Byla e2-1808-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HIDROSTATYBA“ atskirąjį skundą ir ieškovų uždarosios akcinės bendrovės VERSITUS ir uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ pareiškimus dėl prisidėjimo prie ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HIDROSTATYBA“ atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria nepatenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HIDROSTATYBA“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1463-460/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Versina“, uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“, uždarosios akcinės bendrovės „HIDROSTATYBA“ ir uždarosios akcinės bendrovės VERSITUS ieškinius atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo, viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 14 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p., 35.4 p.; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2311 dėl atsisakymo patikslinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p.; pripažinti neteisėtu 2015 m. rugsėjo 3 d. atsakovo sprendimą Nr. (4.44)-R2-2735, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugsėjo 3 d. pretenziją; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. rugpjūčio 24 d. konkurso sąlygų paaiškinimą dėl 1, 5, 7-15 klausimų; pripažinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimu „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nutarta pripažinti projektą „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas – įrengti Klaipėdos mieste 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseiną su sveikatingumo centru ir užtikrinti palankias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą. Be to, minėtu nutarimu rekomenduota projektą įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kuri <…> turėtų įsipareigoti, kad iki 2016 metų būtų įvykdytas projektas, į kurį būtų investuota ne mažiau kaip 20 mln. litų; pastatytas 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseinas su sveikatingumo centru, kt. Teismas, atsižvelgdamas į nurodyta nutarimą, darė išvadą, jog projektas „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ laikytinas ne tik regioninės svarbos objektas, tačiau itin didelę reikšmę turintis ypatingas statinys visos valstybės mastu. Be to, teismo vertinimu, projekto įgyvendinimui aktualią reikšmę turi jo įgyvendinimo terminas.

8Teismas sutiko su ieškovu UAB „HIDROSTATYBA“, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ekonomiškumo principu, tačiau projekto stabdymo nelaikė adekvačia priemone ieškovo siekiamam rezultatui (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

9Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo dokumentus bei Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą, pažymėjo, jog atsakovas siekė projekto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, todėl projekto įgyvendinimo visos išlaidos privalėjo būti patirtos iki nurodytos datos, t. y. 2016 m. Dėl to teismas nurodė, jog sustabdžius pirkimo procedūras, užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo, vykdančio anksčiau minėtą projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 straipsnis, 4237 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

10Teismas aptariamąjį viešąjį pirkimo rezultatą laikė susijusiu su viešuoju interesu – baseine būtų kultivuojamos plaukimo, povandeninio plaukimo ir vandensvydžio sporto šakos, organizuojami įvairaus lygio vandens sporto šakų čempionatai. Teismas nurodė, jog konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.).

11Teismas nustatė, jog atsakovas pirko paslaugas, skirtas didelei visuomenės daliai (baseino statymu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai, tiek visa aktyvi ir sporto visuomenė visos valstybės mastu), todėl atsižvelgdamas į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą sportui ir aktyviam poilsiui, teismas sprendė, jog sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas.

12Teismo vertinimu, Klaipėdoje esantys keturi privatūs baseinai neužtikrina visuomenės poreikių. Tuo tarpu, teismas pagal viešosios erdvės duomenis nustatė, kad Klaipėdoje nėra nė vieno 50 m ilgio baseino, todėl darė išvadą, jog ginčo objektas susijęs su visiškai kitokio lygio ir kokybės paslaugomis ir 50 m ilgio baseinas itin laukiamas visuomenės ir sporto atstovų (CPK 178, 185 straipsniai).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir sustabdyti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo Nr. 165357) procedūras. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertinto viešąjį interesą, kuris būtent lemia, kad didelės vertės ir visuomenei reikšmingas projektas būtų įgyvendintas skaidriai ir racionaliai panaudojant lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.);

162) Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui būtų itin suvaržytos galimybės apginti savo teises ir teisėtus interesus, kadangi atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį, viešasis pirkimas bus laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl ieškovui būtų apribota galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį pagal konkurso sąlygas, taip pat galimai atsirastų kitokio pobūdžio ginčų, kuriuose ieškovui ginti savo teises bei įrodyti žalą būtų sudėtingiau;

173) Ginčijamo pirkimo objektas yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali patirti žymiai didesnio masto praradimus nei tie, kurie tariamai galėtų būti patirti sustabdžius viešojo pirkimo procedūras. Perkančiajai organizacijai sudarius ir pradėjus vykdyti pirkimo sutartį, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, gali kilti didelio masto neigiamos pasekmės, kadangi teismui nusprendus išlaikyti neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties teisinius padarinius, turėtų būti taikoma alternatyvi sanacija iki 10 proc. pirkimo vertės dydžio bauda (VPĮ 952 str.). Tuo tarpu, teismui nusprendus pripažinti sudarytą sutartį negaliojančia, perkančiajai organizacijai tektų pareiga ne tik atlyginti patirtą žalą ir nuostolius ieškovui, tačiau taip pat būtų patiriamos išlaidos ir nuostoliai dėl pareigos atlyginti žalą padarytą neteisėtais veiksmais pirkimą laimėjusiam ir viešojo pirkimo sutartį pradėjusiam vykdyti tiekėjui;

184) Pirmosios instancijos teismas netinkamai ir nepagrįstai vertino aplinkybes, susijusias su projekto įgyvendinimo skuba bei Europos Sąjungos finansavimo praradimu. Šio projekto įgyvendinimui neegzistuoja jokia neatidėliotina skuba, o Europos Sąjungos finansavimas svarstomas iš iki 2020 m. galiosiančių priemonių, todėl bylos nagrinėjimo laikotarpiui užsitęsus pirkimo procedūroms finansavimas nebus prarastas. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime Nr. 1095 nėra nurodyta, kad projektą yra privaloma ar būtina įgyvendinti iki 2016 m. – šis terminas yra tik rekomenduotinas.

195) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino proporcingumo principo taikymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, kadangi įvykdžius pirkimą ir sudarius sutartį, nebūtų galimybės šalis grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį ir taip užtikrinti ieškovo teisių ir teisėtų interesų efektyvią gynybą. Be to, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju atsakovas patirtų didelio masto nuostolius, todėl yra būtina užtikrinti, kad konkursas būtų vykdomas ir viešojo pirkimo sutartis būtų sudaroma pagal teisėtas sąlygas. Taip pat būtų pažeistas viešasis interesas racionaliai naudoti lėšas.

20Ieškovai UAB VERSITUS ir UAB „Versina“ pareiškimais prisidėjo prie ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ atskirojo skundo.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „LitCon“ prašo patenkinti ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ atskirąjį skundą - panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir tenkinti ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomą viešą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir neteisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo teigimu, neegzistuoja skuba, kadangi ES finansavimas svarstomas iš iki 2020 metų galiosiančių priemonių. Be to, pirkimo objektu nėra siekiama užtikrinti būtiniausių visuomenės poreikių tenkinimą (sveikatos paslaugos, vandens tiekimas, nuotekų valymas ar pan.), sustabdžius pirkimo procedūras viešasis interesas nebus pažeistas. Tuo tarpu, nesustabdžius, bus grubiai pažeisti viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.), ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai (VPĮ 3 str. 1 d.).

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos atsikirtimus:

231) Ieškovo reikalavimai dabartinėje pirkimo stadijoje yra visiškai neproporcingi siekiamam tikslui;

242) Atsakovas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 10 d. sudarė sutartį Nr. 1VL-1000, pagal kurią atsakovas iki konkretaus termino įsipareigojo įgyvendinti Klaipėdos baseino statybos projektą;

253) Patenkinus ieškovo skundą atsakovui būtų užkirsta galimybė tiesiog vykdyti pirkimo procedūras iki bylinėjimosi pabaigos, nors pačios procedūros jokių negrįžtamų pasekmių nesukelia.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas ir prisidėjimai prie atskirojo skundo netenkintini, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

29Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „LitCon“ 2015 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 4 d., 2015 m. rugsėjo 21 d. ir 2015 m. rugsėjo 22 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 34 p., 35 p., 35.4 p., 35.5 p., 54 p. lentelės 4 p., 54 p. pastabas; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2252 bei 2015 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2575 dėl atsisakymo patikslinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 34 p., 35 p., 35.4 p., 35.5 p., 54 p. lentelės 4 p., 54 p. pastabas; pripažinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras, įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sudaryta – sustabdyti sutarties vykdymą (c. b. Nr. e2-1463-450/2015).

30Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugpjūčio 26 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) 54 punktą, viešąjį pirkimą nutraukti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo riboto konkurso būdu sąlygų“ (pirkimo numeris 165357) iki bus priimtas teismo galutinis sprendimas (c. b. Nr. e2-1480-253/2015).

31Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1480-253/2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

32Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 14 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p., 35.4 p.; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2311 dėl atsisakymo patikslinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p.; pripažinti neteisėtu 2015 m. rugsėjo 3 d. atsakovo sprendimą Nr. (4.44)-R2-2735, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugsėjo 3 d. pretenziją; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. rugpjūčio 24 d. konkurso sąlygų paaiškinimą dėl 1, 5, 7-15 klausimų; pripažinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą (c. b. Nr. e2-1485-460/2015).

33Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1485-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

34Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, prašydamas civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo ieškinį prijungti prie civilinės bylos Nr. e2-1485-460//2015 ir nagrinėti kartu su kitų ieškovų ieškiniais atsakovui civilinėje byloje Nr. e2-1485-460//2015; pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) 54 punktą, viešąjį pirkimą nutraukti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (c. b. Nr. e2-1508-460/2015).

35Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1508-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

36Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog ieškovas UAB VERSITUS 2015 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 24 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (4.44.)-R2-2591; pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų 26.4. punktą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų 34 punktą dalyje dėl nustatyto reikalavimo kiekvienam grupės nariui atitikti konkurso sąlygų 26.4. punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą; nutraukti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėda, statybos darbų pirkimo procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėda, statybos darbų pirkimo procedūrą (c. b. Nr. e2-1533-460//2015).

37Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1533-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

38Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria nepatenkintas ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

39CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

40Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas 2015 m. liepos 8 d. CVP IS priemonėmis paskelbė pirkimą supaprastinto riboto konkurso būdu pagal perkančiosios organizacijos (atsakovo) patvirtintas pirkimo sąlygas, pirkimo objektas - Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai.

41Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Tačiau viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.).

42Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas egzistuoja. Pirma, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pirkimas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nutarta pripažinti projektą „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas – įrengti Klaipėdos mieste 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseiną su sveikatingumo centru ir užtikrinti palankias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą. Dėl to laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog projektas „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ laikytinas ne tik regioninės svarbos objektas, tačiau itin didelę reikšmę turintis ypatingas statinys visos valstybės mastu. Antra, pagal viešoje erdvėje esančią informaciją nustatyta, jog iki šiol ne tik Kalipėdos regione, bet ir visoje Lietuvoje nėra pastatytas nei vienas Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA) reikalavimus atitinkantis 50 metrų baseinas. Atsižvelgdamas į perkamo objekto svarbą ne tik Klaipėdos miesto, bet ir valstybės ekonomikai, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą, svarbą didelei visuomenės daliai (baseino statymu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai, tiek visa aktyvi ir sporto visuomenė visos valstybės mastu), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą sportui ir aktyviam poilsiui, ir pagrįstai sprendė, jog sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas.

43Apeliacinis teismas pažymi, jog ieškovas, kaip ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas, esant būtinumui turės teisę, po laimėtojų eilės sudarymo, reikšti ieškinį ir prašyti uždrausti atsakovui sudaryti sutartį, taip pat turės teisę ginčyti statybos rangos sutartį (VPĮ 94 str. 3 d.) ir prašyti stabdyti jos vykdymą. Dėl to ieškovas turės ne vieną galimybę prašyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurie bus nukreipti į statybos darbų stabdymą, kuomet statybos darbų vykdymas taps tikėtinu ir galimu. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto argumentai dėl galimo statybos darbų rezultato sukūrimo ir su tuo susijusiais sunkumais įvykdyti atsakovui nepalankų teismo sprendimą laikytinos prielaidomis, nepagrįstais jokiais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovu, jog apelianto reikalavimai dabartinėje pirkimo stadijoje yra visiškai neproporcingi siekiamam tikslui, o pirkimo sutarties sudarymas nėra šio konkurso etapo dalykas.

44Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo 2 punktu nutarta pasiūlyti (rekomenduoti) projektą įgyvendinti būtent Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, o ne kitam ūkio subjektui, tačiau atsakovui sutikus, pastarasis šio nutarimo 3 punkte nurodyta sutartimi įsipareigojo atlikti nutarime nustatytus darbus iki 2016 metų. Dėl to apeliacinis teismas laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog numatytas 2016 m. terminas yra rekomendacinio pobūdžio ir nereiškia, kad vėliau projektas nebegalės būti įgyvendinamas.

45Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

46Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nepatenkinęs ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai ir išsamiai tyrė byloje pateiktus įrodymus bei teisingai juos įvertino, visapusiškai ir objektyviai išaiškino bei nustatė nagrinėjamo klausimo aplinkybes, atskleidė nagrinėjamo klausimo esmę, tinkamai taikė teises normas bei tinkamai įvertinto viešąjį interesą ir priėmė teisėtą, pagrįstą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d.... 8. Teismas sutiko su ieškovu UAB „HIDROSTATYBA“, kad laikinosios apsaugos... 9. Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo dokumentus bei Vyriausybės 2012 m.... 10. Teismas aptariamąjį viešąjį pirkimo rezultatą laikė susijusiu su... 11. Teismas nustatė, jog atsakovas pirko paslaugas, skirtas didelei visuomenės... 12. Teismo vertinimu, Klaipėdoje esantys keturi privatūs baseinai neužtikrina... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 15. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertinto viešąjį interesą,... 16. 2) Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui būtų itin... 17. 3) Ginčijamo pirkimo objektas yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu,... 18. 4) Pirmosios instancijos teismas netinkamai ir nepagrįstai vertino aplinkybes,... 19. 5) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino proporcingumo principo... 20. Ieškovai UAB VERSITUS ir UAB „Versina“ pareiškimais prisidėjo prie... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „LitCon“ prašo patenkinti... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 23. 1) Ieškovo reikalavimai dabartinėje pirkimo stadijoje yra visiškai... 24. 2) Atsakovas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 10 d.... 25. 3) Patenkinus ieškovo skundą atsakovui būtų užkirsta galimybė tiesiog... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas ir prisidėjimai prie atskirojo skundo netenkintini,... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 30. Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su... 31. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė... 32. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 33. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė... 34. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 35. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė... 36. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog... 37. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutarė sujungti... 38. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 39. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas... 40. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas 2015 m. liepos 8... 41. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso... 42. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas... 43. Apeliacinis teismas pažymi, jog ieškovas, kaip ir kiekvienas suinteresuotas... 44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo 2 punktu... 45. Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 46. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 48. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti...