Byla e2-1276-962/2015
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SB lizingas“ ieškinį atsakovui O. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“ prašo priteisti iš atsakovo O. B. 261,37 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad O. B. ir UAB „SB lizingas“ 2009 m. sausio 7 d. sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 320,56 Eur dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti Sutartyje nustatyta tvarka. Iki 2015 m. birželio 1 d. atsakovas sumokėjo 112,91 Eur įmokų ir 20,09 Eur delspinigių ir yra skolingas ieškovei 261,37 Eur, tame tarpe - 181,99 Eur negrąžinto kredito, nuo šios sumos sutarties pagrindu priskaičiuotų 0,2 procento dydžio delspinigių, t.y. 65,52 Eur (delspinigiai skaičiuoti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. birželio 1 d.), 3,08 Eur pašto išlaidų siunčiant raginimus sumokėti, 10,78 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų (išlaidos ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo, išieškojimo ir kt.).

4Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia įsiskolinimo paskaičiavimu pagal sutartį Nr. ( - ), Gyventojų registro tarnybos informacija, pranešimu dėl išperkamosios sutarties nutraukimo, 2009 m. sausio 7 d. Išperkamosios nuomos sutartimi Nr. ( - ), teisinių paslaugų, suteiktų klientui, ataskaita, sąskaita už teisines paslaugas.

5Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai bei pranešimas apie jos teisę per 20 dienų terminą pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2015 m. liepos 29 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015 m. rugpjūčio 18 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad O. B. ir UAB „SB lizingas“ 2009 m. sausio 7 d. sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 320,56 Eur dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti Sutartyje nustatyta tvarka. Iki 2015 m. birželio 1 d. atsakovas sumokėjo 112,91 Eur įmokų ir 20,09 Eur delspinigių ir yra skolingas ieškovei 261,37 Eur, tame tarpe - 181,99 Eur negrąžinto kredito, be to, ieškovė prašo priteisti nuo šios sumos sutarties pagrindu priskaičiuotų 0,2 procento dydžio delspinigius, t.y. 65,52 Eur (delspinigiai skaičiuoti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. birželio 1 d.), 3,08 Eur pašto išlaidų, patirtų siunčiant raginimus sumokėti, 10,78 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų (išlaidos ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo, išieškojimo ir kt.).

10CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. LR CK 6.881 straipsnio 1 dalyje reglamentuoja, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Iš ieškovės pateiktos skolos paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovas skolingas ieškovei 181,99 Eur negrąžinto kredito ir 3,08 Eur pašto išlaidų, patirtų siunčiant raginimus sumokėti, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 181,99 Eur skola ir 3,08 Eur pašto išlaidų, patirtų siunčiant raginimus sumokėti.

11Be pagrindinės skolos, ieškovė reikalauja iš atsakovo priteisti 65,52 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. birželio 1 d. (už 180 pradelstų mokėti dienų).

12Sutarties 11.1-11.2 punktuose numatyta, kad kredito gavėjui praleidus Sutartyje numatytų mokėjimo terminus, kredito gavėjas privalo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

13Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.; pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1 ir 3 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Taigi šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010 ir kt.). Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.).

14Pažymėtina, jog nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Taigi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. yra specialioji norma, numatanti netesybų dydį susiklosčius vartojimo kredito teisiniams santykiams (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424-452). Joje imperatyviai nurodoma, kad netesybos vartojimo kredito atveju negali būti didesnės nei 0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Taigi šalys gali susitarti dėl netesybų dydžio, tačiau netesybos negali būti didesnės nei numatytos įstatyme. Tuo tarpu Sutartyje numatytas delspinigių dydis yra 0,2 % už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną. Kadangi minėta įstatymo nuostata galiojo šalims sudarant Sutartį, todėl šalys tarpusavio susitarimu negalėjo numatyti didesnių netesybų, nes tai prieštarautų imperatyviam įstatyminiam reguliavimui, t. y. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. Be to, turint omenyje, kad atsakovas yra vartotojas, sudaręs ieškovės parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į teismų praktiką ir įstatyminį reguliavimą, darytina išvada, kad ieškovės reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

15CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, todėl remiantis CK 6.73 str. 2 d., CK 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Reikalaujamų priteisti delspinigių dydis (65,52 Eur) sudaro 36 % pagrindinės skolos dydžio. Atsižvelgiant į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, įstatyminį reguliavimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, ieškovės patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, delspinigių dydis už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną mažintinas iki 0,05 %, t. y. maksimalaus netesybų dydžio, numatyto Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. Atlikus paskaičiavimą delspinigių dydis sudaro 16,38 Eur (181,99 Eur x 0,05 % x 180 dienos = 16,38 Eur), todėl iš atsakovo priteistina 16,38 Eur delspinigių.

16Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

17Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti ieškovės patirtas 43,53 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio, 17,52 Eur už ieškinio paruošimą, 10,78 Eur išlaidų, ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo, bei 0,23 Eur banko išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 80,39 proc., todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 34,99 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265 ir 286 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo O. B., asmens kodas ( - ) 181,99 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 99 ct) skolos, 16,38 Eur (šešiolika eurų 38 ct) delspinigių, 3,08 Eur (tris eurus 08 ct) pašto išlaidų, patirtų siunčiant raginimus susimokėti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 201,45 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 34,99 Eur (trisdešimt keturis eurus 99 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SB lizingas“, buveinė K. Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaune, įmonės kodas 234995490, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT6471800000467006, AB Šiaulių banke, banko kodas 71800.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“ prašo priteisti iš... 3. Ieškovė nurodo, kad O. B. ir UAB „SB lizingas“ 2009 m. sausio 7 d.... 4. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 5. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai bei pranešimas apie jos teisę per... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 9. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad O. B. ir UAB „SB lizingas“ 2009... 10. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti... 11. Be pagrindinės skolos, ieškovė reikalauja iš atsakovo priteisti 65,52 Eur... 12. Sutarties 11.1-11.2 punktuose numatyta, kad kredito gavėjui praleidus... 13. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 14. Pažymėtina, jog nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos... 15. CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai... 16. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš... 17. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti ieškovės patirtas 43,53 Eur dydžio... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo O. B., asmens kodas ( - ) 181,99 Eur (vieną šimtą... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 23. Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu...