Byla 1-1209-993/2017

1Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Averkienė, sekretoriaujant Vilmai Smolskienei, dalyvaujant prokurorei Laimai Bereikaitei, kaltinamajam V. P., jo gynėjai advokatei Ingridai Maldeikienei, kaltinamajam T. T., jo gynėjai advokatei B. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), teistas Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nuosprendžiu pagal BK 181 straipsnio 2 dalį – 2 metų laisvės atėmimo bausme. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-14 nuosprendžiu bausmė sumažinta, paskiriant 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Bausmę atlikęs, 2014-03-18 paleistas iš pataisos namų,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos).

5ir

6T. T., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), dirbantis UAB „( - )“ pagalbiniu darbuotoju, neteistas,

7kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9V. P. 2016 m. gegužės 30 d., atvykęs į UAB „( - )“ nuomos padalinį, esantį ( - ), sudarė nuomos sutartį Nr. PAST-14928-0, pagal kurią laikinam naudojimui išsinuomojo aliuminio bokštelį „Tempol“, 4690 eurų vertės, tačiau nei numatytu terminu, nei vėliau aliuminio bokštelio „Tempol“ bendrovei negrąžino, o tyrimo metu nenustatytu laiku perleido jį ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui, tokiu būdu pasisavino jam patikėtą UAB „( - )“ priklausantį turtą bei padarė UAB „( - )“ 4690 eurų turtinę žalą.

10Be to, jis 2016 m. rugpjūčio 19 d., atvykęs į UAB „( - )“ nuomos padalinį, esantį ( - ), sudarė nuomos sutartį ir pasirašė perdavimo aktą Nr. 700025446, pagal kuriuos laikinam naudojimui išsinuomojo dyzelinį grunto tankintuvą „ATLAS COPSO LG300“, 4521,88 eurų vertės, kurį bendrovei turėjo grąžinti 2016-08-22, tačiau nei nustatytu terminu, nei vėliau jo negrąžino, o ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perleido ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui, tokiu būdu pasisavino jam patikėtą UAB „( - )“ priklausantį turtą bei padarė UAB „( - )“ 4521,88 eurų turtinę žalą.

11Be to, V. P. ir T. T., veikdami kartu dar ir su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, turėdami tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, susitarę išsinuomoti iš UAB „( - )“ dyzelinį grunto tankintuvą kito asmens vardu, taip siekdami nuslėpti savo asmenybę, ir išnuomotą įrenginį parduoti, 2016 m. rugsėjo 9 d., apie 12.00 val. T. T. paprašius nemokaus asmens, t.y. asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, už atlygį savo vardu išsinuomoti iš UAB „( - )“ dyzelinį grunto tankintuvą ir perduoti jiems (V. P. ir T. T.), nurodžius, kad išnuomotą įrenginį iš karto parduos, o asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, sutikus su šiuo pasiūlymu, 2016 m. rugsėjo 9 d., apie 12.40 val. jis (V. P.) atvežė automobiliu asmenį, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, ir T. T. į UAB „( - )“ nuomos padalinį, esantį ( - ), kur asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, pasirašė nuomos sutartį ir perdavimo aktą Nr. 700028918, pagal kuriuos iki 2016-09-12 išsinuomojo iš UAB „( - )“ dyzelinį grunto tankintuvą „ATLAS COPSO LG500“, 5730 eurų vertės, ir su UAB „( - )“ vairuotoju išnuomotą dyzelinį grunto tankintuvą atvežus į Balbieriškio gatvę, esančią Kaune, asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, perdavė šį įrenginį V. P. ir T. T., kurie tyrimo metu nenustatytu laiku pardavė tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu apgaule savo ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, naudai įgijo svetimą, UAB „( - )“ priklausantį turtą – dyzelinį grunto tankintuvą „ATLAS COPSO LG500“, 5730 eurų vertės.

12Kaltinamasis V. P. teisiamojo posėdžio metu kaltę pripažino, gailisi, paaiškino, jog savo namuose atlikinėjo remonto darbus, todėl jam reikėjo bokštelio. Jis nuvyko į UAB „( - )“ ir jam reikalingą bokštelį išsinuomojo, pasirašė nuomos sutartį, tačiau bokštelio nei sutartu laiku, nei vėliau negrąžino. Jį panaudojęs pernuomojo pažįstamam, vardu Mindaugas, norėjo užsidirbti, bet jis dingo ir bokštelio negrąžino. Sutinka su bokštelio verte ir UAB „( - )“ ieškiniu, stengsis kuo greičiau atlyginti kilusią žalą. Kaltę dėl grunto tankintuvo pasisavinimo taip pat pripažįsta. UAB „( - )“ tokio prietaiso neturėjo, todėl jis nuvyko į UAB „( - )“, ten pasirašė sutartį ir išsinuomojo grunto tankintuvą. Jį taip pat pernuomojo tam pačiam pažįstamam asmeniui. Jis žadėjo jam sumokėti 500 Eur, tačiau jis pinigų negavo ir grunto tankintuvo jam negrąžino. Su grunto tankintuvo verte ir UAB „( - )“ civiliniu ieškiniu sutinka, ją kaip įmanoma stengsis atlyginti. Tai, kad vėliau apgaule įgijo UAB „( - )“ priklausantį jau kitą grunto tankintuvą taip pat pripažįsta. Jam, V. P. ir T. T. spontaniškai kilo mintis išsinuomoti tankintuvą, jo negrąžinti, o parduoti ir taip užsidirbti pinigų. Tada jie nuvažiavo į firmą, V. P. ir T. T. nuėjo pasirašyti sutarties, o jis liko laukti mašinoje. Po sutarties pasirašymo T. T. grįžo į mašiną ir jie nuvažiavo į Aleksotą, kur V. P. turėjo atvežti įrenginį. V. P. važiavo kartu su UAB „( - )“ vairuotoju ir rodė kelią. Vėliau tas tankintuvas buvo parduotas, o pinigus pasidalino, jis gavo 200 Eur. Su tankintuvo verte jis sutinka, ieškinį esant galimybei atlygins.

13Kaltinamasis T. T. teisiamojo posėdžio metu kaltę pripažino, gailisi, paaiškino, jog siekdami užsidirbti, jie sumąstė išsinuomoti grunto tankintuvą ir jį parduoti. Kurį laiką jis vartojo alkoholinius gėrimus, todėl tiksliai visų aplinkybių nepamena. Kiek pamena, jis susitiko su V. P. ir pasitarė dėl įrenginio nuomos ir jo pardavimo. Tada jis susitiko su V. P., paprašė jo pasirašyti sutartį, jis sutiko ir pasirašė sutartyje. Įrenginį UAB „( - )“ vairuotojas nuvežė į Aleksotą, tikslaus adreso nežino ir ten jį paliko. Vėliau atvyko nepažįstamas asmuo ir tankintuvą nupirko, už jį gavo apie 700 Eur. Pinigus jie visi trise pasidalino, po kiek tiksliai, nepamena. Tankintuvo vertės neginčija, žalą kartu su V. P. atlygins, su civiliniu ieškiniu sutinka, dalį sumos, t.y. 100 Eur, yra sumokėjęs.

14Liudytojas R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. rugsėjo mėnesio dirbo UAB „( - )“ vadybininko pareigose, buvo atsakingas už pastolių nuomą. 2016-05-30 į ofisą atėjo V. P. (jo asmenybę nustatė iš jo pateiktų dokumentų), kuris sudarė nuomos sutartį, pagal kurią jis išsinuomojo aliuminius pastolius. V. P. pastolius nuomojo vienai dienai ir iš karto sumokėjo avansą, tai yra 30 eurų už vienos dienos nuomą. V. P. po dienos pastolių negrąžino. Pradžioje, maždaug savaitę ar dvi, tikslaus laiko neprisimena, laukė, kol V. P. grąžins pastolius, galvojo, gal darbai užsitęsė. Nuomodamasis pastolius V. P. sakė, kad pastoliai reikalingi jam asmeniškai, namo remontui. Maždaug 2016 m. birželio viduryje pats nuvyko V. P. nurodytu gyvenamuoju adresu, tai yra ( - ). Nuvykus nurodytu adresu, namuose V. P. nerado, namo duris atidarė kažkokia mergina. Ji pasakė, kad V. P. gyvena šiuo adresu, apie pastolius ji nieko nežinojo, sakė, kad perduos V. P., kad jo ieško dėl pastolių. Prie namo jokių pastolių nebuvo, kad būtų remontuojamas namas, nesimatė. Po šio vizito, gal tos pačios dienos pavakary, tikslaus laiko neprisimena, V. P. paskambino į jo darbinį telefoną, sakė, kad pastolius išvežė į Alytų, sakė, kad užtruko darbai, sakė, kad užsuks į ofisą ir arba grąžins pastolius, arba pratęs sutartį bei sumokės nuomą. Po šio skambučio V. P. užvažiavo į bendrovės ofisą, pastolių neatvežė, už pastolių nuomą pinigų nesumokėjo, nes neturėjo pinigų. Po to pats daug kartų skambino V. P., kuris kartais atsiliepdavo, kartais ne. Jei V. P. atsiliepdavo, tai vis žadėdavo, kad pastolius grąžins, po to sakė, kad kažkoks vairuotojas, kuris paėmė pastolius, jam neatsiliepia. Kadangi tikėjosi, kad V. P. pastolius grąžins, iš karto į policiją nesikreipė. V. P. į ofisą daugiau atvažiavęs nebuvo ir pastolių bendrovei negrąžino (1 t., b. l. 50-51).

15Liudytojas D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“ padalinio vadovu. Bendrovė nuomoja statybinės technikos įrangą. 2016-08-19 į bendrovę atvyko vyriškis, kuris pristatė V. P., pateikė asmens dokumentus. Jis išsinuomojo dyzelinį grunto tankintuvą ATLAS COPCO LG 300. Įrenginys buvo išnuomotas iki 2016-08-22. Įrenginį iš bendrovės išsivežė klientas su savo automobiliu. 2016-08-22 V. P. dyzelinio grunto tankintuvo negrąžino, nuomos sutarties nepratęsė, nuomos mokesčio nemokėjo. Sudarant nuomos sutartį V. P. nurodė savo kontaktinio telefono numerį. Kadangi V. P. laiku negrąžino išnuomoto įrenginio, jam kelis kartus skambino, tačiau V. P. į skambučius neatsiliepė. Tada buvo nuvykta V. P. nurodytu gyvenamuoju adresu – Liepų g. 12, Garliava, Kauno r., tačiau V. P. vis nepavyko rasti namuose. Kad prie namo būtų vykdomi kokie nors darbai, nieko nesimatė. 2016-09-14 registruotu paštu V. P. buvo išsiųstas pranešimas, kad nutraukiama dyzelino grunto tankintuvo nuomos sutartis bei pareikalauta grąžinti patikėtą statybinę techniką. Į nurodytą pranešimą V. P. taip pat nesureagavo, dyzelinio grunto tankintuvo negrąžino, jokių tokius veiksmus pateisinančių aplinkybių nenurodė. Kadangi V. P. slapstėsi, įrangos negrąžino, suprato, kad jis ir nesiruošia jos grąžinti, todėl buvo parašytas pareiškimas policijai. Po ikiteisminio tyrimo pradėjimo keletą kartų teko telefonu bendrauti su V. P., šis vis žadėdavo įrangą grąžinti, vis nurodydavo kitą grąžinimo terminą, tačiau iki šio laiko bendrovei dyzelinio grunto tankintuvo negrąžino, nuomos mokesčio nemokėjo. 2016-09-09 apie 13.00 val. į bendrovės patalpas, esančias ( - ) atėjo du vyriškiai. Vienas iš vyriškių pasakė, kad nori išsinuomoti dyzelinį grunto tankintuvą „A. C. LG500“. Jis pateikė savo asmens dokumentą, išduotą V. P. vardu. Vyriškis sakė, kad jis asmeniškai ruošiasi su tuo tankintuvu dirbti. Antras vyriškis nervingai vaikštinėjo pirmyn atgal, vis kalbėdamas telefonu. Matėsi, kad vyriškiai yra truputį neblaivūs, nes nuo jų sklido alkoholio kvapas. Visada, kai pildo dokumentus, paprašo ir automobilio techninio registracijos liudijimo, nes šiame dokumente būna nurodyta kliento gyvenamoji vieta. Paprašius automobilio registracijos dokumento, antras vyriškis, tas, kuris buvo kartu su V. P., nuėjo į lauką ir netrukus atnešė automobilio registracijos liudijimą. Pats pasidarė šio dokumento kopiją. Tankintuvas buvo išnuomotas iki pirmadienio, tai yra rugsėjo 12 dienos. Kai buvo užpildyti dokumentai, vienas iš vyriškių, tai yra tas, kuris buvo kartu su V. P., išėjo, o V. P. liko laukti, kol įranga bus pakrauta į automobilį. Kai įrangą pakrovė, V. P. važiavo kartu, o automobilį vairavo E. P.. V. P. turėjo parodyti, kur reikia vežti įrangą. Vėliau jam skambino vyriškis, kaip suprato, tai buvo antras vyriškis, tas, kuris nesudarinėjo nuomos sutarties ir paklausė, kur tas tankintuvas, ar jie atvažiuoja, kur randasi. Atsakė, kad automobilis išvažiavo prieš 10-15 minučių. Tuomet pats paskambino vairuotojui ir paklausė, kur jie yra. Vairuotojas atsakė, kad V. P. nežino kur vežti, sakė, kad jis klaidžioja, liepia vežti tai ten, tai ten. Tuomet pats vairuotojui pasakė to antro vyriškio, kuris buvo ką tik jam skambinęs, telefono numerį ir pasakė, kad vairuotojas pats jam pasiskambintų. Grįžęs vairuotojas pasakė, kad įrangą iškrovė ten kur ir liepė vyriškiai, t.y. Balbieriškio gatvėje, prie namo, kur matėsi namo pamatai. Rugsėjo 12 dieną iki pietų tankintuvo niekas bendrovei negrąžino. Paskambinus V. P. nurodytu telefonu numeriu, telefonas buvo išjungtas. Maždaug apie 15 val. E. P. nuvažiavo į Balbieriškio gatvę, ten kur jis buvo iškrovęs įrangą, tačiau nurodytu adresu įrangos jau nerado, rado ten dirbantį kažkokį žmogų, kuris pasakė, kad nieko apie tankintuvą nežino. Tos pačios dienos vakare, po darbo, pats kartu su J. L. nuvažiavo adresu, nurodytu automobilio registracijos liudijime, tai yra ( - ). Ten pakalbėjo su automobilio registracijos liudijime nurodytu asmeniu, tai yra su S. S.. Jis pasakė, kad automobilį pardavė S., kuris gyvena ( - ). S. S. paskambino dabartiniam automobilio savininkui ir paklausė, ką jis čia pridarė. S. S. pakalbėjęs telefonu pasakė, kad S. yra neblaivus, pasakė, kad S. pažadėjo ryt jiems pasiskambinti ir viską sutvarkyti. Sekančią dieną kažkas paskambino, prisistatė automobilio, su kuriuo buvo atvažiavęs V. P., savininku ir pasakė, kad plokštę atveš 2016-09-14 ryte, todėl tą dieną jie tos plokštės (tankintuvo) neieškojo. 2016-09-14 nesulaukę žadėto grunto tankintuvo, paskambino automobilio savininkui, kuris prieš dieną jam skambino, tačiau telefonas buvo išjungtas. Tankintuvas iki šiol negrąžintas (1 t., b. l. 69-70, 106-107).

16Liudytojas J. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“ regiono vadovu. UAB „( - )“ nuomoja statybinės technikos įrangą. 2016-09-09 ofise buvo pats ir D. B.. Maždaug apie 13.00 val. į bendrovės patalpas, esančias ( - ), atėjo du vyriškiai. Vyriškiai pasakė, kad nori išsinuomoti dyzelinį grunto tankintuvą „A. C. LG500“. Vienas iš vyriškių pateikė savo asmens dokumentą, išduotą V. P. vardu. V. P. sakė, kad jis asmeniškai ruošiasi su tuo tankintuvu dirbti. Tuo metu antras vyriškis nervingai vaikštinėjo pirmyn atgal, jis vis kalbėjo su kažkuo telefonu. Kad vyriškiai būtų neblaivūs, nepastebėjo. Dokumentus pildė D. B.. Pildant dokumentus, visada yra prašomas pateikti automobilio techninio registracijos liudijimas, nes šiame dokumente būna nurodyta kliento gyvenamoji vieta. Matė, kad šie du piliečiai buvo atvažiavę automobiliu Mitsubishi, automobilį jie buvo pasistatę už vartų. Pats užsirašė šio automobilio valstybinius numerius – ( - ) Matė, kad automobilyje liko sėdėti vienas vyriškis, tai buvo vairuotojas. Paprašius automobilio registracijos dokumento, vyriškis, kuris buvo kartu su V. P., nuėjo į lauką ir netrukus atnešė automobilio registracijos liudijimą, D. B. padarė šio dokumento kopiją. Tankintuvas buvo išnuomotas iki pirmadienio, tai yra rugsėjo 12 dienos. Užpildžius dokumentus, vyriškis, kuris buvo kartu su V. P., išėjo, o V. P. liko laukti, kol įranga bus pakrauta į automobilį. Pakrovus išnuomotą įrangą, kartu su vairuotoju važiavo ir V. P.. Automobilį vairavo E. P.. Kiek suprato, V. P. turėjo parodyti kur reikia vežti įrangą. Jiems išvažiavus, maždaug po 10 minučių, į ofisą paskambino V. P. draugas. Vyriškis klausė, kur yra automobilis su vežamu išnuomotu tankintuvu. Su vyriškiu kalbėjo D. B.. Girdėjo, kaip jis padiktavo vairuotojo telefono numerį. Grįžęs vairuotojas pasakė, kad įrangą iškrovė Balbieriškio gatvėje, prie namo, kur matėsi namo pamatai. Sakė, kad ten jo jau laukė vyriškiai, kiek jų buvo, nežino. Rugsėjo 12 dieną tankintuvo niekas bendrovei negrąžino ir neskambino. Paskambinus V. P. sutartyje nurodytu telefonu numeriu, telefonas buvo išjungtas. E. P. nuvažiavo į Balbieriškio gatvę, tuo adresu kur jis buvo iškrovęs įrangą, ten įrangos nerado. Tos pačios dienos vakare, po darbo pats kartu su D. B. nuvažiavo automobilio registracijos liudijime nurodytu adresu, tai yra į ( - ). Šiuo adresu jie kalbėjosi su S. S.. Jis pasakė, kad automobilį pardavė S., kuris gyvena Liepų gatvėje, Garliavoje. S. S. paskambino dabartiniam automobilio savininkui ir klausė ką jis čia pridarė. S. S. pakalbėjęs telefonu pasakė, kad S. yra neblaivus, pasakė, kad S. pažadėjo ryt pasiskambinti į jų ofisą. Sekančią dieną D. B. paskambino vyriškis, kuris prisistatė automobilio, su kuriuo buvo atvažiavęs V. P., savininku ir pasakė, kad plokštę atveš 2016-09-14 ryte, todėl tą dieną jie to grunto tankintuvo neieškojo. Kadangi 2016-09-14 nesulaukė žadėto grunto tankintuvo, D. B. skambino automobilio savininkui, tačiau telefonas buvo išjungtas. Tankintuvo niekas negrąžino, todėl 2016-09-15 buvo parašytas pareiškimas policijai. Vėliau nustatė, kad kartu su V. P. buvo vyriškis vardu Tomas, kad jis gyvena adresu ( - ), kad automobilį vairavo V. P.. Kai sužinojo, kad automobilį vairavo V. P., tuomet pamatė, kad jis jau anksčiau, tai yra 2016-08-19 iš UAB „( - )“ yra išsinuomojęs dyzelinį grunto tankintuvą ir jo negrąžinęs. V. P. skambino ir vis žadėjo tankintuvą grąžinti, tačiau iki šios dienos tankintuvo negrąžino, nuomos mokesčio nemokėjo. Dėl V. P. išnuomoto tankintuvo taip pat kreipėsi į policiją ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (1 t., b. l. 117-119).

17Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „Mobilus servisas“ vairuotoju. Tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ yra sudaryta sutartis dėl statybinės įrangos gabenimo. Pagal UAB „( - )“ nurodymą jie veža jų nuomojamą statybinę įrangą. 2016-09-09 jam pasakė, kad reikia nuvežti dyzelinį grunto tankintuvą ten, kur nurodys šią įrangą išsinuomavęs asmuo. Pats UAB „( - )“ teritorijoje į automobilį pasikrovė direktoriaus D. B. nurodytą įrenginį. Pasikrovus įrenginį, į jo automobilį atėjo vyriškis, kuris ir buvo išsinuomavęs šį įrenginį, jis turėjo parodyti kur šį įrenginį reikia iškrauti. Pats šį vyriškį ir jo draugą matė ofise, matė, kad jo vežamas vyriškis pasirašinėjo nuomos sutartį. Vyriškis pasakė jam važiuoti į ( - ), sakė, kad ten bus nuosavas namas. Matėsi, kad vyriškis yra neblaivus. Nuvažiavus vyriškio nurodyti adresu pamatė, kad ten yra ne nuosavas namas, o kažkokia įmonė, kokia, neprisimena. Tuomet tas vyriškis pasakė, kad jis matyt sumaišė ir vis bandė atsiminti adresą, pasakė važiuoti link Jonučių gyvenvietės. Bevažiuojant vyriškis pasakė sukti į dešinę ir taip jie atsidūrė Aukštažio gatvėje. Važiuojant pro parkelį, vyriškis pamatė parkelyje kelis asmenis. Jie sėdėjo ir vartojo alkoholinius gėrimus. Vyriškis paprašė trumpam sustoti, sakė, kad čia yra jo pusbrolis, kad jam reikia pas pusbrolį pasiklausti adreso, sakė, kad jo pusbrolis dirba ten, kur ir reikėjo pristatyti įrangą. Vyriškis išlipo iš automobilio ir nuėjęs prie tų vyriškių kažką kalbėjo, ką, negirdėjo. Tuo metu pats paskambino D. B., kad šis pasakytų jam kažkokį kontaktą kito asmens, buvusio kartu su šiuo vyriškiu. Tuomet D. pasakė, kad jo jau su šia įranga ieško asmuo, kuris objekte buvo kartu su jo vežamu vyriškiu ir pasakė jo telefono numerį. Pats paskambino D. nurodytu telefono numeriu. Atsiliepęs vyriškis pasakė, kad įrangą reikia vežti į Balbieriškio gatvę, prie 11 namo. Po šio pokalbio pats pasikvietė į automobilį vyriškį, kuris važiavo prieš tai su juo, ir tuomet nuvažiavo nurodytu adresu. Privažiavus prie ( - ), pamatė, kad gatvėje stovi tamsiai žalios spalvos automobilis „M. G.“, valstybinių numerių neprisimena. Šio namo teritorijoje buvo du vyriškiai, vienas – tas, kurį matė ofise, jis buvo kartu su jo vežamu asmeniu ir dar vienas, kurio požymių neįsidėmėjo, jo neatpažintų. Kur iškrauti įrangą jam parodė tas asmuo, kuris buvo ofise su jo vežamu asmeniu, viską reguliavo jis. Jo vežamas vyriškis nieko jam nesakė. Tuo metu trečias vyriškis vaikščiojo po objektą, matėsi, kad jis yra neramus, nervingas. Kai jam reikėjo įvažiuoti į ( - ) teritoriją, reikėjo atverti tvorą, nes vartų nebuvo. Matėsi namo pamatai. Nei vienas iš vyriškių nemokėjo atverti tvoros, nežinojo kaip tai padaryti, tuomet pats išsiaiškino ir parodė. Pats klausė asmens, buvusio ofise kartu su jo vežamu vyriškiu, ką jie su šia įranga ruošiasi daryti, nes statybvietėje nebuvo jokių ženklų, kad šios įrangos gali prireikti. Į tai vyriškis atsakė, kad viskas bus pristatyta sekančią dieną, kad bus atvežtas smėlis. Pats iškrovė įrangą ir išvažiavo. Jam kilo įtarimas dėl šios įrangos nuomos dėl to, kad pradžioje niekas nežinojo kur reikia vežti įrangą, kad nesimatė, kad ( - ) teritorijoje ji bus naudojama, dėl to, kad jo vežamas asmuo vis sakė skirtingas savo gyvenamąsias vietas (1 t., b. l. 110-111).

18Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016 metų vasarą jis nusipirko iš bendradarbio S. S. automobilį „M. G.“, valst. Nr. ( - ) kurį kartais paskolindavo savo kaimynui V. P.. Kur šis su tuo automobiliu važiuodavo ir kokiais reikalais, nežino. 2016 metų rudenį jam paskambino iš UAB „( - )“ ir klausė kas važiavo su jo automobiliu. Pats atsakė, kad automobilį buvo paskolinęs draugui. Po šio pokalbio pats kalbėjo su V. P., klausė, ką šis prisidirbo, tačiau V. P. jam nieko neaiškino, sakė, kad pats viską išsiaiškins (1 t., b. l. 103-104).

19UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-05-30 į UAB „( - )“ buveinę, ( - ), atvyko V. P. ir paprašė išsinuomoti aliuminius pastolius, vienai dienai, adresu ( - ). UAB „( - )“ ir V. P. sudarė nuomos sutartį Nr. PAST-14928-0. V. P. sumokėjo avansu už vienos dienos nuomą 30 eurų. Jų įmonę atstovavo vadybininkas R. P.. 2016-06-17 tikrindami sandėlį pamatė, kad V. P. dar negrąžinęs pastolių. Paskambinus V. P., jo telefonas buvo išjungtas. Nuvykus pas jį į namus, V. P. namuose nebuvo, tačiau atidariusi duris moteris pasakė, kad V. P. čia gyvena. V. P. kieme aliuminių pastolių nebuvo. Tą pačią dieną į UAB „( - )“ paskambino V. P. ir patikino, kad pastoliai pas jį ir įrangą grąžins kitą savaitę, atlikęs darbus, tačiau pastolių negrąžino. 2016-09-29 UAB „( - )“ išsiuntė V. P. raštą, kad vienašališkai nutraukia sutartį ir reikalauja grąžinti pastolius, tačiau V. P. į šį raginimą nereagavo, pastolių negrąžino iki šiol (1 t., b. l. 34-35).

20Nuomos sutartyje Nr. PAST-14928-0, nurodyta, kad 2016-05-30 vienos dienos terminui UAB „( - )“ išnuomoja V. P. aliuminio bokštelį Tempol, 4690 eurų vertės (1 t., b. l. 36-37).

21UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-08-19 V. P. atvykęs į UAB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ nuomos padalinį, esantį ( - ), sudarė nuomos sutartį ir pasirašė perdavimo aktą Nr. 700025446, pagal kuriuos laikinam naudojimui išsinuomojo dyzelinį grunto tankintuvą ATLAS COPSO LG300, 5652,35 eurų vertės, kurį bendrovei turėjo grąžinti 2016-08-22, tačiau nei nustatytu terminu, nei vėliau jo negrąžino (1 t., b. l. 63).

22Kliento prašyme sudaryti nuomos sutartį nurodyta, kad V. P. 2016-08-19 pateikia prašymą UAB „( - )“ sudaryti su juo nuomojamos įrangos nuomos sutartį, po šiuo prašymu pasirašo ir pateikia savo asmens tapatybės kortelės kopiją (1 t., b. l. 64, 65).

23Perdavimo akte nurodyta, kad UAB „( - )“ 2016-08-19 perduoda nuomininkui V. P. dyzelinį grunto tankintuvą ATLAS COPSO LG300, 4521,88 eurų vertės, grąžinimo data – 2016-08-22 (1 t., b. l. 66).

24UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-09-09 V. P. atvyko į UAB „( - )“ nuomos padalinį, esantį ( - ), kur V. P. pasirašė nuomos sutartį ir perdavimo aktą Nr. 700028918, pagal kuriuos iki 2016-09-12 išsinuomojo iš UAB „( - )“ dyzelinį grunto tankintuvą ATLAS COPSO LG500, 5730 eurų vertės, tačiau iki šio laiko išnuomotos įrangos negrąžino (1 t., b. l. 71-72).

25Kliento prašyme sudaryti nuomos sutartį nurodyta, kad V. P. pateikia prašymą UAB „( - )“ sudaryti su juo nuomojamos įrangos nuomos sutartį, po šiuo prašymu pasirašo ir pateikia savo asmens tapatybės kortelės kopiją (1 t., b. l. 73, 74).

26Perdavimo akte nurodyta, kad UAB „( - )“ 2016-09-09 perduoda nuomininkui V. P. dyzelinį grunto tankintuvą ATLAS COPSO LG500, grąžinimo data – 2016-09-12 (1 t., b. l. 75).

27Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad liudytojas J. L. pateikė CD su garso įrašais ir foto nuotraukas, kuriose UAB „( - )“ patalpose nufotografuotas V. P. su T. T. (1 t., b. l. 120-124).

28Apžiūros protokole nurodyta, kad užfiksuotas pokalbis tarp D. B. ir T. T. ir tarp D. B. ir V. P. (1 t., b. l. 125-128).

29Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokole nurodyta, kad liudytojas E. P. parodė, kad iš jam pateiktų atpažinti asmenų atpažįsta vyriškį, esantį nuotraukoje Nr. 2 (T. T. nuotrauka). Jį atpažįsta iš veido bruožų. Šį vyriškį matė 2016-09-09 UAB „( - )“ ofise, jis buvo su draugu, kuris vėliau važiavo su juo, kai pats vežė išnuomotą iš UAB „( - )“ įrenginį. Kadangi kartu su juo važiavęs asmuo nežinojo kur vežti įrenginį, su šiuo vyriškiu pats kalbėjo telefonu, jis nurodė, kur pristatyti išnuomotą įrenginį. Atvykus į vyriškio nurodytą vietą – Balbieriškio g. 11, Kaune, jis parodė kur iškrauti jo pristatytą išnuomotą įrenginį (1 t., b. l. 113-115).

30Kauno apskrities VPK Kauno m. Centro policijos komisariato vyresn. tyrėjo N. G. tarnybiniame pranešime dėl telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos analizės nurodyta, kad T. T. 2016-09-09 12.26 val. ir 13.10 val. skambino į UAB „( - )“, o 2016-09-09 13.13 val. iš UAB „( - )“ skambinta T. T.. T. T. 2016-09-09 13.14 val. skambino E. P., o E. P. 13.17 val. skambino T. T.. 2016-09-09 V. P. ir T. T. telefonu bendravo 8 kartus, skambino vienas kitam, pirmas skambutis buvo 07.56 val., paskutinis – 12.21 val. Po šios dienos daugiau tarpusavio skambučių nebuvo (1 t., b. l. 149-150).

31Dėl V. P. kaltės ir veikų kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 1 dalį.

32Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyvieji turto pasisavinimo požymiai – patikėto turto ar turtinės teisės pasisavinimas ir žinioje buvusio turto ar turtinės teisės pasisavinimas – BK 183 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs. Akivaizdu, kad baudžiamajai atsakomybei pagal BK 183 straipsnį kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Taigi, objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013). Pagal BK 183 straipsnį atsako tas tik asmuo, kuriam turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jo žinioje. Teismų praktikoje laikoma, kad patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kuriam kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-630-/2013, 2K-197/2012). Turtas pasisavinamas neatlygintinai, o tai reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę paverčia savo turtu ar turtine teise ir turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą nėra atlyginama (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-373/2013, 2K-411/2012). Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai, t.y. kaltininkas supranta, kad jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą (turtinę teisę) neteisėtai paverčia savo turtu, numato, jog dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-93/2013).

33Šioje byloje nustatyta, kad 2016-05-30 tarp UAB „( - )“ ir V. P. buvo sudaryta aliuminio bokštelio Tempol nuomos sutartis, o 2016-08-19 buvo sudaryta dyzelinio grunto tankintuvo ATLAS COPSO LG300 nuomos sutartis tarp UAB „( - )“ ir V. P.. Taigi šių sutarčių pagrindu minėtas turtas buvo patikėtas V. P. ir buvo jo žinioje. V. P. pasirašydamas sutartis įsipareigojo įrangą grąžinti iki sutartyse nurodytos datos, tačiau to nepadarė ir vertės neatlygino. Taigi, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ priklausantį turtą V. P. pavertė savo turtu akivaizdžiai neteisėtai pasinaudodamas teisėtai jam suteiktais įgaliojimais dėl šio turto. Svetimą UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ priklausantį turtą V. P. savo turtu pavertė neatlygintinai. Vertinant tai, kas išdėstyta, neginčytinai konstatuotina, kad objektyvieji nusikalstamų veikų sudėties požymiai pasisavinant patikėtą ir žinioje turimą svetimą turtą nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyti. Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad V. P. buvo žinoma ir suprantama, kad su sutarčių pagrindu jam patikėtu ir jo žinioje buvusiu bendrovėms priklausančiu turtu jis turi elgtis tinkamai, pagal sutartyje nurodytas sąlygas, laikytis sutartyse nurodytų įsipareigojimų. Šią aplinkybę objektyviai patvirtina ne tik 2016-05-30 ir 2016-08-19 tarp V. P. ir UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ sudarytos nuomos sutartys, kurias V. P. pats pasirašė, ir kurioje aiškiai yra apibrėžti V. P. įgaliojimai dėl turto, bet ir paties V. P. parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu, jog jis suprato ir žinojo nuomos sutarčių sąlygas ir savo pareigą grąžinti turtą turto savininkui. Taigi darytina išvada, jog V. P. neabejotinai veikė tiesiogine tyčia. Esant tokioms aplinkybėms, laikytina, jog byloje neginčytinai nustatyti ir subjektyvieji nusikalstamų veikų požymiai. BK 183 straipsnyje įtvirtinta svetimo turto pasisavinimo kaip nusikaltimo sudėtis yra materiali, taigi turtinės žalos padarymas yra būtinasis nusikalstamos veikos požymis. Nagrinėjamu atveju vienareikšmiškai nustatyta, jog V. P. užvaldžius svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą bei UAB „( - )“ priklausantį turtą jis ne tik turėjo galimybę, bet užvaldytu turtu ir naudojosi savo nuožiūra ir savo tikslams. Baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta, kad dėl šių neteisėtų V. P. veiksmų UAB „( - )“ padaryta turtinė žala – 4690 Eur vertės, o UAB „( - )“ – 4521,88 Eur. Taigi, konstatuotina, jog V. P. padarė dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 1 dalyje.

34Dėl V. P. ir T. T. kaltės ir veikos kvalifikavimo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį.

35Pagal BK 182 straipsnio dispoziciją sukčiavimas yra apgaule svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali būti įgyjamas ir tapti kito asmens nuosavybe taip pat civilinių sutarčių pagrindu. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto ir darantis turto užvaldymą ar teisės į jį įgijimą neteisėtu, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Apgaulė tai turto savininko, teisėto valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą arba dėl jo ketinimų ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–454/2012; 2K-462-2013). Apgaulė gali pasireikšti įvairiais veiksmais. Dažnai apgaulė lydima suklastotų dokumentų pateikimu turto savininkui ar teisėtam valdytojui apie pirkėjo asmenybę ar jo turtą. Tačiau apgaulė gali pasireikšti ir nukentėjusiojo suklaidinimu dėl kaltininko ketinimų vykdyti susitarimą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-23/2004). BK 182 straipsnyje numatytas sukčiavimas yra taip pat tyčinis nusikaltimas. Kaltininkas suvokia, kad darydamas veiksmą panaudoja apgaulę ir taip suklaidina turto savininką ar teisėtą valdytoją, numato, kad neteisėtai sau ar kitiems asmenims įgyja svetimą turtą ir turto savininkui ar valdytojui padarys turtinės žalos, ir tokių padarinių nori (siekia). Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t.y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento.

36Byloje nustatyta, kad V. P. ir T. T., turėdami tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – UAB „( - )“ priklausantį dyzelinį grunto tankintuvą, susitarė jį išsinuomoti, o vėliau jo negrąžinti. Šiam sumanymui įgyvendinti, V. T. paprašė nemokaus asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, už atlygį sudaryti dyzelinį grunto tankintuvo nuomos sutartį ir taip suklaidinti turto savininką. 2016-09-09 nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB „( - )“ ir V. P., pagrindu kaltinamiesiems buvo perduotas UAB „( - )“ priklausantis dyzelinis grunto tankintuvas, kuris turto savininkui nebuvo grąžintas, o parduotas tretiesiems asmenims. V. P. ir T. T. kaltę apgaule įgyti svetimą turtą patvirtina ne tik jų pačių tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme duoti parodymai, bet ir ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų D. B., J. L., E. P. parodymai apie tai, kad grunto tankintuvas buvo perduotas kaltinamiesiems, nuvežtas jų nurodytu adresu, kad jis iki šiol negrąžintas, todėl bendrovei padaryta žala, taip pat asmens parodymų atpažinti protokolas bei Kauno apskrities VPK Kauno m. Centro policijos komisariato vyresn. tyrėjo N. G. tarnybiniame pranešime dėl telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos analizės nurodyti duomenys. Kaltinamieji V. P. ir T. T. analogiškai nurodė, jog dar prieš pasirašant sutartį, jie turėjo tikslą negrąžinti turto, o jį parduoti ir taip užsidirbti pinigų. Taigi byloje neginčytinai nustatyti ne tik objektyvieji sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, bet ir subjektyvieji požymiai. Konstatuotina, jog kaltinamieji V. P. ir T. T. savo ir asmens, kurio atžvilgiu byla nutaruka jam mirus naudai apgaule įgijo UAB „( - )“ priklausantį turtą dyzelinį grunto tankintuvą „ATLAS COPSO LG500“, 5730 eurų vertės, todėl padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

37Dėl bausmės V. P. skyrimo

38V. P. padarė tris nesunkias nusikalstamas veikas nuosavybei (BK 11 str. 3 d.), veikdamas tiesiogine tyčia, siekiant savanaudiškų tikslų, nusikalstamos veikos baigtos. Jo atsakomybę dėl visų veikų lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių dėl BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytų veikų, nenustatyta, tačiau jo atsakomybę dėl BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos sunkina tai, kad ją padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.). V. P. ankščiau teistas taip pat už nusikaltimą nuosavybei, naują nusikalstamą veiką padarė teistumui neišnykus, ne kartą baustas administracine tvarka ir turi galiojančių administracinių nuobaudų (2 t., b. l. 134-136, 147-157, LTEKO duomenys), tai leidžia pagrįstai teigti, kad kaltinamasis yra linkęs pažeidinėti įstatymus, nesilaikyti nustatytų elgesio normų. Kaltinamasis Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas, VšĮ Jonučių šeimos sveikatos psichikos centro ir priklausomybės centro kabinetų įskaitose neįrašytas, nuo 2014-07-11 iki 2015-04-01 buvo prisirašęs prie VšĮ Pakaunės PSPC psichiatro – priklausomybių ligų gydytojo, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriuje nesigydė (2 t., b. l. 161, 163, 165, 167), nedirba (2 t., b. l. 168), yra registruotas darbo biržoje (3 t., b. l. 47), augina mažametį vaiką (3 t., b. l. 49).

39Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, siekiant nubaudimo ir prevencijos tikslų – užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms, kaltinamąjį auklėti, kad laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų, taip pat atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, neilgą laiko tarpą tarp veikų, V. P. skirtina BK 183 straipsnio 1 dalies ir BK 182 straipsnio 1 dalies sankcijose numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas, kurio terminas, atsižvelgiant į kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių dėl BK 183 straipsnio 1 dalyje padarytos veikos nebuvimą ir į sunkinančią aplinkybę dėl BK 182 straipsnio 1 dalyje padarytos veikos, nustatomas mažesnis nei BK 183 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyto termino vidurkis, ir artimas BK 182 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytam vidurkiui. Paskirtos bausmės bendrinamos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytomis bendrinimo taisyklėmis. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, baudžiamąją bylą išnagrinėjus sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir asmeniui pripažinus savo kaltę, šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

40V. P. padarė nesunkius nusikaltimus, pripažino juos padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ankščiau paskirtą bausmę atlikęs, teismo posėdyje nurodė, jog pakeis savo gyvenimo būdą, stengsis atlyginti padarytą žalą, todėl siekiant įgyvendinti teisingumo principą, V. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtinas, kadangi bausmės tikslai, teismo vertinimu, gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo, o nustatant pareigas, kas bus pakankamai efektyvu norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo ir tokiu būdu pakankamai nubausti, apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į V. P. teigiamas ir neigiamas savybes, jo elgesį, jam nustatytinos pareigos: pradėti dirbti arba tęsti darbą, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 str. 2 d. 5 p., 6 p., 8 p.).

41Dėl bausmės T. T. skyrimo

42T. T. padarė vieną nesunkų nusikalstamą nuosavybei (BK 11 str. 3 d.), veikdamas tiesiogine tyčia, siekiant savanaudiškų tikslų, nusikalstama veika baigta. Jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl jos gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkina tai, kad ją padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.). T. T. ankščiau neteistas, tačiau 2014-11-26 buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, yra baustas administracine tvarka ir turi galiojančių administracinių nuobaudų (2 t., b. l. 90-91, 92-94). Kaltinamasis Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas, VšĮ Jonučių šeimos sveikatos psichikos centro ir priklausomybės centro kabinetų įskaitose neįrašytas, nuo 2011 m. iki 2015-04-01 buvo prisirašęs prie VšĮ Pakaunės PSPC psichiatro – priklausomybių ligų gydytojo, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriuje nesigydė (2 t., b. l. 97, 99, 101, 103), dirba, darbovietės charakterizuojamas teigiamai (3 t., b. l. 51-52), augina mažametį vaiką (3 t., b. l. 50), atlygino dalį žalos (3 t., b. l. 77).

43Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, siekiant nubaudimo ir prevencijos tikslų – užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms, kaltinamąjį auklėti, kad laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų, taip pat atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, T. T. skirtina viena iš švelnesnių bausmių – laisvės apribojimas, kurio terminas, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, nustatomas didesnis nei BK 48 straipsnyje nustatytas termino vidurkis, įpareigojant kaltinamąjį neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 6 mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijoje, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (BK 48 str. 6 d. 5 p.). Vadovaujantis BK 641 straipsniu, baudžiamąją bylą išnagrinėjus sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir asmeniui pripažinus savo kaltę, šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

44Kiti klausimai

45Civilinis ieškovas UAB „( - )“ civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš V. P. 6990 Eur turtinę žalą, kurią sudaro 4690 Eur negrąžinto turto vertė ir 2300 Eur negautos pajamos (1 t. b. l. 44). Ieškinyje nurodė, jog aliuminio bokštelio vertė yra 4690 Eur, o 2300 Eur sudaro negautos pajamos, kuras įmonė būtų gavusi toliau jį nuomojant. Nuomos mokestis paskaičiuotas už 100 dienų ir jis būtų 2300 Eur.

46Civilinis ieškovas UAB „( - )“ civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš V. P. 4521,88 Eur turtinę žalą, kurią sudaro negrąžinto turto vertė (1 t. b. l. 82). Ieškinyje nurodė, jog išnuomoto turto vertė yra 4521,88 Eur ir tai sudaro tiesioginius įmonės nuostolius.

47Civilinis ieškovas UAB „( - )“ dar vienu civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš V. P. ir kitų nusikaltimą padariusių asmenų 5730 Eur turtinę žalą, kurią sudaro negrąžinto turto vertė (1 t., b. l. 85). Ieškinyje nurodė, jog išnuomoto turto vertė yra 5730 Eur ir tai sudaro tiesioginius įmonės nuostolius.

48Turtinės žalos samprata suformuluota CK 6.249 straipsnio 1 dalyje, kurioje inter alia yra įtvirtinta, kad žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (netiesioginiai nuostoliai). Negautos pajamos (nuostoliai), kaip turtinės žalos rūšis, atsiranda dėl žalos, padarytos pagrindiniam objektui, kuris naudojamas pajamoms gauti, arba pareigos nedelsiant atlyginti padarytą žalą nevykdymo. Dėl to kaltininkas privalo atlyginti ne tik tiesioginę, bet ir netiesioginę nusikalstama veika padarytą žalą. Turtinė žala turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (CK 6.251 str. 1 d.).

49Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai. Turtinė žala yra pagrįsta ir įrodyta. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš V. P. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai priteistina 6990 Eur turtinė žala, kurią sudaro 4690 Eur turto netekimo suma ir 2300 Eur negautos pajamos (CK 6.263 str. 2 d., BK 115 str. 1 d.).

50Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo iš V. P. taip pat tenkintinas visiškai. Turtinė žala yra pagrįsta ir įrodyta. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš V. P. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai priteistina 4521,88 Eur turtinė žala (CK 6.263 str. 2 d., BK 115 str. 1 d.).

51Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo iš V. P. ir kitų nusikaltimą padariusių asmenų, kiek liečia kaltinamuosius V. P. ir T. T., taip pat tenkintinas visiškai. Turtinė žala yra pagrįsta ir įrodyta. Kaltinamieji su civiliniu ieškiniu sutiko. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš V. P. ir T. T. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai solidariai priteistina 5730 Eur turtinė žala (CK 6.263 str. 2 d., BK 115 str. 1 d.). Ieškinio dalis dėl žalos priteisimo iš V. P. paliktina nenagrinėta, nes V. P. atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

52Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinis diskas su garso įrašu (1 t., b. l. 124), paliktinas saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 str. 1 d. 3 p.)

53Kaltinamiesiems V. P. ir T. T. paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pradėjus nuosprendį vykdyti, panaikintinos.

54Proceso išlaidų nėra. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301-308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

56V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje (2016-05-30 veika) ir skirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

57V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje (2016-08-19 veika) ir skirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

58V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 1 (vienerių) metų 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

59Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, bausmes subendrinti, prie griežčiausios bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių ir skirti V. P. subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

60Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti V. P. galutinę bausmę – 1 (vienerius) metus 4 (keturis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

61Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, V. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant V. P. per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sudalyvauti elgesio pataisos programoje ir per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

62Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laiką skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

63T. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 6 mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijoje, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

64Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti T. T. galutinę bausmę – 1 (vienerius) metus laisvės apribojimo, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 6 mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijoje, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

65V. P. ir T. T. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti, pradėjus nuosprendį vykdyti, panaikinti.

66Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir iš V. P. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai priteisti 6990 Eur turtinę žalą.

67Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir iš V. P. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai priteisti 4521,88 Eur turtinę žalą.

68Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, kiek liečia kaltinamuosius V. P. ir T. T., tenkinti visiškai ir iš V. P. bei T. T. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai solidariai priteisti 5730 Eur turtinę žalą, ieškinio dalį dėl žalos priteisimo iš V. P. palikti nenagrinėtą.

69Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinį diską su garso įrašu, palikti saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

70Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Averkienė, sekretoriaujant Vilmai... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. V. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje,... 5. ir... 6. T. T., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.... 8. Teismas... 9. V. P. 2016 m. gegužės 30 d., atvykęs į UAB „( - )“ nuomos padalinį,... 10. Be to, jis 2016 m. rugpjūčio 19 d., atvykęs į UAB „( - )“ nuomos... 11. Be to, V. P. ir T. T., veikdami kartu dar ir su asmeniu, kurio atžvilgiu... 12. Kaltinamasis V. P. teisiamojo posėdžio metu kaltę pripažino, gailisi,... 13. Kaltinamasis T. T. teisiamojo posėdžio metu kaltę pripažino, gailisi,... 14. Liudytojas R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2015 m. lapkričio... 15. Liudytojas D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“... 16. Liudytojas J. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“... 17. Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „Mobilus... 18. Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016 metų vasarą jis... 19. UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-05-30 į UAB „( - )“... 20. Nuomos sutartyje Nr. PAST-14928-0, nurodyta, kad 2016-05-30 vienos dienos... 21. UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-08-19 V. P. atvykęs į UAB... 22. Kliento prašyme sudaryti nuomos sutartį nurodyta, kad V. P. 2016-08-19... 23. Perdavimo akte nurodyta, kad UAB „( - )“ 2016-08-19 perduoda nuomininkui V.... 24. UAB „( - )“ pareiškime nurodyta, kad 2016-09-09 V. P. atvyko į UAB „( -... 25. Kliento prašyme sudaryti nuomos sutartį nurodyta, kad V. P. pateikia... 26. Perdavimo akte nurodyta, kad UAB „( - )“ 2016-09-09 perduoda nuomininkui V.... 27. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad liudytojas... 28. Apžiūros protokole nurodyta, kad užfiksuotas pokalbis tarp D. B. ir T. T. ir... 29. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokole nurodyta, kad liudytojas... 30. Kauno apskrities VPK Kauno m. Centro policijos komisariato vyresn. tyrėjo N.... 31. Dėl V. P. kaltės ir veikų kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 1 dalį.... 32. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 33. Šioje byloje nustatyta, kad 2016-05-30 tarp UAB „( - )“ ir V. P. buvo... 34. Dėl V. P. ir T. T. kaltės ir veikos kvalifikavimo pagal BK 182 straipsnio 1... 35. Pagal BK 182 straipsnio dispoziciją sukčiavimas yra apgaule svetimo turto ar... 36. Byloje nustatyta, kad V. P. ir T. T., turėdami tikslą apgaule savo naudai... 37. Dėl bausmės V. P. skyrimo... 38. V. P. padarė tris nesunkias nusikalstamas veikas nuosavybei (BK 11 str. 3 d.),... 39. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, siekiant nubaudimo ir prevencijos... 40. V. P. padarė nesunkius nusikaltimus, pripažino juos padaręs ir nuoširdžiai... 41. Dėl bausmės T. T. skyrimo... 42. T. T. padarė vieną nesunkų nusikalstamą nuosavybei (BK 11 str. 3 d.),... 43. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, siekiant nubaudimo ir prevencijos... 44. Kiti klausimai... 45. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš V.... 46. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš V.... 47. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ dar vienu civiliniu ieškiniu prašo... 48. Turtinės žalos samprata suformuluota CK 6.249 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 49. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl... 50. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl... 51. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl... 52. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai... 53. Kaltinamiesiems V. P. ir T. T. paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai... 54. Proceso išlaidų nėra. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 56. V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183... 57. V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183... 58. V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182... 59. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, bausmes subendrinti, prie... 60. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą subendrintą... 61. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, V. P. paskirtos laisvės atėmimo... 62. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laiką skaičiuoti nuo... 63. T. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182... 64. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę... 65. V. P. ir T. T. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus... 66. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl... 67. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl... 68. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštą civilinį ieškinį dėl... 69. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai... 70. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno...