Byla 2-1809/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Alna Software“, uždarosios akcinės bendrovės „Hnit-Baltic“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Alna Software“, uždarosios akcinės bendrovės „Hnit-Baltic“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos centras“ ieškinį atsakovei Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant viešojo pirkimo procedūras, panaikinimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Tieto Lietuva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „S4ID“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.

7Ieškovai UAB „Alna Software“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Etnomedijos centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti perkančiosios organizacijos - atsakovės Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą, priimtą vykdant atvirąjį konkursą „Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“ informacinės sistemos modulių sukūrimo ir įdiegimo paslaugų bei sisteminės programinės įrangos pirkimas“, kuriuo atsakovė paskelbė apie konkurse dalyvaujančių tiekėjų techninių pasiūlymų vertinimo rezultatus.

8Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Ieškovai nurodė, kad viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu dėl didelės vertės ir paslaugų pobūdžio, dėl ko būtina atsižvelgti į viešųjų pirkimų tikslą - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudoti tam skirtas lėšas. Laikinosios apsaugos priemonės vienintelė efektyvi priemonė ieškovui pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Sutarties įvykdymo rezultatą didžiąja dalimi sudaro materialaus objekto sukūrimas. Užsitęsus ginčui, pirkimo procedūros gali būti užbaigtos bei pirkimo sutartis gali būti įvykdyta, kas apsunkintų restitucijos taikymą bei pareikalautų iš perkančiosios organizacijos papildomų lėšų. Tokiu atveju ieškovams liktų tik galimybė reikalauti žalos atlyginimo, kuri objektyviai negalėtų būti įgyvendinta, nes įrodyti patirtos žalos dydį yra sudėtinga.

9Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė atsiliepimą į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašydama jį atmesti. Nurodė, jog esant nepagrįstam ieškiniui, negalimas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Atsakovės vykdomo projekto „Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“, dėl kurio ir buvo paskelbtas viešasis pirkimas, nauda visuomenei yra didelė, todėl jei projekto įgyvendinimas bus sustabdytas kils žala visuomenei (viešajam interesui). Atsakovė, vykdydama projektą, siekia tikslų, susijusių su viešųjų interesų tenkinimu: sumažinti geležinkelių transporto eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistų žmonių skaičių, geležinkelių transporto keliamo triukšmo daromą žalą žmonių sveikatai bei žalą turtui, kylančią geležinkelių transporto eismo įvykių metu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyva Nr. 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, iškils reali grėsmė prarasti projekto finansavimą bei apskritai jį įgyvendinti. Pažymėjo, jog 2010 m. lapkričio 2 d. buvo sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, pagal kurią projekto finansavimui buvo paskirta 5 760 000 Lt Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis šios sutarties 3 straipsniu bei 3.3 punktu, projektas turi būti įgyvendintas bei visos su jo įgyvendinimu susijusios išlaidos turi būti patirtos iki 2013 m. kovo 30 d. su galimybe pratęsti jo vykdymą 6 mėnesiams.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį dalyje dėl pirmojo reikalavimo, netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei nustatė būtinų pateikti ieškinio priedų skaičių. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padarė išvadą, kad nėra akivaizdžių duomenų, jog pagal ieškovų pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Teismas nutarė, kad sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti žymiai labiau įvertinta tai, jog atsakovė vykdo viešąjį pirkimą, kurio rezultatai yra glaudžiai susiję su Lietuvos visuomenės saugiu ir efektyviu susisiekimu geležinkeliais (viešuoju interesu). Teismas nusprendė, kad sustabdžius pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nukentėtų labai didelės visuomenės dalies (keliaujančiųjų geležinkeliais, gyvenančių šalia geležinkelių, vykstančių per geležinkelio teritorijas) interesai. Be to, būtų sustabdytas projekto įgyvendinimas, kas sąlygotų neigiamas pasekmes atsakovei, Lietuvos valstybei ir visuomenei, tai yra nebūtų įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyva Nr. 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei iškiltų reali grėsmė prarasti projekto finansavimą (5 760 000 Lt iš Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto). Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad tuo atveju, jeigu būsimas teismo sprendimas būtų nepalankus ieškovams, atsakovė patirtų nepamatuojamą žalą. Gi būsimam teismo sprendimui esant palankiam ieškovams, jie turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas atmetė ieškovų argumentus, jog jiems būtų sunku įrodyti atsiradusią žalą, nes tai susiję su ieškovų teisininkų profesionalumu, bet ne su žalos atsiradimo fakto įrodinėjimu. Teismas nusprendė, jog šiuo atveju egzistuoja tikimybė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/arba sutrukdyti valstybei vykdyti saugaus susisiekimo funkcijas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovai UAB „Alna Software“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Etnomedijos centras“ pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovai atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. teismas neįvertino svarbesnio viešojo intereso aspekto, tai yra viešojo pirkimo skaidrumo ir teisėtumo, kurie yra itin svarbūs dėl to, kad viešasis pirkimas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Svarbiau yra užtikrinti, kad atsakovė nepirktų paslaugų iš trečiojo asmens pagal neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį;
  2. teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, nes UAB „Alna Software“ šiuo metu atsakovei kuria kitą projektą „Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“, kuris atskleidžia minėto ieškovo turimas objektyvias bei geresnes nei kitų žinias apie viešojo pirkimo objektą ir atsakovės kuriamą bendrą informacinę sistemą;
  3. atsakovė nepateikė įrodymų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ji praras lėšas, skirtas projektui, nes projekto terminas yra 2013 m. kovo 30 d., kuris dar gali būti pratęstas 6 mėnesiams. Iki to laiko teisminis ginčas jau bus išnagrinėtas;
  4. ieškovo pažeistos teisės bus apgintos tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nes sutarties įvykdymas yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu, dėl ko restitucijos pritaikyti būtų neįmanoma, o ieškovai prarastų galimybę vykdyti viešojo pirkimo sutartį.

14Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama jį atmesti. Nurodo, kad ieškovai nepateikė objektyvių įrodymų, kurie galėtų preliminariai patvirtinti ieškinio pagrįstumą. Ieškovai pateikė tik savo subjektyvią nuomonę apie jų pasiūlymo tinkamumą, kuriame yra ir daugiau objektyvių trūkumų. Atsakovė 2012 m. liepos 17 d. jau sudarė viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Tieto Lietuva“. Sustabdžius šios sutarties vykdymą, atsakovė gali laiku neįgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyvos Nr. 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei prarasti projekto finansavimą. Šiuo metu atsakovė bei Lietuvos Respublika jau yra pažeidę minėtoje direktyvoje nustatytą vieną iš terminų – 2012 m. birželio 30 d., kurį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsisakė pratęsti.

15Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ieškovai prašo naikinti visą skundžiamą nutartį, nors argumentus pateikia tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kadangi ieškinys dalyje dėl atsakovės sprendimo pripažinti trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju nėra priimtas, nelieka pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju svarbiau užtikrinti visuomenės, o ne ieškovų interesus, dėl kurių sąžiningumo trečiajam asmeniui kyla abejonių.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant, ar nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi preliminariai (prima facie) įvertinti ieškinio reikalavimų pagrįstumą.

19Nagrinėjamu atveju teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog iš ieškinio ir įrodymų preliminaraus vertinimo matyti, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Todėl ieškovo atskirojo skundo argumentai, jog teismas preliminariai nevertino ieškinio pagrįstumo atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio ar kitų objektyviai egzistuojančių aplinkybių akivaizdžiai mato, jog ieškinys yra netenkintinas. Tuo tarpu byloje esančių įrodymų tyrimas bei vertinimas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra atliekamas. Teismas šiuos procesinius veiksmus atlieka nagrinėdamas bylą iš esmės (CPK 183 str., 249-250 str.). Todėl ieškovų atskirojo skundo argumentai, kuriais jie analizuoja ieškinio reikalavimus pagrindžiančius įrodymus bei jų įrodytinumo lygį, atmetami kaip nepagrįsti, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo (CPK 12 ir 178 str.).

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. Šią grėsmę privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

21Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad žala viešajam interesui gali pasireikšti ne tik finansavimo lėšų iš Europos Sąjungos fondų praradimu, bet ir įvairių kitų socialinių gėrių pažeidimu ar praradimu. Todėl ieškovų atskirojo skundo argumentai, kad laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti vien dėl to, kad atsakovė neįrodė, jog praras lėšas iš Europos Sąjungos fondų, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

22Teisėjų kolegija iš byloje esančios 2012 m. liepos 17 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. SU-35 nustatė, kad viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios, sudarant viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju. Iš šios aplinkybės teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, tai yra viešojo pirkimo procedūrų stabdymas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo uždraudimas, savaime tapo netikslingas ir nesukursiantis jokių naujų teisinių pasekmių. Todėl teisėjų kolegija nevertina ieškovų atskirojo skundo argumentų pagrįstumo dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo kaip teisiškai nereikšmingų.

23Tuo tarpu sprendžiant dėl laikinosios apsaugos priemonės –viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo – taikymo, būtina įvertinti tai, kad nors ieškovai ir teigia, jog viešojo pirkimo objektas yra susijęs su materialaus daikto sukūrimu, iš pačių ieškovų sudarytos 2012 m. balandžio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 12JVS003 matyti, kad ieškovai sudarė šią sutartį tam, kad teiktų paslaugas, o ne atliktų rangos darbus, atsakovei (Sutarties 2 p., 3.9 p.-3.11 p., b.l. 10-16). Be to, ir pačiame viešojo pirkimo pavadinime įvardintas būtent paslaugų teikimas, o ne rangos darbų atlikimas. Vadinasi, šiuo viešuoju pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl ieškinio tenkinimo atveju, tai yra nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus, susijusius su laimėtojo nustatymu, pastarasis gali būti pakeistas kitu tiekėju, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Tuo tarpu uždraudus vykdyti pirkimo sutartį, tam tikram laikotarpiui nusikels projekto vykdymas, kurio tikslas – užtikrinti visuomenės saugų judėjimą geležinkelio transportu, sveikatai nekenksmingomis sąlygomis. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovų atskirojo skundo argumentus, kad šiuo atveju prioritetas neturi būti teikiamas pirkimo objekto įsigijimo operatyvumui (CPK 12 ir 178 str.).

24Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Alna Software“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Etnomedijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovų atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.... 7. Ieškovai UAB „Alna Software“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Etnomedijos... 8. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovai UAB „Alna Software“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Etnomedijos... 14. Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos... 15. Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Nagrinėjamu atveju teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog iš ieškinio... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, nustačius, kad ieškinys yra... 21. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 22. Teisėjų kolegija iš byloje esančios 2012 m. liepos 17 d. Paslaugų teikimo... 23. Tuo tarpu sprendžiant dėl laikinosios apsaugos priemonės –viešojo pirkimo... 24. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Alna... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą....