Byla e2-43757-294/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Juliui Sakalauskui, atsakovo atstovui J. S.,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui UADB Compensa Vienna Insurance Group dėl žalos atlyginimo

Nustatė

5ieškovas ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 183,62 EUR žalos atlyginimo regreso tvarka, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ERGO Insurance SE, veikiantis per Lietuvos filialą, 2014 m. liepos 28 d. su UAB „ANTAGUTE“ (draudėju) sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį. Pagal šią sutartį nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2015 m. liepos 18 d. buvo apdraustas ir draudėjo naudojamas automobilis Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ). Šios sutarties galiojimo metu - 2014 m. rugpjūčio 7 d. buvo gautas draudėjo pranešimas, kad apdraustas automobilis Fiat Ducato buvo apgadintas eismo įvykio metu, kuomet automobilis VW Golf, valstybinis numeris ( - ) atsitrenkė į jo galinės dalies dešinę pusę. Kadangi tarp eismo įvykio dalyvių nebuvo ginčo kas yra atsakingas už šio eismo įvykio sukėlimą, jie užpildė Eismo įvykio deklaraciją , kurioje kaltę dėl įvykusio prisiėmė automobilio VW Golf vairuotoja. Pateikus apdraustą automobilį Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ) apžiūrai, ieškovas surašė jo Apžiūros - defektų aktą , sudarė numatomų remonto darbų Sąmatą bei apie apskaičiuotą 183,62 Eur draudimo išmoką informavo draudėją. Ieškovas, įgyvendindamas jam įstatymo numatytą subrogacijos teisę, 2015 m. rugsėjo 17 d. pretenzija kreipėsi į atsakovą, kaip į atsakingą už eismo įvykio sukėlimą transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę apdraudusį draudiką, reikalaudamas atlyginti patirtą žalą, tačiau atsakovas tenkinti ieškovo reikalavimą 2015 m. lapkričio 2 d. atsakymu į pretenziją atsisakė, tokį savo sprendimą motyvuodamas vienerių metų ieškinio senaties termino praleidimu.

6Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas anksčiau kreipėsi į atsakovą 2015-09-17 su pretenziniu reikalavimu atlyginti 765,60 EUR dydžio žalą, tačiau visos šios sumos šiuo ieškiniu ieškovas nereikalauja. Ieškovas nepateikia į bylą jokių duomenų, kad jis anksčiau kreipėsi į atsakovą būtent dėl 183,62 EUR dydžio žalos atlyginimo, o pastaroji suma nėra įskaitoma į 765,60 EUR reikalavimo sumą. Byloje nėra sąmatos, grindžiančios 765,60 EUR sumą, tačiau tokią sąmatą atsakovas yra gavęs su pretenziniu reikalavimu. Lyginant tarpusavyje šias dvi sąmatas (183,62 EUR ir 765,60 EUR), jos jokia dalimi nesutampa, yra parengtos skirtingų darbuotojų, skirtingu metu, todėl jos apskaičiuoja skirtingos apimties žalas ir skirtingus reikalavimus. Šią aplinkybę pagrindžia ir ieškovo prie ieškinio pateikiamas pranešimas nukentėjusiam asmeniui, kuriame jis nedviprasmiškai nurodo, kad prie deklaruojamo įvykio bus priskiriamas kitas šios transporto priemonės apgadinimas, kuris, kaip reikia manyti, yra nesusijęs su deklaruojamu eismo įvykiu. Taigi ieškovas šiuo ieškiniu nereikalauja visos 765,60 EUR žalos atlyginimo, kuris anksčiau atsakovui buvo pareikštas pretenziniu reikalavimu, kadangi tai yra su šiam ginčui aktualiu įvykiu nesusijusio įvykio žalos paskaičiavimas. Taigi ieškovas iki šio ieškinio pareiškimo nėra pareiškęs pretenzinio reikalavimo 183,62 EUR dydžio žalai atlyginti ir pirmą kartą tokios žalos atlyginimo reikalauja pareikšdamas šį ieškinį teisme. Prašo taikyti ieškinio senatį, kuri, atsakovo nuomone, yra praleista.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ieškinio senaties terminas yra nepraleistas.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

9Ieškinys atmestinas

10Bylos medžiaga bei surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2014 m. liepos 28 d. su UAB „ANTAGUTE“ (draudėju) sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį. Tai patvirtina teismui pateiktas draudimo liudijimas Nr. 710-850-1402063. Pagal nurodytą draudimo sutartį nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2015 m. liepos 18 d. buvo apdraustas automobilis Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ). 2014 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas gavo draudėjo pranešimą, kad apdraustas automobilis Fiat Ducato buvo apgadintas eismo įvykio metu, kuomet automobilis VW Golf, valstybinis numeris ( - ) atsitrenkė į jo galinės dalies dešinę pusę.

11Prieš sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo pasisakytina dėl ieškinio senaties taikymo.

12CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties tikslas – sudaryti realią galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę.

13Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai.

14Ieškovas ir atsakovas skirtingai traktuoja taikytinos ieškinio senaties terminą.

15Atsakovo atstovo nuomone turi būti taikomas CK 1.125 str. 7 d. įtvirtintas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams, o ieškovo atstovo nuomone taikytinas to paties straipsnio 8 d. sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

16Siekiant nustatyti, koks konkretus ieškinio senaties terminas taikytinas atitinkamam ginčui, reikalinga kvalifikuoti šalių teisinius santykius ir nustatyti ieškinio dalyką, t. y. pagrindinis ieškinio dalykas yra labiau susijęs su Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi, jos aiškinimu ar vykdymu, ar labiau susijęs su žalos atlyginimo dėl deliktinių teisinių santykių.

17Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d. nustatyta, kad asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui.

18Bylos nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos pagrindu, todėl jo reikalavimo teisė į atsakovą gali būti įgyvendinama tik tokia pačia apimtimi ir įstatymų nustatyta tvarka kaip ir žalą patyrusio asmens, kuriam buvo išmokėta draudimo išmoka. Todėl darytina išvada, kad ieškovui yra privalomi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo reikalavimai, o ginčo šalis sieja privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai, nes ieškovo reikalavimo teisės į atsakovą įgyvendinimas yra susijęs su pastarojo prievole, kylančia iš Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, o tai reiškia, kad ieškovo reikalavimo teisei į atsakovą yra taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.).

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą vieningą praktiką deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo reguliavimo rėmuose susiklosto tais atvejais, kai draudikas įgyja regreso teisę į transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustos transporto priemonės valdytoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2009), tačiau, vieno draudiko reikalavimo į kitą žalą padariusio asmens draudiką atsiradusio subrogacijos pagrindu įgyvendinimui yra nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Toks pat aiškinimas pateiktas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje. Todėl konstatuotina, kad šiame bylos dalyvių ginče turėtų būti taikomas CK1.125 str. 7 d. nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

20Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

21Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais (dokumentais, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokiais raštais, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai) , daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 1 ir 2 dalys; 197 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kartu akcentuotina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

23Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas kiekvienoje byloje turi spręsti atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000-09-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000), taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CPK 11 str. 6 d., CK 1.5 str.).

24Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Ieškovo paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

25Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui (profesionaliam ūkio subjektui – draudikui) praleistą ieškinio senaties terminą nėra.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį atsakovui nagrinėjamoje byloje pareiškė praleidęs CK 1.125 str. 7 d. nustatytą sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą (ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo išmokos išmokėjimo, o ieškinys teismui pateiktas 2016-10-11); ieškovas nenurodo jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, jo ieškinys dėl žalos priteisimo atmestinas (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

27Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino neatnaujinus, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu (tik nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, galimas ieškovo byloje pareikštų reikalavimų sprendimas), todėl papildomai neanalizuojamas reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrįstumas ir atskirai dėl jo nepasisakoma.

28Kadangi atmestas pagrindinis ieškovo reikalavimas (dėl žalos atlyginimo), nepriteisiamos ir procesinės palūkanos.

29Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (sumokėtas žyminis mokestis bei atstovavimo išlaidos).

30Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, pastarosios ieškovo ieškinį atmetus nėra priteisiamos iš ieškovo atsakovo naudai (CPK 93, 98 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 259, 263-268, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

32ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Juliui Sakalauskui, atsakovo atstovui... 4. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo ERGO... 5. ieškovas ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 183,62 EUR žalos... 6. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus iš... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko iš esmės... 9. Ieškinys atmestinas... 10. Bylos medžiaga bei surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas... 11. Prieš sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo pasisakytina dėl ieškinio... 12. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko... 13. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių... 14. Ieškovas ir atsakovas skirtingai traktuoja taikytinos ieškinio senaties... 15. Atsakovo atstovo nuomone turi būti taikomas CK 1.125 str. 7 d. įtvirtintas... 16. Siekiant nustatyti, koks konkretus ieškinio senaties terminas taikytinas... 17. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 18. Bylos nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą vieningą praktiką... 20. Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes... 21. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 23. Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio... 24. Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo... 25. Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį... 27. Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino... 28. Kadangi atmestas pagrindinis ieškovo reikalavimas (dėl žalos atlyginimo),... 29. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos... 30. Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 259,... 32. ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, ieškinį... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...