Byla 2-1229/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5286-431/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „EMSI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, prašydamas:

41) pripažinti neteisėta atsakovo 2010 m. balandžio 15 d. rašto Nr. 2010/2-3742 išvadą, kad „UAB „EMSI“ pretenzija pateikta praleidus VPĮ nustatytą terminą pretenzijoms pateikti, todėl pateikta pretenzija nesukelia perkančiajai organizacijai pareigos pretenziją nagrinėti iš esmės“;

52) pretenzijos nagrinėjimo terminui sustabdyti pirkimo procedūras ir pirkimo procedūrų sustabdymo laikui pirkimo procedūras pratęsti“;

63) atnaujinti terminą ieškovo pretenzijai pateikti dėl viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“;

74) pripažinti negaliojančiomis viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ sąlygas;

85) atsisakius tenkinti aukščiau išdėstytą prašymą pripažinti šias viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ sąlygas:

9a) A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės sąlygas ir teiginį, kad „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau – Sutartis), reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, Sutartyje nenumatytas sąlygas“ ir analogišką Techninio pasiūlymo formos teiginį;

10b) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių Dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų A dalies 16.6 p.“) ir 16.6 punkto pirmąjį sakinį („16.6 Konkurso laimėtojais yra pripažįstamas toliau nurodomas ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus pateikusių Dalyvių skaičius: 1 pirkimo daliai – 10; 2 pirkimo daliai – 10. Konkrečioje pirkimo dalyje esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi konkrečioje pirkimo dalyje nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai“);

11c) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafos sąlygą: „Dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę) vieno iš šių miestų ribose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis, Skuodas, Šilalė, Kelmė, Raseiniai, Šakiai, Pakruojis, Pasvalys, Kaišiadorys, Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Molėtai, Šalčininkai, Švenčionys, Ignalina“ ir Preliminariosios sutarties 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 3.3.2. punktą („3.3. [...] pateikiant Užsakymus, UŽSAKOVO įgalioti vartotojai nurodo: [...] „3.3.2. Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti Prekes (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis, Skuodas, Šilalė, Kelmė, Raseiniai, Šakiai, Pakruojis, Pasvalys, Kaišiadorys, Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Molėtai, Šalčininkai, Švenčionys, Ignalina);

12d) Formules, nurodytas C dalyje 1 priede 4.4.4 punkte esančioje lentelėje ir B dalies I priede esančioje lentelėje „Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“.

136) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ pirkimo procedūrų sustabdymą, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras.

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „EMSI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros organizuojamo viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ pirkimo procedūras, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras.

16Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas konstatavo, kad, siekiant užtikrinti būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, bei vadovaujantis ekonomiškumo bei efektyvumo principais, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros organizuojamo viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ pirkimo procedūrų sustabdymas, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai negalimas.

17Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu pažeidžiami teismo nutartimi nustatyti uždraudimai, kaltiesiems asmenims gali būti skiriama įstatymo nustatyta bauda, be to, ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

18Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191.

20Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui, todėl pažeidė CPK 148 straipsnio nuostatas, teisės būti išklausytam, rungimosi ir kitus principus, nors nebuvo grėsmės, jog toks pranešimas sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarytų jų taikymą nebeįmanomu.

212.

22Teismo nutartis yra nemotyvuota, priimta nenurodant priežasčių ar motyvų, dėl ko gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas ar pasidaryti jo įvykdymas visiškai neįmanomas.

233.

24Teismas nepagrįstai nesprendė viešojo intereso klausimo, nors to reikalauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio penktosios dalies nuostatos. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus perkančiosios organizacijos, pasibaigus šiuo metu galiojančių preliminarių sutarčių dėl degalų pirkimo terminui, netektų galimybės sudaryti sutarčių dėl automobilių degalų pirkimo, naudojantis katalogu CPK.ltTM. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, sustabdant pirkimo procedūras, turėtų neigiamos įtakos valstybės biudžeto lėšų racionaliam panaudojimui, o tai būtų sietina su viešojo intereso pažeidimu, nes nebūtų išnaudojami automobilių degalų degalinėse pirkimų centralizavimo privalumai, valstybės mastu nebūtų išnaudota viešųjų pirkimų centralizavimo teikiama ekonominė nauda. Todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą.

254.

26Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principus, nes pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „EMSI“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo jas naikinti. Ieškovo nuomone, konkurso procedūrų sustabdymas leis išvengti neteisėtų užsakymo sutarčių sudarymo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitiktų ieškovo, kitų asmenų, įskaitant atsakovą, teises bei teisėtus interesus ir todėl atitiktų viešąjį interesą. Ieškovo teigimu, teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, tačiau tokių aplinkybių atsakovas nenurodė, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad skundžiama nutartis priimta nesivadovaujant ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

30Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų. Nors įstatymų leidėjas siekė nustatyti pakankamai griežtą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką, tačiau šalių lygiateisiškumo užtikrinimo principas reikalauja, kad atsakovo interesai taip pat nebūtų ignoruojami (CPK 17 str.). Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, mastą gali nulemti ir priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol nėra pasibaigęs viešasis pirkimas, t. y. kol nesudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nenustatytas projekto konkurso laimėtojas (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Kiekvieno tiek viešajame pirkime dalyvaujančio, tiek iš viešojo konkurso eliminuoto tiekėjo, kuris pageidauja būti sugrąžintas į jį, pagrindinis tikslas ir interesas yra su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, kurios įvykdymas jam garantuotų ekonominės naudos gavimą. Be to, greta šio tiekėjų intereso egzistuoja ir bendrasis interesas, jog viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdyto kaip laikinosios apsaugos priemonės, kai teisme pareikštas ieškinys dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, išliktų grėsmė, jog, viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, tiekėjas, pažeistas teises (jo teigimu) ginantis teisme, prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti šią sutartį. Be to, nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, taip pat išliktų grėsmė, jog pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nebūtų ekonomiškai naudingiausias ar neatitiktų kitų svarbių kriterijų.

31Taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų labiau nei būtina apsaugoti pareiškėjo (tiekėjo) teisėtiems interesams teisminėje jų gynyboje, ar bus pasiekta didesnė nauda jų nepritaikius, negu pritaikius, ir ar laikinosios apsaugos priemonės neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009).

32Apelianto teigimu, nagrinėjamoje byloje taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas viešasis interesas, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus perkančiosios organizacijos, pasibaigus šiuo metu galiojančių preliminarių sutarčių dėl degalų pirkimo terminui, netektų galimybės sudaryti sutarčių dėl automobilių degalų pirkimo, naudojantis katalogu CPK.ltTM. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, sustabdant pirkimo procedūras, turėtų neigiamos įtakos valstybės biudžeto lėšų racionaliam panaudojimui, o tai būtų sietina su viešojo intereso pažeidimu, nes nebūtų išnaudojami automobilių degalų degalinėse pirkimų centralizavimo privalumai, valstybės mastu nebūtų išnaudota viešųjų pirkimų centralizavimo teikiama ekonominė nauda.

33Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, į bylą nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių apelianto teiginius, kurie leistų daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovui, pažeistų viešąjį interesą. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad įvykdžius viešąjį pirkimą bus supaprastinta viešojo sektoriaus organizacijų degalų pirkimo tvarka, o procedūros užims mažiau laiko, taip pat nesudaro pagrindo teigti, jog sustabdžius viešąjį pirkimą bus pažeistas viešasis interesas. Todėl nurodytas skundo motyvas nesudaro pagrindo panaikinti atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

34Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą apeliantas motyvuoja ir tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendė neinformavęs atsakovo apie teismo posėdį. CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Taigi teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui, kadangi, kaip jau buvo minėta, ieškinio suma yra didelė. Prevencinė laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis lemia tai, kad jos turi būti taikomos operatyviai (CPK 148 str. 1 d.). Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės normų pažeidimo gali būti panaikinta tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl nepranešimo atsakovui apie laikinąsias apsaugos priemones būtų neteisingai išspręstas ieškovo prašymas ar pažeistos atsakovo procesinės teises.

35Nepagrįstas ir apelianto teiginys, jog skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota. Skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ir, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo bei efektyvumo principais.

36Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakovo skundo argumentų dėl šalių lygiateisiškumo, ekonomiškumo principų, atkreipia dėmesį į tai, jog laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu, ir šalių teisių visiška pusiausvyra tiesiogine prasme nėra galima. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma (jei, tęsiant konkursą, būtų sudaryta pirkimo sutartis), ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

37Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios nėra pagrindo panaikinti atskirojo skundo motyvais (CPK 329 str. 1 d., 338 str., 263 str. 1 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „EMSI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 4. 1) pripažinti neteisėta atsakovo 2010 m. balandžio 15 d. rašto Nr.... 5. 2) pretenzijos nagrinėjimo terminui sustabdyti pirkimo procedūras ir pirkimo... 6. 3) atnaujinti terminą ieškovo pretenzijai pateikti dėl viešojo pirkimo... 7. 4) pripažinti negaliojančiomis viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909... 8. 5) atsisakius tenkinti aukščiau išdėstytą prašymą pripažinti šias... 9. a) A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės sąlygas ir teiginį, kad... 10. b) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių... 11. c) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafos... 12. d) Formules, nurodytas C dalyje 1 priede 4.4.4 punkte esančioje lentelėje ir... 13. 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 14. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi patenkino ieškovo... 16. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio... 17. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu pažeidžiami teismo nutartimi... 18. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra prašo... 19. 1.... 20. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs... 21. 2.... 22. Teismo nutartis yra nemotyvuota, priimta nenurodant priežasčių ar motyvų,... 23. 3.... 24. Teismas nepagrįstai nesprendė viešojo intereso klausimo, nors to reikalauja... 25. 4.... 26. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „EMSI“ prašo atmesti... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 31. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų... 32. Apelianto teigimu, nagrinėjamoje byloje taikant laikinąsias apsaugos... 33. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, į bylą nėra pateikta įrodymų,... 34. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir... 35. Nepagrįstas ir apelianto teiginys, jog skundžiama teismo nutartis yra... 36. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakovo skundo argumentų dėl šalių... 37. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos teismo... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį....