Byla 2-268/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fondas statyboms vystyti“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-5080-340/2013 pagal ieškovų viešosios įstaigos „Maximum paslaugų“ ir G. G. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Fondas statyboms vystyti“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ teismo prašė atsakovui UAB „Fondas statyboms vystyti“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 8 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Eurocash1“, pagal kurią ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovo 147,66 Lt dydžio skolą. Atsakovas skolos negrąžino, todėl ieškovas įspėjo atsakovą, kad neatsiskaičius, jis kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

5Ieškovas R. B. prašė iškelti atsakovui bankroto bylą kaip atsakovo kreditorius, kurio 29 000 Lt dydžio finansinis reikalavimas kyla iš 2013-04-22 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 1, kurios pagrindu UAB „Lankbalta“ perleido reikalavimo teisę į atsakovą, kylančią iš UAB „Lankbalta“ ir atsakovo 2009-02-04 pasirašytos taikos sutarties civilinėje byloje Nr. B2-807-553/2009. Vilniaus apygardos teismas 2013-05-14 nutartimi pakeitė ieškovą R. B. jo teisių ir pareigų perėmėju G. G., kuris atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Adminova“.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, atsakovo mokestinė nepriemoka siekia 512 483,85 Lt, atsakovo atžvilgiu nuo 2004 m. vykdyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatyti išieškojimo veiksmai, mokestinės nepriemokos išieškojimas perduotas antstoliams, tačiau nėra rezultatyvus, nes atsakovo banko sąskaitose lėšų nėra, atsakovo nekilnojamam turtui įregistruota sutartinė hipoteka.

7Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Fondas statyboms vystyti“ nurodė, jog ieškovo G. G. reikalavimų nepripažįsta, todėl nevykdo, ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ skolinį įsipareigojimą įvykdė iškart apie jį sužinojęs, Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimą pripažįsta, yra pateikęs prašymą atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ketveriems metams, šis prašymas neišnagrinėtas.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ bankroto bylą.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį panaikino ir klausimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Fondas statyboms vystyti“ grąžino nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui. Nurodė, jog bylą nagrinėjant iš naujo būtina nustatyti aplinkybes apie realią atsakovo veiklą, turimo turto vertę, jo likvidumą, įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, įvertinti pradelstus įsipareigojimus ir jų dydžius, surinkti duomenis apie įsipareigojimų biudžetams vykdymą bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias teisingai nustatyti įmonės mokumą ir išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovui pervedus ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ skolą ir nors pastarajam nepriėmus prievolės įvykdymo ir atsakovo sumokėtą 147,66 Lt sumą į notaro depozitinę sąskaitą grąžinus atgal į notaro sąskaitą, tai laikytina tinkamu prievolės įvykdymu (CK 6.56 str. 1 d. 3 p.), po kurio skolininko mokėjimo prievolė, ir atitinkamai kreditoriaus reikalavimo teisė, pasibaigia.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Fondas statyboms vystyti“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

12Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, t. y. įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovo turto sudėties duomenis, iš kurių matyti, kad pateiktame 2013-10-03 balanse reali apskaityto turto vertė neatsispindi, be to, atsakovas nepateikė aktualios jo turto rinkos vertės, kuri leistų atskleisti tikrąją atsakovo turtinę padėtį, pradelstų įsipareigojimų valstybei mastą, atsakovo teismo pareikalavimu pateiktus duomenis apie šiuo metu vykdomą veiklą, kurie neįrodo, kad atsakovas vykdo veiklą ir ji yra pelninga, o duomenų, kad šiuo metu jis užsiima pagrindine įmonės veikla – statybos darbų vykdymu, iš kurios atsakovas gauna pajamas, nepateikė, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta sąlyga, todėl iškėlė atsakovui bankroto bylą.

13Teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo G. G. pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Adminova“ motyvuodamas tuo, kad neturi duomenų apie šio administratoriaus kandidatūros prieštaravimą ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Fondas statyboms vystyti“ prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, o jeigu apeliacinės instancijos teismas skundžiamos nutarties dalį dėl bankroto bylos iškėlimo paliktų nepakeistą, pakeisti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ paskyrimo ir paskirti UAB „Fondas statyboms vystyti“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ar kitą teismo parinktą bankroto administratorių, nesusijusį su ieškovais.

16Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta sąlyga ir dėl to atsakovui keltina bankroto byla, kadangi pagal 2013-10-03 balansą atsakovo skoliniai įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės ir net daugiau nei keturis kartus mažesni už į balansą įrašyto turto vertę.

17Atsakovas nesutinka su teismo motyvu, kad atsakovo nurodytas turto vertę pagrindžiantis įrodymas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2011 – nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas įgijo reikalavimo teisę į Vilniaus miesto savivaldybę, nurodydamas, kad, jo manymu, tai yra pakankamas įrodymas pripažinti tokį faktą. Pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2240/2013 nėra detalizuojama, kokie įrodymai yra tinkami, o kokie ne, tačiau, pasak apelianto, svarbiausia yra tai, ar skolos susigrąžinimas iš skolininko yra tikėtinas. Nėra jokių abejonių, kad atsakovas atgaus skolą iš Vilniaus miesto savivaldybės, iš kurios skolos susigrąžinimas negali būti traktuojamas kaip neįmanomas ar mažai tikėtinas dėl specifinio statuso. Pažymi, kad teismui nusprendus nesivadovauti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, ši civilinė byla turėjo būti prijungta prie pastarosios bylos dėl bankroto bylos iškėlimo. Tuo tarpu teismas iš viso nenustatinėjo atsakovo reikalavimo Vilniaus miesto savivaldybei įrašymo į balansą pagrįstumo ir tokiu būdu neatskleidė bylos esmės.

18Nesutinka su teismo teiginiu, kad pateikti duomenys – susirašinėjimas su VĮ „Lietuvos paminklai“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu padaliniu – neįrodo, kad atsakovas šiuo metu užsiima pagrindine įmonės veikla – statybos darbų vykdymu, nes iš VĮ „Lietuvos paminklai“ 2012-03-21 rašto aiškiai matyti, kad įmonė neprieštarauja, kad UAB „Fondas statyboms vystyti“ skubiai įrengtų Siesikų dvaro sodybos ūkio pastato (paukštidės) pamatų drenažą iš pietinės statinio pusės ir vykdytų pastato stebėseną. Be to, nurodo, kad papildomai prie atskirojo skundo pateikia dokumentus, pagrindžiančius atsakovo ūkinės veiklos vykdymą, iš kurių matyti, kad atsakovas turi reikalavimo teisę į VĮ „Lietuvos paminklai“ 756 000 Lt sumai už atsakovo atliktus statybos darbus. Taigi šie įrodymai patvirtina, kad atsakovas vykdo ūkinę veiklą ir gauna iš jos pajamų.

19Be to, atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ), įmonės balanse šio turto vertė nurodyta 606 563 Lt (Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2000-02-07 nustatyta jo rinkos vertė – 503 703 Lt).

20Taigi vien nurodytas atsakovo turtas sudaro apie 5 221 500 Lt, o atsakovo skoliniai įsipareigojimai – 2 516 473 Lt, todėl teismui nebuvo pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą.

21Apeliantas taip pat nurodo, kad teismui atmetus atsakovo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, buvo užkirstas kelias atsakovui pasinaudoti teisine pagalba ir pateikti papildomus įrodymus bei pareikšti naujus prašymus dėl įrodymų išreikalavimo, nors tokio pobūdžio byloje teismas yra įpareigotas ex officio rinkti ir tirti įrodymus.

22Atskiruoju skundu taip pat nesutinkama su teismo paskirtu bankroto administratoriumi UAB „Adminova“ nurodant, kad jis neužtikrins tinkamo bankroto procedūros vykdymo ir negalės tinkamai atstovauti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesų dėl glaudaus ryšio, siejančio administratorių, buvusį atsakovo kreditorių VšĮ „Maximum paslaugų“ ir atsakovo kreditorių G. G.. Nurodo, kad tarp VšĮ „Maximum paslaugų“ ir UAB „Admivira“ (kuris buvo paskirtas bankroto administratoriumi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartimi) direktorės V. V. yra sąsajų (sutampa VšĮ „Maximum paslaugų“ ir kitų UAB „Admivira“ direktorės buveinių adresai, UAB „Admivira“ administruojamų bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimai organizuojami tuo pačiu adresu). Be to, panaikinus UAB „Admivira“ įgaliojimus, kai buvo panaikinta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės direktorė V. V., neturėdama teisinio pagrindo, surinko informaciją apie apelianto direktorių ir asmens duomenis sudarančią informaciją perdavė VšĮ „Maximum paslaugų“. Atsakovas turi pagrindo manyti, kad siūlomas bankroto administratorius UAB „Adminova“ taip pat yra susijęs su minėtais asmenimis.

23Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė jo teisę į teisingą teismą, nes atsakovo direktorius A. M. 2013-11-22 raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas atidėti teismo posėdį, vyksiantį 2013-11-26 8.30 val., dėl ligos ir atstovavimo sutarties, sudarytos su advokate K. Č. ir advokato padėjėja A. Š., nutraukimo, tačiau teismas atsisakė atidėti numatytą posėdį protingam terminui.

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas G. G. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti, kadangi atskirajame skunde dėstomi argumentai nepaneigia teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas 1994-05-01 buvo įregistruotas į PVM mokėtojų registrą bei 2011-09-28 išregistruotas iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus sprendimu, kaip nevykdantis ekonominės veiklos. Taip pat neteikia mokesčių deklaracijų, paskutinė pelno mokesčio deklaracija teikta už 2010 m., nekilnojamojo turto mokesčio - už 2010 m., gyventojų pajamų mokesčio - už 2011 m. gegužės mėn., pridėtinės vertės mokesčio – už 2011 m. gegužės mėn.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties, kuria atsakovui UAB „Fondas statyboms vystyti“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, pagrįstumo klausimas.

29Dėl bankroto bylos iškėlimo teisėtumo

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą nesant teisinio pagrindo, numatyto ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu.

31Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas;

32ankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą. Tačiau, pradedant bankroto procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1031/2008).

33Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų - ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Be to, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-743/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-961/2013).

34Įmonės nemokumas, apibrėžiamas kaip įmonės būsena (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Sprendžiant dėl įmonės mokumo ar nemokumo, teismas privalo ne tik formaliai taikyti ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias atvejus, kuomet įmonei turi būti keliama bankroto byla, bet taip pat turi atsižvelgti ir į tai, ar įmonė tęsia veiklą, dengia skolas ir turi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais.

35Apeliantas skunde nurodo, kad pagal atsakovo į bylą pateiktą 2013-10-03 balansą įmonei priklausantis turtas yra lygus 11 833 483 Lt, jo didžiąją dalį sudaro ilgalaikis turtas (7 445 927 Lt), trumpalaikis turtas (4 387 556 Lt), tuo tarpu skoliniai įsipareigojimai – 2 516 473 Lt, todėl teismas, anot jo, padarė nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta sąlyga iškelti atsakovui bankroto bylą, kadangi pagal šiuos duomenis atsakovo skoliniai įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės ir netgi daugiau nei 4 kartus mažesni už į balansą įrašyto turto vertę.

36Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, spręsdamas dėl įmonės nemokumo, vadovavosi ne tik į bylą atsakovo pateiktu UAB „Fondas statyboms vystyti“ 2013-10-03 balansu bei aiškinamuoju raštu prie šio balanso, tačiau ir viešajame registre esančiais finansinės atskaitomybės duomenimis už 2009-2011 metus, pažymėdamas, kad aktualios pelno (nuostolių) ataskaitos atsakovas į bylą nepateikė, valstybės institucijų pateiktais duomenimis apie atsakovo įsiskolinimus, atsakovo pateiktais įrodymais, kuriais jis grindžia, jog šiuo metu vykdo veiklą, t. y. teismas pagrįstai vertino visumą aplinkybių, reikšmingų sprendžiant bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimą, nes tik tokiu būdu galima konstatuoti realų, bet ne formalų įmonės nemokumą.

37Apeliantas nesutinka su Pažymėtina, kad, nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1746/2011), todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas iš viso nenustatinėjo atsakovo reikalavimo Vilniaus miesto savivaldybei įrašymo į balansą pagrįstumo ir tokiu būdu neatskleidė bylos esmės. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliaciniam teismui perdavus klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fondas statyboms vystyti“ nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, teismas ėmėsi priemonių surinkti šio klausimo nagrinėjimui reikšmingus įrodymus ir pareikalavo iš atsakovo pateikti atitinkamus įrodymus, kuriais jis pagrįstų įmonės finansinę padėtį, tačiau atsakovas, žinodamas apie tokius teismo nurodymus, pats pasirinko, kokiais įrodymais grįsti savo atsikirtimus dėl pareikšto reikalavimo iškelti jam bankroto bylą.

38Apeliantas taip pat nesutinka su teismo padaryta išvada, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis vykdo veiklą ir ji yra pelninga. Pažymėtina, kad pagal prie atskirojo skundo pateiktus įrodymus matyti, kad 2013-10-11 pranešimu VĮ „Lietuvos paminklai“ UAB „Fondas statyboms vystyti“ kaip nuomininkas patvirtino, kad jis nekilnojamojo turto vertybės tvarkymo išlaidomis siekia padidinti iš VĮ „Lietuvos paminklai“ nuomojamos nekilnojamojo turto vertybės vertę, o ne gauti šių patirtų išlaidų atlyginimą (t. 3, b. l. 116), 2013-10-25 Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktu (t. 3, b. l. 114-115) buvo perduoti atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai, 2013-10-25 nurodytas atliktų darbų sąrašas ir jų aprašymas, atliktų darbų priėmimo aktas 756 000 Lt sumai (t. 3, b. l. 119-128). Šie papildomai pateikti įrodymai nepaneigia teismo padarytų išvadų, kad apeliantas nepateikė įrodymų, jog vykdo veiklą, kadangi šiuose dokumentuose nurodyti darbai atlikti iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos, be to, jie nėra tiesiogiai susiję su atsakovo vykdoma pagrindine veikla – statybos darbų atlikimu, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad siekdamas pagrįsti, kad apeliantas vykdo veiklą ir gauna iš jos pajamų, prie atskirojo skundo pateikė PVM sąskaitą – faktūrą, išrašytą VĮ „Lietuvos paminklai“ 766 000 Lt sumai (įskaitant PVM), nors atsiliepimuose į atskirąjį skundą tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovas yra išregistruotas iš PVM mokėtojų registro 2011-09-28, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vadovautis šiuo įrodymu kaip prieštaraujančiu kitiems byloje esantiems įrodymams.

39Apeliantas nurodo, kad buvo pažeista jo teisė į teisingą teismą, teismui neatidėjus teismo posėdžio dėl atsakovo direktoriaus ligos bei atstovavimo sutarties nutraukimo, tačiau su tokiu argumentu nesutiktina, nes iki pat teismo posėdžio, vyksiančio 2013-11-26, pradžios, jis turėjo galimybę pasinaudoti procesinėmis teisėmis teikti teismui papildomus įrodymus, prašymus, tačiau to nedarė dėl nepateisinamų priežasčių, nors byla dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjama pakartotinai ir visos bylos aplinkybės atsakovui puikiai žinomos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 246 straipsnio 2 dalyje atsakovo neatvykimas dėl ligos paprastai nepripažįstamas svarbia priežastimi, todėl pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinės teisės normų bei atsakovo teisės į teisingą teismą neatidėdamas teismo posėdžio, tačiau išnagrinėdamas bylą iš esmės. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

40Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui keliamų reikalavimų.

41Teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“, tačiau apeliantas su tokia kandidatūra nesutinka nurodydamas, kad jis neužtikrins tinkamo bankroto procedūros vykdymo ir negalės tinkamai atstovauti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesų dėl glaudaus ryšio, siejančio administratorių, VšĮ „Maximum paslaugų“ (buvusį ieškovo kreditorių) ir ieškovą (vieną iš kreditorių).

42Kaip nurodo pats apeliantas, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti tam tikro teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese (2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1651/2010, 2010-09-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1506/2010). Nagrinėjamu atveju atskirajame skunde nenurodoma konkrečių aplinkybių bei duomenų, kuriais remiantis būtų galima pagrįstai abejoti dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti UAB „Fondas statyboms vystyti“ bankroto procedūrą, jo nurodomos sąsajos, susijusios su buvusiu įmonės kreditoriumi bei anksčiau įmonės bankroto administratoriumi paskirtu juridiniu asmeniu bei jo vadove, niekaip nepagrindžia atsakovo nurodomo paskirto bankroto administratoriumi UAB „Adminova“ galimo suinteresuotumo bankroto bylos eiga. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Adminova“ yra netinkamas vykdyti UAB „Fondas statyboms vystyti“ bankroto procedūrą.

43Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 185 straipsnis).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ teismo prašė atsakovui UAB „Fondas... 5. Ieškovas R. B. prašė iškelti atsakovui bankroto bylą kaip atsakovo... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 7. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Fondas statyboms vystyti“ nurodė,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė iškelti... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB... 12. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, t. y. įmonės finansinės... 13. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo G. G. pasiūlytą bankroto... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Fondas statyboms vystyti“ prašo... 16. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą,... 17. Atsakovas nesutinka su teismo motyvu, kad atsakovo nurodytas turto vertę... 18. Nesutinka su teismo teiginiu, kad pateikti duomenys – susirašinėjimas su... 19. Be to, atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas,... 20. Taigi vien nurodytas atsakovo turtas sudaro apie 5 221 500 Lt, o atsakovo... 21. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismui atmetus atsakovo prašymą atidėti... 22. Atskiruoju skundu taip pat nesutinkama su teismo paskirtu bankroto... 23. Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė jo teisę į teisingą teismą, nes... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas G. G. prašo skundžiamą teismo... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos... 29. Dėl bankroto bylos iškėlimo teisėtumo ... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su atskirojo... 31. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu bankroto byla iškeliama,... 32. ankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš... 33. Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų - ne tik ginti... 34. Įmonės nemokumas, apibrėžiamas kaip įmonės būsena (ĮBĮ 2 straipsnio 8... 35. Apeliantas skunde nurodo, kad pagal atsakovo į bylą pateiktą 2013-10-03... 36. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas,... 37. Apeliantas nesutinka su Pažymėtina, kad, nepaisant to, kad bankroto bylos... 38. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo padaryta išvada, kad atsakovas... 39. Apeliantas nurodo, kad buvo pažeista jo teisė į teisingą teismą, teismui... 40. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės... 41. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“, tačiau... 42. Kaip nurodo pats apeliantas, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs,... 43. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 45. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....