Byla 2YT-4062-1023/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjams A. Č., R. B., jų atstovei advokatei Rasai Malinauskienei, suinteresuotam asmeniui, pareiškusiam savarankiškus reikalavimus, N. Č., jos atstovei advokatei Onai Barkauskienei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Č., R. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims N. Č., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei Turto bankas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pagal suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, N. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Č., R. B., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei Turto bankas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškėjų reikalavimai ir argumentai.

61.

7Pareiškėjai A. Č. ir R. B. (toliau – ir pareiškėjai) pareiškimu ir teismo posėdžio metu prašė paveldėjimo liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie po savo tėvo R. A. Č. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti (b. l. 1 – 3, 140, 2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 21 min. iki 32 min. 8 sek.).

82.

9Pareiškėjų pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė jų tėvas R. A. Č.. Po jo mirties liko jo vardu registruotas nekilnojamasis turtas: ½ dalis gyvenamojo namo, ½ dalis kiemo rūsio, ½ dalis viralinės, ½ dalis tvarto, ½ dalis malkinės, ½ dalis klėties, ir kitų statinių po ½ , esančių adresu: ( - ) Tėvas R. A. Č. prieš mirdamas testamento nepaliko. Iš karto po tėvo mirties, jie abu priėmė jo palikimą, pradėdami faktiškai jį valdyti. Jų tėvai buvo išsituokę, kai jie dar buvo vaikai. Po ištuokos mama su jais grįžo gyventi į Marijampolę, tėvas kurį laiką liko gyventi Kaune, vėliau, po savo motinos M. Č. mirties, t. y. 1993 m. grįžo gyventi į savo tėviškę, kur gyveno iki pat savo mirties. Ilgą laiką su tėvu nepalaikė jokių ryšių, juos atnaujino kai tapo suaugę. Jiems nebuvo žinoma aplinkybė, kad jų tėvas buvo vedęs antrą kartą, kiek pas jį lankydavosi jis niekada nesakė, kad turi žmoną, be to, jis tikrai gyveno vienas. Nors tėvo R. A. Č. gyvenamoji vieta buvo deklaruota ( - ), tačiau jo faktinė gyvenamoji vieta visuomet buvo adresu: ( - ) Mirus tėvui jo likusius asmeninius daiktus (knygas, rūbus, namų buities reikmenis) pasidalino per pusę, kadangi daugiau artimų asmenų, be mūsų jis neturėjo, jo įsigyti baldai, indai, elektros prietaisai ir pan., laikomi tėvui priklausančio gyvenamojo namo dalyje. Abu rūpinosi tėvo laidotuvėmis, sutvarkė kapavietę, ją prižiūri. Nors nė vienas iš jų tėvui priklausančioje sodybos dalyje neapsigyveno, nes turi savo namus, tačiau iki šiol rūpinasi sodyba, prisideda prie gyvenamojo namo kūrenimo šaltuoju metų sezonu, yra susitarę su šios sodybos bendrasavininku M. G., kad pastarasis žiemą pakūrentų ir tėvui priklausančio gyvenamojo namo dalyje esantį pečių, kadangi name yra krosnims šildymas, namas rąstinis. Kartu tvarko sodybą, apšienauja aplink ją. Pareiškėjas gyvena sekančiame kaime nuo tėvui priklausančios sodybos, 5 km atstumu, todėl dažnai lankosi sodyboje. Jie tėvo R. A. Č. palikimą faktiškai pradėjo valdyti iš karto po jo mirties, per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą. Sodyboje naudojamas vanduo iš šulinio, nėra kanalizacijos, yra tik lauko tualetas, todėl nėra mokama nei už vandenį, nei už nuotekų valymą, kaip minėta šildomas gyvenamasis namas krosnimi. Kadangi sodyboje jie negyvena, tik dažnai apsilanko, bendru susitarimu už suvartotą elektros energiją moka ten nuolat gyvenantis bendrasavininkas M. G., todėl mokėjimo kvitų, kaip įrodymų, kad faktiškai paveldėjo tėvo turtą, teismui pateikti neturi galimybės. Šio juridinio fakto nustatymas reikalingas tam, kad jiems būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į jų tėvo R. A. Č. palikimą. Prienų rajono 2-ajame notaro biure užvesta paveldėjimo byla Nr. ( - ) dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo valstybei, tačiau paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas. Ilgą laiką nesikreipė į notarą tik dėl tos priežasties, kad tėvo vardu VĮ Registrų centre nebuvo įregistruotas jam mirties dieną priklausęs nekilnojamasis turtas, kurį jis paveldėjo po savo motinos, jų senelės, mirties.

