinį atmesti. Bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti... 42. Atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą...