Byla 2A-1053-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Virginijos Volskienės,

4sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei,

5dalyvaujant atsakovo atstovams Nijolei Miknevičienei, advokatui Artūrui Šukevičiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo V. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „1-asis vertimų biuras“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „1-asis vertimų biuras“ dėl skolos pagal negyvenamųjų patalpų nuomos teisinius santykius priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas V.S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „1-asis vertimų biuras“ 3 500 Lt skolos, 6 000 Lt baudos, 3 010 Lt delspinigių, 12,3 procentus metinių palūkanų. Ieškovas nurodė, kad atsakovui UAB „1-asis vertimų biuras“ išnuomojo vieneriems metams (nuo 2008-12-01 iki 2009-11-30) patalpas, esančias ( - ), pagal nuomos sutartį Nr. 20081124. Šalys susitarė, kad nuomos mokestis yra 2 000 Lt už kiekvieną mėnesį. Pagal šios sutarties 3.5 p. nuomininkas sumokėjo nuompinigius už pirmus 6 mėnesius, o už likusius 6 mėnesius turėjo sumokėti iki 2009-05-30. 2009-04-23 ieškovas buvo informuotas apie tai, kad atsakovas numato nuo 2009-07-23 vienašališkai nutraukti sutartį bei atsisako mokėti nuompinigius už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-07-23 dėl susidariusios sunkios finansinės padėties. 2009-04-27 raštu ieškovas pareikalavo, kad atsakovas iki 2009-05-11 sumokėtų 3 500 Lt nuompinigių už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-07-23 bei sumokėtų 6 000 Lt baudą už sutarties nutraukimą, kaip numato sutarties 8.3 p. (3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio bauda). Iki šiol ieškovas jokio atsakymo negavo. Ieškovas taip pat prašė priteisti jam 3 010 Lt delspinigių, kadangi pagal sutarties 6.1.1 p., jei nuomininkas uždelsia sumokėti sutartyje nurodytą nuomos mokestį, jis moka 1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-09-04 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino.

11Atsakovas prieštaravimuose į preliminarų teismo sprendimą (b.l. 37-40) nurodė, kad jis yra tinkamai informavęs ieškovą pranešimu dėl nuomos sutarties nutraukimo. Sutarties 8.3 p. galiotų, jei būtų pažeidę sutarties sąlygas ir sutartis būtų nutraukta dėl atsakovo pažeidimų. Pagal sutarties 3.8 p. grąžintina 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio suma (2 000 Lt), užskaitant kaip nuomos mokestį už 2009 m. birželio mėnesį. Delspinigių dydis – 1 proc. yra aiškiai per didelis, neatitinka teismų formuojamos praktikos. Reikalavimas dėl 12,3 procentų metinių palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, prieštaraujantis įstatymo reikalavimams. Ieškovas yra fizinis asmuo.

12Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, kad įrodymų, jog sutartis nutraukta sutarties 6 skyriuje nurodytais pagrindais nėra. Sutartyje nenumatyta galimybė nuomininkui nutraukti sutartį prieš terminą dėl sunkios finansinės padėties. Atsakovas nepagrįstai avansą užskaito kaip nuomos mokestį už 2009 m. birželio mėnesį. Nuomininkui pažeidus sutartį, avansas lieka nuomotojui kaip bauda. Atsakovas vienašališkai atsisakė vykdyti sutartį, t.y. mokėti nuompinigius, netesybas, komunalinius mokesčius ir kt. Atsakovas, pasirašydamas sutartį, turėjo suvokti prievolės nevykdymo pasekmes, todėl privalo atsakyti už ieškovo patirtus nuostolius. Komercinių patalpų nuomos sandoris atitinka „komercinio sandorio“ požymius, todėl reikalavimas priteisti 12,3 proc. metines palūkanas yra pagrįstas.

13Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė. Priteisė iš atsakovo UAB „1-asis vertimų biuras“ 3 500 Lt skolos, 4 000 Lt netesybų, 60,20 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 7560,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-09-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui V. S. . Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

14Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovui iš atsakovo priteistinas nuomos mokestis, susidaręs laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-07-23, kas sudaro 3 500 Lt, kadangi sutartis nutraukta nuo 2009-07-23, nei viena iš šalių neginčijo nuomos sutarties nutraukimo termino, atsakovo atstovo direktorius sutiko, kad turėjo sumokėti nuompinigius iki sutarties nutraukimo.

15Teismas, vadovaudamasis sutarties 8.3 p., numatančiu, kad nutraukiant sutartį prieš terminą, kaltoji šalis sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą ir atlygina visas turėtas su sutarties nutraukimu susijusias išlaidas, nustatė, kad sutartis yra nutraukta prieš terminą dėl atsakovo kaltės, todėl jo atžvilgiu taikė nurodytą sutarties punktą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartimi šalys susitarė, kad nuomininkas nuomotojui sumoka 2 000 Lt avansą (rankpinigius), šią sumą nuomotojas sulaiko per visą nuomos sutarties galiojimo terminą kaip nuomininko prievolių vykdymo garantą, sprendė, kad šia suma mažintinas sutarties 8.3 p. numatytas netesybų (baudos) dydis ir ieškovui priteistina 4 000 Lt netesybų.

16Teismas ieškovo reikalavimą priteisti 1 proc. dydžio delspinigių 3 010 Lt sumai tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 60,20 Lt skaičiuojant nuo uždelstos sumokėti 3 500 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną laikotarpiu nuo 2009-05-11 iki 2009-08-05, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo skola ieškovui yra 3 500 Lt, nėra duomenų, kad atsakovas anksčiau būtų vykdęs sutartinę prievolę netinkamai, ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs nuostolių dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo, įvertindamas tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, ir šių santykių pobūdžio (abi sutarties šalys verčiasi komercine veikla, turi patirtį verslo srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas) (2008-08-25 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), be to, pagal Sutarties 8.3 p. ieškovui priteista 4 000 Lt bauda bei ieškovas yra gavęs iš atsakovo 2 000 Lt dydžio garantą. Teismo vertinimu, priteistos sumos atitinka ieškovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo, kompensuojamą sumą, šalių laisva valia nustatytų sutartinių netesybų paskirtį.

17Teismas, nenustatęs, kad ieškovas su atsakovu būtų sudaręs „komercinį sandorį“, ko pagrindas būtų priteisti 12,3 procento dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo kaip numato Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymas, sprendė, kad yra taikomas Civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. numatytas procesinių palūkanų dydis ir priteisė 5 procentus procesinių metinių palūkanų už priteistą sumą.

18Atsakovas UAB „1-asis vertimų biuras“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti dalyje dėl 4 000 Lt netesybų (baudos) ir priimti naują sprendimą – ieškovo prašomas netesybas sumažinti arba panaikinti. Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas, kadangi atsakovas sutartį nutraukė tinkamai informuodamas ieškovą apie sutarties nutraukimą prieš terminą, kaip tai numato sutarties 8.1 p. Šiuo atveju sutarties 8.3 p., numatantis, kad nutraukus sutartį prieš terminą, kaltoji šalis sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio baudą ir atlygina visas turėtas su sutarties nutraukimu susijusias išlaidas, netaikomas, kadangi atsakovas pasinaudojo sutarties 8.1 p. nustatyta teise anksčiau laiko nutraukti sutartį, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas yra kaltoji šalis. O atsakovas jokių sutarties sąlygų nepažeidė, naudojo patalpas pagal paskirtį.

19Teismui nustačius, kad atsakovas yra kaltoji šalis, priteistas netesybų dydis turėtų būti mažinamas. Pasak apelianto, ieškovas dėl atsakovo veiksmų nepatyrė jokių nuostolių ar galėjo tokių nuostolių nepatirti, kadangi apie sutarties nutraukimą atsakovas įspėjo ieškovą prieš tris mėnesius, per šį terminą ieškovas turėjo realias galimybes susirasti naują nuomininką ir išvengti galimų nuostolių.

20Ieškovas Vladimiras Staryginas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas priteisė 4 000 Lt baudos už nuomos sutarties nutraukimą. Apeliantas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad 2 000 Lt avansas yra sulaikytas (sutarties 6.1.4 p.) kaip bauda už kitus ieškinyje nurodytus sutarties pažeidimus, o už sutarties nutraukimą numatyta atskira 6 000 Lt bauda, todėl ieškovui turėtų būti priteista 6 000 Lt vietoje 4 000 Lt baudos.

21Atsakovas UAB „1-asis vertimų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo panaikinti teismo sprendimą dalyje dėl 4 000 Lt baudos ir priimti naują sprendimą – baudą sumažinti ar panaikinti. Nurodo, kad nesutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas yra padaręs kitų sutarties pažeidimų, t.y. nemokėjo už komunalines paslaugas ir kt., kadangi perdavus patalpas ieškovui 2009-07-23, ieškovas vengė pasirašyti patalpų perdavimo – priėmimo aktą.

22Ieškovas V.S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad atsakovo noras pasinaudoti sutarties 8.1 p. yra nepagrįstas, nes jis pažeidė sutarties 1.2 p. (sutartą nuomos terminą) ir be numatytų sutarties 6 skyriuje pagrindų nutraukė sutartį prieš terminą, todėl jis privalo sumokėti baudą.

23Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.

24Kolegija, įvertinusi apeliacinių skundų, atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentus, į bylą pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarties sąlygų aiškinimą, taip pat nuomos sutarties nutraukimo teisines pasekmes, todėl dėl nurodytų pažeidimų yra pagrindas šį sprendimą pakeisti. Byloje ginčo dėl skolos pagal nuomos sutartį priteisimo nėra, todėl kolegija, neperžengdama apeliacinio skundo ribų, pasisako dėl skundžiamos teismo sprendimo dalies dėl baudos priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo.

25Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-12-01 pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 20081124 (toliau tekste - Sutarties), pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui vienerių metų laikotarpiui patalpas (kontorą), esančias ( - ), o atsakovas įsipareigojo mokėti kas mėnesį 2 000 Lt nuomos mokestį (Sutarties 3.1 p.), nuomos sutartis įregistruota viešame registre (b.l. 5-6, 7-10). Pagal Sutarties 3.5 p. atsakovas sumokėjo nuompinigius už pirmus 6 mėnesius, o už likusius 6 mėnesius turėjo sumokėti iki 2009-05-30. 2009-04-23 pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad dėl susidariusios sunkios finansinės padėties nuo 2009-06-01 gali mokėti tik už komunalines paslaugas, jei tokios sąlygos netenkina ieškovo, atsakovas nurodė, kad ši sutartis turės būti nutraukta prieš terminą 2009-07-23. Atsakovas prašė jo laišką laikyti pranešimu Nuomotojui prieš tris mėnesius apie sutarties nutraukimą pagal sutarties 8.1 p. numatytas sąlygas (b.l. 11). Ieškovas Vladimiras Staryginas 2009-04-27 pranešimu, adresuotu atsakovui, nurodė, kad buvo informuotas apie atsakovo ketinimus, bei kad nutraukiant nuomos sutartį prieš terminą, kaltoji šalis sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, t.y. 6 000 Lt (sutarties 8.3 p.), sumokėtas 2 000 Lt avansas nuomotojui lieka kaip bauda už sutarties pažeidimą, taip pat turi būti sumokėtas 3 500 Lt patalpų nuomos mokestis, paskaičiuotas iki 2009-07-23 (b.l. 12).

26Ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 6 000 Lt baudą grindė tuo, kad pagal tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 8.3 p. nutraukus sutartį prieš terminą, kaltoji šalis sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio baudą ir atlygina visas turėtas su sutarties nutraukimu susijusias išlaidas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuomos sutartis yra nutraukta dėl atsakovo kaltės, todėl taikytinas jo atžvilgiu sutarties 8.3 p. Atsakovas apeliaciniame skunde su tokia teismo išvada nesutinka ir nurodo, kad jis pasinaudodamas sutarties 8.1 p. nutraukė sutartį tinkamai informuodamas ieškovą apie sutarties nutraukimą prieš terminą, todėl šiuo atveju sutarties 8.3 p. netaikomas, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas yra kaltoji šalis. Kolegija su tokiais atsakovo apeliacinio skundo argumentais sutinka.

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių sutarties nutraukimą prieš terminą aiškinimo, tokiu būdu, kai sutarties šalys nebesusitaria dėl tam tikrų sutarties aspektų, tokių kaip sutarties pasibaigimo, vienos ar kitos sąlygos tikrosios prasmės bei svarbos šalims, kaip šiuo atveju, kyla poreikis aiškinti sutartį.

28Sutarčių aiškinimas yra gana detaliai reglamentuotas Civilinio kodekso 6.193-6.195 straipsniuose. Pagal sutarčių aiškinimo taisykles sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Atsižvelgtina ir į įprastines sąlygas, net jeigu jos sutartyje nenurodytos. Kai abejojama dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Agoratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

29Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygų, reglamentuojančių sutarties nutraukimą prieš terminą, atsakovas nutraukė nuomos sutartį su ieškovu vadovaudamasis sutarties 8.1 p., numatančiu, kad šalis turi teisę pirma laiko nutraukti šią sutartį 6 skyriuje nurodytais pagrindais, raštu įspėjusi apie tai antrąją sutarties šalį prieš 3 mėnesius.

30Analizuojant tarp šalių sudarytos nuomos sutarties nuostatas, galima daryti išvadą, kad ieškovas, numatydamas sutarties 8.3 p. sąlygą, kad nutraukiant sutartį prieš terminą, kaltoji šalis kitai šaliai sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos sutarties mokesčio dydžio baudą ir atlygina visas turėtas su sutarties nutraukimu susijusias išlaidas, siekė numatyti tam tikrus tinkamo sutarties vykdymo saugiklius bei užtikrinti, kad esant sutarties sąlygų pažeidimams, numatytiems sutarties 6 dalyje, kurioje reglamentuota abiejų nuomos sutarties šalių atsakomybė, kaltai šaliai atsirastų sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės.

31Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo atsakovą pripažinti kalta šalimi, t.y. kaltu dėl sutarties nutraukimo, vien dėl to, kad jis inicijavo sutarties nutraukimą. Teisės normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę, asmenį laiko kaltu, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Civilinio kodekso 6.248 str. 3 d.).

32Sprendžiant, ar sutarties 8.3 p. atitiko tikrąją šalių valią bei tikruosius šalių ketinimus, turi būti atsižvelgta į kitas sutarties nuostatas. Sutarties 6 skyriaus, apibrėžiančio šalių atsakomybę, 6.1.1 p. numatyta, kad jei nuomininkas uždelsia sumokėti sutartyje nurodytą nuomos mokestį, jis moka 1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėto nuomos mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną, o 6.1.2 p. nurodyta, kad jeigu nuomininkas patalpas naudoja kitai nei sutartyje nurodytai veiklai, nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį ir nuomininkas sumoka nuomotojui trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, tuo atveju, jei nuomininkas nesilaiko patalpoms keliamų reikalavimų ir šie pažeidimai užfiksuoti atitinkamų institucijų patikrinimo aktuose, jis savo sąskaita pašalina pažeidimus ir atsiradusius gedimus (6.1.3 p.), o kai nuomininkas pažeidžia sutartį, avansas, sumokėtas pagal 3.3 p. lieka nuomotojui kaip bauda už sutarties pažeidimą (6.1.4. p.). Esant tokioms sutarties sąlygoms, kurios aiškiai apibrėžė atvejus, kuomet nuomininkui kyla atsakomybė už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, bei prie kiekvieno konkretaus pažeidimo nurodant teisines pasekmes, kolegijos vertinimu, nebuvo pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti sutarties 8.3 p. numatytos sankcijos už sutarties nutraukimą prieš terminą, kadangi atsakovas nutraukė sutartį nepadarydamas sutarties 6 skyriuje nurodytų pažeidimų.

