Byla 2-2213-260/2011
Dėl sandorio pripažinimo negaliojanciu ir restitucijos taikymo pagal ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Rodiklis“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rudupis“ , ir n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams R. S. ir E. K., atsakovo atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla Nr.2-2213-260/2011 del sandorio pripažinimo negaliojanciu ir restitucijos taikymo pagal ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Rodiklis“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rudupis“ , ir n u s t a t e :

4Ieškovas BUAB „Rodiklis“ ieškiniu (b.l. 3-9) praše pripažinti tarp ieškovo UAB „Rodiklis“ ir atsakovo UAB „Rudupis“ 2009-08-14 Taikos sutartimi iforminta 2000 vienetu paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju pardavimo sandori niekiniu ir negaliojanciu nuo sudarymo dienos, taikyti restitucija natura, t. y. sugražinti šalis i anksciau buvusia padeti - gražinti ieškovui UAB „Rodiklis“ 2000 vienetu paprastuju UAB „Kauno fonas“ akciju bei priteisti iš atsakovo UAB „Rudupis“ bylinejimosi išlaidas.

5Ieškovas nurode, jog 2009-08-14 ieškovas ir atsakovas sudare Taikos sutarti (b.l. 17), pagal kuria ieškovas už skola perleido atsakovui 2000 vienetu paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju už 100 000 Lt. 2009-08-14 buvo išrašyta akciju pardavimo PVM saskaita faktura Nr. RRR087779 (b.l. 18). Tokiu budu Taikos sutartimi buvo iformintas akciju pardavimas atsakovui ir šaliu tarpusavio skolu iskaitymas, kadangi Taikos sutarties sudarymo diena ieškovas buvo skolingas atsakovui 381 115,68 Lt. Taikos sutartimi šalys iskaite turimus vienarušius priešpriešinius reikalavimus - ieškovo skola atsakovui sumažinta akciju pardavimo kaina, t. y. 100 000 Lt. Ieškovas atkreipe demesi, jog Taikos sutarties sudarymo metu ieškovui priklause 4000 vnt., t. y. 100 proc. paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju. 2004 m. ieškovui priklause 2000 vnt. paprastuju vardiniu akciju (b.l. 19). 2006-08-08 vertybiniu popieriu pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2006-08-08 (b.l. 20) ieškovas už 1 500 000 Lt isigijo dar 2000 paprastuju vardiniu akciju iš Egidijaus ir Ingridos Trumpu. Atsakovui 2009-08-14 isigijus 50 proc. UAB „Kauno fonas“ akciju, 2009-08-17 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu istatinis kapitalas padidintas ir šiuo metu ieškovui priklauso tik 9,5 proc. imones akciju (vietoj 50 proc. turetu). Kauno apygardos teismo 2009-12-24 nutartimi (b.l. 10-11), kuri isiteisejo 2010-04-06, Lietuvos apeliaciniam teismui paskelbus savo nutarti (b.l. 12-15), ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Ieškovo administratorius 2009-08-14 tarp šaliu pasirašyta Taikos sutarti gincija dviem sandoriu negaliojimo pagrindais: CK 1.80 str. ir CK 6.66 str. Ieškovo nuomone, gincijamas sandoris yra niekinis ir negaliojantis, nes prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms (CK 1.80 str.), pažeidžia CPK 675 str. 1 d. bei LR turto arešto aktu registro istatymo 2 str. 2 d. bei 5 str. 2 d. Kauno apygardos teismo 2009-07-22 nutartimi civ. byloje Nr. B2-2509-555/2009 visam ieškovo turtui buvo pritaikytas areštas, kuris iš turto arešto registro buvo išregistruotas tik 2009-09-17 (b.l. 28, punktas Nr. 29). Be to, nuo 2009 m. pradžios del ieškovo isiskolinimu daugelis kreditoriu kreipesi i teismus su prašymais taikyti ieškovo turtui laikinasias apsaugos priemones, ka patvirtina Centrines hipotekos istaigos Turto areštu registro trumpasis išrašas (b.l. 21-30). Todel ieškovas 2009-08-14 negalejo parduoti UAB „Kauno fonas“ akciju atsakovui, kadangi tuo metu visam jo turtui buvo pritaikytas areštas. Ši aplinkybe tiek ieškovui, tiek atsakovui turejo buti gerai žinoma, kadangi turto areštas buvo iregistruotas viešame turto areštu registre. Ieškovo nuomone, yra visos salygos gincijama sandori pripažinti negaliojanciu ir actio Pauliana (CK 6.66 str.) pagrindu. Pirma, reikšdamas ši ieškini, administratorius gina ieškovo ir jo kreditoriu interesus (IBI 11 str. 3 d. 14 p.) bei vykdo IBI 11 str. 3 d. 8 p. jam nustatyta ipareigojima. Antra, ieškovas sudaryti gincijamo sandorio neprivalejo, nes nebuvo jokios sutarties, istatymo ar teismo sprendimo, kuris butu ipareigojes šalis sudaryti gincijama sutarti (LAT civ. b. Nr. 3K-3-17/2006). Trecia, ieškovas, budamas nemokus, suteike pirmenybe kitam kreditoriui. Ieškovo nemokuma patvirtina tai, kad jau nuo 2009 m. pradžios ieškovas nebuvo pajegus atsiskaityti su darbuotojais (nebuvo mokamas darbo užmokestis), nuo 2008 m. pabaigos nebuvo mokami VSDFV Kauno skyriui ir Kauno AVMI moketini mokesciai (b.l. 38-39), ieškovui nuo 2009 m. pradžios ivairiu kreditoriu prašymais daugiau nei 40 kartu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones (b.l. 40). Bendra pirmos ir antros eiles kreditoriu finansiniu reikalavimu suma, patvirtinta Kauno apygardos teismo 2010-07-27 nutartimi (b.l. 31-37), sudaro atitinkamai 3 392 121,79 Lt ir 2 800 094,55 Lt, o trecios eiles kreditoriu finansiniu reikalavimu suma - 18 489 895,07 Lt. Ieškovas, budamas nemokus, už ženkliai mažesne nei isigijimo kaina (pirko už 1,5 mln. Lt, pardave už 100 tukst. Lt) perleido atsakovui 2000 vnt. paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju bei atliko skolu iskaityma, taip iš dalies patenkindamas tik vieno kreditoriaus reikalavimus. Gincijamu sandoriu buvo neteisetai suteikta pirmenybe vienam iš paskutines eiles kreditoriu, tokiu budu pažeidžiant interesus kreditoriu, kuriu reikalavimai pagal IBI 35 str. turetu buti tenkinami pirmiau. Gincijamu sandoriu kreditoriu teises buvo pažeistos ir kitaip, kadangi ieškovas gincijamu sandoriu kartu susitare ir iskaite atsakovo vienarušius priešpriešinius reikalavimus. Tokiu budu realiai pinigu (lešu) negauta, taciau apsunkinta kitiems kreditoriams patenkinti savo finansinius reikalavimus. Neteisetai perleidus teismo areštuota turta, kreditoriai neteko galimybes ivykdyti teismo sprendimu, išsiieškoti priteistas sumas, kadangi piniginiu lešu gauta nebuvo, o turto mase, iš kurios butu galima vykdyti išieškojimus, sumažejo. Ketvirta, atsakovas negali buti laikomas sažininga sandorio šalimi, kadangi jam negalejo buti nežinoma ieškovo finansine padetis bei ieškovo turto arešto aplinkybes. Pats atsakovas 2009-05-04 atsiunte ieškovui pranešima Nr. 570 del piniginiu prievoliu vykdymo ir ketinimo kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo (b.l. 41). Negaledamas kitaip patenkinti savo kreditoriniu reikalavimu, atsakovas, elgdamasis nesažiningai, patenkino dali savo kreditoriniu reikalavimu gaves iš ieškovo 2000 vnt. UAB „Kauno fonas“ akciju. Penkta, administratorius apie sandorius sužinojo po 2010-04-06, t. y. po dokumentu jam perdavimo (IBI 11 str. 3 d. 8 p.), todel nustatytas vienu metu ieškinio senaties terminas nepraleistas. Kadangi gincijamos Taikos sutarties 6 p. numatyta, jog ši sutartis yra pagrindas ir skolos iskaitymo operacijoms iforminti, ieškovo nuomone, gincijama sandori pripažinus negaliojanciu CK 1.80 ir CK 6.66 str. pagrindais, negaliojanciu laikytinas šaliu susitarimas del iskaitymo.

6Atsiliepimu i ieškini (b.l.49-53) atsakovas UAB „Rudupis“ praše ieškini atmesti. Atsakovas nurode, kad apie ieškovo turto arešta atsakovui nebuvo žinoma, todel jis laikytinas sažininga sandorio šalimi. 2009-09-17 turto arešto aktas buvo išregistruotas teismo nutartimi, kuria atsisakyta iškelti ieškovui bankroto byla. Atsižvelgdamas i tai, kad bankroto byla nebuvo iškelta ir turto arešto aktas buvo išregistruotas, atsakovas mano, jog gincijamas sandoris neturejo ir negalejo tureti jokios itakos ieškovo kreditoriu interesams, todel nepažeide jokiu imperatyviu istatymo normu. Atsakovo nuomone, gincijamas sandoris neturejo neigiamos itakos ieškovo turtinei padeciai, priešingai – ieškovas gincijamu sandoriu išvenge atsakovo ketinamo inicijuoti bankroto proceso ir galejo toliau netrukdomai vykdyti savo ukine-komercine veikla, uždirbti pajamas. Velesni bankroto bylos iškelima ieškovui leme ne gincijamas sandoris, o kitos priežastys. Ieškovas nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, jog, sudarius ginco sandori, ieškovas tapo nemokus ar jo turtas gerokai sumažejo, del ko imones kreditoriai prarado galimybe patenkinti savo reikalavimus visiškai ar iš dalies. Tai, jog sandorio sudarymo metu ir po jo ieškovas nebuvo nemokus, patvirtina aplinkybe, jog kreditoriaus UAB „Spaudos praktika“ inicijuota bankroto byla ieškovui nebuvo iškelta, ieškovui patenkinus kreditoriaus reikalavimus. Ieškovas neirode, kad gincijamo sandorio sudarymo metu ieškovas turejo kreditoriu - ieškovo pateikti irodymai patvirtina tik isiskolinima valstybes biudžetui 2009-03-31 bei isiskolinima valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2009-07-01. Todel kyla pagristu abejoniu, ar šie isiskolinimai buvo ir gincijamo sandorio sudarymo metu, t. y. 2009-08-14. Ieškovas taip pat nepateike duomenu apie tai, ar ieškovas sandorio sudarymo metu turejo kito turto kreditoriu reikalavimams patenkinti. Nustacius, kad tokio turto buvo, nebutu jokio pagrindo konstatuoti kreditoriu teisiu pažeidimo. Atsakovo nuomone, ieškovas neirode nei vieno CK 6.67 str. išvardinto atsakovo nesažiningumo prezumpcijos atvejo, nors atsakovo nesažininguma ne galimomis prielaidomis, o konkreciais faktais privalo irodyti butent ieškovas. Byloje nera jokiu duomenu apie tai, kad atsakovui buvo žinoma ar turejo buti žinoma apie ieškovo turtine padeti, jam inicijuota bankroto byla bei taikytas laikinasias apsaugos priemones. Vadinasi, ieškovas nepaneige atsakovo sažiningumo prezumpcijos. Atsakovas nurodo, jog ieškovas taip pat nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, jog gincijamu sandoriu nustatyta akciju pardavimo kaina neatitiko ju realios vertes (CPK 118 str.). CK 6.313 str. 1 d. numato, jog parduodamo daikto kaina nustatoma šaliu susitarimu. Šiuo atveju nera jokio teises akto, kuris butu ribojes šaliu teise susitarti del akciju pardavimo kainos. Atsakovo nuomone, šioje byloje restitucija negali buti taikoma, kadangi sandorio pripažinimas negaliojanciu neturi itakos sažiningu treciuju asmenu teisems i turta, kuris buvo pripažinto negaliojanciu sandorio objektas (CK 6. 66 str. 5 d., 6.153 str. 1 d., LAT 2006-11-13 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-497/2006). Netgi tuo atveju, jeigu sandoris vis delto butu pripažintas negaliojanciu, teismas privalo išsiaiškinti svarbias restitucijos taikymui aplinkybes, pavyzdžiui, ar galima taikyti restitucija natura ir pan. Vadovaujantis CK 6.145 str. 2 d., teismas gali netaikyti restitucijos, jeigu del jos taikymo vienos iš šaliu padetis nepagristai ir nesažiningai pablogetu, o kitos atitinkamai pageretu. Atsakovas, siekdamas sumažinti ieškovo skola, nupirko ieškovo siulytas akcijas. Restitucijos taikymas šiuo konkreciu atveju prieštarautu sažiningumo, teisingumo ir protingumo principams, nes nepagristai pablogintu atsakovo turtine padeti.

7Dublike (b.l. 59-61) ieškovas nurode, kad palaiko ieškini ir prašo ji tenkinti. Ieškovas teigia, kad atsakovas turetu buti pripažintas nesažininga sandorio šalimi, kadangi apie ieškovo turtui taikomus areštus buvo skelbiama Turto areštu registre, kuris yra viešai prieinama duomenu baze, todel atsakovas turejo žinoti, kad ieškovas turi daug kreditoriu ir toks sandoris galimai pažeidžia ju teises. Turejimas žinoti aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidometi, todel nepagristas neveikimas vertinamas kaip nesažiningas elgesys (LAT civ. b. Nr. 3K-3-361/2009). Be to, pats atsakovas 2009-05-04 Pranešimu kreipesi i ieškova su reikalavimu sumoketi isiskolinima, priešingu atveju grasindamas kelti jam bankroto byla. Tokie atsakovo veiksmai ieškovo atžvilgiu akivaizdžiai rodo, jog jis žinojo, kad skolininkas (ieškovas) turi mokumo problemu, taigi, ir kitu kreditoriu, ir savo isipareigojimu atsiskaityti jis nebegales ivykdyti, o vienintelis budas gauti savo reikalavimo patenkinima - perimti ieškovo turta. Gincijamoje sutartyje nurodyta, jog ji sudaroma tikslu išvengti bankroto bylos iškelimo ieškovui, o isiskolinimas dengiamas turtu. Ieškovas, sudarydamas gincijama sandori, jau buvo nemokus (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-364/2010; LAT 2010-11-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-485/2010). Gincijamos sutarties sudarymo metu ieškovas ukines veiklos jau nebevykde, jo isiskolinimai tik didejo, jo turtui kreditoriu prašymu buvo taikomos laikinosios apsaugos priemones, todel ieškovas (jo vadovas), kaip nebegalintis vykdyti prisiimtu isipareigojimu, turejo imtis priemoniu visu kreditoriu interesus apsaugoti ir kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo imonei. Administratorius del civilines ir baudžiamosios imones vadovo atsakomybes artimiausiu metu kreipsis i teisma ir teisesaugos institucijas. Lenteleje (b.l. 40) nurodyti kreditoriai, kurie gincijamo sandorio metu buvo ieškovo kreditoriai, o ju kreditoriams reikalavimams užtikrinti ieškovo turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones. Šiu kreditoriu finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti - jie patvirtini ieškovo bankroto byloje. Iš VMI 2010-11-04 rašto Nr. 2010/11/04-1R ( faktinis 2010-11-26 rašto numeris: (15.4-14)-K-17395) (b.l.62) matyti, kad gincijamo sandorio metu ieškovas buvo skolingas VMI 1 143 458,31 Lt mokesciu, 120 950,62 Lt - delspinigiu (2010-08-31). Laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2009-10-01 Ieškovo skola VSDFV Kauno skyriui padidejo nuo 291 937,03 Lt iki 469 582,19 Lt. Šis isiskolinimas nebuvo dengiamas, VSDFV Kauno skyriaus finansinis reikalavimas ieškovo bankroto byloje sudaro 896 614,85 Lt. Todel darytina išvada, kad ieškovas, budamas tokioje finansineje padetyje ir patenkindamas tik vieno kreditoriaus finansini reikalavima - atsiskaitydamas turtu, pažeide kitu kreditoriu interesus. LR buhalterines apskaitos istatymo 4 str. 1 d. numato, jog ukio subjektai apskaita tvarko taip, kad apskaitos informacija butu tinkama ir objektyvi. Pagal ieškovo buhalterines apskaitos programa atsakovui parduotu akciju ju perdavimo diena (2009-08-14) verte buvo - 190 000 Lt (b.l. 63). Tuo tarpu atsakovui jos parduotos už ženkliai mažesne kaina - 100 000 Lt.

8Atsakovas UAB „Rudupis“ tripliko nepateike. Atsakovui nepateikus šio privalomo procesinio dokumento, teismas nelaike galimu priimti sprendima už akiu, pripažino, jog pagristam ir teisetam sprendimui priimti reikalinga papildomai aiškintis faktines bylos aplinkybes.

9Nagrinejant byla teismo posedyje ieškovo atstovai praše ieškini patenkinti. Atsakovo atstovas i teismo posedi neatvyko be svarbios priežasties, papildomu irodymu atsakovas nepateike.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje šaliu paaiškinimais, pateiktais procesiniuose dokumentuose, ieškovo atstovu teismo posedžio metu pateiktais paaiškinimais, taip pat rašytiniais irodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspresti faktines aplinkybes:

122009 m. rugpjucio 14 d. ieškovas UAB „Rodiklis“ ir atsakovas UAB „Rudupis“ sudare Taikos sutarti (b.l. 17), kuria UAB „Rodiklis“ perdave už 100000 Lt skola uždarajai akcinei bendrovei „Rudupis“ 2000 vnt. paprastuju vardiniu uždarosios akcines bendroves „Kauno fonas“ akciju. Pacioje Taikos sutartyje ja sudariusios šalys numate, kad ši sutartis yra pagrindu Akciju pardavimo ir skolos iskaitymo ukinems operacijoms apskaityti. Taikos sutartyje šalys taip pat konstatavo, kad skolininkas UAB „Rodiklis“ akcijas perduoda už skolas, siekdamas išvengti bankroto bylos iškelimo.

132009 m. liepos 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilineje byloje Nr. B2-2509-555/2009 , kaip matyti iš Centrines hipotekos istaigos informacijos (b.l.21-30; 29 punktas) visam ieškovo turtui iki isiteises teismo nutartis del bankroto bylos iškelimo uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“ buvo pritaikytas areštas, jis buvo iregistruotas Turto arešto aktu registre 2009 07 22 (Turto arešto akto numeris: 0609001746), iš turto arešto registro buvo išregistruotas tik 2009-09-17.

142009 12 24 Kauno apygardos teismas iškele bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“ (b.l. 10-11).

15Pamineta 2009 08 14 Taikos sutartimi sudaryta akciju pardavimo už skolas sandori pripažinti negaliojanciu prašo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Rodiklis“ administratorius, nurodydamas, kad jis tai daro CK 1.80 straipsnyje numatytu pagrindu, t.y. kaip imperatyvioms istatymu normoms prieštaraujanti sandori, taip pat CK 6.66 str. numatytu pagrindu (actio Pauliana), gindamas visu bankrutuojancios bendroves kreditoriu interesus, kaip sandori, sudaryta pažeidžiant kreditoriu teises, kurio skolininkas neprivalejo sudaryti.

16Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytos pagrindines bankrutuojancios imones administratoriaus funkcijos, teises ir pareigos, konkreciai jos 8 punktas nustato, kad administratorius patikrina bankrutuojancios imones sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 menesiu laikotarpi iki bankroto bylos iškelimo, ir pareiškia ieškinius imones bankroto byla nagrinejanciame teisme del sandoriu, priešingu imones veiklos tikslams ir (arba) galejusiu tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojanciais. Taigi imoniu bankroto istatymas nereglamentuoja konkreciu sandoriu pripažinimo negaliojanciais pagrindu, o tik akcentuoja, jog tokiais gali buti tik tie sandoriai, kurie priešingi imones veiklos tikslams ir galimai turejo itakos imones mokumui. Teismu praktikoje pripažistama, kad bankrutuojancios imones administratorius, gindamas visu bankrutuojancios imones kreditoriu interesus, prieš bankroto bylos iškelima sudarytus šios imones sandorius gali gincyti visais CK nustatytais sandoriu negaliojimo pagrindais, tarp ju – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB bankui „Hansa-LTB“, UAB „Gamatonas“ ir kt, bylos Nr. 3K-3-917/2003).

17Teismas vertina, kad pagristas yra ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojancia tarp šaliu 2009 08 14 sudaryta Taikos sutarti, kuria susitarta del UAB „Kauno fonas“ akciju perleidimo už skolas, kaip sandori prieštaraujanti imperatyvioms istatymo normoms. Kauno apygardos teismui 2009 07 22 nutartimi areštavus visa UAB „Rodiklis“ turta , leidžiant atsiskaityti tik su ieškovu UAB „Spaudos praktika“ , akivaizdu, kad teismas taike laikinasias apsaugos priemones, numatytas Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Turto arešto aktu registro istatymo 2 straipsnio 1 dalis nustato: „Turto areštas - istatymu nustatyta tvarka ir salygomis taikomas priverstinis nuosavybes teises i turta arba atskiru šios teises sudetiniu daliu - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti irodymus, civilini ieškini, galima turto konfiskavima, taip pat baudu bei nesumoketu imoku išieškojima, kreditoriu reikalavimu patenkinima, kitu reikalavimu ir isipareigojimu ivykdyma“.

18Atsakovas atsiliepime nurodo, kad jam Taikos sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma apie uždarosios akcines bendroves „Rodiklis“ turto arešta. Teismas pripažista ši atsakovo argumenta nepagristu, nes Turto arešto aktu registro istatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, kad turto arešto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jei turto areštas yra iregistruotas turto arešto aktu registre. UAB „Rodiklis“ turto areštas buvo iregistruotas 2009 07 22.

19Kadangi ieškovo gincijamas sandoris prieštaravo imperatyvioms istatymo normoms, pripažintina, kad 2009 08 14 Taikos sutartis, sudaryta tarp UAB „Rodiklis“ ir UAB „Rudupis“, yra niekinis sandoris ir negalioja nuo jo sudarymo momento (CK 1.80 str.). Pripažinus, kad paminetas sandoris negalioja, taikytina restitucija, t.y. pripažintina, jog kiekviena sandorio šalis privalo gražinti kitai sandorio šaliai visa, ka yra gavusi pagal toki sandori (CK 1.80 str. 2 d.).

20Ieškovas pareiške reikalavima ta pati sandori pripažinti negaliojanciu ir kitu - CK 66 str. (actio Pauliana) numatytu pagrindu. Šiame straipsnyje itvirtintos ir teismu praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo salygos: 1) kreditorius turi tureti neabejotina ir galiojancia reikalavimo teise; 2) gincijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nera suejes vieneriu metu ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalejo sudaryti gincijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesažiningas, nes žinojo ar turejo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) treciasis asmuo, sudares su skolininku atlygintini dvišali sandori, buvo nesažiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas i perleista pagal gincijama sandori turta (ar jo verte) tiek, kiek butina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Liuto vaistine“ v. UAB „Optivita“, bylos 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojanciu CK 6.66 straipsnio pagrindu butinas šiu nurodytu salygu visetas. Nustacius, kad nera bent vienos iš nurodytu salygu, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojanciu.

21Teismas vertina, kad nera irodyta, jog gincijamo sandorio skolininkas UAB „Rodiklis“ neprivalejo sudaryti tokio sandorio. Iš Taikos sutarties turinio matyti, kad jis buvo skolingas kreditoriui UAB „Rudupis“, taigi privalejo atsiskaityti. Taip pat negalima pripažinti irodytu, jog kreditorius UAB „Rudupis“ buvo nesažiningas. Pagal CK 6.66 straipsnio prasme gincijamo sandorio šalys laikytinos nesažiningomis, jeigu jos žinojo ar turejo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitu kreditoriu teises.

22Nenustacius dvieju paminetu salygu, nera pagrindo tenkinti ieškini CK 6.66 straipsnyje numatytu pagrindu.

23Ieškovas nors byloje ir pareiške prašyma priteisti jo turetas bylinejimosi išlaidas iš atsakovo, bylos nagrinejimo metu nepateike irodymu apie turetu išlaidu dydi. Todel šio ieškovo prašymo teismas netenkina.

24Iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos – 3000 Lt žyminis mokestis, nuo kurio sumokejimo paduodant ieškini ieškovas kaip bankrutuojanti imone atleistas istatymu, ir 16,53 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu (CPK 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškini patenkinti.

27Pripažinti 2009 m. rugpjucio 14 d. sudaryta tarp UAB „Rodiklis“ ir UAB „Rudupis“ Taikos sutarti, kuria buvo parduota už skolas 2000 vnt. paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju, niekiniu ir negaliojanciu sandoriu nuo jo sudarymo momento.

28Taikyti restitucija, t.y. sugražinti šalis i padeti, buvusia iki 2009 08 14 sandorio sudarymo: priteisti iš atsakovo UAB „Rudupis“ ieškovui bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“ 2000 vnt. paprastuju vardiniu UAB „Kauno fonas“ akciju, pripažistant, kad atsakovas UAB „Rudupis“ turi teise reikšti 100000 Lt kreditorini reikalavima bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“.

29Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Rudupis“ (i.k. 134465249) 3016,53 Lt (tris tukstancius šešiolika litu ir 53 centus) bylinejimosi išlaidu i valstybes biudžeta. (Moketi Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Finansu ministerijos (i.k. 188659752) i biudžeto surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB bankas „Swedbank“ (banko kodas 7300), imokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams R. S. ir 4. Ieškovas BUAB „Rodiklis“ ieškiniu (b.l. 3-9) praše pripažinti tarp... 5. Ieškovas nurode, jog 2009-08-14 ieškovas ir atsakovas sudare Taikos sutarti... 6. Atsiliepimu i ieškini (b.l.49-53) atsakovas UAB „Rudupis“ praše ieškini... 7. Dublike (b.l. 59-61) ieškovas nurode, kad palaiko ieškini ir prašo ji... 8. Atsakovas UAB „Rudupis“ tripliko nepateike. Atsakovui nepateikus šio... 9. Nagrinejant byla teismo posedyje ieškovo atstovai praše ieškini patenkinti.... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje šaliu paaiškinimais, pateiktais procesiniuose dokumentuose, ieškovo... 12. 2009 m. rugpjucio 14 d. ieškovas UAB „Rodiklis“ ir atsakovas UAB... 13. 2009 m. liepos 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilineje byloje Nr.... 14. 2009 12 24 Kauno apygardos teismas iškele bankroto byla uždarajai akcinei... 15. Pamineta 2009 08 14 Taikos sutartimi sudaryta akciju pardavimo už skolas... 16. Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytos pagrindines... 17. Teismas vertina, kad pagristas yra ieškovo reikalavimas pripažinti... 18. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad jam Taikos sutarties sudarymo metu nebuvo... 19. Kadangi ieškovo gincijamas sandoris prieštaravo imperatyvioms istatymo... 20. Ieškovas pareiške reikalavima ta pati sandori pripažinti negaliojanciu ir... 21. Teismas vertina, kad nera irodyta, jog gincijamo sandorio skolininkas UAB... 22. Nenustacius dvieju paminetu salygu, nera pagrindo tenkinti ieškini CK 6.66... 23. Ieškovas nors byloje ir pareiške prašyma priteisti jo turetas bylinejimosi... 24. Iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos – 3000 Lt žyminis mokestis,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270... 26. Ieškini patenkinti.... 27. Pripažinti 2009 m. rugpjucio 14 d. sudaryta tarp UAB „Rodiklis“ ir UAB... 28. Taikyti restitucija, t.y. sugražinti šalis i padeti, buvusia iki 2009 08 14... 29. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Rudupis“ (i.k.... 30. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...