Byla 3K-3-513/2012
Dėl akto ir vykdomosios bylos perdavimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Sigito Gurevičiaus (pranešėjas) ir Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės U. U. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal antstolės Rimos Adomaitienės patvarkymą dėl akto ir vykdomosios bylos perdavimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje keliamas klausimas dėl CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos skolininkui už neįvykdytą teismo sprendimą dydžio.

6Radviliškio rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu įpareigojo atsakovus (skolininkus) UAB „Viskas už vieną eurą“ ir U. U. nutraukti neteisėtą naudojimąsi ieškovei (išieškotojai) R. N. nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis ( - ) ir per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adresą ( - ) kreipiantis į VĮ Registrų centrą su prašymu ir nustatytais dokumentais bei atliekant kitus būtinus veiksmus tam, kad UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adresas būtų juridiškai pakeistas; atsakovams neįvykžius sprendimo per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą skirti 500 Lt baudą.

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi išaiškino, kad teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimu 500 Lt bauda, skirta atsakovams, jeigu jie neįvykdys sprendimo per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą, išieškoma ieškovės naudai.

8Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi nustatė atsakovams papildomą penkių mėnesių terminą, skaičiuotiną nuo nutarties priėmimo dienos, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimui dėl UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adreso ( - ) pakeitimo įvykdyti.

9Antstolė Rima Adomaitienė kreipėsi teismą su 2011 m. lapkričio 14 d. patvarkymu dėl akto ir vykdomosios bylos perdavimo, prašydama skolininkams taikyti teismo sprendime nustatytą 500 Lt baudą arba skirti naują baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos naudai.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

11Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi skyrė solidariai skolininkams nuo 2011 m. spalio 1 d. 1000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos naudai, iš viso už 73 dienas – 73 000 Lt.

12Teismas nustatė, kad skolininkai piktybiškai, daugiau kaip metus nevykdo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo ir 2011 m. kovo 30 d. nutarties dėl UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adreso ( - ) pakeitimo. Įrodymų, kad per nustatytą penkių mėnesių terminą skolininkai stengėsi pakeisti bendrovės buveinės adresą, nepateikta, todėl teismas už piktybinį, pakartotinį neveikimą skolininkams nusprendė skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną, terminą skaičiuojant nuo 2011 m. spalio 1 d. išieškotojos naudai.

13Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 14 d. nutartimi paliko nepakeistą Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį.

14Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl antstolio patvarkymo ir pareikšto prašymo, vadovavosi CPK 18, 771 straipsnių nuostatomis. Teismas nustatė, kad teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo dalis, įpareigojanti skolininkus per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pakeisti UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adresą, neįvykdyta. Skolininkai per teismo nustatytą terminą sprendimą turėjo įvykdyti iki 2011 m. rugpjūčio 30 d. Teismo paskirtas papildomas penkių mėnesių terminas laikytinas pakankamu įvykdyti teismo įpareigojimą pakeisti bendrovės buveinės adresą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, jog skolininkams skiriama bauda už piktybišką pakartotinį neveikimą. Būtinybė rengti naujus bendrovės įstatus nepateisina įsiteisėjusios teismo nutarties nevykdymo. Byloje nėra duomenų, kad skolininkai kreipėsi į teismą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar vykdymo tvarkos pakeitimo, todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad skolininkai dėl objektyvių priežasčių negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimo (CPK 284 straipsnis).

15Pagal kasacinio teismo praktiką vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą, tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytas baudos paskyrimas be baudinio pobūdžio procesinės teisinės sankcijos funkcijos atlieka ir kompensavimo funkciją, t. y. skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės, kartu skatindama skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal antstolės D. Štrimaitienės prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009). CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos skyrimas nėra siejamas su išieškotojo patiriamais turtiniais praradimais. Nesant pateisinamų svarbių priežasčių dėl skolininkų daugiau kaip metus neveikimo, pirmosios instancijos teismas, skirdamas jiems maksimalią baudą, nepažeidė teisingumo principo. Atskirojo skundo argumentai, kad, įmonei sumokėjus tokio dydžio baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, dėl to įmonė patirtų nuostolių, neįvykdytų turimų finansinių ir kitų įsipareigojimų, gali tekti atleisti darbuotojus, nutraukti investicinius sandorius ir pan., nepagrįsti įrodymais. Šiuo atveju išieškotojos teisių pažeidimas, pasireiškiantis teismo sprendimo nevykdymu, yra tęstinio pobūdžio. Nenustatyta objektyvių priežasčių, kliudančių skolininkams įvykdyti teismo sprendimą. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme UAB „Viskas už vieną eurą“ pateikė duomenis, kad bendrovės buveinės adresas yra pakeistas, taigi tik baudos skyrimas privertė skolininkus įvykdyti teismo įpareigojimą.

16III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

17Kasaciniu skundu skolininkė U. U. prašo pakeisti apeliacinės instancijos teismo nutartį – skirti skolininkams solidariai nuo 2011 m. spalio 1 d. 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos naudai, iš viso už 73 dienas – 7300 Lt. Nurodomi šie argumentai:

181. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies taikymo. CPK 771 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas maksimalus baudos dydis – 1000 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną. Tai reiškia, kad teismui paliekama teisė spręsti, kokio dydžio bauda konkrečioje situacijoje turi būti paskirta. Maksimali bauda turi būti teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pagrįsta kaip būtina priemonė pažeistai teisei atkurti (kaip kompensacija). Maksimalaus dydžio bauda skirtina tais atvejais, kai skolininkas neįvykdo sprendimo atlikti tam tikrus veiksmus ir šie veiksmai arba vertybės, kurių atžvilgiu atliekami veiksmai, yra itin reikšmingi ir svarbūs tiek išieškotojui, tiek visuomenei. CPK 771 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata suteikia teismui galimybę diferencijuoti skiriamos piniginės baudos dydį, atsižvelgiant į veiksmus, kurių neatlieka skolininkas, arba vertybes, kurių atžvilgiu turi būti atlikti veiksmai. Nagrinėjamos bylos atveju skolininkai neįvykdė teismo įpareigojimo pakeisti įmonės buveinės adresą. Taigi, veiksmai ir vertybės, kurių atžvilgiu skolininkai privalėjo atlikti veiksmus, negali būti laikomi itin vertingais, kad būtų galima skirti maksimalią įstatymų leidėjo nustatytą baudą, nes sprendimo neįvykdymas neturėjo realių ir apčiuopiamų neigiamų padarinių išieškotojai.

192. Dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal antstolės D. Štrimaitienės prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009, pateiktus išaiškinimus. Kasacinio teismo nutartyje nurodyta, kad CPK 771 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos baudos funkcija – kompensavimas, priešingai nei kitų vykdymo procese skiriamų baudinį pobūdį turinčių baudų (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Dėl kompensuojamojo baudos pobūdžio teismai turėjo aiškintis, kokio dydžio finansinę žalą ir (ar) neigiamus padarinius patyrė išieškotoja. Skolininkės nuomone, išieškotoja be pagrindo praturtėjo, nors CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos funkcija yra kompensavimas ir išieškotojai turėjo būti kompensuota už patiriamus nepatogumus dėl teismo sprendimo nevykdymo. 100 Lt bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną yra pakankama, kad būtų kompensuoti išieškotojos patirti nepatogumai dėl skolininkų neįvykdyto sprendimo – iš viso 7300 Lt.

203. Dėl CPK 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Byloje teismo paskirta bauda akivaizdžiai neadekvati skolininkų padarytai veikai. Dėl sprendimo neįvykdymo išieškotoja nepatyrė jokių realių finansinių nuostolių ar kitokių suvaržymų, o skolininkai – finansinės naudos. Teismai turėjo į tai atsižvelgti nustatydami baudos dydį. Vien paskirtos baudos dydis – 73 000 Lt – lemia išvadą, kad juridinis asmuo gali patirti finansinių srautų suvaržymą, nuostolius, neįvykdyti finansinių ir kitų įsipareigojimų, gali tekti atleisti darbuotojus, nutraukti investicinius sandorius ir pan. Teismai nemotyvavo tokio dydžio baudos paskyrimo.

21Pareiškimu dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo skolininkas UAB „Viskas už vieną eurą“, sutikdamas su kasaciniame skunde nurodytais argumentais, prisideda prie skolininkės U. U. kasacinio skundo.

22Atsiliepimu į kasacinį skundą išieškotoja R. N. prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį. Nurodomi šie argumentai:

231. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies taikymo. Teismai nustatė, kad skolininkai daugiau kaip metus nevykdė teismo sprendimo, nors ir apeliacine tvarka jo neskundė. Skolininkai nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių nebūtų galima šio sprendimo įvykdyti per teismo trijų mėnesių ir papildomai penkių mėnesių nustatytus terminus. Nustatyta, kad skolininkai piktybiškai nevykdė teismo procesinių sprendimų. Skolininkai nepateikė įrodymų, kad per penkių mėnesių terminą stengėsi pakeisti bendrovės buveinės adresą. Būtinybė rengti naujus bendrovės įstatus nepateisina sprendimo nevykdymo (CPK 18 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad skolininkai kreipėsi į teismą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar vykdymo tvarkos pakeitimo, todėl nepagrįstas argumentas, kad dėl objektyvių priežasčių jie negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimo. Kasaciniu skundu neginčijama, kad teismų procesiniai sprendimai neįvykdyti be svarbių priežasčių. Taigi teismai įvertino ir atsižvelgė į skolininkų nepateisinamą ir ilgai trukusį elgesį – piktybinį, pakartotinį neveikimą. Toks skolininkų elgesys, pažeidžiantis išieškotojos teises ir interesus, teisėtus lūkesčius ir rodantis akivaizdžią nepagarbą teismams, truko apie pusantrų metų, todėl negalima sutikti su argumentu, jog išieškotoja per šį laikotarpį nepatyrė teisių suvaržymo. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai vadovavosi teismo sprendimo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis; Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas). Pažymėtina, kad teismo paskirta 500 Lt bauda skolininkams nebuvo pakankamas skatinamasis motyvas įvykdyti teismo įpareigojimą pakeisti įmonės buveinės adresą. Be to, teismas paskyrė skolininkams dar papildomą penkių mėnesių terminą, neskirdamas papildomos baudos, tačiau ir per jį teismo sprendimas nebuvo įvykdytas. Išieškotojos nuomone, nėra pagrindo sutikti su argumentu, kad skolininkai padarė mažareikšmį pažeidimą, už kurį teismas skyrė neadekvačią baudą.

242. Dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Apeliacinės instancijos teismas nekonstatavo, kad maksimali bauda pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį skolininkams buvo paskirta siekiant juos nubausti, nurodė, kad baudos skyrimas nesiejamas su išieškotojo patiriamais turtiniais praradimais. Netikslus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės D. Štrimaitienės prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009, citavimas neteikia pagrindo spręsti dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos.

253. Dėl CPK 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Teismai pagrįstai atsižvelgė į skolininkų nepateisinamą ir ilgai trukusį elgesį – piktybinį pakartotinį neveikimą, pagrįstai vadovavosi teismo sprendimo privalomumo principu, akcentavo teismo paskirtos maksimalios baudos skatinamąjį poveikį. Apeliacinės instancijos teismas vertino išieškotojai daromą žalą ir jos interesų bei teisėtų lūkesčių pažeidimą, kurį jai sukėlė nevykdomi teismo procesiniai sprendimai. Pažymėtina, kad nepagrįsto praturtėjimo klausimas nebuvo keliamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 spalio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal antstolės D. Štrimaitienės prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009, išaiškinta, kad CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Taigi ir šiuo atveju skirta maksimali bauda skirtina išieškotojos naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdyto teismo įpareigojimo pakeisti bendrovės buveinės adresą. Tai nelemia išvados, kad išieškotoja nepagrįstai praturtėjo. Tokios baudos skyrimas nepažeidė teisingumo, sąžiningumo, protingumo principų, nes jos skyrimą lėmė pačių skolininkų nesąžiningas, nepateisinamas ir ilgai trukęs elgesys.

26Kasaciniame skunde nurodoma, kad, įmonei sumokėjus maksimalią baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, dėl to įmonė patirtų nuostolių, neįvykdytų turimų finansinių ir kitų įsipareigojimų, gali tekti atleisti darbuotojus, nutraukti investicinius sandorius ir pan., tačiau byloje nėra tai patvirtinančių įrodymų. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui skolininkė pateikė duomenis apie įmonės 2010 m. balansą, pagal kurį bendrovei paskirta maksimali baudą sudaro tik 1,25 proc. nuo 2010 m. nepaskirstytojo pelno.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies pagrindu skolininkui skiriamos baudos dydžio

30Nagrinėjamoje byloje aktualus CPK 771 straipsnio, reglamentuojančio sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymą, 5 dalies aiškinimas ir taikymas. Kadangi kasaciniu skundu keliamas proceso teisės normos aiškinimo ir taikymo klausimas, priklausantis kasacinio teismo kompetencijai, tai teisėjų kolegija dėl jo pasisako (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

31CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nurodyti teismo procesiniai dokumentai yra vykdytini dokumentai (CPK 584 straipsnis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti baudą (CPK 585 straipsnis). Tuo atveju, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 straipsnio 1 dalis). Remiantis CPK 771 straipsnio 5 dalimi, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Sprendimo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešama išieškotojui ir skolininkui, tačiau jų neatvykimas nekliudo išnagrinėti klausimą, kodėl neįvykdytas sprendimas. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

32Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal antstolės D. Štrimaitienės prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009).

33Nagrinėjamoje byloje kasatorė (skolininkė) neginčija CPK 771 straipsnio 5 dalies taikymo pagrįstumo, tačiau nesutinka su teismų išvada, kad šiuo atveju buvo pagrindas taikyti maksimalią įstatyme nustatytą baudą. Kasatorės nuomone, vieno šimto litų bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną yra pakankama kompensuoti išieškotojos patirtus nepatogumus dėl skolininkų neįvykdyto teismo sprendimo. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su kasacinio skundo argumentais.

34Remiantis CPK 771 straipsnio 5 dalies dispozicija įstatymų leidėjas suteikė diskrecijos teisę teismui, nustačiusiam, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma. Tai reiškia, kad teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas jokiomis konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais. Tokiu atveju teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais – aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat turi atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl teismo sprendimo neįvykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus ir kt.

35Byloje nustatyta, kad skolininkai daugiau kaip metus nevykdė teismo sprendimo dėl UAB „Viskas už vieną eurą“ buveinės adreso pakeitimo – per teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartimi nustatytą penkių mėnesių terminą neišregistravo bendrovės buveinės iš išieškotojos buto, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad remdamasis CPK 771 straipsnio 5 dalimi teismas turėjo pagrindą skirti jiems baudą, tačiau įstatyme nustatytos maksimalios baudos paskyrimas skolininkams yra akivaizdžiai neadekvatus padarytam pažeidimui, neatitinka teisingumo ir protingumo principų. Teisėjų kolegija laiko nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos skyrimas negali būti siejamas su išieškotojo patirtais turtiniais praradimais. Minėta, kad teismui svarstant skirtinos baudos dydį vienu kriterijų gali būti ir skolininko bei išieškotojo turtiniai praradimai. Be to, svarbu, kad šis ginčas yra individualaus pobūdžio, nesusijęs su viešuoju interesu, sukėlęs tik atitinkamus nepatogumus išieškotojai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsiliepime į kasacinį skundą (skundu kasatorė ginčija paskirtos baudos dydį) išieškotoja nenurodė jokių jai sukeltų žalingų padarinių, apsiribojo tik bendro pobūdžio teiginiais dėl teismo nutarties pagrįstumo, atitikimo teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose konkretūs žalingi padariniai išieškotojai taip pat nenustatyti. Nors, akivaizdu, kad ilgą laiką nevykdomas teismo sprendimas išregistruoti bendrovės buveinę iš išieškotojos buto sukėlė jai tam tikrus nepatogumus, ir išieškotojos teisė į tam tikrą satisfakciją, minėta, byloje nustatyta pagrįstai ir kasaciniu skundu net neginčijama, tačiau pagrindas skirti išieškotojai maksimalią CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą iš esmės vien tik dėl teismo sprendimo nevykdymo ilgo termino teismų konstatuotas neįvertinus sprendimo neįvykdymo padarinių, nesivadovaujant teisingumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

36Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja pagrindą pakeisti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartis, sumažinant paskirtą 1000 Lt baudą iki 200 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo 2011 m. spalio 1 d., iš viso už 73 dienas – 14 600 Lt (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šioje byloje

38Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 26 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 58,75 Lt tokių išlaidų. Kadangi tenkinama dalis kasacinis skundo, tai teisėjų kolegija sprendžia iš kasatorės priteisti į valstybės biudžetą 11,75 Lt nurodytų bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis), taip pat sumažinti iš skolininkų išieškotojai priteistas bylinėjimosi išlaidas, jos patirtas pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį dėl baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų, išieškotojos R. N. patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo, sumažinant išieškotojos R. N. naudai skolininkams UAB „Viskas už vieną eurą“ ir U. U. solidariai skirtą 1000 (vieno tūkstančio) Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo 2011 m. spalio 1 d., iš viso už 73 dienas – 73 000 (septyniasdešimt tris tūkstančius) Lt, iki 200 (dviejų šimtų) Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo 2011 m. spalio 1 d., iš viso už 73 dienas – 14 600 (keturiolika tūkstančių šešis šimtus) Lt, ir išieškotojai R. N. iš skolininkų UAB „Viskas už vieną eurą“ ir U. U. solidariai priteistas 1066,50 Lt (vieno tūkstančio šešiasdešimt šešių Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidas iki 213,30 Lt (dviejų šimtų trylikos Lt 30 ct), nurodant, kad bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme išieškotojai R. N. priteisiamos iš skolininkų UAB „Viskas už vieną eurą“ ir U. U. po 106,65 Lt (vieną šimtą šešis Lt 65 ct).

41Priteisti iš kasatorės U. U. 11,75 Lt (vienuolika Lt 75 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (j. a. kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje keliamas klausimas dėl CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos... 6. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi... 8. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi nustatė... 9. Antstolė Rima Adomaitienė kreipėsi teismą su 2011 m. lapkričio 14 d.... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 11. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi skyrė... 12. Teismas nustatė, kad skolininkai piktybiškai, daugiau kaip metus nevykdo... 13. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 14 d. nutartimi paliko nepakeistą... 14. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl antstolio patvarkymo ir... 15. Pagal kasacinio teismo praktiką vykdymo procese teismo skiriamos baudos... 16. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai... 17. Kasaciniu skundu skolininkė U. U. prašo pakeisti apeliacinės instancijos... 18. 1. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies taikymo. CPK 771 straipsnio 5 dalyje... 19. 2. Dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Apeliacinės instancijos... 20. 3. Dėl CPK 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Byloje teismo paskirta bauda... 21. Pareiškimu dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo skolininkas UAB „Viskas... 22. Atsiliepimu į kasacinį skundą išieškotoja R. N. prašo kasacinį skundą... 23. 1. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies taikymo. Teismai nustatė, kad skolininkai... 24. 2. Dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Apeliacinės instancijos... 25. 3. Dėl CPK 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Teismai pagrįstai atsižvelgė... 26. Kasaciniame skunde nurodoma, kad, įmonei sumokėjus maksimalią baudą, būtų... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalies pagrindu skolininkui skiriamos baudos dydžio... 30. Nagrinėjamoje byloje aktualus CPK 771 straipsnio, reglamentuojančio... 31. CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 32. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas... 33. Nagrinėjamoje byloje kasatorė (skolininkė) neginčija CPK 771 straipsnio 5... 34. Remiantis CPK 771 straipsnio 5 dalies dispozicija įstatymų leidėjas suteikė... 35. Byloje nustatyta, kad skolininkai daugiau kaip metus nevykdė teismo sprendimo... 36. Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šioje byloje... 38. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 26 d. pažymą apie... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį ir... 41. Priteisti iš kasatorės U. U. 11,75 Lt (vienuolika Lt 75 ct) išlaidų,... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...