Byla e2-3237-1004/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovui M. P., ieškovo atstovei advokatei K. P., atsakovams A. P. ir D. P., atsakovų atstovei advokatei I. M., nedalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, notarui D. J., R. B. ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. P. patikslintą ieškinį atsakovams A. P. ir D. P., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, notaras D. J., R. B. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu (b.l. 1-5), patikslintu ieškiniu (b.l. 31-35) kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančia 2014-04-10 atsakovų A. P. ir D. P. sudarytą paveldėjimo teisių į palikėjos A. P. palikimą dovanojimo sutartį nuo jos sudarymo momento. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškinio suma yra 2778,13 Eur.

5Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014-01-29 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje iš atsakovo D. P. buvo priteista 5000,00 Lt (1448,10 Eur) neturtinės žalos atlyginimui bei 1250,00 Lt (362,03 Eur) proceso išlaidų. Įsiteisėjus nuosprendžiui pateikė vykdomąjį raštą antstoliui dėl žalos atlyginimo ir proceso išlaidų išieškojimo. Iš atsakovo D. P. skola nebuvo išieškota, jos likutis sudaro 1810,13 Eur. Pažymėjo, jog antstolių kontorose yra užvesta ir daugiau vykdomųjų bylų dėl skolų išieškojimo iš atsakovo D. P..

6(Duomenys neskelbtini) mirė jo ir atsakovo D. P. motina, atsakovo A. P. sutuoktinė A. P.. Paaiškino, jog palikėja A. P. 2011-05-02 ir 2013-05-22 testamentais jam paliko nekilnojamojo turto. Likęs palikėjos A. P. testamentais nepaskirstytas turtas turėjo būti paveldimas jos įstatyminių įpėdinių – jo ir atsakovų.

7Pažymėjo, jog 2016-04-13 Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje buvo gautas Testamentų registro išrašas, iš kurio tapo žinoma, jog atsakovas D. P. neatlygintinai 2014-04-10 dovanojimo sandoriu perleido atsakovui A. P. savo paveldėjimo teises į palikėjos A. P. palikimą.

8Atsakovas D. P. sudaręs 2014-04-10 dovanojimo sandorį tapo nemokus. Nurodė, kad dėl šio sandorio sudarymo prarado galimybę išieškoti jam 2014-01-29 teismo nuosprendžiu iš atsakovo D. P. priteistas pinigų sumas.

9Prašo pripažinti dovanojimo sandorį negaliojančiu actio Pauliana instituto pagrindu. Pažymėjo, jog tiek ginčijamo paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio sudarymo momentu, tiek ieškinio pateikimo dieną turėjo ir turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui D. P.. Paaiškino, jog ši reikalavimo teisė atsirado įsiteisėjus 2014-01-29 teismo nuosprendžiui.

10Ginčijamas paveldėjimo teisių dovanojimo sandoris pažeidžia jo interesus, nes atsakovas D. P., sudaręs šį sandorį tapo nemokus, o tuo tarpu nesudaręs ginčijamo sandorio būtų įgijęs nuosavybės teisę į dalį paveldimo turto, iš kurio būtų galėjęs vykdyti savo įsipareigojimus – atlyginti žalą bei proceso išlaidas. Nurodė, jog atsakovas D. P. neturi jokio nekilnojamojo turto, nedirba, todėl patenkinti jam reiškiamų reikalavimų nėra jokių galimybių.

11Apie ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio sudarymą tapo žinoma 2016 m. balandžio mėnesį, kai teismas civilinėje byloje gavo ir teismo posėdyje pagarsino Testamentų registro išrašą, kuriame buvo padaryta žyma apie ginčijamo sandorio tarp atsakovų sudarymą. Anksčiau apie šį sandorį nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi iki šiol įpėdiniams nėra išduoti paveldėjimo teisės liudijimai į palikėjos A. P. palikimą. Pažymėjo, jog neturėjo pagrindo manyti, kad atsakovai sudarė ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį.

12Atsakovas D. P. neprivalėjo sudaryti ginčijamo paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio, nes prieš sudarydamas ginčijamą sandorį turėjo neįvykdytų piniginių prievolių. Paaiškino, jog ginčijamo sandorio sudarymas buvo nulemtas laisvo šalių apsisprendimo, o ne kokio nors būtinumo. Atsakovas D. P. po palikėjos A. P. mirties palikimą priėmė, jo neatsisakė, o tik po to sudarė dovanojimo sandorį. Akivaizdu, jog atsakovas D. P., blogindamas savo turtinę padėtį, piktnaudžiavo savo teisėmis, siekdamas išvengti atsiskaitymų su juo ir kitais kreditoriais.

13Ieškovas nurodė, jog sudarydamas ginčijamą sandorį atsakovas D. P. buvo nesąžiningas. D. P. žinojo, kad minimas sandoris pažeis jo teises ir būtent to siekė. Atsakovas D. P. ginčijamą neatlygintiną paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį sudarė su savo tėvu A. P., todėl atsakovui D. P. taikytina įstatyme numatyta nesąžiningumo prezumpcija, pagal kurią kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimais giminaičiais.

14Prašo pripažinti dovanojimo sandorį negaliojančiu ir tariamojo sandorio negaliojimo instituto pagrindu, nes atsakovai minimą sandorį sudarė tik formaliai, dėl akių, juo nebuvo siekiama pakeisti egzistavusių teisinių santykių. Pažymėjo, jog faktiškai dovanotojas neperdavė savo paveldėjimo teisių neatlygintinai dovanos gavėjui, o šis nepriėmė jų.

15Dubliku (b.l. 69-73) ieškovas prašo tenkinti patikslinto ieškinio reikalavimus. Pažymėjo, jog atsakovai nepagrįstai prašo teismo taikyti jo reikalavimui dėl jų sudaryto paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu įstatyme numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Iki pat šio Testamentų registro išrašo pareikalavimo jam nebuvo žinoma nei apie tokio registro egzistavimą, nei apie jame kaupiamus duomenis, kuriuose tik nuo 2014-07-01 buvo numatyta registruoti pastabas apie paveldėjimo teisių perleidimą. Paaiškino, jog neturėjo jokio loginio ir teisinio pagrindo ieškoti Testamentų registre duomenų apie ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį, o pagal Testamentų registro nuostatus, jis tokių duomenų ir nebūtų galėjęs gauti.

16Pažymėjo, jog šalių santykiai buvo konfliktiški, jie nebendravo, ką patvirtina teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės bei teisme iškeltos civilinės bylos. Notaras D. J. iki šiol nėra išdavęs paveldėjimo teisės liudijimo į paveldėtą turtą ar jo dalį, nėra duomenų apie tokių liudijimų išdavimą ir atsakovams. D. P. neturtinę žalą savo nusikalstama veika jam padarė 2013-03-30 ir nuo šio momento atsakovas D. P. yra jo kreditorius.

17Notaro abejonės dėl atsakovo D. P. turimo kito turto, iš kurio būtų galima patenkinti reiškiamus reikalavimus, nėra pagrįsti. Atsakovas D. P. neturi nekilnojamojo turto, negauna jokių pajamų, turi ir kitų kreditorių. Pažymėjo, jog teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo yra garantuojama Konstitucijos ir šios konstitucinės teisės įgyvendinimas negali būti vertinamas kaip nesąžiningas.

18Teismo posėdžio metu ieškovas ir ieškovo atstovė iš esmės pakartojo patikslinto ieškinio motyvus. Ieškovas tikėjosi, jog D. P. pagal įstatymą paveldėjus į mirusios mamos turto dalį, turės galimybę greičiau atgauti skolą. Dėl paveldimo turto teisminiai ginčai nėra pasibaigę. Ieškovo atstovė nurodė, jog yra visos sąlygos ieškovo patikslintą ieškinį tenkinti actio Pauliana instituto pagrindu. Jei teismas netenkintų šio instituto pagrindu, prašo patikslintą ieškinį tenkinti tariamojo sandorio negaliojimo instituto pagrindu.

19Atsakovas A. P. atsiliepimu (b.l. 44-47) ieškovo patikslintą ieškinį prašė atmesti bei priteisti iš ieškovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prašė taikyti vienerių metų ieškinio senatį ir ieškinį atmesti dėl senaties, taip pat ieškovui taikyti įstatyme nustatytą baudą už nesąžiningai pareikštą ieškinį. Pripažino, jog tiek atsakovas D. P., tiek pats, yra įstatyminiai A. P. turto paveldėtojai. Nurodė, jog yra A. P. sutuoktinis, o D. P. ir M. P. – broliai. D. P. kaip įstatyminis įpėdinis turėjo teisę paveldėti po mamos mirties likusį turtą, kas turėjo ir galėjo būti žinoma M. P.. Paaiškino, jog ieškovas yra iškėlęs daugelį civilinių bylų, ne kartą lankėsi ir pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimų, todėl yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas dovanojimo sandoriui ginčyti ir ginčyti kaip kreditoriui skolininko sudarytus sandorius actio Pauliana instituto pagrindu.

20Pažymėjo, jog dovanojimo sandoris viešame registre įregistruotas 2014-04-10 ir šie duomenys yra vieši ir visiems prieinami, todėl turėjo būti žinomi ieškovui. Todėl ieškovas žinojo ir/ar turėjo žinoti apie minimo sandorio sudarymą. M. P. nurodytos aplinkybės, kad apie dovanojimo sandorio sudarymą sužinojo tik 2016 m. balandžio mėn., yra visiškai neįrodytos, nepagrįstos, kadangi šalys dėl paveldėjimo teisių bylinėjasi jau nuo 2014 m. Nesąžiningumo prezumpcija netaikytina, kadangi visos šalys yra artimieji giminaičiai. Nurodė, jog ieškovo reikalavimo teisė į atsakovą D. P. atsirado tik 2014-02-19, kai palikimas atsirado ( - ). Jo sūnus D. P. turėjo teisę dovanojimo sandorio metu sudaryti sandorį, nes neturėjo duomenų, kad ieškovas sieks priverstinai išieškoti iš savo brolio teismo priteistą žalą ir pagrįstai tikėjosi, kad su broliu susitaikys ir ras sprendimo variantą. D. P. jam dovanojo savo paveldėjimo teises, kadangi pas jį gyveno ir manė, kad visas turtas yra jo (A. P.) užgyventas per gyvenimą. Visas kitas turtas po mamos mirties testamentais dėl neaiškių priežasčių buvo paliktas ieškovui, D. P. visiškai eliminavus iš paveldėjimo teisinių santykių.

21Kaip tėvas mano, jog turtas turi priklausyti lygiomis dalimis abiem vaikams, o tai, kad ieškovas nurodo, jog paveldėjimo teisės D. P. nebuvo perduotos ir sandoris nebuvo įvykdytas natūroje, neatitinka paveldėjimo teisės instituto nuostatų.

22Tripliku (b.l. 159-162) atsakovas A. P. laikėsi tos pačios pozicijos, kaip ir atsiliepime. Papildė, jog ieškovo motyvai, kad sandoris sudarytas tik dėl akių yra visiškai nepagrįstas. Ieškovas vienoje iš civilinių bylų reikšdamas ieškinį 2014-04-10 nebetraukė D. P. bylos šalimi sužinojęs apie paveldimo turto dovanojimo sandorį. Dėl šių argumentų ieškovo patikslintas ieškinys turi būti atmestas.

23Atsakovas D. P. atsiliepimu (b.l. 52-56), kaip ir atsakovas A. P., ieškovo patikslintą ieškinį prašė atmesti bei priteisti iš ieškovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prašė taikyti vienerių metų ieškinio senatį ir ieškinį atmesti dėl senaties, taip pat ieškovui taikyti įstatyme nustatytą baudą už nesąžiningai pareikštą ieškinį. Nurodė, jog ieškovas yra jo brolis. Jis kartu su broliu ir tėvu yra įstatyminiai A. P. turto paveldėtojai. Pažymėjo, kad ieškovui buvo žinomos ir aiškios aplinkybės, kad minimą turtą paveldėti visi trys turi lygias teises, nes buvo išviešintas sandoris dėl palikimo priėmimo bei paveldėjimo teisių dovanojimo, todėl yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas sandoriui ginčyti actio Pauliana instituto pagrindu.

24Nesąžiningumo prezumpcija netaikytina, kadangi visos šalys yra artimieji giminaičiai. Nurodė, jog ginčijamo sandorio sudarymas nebuvo jokia naujiena ieškovui, kadangi teisminiai ginčai jau vyksta nuo 2014 m. Pažymėjo, jog ir pats ne kartą yra minėjęs ieškovui apie paveldėjimo teisių dovanojimą tėvui, kadangi jam ir paveldėti nebebuvo ko, nes mama visą turtą dėl neaiškių priežasčių testamentais užrašė M. P.. Būtent dėl minimo paveldimo turto M. P. ne kartą lankėsi pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimų.

25Ieškovas nurodė, jog jo ieškinio pateikimo diena reikalavimo teisė į jį sudaro 1810,13 Eur, tačiau neįrodo viso turto vertės, kurio dovanojimo sandorį ginčija, nes savo pažeistas teises ieškovas gali ginti tik jam reikalavimo teise priklausančia suma. Pripažįsta, jog dėl paveldimo turto yra ginčai, paveldėjimo teisės liudijimai nėra išduoti, turto, kurį būtų įgijęs jei nebūtų sudaręs paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties, apimtis yra neaiški. Dėl šių argumentų mano, jog ieškovas netinkamai pasirinko savo teisių gynimo būdą ir tokiu būdu ieškinio neįrodė.

26Mano, jog dovanojimo sandorio sudarymo metu turėjo teisę sudaryti ginčijamą sandorį, kadangi neturėjo duomenų, kad ieškovas, jo brolis, sieks priverstinai išieškoti iš savo brolio teismo priteistą žalą. Tikėjosi, kad su broliu susitaikys, o sandorio metu nežinojo, kad yra pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Apie juos iš antstolio sužinojo tik 2014-04-29. Pažymėjo, jog nesiekė išvengti jokios skolos mokėjimo, o tik buvo įsitikinęs, kad turtas priklauso jų tėvui, A. P., todėl jį jam dovanojimo sutartimi ir perleido. Paaiškino, jog savo tėvui, atsakovui A. P., dovanojo savo paveldėjimo teises, kadangi pas tėvą gyveno ir šiuo metu gyvena su šeima, prižiūri tėvą ir jam padeda ūkyje. Visada laikė, kad visas turtas yra tėvų.

27Tripliku (b.l. 149-153) atsakovas D. P., kaip ir atsakovas A. P., laikėsi tos pačios pozicijos, kaip ir atsiliepime. Ieškovas vienoje iš civilinių bylų reikšdamas ieškinį 2014-04-10 nebetraukė jo bylos šalimi sužinojęs apie paveldimo turto dovanojimo sandorį. Pats ginčo sandorio įrašas buvo registruotas tą pačią dieną. Dėl šių argumentų ieškovo patikslintas ieškinys turi būti atmestas.

28Teismo posėdžio metu atsakovai ir atsakovų atstovė iš esmės pakartojo atsiliepimų į patikslintą ieškinį bei triplikų motyvus. Atsakovai paaiškino, jog laikėsi tarpusavio susitarimo, kad likęs palikėjos A. P. turtas turi būti paliktas A. P.. Atsakovų atstovė pažymėjo, jog ieškovo patikslintas ieškinys tyrėtų būti atmestas vien dėl senaties, kurią atsakovai prašo taikyti.

29Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, notaras D. J. atsiliepimu (b.l. 49) į ieškovo patikslintą ieškinį prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra. Pareiškė, kad kaip notariškai ginčo sutartį patvirtinusiam asmeniui nebuvo žinomos aplinkybės, susijusios su prievolinių santykių buvimu tarp ieškovo ir atsakovo D. P. bei galimu siekimu šių prievolių išvengti. Ginčo sutarties šalys D. P. ir A. P. sudarant minimą sutartį patikino, kad sudaroma sutartis jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų, įskaitant ir galimų kreditorių, nepažeis. Sutartyje atsakovas D. P. patvirtino, jog jokių apribojimų paveldėjimo teisių perleidimui nėra. Turto areštų registre nebuvo įregistruota jokių turto arešto aktų D. P. turto atžvilgiu. Apie šio teismo posėdžio vietą ir laiką trečiasis asmuo informuotas tinkamai, todėl esant prašymui (b.l. 49) byla išnagrinėta šiam trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

30Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu (b.l. 207-208) į ieškovo patikslintą ieškinį prašė teismo ginčą spręsti savo nuožiūra. Pažymėjo, jog 2017-09-28 duomenimis atsakovas M. P. mokesčių ir įmokų įsiskolinimo Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams neturėjo. Apie šio teismo posėdžio vietą ir laiką trečiasis asmuo informuotas tinkamai, todėl esant prašymui (b.l. 49) byla išnagrinėta šio trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

31Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. B., atsiliepimo į ieškovo patikslintą ieškinį nepateikė. Apie šio teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, todėl byla išnagrinėta šiam trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

32Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

33Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-29 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-185-898/2012014 iš atsakovo D. P. buvo priteista 5000,00 Lt (1448,10 Eur) neturtinės žalos atlyginimui bei 1250,00 Lt (362,03 Eur) proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 6-14). Pagal šį įsiteisėjusį teismo nuosprendį D. P. nusikalstamos veikos buvo atliktos 2013-03-30 (b.l. 6). Teismui išdavus vykdomąjį raštą ir antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus, 2017-02-17 duomenimis, D. P. skola M. P. sudaro 1810,13 Eur, išieškota 0,00 Eur skolos. ( - ) mirus palikėjai A. P. (b.l. 16), jos palikimą pagal įstatymą yra 2014-03-26 priėmęs M. P., o 2014-04-10 - priėmę D. P. ir A. P.. 2014-04-10 dovanojimo sandoriu (not. registro Nr. 1666) (b.l. 50), nesant Turto arešto registre duomenų apie D. P. turto arešto aktų (b.l. 51), D. P. perleido paveldėjimo teises A. P., ką patvirtina Testamentų registro išrašas (b.l. 17-19), kurio paieška atlikta 2016-04-13 13.07 val. (b.l. 19). A. P. yra palikėjos A. P. sutuoktinis, ką patvirtina santuokos sudarymo įrašas (b.l. 20). VĮ Registrų centras duomenimis D. P. neturi nekilnojamojo turto (b.l. 21), nėra duomenų apie D. P. įdarbinimą, priskaičiuotas pensijas, kompensacijas ir išmokas nuo 2014-04-01 iki 2017-02-28 (b.l. 174-176). Pateikti duomenys apie A. P. nuosavybe turimą nekilnojamąjį turtą ( - ) (b.l. 22-24), pateikti duomenys apie jo vertę (b.l. 75-137), kur yra deklaruota paskutinė D. P. gyvenamoji vieta (b.l. 25). Pateikti duomenys, jog apie priverstinio vykdymo veiksmus antstolio pašto siunta D. P. įteikta 2014-04-29 (b.l. 57-63). Pateikti duomenys iš antstolių informacinės sistemos apie vykdomus priverstinio vykdymo veiksmus D. P. atžvilgiu, įsiskolinimus vykdant šiuos išieškojimus (b.l. 138,143,178,181,182). 2014 m. užvestų M. P. civilinių procesų duomenys (b.l. 154-155,156157,158). Pateikta paveldėjimo bylos kopija voke (b.l. 206), iš antstolio A. L. išsireikalauta vykdomoji byla Nr. ( - ).

34Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 str. nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui įvykdymą.

35CK 6.66 str. įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2010-11-30 nutartis Nr. 3K-3-485/2010). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-313/2013).

  1. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės ir jos įgijimo momento

36Kadangi šiuo atveju padaryta žala kildinama iš delikto, tai žalos atlyginimo momentas nustatytinas taikant deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas. CK 6.245 str. 4 d. nurodyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. CK 6.288 str., reglamentuojančio žalos atlyginimo mokėjimą, 1 d. nustatyta, kad žala atlyginama nuo jos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau, – nuo žalos atsiradimo dienos. Taigi pagal įstatymą žalos atlyginimo prievolė siejama su jos padarymo (atskirais atvejais – atsiradimo, jeigu žala atsiranda vėliau nei ji padaroma) momentu; jokių šios normos išimčių įstatyme nenustatyta. Tai, kad skolininko prievolė atlyginti žalą atsiranda nuo žalos padarymo momento, papildomai patvirtina ir CK 6.288 str. 2 d. norma, pagal kurią ieškinio senaties termino pradžia reikalauti atlyginti žalą taip pat siejama su žalos padarymo momentu. Taigi nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, kad žalos atlyginimo prievolė skolininkui atsiranda tik nuo jos konstatavimo teismo sprendimu momento ar sprendimo įsiteisėjimu, ką patikslintame ieškinyje nepagrįstai buvo nurodęs ieškovas. Tačiau teismas sutinka su ieškovo dublike nurodytais argumentais, jog nuo 2013-03-30 atsakovas D. P. yra ieškovo skolininkas. Teismo sprendimas priteisti žalos atlyginimą, šiuo atveju nuosprendis – tai tik kreditoriaus teisės apgynimas, o ne reikalavimo teisės, kaip tokios, atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-03-31 nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2003, 2011-10-18 nutartis byloje Nr. 3K-3-392/2011). Konstatuotina, jog atsakovas D. P. žalą ieškovui buvo padaręs 2013-03-30, padarytos neturtinės žalos ir proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti D. P. ieškovui neatlygino iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nors notaras neturėjo ginčo sandorio sudarymo metu registruotų duomenų apie atsakovo D. P. įsiskolinimus, tačiau tai nereiškia, jog D. P. nebuvo M. P. skolininku. Dėl šių priežasčių nepagrįstas atsakovų motyvas, jog jie galėjo minimą ginčo sandorį sudaryti. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog tiek ginčijamo paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio sudarymo momentu, tiek ieškinio pateikimo dieną jis turėjo ir turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui D. P..

  1. Dėl ginčijamo sandorio, kuris gali pažeisti kreditoriaus teises

37Teismas sutinka, jog atsakovas D. P., sudaręs ginčo sandorį tapo nemokus, o tuo tarpu nesudaręs ginčijamo sandorio būtų įgijęs nuosavybės teisę į dalį paveldimo turto, iš kurio būtų galėjęs vykdyti savo įsipareigojimus – atlyginti žalą bei proceso išlaidas. Byloje iš esmės nėra ginčo, kad ieškovas yra atsakovo D. P. kreditorius. Nepagrįsti atsakovo D. P. argumentai, jog jis neturėjo duomenų, kad jo brolis sieks priverstinai išieškoti teismo priteistą žalą, kad jis tikėjosi, kad su broliu susitaikys, o sandorio metu nežinojo, kad yra pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Teismo vertinimu šalių santykiai buvo konfliktiški, šalys nebendravo, ką patvirtina teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės bei teisme iškeltos civilinės bylos. Nors D. P. iš tiesų antstolio pranešimą gavo 2014-04-29, tačiau vien ta aplinkybė, jog ieškovas išsiėmė vykdomąjį raštą, kurį pateikė antstoliui ir kuris 2014-04-10 antstolio buvo priimtas (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 1) įrodo, kad ieškovas pradėjo priverstinį jam priteistų sumų išieškojimą. Net ir pradėjus priverstinio vykdymo veiksmus iš D. P. nėra išieškotas įsiskolinimas M. P.. Antstolis A. L. apribojo disponavimo teises tik į D. P. 50 vnt. ( - ) vardinių akcijų, kurios vienos nominali vertė buvo 1 Lt (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 22-24), 2017-02-17 pažymėta, jog iš 1810,13 Eur skolos ieškovui yra iš atsakovo D. P. išieškota 0,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 22-24).

38Notaras reiškia abejones, jog iš skolininko galimas išieškojimas kreditoriui iš kito jo turimo turto, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas D. P. turėtų kito turto, į kurį kreditorius galėtų nukreipti įsiskolinimą.

39Pažymėtina, jog civiliniuose įstatymuose nėra suformuluotas draudimas atlyginti žalą geranoriškai net iki teismo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo, priešingai teismų praktikoje yra nustatytos taisyklės, įpareigojančios įvertinti geranoriškai atlygintą žalą, tačiau žala ieškovui ir šio proceso metu nebuvo atlyginta. Tuo atmetamas atsakovų argumentas, jog dėl žalos atlyginimo šalys galėjo susitarti gražiuoju. Konstatuotina, jog dėl 2014-04-10 paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties, kuria atsakovas D. P. neatlygintinai padovanojo paveldėjimo teises palikimą priėmusiam atsakovui A. P., atsakovas D. P. tapo iš esmės visiškai nemokus, išieškojimas iš atsakovo D. P. turto nėra galimas, nes jis tokio turto nebeįgys. Tuo atsakovas D. P. pablogino savo turtinę padėtį ir apribojo galimybę ieškovui išieškoti priteistą įsiskolinimą. Atsakovui D. P. nebuvo jokios pareigos sudaryti 2014-04-10 paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį neatlygintinu sandoriu, kai ieškovui yra skolingas 1810,13 Eur sumą.

  1. Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo

40Viena actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlygų siejama su sutrumpintu vienerių metų ieškinio senaties terminu. Actio Pauliana senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 str. 3 d., pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Atsižvelgiant į tai, kad tokia šio termino pradžios momento apibrėžtis atitinka bendrąją senaties termino pradžios momento apibrėžtį (CK 1.127 str.), pažymėtina, kad senaties terminui skaičiuoti actio Pauliana atveju taikytinos visos bendrosios šio termino skaičiavimo taisyklės. Dėl to kasacinis teismas, konkretindamas senaties termino skaičiavimo taisykles bylose pagal actio Pauliana, yra išaiškinęs, kad CK 6.66 str. nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia turi būti siejama ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Kiekvienu konkrečiu atveju byloje svarbu įvertinti kreditoriaus, skolininko veiksmus nuo teisės pažeidimo iki kreditoriaus nurodomo sužinojimo momento, kitas reikšmingas aplinkybes, nulėmusias kreditoriaus sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie jo teisės pažeidimą – skolininko sudarytą sandorį – laiką. Taigi šis terminas skaičiuojamas kiekvienoje konkrečioje byloje atsižvelgiant į buvusią situaciją, jos ypatumus ir kreditoriaus elgesį, siekiant laiku ir tinkamai ginti savo teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-362/2011; plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.).

41Nagrinėjamu atveju actio Pauliana pagrindu ginčijama 2014-04-10 sudaryta paveldėjimo teisių dovanojimo sutartis. Pažymėtina, jog atsakovui A. P. šios sutarties pagrindu nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nes vyksta teisminiai ginčai dėl paveldimo turto. Kitoms bylos šalims paveldėjimo teisės liudijimai taip pat nėra išduoti. Paveldėjimo bylos duomenimis, ieškovas palikimą pagal testamentus ir įstatymą priėmė 2014-03-26, jam išduotas liudijimas, tik po to – 2014-04-10 palikimą pagal įstatymą priėmė A. P. ir D. P., kuriems tuo metu neišduoti liudijimai. A. P. 2014-07-03 išduotas liudijimas tik po 2014-04-10 sudarytos paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties. Pastaba apie 2014-04-10 paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį buvo įrašyta tą pačią dieną. Tačiau ši aplinkybė nesuteikia pagrindo spręsti, jog ieškovas apie 2014-04-10 minimą ginčo sandorį sužinojo anksčiau nei 2016-04-13 13.07 val. Atmestinas atsakovų argumentas, kaip neįrodytas, jog ieškovas lankėsi pas notarą ir galėjo sužinoti apie sudarytą sandorį. Taip pat atsakovai neįrodė, jog ieškovui pranešė apie tokį sandorį ar civilinių procesų iniciavimas teisme, pasirenkant bylos šalis, rodo, kad ieškovui kokiu nors būdu buvo žinoma apie 2014-04-10 sandoriu perleistas paveldėjimo teises.

42Kreditoriaus ieškinys šioje byloje pareikštas 2017-02-21. Ieškovui pirmam priėmus palikimą 2014-03-26, jis neturėjo galimybės žinoti ir apie D. P. nesąžiningai sudarytą 2014-04-10 paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį. Todėl byloje nesant duomenų, patvirtinančių kitą ieškovo sužinojimo apie savo teisių pažeidimą momentą, ar kad ieškovas turėjo galimybę sužinoti apie tai anksčiau (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 str.), konstatuotina, jog ieškovo teisė reikšti acio Pauliana ieškinį atsirado nuo šių duomenų gavimo minimoje civilinėje byloje, todėl nėra pagrindo konstatuoti CK 6.66 str. 3 d. nustatyto ieškinio senaties termino praleidimą (CK 1.127 str. 1 d.) ir tuo tenkinti atsakovų prašymus dėl ieškinio senaties taikymo.

  1. Dėl ginčijamo sandorio sudarymo

43Atsakovai nurodė, jog iš esmės laikėsi tarpusavio susitarimo, kad likęs palikėjos A. P. turtas turi būti paliktas A. P.. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas, teismo sprendimas ir kt., ir jei šalis tokios pareigos nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą su reikalavimu teismo tvarka nustatyti prievolę. CK 6.66 str. įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Prieš sudarydamas ginčijamą 2014-04-10 paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį atsakovas D. P. turėjo įsiskolinimą M. P., bei kitiems kreditoriams. Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo, kad paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties, kai visas galimas paveldėti turtas dovanojamas skolininko tėvui, buvo nulemtas laisvo šalių apsisprendimo, ką nurodė ir atsakovui, o ne kokio nors būtinumo, todėl sandorio sudarymas laikytinas neprivalomu.

44Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovas D. P. po palikėjos A. P. mirties palikimą priėmė, jo neatsisakė, o tik po to sudarė dovanojimo sandorį. Konstatuotina, jog atsakovas, blogindamas savo turtinę padėtį, piktnaudžiavo savo teisėmis, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi. Dėl sudaryto sandorio atsakovas sumažino savo turto dalį, dėl šio sandorio iš esmės nebeturi galimybės atsiskaityti su ieškovu ir įvykdyti teismo nuosprendžiu priteistą žalą ir proceso išlaidas. Nėra duomenų apie atsakovo D. P. įdarbinimą, jo gaunamas pajamas, kitas įmokas, turimą nekilnojamąjį turtą.

  1. Dėl skolininko (ne)sąžiningumo

45CK 6.66 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Pagal šio straipsnio 2 d. dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. 1 d. įtvirtintu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises; neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo.

46Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Tačiau CK 6.67 str. įtvirtinti konkretūs nesąžiningumo prezumpcijos atvejai, kurie traktuotini kaip bendrosios taisyklės išimtys. Įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 str. nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo naštą siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-84/2013). Nagrinėjamu atveju aktualu CK 6.67 str. 1 p., pagal kurį preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusios sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sutartį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvai ar kitais artimais giminaičiais. Nors atsakovai nurodo, jog šios bylos šalys yra susiję giminystės ryšiais, tačiau teismas pažymi, jog yra vertinamos ginčo sandorio šalys.

47Teismo vertinimu, sudarydamas ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį, atsakovas D. P. žinojo apie savo prievolę ieškovui, šios prievolės tinkamai nevykdė, taip pat žinojo ar turėjo žinoti, kad sandorio sudarymas pakenks jo mokumui. Dėl sutarties su tėvu A. P. sudariusio atsakovo D. P. (ne)sąžiningumo, pažymėtina, kad jam CK 6.67 str. 1 p. pagrindu taip pat taikoma nesąžiningumo prezumpcija, tačiau šiuo atveju, kai yra ginčijamas neatlygintini sandoris, D. P. (ne)sąžiningumo klausimas nėra aktualus, nes, kaip minėta, pagal CK 6.66 str. 2 d. neatlygintinas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, nepaisant jo sąžiningumo ar nesąžiningumo.

48Pagal CK 1.95 str. 1 d. pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento). Atsakovo D. P. tėvas A. P. 2014-04-10 perėmę paveldėjimo teisę, paveldėto teisių dovanojimo sutarties, kuri pripažintina negaliojančia, pagrindu, todėl vadovaujantis CK 6.145 str. D. P. privalėtų gražinti gautą turtą, nes jis gautas neteisėtai. Actio Pauliana tikslas yra pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu taikyti restituciją, sugrąžinant skolininkui turtą, kurį jis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims, ir šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą. Kadangi sandoriu nebuvo perleistas atsakovo D. P. nekilnojamasis turtas, nes dėl jo tebevyksta teisminiai ginčai, todėl restitucija negalima (CK 1.80 str. 4 d., 4.96 str. 1–3 d.).

  1. Dėl kreditoriaus reikalavimo nukreipimo į perleistą turtą

49Atsakovui D. P. perleidus tik reikalavimo teisę atsakovui A. P. ir nesant paveldėto turto, kreditoriaus reikalavimas šiuo metu negali būti nukreipiamas į pagal ginčijamą sandorį kokį nors turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

50VII. Dėl actio Pauliana instituto taikymo

51Visumos išdėstytų argumentų pagrindu teismas konstatuoja, jog egzistuoja visos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos, todėl ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai ir 2014 m. balandžio 10 d. atsakovų A. P. ir D. P. sudaryta paveldėjimo teisių į palikėjos A. P. palikimą dovanojimo sutartis (not. Registro Nr. 1666) pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

  1. Dėl ginčo sandorio pripažinimo tariamojo sandorio negaliojimo instituto pagrindu.

52Teismo vertinimu nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo šiuo atveju dovanojimo sandorį negaliojančiu tariamojo sandorio negaliojimo instituto pagrindu (CK 1.86 str.). Sutiktina su atsakovų argumentais, jog jie minimą sandorį sudarė ne formaliai, ar dėl akių, o būtent siekiant pakeisti egzistavusius teisinius santykius.

53XI. Kiti bylos klausimai

54Kiti šalių argumentai nėra ginčui teisiškai svarbūs. Kitiems galimiems atsakovo D. P. kreditoriams nepateikus atsiliepimų, motyvai dėl jų įtakos ginčijamam sandoriui sudaryti nėra nagrinėjami. Nors atsakovai atsiliepimuose ir triplikuose palaikydami atsiliepimų motyvus ir prašė ieškovui taikyti įstatyme nustatytą baudą už nesąžiningai pareikštą ieškinį, tačiau vėliau šios pozicijos teismo posėdyje nebepalaikė.

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

55Ieškovas yra sumokėjęs 63,00 Eur žyminio mokesčio (b.l. 27,36). Ieškovas yra patyręs 735,00 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas bei 0,91 Eur už dokumentų kopijas (b.l. 192-198). Patikslintą ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, šios 798,91 Eur sumos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 399,46 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 11 p., 88 str. 1 d. 6,10 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

56Dėl procesinių dokumentų siuntimo teismo patirtas 6,40 Eur sumos bylinėjimosi išlaidas valstybei privalo atlyginti atsakovai lygiomis dalimis, todėl šių išlaidų suma valstybei priteistina po 3,20 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

58patikslintą ieškovo ieškinį tenkinti visiškai actio Pauliana instituto pagrindu.

59Pripažinti negaliojančia 2014-04-10 atsakovų A. P., a.k. ( - ) ir D. P., a.k. ( - ) sudarytą paveldėjimo teisių į palikėjos A. P., a.k. ( - ) mirusios ( - ), palikimą dovanojimo sutartį (not. registro Nr. 1666) nuo jos sudarymo momento.

60Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 399,46 Eur (tris šimtus devyniasdešimt devynis eurus keturiasdešimt šešis euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui M. P., a.k. ( - )

61Priteisti iš atsakovo D. P., a.k. ( - ) 399,46 Eur (tris šimtus devyniasdešimt devynis eurus keturiasdešimt šešis euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui M. P., a.k. ( - )

62Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 3,20 Eur (tris eurus dvidešimt euro centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

63Priteisti iš atsakovo D. P., a.k. ( - ) 3,20 Eur (tris eurus dvidešimt euro centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

64Sprendimui įsiteisėjus antstoliui A. L. grąžinti vykdomąją bylą Nr. ( - ).

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. P.... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu (b.l. 1-5), patikslintu ieškiniu (b.l. 31-35) kreipėsi į... 5. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014-01-29 Šiaulių apylinkės teismo... 6. (Duomenys neskelbtini) mirė jo ir atsakovo D. P. motina, atsakovo A. P.... 7. Pažymėjo, jog 2016-04-13 Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje buvo... 8. Atsakovas D. P. sudaręs 2014-04-10 dovanojimo sandorį tapo nemokus. Nurodė,... 9. Prašo pripažinti dovanojimo sandorį negaliojančiu actio Pauliana instituto... 10. Ginčijamas paveldėjimo teisių dovanojimo sandoris pažeidžia jo interesus,... 11. Apie ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorio sudarymą tapo... 12. Atsakovas D. P. neprivalėjo sudaryti ginčijamo paveldėjimo teisių... 13. Ieškovas nurodė, jog sudarydamas ginčijamą sandorį atsakovas D. P. buvo... 14. Prašo pripažinti dovanojimo sandorį negaliojančiu ir tariamojo sandorio... 15. Dubliku (b.l. 69-73) ieškovas prašo tenkinti patikslinto ieškinio... 16. Pažymėjo, jog šalių santykiai buvo konfliktiški, jie nebendravo, ką... 17. Notaro abejonės dėl atsakovo D. P. turimo kito turto, iš kurio būtų galima... 18. Teismo posėdžio metu ieškovas ir ieškovo atstovė iš esmės pakartojo... 19. Atsakovas A. P. atsiliepimu (b.l. 44-47) ieškovo patikslintą ieškinį... 20. Pažymėjo, jog dovanojimo sandoris viešame registre įregistruotas 2014-04-10... 21. Kaip tėvas mano, jog turtas turi priklausyti lygiomis dalimis abiem vaikams, o... 22. Tripliku (b.l. 159-162) atsakovas A. P. laikėsi tos pačios pozicijos, kaip ir... 23. Atsakovas D. P. atsiliepimu (b.l. 52-56), kaip ir atsakovas A. P., ieškovo... 24. Nesąžiningumo prezumpcija netaikytina, kadangi visos šalys yra artimieji... 25. Ieškovas nurodė, jog jo ieškinio pateikimo diena reikalavimo teisė į jį... 26. Mano, jog dovanojimo sandorio sudarymo metu turėjo teisę sudaryti ginčijamą... 27. Tripliku (b.l. 149-153) atsakovas D. P., kaip ir atsakovas A. P., laikėsi tos... 28. Teismo posėdžio metu atsakovai ir atsakovų atstovė iš esmės pakartojo... 29. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, notaras D. J.... 30. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 31. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. B.,... 32. Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 33. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-29 Šiaulių apylinkės... 34. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 str. nustatyta... 35. CK 6.66 str. įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 36. Kadangi šiuo atveju padaryta žala kildinama iš delikto, tai žalos... 37. Teismas sutinka, jog atsakovas D. P., sudaręs ginčo sandorį tapo nemokus, o... 38. Notaras reiškia abejones, jog iš skolininko galimas išieškojimas... 39. Pažymėtina, jog civiliniuose įstatymuose nėra suformuluotas draudimas... 40. Viena actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlygų siejama su sutrumpintu... 41. Nagrinėjamu atveju actio Pauliana pagrindu ginčijama 2014-04-10 sudaryta... 42. Kreditoriaus ieškinys šioje byloje pareikštas 2017-02-21. Ieškovui pirmam... 43. Atsakovai nurodė, jog iš esmės laikėsi tarpusavio susitarimo, kad likęs... 44. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovas D. P. po palikėjos A.... 45. CK 6.66 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 46. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad... 47. Teismo vertinimu, sudarydamas ginčijamą paveldėjimo teisių dovanojimo... 48. Pagal CK 1.95 str. 1 d. pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas... 49. Atsakovui D. P. perleidus tik reikalavimo teisę atsakovui A. P. ir nesant... 50. VII. Dėl actio Pauliana instituto taikymo... 51. Visumos išdėstytų argumentų pagrindu teismas konstatuoja, jog egzistuoja... 52. Teismo vertinimu nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo šiuo atveju... 53. XI. Kiti bylos klausimai... 54. Kiti šalių argumentai nėra ginčui teisiškai svarbūs. Kitiems galimiems... 55. Ieškovas yra sumokėjęs 63,00 Eur žyminio mokesčio (b.l. 27,36). Ieškovas... 56. Dėl procesinių dokumentų siuntimo teismo patirtas 6,40 Eur sumos... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 58. patikslintą ieškovo ieškinį tenkinti visiškai actio Pauliana instituto... 59. Pripažinti negaliojančia 2014-04-10 atsakovų A. P., a.k. ( - ) ir D. P.,... 60. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 399,46 Eur (tris šimtus... 61. Priteisti iš atsakovo D. P., a.k. ( - ) 399,46 Eur (tris šimtus... 62. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 3,20 Eur (tris eurus dvidešimt euro... 63. Priteisti iš atsakovo D. P., a.k. ( - ) 3,20 Eur (tris eurus dvidešimt euro... 64. Sprendimui įsiteisėjus antstoliui A. L. grąžinti vykdomąją bylą Nr. ( -... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...