Byla 2-922/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 1 d. nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo vykdytas Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūras, taip pat uždraudė vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, įskaitant draudimą pasirašyti sutartis dėl antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo bei išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės civilinėje byloje Nr. 2-684-372/2008, iškeltoje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo ir jų metu priimtų sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ ieškiniu prašė teismo pripažinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdytas Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūras neteisėtomis ir panaikinti šių procedūrų metu priimtus sprendimus, įskaitant viešojo konkurso laimėtojo parinkimą bei paskelbimą. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti atsakovo vykdytas Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, įskaitant draudimą pasirašyti sutartis dėl antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo bei išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės su viešojo konkurso laimėtoju.

3Šiaulių apygardos teismas 2008 m. spalio 1 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė atsakovo vykdytas Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūras, taip pat uždraudė vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, įskaitant draudimą pasirašyti sutartis dėl antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo bei išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės.

4Atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, o ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad ginčas, iš kurio ieškovas kildina reikalavimus, nenagrinėtinas Šiaulių apygardos teisme, kadangi ieškovo ginčijami atsakovo veiksmai nėra susiję su viešojo konkurso vykdymo procedūromis.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu paaiškėjo, jog ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pirmosios instancijos teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 27 d. nutartimi šį pareiškimą tenkino, o ieškinį paliko nenagrinėtą.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Tuo atveju, kai bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas gauna ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo, jis turi išspręsti tokio pareiškimo priimtinumo bei jo atitikimo įstatymų reikalavimams klausimus (CPK 42 str. 1 d., 139 str. 1 d.). Teismui tenkinus ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo ir nutartimi ieškinį palikus nenagrinėtą, byla užbaigiama. Užbaigus bylą, turi būti išspręsti visi su ja susiję procesiniai klausimai, t. y. ne tik klausimai, susiję su byloje pareikštų reikalavimų tenkinimu, bet ir kiti procesiniai klausimai – žyminio mokesčio grąžinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jos buvo taikytos, panaikinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tolesnio taikymo tikslingumo, kai pirmosios instancijos teismas priima ieškinio atsiėmimą ir ieškinį palieka nenagrinėtą, pagal įstatymo analogiją turi būti vadovaujamasi CPK 150 straipsnio ketvirtąja dalimi (CPK 3 str. 6 d.). Ši teisės norma numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismo nutartis, kuria įforminamas ieškinio atsiėmimas, atskiruoju skundu neskundžiama, t. y. įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. Šia nutartimi turi būti panaikintos ir teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes jos nevykdo tų tikslų, dėl kurių buvo taikytos. Priešingos išvados reikštų, jog net ir nebelikus bylos nagrinėjimo dalyko (kadangi ieškinys atsiimtas ir teismo nutartimi įformintas šio procesinio veiksmo teisėtumas), liktų neišspręstų procesinių klausimų, kurie yra išvestiniai. Tokia procesinė situacija neatitiktų protingumo, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų, nepagrįstai praligintų bylinėjimosi laiką ir padidintų bylinėjimosi kaštus (CPK 3 str. 1 d., 7 str.). Aplinkybė, kad teismo nutarties dėl ieškinio atsiėmimo priėmimo metu apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikiosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo, nesudaro pagrindo daryti kitokios išvados.

9Pirmosios instancijos teismas aukščiau nurodytų taisyklių nesilaikė, ir nutartimi įforminęs ieškovo ieškinio atsiėmimą, nepagrįstai nesprendė klausimo dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas panaikina Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo vykdytų Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą bei uždraudimą vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, įskaitant draudimą pasirašyti sutartis dėl antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo bei išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės (CPK 3 str. 6 d., 139 str. 2 d., 150 str. 4 d., 337 str. 2 p.).

10Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas nutartyje, kuria ieškinį paliko nenagrinėtą, nepagrįstai nurodė, kad ji visa neskundžiama. Šia nutartimi teismas išsprendė ir žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, o visos teismo nutartys, priimtos dėl bylinėjimosi išlaidų, gali būti skundžiamos apeliacine tvarka (CPK 79 str., 100 str. 1 d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

12Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartį, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdytas Antrinių žaliavų supirkimo ir išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės viešojo pirkimo procedūras, taip pat uždraudė vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, įskaitant draudimą pasirašyti sutartis dėl antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo bei išvežimo iš Kairių kompostavimo aikštelės, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai