Byla 2-941/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės Ūkio bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų akcinės bendrovės Ūkio bankas ir uždarosios akcinės bendrovės „MG Valda“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų nustatymo.

6Ieškovas AB Ūkio bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ bankroto bylą dėl jo nemokumo bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Nurodė, kad ieškovo siūlomas administratorius atitinka įstatymo keliamus reikalavimus. Be to, siekiant proceso ekonomiškumo ir skaidrumo, skiriant administratorių svarbu atsižvelgti į ieškovo kaip, didžiausio kreditoriaus, nuomonę.

7Ieškovas UAB „MG Valda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ bankroto bylą dėl jo nemokumo bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Avere“.

8Atsakovas UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ pateikė atsiliepimus į pareiškimus, nurodydamas, kad su jais sutinka, o bankroto administratoriumi prašė skirti ieškovo AB Ūkio banko siūlomą administratorių.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Avere“. Teismas, nustatęs, kad abu administratoriai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, administratoriaus kandidatūrą parinko atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Avere“ buveinė yra Vilniuje kaip ir atsakovo, o UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ buveinė yra Kaune, iš ko teismas sprendė, kad UAB „Avere“ bankroto procedūras vykdys operatyviau ir efektyviau bei bus sutaupytos administravimo išlaidos. Taip pat teismas, atsižvelgdamas į Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtintas nuostatas, įvertino ir tai, kad atsakovo direktorius prašo skirti administratoriumi UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Be to, teismas nustatė, kad UAB „Avere“ turi didesnę darbo patirtį.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas AB Ūkio bankas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“ administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

131. ieškovas yra didžiausias kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka, apimančia visą atsakovo turtą, todėl svarbu užtikrinti, kad bendradarbiavimas tarp šio kreditoriaus ir administratoriaus vyktų sklandžiai, be konfliktų;

142. teismas nepagrindė objektyviais įrodymais, kodėl atmetė ieškovo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, administratoriaus patirtis ar darbuotojų skaičius negali lemti administratoriaus prioretiškumo. Be to, vien tai, kad ieškovo siūlomo administratoriaus kandidatūrai pritarė atsakovo vadovas nereiškia šio bankroto administratoriaus šališkumo;

153. ieškovo siūlomo administratoriaus buveinės registracijos vieta neturi jokios juridinės reikšmės administratoriaus kandidatūros parinkimui, nes administratoriaus licencijuojama veikla yra vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, ieškovo ir jo siūlomo bankroto administratoriaus buveinės yra Kaune, kas leistų minimalizuoti būsimus administravimo kaštus;

164. ieškovo siūlomas bankroto administratorius turi patirties dirbant su bankais, jis administruoja tokias dideles įmones kaip UAB „Narbutas ir Ko“ bei UAB „Rodiklis“;

175. teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Avere“ turi žymiai didesnį darbo krūvį.

18Ieškovas UAB „MG Valda“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika skundžiama nutartis negali būti naikinama, nes paskirtas administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus. Teismas, turėdamas diskrecijos teisę spręsti dėl administratoriaus paskyrimo, įvertino paskirto administratoriaus patirtį, kvalifikaciją, administruojamų įmonių skaičių ir jų veiklos pobūdį. Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, aplinkybė, kad atsakovas pritarė ieškovo AB Ūkio banko pasiūlyto administratoriaus kandidatūrai, kelia pagrįstų abejonių dėl tokio administratoriaus nešališkumo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus reikalavimus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė vieno iš ieškovų (kreditoriaus) UAB „MG Valda“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Avere“. Atskirajame skunde kitas ieškovas (kreditorius) AB Ūkio bankas teismo paskirto administratoriaus tinkamumu abejoja dėl šio administratoriaus per didelio užimtumo, per mažos patirties dirbant su bankais bei administruojant dideles įmones, taip pat dėl per didelių šio administratoriaus sunaudojamų administravimo išlaidų lyginant su ieškovo AB Ūkio bankas pasiūlytu administratoriumi UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Taigi, iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantas nekelia klausimo dėl teismo paskirto administratoriaus neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, įskaitant ir klausimo dėl teismo paskirto administratoriaus teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Todėl atsižvelgiant į išdėstyta bei į byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB „Avere“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus ir gali būti skiriamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

23Kaip minėta, nagrinėjamu atveju apeliantas teismo paskirto administratoriaus netinkamumą administruoti atsakovą įrodinėja remdamasis UAB „Avere“ dideliu darbo krūviu lyginant su administratoriaus UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ darbo krūviu. Teisėjų kolegija iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklalapyje www.bankrotodep.lt skelbiamų duomenų nustatė, kad UAB „Avere“ kaip juridinis asmuo administruoja 22 įmones, o joje dirbantys 2 bankroto administratoriai – fiziniai asmenys, veikiantys ne tik UAB „Avere“ vardu, administruoja po 24 ir 5 įmones. Tuo tarpu UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ kaip juridinis asmuo administruoja 8 įmones, o joje dirbantys 3 iš 4 bankroto administratorių – fizinių asmenų administruoja po 6, 2 ir 1 įmones, likęs bankroto administratorius – fizinis asmuo neadministruoja nei vienos įmonės. Iš šių duomenų darytina išvada, kad UAB „Avere“ dirbančio vieno bankroto administratoriaus – fizinio asmens darbo krūvis nėra esmingai mažesnis ar didesnis lyginant su UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirbančių bankroto administratorių – fizinių asmenų darbo krūviais. Tuo tarpu UAB „Avere“ dirbančio kito bankroto administratoriaus – fizinio asmens darbo krūvis yra esmingai didesnis nei UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirbančių bankroto administratorių – fizinių asmenų darbo krūviai. Tačiau, įvertinus tai, kad bankroto administratoriai, administruodami įmones, atlieka vienkartinio pobūdžio procedūrinius veiksmus, kuriuos skiria tam tikri laiko tarpai, šis UAB „Avere“ dirbančio bankroto administratoriaus – fizinio asmens darbo krūvis (24 įmonių administravimas) nėra laikytinas neprotingai dideliu, galinčiu sukelti pagrįstų abejonių dėl administratoriaus UAB „Avere“ tinkamumo vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentas, kad teismo paskirtas administratorius yra netinkamas dėl to, kad jo darbo krūvis didesnis lyginant su apelianto siūlomo administratoriaus darbo krūviu atmetamas kaip nepagrįstas ir nesudarantis objektyvaus pagrindo abejoti teismo paskirto administratoriaus tinkamumu administruoti atsakovą (CPK 12 ir 178 str.).

24Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog teismas turėjo paskirti apelianto pasiūlytą bankroto administratorių dėl to, kad apelianto ir jo siūlomo bankroto administratoriaus buveinės yra viename mieste, kas leistų sutaupyti administravimo išlaidas. Visų pirma, pažymėtina, kad atsižvelgiantį į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas administratoriaus funkcijas, pagrindinę administravimo išlaidų dalį sudaro išlaidos, susijusios su pačios bankrutuojančios įmonės buhalterinių duomenų tvarkymu bei turimo turto priežiūra ir realizavimu. Iš to seka, kad administravimo išlaidų dydis tiesiogiai priklauso nuo bankrutuojančios įmonės turto dislokacijos bei bankrutuojančios įmonės buvusios administracinės buveinės vietų, kurios dažniausiai sutampa su bankrutuojančios įmonės registruotos buveinės vieta. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismo paskirto administratoriaus administravimo išlaidos bus ekonomiškesnės bei jo darbas vyks operatyviau dėl to, kad teismo paskirto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buveinės yra viename mieste. Tuo tarpu įrodymų kokias administravimo išlaidas ir kaip jų dydį gali įtakoti aplinkybė, jog apelianto (kreditoriaus) ir jo siūlomo administratoriaus buveinės yra viename mieste apeliantas nepateikė. Todėl šią apelianto prielaidą teisėjų kolegija atmeta kaip neįrodytą (CPK 12 ir 178 str.).

25Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, vien tik administratoriaus didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų bankroto procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioretiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2009, 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009). Todėl atskirojo skundo argumentai, jog teismo paskirtas administratorius nėra tinkamas dėl to, kad apelianto pasiūlytas administratorius turėjo patirties administruojant dideles įmones bei dirbant su bankais, priešingai nei teismo paskirtas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

26Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog teismas turėjo paskirti apelianto pasiūlytą bankroto administratorių dėl to, kad apeliantas yra didžiausias atsakovo kreditorius. Pažymėtina, kad bankroto procese yra vienodai ginamos visų bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių teisės, nepriklausomai nuo kreditorinio reikalavimo atsiradimo pagrindo ar dydžio. Atitinkamai iš to seka, kad teismas negali suteikti prioriteto konkrečiam bankroto administratoriui vien dėl to, kad jį siūlo didžiausią kreditorinį reikalavimą turtintis kreditorius. Priešingu atveju būtų pažeistas vienas esminių bankroto proceso principų – kreditorių lygiateisiškumas. Atsižvelgiant į išdėstyta aukščiau minėtas atskirojo skundo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas ir neatitinkantis vieno iš bankroto proceso tikslų, kuris pradedamas įgyvendinti jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje – vienodai ginti visų kreditorių interesus (CPK 12 ir 178 str.).

27Taigi, iš aukščiau nustatytų aplinkybių seka, kad apeliantas nepateikė nei vienos objektyvios aplinkybės, kuri keltų pagrįstų abejonių, jog teismas paskyrė administratorių, pažeisdamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus, dėl ko teismo paskirtas administratorius lyginant su apelianto pasiūlytu atliks bankroto procedūras žymiai brangiau, esmingai užvilkins šių procedūrų atlikimo terminus ar teiks visiškai nekompetentingas administravimo paslaugas. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui motyvuotai pasirinkus bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės buvo tinkami administruoti įmonę bei atitiko Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, nėra pagrindo keisti teismo pasirinkimo. Pažymėtina, kad tokia teisėjų kolegijos pozicija atitinka Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1888/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1373/2010 ir t.t.). Atsižvelgiant į išdėstyta, atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė apelianto pasiūlytą administratorių atmetamas kaip neįrodytas ir prieštaraujantis teismo, keliančio įmonei bankroto bylą, diskrecijos teisei pasirinkti vieną iš siūlomų bankrotų administratorių (CPK 12 ir 178 str.).

28Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantą įtraukus į atsakovo kreditorių sąrašą, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti jau pirmajame kreditorių susirinkime.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo AB Ūkio banko atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis galėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo AB Ūkio banko atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo... 6. Ieškovas AB Ūkio bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 7. Ieškovas UAB „MG Valda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 8. Atsakovas UAB „Vilniaus nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros centras“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutarė iškelti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas AB Ūkio bankas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 13. 1. ieškovas yra didžiausias kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas... 14. 2. teismas nepagrindė objektyviais įrodymais, kodėl atmetė ieškovo... 15. 3. ieškovo siūlomo administratoriaus buveinės registracijos vieta neturi... 16. 4. ieškovo siūlomas bankroto administratorius turi patirties dirbant su... 17. 5. teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Avere“ turi žymiai didesnį... 18. Ieškovas UAB „MG Valda“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 23. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju apeliantas teismo paskirto administratoriaus... 24. Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog... 25. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią... 26. Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog... 27. Taigi, iš aukščiau nustatytų aplinkybių seka, kad apeliantas nepateikė... 28. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....