33Kolegija atsižvelgdama į tai, kad šalys sutartimi sulygo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, aptardamos sutartyje tokius reikšmingus momentus kaip šalių atsakomybė bei sutarties nutraukimo teisinės pasekmės, įvertindama tai, kad į bylą nėra pateikta duomenų apie tai, kad atsakovas būtų netinkamai vykdęs prisiimtas prievoles iki to momento, kai pranešė ieškovui apie ketinimą nutraukti sutartį, jis informavo ieškovą laikydamasis sutartyje nustatyto 3 mėnesių termino, kad ketina sutartį nutraukti prieš terminą, jo nurodoma aplinkybė, dėl kurios jis toliau nurodė negalįs vykdyti prisiimtų įsipareigojimų nėra susijusi nė su viena sąlyga, kurioms esant nuomininkas laikytinas pažeidęs sutarties sąlygas ir laikytinas kalta šalimi dėl sutarties nutraukimo, atitinkamai ieškovas, informuotas apie atsakovo ketinimą nutraukti sutartį, neįvardijo jokių atsakovo pažeidimų, kuriems esant atsakovui galėtų būti pritaikyta sutartyje numatyta atsakomybė, tik nurodė, kad pagal 8.3 p. atsakovas turi sumokėti ieškovui baudą sutartyje nustatyto dydžio, sprendžia, kad atsižvelgiant į sutarties aiškinimo taisykles, įrodinėjimo taisykles, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo atsakovo sutarties nutraukimo prieš terminą traktuoti kaip kaltosios šalies sutarties nutraukimo ir priteisti iš atsakovo ieškovui 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą pagal sutarties 8.3 p., todėl šioje dalyje teismo sprendimas keistinas atmetant ieškovo reikalavimą dėl netesybų priteisimo.

34Apeliantas Vladimiras Staryginas prašo priteisti jam papildomai 2 000 Lt baudos argumentuodamas tuo, kad atsakovo sumokėtas 2 000 Lt avansas yra sulaikytas kaip bauda už kitus ieškinyje nurodytus sutarties pažeidimus, tačiau konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl netesybų atmestinas dėl aukščiau išdėstytų motyvų, apelianto apeliacinis skundas netenkintinas. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovo sumokėtą 2 000 Lt avansą įskaitė į baudą, nenustačius atsakovo sutarties pažeidimų ir nepagrįstai jį pripažinus kaltu dėl sutarties nutraukimo, tačiau atsižvelgdama į tai, apeliacinis skundas šioje byloje nagrinėjamas neperžengiant jo ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindas, nes viešojo intereso nenustatyta, taip pat nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 320 str., 329 str.), be to, atsakovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu sutiko, kad ieškovui liktų sumokėtas 2 000 Lt avansas, sprendžia, kad ši teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

35Kadangi teismo sprendimu priteista suma sumažinta nuo 7 560,20 Lt iki 3 560,20 Lt atitinkamai keistina teismo sprendimo dalis, kuria pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 5 proc. procesines palūkanas, nurodant, kad šios palūkanos skaičiuojamos nuo 3 560,20 Lt sumos.

36Pakeitus teismo sprendimą turi būti perskirstomos turėtos bylinėjimosi išlaidos vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalimi. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu ieškovui iš atsakovo priteista 7 560,20 Lt suma sumažinta iki 3 560,20 Lt, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai turi būti perskaičiuojamos bylinėjimosi išlaidos ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistos 593 Lt bylinėjimosi išlaidos sumažintinos iki 305 Lt (113 Lt žyminis mokestis sumažintinas iki 53 Lt, o 480 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti sumažintinos iki 252 Lt) atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patenkinti reikalavimai sudaro 47 procentus visų reikalavimų.

37Apeliacinės instancijos teisme šalys turėjo tokių bylinėjimosi išlaidų: ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 60 Lt žyminio mokesčio (b.l. 76), atsakovas – 120 Lt žyminio mokesčio (b.l. 74), taip pat 726 Lt už atstovavimo paslaugas, todėl atmetus ieškovo apeliacinį skundą ir patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovo priteistinos pastarojo turėtos bylinėjimosi išlaidos 846 Lt sumai.

38Apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 90), todėl patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, o ieškovo apeliacinį skundą atmetus, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą į surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. galutinį sprendimą pakeisti:

41sprendimo dalį, kuria priteistos netesybos 4000 Lt sumoje panaikinti šioje dalyje reikalavimą atmesti;

42priteistas 5 procentų metines palūkanas skaičiuoti nuo 3 560,20 Lt sumos;

43priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 593 Lt sumažinti iki 305 Lt.

44Kitą galutinio sprendimo dalį palikti nepakeistą.

45Priteisti iš V. S. 846 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme UAB „1-as vertimų biuras“, 5,80 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Virginijos Volskienės,... 4. sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei,... 5. dalyvaujant atsakovo atstovams Nijolei Miknevičienei, advokatui Artūrui... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo V. S. ir... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovas V.S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-09-04 priėmė preliminarų... 11. Atsakovas prieštaravimuose į preliminarų teismo sprendimą (b.l. 37-40)... 12. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, kad įrodymų, jog sutartis... 13. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. galutiniu... 14. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovui iš atsakovo priteistinas nuomos... 15. Teismas, vadovaudamasis sutarties 8.3 p., numatančiu, kad nutraukiant sutartį... 16. Teismas ieškovo reikalavimą priteisti 1 proc. dydžio delspinigių 3 010 Lt... 17. Teismas, nenustatęs, kad ieškovas su atsakovu būtų sudaręs „komercinį... 18. Atsakovas UAB „1-asis vertimų biuras“ apeliaciniu skundu prašo... 19. Teismui nustačius, kad atsakovas yra kaltoji šalis, priteistas netesybų... 20. Ieškovas Vladimiras Staryginas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios... 21. Atsakovas UAB „1-asis vertimų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 22. Ieškovas V.S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį... 23. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. Atsakovo apeliacinis skundas... 24. Kolegija, įvertinusi apeliacinių skundų, atsiliepimų į apeliacinius... 25. Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-12-01 pasirašė Negyvenamųjų... 26. Ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 6 000 Lt baudą grindė tuo,... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties... 28. Sutarčių aiškinimas yra gana detaliai reglamentuotas Civilinio kodekso... 29. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties... 30. Analizuojant tarp šalių sudarytos nuomos sutarties nuostatas, galima daryti... 31. Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo atsakovą pripažinti... 32. Sprendžiant, ar sutarties 8.3 p. atitiko tikrąją šalių valią bei... 33. Kolegija atsižvelgdama į tai, kad šalys sutartimi sulygo dėl negyvenamųjų... 34. Apeliantas Vladimiras Staryginas prašo priteisti jam papildomai 2 000 Lt... 35. Kadangi teismo sprendimu priteista suma sumažinta nuo 7 560,20 Lt iki 3 560,20... 36. Pakeitus teismo sprendimą turi būti perskirstomos turėtos bylinėjimosi... 37. Apeliacinės instancijos teisme šalys turėjo tokių bylinėjimosi išlaidų:... 38. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,80 Lt išlaidų, susijusių su... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 40. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. galutinį... 41. sprendimo dalį, kuria priteistos netesybos 4000 Lt sumoje panaikinti šioje... 42. priteistas 5 procentų metines palūkanas skaičiuoti nuo 3 560,20 Lt sumos;... 43. priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 593 Lt sumažinti iki 305 Lt.... 44. Kitą galutinio sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 45. Priteisti iš V. S. 846 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos...