Byla 2-491-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas vienasmeniškai, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjos N. H. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Protingas verslas“ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėja N. H. skundu prašė panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimus: 1) Nr. 1, kuriuo nutarta pardavinėti UAB Medicinos bankas įkeistą ir BUAB „Protingas verslas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą komplekse su UAB „Medicinos bankas“ įkeistu kilnojamuoju turtu (įranga, užtikrinanti degalinės veiklą) varžytynių būdu už ne mažesnes, nei kreditorių susirinkimo nustatytas kainas (esant PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį), 2) Nr. 2, kuriuo nustatytos pradinės turto pardavimo kainos; nutarta komplekse (ne atskirai) su degaline, esančia ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavinėti neįkeistą UAB „Medicinos bankas“ nekilnojamąjį turtą varžytynių būdu, nurodytus objektus pardavinėjant tik komplekse (ne atskirai); nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, turtą pardavinėti antrosiose varžytynėse tomis pačiomis sąlygomis, nurodytas turto kainas mažinant 20 proc.; nepardavus turto iš antrųjų varžytynių, turtą pardavinėti komplekse (ne atskirai) vieną mėnesį laisvo pardavimo būdu už ne mažesnę nei nustatyta bendrą kainą; informaciją apie kreditorių susirinkime nustatytą antrųjų varžytynių kainą, Įmonių bankroto valdymo departamento tinklapyje skelbti tik neįvykus pirmosioms varžytynėms, parduodamų objektų kainą nurodyti ekvivalentu ir eurais; nustatyta varžytynėse: kainos kėlimo intervalas - 1 proc. nuo parduodamo turto kainos, žiūrovo mokestis – 100,00 Lt; bankroto administratorius įpareigotas apie turto pardavimą skelbti interneto tinklapiuose (www.aruodas.lt, www.skelbiu.lt, www.domoplius.lt ir administratoriaus pasirinkimu kituose tinklapiuose). Skelbimo tekstas turi būti suderintas su UAB „Medicinos bankas“. Nepardavus BUAB „Protingas verslas“ aukščiau minimo turto per vieną mėnesį laisvo pardavimo būdu, įpareigoti bankroto administratorių siūlyti hipotekos kreditoriui turtą perimti už pradines turto pardavimo kainas, nustatytas turto laisvo pardavimo procedūrai vykdyti. Hipotekos kreditoriui atsisakius turtą perimti, dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo spręsti kreditorių susirinkime. Nurodė, kad 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimas Nr.1, kurio projektą pateikė hipotekos kreditorius UAB „Medicinos bankas“, yra neteisėtas, jo turinys yra neaiškus, netikslus ir pažeidžiantis kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teigė, jog parduodant specifinį turtą (degalinių tinklo kompleksą), kurį faktiškai galima prilyginti kaip verslo (įmonės) pardavimą, yra labai didelis skirtumas, ar šis turtas bus pardavinėjamas kaip vienas turtinis kompleksas ar kaip atskiri trys turto vienetai. Pasak pareiškėjos, BAUB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimas dalyje, kuria nuspręsta, tris degalines parduoti ne kiekvieną atskirai, o komplekse, akivaizdžiai pažeidžia kreditorių teisės ir teisėtus interesus, nes objektyviai sumažina potencialių pirkėjų ratą, o tai savaime mažina varžytynėse parduodamo turto vertę ir pagrindžia, jog įkaito turėtojas ne siekia turtą išvaržyti, o perimti už labai nedidelę kainą, kas vėliau per banko grupės įmones, jam suteiktų galimybes turto vienetus parduoti brangiau, taip apeinant kitų UAB „Protingas verslas“ kreditorių interesus. Todėl manė, kad skundžiamas kreditorių nutarimas turi būti panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Taip pat nesutiko ir su nutarimu Nr. 2. Nurodė, jog neįkeistą turtą kreditoriai nepagrįstai nusprendė pardavinėti kartu su įkeistu turtu ir dar komplekse su kitomis dvejomis degalinėmis. Neįkeistas turtas neįeina į privilegijuoto kreditoriaus apsaugotų reikalavimų ribas ir gali būti parduotas atskirai už ženkliai didesnę vertę. Be to, pasak pareiškėjos, pastarasis kreditorių susirinkimo nutarimas yra netikslus ir dėl neaiškios pradinės išvaržomo turto kainos. Kreditoriams nenustačius tikslios turto pardavimo kainos, ateityje gali iškilti neaiškumų ne tik dėl parduodamo turto tikslios kainos, bet ir jo perėmimo vertės, jei varžytynės neįvyktų (t. I, b. l. 4 – 12).

5Suinteresuotas asmuo BUAB „Protingas verslas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atsiliepime į skundą prašė taikyti įstatymo nustatytą 14 dienų senaties terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti ir pareiškėjos skundą atmesti. Teigė, jog pareiškėja apie priimtus nutarimus žinojo ar turėjo sužinoti 2014-12-29, todėl ji praleido įstatymo nustatytą 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Nurodė, kad administratorius, skelbdamas BUAB „Protingas verslas“ turto varžytynes, paskelbė kiekvienos degalinės pardavimą kaip atskirą turto vienetą, todėl visos degalinės yra parduodamos atskirai, tik joms priklausantis turtas yra nedalomas ir parduodamas kaip vienas turto vienetas. Iš antrojo nutarimo struktūros matyti, kad dalis neįkeisto turto turi būti parduodama kartu su įkeistu turtu, tačiau aiškiai yra nustatyta įkeisto ir neįkeisto turto vertė. Sutiko, kad priimtais nutarimais nebuvo nustatyta kito, degalinių veikloje naudojamo turto (stalų, kėdžių buitinės technikos, kompiuterinės įrangos, tačiau šis turtas nėra būtinas degalinės veiklai užtikrinti, jis yra nudėvėtas, todėl abejotina, kad degalinės pirkėjas norėtų tokį turtą įsigyti. Degalinės parduodamos prie jų kainos pridėjus PVM mokestį. Varžytynėse nepardavus turto ir įkaito turėtojui išreiškus norą perimti varžytynėse neparduotą turtą, esant aiškiai detalizuotam turtui ir jo kainai, nebūtų sunkumo perduoti įkaito turėtojui varžytynėse neparduoto turto už varžytynių kainą (t. I, b. l. 43).

6Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjai skirti 20 000 Lt baudą. Teigė, kad skundas atmestinas, nes pareiškėja praleido įstatymo nustatytą 14 dienų terminą skųsti nutarimą, o atnaujinti praleistą senaties terminą neprašė, svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė. Nurodė, kad pareiškėja apie vyksiantį 2014-12-29 kreditorių susirinkimą buvo informuota tinkamai, tačiau kreditorių susirinkime nedalyvavo ir nebalsavo, nutarimo formuluočių patikslinimų neteikė, iki susirinkimo nutarimų priėmimo jokių paaiškinimų dėl nutarimų projektų neprašė. Teigė, jog pareiškėjos veiksmuose yra akivaizdžių piktnaudžiavimo požymių, kadangi skundu ji siekia vilkinti turto realizavimą ir bankroto procesą. Paaiškino, jog iš paskelbtų pagal priimtus nutarimus varžytynių skelbimo matyti, kad PVM mokestis įtrauktinas į kreditorių susirinkimo nutarimo nustatytą pardavimo kainą, šį mokestį pridedant prie nutarime nurodytos kainos bei aiškiai nurodoma, kad kiekviena degalinė yra parduodama kaip atskiras turtinis vienetas. Kompleksinį visų degalinių pardavimą nustato tik laisvo pardavimo formuluotė. Vėlesnis kompleksinis degalinių pardavimas, nepavykus jų realizuoti kaip atskirus turtinius vienetus iš varžytynių, yra ekonominio tikslingumo klausimas, kurio teisminė kontrolė yra ribota. Nutarimuose atskirai išskirti priklausinių, kurie kartu yra ir antraeiliai daiktai, kainas nėra teisinio pagrindo. Be to, kad 2014-12-29 priimtuose kreditorių susirinkimo nutarimuose realizavimo kainos nustatytos pagal turto vertintojų išvadas. Ekonominis nutarimų tikslingumas buvo įvertintas kreditorių daugumos (t. I, b. l. 46 - 50).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškėjos N. H. pareiškimą tenkino: panaikino BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais ir perdavė šiuos klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; priteisė iš BUAB „Protingas verslas“ į valstybės biudžetą 10,15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais

9Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo nutarimus, dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos, priimtus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais, nustatė, jog pradinė pardavimo kaina ir tvarka yra nepakankamai aiški, todėl neatitinka bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų. Visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad pirmuoju kreditorių susirinkimo nutarimu nuspręsta UAB „Medicinos bankas“ įkeistą ir UAB „Protingas verslas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti komplekse su UAB „Medicinos bankas“ įkeistu kilnojamuoju turtu (įranga, užtikrinanti degalinės veiklą) varžytynių būdu už ne mažesnes nei kreditorių susirinkimo nustatytas kainas (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį). Nusprendus turtą parduoti visą įkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą komplekse, nustatyta, jog įkeisto turto vertė pirmosiose varžytynėse 5 679 305 Lt. Teismo vertinimu, nors pirmuoju klausimu pasisakyta tik dėl UAB „Medicinos bankas“ įkeisto turto pardavimo varžytynėse, tačiau iš pardavimo tvarkos 2 klausimo 1 punkte po lentele esančio prierašo matyti, jog komplekse kartu su įkeistu turtu parduodamas ir bankui neįkeistas, teisiškai neįregistruotas turtas: plovykla (unikalus Nr. ( - )), plovykla (unikalus Nr. ( - )), plovykla (unikalus ( - )), plovykla (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) už ne mažesnę kaip 320 000 Lt kainą (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį). Turto kainos nustatytos pagal UAB „Verslavita“ turto vertinimo ataskaitas 2013-11-13 dienai. Taipogi 2.1 punkte papildomai po lentele nurodytas neįkeistas turtas yra įtrauktas į komplekse su degaline parduodamo turto vertę, atitinkamai 4 772 444 Lt ir 4 040 000 Lt. Kreditorių susirinkimas UAB „Medicinos bankas“ pasiūlymu nusprendė parduoti turtą (įkeistą ir neįkeistą) kaip kompleksą pagal 2.1 punktą, bendra pardavimo pradinė kaina turėjo būti 5 999 305 Lt (be PVM) (5 679 305 Lt + 320 000 Lt). Tokiu būdu pagal 2.2 punktą antrose varžytynėse parduodamo turto (įkeisto ir neįkeisto) kaip komplekso bendra kaina, sumažinta 20 procentų turėtų būti 4 799 444 Lt (5 999 305 – 5 999 305 Lt x 20 %), tačiau nutarime nurodoma kaina 4 772 444 Lt nėra pagrįsta jokiais įrodymais ir paskaičiavimais. Pažymėjo ir tai, jog bankrutuojančios įmonės administratoriaus įgaliotas asmuo teismo posėdžio metu pripažino, jog komplekse gali būti parduodama tik degalinė, esanti ( - ), o visos kitos degalinės gali būti parduodamos atskirai, kas iš dalies prieštarautų priimtų susirinkimo nutarimų esmei. Tokiu būdu, teismas sutiko, kad šiuo atveju nėra aiškiai nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina.

10Teismas, nustatęs, kad UAB „Verslavita“ parduodamą turtą vertino kaip atskirus objektus, bet nevertino turto kaip visumos, kaip visų bendrai degalinių su jose esančia įranga, pardavimo, vertino, jog kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ pateikta bendra visų degalinių, kaip vientiso komplekso kaina (paskaičiuota prieš metus iki susirinkimo datos), nėra pagrįsta. Atkreipė dėmesį, jog turto vertė, nustatyta pajamų ir lyginamuoju metodais 2013 metais. Byloje nėra pateiktos išsamios UAB „Verslavita“ turto vertinimo ataskaitos.

11Sprendė, kad kreditorių susirinkimo 2014-12-29 priimti nutarimai neatitinka BUAB „Protingas verslas“ kreditorių interesų, prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, bei atsižvelgęs į tai, kad sprendimai, susiję su ekonominio tikslingumo vertinimu priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, o teismas negali nurodyti kreditorių susirinkimui konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, pareiškėjos ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais panaikino ir perdavė kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

12Dėl senaties termino

13Teismo vertinimu, pareiškėja pagrįstai skundo dėl kreditorių susirinkimo padavimo termino skaičiavimo pradžią sieja su kreditorių susirinkimo protokolo gavimo momentu, nes Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, o byloje nėra duomenų apie tai, jog pareiškėja dalyvavo kreditorių susirinkime ar balsavo dėl priimamų nutarimų, taip pat apie tai, jog pareiškėja buvo informuota apie 2014-12-29 įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus ar tą pačią dieną susipažino su kreditorių susirinkimo protokolu. Pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, kad kreditorius žinojo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jame svarstomus klausimus, negali paneigti jo teisės būti išklausytam ir nesudaro pagrindo dėl to atmesti skundą. Konstatavo, kad pareiškėja nepraleido įstatymo nustatyto termino 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti (t. I, b. l. 158 – 163).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-11-16 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos N. H. skundą palikti nenagrinėtu arba atmesti.

15Nurodė, kad pareiškėja skundu įrodinėjo, jog 2014-12-29 kreditorių susirinkimo pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais priimti nutarimai yra nepakankamai aiškūs. Neaiškumą grindė aplinkybėmis, jog kreditorių susirinkimas nusprendė turtą pardavinėti kaip vieną kompleksą, tačiau, pareiškėjos nuomone, trys degalinės su jų priklausiniais turi būti pardavinėjamas kaip atskiri turto vienetai. Paaiškino, jog parduodamą turtą sudaro trys kompleksai: 1) pastatas – degalinė, esantys ( - ), su priklausiniais, taip pat degalinei priklausantis nekilnojamasis turtas ir neįkeistas turtas, 2) pastatas – degalinė, esantys ( - ), su priklausiniais, 3) pastatas – degalinė, esantys ( - ), Kaunas, su priklausiniais. Pažymėjo, kad ginčo nutartimi nėra nuspręsta parduoti viso turto bendrai, o nuspręsta parduoti tris atskirus turto vienetus ir paskelbtos atskiros varžytinės dėl trijų degalinių su priklausiniais pardavimo. Apelianto nuomone, netikslinga kreditoriams pakartotinai svarstyti klausimą dėl trijų atskirų turto vienetų pardavimo tvarkos. Teigia, jog vykstantys ginčai stabdo bankroto procedūros eigą, trukdo realizuoti bankrutuojančios įmonės turtą bei atsiskaityti su kreditoriais.

16Paaiškino, kad antruoju darbotvarkės klausimu, po pirmąja lentele nurodoma, buvo nuspręsta kartu su degalinės kompleksu, esančiu ( - ), pardavinėti ir plovyklas (neįkeistą turtą už 320 000 Lt). Jeigu šio turto (įskaitant ir neįkeistą) nepavyks realizuoti pirmosiose varžytinėse, viso šio turto kaina bus mažinama 20 proc. Pažymėjo, jog neįkeistas turtas yra įtrauktas į lentelę ir niekaip neįtakojo nei turto kainos, nei pardavimo tvarkos.

17Apeliantui nėra aišku, kuo remiantis pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad 2014-12-29 kreditorių susirinkimas nustatė per žemą pradinę turto pardavimo kainą. Pažymėjo, jog kreditorių susirinkimas vadovavosi UAB „Verslavita“ pateiktomis parduodamo turto vertinimo ataskaitomis, kuriose kiekviena iš trijų degalinių su priklausiniais įvertinta kaip atskiras turtinis vienetas (t. I, b.l. 166 – 169).

18Atsakovas BUAB „Protingas verslas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą sutinka su atskirojo skundo argumentais bei prašo skundą tenkinti, panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų atmesti (t. II. b. l. 4).

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikinti BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais, ir perduoti šie klausimai kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

20Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nustatyta, kad šio kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1 - uoju ir 2 - uoju klausimais buvo sprendžiama dėl BUAB „Protingas verslas“ turto pardavimo tvarkos ir pradinių turto pardavimo kainų nustatymo (t. I, b. l. 13 - 17). Darbotvarkės 1 - uoju klausimu „Dėl BUAB „Protingas verslas“ turto pardavimo tvarkos nustatymo“ buvo priimtas nutarimas pardavinėti UAB „Medicinos bankas“ įkeistą ir BUAB „Protingas verslas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą komplekse su UAB „Medicinos bankas“ įkeistu kilnojamuoju turtu (įranga, užtikrinti degalinės veiklą) varžytinių būdu už ne mažesnes, nei kreditorių susirinkimo nustatytas kainas (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį) (t. I, b.l.13). Darbotvarkės 2 – uoju klausimu „Dėl BUAB „Protingas verslas“ pradinių turto pardavimo kainų nustatymo“ priimtas nutarimas, kurio pirma dalimi nuspręsta nustatyti šias pradines turto pardavimo kainas: 1) pastatas – degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ); valstybinės žemės sklypo nuomos teisė, unikalus Nr. ( - ), ( - )– pardavimo kaina 2 539 305 Lt; 2) pastatas degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): pastatas – požeminis suskystintų dujų modulis, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ) – pardavimo kaina 520 000 Lt; 3) pastatas – degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): inžinieriniai tinklais – lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), inžinieriniai tinklais – vandentiekio tinklai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), inžinieriniai tinklai – ryšių kanalizacija, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai tinklai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ( - ) – padavimo kaina 2 620 000 Lt (t. I, b. l. 13). Taip pat nuspręsta komplekse, (ne atskirai) su degaline, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ), padavinėti neįkeistą UAB „Medicinos bankas“ nekilnojamąjį turtą: 45,42 kv. m. pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), 50,98 kv. m. pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), 57,26 kv. m. pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), 51,03 kv. m. pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) už ne mažesnę kaip 320 000 Lt kainą (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį) (t. I. b. l. 16). Darbotvarkės 2 – uoju klausimu priimto nutarimo antrąja dalimi nuspręsta nepardavus turto iš pirmųjų varžytinių, turtą pardavinėti antrose varžytinėse tomis pačiomis sąlygomis, nurodytas turto kainas mažinant 20 proc., t. y. už ne mažesnes, nei žemiau nurodytas kainas (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį): 1) pastatas – degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ); valstybinės žemės sklypo nuomos teisė, unikalus Nr. ( - ), ( - ) – pardavimo kaina 2 031 444 Lt; 2) pastatas degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): pastatas – požeminis suskystintų dujų modulis, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), ( - )– pardavimo kaina 416 000 Lt; 3) pastatas – degalinė, unikalus Nr. ( - ), ( - ): inžinieriniai tinklais – lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), inžinieriniai tinklais – vandentiekio tinklai, unikalus Nr. ( - ), ( - ), inžinieriniai tinklai – ryšių kanalizacija, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kiti inžinieriniai tinklai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), Marvelės g. 106D, Kaunas( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ( - )– padavimo kaina 2 096 000 Lt (t. I, b. l. 16); 4) pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – plovyklą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) už 256 000 Lt kainą (t. I, b. l. 16).

21Dėl senaties termino

22Suinteresuoti asmenys BUAB „Protingas verslas“ ir UAB „Medicinos bankas“ pirmosios instancijos teismo prašė taikyti ieškinio senatį. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėja nepraleido įstatymo nustatyto termino 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti.

23Kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, kurioje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

24Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimams apskųsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 str. 2 d.). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

26Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nustatyta, jog apie šaukiamą kreditorių susirinkimą visiems kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti Kauno apygardos teismo nutartimi, buvo pranešta registruotais laiškais išsiųstais pranešimais (t. I, b. l.13). Iš AB „Lietuvos paštas“ siuntų registracijos sąrašo matyti, jog pareiškėjai N. H. ( - ) pranešimas apie šaukimą kreditorių susirinkimą išsiųstas 2014-12-17 (t. I, b. l.35, 44), siunta jai pristatyta 2014-12-18 (t. I, b. l. 36, 45).

27Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių.

28Pareiškėja 2014-12-29 kreditorių susirinkime nedalyvavo, pasiūlymų, pastabų, paaiškinimų dėl numatytosios darbotvarkės klausimų, nutarimų projektų nepateikė ir nebalsavo dėl priimamų skundžiamų nutarimų. Taigi, pareiškėja nuo 2014-12-18 turėjo pakankamai informacijos apie ketinamus spręsti klausimus bei apie ketinamus priimti nutarimus.

29Konstatuotina, jog apie skundžiamus nutarimų priėmimo faktus pareiškėja turėjo žinoti 2014-12-29, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo kreditorių susirinkimo nutarimai galėjo būti apskųsti teismui iki 2015-01-12 (įskaitytinai). Kadangi pareiškėja skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų Kauno apygardos teismui pateikė 2015-01-29 (t. I, b. l. 20), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėja nepraleido įstatymo nustatyto termino 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti.

30Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėja nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galimai pažeistų teisių negynė be svarbių priežasčių, todėl taikytina ieškinio senatis, kuri yra pagrindas skundą atmesti (CK 1.131 straipsnio1 dalis). Nepaisant to, teismas pasisako dėl ginčo esmės – dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1736/2013).

31Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

32Dėl kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų

33ĮBĮ kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

34ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

35Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nustatyta, jog Kauno apygardos teismo nutartimis patvirtinto BUAB „Protingas verslas“ kreditorinių reikalavimų suma yra 3 089 973,48 Eur. Į susirinkimą atvyko ar balsavo raštu kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 2 813 737,33 Eur arba 91,02 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų (t. I, b. l. 13). BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo skundžiami nutarimai buvo priimti kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma: 1 – uoju darbotvarkės kalumu „Dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo“ balsavo 91,02 proc. (t. I, b. l. 13), o 2 – uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų nustatymo: – 86,97 proc. (t. I, b. l. 16).

36Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų nenustatyta, todėl ši byla nagrinėtina atskirojo skundo ribose.

37Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų

38Pareiškėja įrodinėjo, jog nekilnojamas turtas varžytinėse gali būti ir turi būti parduodamas ne kaip vienas kompleksas, o kaip atskiri turtiniai vienetai, taip pat turėtų būti aiškiai nustatyta parduodamo turto kaina (su PVM ar plius PVM); neįkeistas turtas, kurį kreditoriai nusprendė pardavinėti kartu su įkeistu turtu, ir dar komplekse su kitomis dvejomis degalinėmis, neįeina į privilegijuoto kreditoriaus apsaugotų reikalavimų ribas, taip pat nutarimas Nr. 2 yra netikslus dėl neaiškios pradinės išvaržomo turto kainos.

39Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimo 2014-12-29 priimti nutarimai neatitinka BUAB „Protingas verslas“ kreditorių interesų, prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.

40Byloje nustatyta, jog 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimas darbotvarkės 2 – uoju klausimo pirmąja dalimi nusprendė parduoti šį turtą: 1) pastatą - degalinę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) (su priklausiniais: kiemo statiniais, valstybinės žemės sklypo nuomos teise). Taip pat nusprendė komplekse, (ne atskirai) su degaline, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ), padavinėti neįkeistą UAB „Medicinos bankas“ nekilnojamąjį turtą: keturias plovyklas (t. I. b. l. 16). 2) Pastatą - degalinę, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (su priklausiniais: požeminiu suskystintų dujų moduliu, kiemo statiniais). 3) Pastatą – degalinę, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (su priklausiniais: lietaus nuotekų tinklais, vandentiekio tinklai, ryšių kanalizacija, kiemo statiniais, žemės sklypu) (t. I, b. l. 16).

41Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trys degalinės, esančios ( - ), ( - ) ir ( - ), su priklausiniais parduodamos atskirai, t. y. kaip trys turto kompleksai, tačiau į pirmojo turto kompleksą - degalinę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - )- įtrauktas (pardavinėjamas kartu) UAB „Medicinos bankas“ neįkeistas nekilnojamasis turtas – plovyklos. Aplinkybę, jog iš varžytinių pardavinėjami trys atskiri turto kompleksai (degalinės su priklausiniais) pagrindžia Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje paskelbta informacija apie varžytines (t. I, b. l. 67).

42Tik patys kreditoriai nustato bankrutavusios bendrovės turto pardavimo kainą ir jo pardavimo tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Nagrinėjamu atveju kreditoriams nusprendus įkeistą turtą (degalinę) pardavinėti kartu su jame esančiu neįkeistu turtu (plovyklomis), buvo nustatytos įkeisto ir neįkeistų priklausinių kainos, t. y. degalinės, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) (su priklausiniais: kiemo statiniais, valstybinės žemės sklypo nuomos teise) pardavimo kaina 2 539 305 Lt ir keturių plovyklų, unikalūs Nr. ( - ), Nr( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimo kaina ne mažesnė kaip 320 000 Lt kainą (atsiradus PVM mokėjimo prievolei, įtraukti PVM mokestį) (t. I, b. l. 16). Nepardavus turto iš pirmųjų varžytinių, turtą pardavinėti antrose varžytinėse tomis pačiomis sąlygomis, nurodytas turto kainas mažinant 20 proc., t.y. degalinės, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) (su priklausiniais: kiemo statiniais, valstybinės žemės sklypo nuomos teise) pardavimo kaina 2 031 444 Lt ir keturių plovyklų, unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), 57,26 Nr. 4400-1988-4121 Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimo kaina ne mažesnė kaip 256 000 Lt kainą (t. I, b. l. 16). Kreditorių susirinkimas vadovavosi turto vertintojo UAB „Verslavita“ pateiktomis parduodamo turto vertinimo ataskaitomis (t. I. b. l. 51 – 66). Įrodymų, patvirtinančių, kad toks turto pardavimo būdas arba UAB „Verslavita“ nustatytos turto kainos būtų ekonomiškai nenaudingas bankrutavusiai įmonei bei kreditoriams byloje nėra (CPK 2, 178 straipsniai). Pažymėtina, jog sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai realią galimybę parduoti turtą, potencialią turto realizavimo trukmę, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Spartus turto realizavimas už mažesnę kainą ar ilgos turto realizavimo procedūros - visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Ginčo atveju ekonominis nutarimų tikslingumas buvo įvertintas kreditorių daugumos. Pareiškėja savo teiginių, jog atskirai parduoti plovyklas galima už didesnę vertę, nepagrindė jokiais įrodymais, taipogi nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui skunde nepateikė jokių įrodymų ir motyvuotų paaiškinimų, kad priimti skundžiami nutarimai būtų akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

43Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog šiuo atveju nėra aiškiai nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina. Iš skundžiamojo 2 - uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo lentelės matyti, jog vienoje grafoje yra išvardintas turtas, o kitoje nurodoma šio turto pardavimo kaina, o neįkeisto turto pardavimo tvarka ir kaina aptarta atskirai (t. I, b. l. 16 – 17). Bankroto administratorius atsiliepime į skundą patirtino, jog degalinės parduodamos prie jų kainos pridėjus PVM mokestį. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų apie parduodamą iš varžytinių turtą matyti, jog turto komplekso, esančio ( - ), į kurį trauktas neįkeistas turtas, pardavimo kaina yra nurodyta su PVM mokesčiu, atitinkamai ir likusio turto, esančio ( - ), ir ( - ), kainos surodytos pridedant PVM mokestį (t. I, b. l. 67).

44Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kokio pobūdžio yra neįkeistas turtas, kurį kreditoriai nutarė parduoti kartu su įkeistu turtu. Iš byloje esančių fotonuotraukų matyti, kad žemės sklype, esančiame ( - ), yra įrengta degalinė, parduotuvė, automobilių savitarnos plovyklos ir kiti statiniai (t. I, b. l. 115 – 116). Iš bylos medžiagos matyti, jog ne tik trys degalinės su priklausiniais yra įkeisti apeliantui UAB „Medicinos bankas“, bet ir plovyklose esantys įranga ir įrenginiai, pavyzdžiui: šepečiai plovimui, siurblys „Karcher“, reklaminė iškaba ir kt. (t. I, b. l. 175). Ginčo atveju, pardavus tik įkeistą turtą (degalinę su priklausiniais bei plovyklos įrenginius ir įrengimus) ir nepardavus neįkeisto turto (plovyklų), kreditorių interesai daugiau, nei turtą pardavus komplekse, užtikrinti nebus. Šiuo atveju turtas yra parduodamas, kad užtikrinti jo veiklą pagal paskirtį. Todėl toks turto pardavimas kartu negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis teisingumo, protingumo principus ar kreditorių interesų pusiausvyrą, tuo labiau, kad kreditoriai iš esmės vienbalsiai pritarė tokiai turto pardavimo tvarkai ir byloje nėra duomenų, jog jie būtų apskundę šį nutarimą įstatymo nustatyta tvarka.

45Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu reglamentavimu, kurio vienas iš principų – bankroto proceso operatyvumas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2014-09-22 nutartimi pripažinta BUAB ,,Protingas verslas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ši nutartis įsiteisėjo 2014-10-01. BUAB „Protingas verslas“ likvidavimo procedūros terminas sueina 2016-10-01. Taigi, iki 2016-10-01 bankroto administratorius vykdo bankrutavusios įmonės turto realizavimo procedūras, o gautas lėšas paskirsto įmonės kreditoriams. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis nurodo, kad tuomet, jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Nagrinėjamu gi atveju susiklostė tokia situacija, kai pareiškėjo skundas dėl kreditorių komiteto susirinkimo pagrįstumo teisme gautas 2015-02-02. Kaip buvo nustatyta, pareiškėja kreipėsi į teismą praleidusi ieškinio senaties terminą. Kauno apygardos teismas 2014-02-03 nutartimi uždraudė administratoriui vykdyti 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2; 2015-04-20 nutartimi paskirtas teismo posėdis (t. I, b. l. 98 – 100), kuris buvo atidėtas kelis kartus (t. I, b l. 104 – 105, 121). Byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta 2015 m. lapkričio mėn., apeliacinis procesas vyksta 2016 m. vasario mėn. Taigi, BUAB „Protingas verslas“ bankroto procedūra metus laiko iš esmės nevyksta, turtas nėra realizuojamas. Kuo ilgiau turtas nėra realizuojamas, tuo daugiau jis praranda savo vertę. Vadinasi, susidarė situacija, kai vienas iš pagrindinių likvidavimo etape keliamų tikslų – turto realizavimas ĮBĮ nustatyta tvarka ir įmonės bankroto procedūrų užbaigimas kartu su bankroto byla, yra sustabdomas neapibrėžtam laikui. Kaip jau minėta, šiame bankroto etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Todėl darytina išvada, kad nepagrįstai sustabdžius BUAB „Protingas verslas“ turto realizavimą, užsitęsia ir pats bankroto procesas, sudaromos sąlygos ne tik vilkinti atsiskaitymą su kreditoriais, bet ir galimai su jais visa apimtimi neatsiskaityti, kas savaime reiškia vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslų pažeidimą – kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius.

46Atsižvelgiant į tai, jog BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimas nenutarė parduoti viso turto kaip vieno komplekso, o sprendė parduoti tris turto vienetus, nurodant, jog apeliantui neįkeistas turtas (plovyklos) parduodamas kartu su įkeistu turtu - degaline, esančia Ašigalio g. 1A, Kaunas, atitinkamai už atskiras 2 539 305 Lt + PVM ir 320 000 Lt + PVM kainas, kurių bendra turto padavimo kaina yra 2 859 305 Lt + PVM mokestis, taip pat siekiant užtikrinti sklandžią BUAB „Protingas verslas“ bankroto proceso eigą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos N. H. skundą dėl BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimų 1- uoju ir 2 - uoju darbotvarkės klausimais, atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

47Dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių

48Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausta administratoriui UAB „Kauno įmokų restruktūrizavimo centras“ vykdyti 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2 (t. I, b. l. 21 – 23).

49Atsižvelgiant į tai, kad apelianto UAB „Medicinos bankas“ atskirasis skundas tenkintas, byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

50Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

51skundą tenkinti.

52Panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjos N. H. skundą dėl BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių susirinkimo nutarimų, atmesti.

53Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėja N. H. skundu prašė panaikinti bankrutavusios uždarosios... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „Protingas verslas“, atstovaujamas bankroto... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į skundą prašė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškėjos N. H.... 8. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų pirmuoju ir antruoju... 9. Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo nutarimus, dėl turto pardavimo... 10. Teismas, nustatęs, kad UAB „Verslavita“ parduodamą turtą vertino kaip... 11. Sprendė, kad kreditorių susirinkimo 2014-12-29 priimti nutarimai neatitinka... 12. Dėl senaties termino... 13. Teismo vertinimu, pareiškėja pagrįstai skundo dėl kreditorių susirinkimo... 14. Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 15. Nurodė, kad pareiškėja skundu įrodinėjo, jog 2014-12-29 kreditorių... 16. Paaiškino, kad antruoju darbotvarkės klausimu, po pirmąja lentele nurodoma,... 17. Apeliantui nėra aišku, kuo remiantis pirmosios instancijos teismas padarė... 18. Atsakovas BUAB „Protingas verslas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo... 21. Dėl senaties termino... 22. Suinteresuoti asmenys BUAB „Protingas verslas“ ir UAB „Medicinos... 23. Kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas... 24. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškinio senaties termino eigos... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies... 26. Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo... 27. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus... 28. Pareiškėja 2014-12-29 kreditorių susirinkime nedalyvavo, pasiūlymų,... 29. Konstatuotina, jog apie skundžiamus nutarimų priėmimo faktus pareiškėja... 30. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėja nesielgė kaip... 31. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 32. Dėl kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų... 33. ĮBĮ kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios... 34. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 35. Iš 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių susirinkimo protokolo... 36. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų... 37. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 38. Pareiškėja įrodinėjo, jog nekilnojamas turtas varžytinėse gali būti ir... 39. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimo 2014-12-29... 40. Byloje nustatyta, jog 2014-12-29 BUAB „Protingas verslas“ kreditorių... 41. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trys degalinės, esančios ( - ), (... 42. Tik patys kreditoriai nustato bankrutavusios bendrovės turto pardavimo kainą... 43. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 44. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju svarbu ir tai,... 45. Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu... 46. Atsižvelgiant į tai, jog BUAB „Protingas verslas“ 2014-12-29 kreditorių... 47. Dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 48. Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi byloje buvo taikytos... 49. Atsižvelgiant į tai, kad apelianto UAB „Medicinos bankas“ atskirasis... 50. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 51. skundą tenkinti.... 52. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartį ir... 53. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Kauno apygardos teismo...