Byla 1A-480-383/2020
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 8 d. nuosprendžio, kuriuo D. K., padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 40 straipsniu atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant laiduotojos I. L. atsakomybei 2 metams ir baudžiamoji byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Jakubonienės, Gyčio Večersko ir Valdo Vitunsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Laimai Bereikaitei, asmeniui atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. ir jos gynėjui advokatui Gintarui Platūkiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 8 d. nuosprendžio, kuriuo D. K., padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 40 straipsniu atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant laiduotojos I. L. atsakomybei 2 metams ir baudžiamoji byla nutraukta.

3Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2020 m. balandžio 9 d.

4Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 72 straipsnio 2, 3, 6 dalimis, konfiskuota transporto priemonė – automobilis „Audi A6“, valst. Nr. ( - )

5Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir specialiosios teisės sustabdymą, nuspręsta palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

6Laikiną nuosavybės teisių apribojimą į automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) VIN ( - ), nuspręsta palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, jam įsiteisėjus, panaikinti.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

81.

9D. K. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo už tai, kad ji 2020 m. balandžio 2 d. apie 21.48 val. ( - ), pažeisdama Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) būdama apsvaigus nuo alkoholio, kai jai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, t. y. alkoholio matuokliu „Alcotest 6810“ Nr. ( - ) nustatytas 2,69 promilių neblaivumas.

102.

11Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 8 d. nuosprendyje konstatuota, kad D. K. kaltė įrodyta byloje surinktais ir teisme ištirtais įrodymais. Teismas sprendė, kad atleidus D. K. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės – transporto priemonės konfiskavimas ir draudimas naudotis specialiąja teise – vairuoti transporto priemones.

123.

13Apeliaciniame skunde asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. prašo netaikyti baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio ,,Audi A6“ konfiskavimo, panaikinti arba pakeisti nuosprendžio dalį, kuria paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 metus, šį terminą sutrumpinant iki 1 metų. Taip pat prašo skirti įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant 5 MGL įmokos dydį, išdėstant mokėjimą 12 mėnesių laikotarpiui.

143.1.

15Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ypač didelį reikalingumą turėti jai teisę vairuoti transporto priemones bei jos ir artimųjų būtinumą turėti konfiskuotiną transporto priemonę. Teismas nesivadovavo teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, nepilnai atsižvelgė į baudžiamųjų poveikio priemonių skyrimo tikslingumą. Byloje yra lengvinančios aplinkybės, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Neteista, nėra įrašyta į psichiatro ar narkologo įskaitą. Ypatingai teigiamai charakterizuojama darbdavių, laiduotojo ir kitų asmenų.

163.2.

17Skunde teigiama, jog važiavo labai mažą atstumą, laiku, kada eismas buvo neintensyvus, prisisegusi saugos diržus, su įjungtomis šviesomis. Automobilis buvo draustas privalomuoju draudimu, praeita automobilio techninė apžiūra. Tokios brangios transporto priemonės konfiskavimas (rinkos kaina apie 5 tūkst. eurų) šeimai būtų itin didelė finansinė našta, sužlugdytų morališkai.

183.3.

19Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, jog turi mažametį vaiką – 8 metų sūnų D. K.. Automobilis ir teisė jį vairuoti yra reikalinga vežioti sūnų į mokyklą ir sporto treniruotes. Kai sutuoktinis grįžta iš darbo, automobilis yra naudojamas šeimos reikmėms. Automobilį ,,Audi A6“ pagrinde naudoja sutuoktinis nuvykti į darbovietę, darbo funkcijoms atlikti, kadangi dirba UAB ,,E. K. Ū“, adresu ( - ). Atstumas nuo namų iki darbo vietos yra 49 km. Jei bus konfiskuotas automobilis, sutuoktinis negalės atlikti darbo funkcijų ir bus atleistas iš darbo. Nors sutuoktinio vardu yra registruota dar viena transporto priemonė, tačiau ji – nevažiuojanti, turi didelį gedimą. Šis automobilis yra labai senas (1998 m. gamybos) ir taisyti gedimą yra finansiškai nenaudinga, jis ruošiamas utilizavimui.

203.4.

21Apeliantės teigimu, atėmus teisę vairuoti transporto priemones, ji negalės pilnai atlikti darbo funkcijų. 15 metų vadovaujamo darbo karjera bus pilnai sugadinta, neteks darbo. Per 18 intensyvių vairavimo metų nei karto nėra bausta už šiurkščius administracinius nusižengimus. Nėra teista, nėra bausta už nusižengimus, padarytus alkoholio poveikyje. Charakterizuojama tik teigiamai, yra nuolatinė paramos teikėja kraujo ligomis sergantiems vaikams, užsiima individualia veikla, konsultuoja aukštųjų mokyklų studentus dėl mokslinių darbų rašymo. Kultivuoja karatė sporto šaką, dalyvauja ėjimo varžybose. Tai patvirtina aplinkybę, kad alkoholis nėra gyvenimo būdo išraiška. Padarytas nusikaltimas yra atsitiktinio pobūdžio.

224.

23Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje D. K., jos gynėjas palaikė paduotą apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti, o prokurorė prašė skundą atmesti.

245.

25Asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. apeliacinis skundas atmetamas.

266.

27Apeliaciniame skunde kaltės klausimas nėra keliamas, nesutinkama tik su teismo paskirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 320 straipsnio 3 dalimi skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina pateikto apeliacinio skundo ribose.

287.

29Nagrinėjamu atveju D. K. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, atleidus ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje, buvo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – draudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 metams, transporto priemonės konfiskavimas. Šį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad D. K. KET reikalavimus pažeidžia ne pirmą kartą, 2018 m. kovo 26 d. ji buvo bausta už greičio viršijimą, ankščiau už analogiško pobūdžio teisės pažeidimus (vairavimą apsvaigus nuo alkoholio) nebuvo bausta, todėl nustatytinas mažesnis, nei vidutinis BK 68 straipsnio 2 dalyje numatytas uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminas – 2 metai. Dėl transporto priemonės konfiskavimo pažymėjo, kad nors automobilis registruotas jos sutuoktinio N. K. vardu, tačiau jis įgytas santuokos metu ir yra laikomas bendrąja jungtine nuosavybe. Šiam teismo sprendimui bei motyvams pritaria ir apygardos teismas.

30Dėl transporto priemonės konfiskavimo

318.

32Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais. Nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis teismų praktikoje pripažįstami įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi vairuodamas apsvaigęs nuo alkoholio.

339.

34Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad D. K., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, vairavo lengvąjį automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ) todėl šis automobilis pripažintinas nusikalstamos veikos darymo priemone ir pagal BK 72 straipsnio nuostatas laikomas konfiskuotinu turtu. Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis, kuriuo buvo įvykdyta D. K. nusikalstama veika yra registruotas jos sutuoktinio N. K. vardu. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tais atvejais, kai kaltininkas darydamas nusikalstamą veiką kaip įrankį ar priemonę panaudojo turtą, kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ir kitam asmeniui, toks bendraturtis nelaikytinas „kitu asmeniu“ BK 72 straipsnio prasme, todėl, sprendžiant klausimą dėl turto konfiskavimo, aplinkybė ar asmuo (N. K.) suteikė turtą arba turėjo ir galėjo žinoti, kad toks turtas bus panaudotas darant nusikalstamą veiką, esminės reikšmės neturi. Žalos, atsiradusios dėl bendraturčio neteisėtų veiksmų sumažėjus bendrajai jungtinei nuosavybei, atlyginimo klausimas gali būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. gegužės 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-237/2011). Šiuo atveju vien tai, kad konfiskuotina transporto priemonė yra įgyta santuokos metu iš bendrų sutuoktinių lėšų, automobilio, kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės, konfiskavimo galimybės nepaneigia.

3510.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog skiriant turto konfiskavimą siekiama ne tik apriboti nuteisto asmens teises ir laisves, bet ir pačią nusikalstamą veiką padaryti ekonomiškai nenaudingą. Atvejai, kai nusikalstamos veikos priemonė gali būti nekonfiskuojama, yra galimi tik esant išimtinėms aplinkybėms, kurių nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad D. K. padarė vieną šiurkščiausių KET pažeidimų – vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai nustatytas net 2,69 promilių neblaivumas, administracine tvarka bausta. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tiek pati D. K., tiek ir jos sutuoktinis dirba, šeima turi ir kitą automobilį, todėl abejoti jų finansiniu stabilumu teisinio pagrindo nėra. Nors skunde teigiama, kad kitas šeimai priklausantis automobilis yra su defektu ir ruošiamas utilizuoti, tai nepaneigia aplinkybės, kad šis automobilis gali būti remontuojamas. Juo labiau, net ir automobilį utilizavus, šeimai nėra užkirstas kelias įsigyti kitą automobilį.

3711.

38Apeliaciniame skunde D. K. akcentuoja, kad konfiskuotas automobilis reikalingas šeimos poreikiams tenkinti – jos sutuoktiniui nuvykti į darbovietę, nuvežti sūnų į mokyklą, treniruotes. Atsakant į šį argumentą, pažymėtina, kad teisės pažeidėjo interesai negali būti keliami aukščiau visuomenės intereso. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas jau plačiai pasisakė dėl šio apeliantės argumento, kurį ji kėlė ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Jokių naujų aplinkybių, kurios galėtų įtakoti procesinio sprendimo priėmimą ir būtų nežinomos pirmosios instancijos teismui, apeliantė nenurodė. Papildomai pažymėtina, kad kaltininko nubaudimas negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtus interesus. Kiekvienas nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją. Bausmė ar kaltininkui taikytinos baudžiamojo poveikio priemonės neišvengiamai siejamos su tam tikrais suvaržymais ir apribojimais, kurie nurodyti įstatymuose, draudžiančiuose tam tikras veikas bei numatančiuose atitinkamas sankcijas. Pažeisdamas įstatymuose nustatytus draudimus, toks asmuo prisiima savo neteisėtų veiksmų riziką ir už savo bei savo artimųjų gyvenime dėl to kilusias neigiamas pasekmes yra atsakingas tik pats. Tuo remiantis, prašymas nekonfiskuoti transporto priemonės, atmestinas kaip nepagrįstas.

39Dėl draudimo naudotis specialia teise

4012.

41BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tarp jų ir teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 67 straipsnio 2 dalies nuostatos leidžia teismui šią baudžiamojo poveikio priemonę skirti, kai asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vertinant, ar byloje yra pagrindas skirti uždraudimą vairuoti kelių transporto priemones, atsižvelgtina tiek į vairuotojo asmenybę, ankstesnius pažeidimus, padarytus naudojantis specialia teise, tiek į nustatytas byloje eismo įvykio aplinkybes, nuteistojo kaltę, šio kaltininko padarytus konkrečius KET pažeidimus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-25-489/2017, 2K-226-942/2016, 2K-52-942/2016,2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeisdamas eismo saugumo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Svarbia aplinkybe sprendžiant šios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baudimas už KET pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-599/2012). Be to, baudžiamojo poveikio priemonės taikymas turi atitikti proporcingumo reikalavimą – tarp padarytos nusikalstamos veikos ir už tai nustatytos sankcijos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, turi būti teisinga pusiausvyra.

4213.

43Savo skunde D. K. nurodo, kad atėmus teisę vairuoti transporto priemonę, ji praras darbą. Atsakydama į šį argumentą, teisėjų kolegija pažymi, jog vien tai, jog BK 2811 straipsnyje nurodytą nusikalstamą veiką padarė asmuo, kurio darbas susijęs su transporto priemonės vairavimu, nėra pagrindas atsisakyti skirti BK 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, net jeigu uždraudimo naudotis specialia teise paskyrimas iš esmės reikštų atėmimą dirbti šį darbą. Teismas šią aplinkybę turi įvertinti kartu su kitais bylos duomenimis. Tai, kad baudžiamojo poveikio priemonė sukelia tam tikrų suvaržymų ir nepatogumų nuteistam asmeniui, nereiškia, kad jos paskyrimas prieštarauja teisingumo principui ir kad teismas ją paskyrė netinkamai pritaikęs baudžiamąjį įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-85/2010, 2K-103/2010, 2K-20/2011, 2K-502/2011). Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad nėra bausta už šiurkščius administracinius nusižengimus, neteista, nebausta už nusižengimus, padarytus alkoholio poveikyje, charakterizuojama teigiamai, užsiima visuomenine veikla, sportuoja, teigiamai apibūdina apeliantę, tačiau nėra pakankamos, išskirtinės ir nepaneigia specialiosios teisės atėmimo būtinumo. Akcentuotina ir tai, kad nuteistosios interesai negali būti suabsoliutinami, iškeliami aukščiau visuomenės interesų ir bausmės paskirties. Įvertintina ir tai, kad D. K. yra jauno amžiaus, todėl, kolegijos vertinimu, paskirtoji baudžiamoji poveikio priemonė nepagrįstai nesuvaržys ir neapsunkins jos galimybės įsidarbinti, dirbant kitas specialybes, net jei išties praras savo darbo vietą. Be to, nuvykti į darbovietę apeliantė turi galimybę ir naudojantis tiek viešuoju transportu, tiek taksi paslaugomis. Įvertintina ir tai, kad D. K. vėlų vakarą, vienoje iš intensyviausių ir pagrindinių ( - ) miesto gatvių, esant sunkiam girtumo laipsniui, vairavo transporto priemonę, taip keldama grėsmę tiek savo pačios, tiek visuomenės sveiktos, turto saugumui, juo labiau, kad liudytojas A. P. nurodė, kad apsisukdama apeliantė, vos neatsitrenkė į jį. Tuo remiantis, visuomenės sveikatos, saugumo, kaip vienų iš svarbiausių Konstitucinių vertybių, užtikrinimas, neatsakingo tolimesnio vairavimo užkardymas yra būtinas, atimant teisę vairuoti transporto priemones.

4414.

45BK 68 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo 1 iki 5 metų. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas D. K. draudimą naudotis specialia teise – vairuoti transporto priemones, skyrė 2 metams. Tiek paskiriant šią priemonę, tiek ir nustatant jos trukmę, buvo įvertintos visos reikšmingos bylos aplinkybės, apibūdinančios D. K. padaryto KET pažeidimo pavojingumą bei jo asmenybę. Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos padarymo metu apeliantė turėjo 3 galiojančias administracines nuobaudas, tame tarpe už greičio viršijimą, vairavo, esant sunkiam girtumo laipsniui, padarė itin pavojingą ir šiurkštų KET pažeidimą, todėl kolegijos vertinimu, pagrįstai nustatytas mažesnis, nei vidutinis šios teisės atėmimo terminas. Pažymėtina, kad baudžiamojo poveikio priemonė turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, taisomai veikti nuteistąjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-25-489/2017). Nustačius trumpesnį baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminą, tokia baudžiamojo poveikio priemonė nebūtų veiksminga ir nepadėtų įgyvendinti bausmės paskirties.

4615.

47Kauno apygardos teisme gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, kad D. K. buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, kurios išlaidas sudaro 56 Eur. Pažymėtina, kad vadovaujantis BPK 51 ir 106 straipsniais, teismas atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėti gali išieškoti iš nuteistojo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo procese (išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atveju). D. K. nepateikė jokių duomenų, kad jos materialinė padėtis yra bloga. Atsižvelgiant į D. K. finansinę padėtį, iš jos priteistinos valstybės turėtos antrinės teisinės pagalbos išlaidos.

4816.

49Kadangi pirmosios instancijos teismas, kolegijos vertinimu, dėl aukščiau išdėstytų motyvų pagrįstai skyrė D. K. dvi baudžiamojo poveikio priemones – transporto priemonės konfiskavimą ir draudimą naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, kolegija daro išvadą, jog apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra objektyvaus pagrindo.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. apeliacinį skundą atmesti.

52Iš asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K. priteisti valstybei 56 Eur (penkiasdešimt šešis eurus) antrinės teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

53Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, paskirta baudžiamojo... 4. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 72 straipsnio 2, 3, 6... 5. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 6. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą į automobilį „Audi A6“, valst.... 7. Teisėjų kolegija... 8. 1.... 9. D. K. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl BK 2811... 10. 2.... 11. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 8 d. nuosprendyje... 12. 3.... 13. Apeliaciniame skunde asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 14. 3.1.... 15. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ypač... 16. 3.2.... 17. Skunde teigiama, jog važiavo labai mažą atstumą, laiku, kada eismas buvo... 18. 3.3.... 19. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, jog turi mažametį vaiką – 8 metų... 20. 3.4.... 21. Apeliantės teigimu, atėmus teisę vairuoti transporto priemones, ji negalės... 22. 4.... 23. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje D. K., jos gynėjas... 24. 5.... 25. Asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K.... 26. 6.... 27. Apeliaciniame skunde kaltės klausimas nėra keliamas, nesutinkama tik su... 28. 7.... 29. Nagrinėjamu atveju D. K. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, atleidus... 30. Dėl transporto priemonės konfiskavimo... 31. 8.... 32. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuotinu turtu laikomas... 33. 9.... 34. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad D. K., būdama apsvaigusi nuo... 35. 10.... 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog skiriant turto konfiskavimą... 37. 11.... 38. Apeliaciniame skunde D. K. akcentuoja, kad konfiskuotas automobilis reikalingas... 39. Dėl draudimo naudotis specialia teise... 40. 12.... 41. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 42. 13.... 43. Savo skunde D. K. nurodo, kad atėmus teisę vairuoti transporto priemonę, ji... 44. 14.... 45. BK 68 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas uždraudžia naudotis... 46. 15.... 47. Kauno apygardos teisme gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 48. 16.... 49. Kadangi pirmosios instancijos teismas, kolegijos vertinimu, dėl aukščiau... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 51. asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K.... 52. Iš asmens atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą D. K.... 53. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....