Byla 2-1375/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanopa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kanopa“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-4380-803/2014 pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abagrain“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kanopa“ direktoriaus D. M. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kanopa“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

5Ieškovai prašė iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas yra nemokus. Ieškovas UAB „Kanopa“ direktorius D. M. bankroto administratoriumi prašė skirti I. S., o ieškovas BUAB „Abagrain“- UAB „Tigesta“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tigesta“. Konstatavo, kad atsakovas atitinka ĮBĮ nustatytus nemokumo kriterijus, todėl jam keltina bankroto byla. Nustatė, kad abu ieškovų siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ reikalavimus. Teismas, atsižvelgęs į prašomo paskirti administratoriaus patirtį, darbo krūvius (I. S. šiuo metu vykdo 32 bankroto procedūras ir 51 yra užbaigusi. UAB „Tigesta“ dirba 4 darbuotojai, šiuo metu vykdo 33 bankroto procedūras ir 51 yra užbaigęs), taip pat į bankroto administratoriaus buveinės vietą (I. S. yra įsikūrusi Kaune, o UAB „Tigesta“- Vilniuje), gebėjimą operatyviai ir nepriekaištingai atlikti bankroto procedūras, siekdamas apsaugoti kreditorių reikalavimus ir interesus, nusprendė atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Tigesta“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Kanopa“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį dalyje, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tigesta“, ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. atsakovo bankroto administratoriumi paskirti I. S.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

101. Skirtumas tarp UAB „Tigesta“ buveinės (Vilniuje) ir I. S. buveinės (Kaune) iki atsakovo buveinės (Vievyje) yra nežymus - tik 30 km. Be to, I. S. administruoja ne vieną įmonę, kurios buveinė yra Vilniaus mieste, todėl jai nesudarytų jokių sunkumų administruoti dar vieną įmonę Vievio mieste.

112. Nesutinka, kad UAB „Tigesta“ turi mažesnį darbo krūvį nei I. S., todėl galės tinkamiau administruoti atsakovą. Bankroto administratorė sutiko administruoti atsakovą, vadinasi įvertino savo darbo krūvį, todėl abejoti jos per dideliu užimtumu nėra jokio teisinio pagrindo.

123. Paskirtas bankroto administratorius neatitinka bankroto administratoriui keliamų nešališkumo, skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo reikalavimų. UAB „Draugo petys“, administruojanti bendraieškį UAB „Abagrain“, ir jo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra turi neabejotinų sąsajų, todėl UAB „Tigesta“ neturėtų būti paskirta bankroto administratoriumi atsakovo bankroto byloje.

13Atsiliepimu ieškovas UAB „Abagrain“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“ nepakeistą. Atsikirtimai grindžiami šiais argumentais.

141. Apelianto argumentai dėl UAB „Draugo petys“ ir UAB „Tigesta“ sąsajų nėra pagrįsti. V. L. nuo 2007 m. su UAB „Tigesta“ nesieja jokie darbo santykiai, skiriasi šių įmonių vadovai, akcininkai. Nors dirba viename dideliame pastate, tačiau skirtingose patalpose. Daugumos asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas elektorinio pašto galūnės baigiasi panašiai, t.y. administratoriai.lt, administratorius.lt

152. UAB „Tigesta“ užimtumas, įvertinus fizinių bankroto administratorių kiekį ir vykdomų bankroto procedūrų skaičių, yra mažesnis nei I. S..

163. Atsižvelgiant į teismų praktiką ir tai, kad apeliantas yra atsakovo vadovas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto administratoriumi neskyrė apelianto pasiūlytos administratoriaus kandidatūros.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Kanopa“ administratoriumi yra paskirta UAB „Tigesta“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21nutartis Nr. 2-963/2011 nutartis Nr. 2-585/2011 nutartis Nr. 2-2087/2010 nutartis Nr. 2-1373/2010 nutartis Nr. 2-1662/2013 Nr. 2-1255/2010 nutartis Nr. 2-1662/2013 Taigi teismas, skirdamas bankroto administratorių, visų pirma privalo patikrinti, ar siūlomos kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Nenustačius tokio pobūdžio aplinkybių, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, turėtų įvertinti tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbias aplinkybes.

22Nagrinėjamu atveju abi siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros atitiko teisės aktų reikalavimus, t.y. nešališkumo, skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo reikalavimams. Šiuos savo argumentus grindė tuo, kad bandraieškio BUAB „Abagrain“ atstovas UAB „Draugo petys“ bei UAB „Tigesta“ yra registruotos tuo pačiu adresu; UAB „Draugo petys“ bankroto administratorius V. L., įgaliotas administruoti UAB „Abagrain“, yra buvęs UAB „Tigesta“ darbuotojas; šių bankroto administravimo paslaugas teikiančių įmonių bankroto administratorių elektroninio pašto serverio vardas sutampa. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šios aplinkybės pačios savaime nerodo paskirto bankroto administratoriaus suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi ar jo procesu. Bendraieškio BUAB „Abagrain“ teiginius, kad jau nuo 2007 metų V. L. ir UAB „Tigesta“ nesieja jokie darbo santykiai, patvirtina bankroto departamento duomenys, iš kurių matyti, kad V. L. paskutinį kartą buvo įgaliotas UAB „Tigesta“ vardu 2006 metais (http://www.bankrotodep.lt/Administratorius.php?Tipas=1&Id=353). Iš bankroto departamento internetiniame tinklapyje skelbiamų duomenų taip pat matyti, kad apelianto nurodomu adresu (Konstitucijos pr.12, Vilniuje) buveinės yra dar bent septynių juridinių asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas (t.y. UAB „Audata“, UAB „Verslo administravimas ir apskaita, UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ ir kt.). Sutampa daugumos asmenų, kurie teikia bankroto administravimo paslaugas ir elektroninių paštų galūnės (administratoriai.lt). Tuo tarpu tiek UAB „Tigesta“, tiek UAB „Draugo petys“ dirba skirtingose patalpose minėtame pastate, skirtingi šių įmonių akcininkai, įmonės neturi bendrų fizinių bankroto administratorių, kurie dirbtų abejuose įmonėse, todėl apelianto argumentai dėl šių įmonių sąsajumo ir galimo suinteresuotumo (šališkumo) vykdoma UAB „Kanopa“ bankroto procedūra yra hipotetinio pobūdžio. ar buvę fizinių asmenų darbo santykiai su vienu ar kitu juridiniu asmeniu, teikiančiu bankroto administratoriaus paslaugasTokiu atveju, nesant jokių objektyvių duomenų, leidžiančių teismui suabejoti paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu, apelianto nurodomi argumentai n Dėl to pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių nėra.

23(pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010). Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Tigesta“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus tiek kvalifikacijos, tiek nešališkumo prasme, o apelianto atskirojo skundo motyvai, kaip minėta, nesuteikia pagrindo priešingai išvadai šiuo aspektu (CPK 185 str.).

24Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

25Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.... 5. Ieškovai prašė iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas yra... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Kanopa“ (toliau – apeliantas) prašo... 10. 1. Skirtumas tarp UAB „Tigesta“ buveinės (Vilniuje) ir I. S. buveinės... 11. 2. Nesutinka, kad UAB „Tigesta“ turi mažesnį darbo krūvį nei I. S.,... 12. 3. Paskirtas bankroto administratorius neatitinka bankroto administratoriui... 13. Atsiliepimu ieškovas UAB „Abagrain“ prašo apelianto atskirąjį skundą... 14. 1. Apelianto argumentai dėl UAB „Draugo petys“ ir UAB „Tigesta“... 15. 2. UAB „Tigesta“ užimtumas, įvertinus fizinių bankroto administratorių... 16. 3. Atsižvelgiant į teismų praktiką ir tai, kad apeliantas yra atsakovo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. nutartis Nr. 2-963/2011 nutartis Nr. 2-585/2011 nutartis Nr. 2-2087/2010... 22. Nagrinėjamu atveju abi siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros... 23. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje... 24. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 25. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą....