Byla 2-1205/2014
Dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-767-357/2014, kuria tenkintas kreditoriaus akcinės bendrovės ,,Orlen Lietuva“ prašymas dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4AB ,,Orlen Lietuva“ 2013 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į RUAB „Saurida“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotą asmenį T. M. dėl 5 373,730,89 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. 2014 m. sausio 2 d., po draudimo išmokos sumokėjimo bei kreditinių sąskaitų MNO1051982 ir MNO1052103 išrašymo, buvo kreiptasi dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo - RUAB „Saurida“ įsiskolinimas AB ,,Orlen Lietuva“ sudarė 2 673 660,49 Lt.

52014 m. vasario 6 d. raštu AB ,,Orlen Lietuva“ patikslino savo kreditorinį reikalavimą 2 676 584,75 Lt sumai: 2 643 340,35 Lt už naftos produktus ir 33 244,40 Lt už netesybas.

62014 m. vasario 25 d. restruktūrizavimo administratorius T. M. pateikė prašymą Šiaulių apygardos teismui dėl RUAB „Saurida“ kreditorių reikalavimų patvirtinimo, kuriame nurodė, kad nesutinka su AB ,,Orlen Lietuva“ 33 244,40 Lt kreditorinio reikalavimo dalimi, kurią sudaro netesybos.

7RUAB „Saurida“ 2014 m. balandžio 1 d. procesiniame dokumente (112 b. l., 1 t.) nurodė, kad nesutinka su AB ,,Orlen Lietuva“ prašymu įtraukti į kreditorinį reikalavimą sumą, pagal PVM sąskaitą - faktūrą Nr. MNO-1052405. Teigė, jog RUAB „Saurida“ 2014 m. vasario 17 d. raštu Nr. 16-14 informavo administratorių, jog įmonė dėl AB ,,Orlen Lietuva“ veiksmų neturėjo galimybių nupirkti įsipareigotino pagal sutartį naftos produktų kiekio, todėl paskaičiuotina kompensacijos suma turėtų būti panaikinta kaip neteisėta ir nepagrįsta. Šiuo raštu papildomai pažymima, jog RUAB „Saurida“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, įmonė siūlė AB „Orlen Lietuva“ tęsti bendradarbiavimą, už naftos produktus atsiskaitant išankstiniais mokėjimų pavedimais. AB „Orlen Lietuva“ su RUAB „Saurida“ pateiktais pasiūlymais nesutiko bei informavo, jog visus RUAB „Saurida“ atliktus mokėjimus, nepaisant kokia mokėjimo dokumente bus nurodyta jų paskirtis, užskaitys piniginių prievolių, neįvykdytų iki teismo nutarties dėl UAB „Saurida“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, įvykdymui. Dėl tokių AB „Orlen Lietuva“ veiksmų (įmokų užskaitymo tvarkos), RUAB „Saurida“ būtų pažeidusi LR restruktūrizavimo įstatymo (toliau – RĮ) 8 straipsnio 1 punkto nuostatas, todėl įmonė neturėjo (nebeteko) galimybių pirkti naftos produktų iš AB „Orlen Lietuva“.

8RUAB „Saurida“ manymu, administratorius turi prašyti teismo sumažinti AB „Orlen Lietuva“ paskaičiuotus delspinigius, jų dydį mažinant nuo 0,05 proc., kas sudaro 18 procentų, metinių palūkanų, iki 0,02 proc. dydžio, kas faktiškai atitiks CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas. Netesybų mažinimas yra ypač aktualus restruktūrizuojamai įmonei, patiriančiai finansinius sunkumus, o taip pat ir visiems įmonės kreditoriams, įmonei vykdant atsiskaitymus pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą - šiuo konkrečiu atveju 0,02 proc. dydžio delspinigiai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

9AB ,,Orlen Lietuva“ 2014 m. balandžio 11 d. pateiktame atsiliepime į atsakovo prieštaravimus dėl kreditorinių finansinių reikalavimų nurodė, kad jo ginčijamą finansinio reikalavimo dalį 33 244,40 Lt sumai sudaro ne tik delspinigiai – 24 181,55 Lt, bet ir bauda už nenupirktą, tačiau įsipareigotą nupirkti prekės kiekį – 6 138,59 Lt bei kompensacija – 2 924,26 Lt. AB ,,Orlen Lietuva“ pažymėjo, kad delspinigiai skaičiuoti už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 8 d. iki 2013 m. spalio 23 d. nuo 5 340 740,35 Lt skolos pagal sutarties sąlygas: 0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos dienos kiekvieną dieną ir pateikė PVM sąskaitas faktūras; 6 138,59 Lt bauda skirta remiantis sutarties BS 7.2.8 punktu - jos administratorius neginčija ir pateikė 2013 m. pirkimo-pardavimo sutarčių bendrąsias nuostatas. Teigė, kad 2 924,26 Lt kompensacija taikyta remiantis sutarties SS 6.5 punktu, jos administratorius taip pat neginčija ir pateikė 2013 m. pirkimo-pardavimo sutarčių bendrąsias nuostatas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi nutarė tenkinti kreditoriaus AB ,,Orlen Lietuva“ prašymą - Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 7d. nutartimi patvirtintą AB ,,Orlen Lietuva“ kreditorinį reikalavimą 2 643 340,35 Lt sumai patikslinti ir padidinti: kreditoriui AB ,,Orlen Lietuva“ patvirtinti papildomą 33 244,40 Lt finansinį reikalavimą, nustatant, kad visas kreditoriaus AB ,,Orlen Lietuva“ kreditorinis reikalavimas sudaro 2 676 584,75 Lt sumą.

12Teismas nurodė, jog RUAB „Saurida“ finansų direktorė J. A. teigė, kad kreditoriaus reikalavimą sudaro netesybos, kas restruktūrizavimo procese nėra toleruotina - prašoma sumažinti AB „Orlen Lietuva“ paskaičiuotus delspinigius, jų dydį mažinant nuo 0,05 proc., kas sudaro 18 procentų, metinių palūkanų, iki 0,02 proc. dydžio, kas faktiškai atitiks LR Civilinio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas.

13Teismo vertinimu RUAB „Saurida“ neįrodė, kokiu teisiniu pagrindu pripažįsta tik dalį kreditoriaus reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad remiantis CK 6.260 ir 6.261 straipsniais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, esant tęstiniam prievolės pažeidimui, kreditorius turi teisę, jog jam būtų atlyginti visi nuostoliai, padaryti per visą prievolės pažeidimo laikotarpį. Nagrinėjamu atveju byloje teismas nustatė, kad atsakovas pažeidė piniginės prievolės įvykdymo terminą. Taip pat teismas nustatė, kad AB ,,Orlen Lietuva“ 2014 m. balandžio 11 d. ginčijamą finansinio reikalavimo dalį 33 244,40 Lt sumai sudaro delspinigiai – 24 181,55 Lt, bauda už nenupirktą, bet įsipareigotą nupirkti prekės kiekį – 6 138,59 Lt bei kompensacija – 2 924,26 Lt kreditoriui. Teismas nurodė, kad AB ,,Orlen Lietuva“ paskaičiuotų delspinigių reikalauja tik už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 8 d. iki 2013 m. spalio 23 d. nuo 5 340 740,35 Lt skolos pagal sutarties sąlygas: 0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos dienos kiekvieną dieną ir šį delspinigių dydį pagrindė pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis. Taip pat nurodė, jog kreditorius 6 138,59 Lt baudos dydį pagrindė sutarties BS 7.2.8 punktu, administratorius šios sumos ir sutarties SS 6.5 punktu reikalaujamos 2 924,26 Lt kompensacijos neginčijo.

14Teismas, konstatavęs, kad atsakovas netinkamai įvykdė prievolę, sprendė, jog dėl to jam kyla sutartinė pareiga sumokėti netesybas, kurios pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Teismas taip pat nusprendė, kad AB ,,Orlen Lietuva“ finansinio reikalavimo 33 244,40 Lt suma, kurią sudaro delspinigiai – 24 181,55 Lt, bauda už nenupirktą, bet įsipareigotą nupirkti prekės kiekį – 6 138,59 Lt bei kompensacija – 2 924,26 Lt kreditoriui, pagrįsta byloje esančiais dokumentais (PVM sąskaitos faktūros, 2013 m. pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios nuostatos), kreditoriaus reikalaujamos netesybos nėra neprotingai didelės, todėl nemažintinos CK 6.73, 6.258 straipsnių pagrindais.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovas restruktūrizuojama UAB „Saurida“ prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį, sumažinant AB „Orlen Lietuva“ kreditorinį reikalavimą dėl netesybų ir kompensacijos bei patvirtinant AB „Orlen Lietuva“ kreditorinį reikalavimą bendrai 2 658 286,28 Lt sumai, kurią sudaro 2 643 340,35 Lt skola, 8 807,34 Lt delspinigiai, 6 138,59 Lt bauda už nenupirktą kuro kiekį. Nesant galimybės išspręsti klausimą iš esmės, prašo perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

181. Pasak apelianto, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, o taip pat atsižvelgiant į tai, jog byloje nebuvo pateikta įrodymų dėl kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ nuostolių, bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, patirianti ir taip finansinius sunkumus, teismas turėjo sumažinti kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ kreditorinį reikalavimą dalyje dėl netesybų (delspinigių) dydžio, t.y. jas sumažinant iki 0,02 proc. dydžio, kas sudarytų 8 807,34 Lt.

192. Apelianto manymu, teismo nutartis dalyje dėl kompensacijos priteisimo naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas, patvirtindamas 2 924,26 Lt kompensacijos sumą, faktiškai net nebandė išsiaiškinti dėl 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Saurida“ procesiniame dokumente nurodytų aplinkybių – atsakovas nenupirko įsipareigotino kiekio dėl paties kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ kaltės.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo RUAB „Saurida“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ nurodo, jog palaiko atsakovo skunde išdėstytus argumentus.

21Atsiliepimu į RUAB „Saurida“ atskirąjį skundą kreditorius AB „Orlen Lietuva“ prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį.

22Kreditoriaus nuomone, nepagrįsta apelianto pozicija, kad delspinigių dydis turėtų būti sumažintas iki 0,02 proc. per dieną. Teigia, jog šalių susitartas taikyti 0,05 proc. netesybų dydis nėra pernelyg didelis ir neprotingas, su juo šalys sutinka, kas yra pagrįsta faktiniais veiksmais, todėl mažinti jo nėra jokio pagrindo. Kreditoriui nėra suprantami apelianto teiginiai, kad dėl AB „Orlen Lietuva“ kaltės RUAB „Saurida“ negalėjo nupirkti naftos produktų. Atkreipia dėmesį, jog šalių sudarytos naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo nutrauktos ir RUAB „Saurida“ turėjo teisę bei galimybę pirkti naftos produktus, kartu tinkamai vykdydama ir kitus susijusius sutartinius įsipareigojimus dėl atsiskaitymų su kreditoriumi – tačiau nuo 2013 m. spalio 24 d. nei RUAB „Saurida“, nei už ją laidavę asmenys neatliko nei vieno mokėjimo, nors restruktūrizavimo byla buvo iškelta tik 2013 m. lapkričio 19 d.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas kreditoriui AB ,,Orlen Lietuva“ patvirtino papildomą 33 244,40 Lt finansinį reikalavimą, nustatant, kad visas kreditoriaus AB ,,Orlen Lietuva“ kreditorinis reikalavimas sudaro 2 676 584,75 Lt sumą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

26Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta ir įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, todėl teismui tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, išlieka pareiga ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006; ir kt.). Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011; ir kt.). Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus ne tik restruktūrizavimo bylos iškėlimui, bet ir tolimesniam restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams. Nepagrįstai patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, ne tik mažėja kitų kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus, tačiau toks kreditorius įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius, be to, nesėkmingos restruktūrizavimo bylos baigties atveju jis įgyja teisę į patvirtinto dydžio reikalavimo patenkinimą. Todėl siekiant įgyvendinti minėtus restruktūrizavimo proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą.

28Šioje byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad kreditoriaus AB ,,Orlen Lietuva“ 2 676 584,75 Lt kreditorinis reikalavimas kildinamas iš pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos Nr. Lt/13/107/T/SN/I (39-45 b. l., 1t.), susitarimo Nr. 1 bei susitarimo Nr. 2 (46-48 b. l., 1 t.), pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos Nr. LT/13/121/T/SN/I (49-59 b. l., 1t .), pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos Nr. LT/13/185/T/TA/I (60-97 b. l., 1 t.), 2012 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. sausio 31 d. suderinimo akto (98-99 b. l., 1 t.), sutartinės hipotekos (100-108 b. l., 1 t.) bei PVM sąskaitų faktūrų (10- 34 b. l., 1 t.).

29Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliantas, be kita ko, teigia, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, o taip pat atsižvelgiant į tai, jog byloje nebuvo pateikta įrodymų dėl kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ nuostolių, bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, patirianti ir taip finansinius sunkumus, teismas turėjo sumažinti kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ kreditorinį reikalavimą dalyje dėl netesybų (delspinigių) dydžio, t.y. jas sumažinant iki 0,02 proc. dydžio, kas sudarytų 8 807,34 Lt.

30Su šiais argumentais sutikti nėra pagrindo.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.).

32Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo.

33Nagrinėjamu atveju iš šalių sudarytų naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarčių specialiųjų sąlygų: Nr. LT/13/107/T/SN/I (39-45 b. l., 1 t.); LT/13/121/T/SN/I (49-56 b. l., 1 t.); LT/13/185/T/TA/I (60-72 b. l., 1 t.); LT/13/186/T/TA/I (74-88 b. l., 1 t.); LT/13/441/T/SN/I (89-97 b. l., 1 t.) 6.4.1. punkto turinio matyt, kad šalys susitarė dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kreditorius AB ,,Orlen Lietuva“ paskaičiuotų delspinigių reikalauja už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 8 d. iki 2013 m. spalio 23 d. nuo neatsiskaitytos 5 340 740,35 Lt sumos, priklausomai nuo pavėluotų dienų skaičiaus.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 str.) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 str. 2 d.).

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB bylos Nr. 3K-7-409/2010; ir kt.). Tuo atveju, kai ginčas vyksta dėl netesybų mažinimo, kreditoriui neprašant atlyginti nuostolių, siekdamas pagrįsti, kad netesybos yra protingo dydžio, kreditorius gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, tačiau nereikalaujama, kad jis tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2013; 2014 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2014; ir kt.).

36Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad šalių nustatytos netesybos (delspinigiai) nėra neprotingai didelės, įvertino visus reikšmingus veiksnius ir padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju nenustatyta pagrindų mažinti priteistinų netesybų dydį. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, jų pobūdis yra tai, kad abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, taigi byloje nenustatyta pagrindo mažinti netesybų, o pirmosios instancijos teismo priteisto dydžio netesybos (delspinigiai) yra tinkama kompensavimo ir skatinimo priemonė, siekiant užtikrinti kreditoriaus teisėtus interesus.

37Nėra pagrindo sutikti ir su atskirajame skunde išdėstytu argumentu, kad teismo nutartis dalyje dėl kompensacijos priteisimo naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas, patvirtindamas 2 924,26 Lt kompensacijos sumą, faktiškai net nebandė išsiaiškinti dėl 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Saurida“ procesiniame dokumente nurodytų aplinkybių – atsakovas nenupirko įsipareigotino kiekio dėl paties kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ kaltės.

38Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, kad tarp ginčo šalių sudarytų sutarčių bendrųjų sąlygų 1.28 punktas (122 b. l., 1 t.) numato, kad kompensacija – tai pardavėjo ar pirkėjo kitai sutarties šaliai mokama pinigų suma specialiose sąlygose nurodytam laikotarpiui pasibaigus, kuri paskaičiuojama įvertinus pirkėjo nupirktą prekės kiekį pagal taisykles, nurodytas specialiose sąlygose. Bendrųjų sąlygų 7.2.8 punktas (128 b. l., 1 t.) numato, kad nupirkus mažesnį prekės kiekį, nei numatytas specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, pirkėjo įsipareigotas nupirkti minimalus prekės kiekis per specialiųjų sąlygų (3.2 p.) nurodytą laikotarpį - grąžinti nepagrįstai gautą nuolaidą ir esant pardavėjo reikalavimui sumokėti specialiųjų sąlygų 6.4.2. punkte numatytą baudą per specialiųjų sąlygų 6.4.3 punkte numatytus mokėjimo terminus. Taip pat specialiųjų sąlygų 6.5 punktas numato konkrečias kompensacijas, nuolaidų koregavimą, atsižvelgiant į faktinį sutarties vykdymą, o 6.5.1 punkto 2.1 papunktis numato, kad tais atvejais, kai pirkėjo faktiškai nupirktas prekės kiekis yra mažesnis nei jo planuojamas pirkti prekės kiekis, pirkėjas įsipareigoja gražinti pardavėjui nepagrįstai gautą nuolaidos dalį kaip kompensaciją. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas neginčija baudos už nenupirktą naftos produktų kiekį pagal sutarties 6.4.2 punktą (222 b. l., 1 t.) bei sprendžia, kad nėra pagrindo dėl tų pačių aplinkybių (už nenupirktą naftos produktų kiekį) nepripažinti sutartimi sulygtos kompensacijos.

39Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, kruopščiai ir išsamiai ištyrė byloje surinktus įrodymus, vadovaudamasis taisyklėmis, reglamentuojančiomis įrodinėjimo procesą, juos tinkamai įvertino, tinkamai nustatė aktualias aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Todėl teigti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl kompensacijos priteisimo naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, nėra pagrindo.

40Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

42Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. AB ,,Orlen Lietuva“ 2013 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į RUAB „Saurida“... 5. 2014 m. vasario 6 d. raštu AB ,,Orlen Lietuva“ patikslino savo kreditorinį... 6. 2014 m. vasario 25 d. restruktūrizavimo administratorius T. M. pateikė... 7. RUAB „Saurida“ 2014 m. balandžio 1 d. procesiniame dokumente (112 b. l., 1... 8. RUAB „Saurida“ manymu, administratorius turi prašyti teismo sumažinti AB... 9. AB ,,Orlen Lietuva“ 2014 m. balandžio 11 d. pateiktame atsiliepime į... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi nutarė tenkinti... 12. Teismas nurodė, jog RUAB „Saurida“ finansų direktorė J. A. teigė, kad... 13. Teismo vertinimu RUAB „Saurida“ neįrodė, kokiu teisiniu pagrindu... 14. Teismas, konstatavęs, kad atsakovas netinkamai įvykdė prievolę, sprendė,... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovas restruktūrizuojama UAB „Saurida“ prašo... 17. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:... 18. 1. Pasak apelianto, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, o taip... 19. 2. Apelianto manymu, teismo nutartis dalyje dėl kompensacijos priteisimo... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo RUAB „Saurida“... 21. Atsiliepimu į RUAB „Saurida“ atskirąjį skundą kreditorius AB „Orlen... 22. Kreditoriaus nuomone, nepagrįsta apelianto pozicija, kad delspinigių dydis... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Atskirasis skundas netenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio... 25. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 26. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo... 28. Šioje byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad kreditoriaus AB... 29. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliantas, be kita... 30. Su šiais argumentais sutikti nėra pagrindo.... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 32. Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi... 33. Nagrinėjamu atveju iš šalių sudarytų naftos produktų pirkimo-pardavimo... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 36. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad šalių... 37. Nėra pagrindo sutikti ir su atskirajame skunde išdėstytu argumentu, kad... 38. Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, kad tarp ginčo... 39. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 40. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...