Byla e2YT-4120-1023/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjai A. J., suinteresuotam asmeniui J. D., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. D., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Turto bankas“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos šalių reikalavimai bei argumentai

61.

7Pareiškėja A. J. (toliau – ir pareiškėja) pareiškimu prašo paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji, tuoj po ( - ) mirusio savo tėvo V. J. mirties, priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-3).

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos tėvas V. J.. Po tėvo mirties liko jam priklausantis nekilnojamasis turtas: 1/2 dalis gyvenamojo namo su priklausiniais esantis adresu: ( - ) Minėtas nekilnojamasis turtas yra registruotas V. J. vardu Prienų rajono savivaldybės administracijos Išlaužo seniūnijos namų ūkio ( - ), namų ( - ). VĮ Registrų centre nekilnojamasis turtas nėra įregistruolas. Nekilnojamąjį turtą V. J. paveldėjo po savo uošvės M. V. mirties, pagal ( - ) paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą, notarinio registro Nr. 187. V. J. priklausantis nekilnojamasis turtas yra ant pareiškėjai priklausančio žemės sklypo. Iš karto, per tris mėnesius po savo tėvo V. J. mirties, priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai ji valdyti. Nuo 1989 m. iki pat tėvo mirties gyveno kartu su juo, vedė bendrą ūkį. Naudojosi jo įsigytais baldais, namų apyvokos daiktais, prietaisais. Sodyboje gyvena iki šiol, šiuo adresu yra deklaruota jos gyvenamoji vieta, kito gyvenamojo būsto neturi. Kadangi iki pat tėvo mirties, su juo gyveno tik ji viena, todėl jam mirus, jai liko ir visi jo asmeniniai daiktai ir įsigyti baldai, namų apyvokos daiktai. Po tėvo mirties, ji perėmė pareigą mokėti už vandenį, sunaudojamą elektrą ir juos moka iki šiol. Ūkiniame pastate augino paukščius. Gyvenamajame name pakeitė radiatorius, pečių, šiuo metu keičia grindis, remontuoja kaminą. Taip pat remontuoja pamatus. Kitos galimybės įregistruoti savo nuosavybės teises į tėvo palikimą pagal įstatymą nėra, todėl kreipiasi į teismą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tuoj po savo tėvo V. J. mirties priėmė jo palikimą. Juridinio fakto nustatymas reikalingas tam, kad jai būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į jos tėvo V. J. palikimą. Kitų asmenų, priėmusių V. J. palikimą nėra. Jos motina O. J. – V. J. sutuoktinė, mirė ( - ) Tėvai be pareiškėjos susilaukė dar vieno vaiko – dukros J. D., kuri byloje įtraukta suinteresuotu asmeniu.

103.

11Teismo posėdžio metu pareiškėja A. J. prašė pareiškimą tenkinti, papildomai nurodė (2019 m. rugpjūčio 28 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 7 min. 31 sek. iki 25 min. 57 sek.), kad tėčiui dar gyvam esant gyveno su juo kartu name. Po jo mirties toliau rūpinosi namu, jį tvarkė, pakeitė radiatorius, tvarkė grindis, kaminą, rūsį, mokėjo mokesčius, skolų neturėjo, turtas niekada nebuvo apleistas, juo visada nepertraukiamai rūpinosi.

12II.

13Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai

144.

15Suinteresuotas asmuo J. D. pateiktame atsiliepime (elektroninės bylos apyrašo b. l. 51-52) nurodė, kad su pareiškimu sutinka. Teismo posėdžio metu (2019 m. rugpjūčio 28 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 25 min. 58 sek. iki 29 min. 30 sek.) nurodė, kad sesuo iškarto po tėvo mirties rūpinosi namu, ūkiniais pastatais, juos prižiūrėjo, remontavo. Po tėvo mirties toliau naudojosi tėvo namų apyvokos daiktais, toliau ten gyveno ir tvarkėsi.

165.

17Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 123). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 55-57), kuriame nurodė, kad suinteresuotas asmuo neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Pareiškėjos pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

186.

19Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 112). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 60-62), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė palikimą faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui. Pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

207.

21Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 96). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (elektroninės bylos apyrašo b. l. 43-44), kuriame nurodė, kad suinteresuotas asmuo prieštaravimų byloje nereiškia, bylą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Pareiškėjos pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

22Teismas

konstatuoja:

23Pareiškimas tenkintinas.

24III.

25Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

268.

27Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjos ir suinteresuoto asmens J. D. tėvas V. J. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 6-14). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 25). Po V. J. mirties liko jam priklausantis nekilnojamasis turtas: 1/2 dalis gyvenamojo namo su priklausiniais esantis adresu: ( - ) Minėtas nekilnojamasis turtas yra registruotas V. J. vardu Prienų rajono savivaldybės administracijos Išlaužo seniūnijos namų ūkio ( - ), namų ( - ). VĮ Registrų centre nekilnojamasis turtas nėra įregistruotas. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 15-23). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji tuoj po savo tėvo V. J., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal testamentą pradėdama faktiškai jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdiniui gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

289.

29Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus jį valdyti, būdas įtvirtintas CK 5.50 straipsnio 2 dalyje, 5.51 straipsnyje. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad jis palikimą priėmė ir išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Nors tokiu atveju asmens valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, paprastai suprantami aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia jo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t. y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes, jų visumą – šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus, atsižvelgęs į turto, sudarančio palikimą, pobūdį ir įpėdinio elgesį su šiuo turtu tiek palikimo atsiradimo momentu, tiek ir po to. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2004; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008; 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011; 2012 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2012; 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2013; kt.). Teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog ji tuoj po savo tėvo V. J., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, įrodo, tai, kad pareiškėja iškarto po tėvo mirties toliau rūpinosi jam priklausiusiu namu, ūkiniais pastatais, juos remontavo, prižiūrėjo, naudojosi namų apyvokos daiktais, mokėjo mokesčius (elektroninės bylos apyrašo b. l. 26-33, 139-142), tai įrodo bylos rašytiniai duomenys bei teismo posėdžio metu patvirtino ir suinteresuotas asmuo J. D. (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Ginčo dėl palikėjo turto nėra, jo palikimo priėmimo faktų nėra užregistruota. Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėja A. J. po savo tėvo V. J., mirusio ( - ), mirties jo turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo V. J. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai).

3010.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

3211.

33Valstybė šioje byloje patyrė 6,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, valstybei šios išlaidos priteistinos iš pareiškėjos (CPK 88, 92, 94, 96 straipsniai).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

35Pareiškimą patenkinti.

36Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. J., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą pagal įstatymą po V. J., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), mirties pradėdama faktiškai jį valdyti.

37Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

38Priteisti valstybei, iš pareiškėjos A. J., asmens kodas ( - ) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas – 6,13 Eur (šešis eurus 13 ct). Nurodyta suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas: 5660.

39Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos šalių reikalavimai bei argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėja A. J. (toliau – ir pareiškėja) pareiškimu prašo paveldėjimo... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos tėvas V. J.. Po... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėja A. J. prašė pareiškimą tenkinti,... 12. II.... 13. Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai... 14. 4.... 15. Suinteresuotas asmuo J. D. pateiktame atsiliepime (elektroninės bylos apyrašo... 16. 5.... 17. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 18. 6.... 19. Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo... 20. 7.... 21. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 22. Teismas... 23. Pareiškimas tenkintinas.... 24. III.... 25. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 26. 8.... 27. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 28. 9.... 29. Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 30. 10.... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis... 32. 11.... 33. Valstybė šioje byloje patyrė 6,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 35. Pareiškimą patenkinti.... 36. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. J., asmens... 37. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 38. Priteisti valstybei, iš pareiškėjos A. J., asmens kodas ( - ) procesinių... 39. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...