103.

11Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. Č. prašė pareiškimą tenkinti, pateikė teismui suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais N. Č. pareiškimo pripažinimą (b. l. 129), kuriuo pripažino suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, N. Č. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 27 min. 10 sek. iki 32 min. 8 sek.). Nurodė, jog palaiko pareiškime nurodytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, jog kadangi jis neturi teisinio išsilavinimo tai dėl palikimo galvojo, kad mirus močiutei turtas perėjo tėvui, o po jo mirties turėjo faktiškai pereiti jam su seserimi. Jog į turtą yra ir kitų pretendentų sužinojo tuomet, kai prasidėjo teisminis procesas. Jis yra matęs N. Č., žinojo, kad ji su tėvu gyveno, tačiau nežinojo, kad jie yra susituokę, keletą kartų buvo juos aplankęs. Po tėvo mirties liko galas namo, kuris randasi ( - ). Ten dar yra likę ir ūkinių pastatų, kurių dalis taip pat priklauso jiems. Po tėvo mirties retai lankydavosi, tačiau nuvažiuodavo, o nuvažiavęs atlikdavo ūkiškus darbus, patvarkydavo, surinkdavo obuolius, kadangi yra sodas. Pagrinde prižiūrėdavo aplinką, tokiu būdu po tėvo mirties nebuvo apleidęs tėvo turto. Pati Č. iš tų namų nelabai išeidavo. Jis tiksliai nežino ar turtas yra tėvo, ar močiutės, tačiau jis ten augo, o kai tėvai išsiskyrė, tai rečiau ten lankydavosi. Užvažiuodavo pas močiutę ir pas tėvą.

124.

13Teismo posėdžio metu pareiškėja R. B. prašė pareiškimą tenkinti, pateikė teismui suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais N. Č. pareiškimo pripažinimą (b. l. 130), kuriuo pripažino suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, N. Č. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 21 min. 1 sek. iki 27 min. 00 sek.). Nurodė, jog palaiko pareiškime nurodytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, jog manė, kad tie namai yra jų močiutės, po to jų tėčio ir paskui jų pačių, nežinojo, kad ta pusė namo dar gali priklausyti dar kažkam kitam. Žinojo, kad tėtis gyvena su kita moterimi, tačiau, kad jie yra susituokę nežinojo. Nurodė, kad po tėčio mirties priėmė namų apyvokos daiktus, kurie yra seni, likę dar nuo močiutės. Po tėvo mirties nuvažiuodavo ir padarydavo tam tikrus ūkinius darbus. M. G. yra močiutės brolio žmonos giminaitis. Pusė namo priklausė močiutei M. Č., o kita pusė močiutės broliui V. Č.. Kitoje pusėje V. Č. kartu su žmona gyveno, tačiau savo vaikų neturėjo, juos prižiūrėjo iki mirties M. G. ir jam liko kita pusė namo. Jis prižiūrėdavo tik jam priklausančią teritoriją. Į notarų biurą nesikreipė, nes galvojo, kad jiems priklauso ir nepagalvojo, kad reikia viską susitvarkyti dokumentaliai. Turtą paveldi pirmą kartą. Teisinio išsilavinimo neturi. Su N. Č. ginčų valdant turtą nekyla, susitaria gražiuoju, leis jai toje namo dalyje ir toliau gyventi, nes jie turi kur gyventi.

145.

15Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė advokatė Rasa Malinauskienė prašė pareiškėjų ir suinteresuoto asmens N. Č. pareiškimus tenkinti, kadangi jie visi kartu priėmė palikimą, prašymą pagrindė teisiniais argumentais (2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 38 min. 18 sek. iki 40 min. 43 sek.). Nurodė, jog tiek pareiškėjų, tiek suinteresuoto asmens dėka yra išlikęs paveldimas turtas, gyvenamasis namas prižiūrimas, kūrenamas, jame gyvenama ir nors ūkiniuose pastatuose nėra laikomi gyvuliai, tačiau minėti pastatai taip pat yra išlikę, prižiūrėti. Ginčo tarp pareiškėjų ir suinteresuoto asmens nėra dėl paveldimo turto.

16II.

17Suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, reikalavimai ir argumentai

186.

19Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, N. Č. pareiškimu ir teismo posėdžio metu prašė paveldėjimo liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio R. A. Č. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti (b. l. 69 – 72, 140, 2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 12 min. 45 sek. iki 21 min. 00 sek.).

207.

21Suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, N. Č. pareiškimas grindžiamas tuo, kad jos sutuoktinis R. A. Č. mirė ( - ) būdamas santuokoje- sutuoktinė N. Č.. R. A. Č. iš pirmosios santuokos turėjo sūnų- A. Č., gimusį ( - ) ir dukrą R. B., gimusią ( - ). Po sutuoktinio R. A. Č. mirties liko pastarojo vardu nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis turtas, registro Nr. ( - ): 1/2 pastato - gyvenamojo namo, ir kitų pastatų po ½, esančių ( - ). Išvardintus statinius jos sutuoktinis paveldėjo po savo motinos mirties. Po savo motinos mirties ji su savo sutuoktiniu R. A. Č. apsigyveno R.A. Č. motinos namuose, esančiuose ( - ), kur gyvena ji ir šiuo metu. Po R.A. Č. mirties ji ir toliau gyveno R.A. Č. priklausančioje namo dalyje, rūpinosi kaip sava, pasikeitė langus, mokėjo mokesčius. Po R. A. Č. mirties ji dėl teisinio neišprusimo įstatymo nustatytais terminais į notaro biurą nesikreipė, tačiau aktyviais veiksmais (mokėjo mokesčius, darė namo remontą) ji valdė mirusiojo turtą kaip savo nuosavą. Į notaro biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir R.A. Č. vaikai.

228.

23Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo N. Č. prašė jos pareiškimą tenkinti, pateikė teismui pareiškimo pripažinimą (b. l. 132), kuriuo pripažino pareiškėjų pareiškimą. Nurodė, kad pradžioje su Č. gyveno Kaune, nes jis ten buvo gavęs butą ir abu gyveno. Vėliau perėjo gyventi ten kur ir dabar gyvena į ( - ). Neatsimena kada tiksliai pradėjo gyventi ( - ), tačiau sutuoktinis dar buvo gyvas. Tuo metu dar buvo gyva ir sutuoktinio mama. Ten gyveno visi trys. Kai mirė sutuoktinis Č., ji liko gyventi tuose pačiuose namuose. Po sutuoktinio mirties neliko jokio turto, tik pusė namo, kuriame dabar ir gyvena. Pradžioje turėjo gyvulių, o vėliau nieko neturėjo. Po sutuoktinio mirties pati tvarkosi pusėje namo. Moka už elektrą ir dujas. Šiuos mokesčius pradėjo mokėti iškart po vyro mirties. Kai su sutuoktiniu atvyko į šiuos namus, tai kitoje pusėje namo gyveno dar kiti žmonės, o jiems mirus atvyksta M. G., kuriam mirusioji buvo teta, ir jis tvarko kitą pusę namo. Pareiškėjos sutuoktinio mamai Č. priklausė ta pusė namo. Po jos mirties Č. vaikai gali daryti su likusiu namo galu ką nori, ji nori tik iki mirties ten toliau gyventi.

249.

25Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens N. Č. atstovė advokatė Ona Barkauskienė prašė pareiškimus tenkinti, kadangi visi proceso dalyviai pripažino vienas kito pareiškimus (2018 m. spalio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas: nuo 40 min. 57 sek. iki 41 min. 36 sek.).

26III.

27Suinteresuotų asmenų, nepareiškusių savarankiškų reikalavimų, argumentai.

2810.

29Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimus (b. l. 29, 30, 97, 98), kuriuose nurodė, kad pareiškimui dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti nustatymo neprieštaraus, jeigu teismas nustatys, kad į bylą pateiktą pakankamai tokių faktų nustatymui reikalingų įrodymų. Bylą prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

3011.

31Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimus (b. l. 46 –48, 102 – 104), kuriuose nurodė, kad Prienų 2-ajame notaro biure užvesta paveldėjimo byla, tačiau paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas, todėl tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjų prašymo patenkinimui. Pareiškėjų pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

3212.

33Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimus (b. l. 41 – 43, 108 – 110), kuriuose nurodė, kad pareiškėjų pareiškimus dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

34Teismas

konstatuoja:

35Pareiškimas tenkintinas.

36I.

37Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3813.

39Kadangi 2018 m. spalio 8 d. vykusio teismo posėdžio metu tiek pareiškėjai A. Č., R. B., tiek suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais N. Č. žodžiu pripažino vienas kito pareiškimus ir pateikė teismui pareiškimo pripažinimo rašytines formas, surašytini sutrumpinti sprendimo motyvai (b. l. 129 – 132, CPK 140 straipsnio 2 dalis, 268 straipsnio 5 dalis, 443 straipsnis, 448 straipsnis).

4014.

41Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Pagal CK 5.50 straipsnio 2, 3 dalis paveldėtojai atsiradusį palikimą gali priimti jį faktiškai pradėję valdyti, arba padavę pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo, o šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, bet teisinės pasekmės atsiranda tik tokiu atveju, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinio (įpėdinių) pagal įstatymą ar įpėdinio (įpėdinių) pagal testamentą atliktų veiksmų, kuriais priimtas palikimas. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjų tėvas, o suinteresuoto asmens N. Č. sutuoktinis – R. A. Č. (b. l. 8 – 13, 74). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b. l. 14, 19, 27). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis mirusysis savo vardu turėjo registruoto nekilnojamojo turto – po ½ pastatų, esančių ( - ) (b. l. 16 – 18). Pareiškėjai ir suinteresuotas asmuo N. Č. nurodo, jog A. R. Č. turtą prižiūrėjo, naudojo, juo disponuoja ir dabar, tačiau negali jo įregistruoti, nes neturi paveldėjimo teisės liudijimo. Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėjai ir suinteresuotas asmuo su savarankiškai reikalavimais N. Č. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jie tuoj po R. A. Č., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdami faktiškai jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjams ir suinteresuotam asmeniui teisines pasekmes kaip įpėdiniams gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėjai ir suinteresuotas asmuo neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

4215.

43Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad jis palikimą priėmė ir išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Nors tokiu atveju asmens valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, paprastai suprantami aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia jo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t. y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes, jų visumą – šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus, atsižvelgęs į turto, sudarančio palikimą, pobūdį ir įpėdinio elgesį su šiuo turtu tiek palikimo atsiradimo momentu, tiek ir po to. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. G. v. K. G., bylos Nr. 3K-3-8/2004; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. G. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-586/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. O. (teisių perėmėja – A. O.) v. G. O. ir kt., bylos Nr. 3K-3-210/2008; 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. W. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-381/2011; 2012 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. R. v. S. A., bylos Nr. 3K-3-251/2012; 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. M. v. V. V., bylos Nr. 3K-3-434/2013; kt.). Teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjų ir suinteresuoto asmens N. Č. nurodytas aplinkybes, jog jie tuoj po R. A. Č., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdami faktiškai jį valdyti, išsaugojo paliktą turtą, jį prižiūrėjo, tvarkė sodybą, naudojosi likusiais daiktais, mokėjo mokesčius, tvarkė gyvenamojo namo priklausiusią paliktą dalį, patvirtino į bylą pateikti įrodymai – mokesčių sąskaitos, pinigų priėmimo kvitai (b. l. 77), nekilnojamojo turto registro išrašas (b. l. 80, 81), iš kurio matyti, kad palikėjui priklausę nekilnojamieji daiktai- pastatai yra išlikę pilnai, nėra nustatytas jų fizinis nusidėvėjimas, kas leidžia daryti išvadą, jog palikėjo turtu buvo rūpinamasi, jis buvo prižiūrimas nuolatos. Ginčo dėl palikėjo turto nėra. Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėjai ir suinteresuotas asmuo N. Č. po R. A. Č., mirusio ( - ), mirties kartu paliktą turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo R. A. Č. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškėjų A. Č. ir R. B. pareiškimas bei suinteresuoto asmens N. Č. pareiškimas tenkintini kaip visiškai pagrįsti ir įrodyti (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

4416.

45Valstybė šioje byloje patyrė 11,18 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pilnai tenkinus tiek pareiškėjų, tiek suinteresuoto asmens pareiškimus ir atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotam asmeniui N. Č. suteikta 100 procentų apmokama valstybės garantuojama teisinė pagalba, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš pareiškėjų, proporcingai jiems tenkančiai išlaidų daliai - po 3,73 Eur (CPK 88, 92, 94, 96 straipsniai).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

47Pareiškėjų A. Č. ir R. B. pareiškimą bei suinteresuoto asmens N. Č. pareiškimą patenkinti.

48Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai A. Č., asmens kodas ( - ) R. B., asmens kodas ( - ) ir suinteresuotas asmuo N. Č., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po R. A. Č., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), mirties kartu pradėdami faktiškai jį valdyti.

49Priteisti valstybei iš kiekvieno pareiškėjų A. Č., asmens kodas ( - ) R. B., asmens kodas ( - ) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, - po 3,73 Eur (tris eurus 73 ct). Nurodyta suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas: 5660.

50Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškėjų reikalavimai ir argumentai.... 6. 1.... 7. Pareiškėjai A. Č. ir R. B. (toliau – ir pareiškėjai) pareiškimu ir... 8. 2.... 9. Pareiškėjų pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė jų tėvas R. A.... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. Č. prašė pareiškimą tenkinti,... 12. 4.... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėja R. B. prašė pareiškimą tenkinti,... 14. 5.... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė advokatė Rasa Malinauskienė... 16. II.... 17. Suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, reikalavimai ir... 18. 6.... 19. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, N. Č.... 20. 7.... 21. Suinteresuoto asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, N. Č.... 22. 8.... 23. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo N. Č. prašė jos pareiškimą... 24. 9.... 25. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens N. Č. atstovė advokatė Ona... 26. III.... 27. Suinteresuotų asmenų, nepareiškusių savarankiškų reikalavimų,... 28. 10.... 29. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 30. 11.... 31. Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo... 32. 12.... 33. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 34. Teismas... 35. Pareiškimas tenkintinas.... 36. I.... 37. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 38. 13.... 39. Kadangi 2018 m. spalio 8 d. vykusio teismo posėdžio metu tiek pareiškėjai... 40. 14.... 41. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 42. 15.... 43. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą... 44. 16.... 45. Valstybė šioje byloje patyrė 11,18 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 47. Pareiškėjų A. Č. ir R. B. pareiškimą bei suinteresuoto asmens N. Č.... 48. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai A. Č., asmens... 49. Priteisti valstybei iš kiekvieno pareiškėjų A. Č., asmens kodas ( - ) R.... 50. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...