Byla e2-2282-760/2015
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. G. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžintą paskolos sumą, 28,96 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 273,90 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminį mokestį, kitas jos turėtas išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovo pateikti reikalavimai pagrįsti byloje esančiais įrodymais (CPK 285 str. 2 d.).

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „4finance“, valdanti sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovė 2011 m. rugpjūčio 5 d. sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė 289,62 Eur kreditą 30 dienų terminui su 121,67 % dydžio metine palūkanų norma, nustatė atsakovei paskolos grąžinimo terminą. Atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą. Atsakovė turėjo grąžinti 289,62 Eur skolos ir 28,96 Eur palūkanų. Ieškovas pervedė atsakovei į jos sąskaitą 289,62 Eur paskolos. Atsakovė nesumokėjo ieškovui paskolos ir liko skolinga 289,62 Eur kredito, 28,96 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino.

7Atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, todėl ieškovės reikalavimas dėl 289,62 Eur negrąžinto kredito priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.59, 6.63, 6.245, 6.256 str.).

8Remiantis sutartimi ieškovė paskaičiavo atsakovei 28,96 Eur palūkanas iki kredito grąžinimo termino ir prašo priteisti jas iš atsakovės. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37, 6.261, 6.210 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Minimalių nuostolių sąvoka reiškia, kad skaičiuojant palūkanas už termino praleidimą jos neturėtų būti mažinamos. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi, todėl ieškovės reikalavimas dėl 28,96 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino priteisimo pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 121,67 % (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 218,87 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2011-12-10 iki 2012-06-18, iš viso paskaičiuota 273,90 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už 7 mėnesius paskaičiuota 273,90 Eur palūkanų suma, beveik lygi paskolos sumai, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už pusę metų laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis Civilinio kodekso 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas.

11Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorė savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdama šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindama galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į nesumokėtos kredito sumos (289,62 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (273,90 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgus į jau minėtą ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, be to, šaliai priteisiamos 28,96 Eur palūkanos iki kredito grąžinimo, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 1/3, t. y. iki 91,30 Eur (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo), laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-536/2008).

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2015-10-01, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovės ieškovei, nuo priteistos sumos 409,88 Eur, priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 15 Eur žyminis mokestis.

14Kadangi pašto išlaidas sudaro tik 1,09 Eur, jos nepriteistinos iš atsakovės (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - ) ieškovės UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, į. k. 301881644, bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. ( - ), banko kodas 73000, naudai – 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintos paskolos, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 96 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 91,30 Eur (devyniasdešimt vieno euro 30 ct) palūkanas po kredito grąžinimo termino pabaigos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 409,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. spalio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

18Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo atmesti.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžintą paskolos... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Ieškovo pateikti reikalavimai pagrįsti byloje esančiais įrodymais ( 6. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „4finance“, valdanti... 7. Atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti... 8. Remiantis sutartimi ieškovė paskaičiavo atsakovei 28,96 Eur palūkanas iki... 9. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 10. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama... 12. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų... 13. Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 15 Eur... 14. Kadangi pašto išlaidas sudaro tik 1,09 Eur, jos nepriteistinos iš atsakovės... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285 str.,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - ) ieškovės UAB „4finance“, į.... 18. Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo... 19. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 20. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...