Byla e2-302-302/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 21 d. papildomos nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS ieškinį atsakovams HSBC Private Bank (Suisse) SA ir R. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė bankrutavusi akcinė bendrovė (toliau – BAB) bankas SNORAS kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų HSBC Bank (Suisse) SA ir R. B. 57 351 216,01 Eur žalos atlyginimo, 17 205 364,80 Eur kompensacinių palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA pateikė prašymą palikti ieškovės ieškinį nenagrinėtu dėl jurisdikcijos. Nurodė, jog ieškovė ir atsakovė yra sudariusios susitarimą dėl ginčų teismingumo ir taikytinos teisės, kuriuo numatė Šveicarijos teismų išimtinę jurisdikciją nagrinėti jų ginčus. Taip pat atsakovė pateikė teismui prašymą, palikus ieškinį nenagrinėtu jos atžvilgiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: atsakovės patirtos teisinio atstovavimo ir kitos bylinėjimosi išlaidos (vertimų, kurjerių, valstybės registrų, kelionių išlaidos), išlaidos už teisės ekspertų paslaugas byloje, iš viso 173 276,62 Eur. Prašyme atsakovė nurodė, kad ieškovė sąmoningai nepateikė su ieškiniu BAB banko SNORAS ir HSBC Private Bank (Suisse) SA susitarimo dėl teismingumo, siekdama bylinėtis jurisdikcijos neturinčiame teisme. Kadangi jurisdikcijos klausimas pareikalavo daug specialių žinių bei darbo, atsakovas yra užsienio subjektas, byloje buvo patirtos pakankamai didelės, tačiau pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ilgai trukusi ir labai brangiai kainavusi byla nebūtų iškelta, jei BAB bankas SNORAS nebūtų pateikusi ieškinio teismui.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi ieškovės BAB banko SNORAS ieškinį atsakovei HSBC Private Bank (Suisse) SA paliko nenagrinėtą pripažinęs, jog byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas nutarė išnagrinėti priimdamas papildomą nutartį, po to, kai ieškovė pateiks savo argumentus dėl tokių išlaidų pagrįstumo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 21 d. papildoma nutartimi atsakovės HSBC Private Bank (Suisse) SA prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies – priteisė iš ieškovės BAB banko SNORAS bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ administravimo išlaidų 31 362,21 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės HSBC Private Bank (Suisse) SA naudai.

135.

14Įvertinęs byloje susiklosčiusią situaciją teismas sprendė, jog šiuo atveju negalima daryti išvados, kad ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir sąmoningai pateikė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį atsakovės atžvilgiu. Teismas pripažino, kad klausimas dėl jurisdikcijos buvo sudėtingas, o teismų praktika panašių teisinių santykių bylose nebuvo vienoda. Taigi, aiškios susiformavusios teismų praktikos nebuvimas būtent tokio santykio apimtimi leido teismui daryti išvadą, kad atsakovės HSBC Private Bank SA patirtos bylinėjimosi išlaidos negali būti vertinamos kaip atsiradusios vien dėl netinkamo ieškovės procesinio elgesio. Be to, ieškovė yra bankrutavusi įmonė, todėl tokioje situacijoje savaime suprantas bankroto administratoriaus siekis bylinėtis Lietuvos teismuose, kas galimai reikštų „pigesnį“ bylinėjimosi procesą.

156.

16Pasisakydamas dėl atsakovės prašomų priteisti 11 608,98 Eur vertimo išlaidų teismas įvertino egzistuojančią teismų praktiką ir sprendė, jog advokatas ar advokato padėjėjas, teikiantis teisines paslaugas užsienio subjektui, turi turėti galimybę teikti jas tokia kalba, kuri yra priimtina jo klientui. Jei kyla poreikis versti procesinius ar kitus dokumentus į užsienio kalbą tam, kad atstovas galėtų tinkamai teikti teisines paslaugas, tokios išlaidos negali būti pripažįstamos būtinomis išlaidomis, kurias turėtų atlyginti kita proceso šalis. Taip pat teismas pažymėjo, jog iš dalies pateiktų PVM sąskaitų faktūrų negalima suprasti, kokios konkrečios paslaugos jomis buvo apmokėtos. Dėl to teismas prašymą šioje dalyje atmetė.

177.

18Pasisakydamas dėl ekspertams sumokėtų sumų teismas pažymėjo, jog atsakovė bylos pasirengimo ją nagrinėti teisme metu pateikė net 7 ekspertų teisines išvadas: prof. C. dvi teisines išvadas – 42 234,01 Eur; prof. D. dvi teisines išvadas – 66 749,43 Eur; prof. J. teisinę išvadą – 13 009,64 Eur; dr. E. teisinę išvadą – duomenų apie dydį ir apmokėjimą nepateikta; eksperto BDO AG teisinę išvadą – 9 435,27 Eur. Įvertinęs bylos medžiagą bei klausimui aktualų teisinį reglamentavimą teismas sprendė, jog tokio kiekio užsienio ekspertų išvadų pateikimas savo pozicijai pagrįsti buvo perteklinis, jų suteiktos paslaugos itin brangios. Teismas pažymėjo, jog atsakovė nepateikė jokių sąskaitų ar kitų dokumentų, kurie pagrįstų dėl eksperto dr. Erni išvados patirtas išlaidas, todėl jos negali būti pripažįstamos realiomis. Taip pat atsakovė nėra atsiskaičiusi už tris ekspertines išvadas: eksperto vardas – BDO, sąskaitos data 2018 m. rugsėjo 26 d., suma 10 770 CHF; eksperto vardas – Prof. Dr. T. J., sąskaitos data 2018 m. rugpjūčio 9 d., suma 14 850 CHF; eksperto vardas – CHG, sąskaitos data 2018 m. liepos 20 d., suma 10 653 Eur. Todėl šios sumos taip pat negali būti laikomis realiai patirtomis bylinėjimosi išlaidomis. Atsakovė taip pat nepagrindė būtinumo pasitelkti tuos pačius ekspertus du kartus. Įvertinęs visas šias aplinkybes, taip pat nagrinėto klausimo sudėtingumą, teismas laikė, kad egzistuoja pagrindas mažinti prašomas priteisti išlaidas iki protingos 20 000 Eur sumos.

198.

20Iš dalies patenkinęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už byloje pateiktas teisines išvadas, pirmosios instancijos teismas pagrįstomis laikė ir vertimo išlaidas už teisinės išvados vertimą pagal kartu su prašymu pateiktą 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą 1 362,21 Eur sumai.

219.

22Teismas atmetė atsakovės prašymą priteisti išlaidas transporto, valstybės registrų ir kurjerių paslaugoms, viso 1 100,29 Eur, konstatavęs, jog jos nelaikytinos būtinomis CPK 88 straipsnio prasme, nes buvo skirtos atsakovės ir jos atstovų susitikimams derinant bendrą poziciją byloje, o konkrečių duomenų apie valstybės registrų ir kurjerių paslaugas byloje nėra.

2310.

24Vertindamas atsakovės prašymą priteisti 29 140 Eur atstovavimo išlaidų, teismas pažymėjo, jog tiek bylos dalykas, tiek ir prašymas palikti ieškinį atsakovės atžvilgiu dėl jurisdikcijos nenagrinėtu, buvo sudėtingi. Tačiau pateiktoje detalizacijoje nėra konkrečiai įvardijamos suteiktos atstovavimo paslaugos, apsiribojant tik valandų teisinių paslaugų suteikimui nurodymu, o prašomos bylinėjimosi išlaidos žymiai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius už tokio pobūdžio paslaugas, tuo labiau, kad byla užbaigta jos pasirengimo nagrinėti teisme stadijoje. Visgi, įvertinęs suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, jų apimtį, ginčo sudėtingumą, bylos apimtį, teismas sutiko, kad šioje situacijoje galima nukrypti nuo Rekomendacijose nurodytų dydžių, priteisiant prašomas atstovavimo išlaidas didesne apimtimi, nei jos sudarytų taikant Rekomendacijose numatytus dydžius, ir sprendė jog 10 000 Eur suma yra pagrįsta.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2611.

27Ieškovė BAB bankas SNORAS atskirajame skunde su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 21 d. papildoma nutartimi dalyje, kurioje atsakovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo tenkintas, nesutinka, prašo ją panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą atmesti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1.

29Skundžiama nutartimi atsakovei nepagrįstai priteista dalis bylinėjimosi išlaidų už prof. F. C. ir prof. D. D. teisines išvadas. Pirma, šios išlaidos laikytinos paprastais rašytiniais įrodymais, o ne teismo paskirtomis ekspertizės išvadomis, todėl jos negali būti laikomos būtinomis. Atsakovę byloje atstovavo profesionalūs teisininkai, kurių tikslas ir buvo paneigti ieškovės poziciją dėl jurisdikcijos. Ne ieškovė, o būtent atsakovė byloje pirmoji nusprendė savo poziciją pagrįsti aptariamais įrodymais, nors, akivaizdu, kad būtų užtekę atsiliepime į ieškinį remtis ją atstovaujančių teisininkų suformuluotomis pozicijomis. Antra, pirmosios instancijos teismas, 2018 m. lapkričio 9 d. nutartyje spręsdamas klausimą dėl bylos teismingumo savo pozicijos negrindė atsakovės pateiktomis profesorių išvadomis, nutarties motyvuose nebuvo analizuojamas šių išvadų turinys.

3011.2.

31Kadangi išlaidos, kurias sudaro mokslininkų išvadų parengimo suma, nepripažintinos būtinomis, tai jų vertimas į lietuvių kalbą taip pat nelaikytinas būtinu.

3211.3.

33Skundžiama nutartimi atsakovei priteistos išlaidos už advokatų teisinę pagalbą yra nepagrįstos ir neprotingai didelės. Pirma, šios išlaidos atsakovų nebuvo tinkamai detalizuotos – pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta tik bendra už suteiktas paslaugas mokėtina suma, tačiau šios paslaugos nedetalizuotos. Todėl negalima tinkamai įvertinti ar visa nurodyta suma buvo išleista teikiant paslaugas šioje byloje, ar įkainiai už paslaugas nebuvo per dideli. Be to, vertinant šiuos argumentus neturėtų būti remiamasi 2018 m. lapkričio 19 d. atsakovės pateiktais papildomais paaiškinimais, nes visus reikalingus dokumentus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovė turėjo pateikti dar iki teismo posėdžio, nagrinėjusio ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą. Antra, skundžiama nutartimi priteista suma už suteiktas teisines paslaugas, atsižvelgus į rengtų procesinių dokumentų skaičių (atsiliepimas ir triplikas), yra neproporcingai didelė. Vadovaujantis Rekomendacijomis, maksimali priteistina suma yra 3 706,80 Eur, tuo tarpu teismo priteista 10 000 Eur suma viršija ją net keletą kartų.

3411.4.

35Ieškovė buvo sąžininga ir nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai skundžiamoje nutartyje patvirtino ir pirmosios instancijos teismas. Be to, ieškovės turtinė padėtis yra itin bloga – ji yra bankrutuojanti. Dėl šių priežasčių, atsižvelgęs į CK 6.251 straipsnio 2 dalyje teismui suteiktą galimybę sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, teismas turėtų patenkinti ieškovės prašymą.

3612.

37Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Pripažinti nagrinėjamos bylos medžiagą nevieša ir nagrinėti bylą uždaruose teismo posėdžiuose. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3812.1.

39Bylinėjimosi išlaidos, patirtos sumokant už prof. D. C. ir prof. F. D. teisines išvadas buvo būtinos ne tik siekiant užtikrinti atsakovės teisę į veiksmingą teisinę gynybą, bet siekiant įvykdyti CPK 808 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą reikalavimą, kad jeigu užsienio teisės taikymą numato šalių susitarimas, tai visus įrodymus, susijusius su taikomos užsienio teisės normų turiniu, pagal tos teisės oficialų aiškinimą, jos taikymo praktiką ir doktriną atitinkamoje užsienio valstybėje pateikia ginčo šalys. Argumentą, kad atsakovė pagrįstai naudojosi tokiomis įrodinėjimo priemonėmis, pagrindžia ir tai, kad vėliau į bylą tokio pobūdžio išvadą pateikė ir ieškovė.

4012.2.

41Byloje buvo keliami esminiai jurisdikcijos ir taikytinos teisės klausimai. Byloje buvo tarptautinis elementas, kuris reikalavo tarptautinių ekspertų įsitraukimo. Be to, ieškovė dar prieš teikdama ieškinį teismui, žinojo apie galiojantį susitarimą dėl jurisdikcijos. Ieškovė ieškinyje vadovavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir tarptautine teismų praktika, pateikė išsamius argumentus dėl Lugano konvencijos aiškinimo. Todėl, atsižvelgiant į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę būti išklausytam, atsakovei buvo būtina kreiptis į tarptautinės teisės ekspertus. Ieškovės pateikti įrodymai byloje skatino atsakovę teikti priešingą poziciją pagrindžiančius įrodymus. Be to, atsakovo ekspertų išvados kartu su atsiliepimu į ieškinį ir tripliku atitiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus kitose bylose.

4212.3.

43Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė atsakovei dalį išlaidų už advokatų teisinę pagalbą. Byloje buvo keliami sudėtingi, su tarptautinių sutarčių, užsienio teismų praktikos taikymu, susiję klausimai. Pareikšto ieškinio dalykas susijęs su sudėtingais bankininkystės tarpusavio santykiais, kurie reikalavo ir užsienio šalių teisminės praktikos pavyzdžių (taikymo praktikos). Be to, teismas pagrįstai laikė, kad tokio pobūdžio byloje galima nukrypti nuo Rekomendacijose numatytų sumų. Teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose atsakovė detaliai nurodė advokatų rengtus procesinius dokumentus bei tam sugaištą laiką.

4412.4.

45Ieškovė yra atsakinga už atsakovės bylinėjimosi išlaidų kompensavimą, nes ji sąmoningai pateikė ieškinį jurisdikcijos neturinčiam teismui. Aplinkybę, jog Vilniaus apygardos teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti atsakovei iškeltų reikalavimų, yra patvirtinusi ir pati ieškovė. Ieškovės veiksmai negali būti pateisinami jos prasta finansine padėtimi, kadangi atsakovė nėra finansiškai atsakinga už ieškovės nesąžiningus veiksmus.

4612.5.

47Byla pirmosios instancijos teisme yra pripažinta nevieša ir nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose. Byloje yra daugybė konfidencialių šalių dokumentų, komercinių paslapčių. Todėl yra būtina išplėsti konfidencialumo apsaugą ir nagrinėjamai bylai.

4813.

49Atsakovas R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo šį klausimą spręsti savo nuožiūra.

50Teismas

konstatuoja:

51IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5214.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5415.

55Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo priteisti atsakovei dalį prašomų bylinėjimosi išlaidų, kai byla baigta nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės (CPK 94 straipsnio 1 dalis) – ieškovės BAB banko SNORAS ieškinys atsakovei HSBC Private Bank (Suisse) SA paliktas nenagrinėtu pripažinus, jog Lietuvos Respublikos teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti šį ginčą. Apeliantės teigimu, teismas nepagrįstai priteisė atsakovei dalį bylinėjimosi išlaidų už ekspertų suteiktas paslaugas, jų pateiktų ekspertinių išvadų vertimą bei atstovavimą. Įvertinęs bylos medžiagą, ginčui aktualų teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovės atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutarties dalį pakeisti.

5616.

57CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylą pabaigus ne teismo sprendimu, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

5817.

59Nagrinėjama situacija akivaizdžiai rodo, kad ieškovei pareiškus teismui ieškinį atsakovės HSBC Private Bank (Suisse) SA atžvilgiu ir atsakovei įrodžius, jog šis ieškinys nėra šiam teismui teismingas, kadangi šalys buvo sudariusios susitarimą dėl išimtinės teismo jurisdikcijos nagrinėti jų ginčus, byla šioje dalyje buvo užbaigta ne dėl HSBC Private Bank (Suisse) SA kaltės. Todėl ieškovė, inicijavusi šia bylą, turi pareigą atlyginti atsakovei jos patirtas protingas bei pagrįstas bylinėjimosi išlaidas. Byloje keliamas klausimas būtent ir susijęs su teismo priteistų išlaidų būtinumu ir protingumu. Dėl priteistų išlaidų ekspertų išvadoms ir jų vertimams pagrįstumo

6018.

61Pasisakydama dėl priteistų išlaidų ekspertų paslaugoms atlyginti apeliantė pažymi, kad jos nebuvo būtinos, kadangi rengtos ne teismo užsakymu, o šalies pasirinkimu ir byloje vertintinos kaip paprastas rašytinis įrodymas. Atsakovės poziciją byloje galėjo tinkamai perteikti ir ją atstovavę profesionalūs teisininkai ir visai nebūtina buvo rengti šias išvadas. Be to, priimdamas 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį, kurioje išspręstas klausimas dėl ieškinio dalies teismingumo, teismas savo pozicijos šiomis išvadomis negrindė, nutarties motyvuose jų neanalizavo.

6219.

63CPK 808 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu užsienio teisės taikymą? numato šaliu? susitarimas, tai visus i?rodymus, susijusius su taikomos užsienio teisės normų? turiniu, pagal tos teisės oficialu? aiškinimą?, jos taikymo praktika? ir doktrina? atitinkamoje užsienio valstybe?je pateikia ginc?o šalis, kuri remiasi užsienio teise. Šalies prašymu teismas gali pade?ti jai surinkti informacija? apie taikytina? užsienio teise?.

6420.

65Šiuo atveju į minėtos pareigos šaliai surinkti įrodymus apie taikomą užsienio teisę apimtį patenka ir atsakovės pateikti įrodymai apie šalių sudaryto susitarimo dėl išimtinės jurisdikcijos aiškinimą, be kita ko, ir užsienio teisės mokslininkų parengtos išvados šiuo klausimu. Aplinkybė, jog atsakovė byloje buvo atstovaujama profesionalių teisininkų savaime nepaneigia jos galimybės kaip įrodymu byloje remtis ekspertų išvadomis, net jei jos ir nebuvo parengtos teismo užsakymu. Priešingu atveju būtų varžoma šalių įrodinėjimo pareiga (CPK 178 straipsnis), pažeidžiami šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principai (CPK 12 ir 17 straipsniai). Aplinkybės, jog kitose panašaus pobūdžio bylose šalys neteikė į bylas kaip rašytinio įrodymo užsienio teisės ekspertų nuomonių sprendžiamais klausimais, bei kad tokių nuomonių byloje pirmoji neteikė ieškovė, taip pat nepaneigia atsakovės teisės tokius įrodymus šioje byloje pateikti. Kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo yra laisvas apsispręsti kai jam ginti savo interesus. Be to, ieškovė bylos teismingumo problemos ieškinyje nebuvo atskleidusi, kadangi nutylėjo apie šalių susitarimą dėl išimtinės jurisdikcijos. Nors vertinant abstrakčiai ir būtų galima sutikti su apeliante, kad aptariami įrodymai savo esme nėra neišvengiamai būtini, šios bylos kontekste teismas juos laiko buvus pagrįstais bei reikalingais, sprendžiant sudėtingą teisinį klausimą.

6621.

67Pasisakant dėl apeliantės argumento, jog teismas šiomis išvadomis nesirėmė priimdamas sprendimą ieškinį dalyje dėl ieškovės reikalavimų atsakovei palikti nenagrinėtu, pažymėtina, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Iš Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarties turinio matyti, kad ją priimdamas teismas taip pat vadovavosi ne vienu konkrečiu byloje esančiu įrodymu, bet įrodymų visuma, teisiniu reglamentavimu bei teismų praktika panašiose bylose. Teismas neturėjo pareigos kaip nors išskirti ir atskirai įvertinti atsakovės pateiktų ekspertų išvadų, o savo sprendimą galėjo grįsti bendra, visų byloje esančių įrodymų suformuota pozicija.

6822.

69Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo nesutikti ir su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl priteisto aptartų išlaidų dydžio. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas patirtų išlaidų pagrįstumą įvertino visų pateiktų ekspertų išvadų kontekste, ir konstatavo, jog egzistuoja pagrindas priteisti išlaidas tik už dvi iš 7 išvadų – prof. D. C. ir prof. F. D. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį klausimą, tinkamai motyvavo, jog egzistavo pagrindas priteisti tik dalį reikalaujamos sumos, kadangi kitos išvados laikytinos perteklinėmis, o už kai kurias iš jų nebuvo apmokėta (neįrodytas apmokėjimo faktas).

7023.

71Dėl aptartų priežasčių apeliantės argumentai, susiję su teismo sprendimu priteisti atsakovei dalį ekspertinėms išvadoms gauti patirtų bylinėjimosi išlaidų, atmetami kaip nepagrįsti.

7224.

73Atsižvelgus į aukščiau pateiktus argumentus taip pat atmestinas ir apeliantės argumentas dėl nepagrįstai priteistų išlaidų už minėtų mokslininkų išvadų vertimą į lietuvių kalbą. Pripažinus jų pagrįstumą byloje, tokių išvadų vertimas į lietuvių kalbą, vadovaujantis CPK 113 straipsnio 3 dalimi, turėjo būti atliktas. Dėl priteistų išlaidų advokatų pagalbai apmokėti pagrįstumo

7425.

75Atskirajame skunde ieškovė taip pat ginčija atsakovei priteistų išlaidų už advokatų teisinę pagalbą pagrįstumą. Nurodo, jog jos nebuvo tinkamai pagrįstos – pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta tik bendra už suteiktas paslaugas mokėtina suma, tačiau šios paslaugos nedetalizuotos, todėl negalima tinkamai įvertinti ar visa nurodyta suma buvo išleista teikiant paslaugas šioje byloje, ar įkainiai už paslaugas nebuvo per dideli. Be to, vertinant šiuos argumentus neturėtų būti remiamasi 2018 m. lapkričio 19 d. atsakovės pateiktais papildomais paaiškinimais, nes visus reikalingus dokumentus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovė turėjo pateikti dar iki teismo posėdžio, nagrinėjusio ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą. Be to, priteista suma už suteiktas teisines paslaugas, atsižvelgus į rengtų procesinių dokumentų skaičių, yra neproporcingai didelė. Vadovaujantis Rekomendacijomis, maksimali priteistina suma yra 3 706,80 Eur, tuo tarpu teismo priteista 10 000 Eur suma ją viršija net keletą kartų. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus vertina kaip iš dalies pagrįstus.

7626.

77CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

7827.

79Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį patvirtinančiais įrodymais laikytini tokie dokumentai, iš kurių turinio matyti esminiai, tokių išlaidų patyrimo faktą bylą nagrinėjant teisme patvirtinantys duomenys, t. y. kokioje civilinėje byloje, kokios konkrečios advokato teisinės paslaugos suteiktos ir kokios išlaidos buvo patirtos (kokia suma sumokėta). Aplinkybė, kad pateikti įrodymai yra ne pirminiai, o išvestiniai, neturi reikšmės, jei juose atsispindi pirmiau nurodyta informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88-686/2017).

8028.

81Nagrinėjamu atveju į bylą atsakovė buvo pateikusi prašymą priteisti 29 140 Eur advokato atstovavimo išlaidų. Šių išlaidų realumą ji įrodinėjo 2018 m. spalio 22 d. advokatų kontoros raštu, kuriame patvirtinamas atsakovės apmokėjimas už suteiktas paslaugas šioje byloje, 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaita faktūra tai pačiai sumai bei papildomai 2018 m. lapkričio 15 d. pateikta suteiktų paslaugų ataskaita, kurioje matyti atlikti darbai (atsiliepimo, tripliko ir papildomų paaiškinimų bei prašymų teismui rengimas) bei jiems sugaištas laikas. Apeliacinės instancijos teismui šie įrodymai kelia abejonių.

8229.

83Pirma, iš atsakovės pateiktų dokumentų negalima spręsti kokia suma buvo įkainoti kiekvienas iš advokatų kontoros jos naudai atliktų darbų – nurodytos darbo valandos nelaikytinos pakankamomis siekiant nustatyti kiekvieno procesinio dokumento parengimo vertę. Antra, pateikta PVM sąskaita faktūra yra išrašyta 2017 m. gruodžio 29 d., tuo tarpu atsakovės nurodyti procesiniai dokumentai byloje buvo pateikti ir, akivaizdu, sukurti tik 2018 metais. Atsižvelgęs į tai teismas sutinka su apeliantės argumentais, jog atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nebuvo tinkamai pagrįstos. Tokia teismo išvada sudaro pagrindą skundžiamą nutartį pakeisti, atsisakant atsakovei priteisti 10 000 Eur atstovavimo išlaidų. Atsižvelgus į tai, plačiau dėl kitų apeliantės argumentų šiuo klausimu nepasisakytina. Dėl ieškovės sąžiningumo bei turtinės padėties, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų pritesimo klausimą

8430.

85Skunde ieškovė nurodo buvusi sąžininga ir nepiktnaudžiausi savo procesinėmis teisėmis. Be to, ieškovės turtinė padėtis yra itin bloga – ji yra bankrutuojanti. Dėl šių priežasčių, atsižvelgęs į CK 6.251 straipsnio 2 dalyje teismui suteiktą galimybę sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, teismas turėtų patenkinti ieškovės prašymą ir bylinėjimosi išlaidų atsakovei nepriteisti.

8631.

87Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, jog ji bylos nagrinėjimo metu elgėsi iš esmės sąžiningai, bei kad jos turtinė padėtis šiuo metu yra itin sudėtinga. Tačiau šios aplinkybės, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo visiškai atleisti ją nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo kitai šaliai, įrodžiusiai, jog teismo procesas jos atžvilgiu Lietuvos Respublikos teisme buvo inicijuotas nepagrįstai. Dėl atsakovės prašymo pripažinti bylos medžiagą nevieša

8832.

89Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą pripažinti nagrinėjamos bylos medžiagą nevieša ir nagrinėti ją uždaruose teismo posėdžiuose, kadangi šios bylos medžiagoje, pateiktoje pirmosios instancijos teismui, yra daug konfidencialios šalių informacijos, kuri negali būti atskleista pašaliniams asmenims. Pažymėjo, jog byla pirmosios instancijos teisme yra pripažinta nevieša ir nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.

9033.

91Pagal CPK 10 straipsnio 1 dalį visa išnagrinėtos civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje, yra vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis (2 dalis).

9234.

93Nagrinėjamu atveju atsakovės prašymas pripažinti bylos dalį dėl ieškovės atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 21 d. nutarties nevieša ir nagrinėti šį atskirąjį skundą uždaruose teismo posėdžiuose netenkintinas, nes ji nenurodė teismui jokių konkrečių duomenų, esančių šioje bylos dalyje, kurie galėtų atskleisti jos ar kitų šalių komercinę paslaptį ar konfidencialią informaciją. Toks apeliacinio teismo sprendimas niekaip nelemia bylos dalies neviešumo pirmosios instancijos teisme. Dėl procesinės bylos baigties

9435.

95Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės atskirasis skundas sudaro pagrindą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti sumažinant atsakovei priteistą bylinėjimosi išlaidų dydį (CPK 320, 338 straipsniai). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

9636.

97Ieškovė BAB bankas SNORAS pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1 179,75 Eur. Tačiau kaip ir nutartyje nagrinėtu atveju, ieškovės pateikti įrodymai nėra pakankami pagrįsti aplinkybei, jog ieškovės sumokėtos sumos yra būtent už šioje byloje jai suteiktas paslaugas ir konkrečiai – už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (nei pažymoje nei PVM sąskaitose faktūrose nėra nurodyta už kokioje byloje ir kokius atliktus konkrečius darbus buvo apskaičiuota prašoma priteisti suma). Dėl šios priežasties tokios išlaidos nepriteisiamos.

98Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

99Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 21 d. papildomą nutartį pakeisti – iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS atsakovės HSBC Private Bank (Suisse) SA naudai priteistą sumą sumažinti iki 21 362,21 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir 21 cento).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė bankrutavusi akcinė bendrovė (toliau – BAB) bankas SNORAS... 6. 2.... 7. Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA pateikė prašymą palikti ieškovės... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi ieškovės BAB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 21 d. papildoma nutartimi... 13. 5.... 14. Įvertinęs byloje susiklosčiusią situaciją teismas sprendė, jog šiuo... 15. 6.... 16. Pasisakydamas dėl atsakovės prašomų priteisti 11 608,98 Eur vertimo... 17. 7.... 18. Pasisakydamas dėl ekspertams sumokėtų sumų teismas pažymėjo, jog... 19. 8.... 20. Iš dalies patenkinęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už... 21. 9.... 22. Teismas atmetė atsakovės prašymą priteisti išlaidas transporto, valstybės... 23. 10.... 24. Vertindamas atsakovės prašymą priteisti 29 140 Eur atstovavimo išlaidų,... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 11.... 27. Ieškovė BAB bankas SNORAS atskirajame skunde su Vilniaus apygardos teismo... 28. 11.1.... 29. Skundžiama nutartimi atsakovei nepagrįstai priteista dalis bylinėjimosi... 30. 11.2.... 31. Kadangi išlaidos, kurias sudaro mokslininkų išvadų parengimo suma,... 32. 11.3.... 33. Skundžiama nutartimi atsakovei priteistos išlaidos už advokatų teisinę... 34. 11.4.... 35. Ieškovė buvo sąžininga ir nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.... 36. 12.... 37. Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA atsiliepime į atskirąjį skundą... 38. 12.1.... 39. Bylinėjimosi išlaidos, patirtos sumokant už prof. D. C. ir prof. F. D.... 40. 12.2.... 41. Byloje buvo keliami esminiai jurisdikcijos ir taikytinos teisės klausimai.... 42. 12.3.... 43. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė atsakovei dalį išlaidų... 44. 12.4.... 45. Ieškovė yra atsakinga už atsakovės bylinėjimosi išlaidų kompensavimą,... 46. 12.5.... 47. Byla pirmosios instancijos teisme yra pripažinta nevieša ir nagrinėjama... 48. 13.... 49. Atsakovas R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo šį klausimą... 50. Teismas... 51. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 52. 14.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 54. 15.... 55. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 56. 16.... 57. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 58. 17.... 59. Nagrinėjama situacija akivaizdžiai rodo, kad ieškovei pareiškus teismui... 60. 18.... 61. Pasisakydama dėl priteistų išlaidų ekspertų paslaugoms atlyginti... 62. 19.... 63. CPK 808 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu užsienio teisės taikymą?... 64. 20.... 65. Šiuo atveju į minėtos pareigos šaliai surinkti įrodymus apie taikomą... 66. 21.... 67. Pasisakant dėl apeliantės argumento, jog teismas šiomis išvadomis... 68. 22.... 69. Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo nesutikti ir su pirmosios... 70. 23.... 71. Dėl aptartų priežasčių apeliantės argumentai, susiję su teismo sprendimu... 72. 24.... 73. Atsižvelgus į aukščiau pateiktus argumentus taip pat atmestinas ir... 74. 25.... 75. Atskirajame skunde ieškovė taip pat ginčija atsakovei priteistų išlaidų... 76. 26.... 77. CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 78. 27.... 79. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad išlaidų advokato pagalbai... 80. 28.... 81. Nagrinėjamu atveju į bylą atsakovė buvo pateikusi prašymą priteisti 29... 82. 29.... 83. Pirma, iš atsakovės pateiktų dokumentų negalima spręsti kokia suma buvo... 84. 30.... 85. Skunde ieškovė nurodo buvusi sąžininga ir nepiktnaudžiausi savo... 86. 31.... 87. Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, jog ji bylos nagrinėjimo metu... 88. 32.... 89. Atsakovė HSBC Private Bank (Suisse) SA atsiliepime į atskirąjį skundą... 90. 33.... 91. Pagal CPK 10 straipsnio 1 dalį visa išnagrinėtos civilinės bylos ir... 92. 34.... 93. Nagrinėjamu atveju atsakovės prašymas pripažinti bylos dalį dėl... 94. 35.... 95. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 96. 36.... 97. Ieškovė BAB bankas SNORAS pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovės... 98. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 99. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 21 d. papildomą nutartį pakeisti...