Byla e2-3975-562/2016
Dėl 2015 m. gruodžio 28 d. BUAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsakovui BUAB „Kartotinis“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant pareiškėjo AB DNB bankas atstovei advokato padėjėjai V. V. ir atsakovo UAB „Kartotinis“ atstovo UAB “Personlita” įgaliotam asmeniui V. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo AB DNB banko skundą dėl 2015 m. gruodžio 28 d. BUAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsakovui BUAB „Kartotinis“,

Nustatė

2Pareiškėjas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2015 m. gruodžio 28 d. BUAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti UAB „Kartotinis“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Personlita“; nutraukti ne teismo tvarka pradėtą BUAB „Kartotinis“ bankroto procesą.

3Nurodo, kad AB DNB banko naudai įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1619-560/2010 iš M. G., D. R. ir D. K. yra priteista solidari 577 530,21 Eur skola pagal 2006 m. vasario 28 d. kreditavimo sutartį Nr. 982-06IL. Bankui yra išduoti vykdomieji raštai dėl priteistos skolos išieškojimo. Banko naudai už 2006 m. vasario 28 d. kreditavimo sutarties Nr. 982-06IL tinkamą įvykdymą 2006 m. vasario 28 d. įregistruotu hipotekos lakštu yra įkeistas atsakovui BUAB „Kartotinis“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – keturi žemės sklypai, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Visų sklypų vertė nurodyta hipotekos lakšte yra 955 746,06 Eur (3 300 000 Lt). Iš Įmonių bankroto departamento skelbiamos informacijos bankas sužinojo apie įmonei iškeltą bankroto bylą, ir kad kreditoriai iki 2016 m. sausio 18 d. bankroto administratoriui UAB „Personlita“ turi teisę pareikšti kreditorinius reikalavimus. Bankas nedelsiant 2016 m. sausio 15 d. elektroniniu bei registruotu paštu išsiuntė BUAB „Kartotinis“ bankroto administratoriui finansinį reikalavimą dėl 993 956,28 Eur kreditorinio reikalavimo įkaito davėjo BUAB „Kartotinis“ bankroto byloje patvirtinimo. Bankroto administratorius pranešė, jog kreditorinis reikalavimas nebus tvirtinamas, o su banku kaip hipotekos kreditoriumi bus atsiskaityta pardavus iš varžytinių bankui įkeistus įmonei priklausančius žemės sklypus.

4Nurodo, kad bankas yra įkaito davėjo BUAB „Kartotinis“ kreditorius, kuris prieš banką už M. G., D. R. ir D. K. skolą atsako įkeisto turto verte. Bankas, nors yra atsakovo UAB „Kartotinis“ hipotekos kreditorius, nebuvo raštu informuotas apie siūlymą iškelti BUAB „Kartotinis“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir į kreditorių susirinkimą šaukiamas nebuvo, todėl neturėjo galimybės balsuoti. Banko kreditorinis reikalavimas sudaro 28,53 proc. visų BUAB „Kartotinis“ kreditorių balsų. Tuo atveju, jei banko kreditorinis reikalavimas būtų įtrauktas į bendrą kreditorių reikalavimų sumą, ir bankas būtų balsavęs „prieš“ siūlymą atsakovui iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka, nutarimas, nepakakus ¾ kreditorių balsų, nebūtų priimtas.

5Pažymi, jog į atsakovo kreditorių sąrašą įtraukti kreditoriai yra tarpusavyje susiję asmenys. M. G. yra atsakovo direktorius, D. K. yra buvęs bankui įkeistų žemės sklypų bendrasavininkis, UAB „Visagino transporto centras“ vieninteliu akcininku yra atsakovas BUAB „Kartotinis“, o valdybos nariais yra D. K. ir M. G.. Nutarimas iškelti atsakovui bankroto bylą ne teismo tvarka yra priimtas tarpusavyje susijusių asmenų balsais. Teigia, kad įkaito davėja BUAB „Kartotinis“ kartu su bendraskoliais M. G., D. K. ir D. R. ginčijo kaip neteisėtą 2006 m. vasario 28 d. kreditavimo sutarties Nr. 982-06IL nutraukimą, tačiau ieškinys bei jų apeliacinis skundas teismų buvo atmesti kaip nepagrįsti. BUAB „Kartotinis“ direktorius žinojo, kad įmonei priklausantys žemės sklypai yra įkeisti bankui ir bankas siekia išieškoti priteistą skolą iš jam įkeisto turto.

6Teigia, kad AB DNB bankas apie 2015 m. gruodžio 28 d. įvykusio UAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir jo priėmimo aplinkybes sužinojo 2016 m. vasario 10 d., kai iš Juridinių asmenų registro buvo gauti BUAB „Kartotinis“ 2015 m. vasario 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas bei kiti su bankroto bylos iškėlimu susiję dokumentai, iš kurių paaiškėjo, kad bankas nebuvo įtrauktas į BUAB „Kartotinis“ kreditorių sąrašą ir nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, todėl terminas skundui paduoti nepraleistas. Teismui manant, jog skundo padavimo terminas yra praleistas, prašo jį atnaujinti, kaip praleistą dėl svarbių objektyvių priežasčių, kadangi BUAB „Kartotinis“ direktorius nepranešė bankui apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, nepateikė kreditorių susirinkimo protokolo. Termino praleidimą sąlygojo išimtinai atsakovo nesąžiningi veiksmai.

7Atsakovas BUAB „Kartotinis“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Personlita“ atsiliepimu į skundą prašo taikyti senaties terminą skundui pateikti bei AB DNB banko skundą atmesti.

8Nurodo, kad pareiškėjas yra įkaito turėtojas, tačiau ne kreditorius, kurio reikalavimas būtų patvirtintas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka. Sutinka su faktinėmis aplinkybėmis, jog BUAB „Kartotinis“ priklausantys žemės sklypai (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - )) yra įkeisti hipoteka pareiškėjui už fizinių asmenų paskolą. Atkreipia dėmesį, jog BUAB „Kartotinis“ nėra paskolos laiduotojas ar kitaip įsipareigojęs grąžinti fiziniams asmenims suteiktą paskolą. Pardavus turtą, kuris buvo įkeistas pareiškėjui, administratorius atsiskaitys su įkaito turėtoju. Nurodo, jog bankroto administratoriui nėra žinoma už kokią sumą bus parduotas nekilnojamas turtas, todėl pareiškėjo negali įtraukti į BUAB „Kartotinis“ kreditorių sąrašą.

9Įkeistas nekilnojamas turtas šiuo metu nuosavybės teise priklauso BUAB „Kartotinis“, tačiau įkeisto nekilnojamo turto hipotekos sutartis, kaip to imperatyviai reikalauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.185 straipsnio 6 dalies nuostatos, nėra pakeista. BUAB „Kartotinis“ niekada nebuvo ir šiai dienai nėra prisiėmęs įsipareigojimų pareiškėjui, dėl ko pareiškėjas nėra BUAB „Kartotinis“ hipotekos kreditoriumi.

10BUAB „Kartotinis“ įgijus nuosavybės teisę į nekilnojamą turtą, išliko nekilnojamam turtui taikytina hipoteka, tačiau vien nekilnojamo turto nuosavybės teisės perleidimu pareiškėjas teisiškai netapo BUAB „Kartotinis“ hipotekos kreditoriumi (CK 4.185 str. 6 d.). Vadovaujantis CK 4.195 str. 1 d. bei LAT praktika (civilinės bylos Nr. 3K-3-122/2012), jeigu pareiškėjas būtų BUAB „Kartotinis“ hipotekos kreditoriumi pagal hipotekos sutartį, pareiškėjas galėtų reikšti finansinį reikalavimą tik įkeisto turto vertei, bet ne visam finansiniam reikalavimui, kurį kredito gavėjai privalo grąžinti pareiškėjui.

11Nurodo, jog atsižvelgiant į pareiškėjo įvairiuose dokumentuose pateikiamas skirtingas kreditorinio reikalavimo sumas, bankroto administratoriui nėra žinoma kuri suma turėtų būti patvirtinta kaip pareiškėjo kreditorinis reikalavimas. Pareiškėjas skunde remiasi UAB „Ober - Haus“ 2009 m. balandžio 7 d. pažyma kaip aktualia ir realia dabartinę nekilnojamo turto rinkos vertę nustatančia pažyma, nors pareiškėjo Turto vertinimo skyrius 2010 m. balandžio 8 d. atliko turto vertinimą ir išrašė pažymą Nr. DB100413, pagal kurią nekilnojamo turto rinkos vertė siekia 217 215,01 Eur (750 000 Lt), o likvidacinė vertė yra 120 771,55 Eur (417 000 Lt). Be to, Lietuvos banko 2016 m. vasario 23 d. rašte nurodoma įkeisto turto vertė yra 160 000 Eur. Tokio dydžio pareiškėjo kreditorinis reikalavimas siekia 4,90 proc. balsų, todėl susirinkimo metu nebūtų turėjęs įtakos nutarimų priėmimui.

12Teigia, kad yra praleistas terminas skundui paduoti, kadangi pareiškėjas apie 2015 m. gruodžio 28 d. įvykusį BUAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimą sužinojo gerokai anksčiau, nei nurodo skunde. Apie tai, jog nuspręstą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarką, pareiškėjui (AB DNB bankui) buvo žinoma 2016 m. sausio 15 d. teikiant finansinį reikalavimą. Oficialiai pareiškėjui tapo žinoma, jog su prašomu (993.956,28 Eur) finansiniu reikalavimu nebus įtrauktas į kreditorių sąrašą 2016 m. vasario 3 d., kai buvo pateiktas bankroto administratoriaus atsakymas.

13Skundas tenkinamas.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. gruodžio 28 d. įvyko UAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimas (t. 1, e. b. l. 55-56), kurio metu nutarta iškelti bankroto bylą UAB „Kartotinis“, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Personlita“.

15ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimams apskųsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 str. 2 d.). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-798/2016). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

16Pareiškėjas teigia, jog terminas skundui paduoti nepraleistas, kadangi apie 2015 m. gruodžio 28 d. įvykusio UAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir jo priėmimo aplinkybes sužinojo 2016 m. vasario 10 d., kai iš Juridinių asmenų registro buvo gauti UAB „Kartotinis“ 2015 m. vasario 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas bei kiti su bankroto bylos iškėlimu susiję dokumentai. Su nurodyta aplinkybe teismas nesutinka. Teismo vertinimu, apie tai, jog UAB „Kartotinis“ 2015 m. gruodžio 28 d. buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka, pareiškėjui ankščiausiai turėjo būti žinoma 2016 m. sausio 15 d. Nurodytą aplinkybę patvirtina AB DNB banko 2016 m. sausio 15 d. laiškas dėl finansinio reikalavimo UAB „Kartotinis“ bankroto administratoriui (t. 1, e. b. l. 47-49), kuriame pareiškėjas teigia esantis UAB „Kartotinis“ kreditoriumi nuo bankroto proceso ne teismo tvarka pradžios. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas UAB „Kartotinis“ kreditorių nutarimus galėjo apskųsti iki 2016 m. sausio 29 d. Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų iškelti UAB „Kartotinis“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti bankroto administratorių panaikinimo Vilniaus apygardos teisme gautas 2016 m. vasario 15 d., t. y. praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą kreditorių nutarimų apskundimo terminą. Minėta, jog ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas kreditorių nutarimų apskundimo terminas nėra naikinamasis, todėl gali būti atnaujintas (CK 1.131 str. 2 d.).

17Pareiškėjas prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Teismas pažymi, jog tik teismui pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežastis, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praliestas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.). Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia, ištyręs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Bylos medžiaga patvirtina, kad tik 2016 m. vasario 3 d. pareiškėjas, gavęs UAB „Kartotinis“ bankroto administratoriaus atsakymą į 2016 m. sausio 15 d. prašymą (t. 1, e. b. l. 50-51), sužinojo jog nebus įtrauktas į UAB „Kartotinis“ kreditorių sąrašą ir tokiu būdu yra pažeistos jo, kaip UAB „Kartotinis“ kreditoriaus, teisės. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjui nebuvo pranešta apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, skundo pateikimo terminas praleistas nežymiai (17 dienų), vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą, kaip praleista dėl pateisinamų priežasčių.

18Pažymėtina, jog tarp šalių nėra ginčo, jog BUAB „Kartotinis“ priklausantys žemės sklypai (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - )) yra įkeisti pareiškėjui AB DNB bankui už fizinių asmenų D. R., M. G. ir D. K. paskolą.

19CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta teisė hipotekos kreditoriui reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta įkeisto daikto savininko bankroto procedūra. Taigi, kai juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai nėra kreditoriaus skolininkas, tačiau sutartinės svetimo daikto hipotekos pagrindu yra įsipareigojęs kreditoriui atsakyti už skolininką, yra iškeliama bankroto byla, tai, esant galiojančiai hipotekai, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012). Nagrinėjamu atveju pagrindiniai skolininkai nėra grąžinę skolos pagal kredito sutartį, todėl pripažintina, jog bankrutuojant įkaito davėjui, hipotekos kreditorius įgyja teisę reikalauti, kad įkaito davėjas vykdytų hipotekos lakštu prisiimtus įsipareigojimus. Atsižvelgiant į šias bylai reikšmingas aplinkybes, ir nesant duomenų apie hipotekos sandorių negaliojimą, daroma išvada, kad bankas turi teisę reikšti reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Kartotinis“ bankroto byloje, nes tokią teisę numato ĮBĮ 16 straipsnio, bei CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos.

20Teismas sutinka su atsakovu, kad išieškoti iš hipoteka įkeisto svetimo turto galima tik tiek, kiek išieškojimo metu yra skolingas kreditoriui skolininkas pagal šio prisiimtas ir netinkamai įvykdytas (neįvykdytas) prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2012). Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo dėl pagrindinės skolos dydžio. Kita vertus, hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte, todėl hipotekos kreditoriaus reikalavimas neturi viršyti hipoteka įkeisto turto vertės. Svetimo daikto hipotekos atveju, kai daikto savininkas kreditoriui atsakingas tik įkeistu savo daiktu, šio daikto tiksli vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse. Tačiau tai nereiškia, kad kreditoriaus reikalavimas, užtikrintas svetimo daikto hipoteka, negali būti sukonkretintas tvirtinant tokio kreditoriaus reikalavimus. Aptariamo pobūdžio kreditoriaus reikalavimų sumą labiausiai atspindi bei atitinka įkeisto daikto rinkos vertė, kurios dydis paprastai nurodomas hipotekos lakšte. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto rinkoje objektyviai gali atsirasti turto kainų pokyčių, nustatant kreditoriaus reikalavimų sumą, gali būti vadovaujamasi tiek Nekilnojamojo turto registro pateiktu įvertinimu, tiek bet kuriuo kitu vėliau atliktu nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymu, jei tai padaryta laikantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012).

21Teismas pažymi, jog bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. Įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).

22ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 str. 4 d.). Taigi ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato prievolę apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka informuoti kiekvieną kreditorių, kartu nurodant kreditorių susirinkimo datą bei vietą. Kreditorių informavimas apie siūlymą pradėti neteisminę bankroto procedūrą ypač svarbus dėl to, kad vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016). Teismas atkreipia dėmesį, kad sistemiškai vertinant ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas su kitomis ĮBĮ nuostatomis, galima daryti išvadą, kad apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka turi būti informuojami visi kreditoriai, nutarimo dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka priėmimo dieną turintys reikalavimą įmonei t. y. net ir tie kreditoriai, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui AB DNB bankui nebuvo pranešta apie 2015 m. gruodžio 28 d. BUAB „Kartotinis“ kreditorių susirinkimą. Pareiga informuoti kreditorius negali būti vykdoma formaliai. Taigi nebuvo laikytasi bankroto ne teismo tvarka inicijavimo sąlygų, t. y. buvo pažeista imperatyvi prievolė apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka informuoti kiekvieną kreditorių. Teismas sprendžia, jog minėtos pareigos neatlikimas nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas nutraukti ne teismo tvarka pradėtą BUAB „Kartotinis“ bankroto procesą. Nurodyti procedūriniai pažeidimai galėjo sutrukdyti kreditoriui prieštarauti neteisminės bankroto procedūros taikymui, teikti savo argumentus ir įrodymus, siekti savo teisių gynimo teisme.

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 12 – 13 straipsniais, teismas

Nutarė

24Pareiškėjo AB DNB banko skundą tenkinti ir nutraukti ne teismo tvarka pradėtą BUAB „Kartotinis“ bankroto procesą.

25Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 3. Nurodo, kad AB DNB banko naudai įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010... 4. Nurodo, kad bankas yra įkaito davėjo BUAB „Kartotinis“ kreditorius, kuris... 5. Pažymi, jog į atsakovo kreditorių sąrašą įtraukti kreditoriai yra... 6. Teigia, kad AB DNB bankas apie 2015 m. gruodžio 28 d. įvykusio UAB... 7. Atsakovas BUAB „Kartotinis“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 8. Nurodo, kad pareiškėjas yra įkaito turėtojas, tačiau ne kreditorius, kurio... 9. Įkeistas nekilnojamas turtas šiuo metu nuosavybės teise priklauso BUAB... 10. BUAB „Kartotinis“ įgijus nuosavybės teisę į nekilnojamą turtą,... 11. Nurodo, jog atsižvelgiant į pareiškėjo įvairiuose dokumentuose pateikiamas... 12. Teigia, kad yra praleistas terminas skundui paduoti, kadangi pareiškėjas apie... 13. Skundas tenkinamas.... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. gruodžio 28 d. įvyko UAB... 15. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 16. Pareiškėjas teigia, jog terminas skundui paduoti nepraleistas, kadangi apie... 17. Pareiškėjas prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Teismas pažymi, jog... 18. Pažymėtina, jog tarp šalių nėra ginčo, jog BUAB „Kartotinis“... 19. CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta teisė hipotekos kreditoriui... 20. Teismas sutinka su atsakovu, kad išieškoti iš hipoteka įkeisto svetimo... 21. Teismas pažymi, jog bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas... 22. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Įmonių... 24. Pareiškėjo AB DNB banko skundą tenkinti ir nutraukti ne teismo tvarka... 25. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...