Byla 2S-2076-619/2012
Dėl įsiskolinimo priteisimo, tretysis asmuo BUAB „Radiolinija“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Radiolinija NT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „CSC Telecom“ ieškinį atsakovui UAB „Radiolinija NT“ dėl įsiskolinimo priteisimo, tretysis asmuo BUAB „Radiolinija“

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „CSC Telecom“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas jo naudai iš atsakovo UAB „Radiolinija NT“ priteisti 28 657,18,00 Lt skolos, 6 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų, 860,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, advokato išlaidų. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovo turtą ir pinigines lėšas, esančias atsakovo kredito įstaigų sąskaitose.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo UAB „CSC“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies – nutarė areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai pinigines lėšas, esančias pas atsakovo atsiskaitomose sąskaitose 28 657,18 Lt sumai, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, išskyrus naudojimą atsiskaitymui su ieškovu pagal pareikštus reikalavimus šioje byloje, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, atlikti privalomus mokėjimus pagal įstatymą valstybės ar savivaldybės biudžetui. Teismas konstatavo, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė, o ieškovo nurodytos aplinkybės leidžia teigti esant grėsmę būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas UAB „Radiolinija NT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. liepos 31 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81) Vadovaudamasis tik didele ginčo suma ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas pažeidė proceso normas. Šalys yra juridiniai komercinę veiklą vykdantys asmenys, kurių apyvartinės lėšos banko sąskaitose yra būtinos tinkamam veiklos vykdymui bei kreditorinių reikalavimų patenkinimui. Paaiškėjus aplinkybei, kad turtas yra areštuotas, potencialiems investuotojams kyla neigiamos asociacijos ir padidėja rizika nesudaryti naujų sandorių. Atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį, ieškinio suma įmonės atžvilgiu nėra didelė ir esant palankiam teismo sprendimui, jis garantuotai būtų įgyvendintas. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su atsakovo mokumu ir finansine būkle.

9Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-786/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-323/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Aplinkybė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas preziumuojama, jei ginčas byloje yra kilęs dėl didelės pinigų sumos priteisimo, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-271/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Vertinant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti atsižvelgiama į nurodytos sumos reikšmingumą asmeniui, kurio atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Kadangi visapusiškai įvertinti asmens turtinę padėtį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu ne visuomet įmanoma, asmuo, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, turi galimybę paneigti aplinkybę, kad atitinkamo dydžio suma jam yra didelė, pateikdamas atitinkamus įrodymus kartu su atskiruoju skundu. Kita vertus, pareikšto reikalavimo suma yra tik vienas iš kriterijų, pagal kuriuos gali būti sprendžiama dėl galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui – tokiomis aplinkybėmis taip pat gali būti atsakovo elgesys, vengiant atsiskaityti su ieškovu, tuo atveju, jei ieškovo reikalavimas prima facie yra pagrįstas, pareikšto reikalavimo pobūdis, atsakovui teismuose pareikštų reikalavimų skaičius ir kt.

12Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjo, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 4 d. šioje byloje patvirtino taikos sutartį, remiantis kuria atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti bendroje sumoje 25 304,28 Lt ir šią civilinę bylą nutraukė. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, ši Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis nėra apskųsta ir įsiteisėjo. Aplinkybė, kad byloje buvo patenkinti iš esmės ieškovo reikalavimai taikos sutartimi, leidžia konstatuoti, kad laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo pritaikytos pagrįstai, kadangi atsakovo elgesys, vengiant tenkinti pagrįstą ieškovo reikalavimą, gali būti pripažintas liudijančiu esant grėsmę tinkamam sprendimo įvykdymui. Be to, atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų (nors skunde nurodo, kad tokius įrodymus teikia), patvirtinančių neabejotinai gerą jo turtinę padėtį, dėl ko būtų pagrindas konstatuoti, kad 28 657,18 Lt suma jam nėra didelė.

13Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tai reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje nurodoma, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų būti areštuojamas atsakovo nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos kreditoriaus reikalavimų sumai užtikrinti. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, leidžia atsakovui patirti mažiausiai suvaržymų ūkinėje – komercinėje veikloje. Ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas nuo susiklosčiusios teismų praktikos šios kategorijos bylose nenukrypo.

14Apeliacinės instancijos teismui šalims nepateikus duomenų apie taikos sutarties sąlygų įvykdymą, nėra teisinio pagrindo revizuoti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyje dėl sumos dydžio. Atsakovui įstatymas suteikia teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo (CPK 148 str.).

15Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, absoliučių ginčijamos nutartis negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

17atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai