Byla B2-2374-221/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Tumita“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir bendraieškių akcinės bendrovės Šiaulių bankas, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Krum“, uždarosios akcinės bendrovės „APSAUGOS KOMANDA“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Tumita“,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo teisėjos 2013 m. rugpjūčio 22 d. rezoliucija priimtas ieškovės VSDFV Alytaus skyriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Tumita“. Ieškovė nurodė, kad UAB „Tumita“ 2013 m. rugpjūčio 2 d. fondui yra skolinga 18 537,96 Lt. Skola susidarė nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio ir didėjo. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdo. Pagal UAB „Tumita“ balansą įmonės turtas iš viso sudarė 666 049 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 723 653 Lt. 2013 m. liepos 25 d. Nekilnojamojo turto registro VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Tumita“ įregistruotas nekilnojamasis turtas yra areštuotas. UAB „Tumita“ skola valstybės biudžetui 2013 m. birželio 26 d. buvo 44 124,83 Lt. Atsakovė piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditorėmis neturi. Iš nurodytų aplinkybių seka, kad UAB „Tumita“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi siūlo paskirti Vytautą Kucevičių.

32013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi Šiaulių bankas AB įtrauka į UAB „Tumita“ bankroto bylą bendraieškiu. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Tumita“ Šiaulių bankui AB skolinga: 572 000 Lt negrąžinto kredito, 21 854,15 Lt nesumokėtų palūkanų, 39 956,93 Lt nesumokėtų delspinigių. Administratoriumi siūlo paskirti UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“.

42013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi UAB „Krum“ įtraukta į UAB „Tumita“ bankroto bylą bendraieškiu. Administratoriumi siūlo paskirti UAB „Admivita“.

52013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi UAB „APSAUGOS KOMANDA“ įtraukta į UAB „Tumita“ bankroto bylą bendraieškiu. Nurodo, jog UAB „Tumita“ įsiskolinimas siekia 633,74 Lt. Įsipareigojimų atsakovė nevykdė iki šiol. Administratoriumi siūlo paskirti UAB „NEMOKUMO SPREDIMAI“.

62013 m. rugsėjo 5 d. teisme gautas UAB „Tumita“ atstovo atsiliepimas į VSDFV Alytaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, jog su ieškiniu sutinka, kadangi iš 2013 m. birželio 30 d. sudaryto įmonės balanso matyti, kad įmonė turto turi už 627 292 Lt, įsipareigojimai sudaro 749 913 Lt. Pagrindinis įmonės turtas, kurio vertė 557 307 Lt, yra įkeistas. Visi skoliniai įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti, todėl pripažįsta, jog atsakovė yra nemoki. Atsakovė neprieštarauja, kad UAB ‚Tumita“ bankroto administratoriumi būtų paskirtas Vytautas Kucevičius.

7UAB „Tumita“ keltina bankroto byla

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš byloje esančio UAB „Tumita“ balanso, sudaryto 2012 m. gruodžio 31 d. matyti, kad įmonė turėjo turto už 666 049 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 723 653 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos, sudarytos 2013 m. gruodžio 31 d., matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai, jos nuostoliai siekė 114 891 Lt. 2013 m. kovo 31 d. balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 646 362 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 730 321 Lt. Iš 2013 m. kovo 31 d. pelno (nuotolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 26 354 Lt. 2013 m. birželio 30 d. balanso duomenimis įmonės turtas sudaro 627 292 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 749 913 Lt, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Iš 2013 m. birželio 30 d. pelno (nuotolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirba nuostolingai, nuostoliai siekia 61 398 Lt (t. 1, b. l. 118-123).

10Iš byloje esančios pažymos apie užvestas bylas teismuose matyti, kad UAB „Tumita“ dalyvauja 5 byloje, kuriose ji yra atsakovė (t. 1, b. l. 128).

11Iš pateikto UAB „Tumita“ kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 744 161,10 Lt (t.1, b. l. 124).

12Alytaus apskrities VMI 2013 m. rugpjūčio 28 d. duomenimis (t. 1, b. l. 104), UAB „Tumita“ įsiskolinimas valstybės ir savivaldybių biudžetams siekia 43 917,62 Lt. VSDFV 2013 m. rugsėjo 19 d. duomenimis (t. 3, b. l. 129) UAB „Tumita“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 21 696,38 Lt. VĮ Registrų centro duomenimis (t. 3, b. l. 130) bendrovės vardu registruotas nekilnojamasis turtas, esantis Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 124-1, tačiau jis yra įkeistas (t. 1, b. l. 131-133). VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra (t. 3, b. l. 131).

13Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad įmonė atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės turto vertės, įmonė nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

14Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti (įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius), kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais (administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius), kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone (administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2012).

16Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:

171) ieškovė VSDFV Alytaus skyrius įmonės administratoriumi siūlo skirti Vytautą Kucevičių, su šio administratoriaus paskyrimu sutinka ir atsakovė UAB „Tumita“.

182) Šiaulių bankas AB administratoriumi siūlo skirti UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“, šiai kandidatūrai pritaria UAB „APSAUGOS KOMANDA“.

193) UAB „Krum“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Admivita“.

20Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai.

21Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovės bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovės vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovės bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012).

22Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendžia, kad Vytautas Kucevičius negali būti skirtinas administratoriumi UAB „Tumita“ bankroto byloje.

23Sprendžiant dėl likusių administratorių kandidatūrų, pažymėtina, kad UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ buveinė yra Vilniuje, joje dirba 4 darbuotojai, baigtų bankroto bylų nėra, vykdomos – 4. UAB „Admivita“ buveinė Vilniuje, joje dirba 9 darbuotojai, baigtos 36 bankroto bylos, vykdomos – 50.

24Teismas pažymi, kad nors vertinant siūlomų administratorių kandidatūrų darbo patirtį ir kompetenciją UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ nėra baigę bankroto procedūrų, tačiau atsižvelgtina į teismo praktiką, kad analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančiu fiziniu bankroto administratorių patirti bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, kuris savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio mėn. 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-58/2012). Įvertinus UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ dirbančių administratorių kaip fizinių asmenų bendrą patirtį, matyti, kad UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI darbuotojai yra baigę 50 įmonių bankroto procedūrų.

25Atsižvelgtina į tai, kad UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ šiuo metu neturi didelio užimtumo, kadangi vykdo tik 4 bankroto procedūras, tuo tarpu UAB Admivita“ šiuo metu vykdo 50 bankroto procedūrų, darytina išvada, UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ dėl savo mažesnio administruojamų bankrutuojančių įmonių skaičiaus tinkamiau vykdys bankroto procedūrą bei optimaliau užtikrins UAB „Tumita“ bankroto proceso eigą.

26Siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, skiriant administratorių būtina atsižvelgti ir į vieno iš didžiausių kreditorių išreikštą nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011).

27Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ kandidatūrą siūlo stambiausias įmonės kreditorius Šiaulių bankas AB, šiai kandidatūrai pritaria kitas bendraieškis UAB „APSAUGOS KOMANDA“.

28Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad UAB „Tumita“ bankroto bylos administratoriumi tikslinga skirti UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“, kadangi, teismo nuomone, ji tinkamiau užtikrins kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuos ir atliks bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

29Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

30Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Tumita“ (įmonės kodas 300500250, adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 9, Alytus) bankroto bylą.

31Paskirti administratoriumi UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ (juridinio asmens kodas 302917417, adresas: Žirmūnų g. 1A-4, Vilnius, sąrašo eilės Nr. B-JA173, įrašymo į sąrašą data 2013 m. sausio 4 d.).

32Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

33Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Tumita“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

34Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, bendraieškiams, atsakovei, administratoriui.

35Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

36Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Kauno apygardos teismo teisėjos 2013 m. rugpjūčio 22 d. rezoliucija priimtas... 3. 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi Šiaulių bankas AB įtrauka į UAB... 4. 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi UAB „Krum“ įtraukta į UAB „Tumita“... 5. 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi UAB „APSAUGOS KOMANDA“ įtraukta į UAB... 6. 2013 m. rugsėjo 5 d. teisme gautas UAB „Tumita“ atstovo atsiliepimas į... 7. UAB „Tumita“ keltina bankroto byla... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad... 9. Iš byloje esančio UAB „Tumita“ balanso, sudaryto 2012 m. gruodžio 31 d.... 10. Iš byloje esančios pažymos apie užvestas bylas teismuose matyti, kad UAB... 11. Iš pateikto UAB „Tumita“ kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti... 12. Alytaus apskrities VMI 2013 m. rugpjūčio 28 d. duomenimis (t. 1, b. l. 104),... 13. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad įmonė... 14. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 15. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 16. Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:... 17. 1) ieškovė VSDFV Alytaus skyrius įmonės administratoriumi siūlo skirti... 18. 2) Šiaulių bankas AB administratoriumi siūlo skirti UAB „NEMOKUMO... 19. 3) UAB „Krum“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Admivita“.... 20. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių... 21. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui... 22. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendžia, kad Vytautas... 23. Sprendžiant dėl likusių administratorių kandidatūrų, pažymėtina, kad... 24. Teismas pažymi, kad nors vertinant siūlomų administratorių kandidatūrų... 25. Atsižvelgtina į tai, kad UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ šiuo metu neturi... 26. Siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, skiriant... 27. Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“... 28. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad UAB... 29. Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 30. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Tumita“ (įmonės kodas 300500250,... 31. Paskirti administratoriumi UAB „NEMOKUMO SPRENDIMAI“ (juridinio asmens... 32. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 33. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 34. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 35. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 36. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...