Byla 2A-1838-527/2014
Dėl žalos atlyginimo (trečiasis asmuo „BTA Insurance company“)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Jolitos Cirulienės (pranešėja ir kolegijos pirmininkė) ir Gintauto Koriagino, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. L. apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-164-810/2014 pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovui antstoliui M. L. dėl žalos atlyginimo (trečiasis asmuo „BTA Insurance company“),

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 000 Lt turtinės ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-10-30 atsakovo kontoroje buvo užvestos dvi vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskebtini) pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-27 išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. 2-1266-521/09 dėl 1 100 Lt išieškojimo iš ieškovo išieškotojai I. P. ir vykdomoji byla Nr. (duomenys neskebtini) pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-27 išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. 2-1266-521/09 dėl 3 127 Lt išieškojimo išieškotojai G. Ž.. 2009-11-25 vykdydamas išieškojimą byloje Nr. 2-1266-521/09 atsakovas areštavo ieškovui priklausantį automobilį OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ). Automobilis nebuvo realizuotas, kadangi išieškojimas buvo nukreiptas į ieškovo gaunamą pensiją VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų poskyryje. 2010-11-03 skola vykdomojoje byloje Nr. 2-1266-521/09 dėl 1 100 Lt išieškojimo iš skolininko išieškotojai I. P. buvo išieškota, todėl 2010-11-03 buvo surašytas patvarkymas dėl automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ), arešto panaikinimo, o 2010-12-15 vykdomoji byla užbaigta. 2012-04-02 Jonavos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-618-814/2012 nustatė, kad atsakovas, patvarkymu panaikinęs skolininko turto, t. y. automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. (duomenys neskebtini), areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto registrui, tačiau to nepadarė. Taip pat teismas nurodė, kad iš Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registro 2012-02-08 išrašo matyti, kad ieškovas neįrašytas nė viename turto arešto akte, todėl tai reiškia, kad atsakovas turto arešto registrui jau buvo pranešęs apie OPEL VECTRA, v. Nr. (duomenys neskebtini), arešto panaikinimą ir areštas šiam kilnojamajam turtui jau yra panaikintas, tačiau Centrinės Hipotekos įstaigos turto arešto aktų registro išrašuose akivaizdžiai matyti, jog antstolio M. L. turto areštas įregistruotas 2009-11-25, buvo išregistruotas 2012-02-28, o tuo pačiu pagrindu 2012-03-21 įregistruotas naujas turto areštas, kuris iki dabar nėra išregistruotas. Kadangi atsakovas nepaisė įstatymo tvarka nustatytos pareigos informuoti tiek turto arešto registrą, tiek ieškovą apie 2010-11-03 priimtą patvarkymą, kuriuo areštas turėjo būti panaikintas, ieškovas patyrė turtinę žalą. Atsakovas, neatlikdamas antstoliui priskirtų pareigų, pažeidė ieškovo teisę į nuosavybės teise priklausantį turtą, kadangi ieškovas negalėjo turto realizuoti savo nuožiūra. Ieškovas visais įmanomais būdais stengėsi turtą parduoti, 2012 m. balandžio mėnesį nusprendė parduoti nenaudojamą automobilį, kadangi tuo metu rinkoje buvo itin palanki kaina. Lyginant dabartinę ir tuomet buvusią transporto priemonės kainą, ji sumažėjo 2 000 Lt. Būtinosios sąlygos deliktinei atsakomybei taikyti yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei žalos ir kaltė. Antstolis, patvarkymu panaikinęs automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ) areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto registrui, tačiau šios pareigos neatliko ir dėl šių neteisėtų antstolio veiksmų ieškovas 2012 m. balandžio mėnesį negalėjo perleisti tretiesiems asmenims areštuotos transporto priemonės už 5 000 Lt (automobilio rinkos kaina šiuo metu yra 3 000 Lt), dėl to patyrė žalą, t. y. negavo pajamų, kurias būtų gavęs, jei atsakovas būtų atlikęs įstatymo nurodytą pareigą, taip pat atsakovas neįvykdė įstatyme nurodytos sąlygos elgtis pakankamai rūpestingai ir atsargiai, t. y. atsakovas neįvykdė pareigos informuoti turto arešto registrą apie priimtą 2010-11-03 patvarkymą, todėl ieškovas prarado galimybę disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu ir negalėdamas tinkamu metu parduoti automobilio, patyrė žalą. Atsižvelgiant į patirtus išgyvenimus, suvaržytas teises, neigiamas emocijas ir kita, ieškovas taip pat prašė priteisti jam 1 000 Lt neturtinės žalos.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovas turėtų pagrįsti, kad nepranešimas turto arešto aktų registrui apie vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini)jau panaikintą turto areštą ne tik buvo neteisėtas, bet ir buvo susijęs priežastiniu ryšiu, t. y. sukėlė žalą. Formalus CPK 380 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl pranešimo registrui pažeidimas nesukėlė ieškovui jokių neigiamų pasekmių, vėlesnis pranešimas registrui nesudaro pagrindo aiškinti antstolio veiksmus kaip sukeliančius neigiamas pasekmes ieškovui. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, kad automobilį jis turėjo, jį valdė, juo disponavo 2012 m. balandžio mėn., kuomet automobilį bandė perleisti tretiesiems asmenims. Jonavos rajono apylinkės teismas 2012-04-02 nustatė, kad antstolio veiksmai nesukėlė ieškovui neigiamų padarinių – priešingai, jie apsaugojo patį ieškovą nuo dar didesnių vykdymo išlaidų: teismas pažymėjo, kad nors 2009-11-25 turto arešto akte buvo nurodytas vienas išieškotojas, tačiau turto arešto mastas nustatytas iš dviejų vykdomųjų bylų, bendrai 5 398,20 Lt sumai, kuri turi būti išieškota iš ieškovo dviejų išieškotojų naudai. Dėl to vien nepranešimas turto arešto aktų registrui apie 2010-11-03 patvarkymą nėra ta aplinkybė, kuri sukėlė ar bent galėjo sukelti kokią nors žalą ieškovui. Ieškovas teigia, kad antstoliui nepranešus registrui apie 2010-11-03 patvarkymą, jis prarado galimybę disponuoti savo nuosavybės teise ir patyrė žalą, tačiau ieškovo deklaruojamos tariamos žalos kilimo faktas kildinamas iš dar vėlesnių, 2012–2013 m. laikotarpių, kai galiojo kitas, dar 2012-03-19 priimtas ir nepanaikintas patvarkymas areštuoti tą patį automobilį iš naujo. Areštas automobiliui toliau yra taikomas kitoje antstolio vedamoje vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini), kur ir išieškotojas (G. Ž.), ir išieškoma suma (3 127 Lt) skiriasi nuo bylos, kurioje 2010-11-03 patvarkymu buvo panaikintas 2009-11-25 turto arešto aktas (išieškotoja I. P.). Todėl ieškovas neteisėtus veiksmus kildina iš iki 2012-04-02 neatliktų veiksmų, o žalą – iš 2012-03-19 arešto akto, kurio nereikia išregistruoti ir ieškovas to neprašo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2014-05-14 sprendimu (b. l. 117–121) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, atmetė atsakovo prašymą ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

7Teismas nustatė, kad antstolis M. L. vykdė išieškojimą iš skolininko V. L. (ieškovo) pagal kelis vykdomuosius dokumentus išieškotojų I. P. ir G. Ž. naudai (vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskebtini)ir Nr. (duomenys neskebtini)). Jonavos rajono apylinkės teismas 2012-04-02 nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-618-814/2012) konstatavo, kad antstolis M. L., vykdydamas 1 100 Lt išieškojimą iš skolininko V. L. išieškotojo I. P. naudai pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-27 išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. 2-1266-521/09, 2009-11-25 areštavo skolininkui priklausantį turtą – automobilį OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ) (vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskebtini) l. 12–14). 2010-11-03 skola vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini) pagal Kauno apylinkės teismo 2009-10-27 išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. 2-1266-521 buvo pilnai išieškota, todėl 2010-11-03 buvo surašytas patvarkymas dėl turto, tai yra automobilio OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ), arešto panaikinimo, 2010-12-15 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta (vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskebtini) l. 38–45, 48, 53). Teismas konstatavo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 680 straipsnio 3 dalimi, antstolis M. L., 2010-11-03 patvarkymu panaikinęs skolininko turto, tai yra automobilio OPEL VECTRA areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto registrui, tačiau tai padarė pavėluotai, tik po to, kai skolininkas V. L. 2011-08-30 skundu (prašymu) kreipėsi į teismą. Teismas pažymėjo, kad antstolis M. L. pažeidė CPK 680 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, nepranešdamas turto arešto registrui apie priimtą 2010-11-03 patvarkymą. Iš vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskebtini) medžiagos (b. l. 31–30) teismas nustatė, kad antstolis M. L. 2012-03-20 turto arešto aktu areštavo skolininkui V. L. priklausantį automobilį OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ). Šio turto arešto akto pagrindu buvo įregistruotas turto areštas turto arešto aktų registre.

8Teismas nustatė, kad ieškovas turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą sieja su neteisėtais antstolio veiksmais, kuomet antstolis, priėmęs 2010-11-03 patvarkymą panaikinti automobilio OPEL VECTRA areštą, nepranešė apie turto arešto panaikinimą turto arešto registrui, dėl ko ieškovas negalėjo disponuoti jam priklausančiu automobiliu OPEL VECTRA, jo realizuoti, dėl automobilio kainos sumažėjimo jis patyrė 2 000 Lt turtinę, o taip pat 1 000 Lt neturtinę žalą. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad minėtą automobilį pirkėjui N. R. ketino parduoti 2012 metų kovo mėnesį, tai yra tuo metu, kai turto areštas, taikytas šiam turtui 2009-11-25 turto arešto aktu, buvo išregistruotas turto arešto aktų registre. Todėl teismas konstatavo, kad priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytos žalos ir antstolio neteisėtų veiksmų neišsiunčiant pranešimo turto arešto aktų registrui apie 2010-11-03 priimtą patvarkymą panaikinti automobilio OPEL VECTRA areštą, nėra. Kadangi nebuvo įrodyta, jog antstolio neteisėti veiksmai, konstatuoti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-04-02 nutartimi, sąlygojo turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą, teismas dėl kitų anstolio civilinės atsakomybės sąlygų nepasisakė ir laikė, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas, todėl jį atmetė.

9Teismas ieškovo nurodytos aplinkybės, kad prašoma priteisti žala ieškovui buvo padaryta dar ir antstolio veiksmais 2012-03-20 turto arešto aktu areštuojant skolininkui priklausantį automobilį OPEL VECTRA vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini), nevertino, nes ieškovas iš esmės naujas aplinkybes nurodė bylos nagrinėjimo iš esmės metu, tuo tarpu civilinio proceso įstatymas įtvirtina pareigą šalims procesinio dokumento dalyką ir pagrindą nurodyti procesiniuose dokumentuose (CPK 135 str. 2, 3, 4 p.), nes priešingu atveju, teismo posėdžio metu nurodžius naujas aplinkybes, būtų pažeistas rungimosi principas, šalių teisė teikti atsikirtimus, įrodymus. Be to, ieškovas 2012-03-20 turto arešto akto neskundė, neprašė arešto panaikinti, nors, kaip nurodė teismo posėdžio metu, apie automobiliui OPEL VECTRA taikytą areštą sužinojo tuo metu, kai nusprendė jį parduoti – 2012 m. balandžio mėnesį. Įstatymo leidėjas įpareigoja skolininką aktyviai domėtis vykdymo procesu, suteikia teisę teikti antstoliui prašymus, skųsti antstolio veiksmus, sumokėti skolą ir prašyti panaikinti turto areštą, tačiau skolininkas šiomis teisėmis nepasinaudojo, 2012-03-20 turto arešto akto neskundė ir neprašė arešto panaikinti.

10Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas praleido trejų metų terminą ieškiniui pareikšti, kadangi ieškinį dėl žalos kildino iš 2010-11-03 patvarkymo panaikinti turto areštą, kuris buvo pagrindas antstoliui M. L. įvykdyti pareigą pranešti turto arešto aktų registrui apie arešto panaikinimą, tačiau ieškinį teismui ieškovas pateikė 2014-01-08, termino atnaujinti neprašė, todėl atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, teismas atmetė eškinį ir tuo pagrindu, kad ieškovas praleido terminą ieškiniui pareikšti.

11Teismas netenkino atsakovo prašymo skirti ieškovui 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes ieškovas, kreipdamasis į teismą, įgyvendino teisę kreiptis į teismą apginti, jo manymu, pažeistą jo teisę reikalaujant priteisti turtinę ir neturtinę žalą. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.), o nesutikdamas su priimtu sprendimu, jį apskųsti aukštesniam teismui (CPK 301, 305 str.). Tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris, teismo nuomone, yra nepagrįstas ir dėl to atmestinas, neleidžia manyti, jog buvo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Ieškovas apeliaciniu skundu (b. l. 124–128) prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-05-14 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu dėl šių argumentų:

14Pirmos instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias antstolio veiklą bei atsakomybę už neteisėtus antstolio veiksmus, netyrė ir neanalizavo visų įrodymų.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352, normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal teismų sprendimų vykdymo proceso taisykles reikalaujama iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), o bet koks ultra viręs veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (LAT 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Tam, kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.). Teisėjas, tvirtindamas varžytynių aktą, konstatuoja antstolio veiksmų teisėtumą, todėl jis turi išsiaiškinti ir patikrinti, ar buvo laikytasi teisės normų reikalavimų, susijusių su turto areštavimu bei jo įkainojimu, vykdymo procese dalyvaujančių bei kitų suinteresuotų asmenų teisių apsauga ir varžytynių organizavimu bei vykdymu. Be to, vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktais veiksmais, turi teisę pateikti skundą teismui (CPK 512 str.). Suinteresuoti asmenys, gindami savo pažeistas teises ir teisėtus interesus, pasirinkdami pažeistų teisių gynimo būdus. Tokiu atveju teismas atlieka suinteresuotų asmenų ir kitų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

16Lietuvos Aukščiausiais Teismas savo suformuotoje praktikoje nurodo, kad teismai, vertindami antstolių veiksmus, turi vadovautis kasacinio teismo suformuota praktika ir atsižvelgti į tai, jog antstolis vykdymo procese veikia tam, kad, naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis, užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas (LAT 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

17Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2010-11-03 skola vykdomojoje byloje Nr. 2-1266-521/09 dėl 1 100 Lt išieškojimo iš skolininko išieškotojai I. P. buvo pilnai išieškota, todėl 2010-11-03 buvo surašytas patvarkymas dėl automobilio OPEL VECTRA v. Nr. ( - ) arešto panaikinimo, o 2010-12-15 vykdomoji byla užbaigta. 2012-04-02 Jonavos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-618-814/2012 nustatė, jog vadovaujantis CPK 680 straipsnio 3 dalimi atsakovas, patvarkymu panaikinęs skolininko turto, tai yra automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ) areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto registrui. Tačiau nepranešdamas turto arešto registrui apie priimtą 2010-11-03 patvarkymą atsakovas pažeidė CPK 680 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. Toje pačioje byloje teismas nurodė, jog iš Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registro 2012-02-08 išrašo matyti, kad ieškovas neįrašytas nė viename turto arešto akte, todėl tai reiškia, jog atsakovas turto arešto registrui jau buvo pranešęs apie OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ) arešto panaikinimą, ir areštas šiam kilnojamam turtui jau yra panaikintas. Tačiau Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registro išrašuose akivaizdžiai matyti, jog antstolio M. L. turto areštas įregistruotas 2009-11-25 buvo išregistruotas 2012-02-28, o tuo pačiu pagrindu 2012-03-21 įregistruotas naujas turto areštas, kuris nėra išregistruotas iki pat dabar. Nurodyti faktai akivaizdžiai patvirtina, jog antstolis M. L. neteisėtais savo veiksmais, tai yra neišsiųsdamas 2010-11-03 patvarkymo turto arešto aktų registrui, pažeidė imperatyvias įstatymo normas. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, konstatavo, kad teismo posėdžio metu ieškovo nurodytos aplinkybės, kad prašoma žala apeliantui buvo padaryta dar ir antstolio M. L. veiksmais 2012-03-20 turto arešto aktu areštuojant skolininkui priklausantį automobilį Opel Vectra vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini), nevertintina, nes bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia procesinio dokumento, šiuo konkrečiu atveju, – ieškinio dalykas ir pagrindas. Atsakovo veiksmai ieškovo atžvilgiu yra tęstinio pobūdžio. Tai yra 2010-11-03 patvarkymas dėl automobilio Opel Vectra, v. Nr. ( - ), arešto panaikinimo, areštų registrui buvo pateiktas tik 2012-12-28, tai yra po beveik dviejų metų po vykdomosios bylos užbaigimo, nagrinėjant civilinę bylą Jonavos rajono apylinkės teisme. 2012-03-21 turto areštų registre buvo įregistruotas naujas automobilio Opel Vectra, v. Nr. ( - ) areštas vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini). Tuo tarpu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2013-11-05 pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų Nr. 10.20.4644 patvirtina faktą, kad vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskebtini) išieškotojui buvo išskaitytos ir pervestos 2 659,17 Lt, o visa išskaitymo suma pagal vykdomąjį dokumentą sudaro 3 127 Lt, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2013-11-05 pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų Nr. 10.20.4644 patvirtina faktą, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) išieškotojui buvo išskaitytos ir pervestos 467,88 Lt, tokiu būdu padengiant visą antstolio M. L. pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dar 2012 metų liepos mėnesį. Taigi pagal paties antstolio surašytą 2012-03-20 Turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriame turto arešto mastas yra nurodytas 1 181,61 Lt pagal 2009-10-27 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1266-521. CK 623 straipsnyje yra nurodyta, kad vykdomoji byla yra laikoma baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad atsakovas būtų priėmęs patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo 2012 m. liepos mėnesį iškaičius išieškotojo naudai visas išskaitas pagal vykdomąjį dokumentą. Vykdomojoje byloje nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad, vadovaujantis CPK 632 straipsnio nuostatomis, būtų pranešta turto arešto registrui apie vykdomosios bylos užbaigimą. Tik 2014-03-27 atsakovas, jau ieškovui pateikus ieškinį teismui, priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pats atsakovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino faktą, kad du metus jokie veiksmai nebuvo daromi, kad būtų nuimtas areštas nuo apeliantui priklausančios transporto priemonės dėl jų kontoros darbuotojų neapsižiūrėjimo. Visi nurodyti neteisėti atsakovo veiksmai patvirtina faktą, jog atsakovas netinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas.

18CK 6.248 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog kaltė gali pasireikšti tiek tyčia, tiek neatsargumu. Taip pat laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygoms buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str.); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Jonavos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-618-814/2012 nustatė, jog vadovaujantis CPK 680 straipsnio 3 dalimi atsakovas patvarkymu panaikinęs skolininko turto, tai yra automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ) areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto aktų registrui. Tačiau, neatlikęs šios savo pareigos, atsakovas pažeidė CPK 680 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. 2012 metų liepos mėnesį ieškovui visiškai atsiskaičius su išieškotoju vykdomojoje byloje nebuvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir turto arešto panaikinimo.

19Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, nepaisydamas suformuotos teismų praktikos, atsakovui netaikė didesnio rūpestingumo ir atidumo reikalavimų, o atvirkščiai pareigą būti rūpestingam ir atidžiam perkėlė ieškovui. Teismas rėmėsi tuo, kad priežastinio ryšio tarp antstolio veiksmų ir žalos atsiradimo nebuvo, tačiau jau minėtoje Jonavos rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-618-814/2014 buvo nustatyta, kad antstolis privalėjo pranešti turto arešto aktų registrui apie automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ) arešto nutraukimą, taip pažeisdamas CPK 680 straipsnio 3 dalį. Taip pat tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė CK 6.246 straipsnio 1 dalį. O automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ), ieškovas negalėjo parduoti būtent dėl nepranešimo apie areštą, todėl automobilio kaina sumažėjo net 2 000 Lt, tai suponuoja akivaizdų faktą, kad ryšys tarp neatliktų antstolio veiksmų ir ieškovo patirtos žalos buvo.

20Kaišiadorių rajono apylinkės teismas netinkamai aiškino priežastinio ryšio ir žalos atsiradimo šioje byloje faktą. Priežastinis ryšys yra būtinas tarp žalos padarymo ir neteisėtų veiksmų. Pagal teisės doktriną priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape nustatomas faktinis priežastinis ryšys, taip nustatoma, ar žala kyla iš neteisėtų veiksmų. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys ir ar jis nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai yra sukuriamos sąlygos atsirasti žalai, nors tiesioginių veiksmų žalą padariusio asmens nėra. Tai reiškia, kad netiesioginis priežastinis ryšys nelėmė žalos padarymo, tačiau padidino galimybę žalai atsirasti. Šiuo atveju tai, kad ieškovas nepardavė automobilio OPEL VECTRA, v. Nr. ( - ), kurio areštas buvo nutrauktas, tačiau nebuvo apie tai pranešta turto arešto registrui, suformuoja priežastinį ryšį tarp antstolio veiksmų ir žalos. Todėl dėl antstolio nesugebėjimo atlikti savo pareigos ieškovas 2012 m. balandžio mėnesį negalėjo už 5 000 Lt realizuoti savo transporto priemonės, kurios dabartinė rinkos kaina yra 3 000 Lt, taip patirdamas 2 000 Lt turtinę žalą.

21Atsakovas aktyvių veiksmų išieškojimo bylose imasi tik ieškovui kreipusis į teismą, tai yra nagrinėjant bylą Jonavos rajono apylinkės teisme buvo priimtas ir įregistruotas 2012-03-21 turto areštų registre naujas automobilio Opel Vectra, v. Nr. ( - ) areštas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pradėjus nagrinėti bylą Kaišiadorių rajono apylinkės teisme atsakovas priėmė patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išskaičiavimo ir juos pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kas patvirtina antstolio neteisėtą neveikimą skolininko atžvilgiu.

22Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, pasisakydamas apie suėjusį senaties terminą ieškiniui pateikti, neatsižvelgė į faktą, kad atsakovo neteisėti veiksmai yra tęstinio pobūdžio, tai yra net iki dabar areštas nėra nuimtas. Tai yra 2010-11-03 patvarkymas dėl automobilio Opel Vectra, v. Nr. ( - ), arešto panaikinimo areštų registrui buvo pateiktas tik 2012-12-28, tai yra po beveik dviejų metų po vykdomosios bylos užbaigimo, 2012-03-21 turto areštų registre buvo įregistruotas naujas automobilio Opel Vectra, v. Nr. ( - ) areštas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), 2012 metų liepos mėnesį visas antstolio M. L. pateiktas vykdomasis dokumentas Nr. ( - ) buvo padengtas, tačiau turto areštas nebuvo panaikintas, apie priimtus patvarkymus tiek nuimti areštą, tiek uždėti naują areštą apeliantas nebuvo informuotas. Tuo tarpu CK 1.127 str. yra nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei šalių paaiškinimai aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina faktą, kad apeliantas niekada nebuvo informuotas apie priimtus patvarkymus, susijusius su turto areštu ar pačiais turto arešto aktais, tad senaties terminas nėra ir neturi būti taikomas šioje byloje.

23Tik tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, šalių bei liudytojų paliudijimus, pirmosios instancijos teismas galėjo nustatyti apelianto (ieškovo) prašomus faktus. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CPK 185 straipsnyje nustatyta, jog teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teisėjų nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teisėjui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamam faktui buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002). Teismas netinkamai ištyrė įrodymus, kurių pagrindu padarė išvadas dėl apelianto teisių ir pareigų, todėl buvo nenustatytos bylai išspręsti esminės reikšmės turinčios aplinkybės, eismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis.

24Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas antstolis M. L., atstovaujamas advokato D. V., prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 134–136).

252009-11-25 antstolis M. L. areštavo ginčo automobilį, registruotą apelianto (skolininko) vardu, kadangi vykdė du skirtingus vykdomuosius dokumentus, išduotus dviem išieškotojoms vienoje užbaigtoje civilinėje byloje. 2010-01-08 skolininkas atvyko į antstolio kontorą ir žodžiu bei raštu pareiškė, kad to automobilio neturi jau nuo 2009-08 mėnesio, nes jis buvo „už skolas atiduotas Uzbekijos piliečiui A. S.. Dabartinė automobilio buvimo vieta man nežinoma“. Dėl to toliau vykdymas vyko tik iš skolininko gaunamų pensijos pajamų. Dar ir šiuo metu skolininkas nėra sumokėjęs beveik 1 000 Lt vykdymo išlaidų, dėl ko antstolis yra priėmęs atitinkamą patvarkymą dėl jų išieškojimo toje pačioje vykdomojoje byloje, kaip tai reglamentuoja CPK 611 str. 1 d. Vykdomoji byla nėra užbaigiama vos tik išieškojus pagrindinę skolą: byla turi būti užbaigta išieškojus ir paskirstant išieškotas lėšas visiems jomis suinteresuotiems asmenims, tame tarpe ir antstoliui.

262010-11-03 antstolis priėmė patvarkymą panaikinti šio turto areštą pirmojoje iš vykdomųjų bylų, kurioje iš skolininko jau buvo išieškota visa skola, o geruoju nesumokėtas vykdymo išlaidas pagal tuometinį reglamentavimą reikėdavo prisiteisti atskiroje civilinėje byloje. Šį patvarkymą antstolis viešajam registrui išsiuntė 2012-02-08, kadangi kitoje vykdomojoje byloje dar buvo likusi nesumokėta ženkli priteistos skolos dalis, o, be to, areštuojant minėtą automobilį, arešto mastas buvo nurodytas susumuojant abi skolas dvejose vykdomosiose bylose.

272012-03-20 Turto arešto aktu antstolis iš naujo areštavo tą patį automobilį antroje vykdomojoje byloje, nurodydamas mažesnį (1 181,61 Lt) arešto mastą. Visų trijų antstolio veiksmų ir dokumentų skolininkas neskundė, apie juos buvo informuotas. Skolininkas skundė teismui tik antstolio nepranešimą viešam registrui apie arešto panaikinimą, šį skundą teismas atmetė 2012-04-02 nutartimi, joje pažymėdamas, kad antstolis nepranešė turto arešto aktų registrui apie panaikintą arešto aktą būtent dėl to, kad tas skolininkas buvo dar nesumokėjęs kitos skolos ir vykdymo išlaidų kitoje vykdomojoje byloje kitai išieškotojai, o vykdymo išlaidų skolininkas buvo nesumokėjęs abejose bylose. Teismas nutarė, kad antstolis, areštavęs skolininko turtą faktiškai abejose bylose, siekdamas nepažeisti jo paties interesų ir nedidinti vykdymo išlaidų, teisėtai nepranešė registrui apie arešto vienoje byloje panaikinimą, kadangi areštas turėjo būti taikomas kitoje byloje. Šis teismo išaiškinimas yra nepanaikintas ir galioja, vienok dabar apeliaciniame skunde dėstoma, kad nutartimi yra nustatyta prejudicinę reikšmę šiai bylai turinti aplinkybė dėl antstolio neteisėtų veiksmų. Prejudicinę reikšmę šioje byloje galėtų turėti teismo sprendimas, kuriuo antstolio veiksmai ar neveikimas būtų pripažinti neteisėtais, gi ankstesnėje byloje teismas tik konstatavo, kad pagal įstatymą antstolis turėjo pranešti apie arešto panaikinimą registrui nedelsdamas, tačiau to nepadarė dėl objektyvių priežasčių – skolos nesumokėjimo kitoje vykdomojoje byloje, kurios suma sudarė arešto masto dalį. Kadangi antroji vykdomoji byla Nr. ( - ) iki šiol nėra užbaigta (apeliantas to neginčija), iki šiol nėra panaikintas ir areštas automobiliui. Įstatymas neįpareigoja antstolio panaikinti turto arešto, neužbaigus vykdomosios bylos.

28Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad antstolio neteisėti veiksmai yra 2010-11-03 patvarkymo panaikinti areštą neišsiuntimas viešajam registrui. Tačiau žalą, kurios reikalaujama priteisti ieškiniu, apeliantas apskaičiavo remdamasis 2012 m. kovo ar balandžio - 2013 m. gruodžio, t. y. 22 mėnesių laikotarpiu susidariusiais rinkos kainų skirtumais. Nuo 2012-03-19 patvarkymu antstolis buvo iš naujo areštavęs tariamai skolininkui priklausantį tariamai nuvertėjusį automobilį, dėl to jokių neteisėtų veiksmų, kurie sukeltų nuvertėjimu pasireiškiančius nuostolius, antstolis atlikti negalėjo, o ankstesnį taikytą arešto aktą iš registro išregistravo iki 2012-02-08 dienos. Taip pat jau minėta, kad ir šios bylos nagrinėjimo metu apeliantas buvo dar nesumokėjęs beveik 1 000 Lt vykdymo išlaidų.

29Tolimesnis 2012-03-20 Turto arešto aktu nustatytų arešto sąlygų taikymas po 2012-08-30 dienos, kai antstolio kontoroje buvo gautas 2012-08-22 Sodros pranešimas apie visišką priteistos skolos antrojoje vykdomojoje byloje išieškojimą ir vykdomojo dokumento grąžinimą. Nepaisant to, kad skolininkas dar 2010-01-08 antstoliui raštu yra pareiškęs apie automobilio pardavimą/atidavimą už skolą 2009 metų rugpjūtį ir šios informacijos nekeitė (poziciją tuo klausimu pakeitė tik teismo posėdžio metu, t. y. gavęs antstolio atsiliepimą į savo ieškinį), nėra jokio pagrindo teigti, kad turto arešto taikymas iki šios dienos yra neteisėtas, nors pagrindinė skola vykdomojoje byloje yra išieškota 2012-08-22. Teismas teisingai pažymėjo, kad minėto argumento (2012-03-20 Turto arešto akto įtakos žalai atsirasti) ieškovas nekėlė ieškinyje, jo netikslino. Byloje nėra jokių įrodymų apie konkretaus ginčo automobilio vertę atitinkamais laikotarpiais bei apie tai, kad apeliantas būtų susigrąžinęs jį iš Uzbekijos piliečio S. A.. Faktas, kad apeliantas žino, kur užrakintas stovi šis automobilis ir jį teismo paragintas antstoliui parodė bei dar vėliau pateikė registracijos liudijimo kopiją, dar nereiškia, kad apeliantas jį valdo nuosavybės teise. Kaip žinia, pats apeliantas yra pripažinęs, kad jo neturi ir nevaldo nuo 2009 metų vasaros.

30CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto tariamas pažeidimas (nepranešimas Turto areštų registrui apie vykdomosios bylos užbaigimą), tuo tarpu kai pagal šią normą vykdomoji byla laikoma baigta – visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Taikant ją sistemiškai kartu su CPK 611 str. 1 dalies norma, akivaizdu, kad nesumokėjus vykdymo išlaidų antstoliui ir jas išieškant priverstinai, vykdomoji byla neužbaigiama, nes priešingu atveju apskritai nebeliktų pagrindo šias išlaidas išieškoti. Be to, CPK 632 straipsnio norma nenumato jokio pranešimo Turto areštų registrui „apie vykdomosios bylos užbaigimą“.

31Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad neteisėti antstolio veiksmai yra – neaktyvūs antstolio veiksmai, iki šios bylos nagrinėjimo teisme pradžios nesistengiant išieškoti vykdymo išlaidų priverstinai. Tačiau apeliantas nenurodo, kodėl jis, žinodamas apie arešto taikymą nuo 2012 m. pavasario (balandžio mėnesį tariamai norėjo, bet negalėjo parduoti savo žentui automobilio) ir žinodamas ar bent negalėdamas nesuprasti, kad areštas yra taikomas dėl vykdymo išlaidų antstoliui nesumokėjimo, pats jų nesumokėjo geruoju. Areštas ir toliau yra taikomas teisėtai, kadangi vykdomoji byla nėra užbaigta. Tai daro dar labiau nesuprantamais apelianto elgesį ir poziciją – savo prievolių nevykdo, tačiau skaičiuoja ir reikalauja priteisti tokio elgesio pagrindu jam taikomomis vykdymo priemonėmis tariamai daromą žalą. Apelianto veiksmai (nors jis nėra antstolio „kreditorius“) atitinka ir CK 6.64 straipsnyje numatytą padėtį – kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės; jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Kol kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu, o CK 6.63 str. 4 dalis nustato, kad skolininkas atsako už visas pasekmes, susijusias su tuo, kad nebeįmanoma įvykdyti prievolės po to, kai jis prievolę pažeidė, išskyrus atvejus, kai prievolės neįmanoma įvykdyti dėl kreditoriaus kaltės. Apeliantui tiesiogiai taikoma teisės norma yra CPK 644 straipsnio 4 punktas, pagal kurį skolininkas privalo <...> aktyviai domėtis vykdymo eiga, bei CPK 18 straipsnis, pagal kurį įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

32Apeliantas taip pat teikia argumentus dėl netinkamo ieškinio senaties termino skaičiavimo ir jo pasibaigimo pasekmių taikymo skundžiamame teismo sprendime, nurodydamas, jog antstolio padarytas pažeidimas yra tęstinis. Nėra konstatuotas ar įrodytas joks antstolio padarytas pažeidimas. Be to, ieškinio dalyką (žalą) apeliantas kildina ir iš 2009-11-25 – 2012-02-08 registre buvusio įregistruoto turto arešto akto, ir iš vėlesniu 2012-03-20 turto arešto aktu pritaikytų apribojimų ir jais tariamai sukeltų neigiamų pasekmių. Pastarojo akto ieškovui nenuginčijus, jis yra teisėtas ir negali sudaryti pagrindo atsirasti antstolio civilinei atsakomybei. Žalos 2010-11-03 patvarkymo neišsiuntimas į registrą apeliantui nepadarė. Apelianto skundas dėl tokio neišsiuntimo, t. y. neveikimo, jau buvo nagrinėjamas ir pripažinta, kad jis yra nepagrįstas. Bet kuriuo atveju, 2010-11-03 neatlikti veiksmai apeliantui buvo žinomi daugiau kaip trejus metus iki ieškinio šioje byloje pateikimo 2014-01-08, dėl to teismas, bylos nagrinėjimo metu išsiaiškinęs ieškovo nuomonę dėl žalą sukėlusių tariamai neteisėtų veiksmų kiekio ir pobūdžio, pagrįstai taikė ieškinio senatį, nes ieškovas net neprašė jos atnaujinti.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

36Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (LAT 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; ( - ) v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

37Be to, pažymėtina ir tai, jog, sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (LAT 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007). Todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Dėl apelianto argumento, kad teismas nepasisakė dėl visų jų nurodytų aplinkybių, pasakytina tai, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas joje galutinį sprendimą, neprivalo aptarti kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Priešingai, teismas turi atrinkti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurių visetas patvirtina ar paneigia aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimą (CPK 176 str.) (pvz., LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2011; 2011-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011; kt.).

38Byloje kilo ginčas dėl atlyginimo žalos, kurią ieškovas kildina iš neteisėtų antstolio veiksmų.

39Kaip nurodyta ieškinyje, būtent kuriuo remiantis ir buvo nagrinėjama byla, ieškovas antstolio neteisėtus veiksmus grindė prejudicinę galią turinčia Jonavos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-618-814/2012 priimta 2012-04-02 nutartimi, kuria, išnagrinėjus pareiškėjo V. L. skundą dėl antstolio M. L. įpareigojimo apie 2010-11-03 patvarkymą dėl turto arešto panaikinimo pranešti įstatymo nustatyta tvarka, buvo konstatuota, kad, ,,vadovaujantis LR CPK 680 str. 3 d., antstolis, 2010-11-03 patvarkymu panaikinęs skolininko turto, tai yra automobilio OPEL VECTRA areštą, apie tai nedelsdamas turėjo pranešti turto arešto aktų registrui“ bei kad ,,(...) antstolis formaliai pažeidė CPK 680 str. 3 d. nurodytus reikalavimus, nepranešdamas turto areštų registrui apie priimtą 2010-11-03 patvarkymą.“

40Bylos duomenys patvirtina, jog 2009-11-25 turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolis M. L. (atsakovas) areštavo ginčo automobilį, registruotą apelianto (skolininko) vardu, išieškotojos P. I. naudai, arešto mastas – 5 398,20 Lt. 2011-11-03 antstolio patvarkymas dėl turto arešto panaikinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) patvirtina, jog šis areštas ginčo automobiliui buvo panaikintas 2011-01-03, antstoliui konstatavus, jog įsiskolinimas pilnai sumokėtas. Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis nustatyta, jog Turto arešto aktas Nr. ( - ) su visais pakeitimais buvo išregistruotas 2012-02-28 (b. l. 16).

41Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolio neteisėtų veiksmų pagrindas (2009-11-25 turto arešto aktas vykdomojoje byloje Nr. ( - )) 2012-02-28 buvo išregistruotas, įvertinęs ieškovo paaiškinimus teismo posėdyje, jog ieškovas minėtą automobilį pirkėjui N. R. ketino parduoti 2012 metų kovo mėnesį, tai yra tuo metu, kai turto areštas, taikytas šiam turtui 2009-11-25 turto arešto aktu, turto arešto registre jau buvo išregistruotas, kolegijos nuomone, visiškai pagrįstai sprendė, jog nėra priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytos žalos ir antstolio M. L. neteisėtų veiksmų savalaikiai neišsiunčiant pranešimo turto arešto registrui apie 2010-11-03 priimtą patvarkymą panaikinti automobilio OPEL VECTRA areštą. Kadangi nebuvo įrodyta, jog antstolio M. L. neteisėti veiksmai, konstatuoti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-04-02 nutartimi, sąlygojo turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nekonstatavęs priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytų neteisėtų veiksmų ir jam padarytos žalos, visiškai pagrįstai nebepasisakė dėl kitų antstolio civilinės atsakomybės sąlygų, o ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

42Apeliantas taip pat nurodo, jog nors antstolio M. L. 2009-11-25 turto areštas buvo išregistruotas 2012-02-28, tačiau tuo pačiu pagrindu 2012-03-21 įregistruotas naujas turto areštas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuris nėra išregistruotas iki pat dabar ir kurio teismas be pagrindo nevertino.

43Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šioje byloje pareikšto ir nustatyta tvarka netikslinto ieškinio dalyką ir pagrindą, apsprendusį šios bylos nagrinėjimo ribas, visiškai pagrįstai nevertino ieškovo tik teismo posėdžio metu žodžiu išsakytų aplinkybių dėl žalos padarymo taip pat ir 2012-03-20 turto arešto aktu – t. y. kitu visiškai savarankišku antstolio veiksmu, kuris, beje, nebuvo nei įstatymo nustatyta tvarka apskųstas, nei panaikintas ir yra galiojantis, vien dėl ko nebūtų jokio pagrindo šiuo aktu atlikto antstolio veiksmo kitoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuri iki šiol nėra užbaigta dėl neišieškotų vykdymo išlaidų, vertinti kaip neteisėto.

44Kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, visiškai nepagrįstą apeliacinį skundą atmeta, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, nebepasisakydama dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų šios apeliacijos rezultatui.

45Be to, iš bylą pralaimėjusio ieškovo atsakovui priteistina 500 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47apeliacinį skundą atmesti.

48Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti iš ieškovo V. L. atsakovui antstoliui M. L. 500 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 000 Lt turtinės ir 1 000... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2014-05-14 sprendimu (b. l. 117–121)... 7. Teismas nustatė, kad antstolis M. L. vykdė išieškojimą iš skolininko V.... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą... 9. Teismas ieškovo nurodytos aplinkybės, kad prašoma priteisti žala ieškovui... 10. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas praleido trejų metų terminą... 11. Teismas netenkino atsakovo prašymo skirti ieškovui 5 000 Lt baudą už... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Ieškovas apeliaciniu skundu (b. l. 124–128) prašo Kaišiadorių rajono... 14. Pirmos instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas,... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 16. Lietuvos Aukščiausiais Teismas savo suformuotoje praktikoje nurodo, kad... 17. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2010-11-03 skola... 18. CK 6.248 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog kaltė gali pasireikšti tiek... 19. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, nepaisydamas suformuotos teismų... 20. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas netinkamai aiškino priežastinio... 21. Atsakovas aktyvių veiksmų išieškojimo bylose imasi tik ieškovui kreipusis... 22. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, pasisakydamas apie suėjusį senaties... 23. Tik tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus į bylą pateiktus... 24. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas antstolis M. L.,... 25. 2009-11-25 antstolis M. L. areštavo ginčo automobilį, registruotą apelianto... 26. 2010-11-03 antstolis priėmė patvarkymą panaikinti šio turto areštą... 27. 2012-03-20 Turto arešto aktu antstolis iš naujo areštavo tą patį... 28. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad antstolio neteisėti veiksmai yra... 29. Tolimesnis 2012-03-20 Turto arešto aktu nustatytų arešto sąlygų taikymas... 30. CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto tariamas pažeidimas (nepranešimas Turto... 31. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad neteisėti antstolio veiksmai yra –... 32. Apeliantas taip pat teikia argumentus dėl netinkamo ieškinio senaties termino... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 37. Be to, pažymėtina ir tai, jog, sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis... 38. Byloje kilo ginčas dėl atlyginimo žalos, kurią ieškovas kildina iš... 39. Kaip nurodyta ieškinyje, būtent kuriuo remiantis ir buvo nagrinėjama byla,... 40. Bylos duomenys patvirtina, jog 2009-11-25 turto arešto aktu vykdomojoje byloje... 41. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolio... 42. Apeliantas taip pat nurodo, jog nors antstolio M. L. 2009-11-25 turto areštas... 43. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šioje... 44. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, visiškai nepagrįstą... 45. Be to, iš bylą pralaimėjusio ieškovo atsakovui priteistina 500 Lt advokato... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. apeliacinį skundą atmesti.... 48. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą... 49. Priteisti iš ieškovo V. L. atsakovui antstoliui M. L. 500 Lt advokato...