Byla 2-1698/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valpagra“ administratoriumi paskirtas uždaroji akcinės bendrovė „Admivira“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valpagra“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valpagra“ administratoriumi paskirtas uždaroji akcinės bendrovė „Admivira“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

5Ieškovas BUAB “Vakoil“ bankroto administratorius 2014-06-12 kreipėsi į Kauno apygardos teismą (b. l. 1-4), prašydamas iškelti UAB „Valpagra“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Atsakovo UAB „Valpagra“ direktorius atsiliepime į ieškinį siūlė skirti bankroto administratoriumi UAB „Baklis“ ( b. l. 52-53).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014-07-11 nutartimi (b. l. 79-81) iškėlė atsakovui UAB „Valpagra“ bankroto bylą, o administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Admivira“. Konstatavęs, kad abi siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, t. y. visi jie turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, yra pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, o jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, taip pat atsižvelgęs į bylos šalių nuomonę, jog administratoriumi turėtų būti paskirtas tas, dėl kurio nekiltų jokių abejonių dėl galimo jo suinteresuotumo ar šališkumo, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tikslinga neskirti bankroto administratoriumi UAB “Baklis“, kurį pasiūlė atsakovo UAB „Valpagra“ vadovas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „Valpagra“, atstovaujamas direktoriaus V. P., atskirajame skunde (b. l. 85-88) prašo Kauno apygardos teismo 2014-07-11 nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Baklis“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Realias galimybes užtikrinti sklandų bankroto procesą visoje bankroto proceso eigoje turi tas administratorius, kurio veiklos vieta yra Kauno regione, nes bankrutuojančios įmonės buveinė yra Kauno mieste. Paskirto bankroto administratoriaus veiklos vieta yra Vilniuje, o atsakovo vadovo siūlyto administratoriaus – Kaune. Teismų praktikoje pažymėta, kad veiklos vieta yra svarbi parenkant bankroto administratorių, kadangi tai susiję su administravimo kaštais.

112. Parenkant kandidatūrą, būtina atsižvelgti į administratoriaus patirtį ir kvalifikaciją. UAB „Admivira“ yra baigę tik 10 bankroto procedūrų ir įmonėje dirba tik du asmenys, iš kurių vienas nevykdo veiklos, o UAB „Baklis“ yra baigęs 122 bankroto procedūras ir turi patirtį administruojant įmones, kurių veikla buvo susijusi su pervežimais, o atsakovo veikla buvo specifinė – tarptautiniai pervežimai ir logistikos paslaugos.

123. Vien aplinkybė, kad bankroto administratorių pasiūlė bankrutuojančios įmonės vadovas negali būti laikoma reikšminga neskiriant tokio administratoriaus, jeigu nėra objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo administratoriaus šališkumo. Teismas visiškai nesvarstė pasiūlytų administratorių kandidatūrų tinkamumo, o tik padarė prielaidą, kad atsakovo vadovo pasiūlytas administratorius yra suinteresuotas bankroto baigtimi.

13Ieškovas BUAB „Vakoil“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 95-96) prašo Kauno apygardos teismo 2014-07-11 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas teisingai įvertino visas rizikas ir privalumus bei paskyrė tinkamą administratorių. Bankroto proceso sklandumas įmanomas tik tuomet, kai kreditoriai pasitiki administratoriumi.

152. Paskirto bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ vadovei V. V. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos yra išdavusi krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą Nr. 000058, todėl įmonės kompetencija atitinka bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių poreikius bei interesus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

19Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratoriumi gali būti skiriamas tik tas asmuo, kuris atitinka ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Šioje teisės normoje apibrėžta, kad įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pagal įstatymą teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę (ĮBĮ 11 str.). Taigi skiriant bankroto administratorių teismui suteikta diskrecijos teisė, tačiau, teismas yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų visų bankrutuojančios įmonės kreditorių, o taip pat ir pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

20Dėl administratoriaus kandidatūros

21Pirmosios instancijos teismas, pasirinkdamas iš dviejų siūlomų administruoti atsakovo bendrovę kandidatų, pripažino, kad abiejų bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nuostatas. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Admivira“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus (turi leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 28), yra apsidraudęs administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b. l. 24-27), sutinka teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas (b. l. 23), jo kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 39)). UAB „Admivira“ dirba 2 fiziniai bankroto administratoriai (V. V. vykdo 15 bankroto procedūrų, yra baigusi – 11, www.bankrotodep.lt). Byloje nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo bei kitų aplinkybių, dėl kurių administratorius UAB „Admivira“ negalėtų būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi, o pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-24 nutartis c. b. Nr. 2-797/2014, 2014-04-14 nutartis c. b. Nr. 2-768/2014). Nagrinėjamu atveju apeliantas duomenų, paneigiančių teismo padarytą išvadą dėl paskirto administratoriaus atitikimo ĮBĮ nustatytiems reikalavimams, apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 str.), taigi teisinių bei faktinių prielaidų pakeisti teisimo parinktą kandidatą nenustatyta.

22Ginčydamas paskirto bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ tinkamumą, apeliantas išreiškė tik abejones dėl administratoriaus įmonėje dirbančių darbuotojų patirties ir kvalifikacijos, administruojant tarptautinių pervežimų veiklą vykdžiusią įmonę bei dėl nepalankios bankroto administratoriaus buveinės (Vilniaus miestas), reikalaujančios didesnių administravimo išlaidų, kai bankrutuojančios įmonės veiklos buveinė yra Kaune. Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami šie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Kita vertus, nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus, o bankroto administratorių buveinės vieta bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administratoriaus parinkimo kriterijai - kad ir buveinės adresas ar profesinės patirties - yra fakultatyvūs ir nėra lemiami ar savaime suteikiantys pranašumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-29 nutartis c. b. Nr. 2-847/2012). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas kuo operatyviau vykdyti bankroto procedūras ir kuo sklandžiau pasiekti tikslą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakyta ir dėl to, jog tinkamiausiai savo gebėjimą atlikti administravimo funkcijas gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko ir finansinių sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, buveinės vietos, bankroto proceso eigos, ir pan. reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-14 nutartis c. b. Nr.2-699/2013). Paskirtasis administratorius UAB „Admivira“ sutikimą administruoti atsakovą išreiškė, vadinasi, savo gebėjimą tai tinkamai atlikti įvertino. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto administratoriaus kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudo skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba neleidžia tinkamai vykdyti numatytas administratoriui funkcijas. Priešingai, ieškovo su atsiliepimu į skundą pateiktas paskirto bankroto administratoriaus vadovei Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotas krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas Nr. 000058 (b. l. 97) paneigia apelianto argumentus dėl paskirtojo administratoriaus galimos kompetencijos stokos, administruojant pervežimų veikla užsiėmusią įmonę.

23Dėl administratoriaus (ne)šališkumo kriterijaus reikšmės, skiriant administratorių

24Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo siūlomą kandidatūrą atsižvelgdamas vien į tai, jog ją pasiūlė atsakovo UAB „Valpagra” direktorius, nevertindamas pasiūlytos kandidatūros tinkamumo, turimos patirties, kvalifikacijos. Su tokiais skundo argumentais nesutiktina. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-20 nutartis, c. b. Nr. 2-1255/2010; 2009-08-27 nutartis c. b. Nr. 2-1114/2009). Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, atsakovo bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Admivira“, pagrįstai siekė išvengti bei pašalinti galimai tikėtinas abejones dėl administratoriaus nešališkumo ir objektyvumo, taip pat išvengti galimo interesų konflikto. Pirmosios instancijos teismo pozicija neskirti administratoriaus, kurį pasiūlė atsakovo direktorius, atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje nurodoma, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-08 nutartis c. b. Nr. 2-2515/2013; 2010-09-20 nutartis c. b. Nr. 2-1255/10 ir kt.). Apeliantas nepateikė įrodymų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Admivira“ būtų suinteresuotas atsakovo bankroto bylos eiga ir baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) ar yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių negali būti skiriamas bankrutuojančio atsakovo administratoriumi. Šioje konkrečioje situacijoje pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus bei į tai, kad paskyrus ne bankrutuojančios įmonės vadovo pasiūlytą administratorių gali būti išsklaidomos abejonės dėl administratoriaus objektyvumo, nepažeidė bankroto administratoriaus skyrimo principų ir parinko tinkamą bankroto administratorių.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog byloje neįrodyta, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, kad būtų pažeista bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 5. Ieškovas BUAB “Vakoil“ bankroto administratorius 2014-06-12 kreipėsi į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014-07-11 nutartimi (b. l. 79-81) iškėlė atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas UAB „Valpagra“, atstovaujamas direktoriaus V. P., atskirajame... 10. 1. Realias galimybes užtikrinti sklandų bankroto procesą visoje bankroto... 11. 2. Parenkant kandidatūrą, būtina atsižvelgti į administratoriaus patirtį... 12. 3. Vien aplinkybė, kad bankroto administratorių pasiūlė bankrutuojančios... 13. Ieškovas BUAB „Vakoil“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 95-96)... 14. 1. Teismas teisingai įvertino visas rizikas ir privalumus bei paskyrė... 15. 2. Paskirto bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ vadovei V. V.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 19. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1... 20. Dėl administratoriaus kandidatūros... 21. Pirmosios instancijos teismas, pasirinkdamas iš dviejų siūlomų... 22. Ginčydamas paskirto bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ tinkamumą,... 23. Dėl administratoriaus (ne)šališkumo kriterijaus reikšmės, skiriant... 24. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalį dėl bankroto...