Byla eB2-161-730/2018
Dėl bankroto išnagrinėjo atsakovės bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ įgalioto asmens Rūtos Kaikarienės prašymą dėl atsakovės veiklos pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,

3dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras atstovei Rūtai Kaikarienei,

4trečiojo asmens R. M. atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui,

5viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Medienos pjovėjų centras“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje R. M. dėl bankroto išnagrinėjo atsakovės bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ įgalioto asmens Rūtos Kaikarienės prašymą dėl atsakovės veiklos pabaigos.

6Teismas,

Nustatė

71. Gautas atsakovės bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos. Prašyme bankroto administratorės įgaliotas asmuo nurodė, jog visi privalomi darbai bankroto byloje yra atlikti, visos bankroto procedūros yra pabaigtos.

82. Kreditoriai teismo nustatytu terminu prieštaravimų dėl atsakovės veiklos pabaigos nepateikė. Teismo posėdžio metu bankroto administratoriaus atstovė prašymą palaikė, papildomai paaiškino, jog ĮBĮ privalumo šaukti kreditorių susirinkimo dėl įmonės veiklos pabaigos nenumato, nebuvo sudarytas balansas, balansas nebuvo pateiktas tvirtinti kreditoriams, kadangi nebuvo perduotas turtas ir dokumentai, gautos piniginės lėšos buvo panaudotos administravimo išlaidosm padengti, likusi suma 152,29 EUR, kuri bus panaudota archyvavimo išlaidoms padengti, jei liktų piniginių lėšų, bus grąžintos R. M., turto įmonė neturi. Kreditoriaus R. M. atstovas teismo posėdžio metu su prašymu nesutiko, nurodė, kad bankroto administratorius nėra sudaręs balanso ir pateikęs jį Juridinių asmenų registrui, kreditoriams tvirtinti, nesušaukė kreditorių susirinkimo ir kreditorių susirinkimui nepateikė bankroto administratoriaus ataskaitos, tik atlikus tokius veiksmus yra galimybė kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9Prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos tenkinamas.

103. Įmonių bankroto procesu yra siekiama dviejų tikslų: realizavus nemokios įmonės turtą patenkinti kreditorių reikalavimus (turto likvidavimas) ir likviduoti pačią įmonę, kuri nustoja egzistuoti kaip teisės subjektas (įmonės likvidavimas). Šie tikslai yra susiję su viešuoju interesu ir juos būtina derinti, kad būtų užtikrinta kreditorių ir skolininko (nemokaus rinkos dalyvio), o tuo pačiu ir visos visuomenės, interesų apsauga. Pažymėtina, kad šio interesų pusiausvyros principo privalu laikytis, nes bankrotas visuomet yra susijęs su rizika, jog kreditorių reikalavimai gali būti nepatenkinti. Dėl to pats procesas turi būti ekonomiškas, koncentruotas, vykdomas laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

114. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį administratoriui atlikus ĮBĮ 31 straipsnyje išvardytus veiksmus likviduojant bankrutavusią įmonę ir pateikus teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

125. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto procesu siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2009-07-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009; ir kt.). Tokio operatyvaus ir koncentruoto bankroto procedūrų vykdymo ir užbaigimo turi būti laikomasi, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procesas. Dėl to ĮBĮ įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kuris leidžia nuosekliai vykdyti bankroto procedūras tam tikromis stadijomis ir eiliškumu.

136. Byloje nustatyta, kad uždarajai akcinei bendrovei „Medienos pjovėjų centras“ bankroto byla iškelta 2015 m. sausio 16 d. Piniginių lėšų, turto iškėlus bankroto bylą įmonėje nebuvo. Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartimi vadovui R. M. už pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą buvo paskirta 1 000 EUR bauda. Įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi. Teismo 2015 m. balandžio 7 d., 2015 m. spalio 9 d. ir 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimis patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi, atsižvelgiant į tai, jog R. M. reikalavimų perleidimo sutartimis įsigijo iš įmonės kreditorių akcinės bendrovės „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aldavija“ finansinius reikalavimus, likę įmonės kreditoriai išbraukti iš uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“ trečios eilės kreditorių sąrašo ir į jį įtrauktas vienintelis įmonės kreditorius R. M., patvirtinant jo 7 548,80 EUR finansinį reikalavimą. Pagal Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-844-163/2016 2017 m. sausio 4 d. ir 2017 m. lapkričio 22 d. išduotus vykdomuosius raštus uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“ naudai buvo vykdomi 7 548,80 EUR žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų išieškojimai iš vienintelio įmonės skolininko R. M.. 2017 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarta

14patvirtinti iš skolininko R. M. neišieškotos skolos pardavimo tvarką: parduoti BUAB „Medienos pjovėjų centras“ likusią neišieškotą priteistos iš R. M. 7548, 80 EUR skolos dalį bei priteistas 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7 548,80 EUR sumos nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, laisvu pardavimu, apie pardavimą skelbiant internetinėje svetainėje www. skelbiu.lt. tokia tvarka: skolą pardavinėti vieną mėnesį už didžiausią pasiūlytą kainą, nepardavus skolos per vieną mėnesį, skolą nurašyti. 2018 m. vasario 1 d. nutartimi ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikta nepakeista. Byloje esančiais duomenimis, išieškota 5860, 92 EUR, likusi neišieškota suma sudarė 1687, 88 EUR ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Likusi neišieškota skola parduota už 150 EUR. Nekilnojamojo turto, Transporto priemonių registro duomenimis, įmonė turto neturi.

157. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos matyti, jog atsakovė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

168. Teismo vertinimu, šios faktinės aplinkybės ir bankroto administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė neturi turto, iš kurio būtų galimybė realiai patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, ir neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros yra baigtos, o tai sudaro pagrindą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

179. Negalimumą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos kreditoriaus R. M. atstovas grindžia aplinkybėmis, jog bankroto administratorius nėra sudaręs balanso ir pateikęs jį Juridinių asmenų registrui, kreditoriams tvirtinti, nesušaukė kreditorių susirinkimo ir kreditorių susirinkimui nepateikė bankroto administratoriaus ataskaitos, tik atlikus tokius veiksmus yra galimybė kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Teismas šiuo argumentus pripažįsta nepagrįstais, atsižvelgiant į 10-15 punktuose nurodytus argumentus. Teismo vertinimu, šios kreditoriaus nurodomos aplinkybės galėtų būti pagrindu svarstant galimybę dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

1810. Kaip minėta nutarties 4,5 punktuose, bankroto procedūros gali būti užbaigiamos, jeigu bankroto administratorius, be įstatyme nurodytų procesinių sąlygų įvykdymo, pateikia įrodymus, patvirtinančius, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti. Kaip jau pažymėta, vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų apie realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi egzistavimą) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus. Vertinant, nutarties 9 punkte nurodytos aplinkybės, leidžia pagrįstai manyti, kad tokiu būdu nesiekiama ginti galbūt pažeistas įmonės kreditorių teises ir (arba) užtikrinti jų finansinių reikalavimų patenkinimą didesne apimtimi.

1911. Galiojantys teisės aktai įpareigoja bankroto administratorių organizuoti ir kontroliuoti pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas). ĮBĮ nenustato pareigos bankroto administratoriui sudaryti įmonės balansą, kuris turi būti pateiktas tvirtinti kreditorių susirinkimui. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog bankroto administratorius teikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registrui, tačiau teismo vertinimu, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog tai galėtų turėti ar turėjo įtakos užtikrinant kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą didesne apimtimi. Kreditoriaus R. M. atstovas teismo posėdžio metu nenurodė, kaip ši aplinkybė galėjo turėti ar turėjo įtakos kreditorių reikalavimų patenkinimui didesne apimtimi.

2012. ĮBĮ 11 straipsnio 25 punktas numato, jog bankroto administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas, tai yra, bet kuriuo atveju kreditoriai gali iš esmės bet kada įpareigoti administratorių bei pareikalauti pateikti kitą ataskaitą. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. 2015 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime priimtu kreditorių nutarimu patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Byloje nėra duomenų, jog buvę atsakovės kreditoriai, esamas vienintelis kreditorius R. M. pasinaudojo savo ĮBĮ nustatyta teise reikalauti bankroto administratoriaus pateikti veiklos ataskaitą ir ji nebuvo pateikta, todėl teismo vertinimu, šiuo atveju bankroto administratorius neįgijo ĮBĮ numatytos pareigos prieš kreipiantis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos pateikti kreditorių susirinkimui ataskaitą.

2113. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas atskleidžia ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla, kita vertus tai kreditorių bankroto administratoriaus veiklos kontrolės forma, sudaranti pagrindą spręsti kreditoriams dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

2214. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasakyta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

2315. Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, jog šiuo atveju bankroto administratorius neįgijo ĮBĮ numatytos pareigos prieš kreipiantis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos pateikti kreditorių susirinkimui ataskaitą, esamam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai, jog administratoriaus ataskaita yra tik viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų ir, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja, teismo vertinimu, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog bankroto administratoriaus ataskaitos nepateikimas galėtų turėti ar turėjo įtakos realiai užtikrinant kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą didesne apimtimi. Be to, bankroto administratorius su pateiktu prašymu teismui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos pateikė ir likvidacinį aktą, kuriame nurodyti bankroto procese atlikti veiksmai, gautos pajamos, administravimo išlaidos, pateiktas balansas. Kreditorius R. M. nesutikimo su šiuo likvidaciniu aktu, balansu motyvų nei iki teismo posėdžio, nei teismo posėdžio metu nenurodė. Taip pat prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos teisme gautas 2018 m. kovo 23 d., tai yra, iki jo nagrinėjimo pabaigos taip pat buvo pakankamas laikas pareikalauti bankroto administratoriaus pateikti jam kaip kreditoriui ataskaitą.

2416. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, vienintelis kreditorius R. M. nebendradarbiauja su bankroto administratoriumi, bankroto byloje neteikia paaiškinimų, nepagrindžia jo vienasmeniškai priimamų kreditorių susirinkimo nutarimų, o tai sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog neprisideda prie vieno iš bankroto proceso pagrindinių tikslų kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras. Uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“ bankroto byla tęsiasi jau daugiau kaip trejus metus, įmonės likvidavimo procedūra buvo pratęsta tris kartus (teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi, 2017 m. spalio 5 d. ir 2018 m. sausio 4 d. rezoliucijomis). Todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos priima ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

2517. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, jog atsakovės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis). Taip pat tvirtintini likę nepatenkinti atsakovės kreditorių finansiniai reikalavimai (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259 straipsniais,

27269–270 straipsniais,

Nutarė

28pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“, įmonės kodas ( - ), registruotos buveinės adresas ( - ), veikla pasibaigė dėl bankroto.

29Patvirtinti likusius ir nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“ kreditorių finansinius reikalavimus 7548, 80 EUR sumai: Trečios eilės kreditoriai: R. M. 7548, 80 EUR

30Įpareigoti įmonės bankroto administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims, kreditoriams.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,... 3. dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Medienos pjovėjų centras“... 4. trečiojo asmens R. M. atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui,... 5. viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 6. Teismas,... 7. 1. Gautas atsakovės bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas... 8. 2. Kreditoriai teismo nustatytu terminu prieštaravimų dėl atsakovės veiklos... 9. Prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos tenkinamas.... 10. 3. Įmonių bankroto procesu yra siekiama dviejų tikslų: realizavus nemokios... 11. 4. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį administratoriui atlikus ĮBĮ 31... 12. 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 13. 6. Byloje nustatyta, kad uždarajai akcinei bendrovei „Medienos pjovėjų... 14. patvirtinti iš skolininko R. M. neišieškotos skolos pardavimo tvarką:... 15. 7. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos... 16. 8. Teismo vertinimu, šios faktinės aplinkybės ir bankroto administratoriaus... 17. 9. Negalimumą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos kreditoriaus R. M.... 18. 10. Kaip minėta nutarties 4,5 punktuose, bankroto procedūros gali būti... 19. 11. Galiojantys teisės aktai įpareigoja bankroto administratorių organizuoti... 20. 12. ĮBĮ 11 straipsnio 25 punktas numato, jog bankroto administratorius teikia... 21. 13. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas atskleidžia ataskaitos reikšmę... 22. 14. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su... 23. 15. Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, jog šiuo atveju bankroto... 24. 16. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, vienintelis kreditorius R. M.... 25. 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, jog atsakovės... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259... 27. 269–270 straipsniais,... 28. pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Medienos... 29. Patvirtinti likusius ir nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės... 30. Įpareigoti įmonės bankroto administratorių atlikti veiksmus, nurodytus... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...