Byla 2-2273/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1300-173/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1300-173/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras prašė patvirtinti 359 095 Lt finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje. Nurodė, jog prašomą patvirtinti finansinį reikalavimą sudaro delspinigiai, apskaičiuoti vadovaujantis UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB „Skirnuva“ sudarytos Rangos sutarties Nr. 6 sąlygomis, rangovui UAB „Skirnuva“ laiku neįvykdžius numatytų darbų. Nurodė, jog pareiškėjas (užsakovas), reikalaudamas apmokėti delspinigius, reguliariai išrašydavo ir siųsdavo PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas delspinigių nesumokėjo, o PVM sąskaitas faktūras grąžino.

5RUAB „Skirnuva“ ir jos administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras su pareiškėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro reikalavimu nesutiko, prašė jo netvirtinti. Nurodė, jog rangos darbų eigoje atsiradę trukdžiai, sąlygoję statybos rangos termino pradelsimą nesietini su RUAB „Skirnuva“ kalte. Nurodė, jog laiku atlikti darbus sutrukdė objektyvios nuo įmonės valios nepriklausančios aplinkybės: poveikio aplinkai vertinimas, gyventojų prieštaravimai, atsiradęs poreikis keisti projektinę medžiagą, sunki įmonės finansinė padėtis, restruktūrizavimo bylos iškėlimas, oro sąlygos ir kt. Nurodė, jog UAB „Skirnuva“ ne kartą kreipėsi į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą prašydama pratęsti sutartyje nurodytus terminus, neskaičiuoti delspinigių, tačiau pareiškėjas šiuos prašymus ignoravo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 359 095 Lt finansinį reikalavimą UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog darbai pagal šalių sudarytą rangos sutartį turėjo būti baigti iki 2012 m. liepos 7 d., tačiau rangovas motyvuotu prašymu kreipėsi į pareiškėją prašydamas minėtą terminą pratęsti iki 2013 m. gegužės 31 d. ir neskaičiuoti delspinigių. 2013 m. kovo 8 d. šalys statybos darbų terminą pratęsė iki 2013 m. gegužės 31 d., o darbai užbaigti tik 2013 m. spalio 3 d. Teismas sprendė, jog pareiškėjas pagrįstai reikalauja delspinigių. Pirmosios instancijos teismas akcentavo aplinkybę, jog atsakovo nurodytos termino praleidimą pagrindžiančios priežastys pareiškėjo jau buvo įvertintos sutarties įvykdymo terminą pratęsiant iki 2013 m. gegužės 31 d. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog bankroto bylos iškėlimas bankui „Snoras“ nelaikytinas nenugalima jėga, kaip pagrindu atleisti nuo delspinigių mokėjimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro finansinio reikalavimo netvirtinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino atsakovo nurodytas rangos sutarties vykdymo aplinkybes. Nepagrįstai sprendė, jog atsakovas nesikreipė į pareiškėją dėl termino pratęsimo po 2013 m. gegužės 31 d. Prieštaravime dėl finansinio reikalavimo nurodyta, jog tokie prašymai buvo pateikti 2013 m. liepos 17 d., 2013 m. rugpjūčio 6 d., 2013 m. rugsėjo 24 d., 2013 m. spalio 4 d.

122. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog UAB „Skirnuva“ su finansiniais sunkumais susidūrė 2011 metų pabaigoje, kuomet Lietuvos bankas sustabdė mokėjimus per AB banką Snoras. Šią aplinkybę teismas turėjo laikyti nenugalima jėga.

13Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras su atskiruoju skundu nesutinka, prašo RUAB „Skirnuva“ atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėjo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo kaltės nebuvimą dėl pavėluoto rangos darbų atlikimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo (kreditoriaus) UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 359 095 Lt finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą (tuo pačiu ir kreditorinių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ), kurio 23 straipsnis reglamentuoja kreditorių reikalavimų tvirtinimo tvarką įmonės restruktūrizavimo procese. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Restruktūrizavimo administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui (ĮRĮ 23 straipsnio 2 dalis).

17Taigi, iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad administratoriui turi būti pateikti ne vien tik patys kreditorių reikalavimai, bet ir juos pagrindžiantys dokumentai. Akivaizdu, kad tik tokiu atveju gali būti patikrintas tiek reikalavimų pagrįstumas, tiek jų atspindėjimas įmonės buhalterinėje apskaitoje. Todėl nebūtinai visus pareikštus kreditorių reikalavimus administratorius privalo perduoti tvirtinti teismui, bet priešingai, nepagrįstus reikalavimus administratorius, veikdamas restruktūrizuojamos įmonės interesais, privalo ginčyti. Taip pat ir restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bankroto bylose, kuriose daugeliu atveju nagrinėjami artimi teisiniu reglamentavimu restruktūrizavimo procesui klausimai, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Taigi tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą restruktūrizavimo bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes, juo labiau, kai kiti asmenys ginčija tam tikro kreditorinio reikalavimo pagrįstumą.

18Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir atsakovas RUAB „Skirnuva“ 2011 m. sausio 21 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 6 „Alytaus regione esamų šiukšlynų uždarymas“ (t. 2, b. l. 6-32). Sutartyje numatytas jos galiojimo terminas – 30 mėnesių (17 mėnesių darbų baigimo laikas + 12 mėnesių pranešimų apie defektus laikas + 28 dienos atlikimo pažymos išdavimas) (sutarties 11 punktas). 2012 m. rugsėjo 3 d. papildomu susitarimu sutarties kaina sumažinta nuo 5 780 506, 16 iki 5 745 522, 06 Lt (be PVM) (t. 2, b. l. 107–108). Rangos sutartimi šalys susitarė jos sudedamąja dalimi, be kita ko, laikyti ir pasiūlymo raštą su pasiūlymo priedu (sutarties 2 punktas). Pasiūlymo priede numatyta, jog neužbaigus darbų iki jų užbaigimo datos, skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai (t. 2, b. l. 155). Bylos duomenys patvirtina aplinkybę, jog atsakovas UAB „Skirnuva“ 2013 m. vasario 18 d. kreipėsi į UAB „SWECO Lietuva“ (inžinierių) ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (užsakovą) prašydamas neskaičiuoti delspinigių jam vėluojant atlikti darbus ir pratęsti darbų užbaigimo terminą iki 2013 m. gegužės 31 d. Rangos sutarties Nr. 6 „Alytaus regione esamų šiukšlynų uždarymas“ 2013 m. kovo 8 d. pakeitimu Nr. 4SK, rangovas UAB „Skirnuva“, UAB „SWECO Lietuva“ ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras susitarė dėl statybos darbų termino pratęsimo iki 2013 m. gegužės 31 d. (t. 2, b. l. 116 – 118). Darbai pagal 2011 m. sausio 21 d. rangos sutartį užbaigti 2013 m. spalio 3 d. Pareiškėjas delspinigius už nesavalaikį prievolės vykdymą apskaičiavo už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 31 d. iki 2013 m. spalio 3 d., reikalavo juos apmokėti kas mėnesį pateikdamas PVM sąskaitas faktūras (t. 2, b. l. 162-168). Pirmosios instancijos teismui delspinigių sumos dydžiu patvirtinus pareiškėjo finansinį reikalavimą, atsakovas (apeliantas) atskiruoju skundu prašo įvertinti apskųstosios nutarties teisėtumą iš esmės dviem aspektais: įvertinti šalių veiksmus bendradarbiavimo pareigos vykdymo kontekste bei AB banko Snoras nemokumo įtaką atsakovo galimybei vykdyti rangos sutartį. Kitų pirmosios instancijos teismo išvadų apeliantas neskundžia.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už netinkamą sutartinės prievolės įvykdymą. Netinkamu sutartinės prievolės įvykdymu gali būti pripažįstamas visiškas prievolės neįvykdymas, prievolės įvykdymas tik iš dalies, prievolės įvykdymo termino praleidimas, bendradarbiavimo stoka ir pan. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

20CK 6.38 straipsnio 3 dalyje ir 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sutarties šalių pareiga vykdyti prievoles kuo ekonomiškiau ir bendradarbiauti, kuri reiškia, kad šalys privalo padėti viena kitai įgyvendinti sutartines teises ir vykdyti sutartines pareigas, dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas sutarties tikslas. Tik šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai. CK 6.61 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė pačiam įvykdyti skolininkui pavestą darbą šio sąskaita per protingą terminą ir už protingą kainą, tai pat CK 6.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nukentėjusios šalies teisė nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti yra šalių bendradarbiavimo ir ekonomiško prievolių vykdymo principo išraiška. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sutartinės prievolės šalių veiksmai sutarties vykdymo metu vertintini ir vieno pagrindinių prievolių vykdymo principų – šalių bendradarbiavimo principo požiūriu (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-795/2002). Tai reiškia, kad teismas gali nepripažinti skolininko pažeidusiu prievolę, jeigu yra pagrindas konstatuoti, jog kita prievolės šalis – kreditorius – nevykdo ar nevykdė pareigos bendradarbiauti, nepakankamai bendradarbiavo. Tokio pobūdžio aplinkybės gali būti pagrindas netenkinti kreditoriaus reikalavimo dėl netinkamo prievolės įvykdymo (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. birželio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-704/2001).

21Teisėjų kolegija pastebi, jog byloje iš esmės nėra ginčo dėl aplinkybės, jog rangos sutartyje bei jos nuostatas pakeičiančiuose susitarimuose nurodytas rangos darbų atlikimo (užbaigimo) terminas buvo praleistas. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog rangos sutartyje buvo numatytas delspinigių skaičiavimo pagrindas – laiku neatlikus (neužbaigus) darbų. Minėta, jog šalys 2013 m. kovo 8 d. rangos sutarties pakeitimu pratęsė darbų užbaigimo terminą iki 2013 m. gegužės 31 d., bet darbus pagal rangos sutartį atsakovas užbaigė tik 2013 m. spalio 3 d. (t. 2, b. l. 116-118, 158). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovas laikėsi nuoseklios pozicijos, esą šio termino praleidimas sąlygotas ne jo kaltės, o objektyvių aplinkybių, atsiradusių ir (ar) paaiškėjusių sutarties vykdymo eigoje, pvz., atsiradęs poreikis atlikti poveikio aplinkai vertinimą, keisti projektą ir darbus leidžiančius dokumentus, gyventojų prieštaravimai, sunki įmonės finansinės padėtis, restruktūrizavimo bylos iškėlimas, sudėtingos oro sąlygos. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šios aplinkybės pareiškėjo (užsakovo) buvo įvertintos pratęsiant (nustatant naują) darbų užbaigimo terminą – iki 2013 m. gegužės 31 d. Remiantis tokiomis aplinkybėmis jau buvo patenkintas atsakovo prašymas dėl kito darbų užbaigimo termino. Šį faktą patvirtina 2013 m. kovo 8 d. sutarties pakeitimo turinys (t. 2, b. l. 116-118). Kita vertus, ta aplinkybė, jog terminas buvo pratęstas būtent atsakovo nurodytam laikotarpiui, sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovas, kaip savo srities profesionalas, prašydamas papildomo termino darbams užbaigti, tinkamai įvertino sutarties savalaikio įvykdymo perspektyvas ir pagrįstai bei pamatuotai tikėjosi papildomai nustatytu terminu įvykdyti prievolę, taigi jis veikė išimtinai savo rizika. Kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu, esą pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog laiku atlikti darbus sutrukdė AB banko Snoras veiklos apribojimas ir nemokumas. Apeliantas nurodė, jog dėl šios priežasties negalėjęs naudotis 700 000 Lt suma, buvusia AB banko Snoras sąskaitoje. Kolegija minėjo, jog priežastimi patenkinti apelianto prašymą ir sudaryti rangos sutarties pakeitimą, kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. gegužės 31 d., be kita ko, buvo ir sunki apelianto finansinė padėtis, restruktūrizuojamos įmonės statusas. Kaip matyti iš teismui pateikto pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Skirnuva“ iškėlimo, šios įmonės administracijos vadovas viena iš priežasčių, lėmusia sudėtingą finansinę padėtį, nurodė AB banko Snoras veiklos apribojimo ir nemokumo aplinkybes (t. 1, b. l. 4-12). Todėl teisėjų kolegija prieina prie išvados, jog kreditorius, sutikdamas su darbų užbaigimo termino pratęsimu iki 2013 m. gegužės 31 d. dėl apelianto nurodytų objektyvių aplinkybių (be kita ko, ir dėl sunkios finansinės padėties bei restruktūrizuojamos įmonės statuso), įvertino ir AB banko Snoras veiklos sustabdymu ir nemokumu apeliantui sukeltus nepatogumus, jų poveikį nesavalaikiam rangos sutarties vykdymui. Kita vertus, aplinkybę, jog banko veiklos apribojimas negalėjo turėti reikšmingos įtakos rangos darbų vykdymui, patvirtina tai, jog banko veiklos apribojimai buvo taikomi 2011-2012 metais (ką kreditorius ir įvertino, leisdamas darbus užbaigti iki 2013 m. gegužės 31 d.), kai nagrinėjamu atveju yra aktualios aplinkybės, egzistavusios ginčui aktualiu laikotarpiu – 2013 m. kovo - gegužės mėnesiais.

22Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu, esą pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, nereaguodamas į apelianto pareiškimus ir prašymus, nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog darbai pagal rangos sutartį turėjo būti užbaigti 2012 m. liepos 5 d. Tačiau 2012 m. liepos 5 d. sutarties pakeitimu Nr. 2SK šis terminas buvo pratęstas iki 2012 m. spalio 7 d. (t. 2, b. l. 69-71). 2013 m. vasario 18 d. apeliantas kreipėsi į pareiškėją prašydamas darbų užbaigimo terminą pratęsti iki 2013 m. gegužės 31 d. Šis prašymas buvo patenkintas – šalys sudarė 2013 m. kovo 8 d. sutarties pakeitimą. Pasibaigus šalių sutartam terminui darbams užbaigti (iki 2013 m. gegužės 31 d.), apeliantas 2013 m. birželio 3 d. buvo įspėtas apie pradėtą delspinigių skaičiavimą (t. 1, b. l. 52). Gavęs šį pranešimą apeliantas nesiėmė veiksmų susitarti su kreditoriumi dėl naujo termino darbams užbaigti. Apeliantas iš esmės deklaratyvų ir objektyviais duomenimis nepagrįstą prašymą neskaičiuoti delspinigių ir pratęsti darbų užbaigimo terminą iki 2013 m. liepos 31 d. pateikė po pirmosios (už birželio mėnesį) PVM sąskaitos faktūros apmokėti delspinigius gavimo (t. 1, b. l. 51). Nustatyta, jog šią ir kitas pareiškėjo siųstas sąskaitas apeliantas grąžino, neigdamas savo kaltę dėl nesavalaikio darbų atlikimo (užbaigimo) bei prievolę mokėti delspinigius. Teisėjų kolegija sutinka su skundo argumentu, esą pareiškėjas nepateikė atsakymo į apelianto prašymą pratęsti darbų užbaigimo terminą. Kita vertus, anksčiau analizuotos faktinės aplinkybės – tai, jog šalys anksčiau kelis kartus jau buvo susitarusios dėl termino pratęsimo, paskutinį kartą terminas buvo pratęstas iki 2013 m. gegužės 31 d., nors pareiškėjas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius jau nuo 2012 m. spalio 7 d. (pasibaigus 2012 m. liepos 5 d. susitarime nurodytam terminui), tai, jog apeliantas pateikė prašymą dar kartą pratęsti terminą šiam jau pasibaigus bei praėjus daugiau nei mėnesiui po termino pabaigos ir tik po sąskaitos apmokėti delspinigius už mėnesį gavimo, tai, jog prašymas grindžiamas abstrakčiais teiginiais, neįvardijant konkrečių (naujų) aplinkybių, lėmusių nesavalaikį darbų atlikimą, teisėjų kolegijos vertinimu, neleidžia daryti išvados, jog pareiškėjas nevykdė ar netinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą. Kita vertus, deklaratyvų šio skundo argumento pobūdį pagrindžia aplinkybė, jog apeliantas 2013 m. liepos 17 d. prašė terminą pratęsti tik iki 2013 m. liepos 31 d., t. y. iš esmės turėdamas suprasti (prognozuoti), jog ir iki šio termino darbų nepavyks užbaigti. Kadangi, kaip minėta, darbai užbaigti tik 2013 m. spalio mėnesį. Nėra pagrindo pripažinti, jog vėlesniais (2013 m. rugpjūčio 6 d., rugsėjo 24 d., spalio 4 d.) raštais apeliantas siekė išspręsti susidariusią situaciją, skatinti pareiškėją vykdyti bendradarbiavimo pareigas ar teikė motyvuotus prašymus pratęsti darbų užbaigimo terminą. Priešingai, minėtų raštų turinys, aplinkybė, jog apeliantas grąžino visas jam atsiųstas sąskaitas, nepatvirtina buvus apelianto siekį susidariusią situaciją išspręsti bendradarbiaujant. Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjas (kreditorius) pagrįstai reikalauja delspinigių už nesavalaikį darbų pagal rangos sutartį užbaigimą, o apeliantas neįrodė, jog sutartinę atsakomybę (visą ar iš dalies) turi prisiimti pareiškėjas (kreditorius).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtinęs pareiškėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro finansinį reikalavimą UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras prašė patvirtinti... 5. RUAB „Skirnuva“ ir jos administratorius UAB Įmonių bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog darbai pagal šalių sudarytą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino atsakovo nurodytas rangos... 12. 2. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog UAB „Skirnuva“... 13. Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras su atskiruoju... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo... 16. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos... 17. Taigi, iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad administratoriui turi... 18. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog pareiškėjas UAB Alytaus regiono... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 20. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje ir 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sutarties... 21. Teisėjų kolegija pastebi, jog byloje iš esmės nėra ginčo dėl... 22. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu,... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....