Byla 2-1314/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties dalies, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4634-520/2010 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Vestekspress“,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. sausio 20 d. sprendimus: 1) atmesti ieškovo pasiūlymą; 2) pripažinti konkurso laimėtoju tretįjį asmenį UAB „Vestekspress“; 3) sudaryti Darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Vestekspress“; įpareigoti komisiją sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę, įtraukiant UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą (b. l. 1-8).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo organizuojamo konkurso „Darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas“ pirkimo procedūras. Nurodė, kad dėl atsakovo padarytų pažeidimų, priimtų sprendimų pagrįstumo, teisingumo, teisėtumo, dėl to, kad nedelsiant nesiėmus būtinų, teisėtų priemonių sustabdyti ir pašalinti padarytų teisės aktų bei konkurso sąlygų pažeidimų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK 144 straipsnio, 145 straipsnio bei Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 10-12). Teismas nustatė, kad ieškovas nenurodė ir nepagrindė aplinkybių, susijusių su būtinybe taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat nenurodė, kokie konkretūs teisėti ieškovo interesai gali būti pažeisti, nesustabdžius pirkimo procedūrų, kokiu būdu bus įgyvendintas užtikrinimas veiksmingumo bei ekonomiškumo principų, taip pat ir viešojo intereso, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (VPĮ 95 str. 5 d.), be to, kodėl, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pažeisti šie principai. Teismo teigimu, ieškovas nepateikė duomenų, kokius nuostolius patirtų, jeigu teismo sprendimas būtų jam palankus, todėl nėra pagrindo teigti, kad tokie nuostoliai būtų didesni nei tie, kurie būtų padaryti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju viešasis interesas yra abipusis, kad atsakovas šioje byloje yra valstybinė institucija, perkanti paslaugas, susijusias su dažnais ir neatidėliotinais veiksmais, reikalingais vykdyti tarnybinei veiklai, o nesant duomenų, jog ieškovo interesai turi prioritetą prieš atsakovo interesus, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

7Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą patenkinti (b. l. 14-17). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstas manymas, jog, priėmus ieškovui palankų sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra svarbi tiekėjo interesų gynimo priemonė. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų ir priėmus ieškovui palankų sprendimą, šalys patirtų papildomų sunkumų dėl restitucijos taikymo.

112. Teismo nutartyje nurodyta aplinkybė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas valstybinei institucijai sukels nepatogumų ir tai pareikalaus papildomų pastangų, negali būti pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi šios aplinkybės nepatenka nei į teisės aktuose, nei į Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinime nurodytus laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrindus.

123. Perkamos paslaugos yra susijusios su valstybinės institucijos vidiniu administravimu, todėl nėra pagrindo manyti, jog, skubiai neįsigijus šių paslaugų, būtų padaryta žala visuomenei ar jos daliai, kad būtų padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei ar kitaip pažeistas viešasis interesas. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar perkančioji organizacija pagrįstai pašalino ieškovą iš pirkimo procedūrų, ar tokiu sprendimu nepadaryta žalos valstybei.

13Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 20-22). Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, jog, net ir nustatęs galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą; tarnybinės komandiruotės yra būtinos, vykdant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijas, taigi, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nukentėtų viešasis interesas. Be to, nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, t. y. viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra žalingas viešojo pirkimo požiūriu, trukdo atsakovui vykdyti savo funkcijas ir yra valstybei nenaudingas dėl atsakovo darbo nepertraukiamumo būtinumo.

14Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.), turi vadovautis ir ekonomiškumo bei efektyvumo principais (VPĮ 95 str. 5 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1668/2010). Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009; 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229/2010; 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1563/2010). Taigi teismas, nustatęs, jog konkrečioje byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali padaryti žalos visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, arba kitaip pažeisti viešąjį interesą, gali atsisakyti taikyti tokias priemones. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu dėl „Darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų“, kuris vykdomas, organizuojant atsakovo, kaip valstybės institucijos, atstovų tarnybines keliones ir tokiu būdu užtikrinant jų dalyvavimą Europos Komisijos organizuojamose mokymuose, Europos mokesčių administracijų organizacijos darbo grupėse, Pakistano Islamo Respublikos ir Lietuvos Respublikose derybose dėl šalių tarpusavio sutarties bei kituose susitikimuose užsienio šalyse. Nurodytų paslaugų tinkamas ir savalaikis teikimas yra būtinas, atsakovui vykdant jam pavestas funkcijas bendradarbiauti su Europos Sąjungos bei kitų užsienio valstybių mokesčių administracijomis, teisės aktų ar tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Todėl, sustabdžius aukščiau paminėto viešojo pirkimo procedūrų tolesnį vykdymą ir tuo apribojus galimybes tinkamai vykdyti atsakovui pavestas funkcijas, būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su atsakovui pavestų funkcijų įgyvendinimu. Dėl pasakyto apygardos teismas turėjo pagrindo netaikyti nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str., VPĮ 95 str. 5 d.). Kita vertus, jeigu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, kurį vėlesniu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje pripažinus neteisėtai laimėjusiu viešąjį konkursą, ieškovas turėtų teisę reikalauti jo nuostolių atlyginimo. Taip būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrinamas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimas (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Juolab kad apeliantas nepagrindė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų ir aplinkybės, jog, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų ir priėmus ieškovui palankų sprendimą, šalys patirtų papildomų sunkumų dėl restitucijos taikymo. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

18Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai