Byla 2-1668/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-6453-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl atviro konkurso nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas nutraukti 2010 m. gegužės 21 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos paskelbtą atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir atnaujinti identišką viešąjį pirkimą.

4Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė teismą sustabdyti pakartotinio pirkimo „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“, paskelbtą 2010 m. gegužės 21 d., vykdymą.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 14 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

6Teismas nurodė, kad ieškovas pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė aplinkybėmis, kurias įvertinti galima tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismas pažymėjo, kad, ieškovo teigimu, 2010 m. gegužės 21 d. paskelbtas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ konkursas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismo teigimu, ar Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos paskelbtas pakartotinis atviras konkursas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ yra teisėtas, galima nuspręsti tik iš esmės išnagrinėjus bylą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija, skelbdamas pakartotinį viešąjį pirkimą, vadovavosi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 7-55, kuriuo nustatoma rinkliavos įvedimo data – 2010 m. spalio 1 d. ir šiuo pagrindu nuo minėtos datos už atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas bus mokama iš savivaldybės biudžeto, o lėšos apmokėjimui bus surenkamos iš atliekų turėtojų. Dėl to teismas konstatavo, kad atsakovas privalėjo vykdyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kurio pagrindu ir buvo paskelbtas pakartotinis viešasis pirkimas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo teises galės ginti pareikšdamas ieškinį dėl paskelbto pakartotinio viešojo konkurso rezultatų, jei jie jo netenkins. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir teismo procesui užsitęsus, gali būti pažeistas viešasis interesas, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra atmestinas.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

81. Teismas nevertino ir neatsižvelgė į reikšmingas ieškovo nurodytas aplinkybes dėl ginčo konkurso vykdymo, pagrindžiančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

92. Teismas nepagrįstai nurodė, jog taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra būtinybės, nes ieškovas galės kreiptis dėl paskelbto pakartotinio konkurso rezultatų apskundimo, jei jie netenkins, ir tokiu būdu galės apginti savo pažeistas teises. Nagrinėjamu atveju yra būtina stabdyti pakartotinio pirkimo vykdymą iki bus išnagrinėta ši civilinė byla, kadangi priešingu atveju teismo sprendimas netektų prasmės ir negalėtų būti vykdomas, nes atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas Ukmergės rajono savivaldybėje būtų neteisėtai įvykdytas pagal pakartotinį pirkimą.

103. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepagrįstai pasisakė ir vertino esmines ginčo aplinkybes – neištyrus įrodymų ir nepateikus atsiliepimo atsakovui konstatuota, kad atsakovas vadovavosi 2010 m. balandžio 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-55 ir dėl to priėmė tinkamą sprendimą dėl pakartotinio konkurso skelbimo.

11Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

12Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

13Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 21 d. paskelbto atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“. Bylos duomenys patvirtina, kad pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pakartotinio pirkimo „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“, paskelbto 2010 m. gegužės 21 d., vykdymą. Pažymėtina, kad specialusis įstatymas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais yra Viešųjų pirkimų įstatymas. Minėtame įstatyme numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio penktoji dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

14Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepagrįstai nevertino ir neatsižvelgė į reikšmingas ieškovo nurodytas aplinkybes dėl ginčo konkurso vykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra sprendžiamas ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas, kuris išsprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės. Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto nurodytos aplinkybės dėl ginčo konkurso vykdymo yra susijusios su ginčo iš esmės išsprendimu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šių aplinkybių nevertino.

16Teisėjų kolegijos nuomone, taikius byloje ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 21 d. paskelbto atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi galėtų būtų pažeista Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų teisė į švarią aplinką. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad pagal į bylą pateiktą minėto atviro konkurso techninę specifikaciją atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais tikslas yra užtikrinti, kad atliekų tvarkymo paslaugos atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius, higienos reikalavimus, kad būtų įgyvendinti Ukmergės rajono savivaldybės ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planai, kad būtų įgyvendintas visuotinumo principas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantas atskirajame skunde ir teigia, kad viešasis interesas taikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeistas, kadangi atsakovo atstovas 2010 m. gegužės 18 d. teismo posėdyje patvirtino, jog yra pratęsta atliekų tvarkymo sutartis su esamu tiekėju, tačiau į bylą nepateikti duomenys, patvirtinantys, iki kada minėta sutartis yra pratęsta. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylos duomenis, nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, todėl nėra pagrindo sustabdyti viešo pirkimo procedūrų vykdymą ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai