Byla 1A-306-398/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Svajūno Knizlerio (pranešėjo), teisėjų Kęstučio Jucio, Lino Žukausko, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Tomui Uldukiui, gynėjams advokatams Julijai Asovskajai, Auksanui Čiupailai, Kazimierui Baranauskui, nuteistiesiems R. L. , A. L. ,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų R. L. , A. L. ir N. N. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendžio, kuriuo R. L. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsniu, paskirta bausmė subendrinta su 2012 m. sausio 13 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 31 d. nuosprendžiu, paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme, jas iš dalies sudedant, ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas septyniolikai metų, pirmuosius septynerius metus atliekant kalėjime, likusius pataisos namuose.

4N. N. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378) 130 MGL (16900 Lt) dydžio bauda, pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615) 130 MGL (16900 Lt) dydžio bauda, pagal BK 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį 80 MGL (10400 Lt) dydžio bauda.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirti galutinė subendrinta bausmė 200 MGL (26 000 Lt) bauda.

6Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas N. N. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013-11-26 iki 2013-11-28 (3 paros), vieną parą prilyginant 2 MGL (260 Lt) dydžio baudos daliai, ir paskirta galutinė bausmė – 194 MGL (25220 Lt (7304 eurai) dydžio bauda, ją sumokant per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

7A. L. pripažinta kalta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį ir nuteista 60 MGL (7800 Lt) dydžio bauda, ją sumokant per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

8Šiuo nuosprendžiu pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį yra nuteistas H. A. , tačiau nuosprendis jo nuteisimo dalyje apeliacine tvarka neskundžiamas.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10R. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su H. A. , N. N. ir A. L. , sukurstė piktnaudžiauti tarnybinė padėtimi siekiant turtinės naudos, N. N. ir A. L. nuteisti už tai, kad, veikdami kartu su R. L. ir H. A. , padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, t.y. 2011 m. gruodžio mėnesį, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – Lukiškių TI-K), esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje sukurstė valstybės tarnautoją – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant turtinės naudos, paprašydamas paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemus, pažadėdamas už tai 300 litų atlygį. Po to N. N. , žinodamas apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus ir padėdamas piktnaudžiauti tarnyba, 2011 gruodžio 29 dieną, apie 17 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, bare „Pas Romą“ metu, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378, kurį pastarasis turėjo įnešti į Lukiškių TI-K patalpas, ir 100 litų kaip dalį atlygio, o apie 17.30 val. toje pačioje vietoje A. L. , žinodama apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti jam (R. L. ) modemus ir padėdama piktnaudžiauti tarnyba, perdavė H. A. grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu. 2012-01-11, apie 8 val., H. A. , būdamas valstybės tarnautojas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtojas, vykdydamas jam suteiktus Lukiškių TI-K prižiūrėtojo įgaliojimus, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, Vilniuje, Lukiškių skg. 6, Lukiškių TI-K patalpose, siekdamas turtinės naudos – gauti 300 Lt atlygį, neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir rytinio pasivaikščiojimo metu perdavė R. L. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378 ir grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu.

11Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. ir A. L. padėjo Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. pažeisti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – Statutas) 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus – „Pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais“; Statuto 31 straipsnyje numatytus draudimus pareigūnams, dėl kurių pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų (1 dalies 1 punktas – „kai savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu pažemino pareigūno vardą“; 1 dalies 2 punktas – „kai neteisėtai perdavė suimtiesiems ar nuteistiesiems arba neteisėtai gavo iš šių asmenų daiktų ar paslaugų“); Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Žin. 2003, Nr. 76-3498) (toliau – Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės) 51 punkto reikalavimus – „Pataisos įstaigų personalui kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu“ ir tokiu būdu piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, akivaizdžiai demonstruojant savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskredituojant valstybės tarnautojo vardą, sumenkinant valstybinės institucijos - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams.

12R. L. taip pat nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su H. A. ir N. N. sukurstė piktnaudžiauti tarnybinė padėtimi siekiant turtinės naudos, N. N. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su R. L. ir H. A. , padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, t.y. 2012 m. sausio mėn. pabaigoje – vasario mėn. pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, sukurstė valstybės tarnautoją – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant asmeninės naudos, Lukiškių TI-K teritorijoje paprašydamas paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, bei pažadėdamas už tai paskolinti H. A. 1000 Lt. Po to N. N. , žinodamas apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“ ir padėdamas piktnaudžiauti tarnyba, 2012-02-07, apie 16.30 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, prie baro „Pas Romą“ metu, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867047221615 ir geltonos spalvos daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, kuriuos H. A. , piktnaudžiaudamas tarnyba siekiant asmeninės naudos, 2012-02-08, apie 8 val., neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir apie 9 val., pasinaudodamas Lukiškių TI-K ūkio aptarnavimo skyriuje dirbančiu nuteistuoju P. S. , kaip įrankiu, perdavė R. L. į kamerą Nr. ( - ).

13Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. padėjo Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. pažeisti Statuto 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus – „Pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais“; Statuto 31 straipsnyje numatytus draudimus pareigūnams, dėl kurių pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų (1 dalies 1 punktas – „kai savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu pažemino pareigūno vardą“; 1 dalies 2 punktas – „kai neteisėtai perdavė suimtiesiems ar nuteistiesiems arba neteisėtai gavo iš šių asmenų daiktų ar paslaugų“); Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 51 punkto reikalavimus – „Pataisos įstaigų personalui kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu“ ir tokiu būdu piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos, akivaizdžiai demonstruojant savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskredituojant valstybės tarnautojo vardą, sumenkinant valstybinės institucijos – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams.

14R. L. taip pat nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su H. A. ir N. N. sukurstė rengtis piktnaudžiauti tarnybinė padėtimi siekiant turtinės naudos, N. N. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su R. L. ir H. A. , padėjo rengtis piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, t.y. 2012 m. vasario mėnesio pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje ir pasinaudodamas interneto telefonijos tinklu „Skype“, sukurstė valstybės tarnautoją – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant asmeninės naudos, paprašydamas neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemus bei nurodydamas nuvykti į Vilniaus autobusų stoties siuntų skyrių Vilniuje, Sodų g. 22, ir paimti N. N. , kuris žinojo apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus, atsiųstus modemus bei žadėdamas už tai paskolinti 1000 Lt. H. A. , rengdamasis piktnaudžiauti tarnyba siekiant asmeninės naudos, t.y. turėdamas tikslą perduoti modemus R. L. , 2012-02-14 dienos metu, bet ne anksčiau kaip 14.30 val., pasiėmęs iš Vilniaus autobusų stoties siuntų skyriaus du modemus be korpusų HUAWEI K3520 IMEI 353284021801256 su Tele-2 SIM kortele be serijos numerio ir HUAWEI K3715 IMEI 353435023655856, parsinešė ir laikė juos savo gyvenamojoje vietoje ( - ), iki 2012-02-16, kai jie buvo rasti ir paimti kratos metu.

15Šiai savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. padėjo Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. rengtis pažeisti Statuto 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus – „Pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais“; Statuto 31 straipsnyje numatytus draudimus pareigūnams, dėl kurių pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų (1 dalies 1 punktas – „kai savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu pažemino pareigūno vardą“; 1 dalies 2 punktas – „kai neteisėtai perdavė suimtiesiems ar nuteistiesiems arba neteisėtai gavo iš šių asmenų daiktų ar paslaugų“); Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 51 punkto reikalavimus – „Pataisos įstaigų personalui kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu“ ir tokiu būdu piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos, akivaizdžiai demonstruojant savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskredituojant valstybės tarnautojo vardą, sumenkinant valstybinės institucijos – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams.

16Apeliaciniu skundu nuteistasis R. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendį jo nuteisimo dalyje panaikinti ir jį pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378), 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615), 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį išteisinti.

17Nuteistasis R. L. teigia, kad jis niekuomet neprašė H. A. atnešti jam modemus, todėl apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, kad jis įkalbėjo H. A. daryti nusikaltimą. Nurodo, kad H. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog jį įkalbinėjo tiek V. J. , M. B. , A. G. , L. L. , D. D. , tiek ir visi kiti, kam jis nešė ir pardavinėjo modemus ir telefonus. Tačiau teisme apklausti Lukiškių TI-K pareigūnai A. B. ir L. Š. parodė, kad jei pats pareigūnas nebus suinteresuotas bendrauti su nuteistaisiais, pastarieji patys su juo pabendrauti negalės. Taigi, jis – R. L. , būdamas nuolat užrakintas kameroje, neturėjo jokių galimybių pats prieiti prie pareigūno ir su juo kalbėtis. Juolab, kad pareigūnai dirba slenkančiu grafiku ir vis kituose postuose, o ir nuteisti asmenys nelaikomi nuolatos tose pačiose kamerose. R. L. taip pat nurodo, kad 2010 metų pabaigoje pirko iš H. A. modemą, kuris pas jį buvo rastas 2011 m. sausio mėnesį, taip pat 2009 m. rugsėjo mėnesį iškeitė savo laikrodį į telefoną, kurį pas jį rado 2010 m. kovo mėnesį, tačiau už šiuos veiksmus jis jau yra nubaustas ir negali būti baudžiamas antrą kartą. Apeliantas pažymi, kad daugybė nuteistųjų pirko iš H. A. tiek modemus, tiek telefonus, tačiau jie į teismą nebuvo kviečiami, jiems dėl to nebuvo iškeltos bylos.

18R. L. taip pat nurodo, kad apygardos teismas konstatavo, jog jis kartu su N. N. įkalbėjo H. A. piktnaudžiauti tarnyba, tačiau N. N. parodė, kad jis su R. L. per visą kaltinime nurodytą laikotarpį nebendravo. Jie bendravo tik 2012 m. gegužės mėnesį, kai H. A. jau nedirbo. Be to, N. N. patvirtino, kad jo telefono numerį H. A. perdavė D. B. , ir paaiškino visas jų bendravimo aplinkybes, o ir pats H. A. neneigė, kad pažįsta D. B. . Apeliantas teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis prašė N. N. perduoti per H. A. modemą ar pan., išskyrus H. A. aiškinimą, neva, jis – R. L. susirašinėjo su juo SKYPE programos pagalba, tačiau tai paneigia ta aplinkybė, kad 2012 m. vasario mėnesį paimtame jo kompiuteryje nebuvo nustatyta, kad jis būtų naudojęsis internetu, ką patvirtino Kriminalinio skyriaus pareigūnai.

19Nuteistasis pažymi, kad teisme apklausti liudytojai L. L. , A. G. , Jo. D. , P. S. , V. Je. , J. D. , R. V. parodė, jog H. A. nuolatos siūlydavo visokias ryšio priemones, to neneigė ir pats H. A. , kuris nuo pat pirmos apklausos patvirtino, kad daugybę kartų nešė į Lukiškių TI-K ir pardavinėjo ryšio priemones, todėl jo net nereikėjo įkalbinėti, jis pats buvo suinteresuotas užsidirbti pinigų, nes turėjo finansinių sunkumų.

20Apeliantas teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai jo nusikalstamus veiksmus kvalifikavo pagal šiuo metu galiojančią BK 228 straipsnio 2 dalies redakciją, kadangi 2011 m. birželio 21 d. įstatymu buvo sugriežtinta šio baudžiamojo įstatymo sankcija, o byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad H. A. nusikalstamą veiką pradėjo dar 2009 metų rugpjūčio mėnesį.

21Apeliaciniu skundu nuteistoji A. L. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendį jos nuteisimo dalyje ir nutraukti bylą.

22Nuteistoji A. L. teigia, kad jokio grotuvo su įmontuotu modemu H. A. neperdavė, tam nebuvo reikalo, nes Lukiškių TI-K kalinčiam sugyventiniui J. D. tokį grotuvą ji buvo perdavusi anksčiau oficialiai. H. A. ji tik prašė išsiaiškinti, kur dingo pinigai, skirti R. L. už kompiuterį, kurį šis pardavė J. D. . Šias aplinkybes, kurias ji nurodė teisiamojo posėdžio metu, patvirtino R. L. , T. M. ir J. D. , tačiau teismas nei jos pačios, nei šių asmenų parodymų nuosprendyje neaptarė ir neįvertino, tuo pažeidė BPK 6 ir 7 straipsniuose įtvirtintus asmenų lygybės įstatymui bei rungimosi principus.

23Apeliantė pažymi, kad pripažindamas ją kalta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, teismas privalėjo atskleisti nusikalstamos veikos subjektyviosios pusės požymius, motyvus ir tikslus. Nuosprendyje turėjo būti konstatuota, kad ji suvokė, turėjo suvokti savo veikos pavojingumą, suprasti, kad pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir numatyti, kad dėl tokios veikos neišvengiamai atsiras didelė žala. Tuo tarpu šiuo atveju ji buvo įsitikinusi, kad H. A. , kaip Lukiškių TI-K pareigūnas, turi teisę atlikti tokius veiksmus. Jai nebuvo žinomas Kalėjimo departamento statutas, Pataisos įstaigų vidaus taisyklės ir kiti teisės aktai šiuo klausimu. Be to, bendrininkavimo atveju turi būti nustatytas susitarimas ir tai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į tą patį objektą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-485/2008), todėl, pasak apeliantės, jau vien šiuo požiūriu nebuvo teisinio pagrindo pripažinti ją kalta. Be to, nuosprendyje konstatavus, kad ji padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, visiškai nemotyvuota, kokios naudos ji siekė, kokią naudą gavo ir pan.

24Nuteistoji teigia, kad nuteistojo H. A. parodymai, kuriais rėmėsi teismas, nėra patikimi, nes pastarasis daug kartų nešė uždraustus daiktus į Lukiškių TI-K, tai darė palyginti ilgą laiką, todėl galėjo visų atvejų neprisiminti, supainioti, kokius daiktus ir iš ko gaudavo, juolab, kad 2014-09-24 vykusiame teismo posėdyje jis parodė, kad neprisimena, ką kalbėjo susitikęs su A. L. . Iš elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės protokole užfiksuotų duomenų matyti, kad ji – A. L. bendrauja su T. M. , kuris nurodo, kur reikia važiuoti susitikti su H. A. . Apeliantė nurodo neneigianti šių aplinkybių, tačiau pažymi, kad jokio pokalbio apie daiktų grotuvą su įmontuotu modemu, kurį reikia įnešti į Lukiškių TI-K, įraše neužfiksuota, jo ir nebuvo. Taigi, įrodymai, kuriais grindžiama jos kaltė, nėra pakankami vienareikšmei išvadai, kad ji padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje.

25Apeliaciniu skundu nuteistasis N. N. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendį jo nuteisimo dalyje panaikinti ir jį pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378), 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615), BK 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį išteisinti.

26Nuteistasis N. N. teigia, kad apygardos teismas netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas, kad jis padėjo H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant turtinės naudos, ko pasekoje netinkamai pritaikė baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias baudžiamąją atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Nurodo, kad BK 228 straipsnyje numatytas nusikaltimas padaromas tyčia, o kvalifikuotas piktnaudžiavimas tarnyba, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje – tik tiesiogine tyčia (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232/2012). Todėl siekiant patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn kaip šio nusikaltimo bendrininką, šiuo atveju padėjėją, būtina nustatyti ne tik esminius bendrininkavimo požymius – susitarimą ir tyčią bendrininkauti, bet ir tai, ar asmuo, nesantis valstybės tarnautoju ar jam prilygintu asmeniu, t.y. neturintis specialaus subjekto požymių, apskritai suvokia savo veiksmus kaip priešingus valstybės tarnybai ir jos principams. Šiuo atveju, pasak apelianto, byloje nebuvo nustatyta jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių vienareikšmiškai ir neabejotinai teigti, kad jam buvo žinoma apie valstybės tarnybai ir jos principams priešingą R. L. ir H. A. susitarimą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad jo veiksmai atitinka BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtį, savo vidinį įsitikinimą, kuriuo vadovavosi vertindamas įrodymus, suformavo išsamiai neišanalizavęs visų byloje esančių įrodymų ir nesujungęs jų į vieningą visumą, tinkamai nepatikrinęs ir neįvertinęs informacijos ir jos šaltinių patikimumo, be to neanalizavo jo kaltę paneigiančių įrodymų, apie juos nepasisakė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

27Apeliantas nurodo, kad apygardos teismas jo kaltę grindė elektroninių priemonių ryšių tinklais perduodamos informacijos fiksavimo protokoluose įtvirtintais įrašytais jo bei H. A. pokalbiais, SMS žinutėmis, taip pat H. A. parodymais. Pažymi, jog niekuomet neneigė bendravęs su H. A. , perdavęs šiam modemus, tačiau šios aplinkybės nepatvirtina, kad jis įvykdė kokias nors nusikalstamas veikas. Nė viename iš užfiksuotų pokalbių nėra dalinamasi kokia nors informacija, nėra perduodami jo nurodymai H. A. , kad šis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, turėtų perduoti modemus kokiems nors konkretiems įkalinimo įstaigoje esantiems asmenims, apskritai nekalbama apie modemų perdavimą į šią įstaigą. Tai patvirtina ir H. A. parodymai, kad N. N. perdavė jam modemus, tačiau jokių nurodymų, ką su jais reikia daryti, nedavė, kaip ir pats H. A. nesakė jam – N. N. , ką ketina su tais modemais daryti. Taigi, jam nebuvo žinoma, jog H. A. modemus neteisėtai perduos Lukiškių TI-K kalintiems asmenims. Antrajame epizode (dėl 2012-02-08 modemo ir daugkartinio papildymo kortelės įnešimo ir perdavimo) teismas jo ir kitų nuteistųjų kaltę grindė H. A. ir Lukiškių TI-K darbuotojų, atlikusių kratą bei radusių modemą, parodymais, taip pat nuteistojo P. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Tačiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės dėl šio epizodo (2012-02-14 kratos metu kameroje Nr. 325 rastas ir paimtas bevielio interneto modemas Q2 IMEI 352867047221615, liudytojai paaiškino apie aplinkybes, kaip modemai buvo perduodami nuteistiesiems įkalinimo įstaigoje, 2012-02-14 užfiksuotų pokalbių metu jis – N. N. prašo H. A. atsiųsti duomenis asmens, kurio vardu bus siunčiami modemai į autobusų stotį), niekaip nepatvirtina jo žinojimo apie modemo perdavimą į įkalinimo įstaigą, kaip ir jo tyčios padėti įvykdyti nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje. Be to, grįsdamas jo kaltę 2012-02-14 įvykusiu pokalbiu, teismas neįvertino kaltinime nurodyto šios veikos padarymo laiko – 2012-02-08, kai H. A. įnešė į įkalinimo įstaigą bevielio interneto modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, taigi, nepagrįstai šį, vėlesnį nei nusikalstama veika, už kurią yra nuteistas, pokalbį pripažino įrodymu, patvirtinančiu jo kaltę šiame epizode. Trečiajame epizode (dėl rengimosi piktnaudžiauti) teismas išvadas dėl jo kaltės padarius inkriminuojamą nusikaltimą grindė liudytojų A. C. , T. G. , I. A. parodymais, 2012-02-14 poėmio, atlikto Vilniaus autobusų stotyje, ir 2012-02-16 kratos, atliktos H. A. gyvenamojoje vietoje, metu gautais duomenimis bei elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir jos fiksavimo bei kaupimo protokoluose užfiksuotais duomenimis. Nurodyti įrodymų šaltiniai iš tiesų patvirtina faktą, kad jis bendravo su H. A. , taip pat, kad siuntė pastarajam modemą, tačiau šios aplinkybės nesudaro pagrindo daryti neginčijamai išvadą, jog jis žinojo apie tolesnius H. A. ketinimus perduoti modemą į įkalinimo įstaigą. Taigi, pirmosios instancijos teismas ir šiame epizode padarė nepagrįstą ir faktinių aplinkybių neatitinkančią išvadą apie jo bendrininkavimą piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos. Be to, šiame epizode teismas nepagrįstai jo kaltę grindė 2013-06-11 elektroninių ryšių tinklais perduodamas informacijos kontrolės, fiksavimo ir kaupimo protokolo duomenimis (žinutės Nr. 436 ; 437; 439; 440; 442 ir pokalbis Nr. 3321), kuriuose užfiksuotas I. A. susirašinėjimas apie bevielio interneto „Mezon“ modemą. Pažymi, kad jis šiame epizode buvo pripažintas kaltu dėl to, kad naudodamasis autobusų siuntų paslaugomis persiuntė H. A. sugyventinės R. Z. vardu du modemus be korpusų „HUAWEI K3520“ ir „HUAWEI K3715“, kurie kratos metu buvo rasti ir paimti H. A. gyvenamojoje vietoje, todėl neaišku, kaip minėta telefoninių ryšių tinklais perduodama informaciją, kurioje užfiksuota kaip I. A. kalba apie visai kitokį modemą, įrodo jo kaltę dėl šio epizodo.

28Nuteistasis teigia, kad apygardos teismas, padaręs faktinių bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas dėl jo dalyvavimo padarant šias nusikalstamas veikas, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Apeliantas cituoja kasacinėje nutartyje, priimtoje išnagrinėjus baudžiamąją bylą Nr. 2K-123/2012, pateiktą išaiškinimą dėl būtinųjų bendrininkavimo požymių ir nurodo, kad teismas, pripažindamas jį minėtų nusikaltimų bendrininku, privalėjo įrodyti, jog jis veikė tiesiogine tyčia, t.y. suprato, kad H. A. piktnaudžiaus tarnybine padėtimi dėl turtinės naudos ir dėl to valstybei gali atsirasti didelė žala ir šių padarinių norėjo, nustatyti bendrą jų susitarimą bei bendrą tyčią įvykdyti šias nusikalstamas veikas, tačiau to nepadarė.

29Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis R. L. ir jo gynėja prašė nuteistojo R. L. apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistoji A. L. ir jos gynėjas prašė nuteistosios A. L. apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistojo N. N. gynėjas prašė nuteistojo N. N. apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras prašė nuteistųjų R. L. , A. L. ir N. N. apeliacinius skundus atmesti.

30Nuteistųjų R. L. ir N. N. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies, nuteistosios A. L. apeliacinis skundas atmetamas.

31Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismas išsamiai, visapusiškai ir nešališkai ištyrė byloje surinktus įrodymus ir jais remdamasis teisingai nustatė faktines įvykių aplinkybes bei padarė pagrįstas išvadas dėl nuteistojo R. L. kaltės sukursčius valstybės tarnautoją piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės bei asmeninės naudos, nuteistojo N. N. kaltės padėjus valstybės tarnautojui piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės bei asmeninės naudos ir nuteistosios A. L. kaltės padėjus valstybės tarnautojui piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, kas nepagrįstai ginčijama šių nuteistųjų apeliaciniuose skunduose.

32Nuteistasis R. L. apeliaciniame skunde teigia, kad kaltinime nurodytu laiku jis su H. A. nebendravo, neprašė už piniginį atlygį ar paskolos suteikimą jam į Lukiškių TI-K atnešti modemus ir šių daiktų iš pastarojo negavo, taip pat kaltinime nurodytu laiku nebendravo su N. N. ir neprašė šio per H. A. perduoti jam modemus. Nuteistasis N. N. apeliaciniame skunde nurodo, kad bendravo su H. A. ir ne kartą perdavė šiam bevielio interneto modemus, taip pat juos siuntė per autobusų siuntų skyrių, tačiau tokiais savo veiksmais jokio nusikaltimo nepadarė, nes nieko nežinojo apie H. A. ketinimus minėtus daiktus perduoti įkalinimo įstaigoje laikomiems asmenims ir tokiu būdu piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos. Nuteistoji A. L. teigia, kad vieną kartą buvo susitikusi su H. A. , tačiau jokio grotuvo su įmontuotu bevielio interneto modemu šiam neperdavė, tik prašė išsiaiškinti, kur dingo pinigai, kurie turėjo būti perduoti R. L. už kompiuterį, kurį šis pardavė Lukiškių TI-K laikomam jos sugyventiniui J. D. . Apklausti teisiamojo posėdžio metu nuteistieji R. L. , N. N. ir A. L. laikėsi iš esmės analogiškos pozicijos. R. L. parodė, kad bausmę Lukiškių TI-K atlieka nuo 2008 metų, per tą laiką tik tris kartus turėjo uždraustų daiktų, ką turėjo, grąžino, nes kameroje neįmanoma tokių daiktų nuslėpti, du-tris kartus per savaitę atliekamos kratos. 2009 metais H. A. siūlymu buvo iškeitęs savo laikrodį į telefoną, o 2010 metų pabaigoje pirko iš H. A. modemą ir už tai buvo nubaustas. 2011 metų gruodžio mėnesį su H. A. iš viso nebendravo ir neprašė, kad šis jam perduotų modemą. Taip pat kaltinime nurodytu laiku nei telefonu, nei laiškais nebendravo su N. N. , su pastaruoju kontaktavo tik 2012 metų pavasarį, gegužės mėnesį. Apie modemus ir MP3 grotuvą žino tik iš bylos medžiagos, 2011 metų pabaigoje jam niekas nieko neperdavė. 2012 metų pradžioje į kamerą, kurioje jis buvo laikomas su kitais asmenimis, kažkas įmetė modemą, pagalvojo, kad tai padarė patalpas valantis darbuotojas, kam buvo skirtas modemas, nežino. Kurį laiką buvo laikomas vienoje kameroje su J. D. , kuriam už 300 Lt pardavė savo kompiuterį, pinigus už jį į jo sąskaitą pervedė J. D. žmona (t. 5, b.l. 220-221). Ikiteisminio tyrimo metu R. L. savo kaltės sukursčius H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos taip pat nepripažino, parodė, kad 2009 metų rudenį pareigūno H. A. siūlymu laikrodį iškeitė į mobiliojo ryšio telefoną, kurį 2010 m. kovo mėnesį rado pareigūnai kratos metu. Susipažinęs su H. A. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastame nešiojamame kompiuteryje aptikto H. A. susirašinėjimo „Skype“ programa su naudotoju ( - ) turiniu nurodė, kad su H. A. per programą „Skype“ nebendravo (t. 4, b.l. 81-82, 84-85, t. 5, b.l. 59-62). N. N. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jam nebuvo žinoma, jog H. A. yra pareigūnas. Su pastaruoju susipažino, kai šis jam paskambino dėl darbo Norvegijoje ir prisistatė, kad yra nuo D. B. , kuris H. A. ir davė jo – N. N. telefono numerį. Kai buvo susitikę, H. A. jam pasakė, kad gali suorganizuoti daiktų perdavimą į Lukiškes, bet jis į tai nesigilino, nes jam to nereikėjo. Vėliau H. A. užsiminė, kad jam reikalingi interneto modemai ir meistrai, kurie galėtų kažkaip kitaip juos perdaryti. Kai jis pasakė, kad žino tokius meistrus, H. A. jam paaiškino, ką reikia perdaryti, o jis tai perpasakojo elektronikos meistrams. Kokiu tikslu buvo perdarinėjami modemai, nežino, tiksliai neprisimena, ką su jais reikėjo padaryti. Jis pats nupirkdavo modemus internete ir perduodavo meistrams, po to perdarytus modemus šie tiek brangiau parduodavo H. A. , o ką šis su jais darydavo po to, nežino, nesidomėjo (t. 5, b.l. 221-222). Ikiteisminio tyrimo metu N. N. savo kaltės padėjus H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos taip pat nepripažino, parodė, kad neprisimena, jog būtų kokio nors asmens prašęs perduoti Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam draugui R. L. neleistinų turėti daiktų. Išklausęs byloje užfiksuotų telefoninių pokalbių, vykusių: 2011 m. gruodžio 28, 29, 2012 m. sausio 6, 10 dienomis tarp abonentų Nr. ( - ) (naudotojas N. N. ) ir Nr. ( - ) (naudotojas T. M. ), 2011 m. gruodžio 28, 29, 2012 m. sausio 2, 4, 7, 14, 17, 19, vasario 11 dienomis tarp abonentų Nr. ( - ) (naudotojas N. N. ) ir Nr. ( - ), ( - ) (naudotojas H. A. ), 2012 m. kovo 9, 11, 12, 19, 29, balandžio 9, 23, 26 dienomis tarp abonentų Nr. ( - ) (naudotojas N. N. ) ir Nr. ( - ) (naudotojas T. M. ), ( - ) (nenustatytas asmuo Mindaugas), Nr. ( - ) (R. L. ), Nr. ( - ) (nenustatytas asmuo), Nr. ( - ) (nenustatytas asmuo Artūras), Nr. ( - ) (naudotojas I. A. ), Nr. ( - ) (nenustatytas asmuo), garso įrašų bei susipažinęs su jam pateiktu susirašinėjimo SMS trumposiomis žinutėmis tarp minėtų abonentų turiniu, paaiškino, kad mobilaus ryšio abonentu Nr. ( - ) naudojosi jis, bet negali pasakyti, ar pokalbių garso įrašuose girdimas jo balsas, nes nėra girdėjęs įrašyto savo balso, o šių pokalbių turinio neprisimena, taip pat nežino, ar yra rašęs ir gavęs jam parodytas SMS žinutes, todėl negali jų pakomentuoti (t. 4, b.l. 41-42, 48-51, 58). A. L. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad R. L. ir N. N. nepažįsta, H. A. taip pat nepažįsta, tačiau vieną kartą buvo su šiuo susitikusi. 2011 metais jos sugyventinis J. D. buvo sulaikytas ir patalpintas į Lukiškių TI-K, kurį laiką buvo laikomas vienoje kameroje su R. L. , su kuriuo susitarė, kad šis parduos jam kompiuterį. Tuomet R. L. perdavė kompiuterį į laisvę, ji jį gavo, patikrino ir po to oficialiai perdavė J. D. . Pinigus, kurie turėjo būti perduoti R. L. už kompiuterį, ji padavė T. M. , kuris per R. L. šeimą turėjo šiam perduoti. T. M. pinigus kažkam perdavė, tačiau R. L. jų kažkodėl negavo. Taip tęsėsi ilgą laiką, paskambinęs J. D. vis klausdavo, ar ji perdavė pinigus. Po kiek laiko ji susitiko su H. A. , kurį jai nurodė T. M. kaip Lukiškių TI-K darbuotoją, kad šis padėtų išsiaiškinti su tais pinigais. Susitikimo metu ji prašė H. A. sužinoti, ar R. L. gavo 300 Lt. Kadangi taip nieko ir neišsiaiškino, galų gale gavo R. L. sąskaitos numerį ir pati jam pervedė 300 Lt už kompiuterį. Jokio MP3 grotuvo ir interneto modemo H. A. neperdavė, to jai nereikėjo, MP3 grotuvą J. D. yra perdavusi oficialiai, pagal galiojančias taisykles (t. 5, b.l. 222-223). Ikiteisminio tyrimo metu A. L. savo kaltės padėjus H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos taip pat nepripažino, motyvuodama tuo, kad nuo įvykio praėjo daug laiko, duoti parodymus atsisakė. Išklausiusi byloje užfiksuotų telefoninių pokalbių, vykusių 2011 m. gruodžio 29 ir 2012 m. sausio 10 dienomis tarp abonentų Nr. ( - ) (naudotojas A. L. ) ir Nr. ( - ) (naudotojas T. M. ), bei susipažinusi su pateiktos SMS trumposios žinutės turiniu, paaiškino, kad garso įrašuose moteriškas balsas labai panašus į jos, o vyriškas balsas – į T. M. , tačiau šių pokalbių šiuo metu neprisimena, N. N. nepažįsta, neprisimena, kodėl jai buvo atsiųsta žinutė su pastarojo vardu ir banko sąskaitos numeriu (t. 5, b.l. 5-6, 13). Tačiau nuteistojo R. L. aiškinimas, kad jis kaltinime nurodytu laikotarpiu, t.y. 2011 m. gruodžio, 2012 metų sausio ir vasario mėnesiais nei su H. A. , nei su N. N. iš viso nebendravo ir dėl jokių draudžiamų daiktų perdavimo nesitarė, N. N. aiškinimas, kad jis H. A. bevielio interneto modemus perduodavo nežinodamas, kad šie yra skirti Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. , bei A. L. aiškinimas, kad su H. A. ji susitiko ne dėl bevielio interneto modemo perdavimo į Lukiškių TI-K, o siekdama išsiaiškinti, kur dingo R. L. už kompiuterį per kitus asmenis perduoti pinigai, yra paneigtas byloje surinktų, teisiamojo posėdžio metu ištirtų ir apygardos teismo nuosprendyje aptartų įrodymų visetu.

33Nuteistasis H. A. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme pripažino, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdamas turtinės ir asmeninės naudos, ir parodė, kad 2012 m. sausio 11 d. bevielio interneto modemą Q2 bei MP 3 grotuvą su jame įmontuotu bevielio interneto modemu, o 2012 m. vasario 8 d. bevielio interneto modemą Q2 ir geltonos spalvos daugkartinio papildymo kortelę „Labas“ įnešė į Lukiškių TI-K ir perdavė ten bausmę atliekančiam R. L. , taip pat ruošėsi į Lukiškių TI-K įnešti ir perduoti šiam nuteistajam du bevielio interneto modemus HUAWEI be korpusų bei SIM kortelę, kurie buvo rasti jo gyvenamojoje vietoje 2012 m. vasario 16 d. atliktos kratos metu, tačiau to nepadarė, kadangi 2012 m. vasario 15 d. R. L. per „Skype“ programą jį perspėjo, kad būtų atsargus, nes nuteistasis, kuris nešioja maistą vegetarams, išdavė kažkurį iš pareigūnų. Minėtus nusikalstamus veiksmus jis atliko R. L. prašymu už pažadėtą pinginį atlygį – 300 Lt, kurio dalį, t.y. 100 Lt, gavo iš N. N. , bei 1000 Lt paskolą. Bevielio interneto modemus Q2, kuriuos perdavė R. L. , gavo iš pastarojo nurodyto asmens – N. N. , pravarde „Nataša“, susitikimų, vykusių 2011 m. gruodžio 29 d. ir 2012 m. vasario 7 d. prie baro „Pas Romą“, esančio Vilniuje, Viršuliškių mikrorajone, metu, o jo gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastus du bevielio interneto modemus N. N. jam atsiuntė per autobusų stoties siuntų skyrių. MP3 grotuvą su jame įmontuotu interneto modemu 2011 m. gruodžio 29 d. jam perdavė A. L. , tai įvyko netrukus po susitikimo su N. N. , kurio metu pastarasis jam pasakė, kad dar palauktų, nes atvažiuos mergina ir paduos jam MP3 grotuvą, o vėliau telefonu pranešė, kad pastaroji jau atvyko prie baro mėlynos spalvos Mercedes Benz automobiliu, vadinamu „banginiu“. Išėjęs iš baro jis pamatė mėlynos spalvos automobilį Mercedes Benz, iš kurio išlipusi A. L. pasikvietė jį į automobilį ir ten perdavė MP3 grotuvą su ausinėmis bei pasakė, kad „jame įdėta“, iš ko suprato, kad grotuvo viduje yra interneto modemas, taip pat nurodė, kad tai Jonui ir jis pagalvojo, kad tai R. L. pravardė (t. 3, b.l. 89-90, 101-104, 137-143, 145-148, 150-152, t. 5, b.l. 176-177). Taip pat ikiteisminio tyrimo metu H. A. pagal jam pateiktas nuotraukas atpažino R. L. , kaip asmenį, kuriam šio prašymu perdavė bevielio interneto modemą bei MP3 grotuvą su įmontuotu interneto modemu, N. N. , kaip asmenį, pravarde „Nataša“, jam perdavusį bevielio interneto modemą, kurį jis vėliau perdavė R. L. , bei A. L. , kaip merginą, kuri Mercedes Benz automobiliu buvo atvažiavusi prie baro „Pas Romą“ ir perdavė jam MP3 grotuvą su jame įmontuotu bevielio interneto modemu (t. 3, b.l. 91-93, 97-99, 105-107). Netikėti šiais nuosekliais nuteistojo H. A. parodymais, teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo ir nėra jokio pagrindo. Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad nuteistasis H. A. būtų suinteresuotas nepagrįstai apkaltinti R. L. sukursčius jį piktnaudžiauti tarnybine padėtimi bei N. N. ir A. L. padėjus jam piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Be to, pirmiau aptartus H. A. parodymus patvirtina ir kiti byloje surinkti faktiniai duomenys. Šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties pagrindu taikant procesinę prievartos priemonę – elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą H. A. atžvilgiu, taip pat ikiteisminiame tyrime Nr. 10-1-00703-11, atliekamame pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutarties pagrindu taikant procesinę prievartos priemonę – elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą A. L. ir T. M. atžvilgiu (Vilniaus apygardos prokuratūros ONKT skyriaus vyriausiojo prokuroro 2012 m. liepos 5 d. nutarimu buvo nutarta šioje baudžiamojoje byloje panaudoti duomenis, gautus kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje atliekant T. M. ir A. L. naudojamų mobiliojo ryšio telefonų elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą) (t. 1, b.l. 32, 42-55, 110, 111, 115-120, 121-125) buvo užfiksuoti H. A. , N. N. , T. M. ir A. L. telefoniniai pokalbiai bei siunčiamos SMS žinutės, iš kurių matyti, kad 2011 m. gruodžio 29 d. apie 17 val. ir 2012 m. vasario 7 d. apie 16.30 val. N. N. atvyko į Vilnių ir susitiko su H. A. . Be to, dieną prieš 2011 m. gruodžio 29 d. susitikimą į N. N. kreipėsi T. M. , kuris telefoninio pokalbio metu nurodė, kad reikia „to vieno žmogaus kontakto, žinai pats, bet kaip per telefoną blogai sakyti, ane?“, kad reikia skubiai, po ko susitarė su N. N. , kad susisieks kitais telefono numeriais. Po dešimties minučių T. M. vėl paskambino N. N. ir paaiškino šiam, kad jis jį ne taip suprato, kad jam reikia „kojų“, tuomet N. N. pažada pasižiūrėti numerio telefone ir perskambinti. Netrukus po šio pokalbio T. M. skambina H. A. ir prisistato, kad skambina nuo N.. H. A. pasakius, kad jis jo nepažįsta ir nieko nežino, T. M. vėl skambina N. N. ir nurodo, kad H. A. su juo nekalba: „nu tai jisai, tu jam gali..., jis bijo kalbėt, sako nepažįstamas žmogus“, po ko N. N. pažada pats su šiuo pasikalbėti, skambina H. A. , prisistato, kad skambina „Nataša“, ir sako, kad šis nebijotų kalbėti su jam paskambinusiu žmogumi, nes jis pats (N. N. ) negali atvažiuoti, kad „jam labai reikia“. H. A. pasiteiravus dėl ko jam tas asmuo skambino, N. N. sako, kad susitiktų ir pasišnekėtų, o H. A. paklausus „ten maždaug dėl to pačio“, N. N. jam atsako: „tai aišku“. H. A. pradėjus aiškinti, kad jis jų nepažįsta ir nepriima, N. N. jam sako: „nu tai tas pats, ar jisai atvažiuos, ar aš atvažiuosiu, koks skirtumas bus?“. Po to H. A. pasiteiravus „kam reikia?“, N. N. jam aiškina, kad „tam pačiam žmogui, kuris, <...>, kur visą laiką, kur davė kontaktą“, po ko H. A. sutinka susitikti su T. M. . Po šio pokalbio N. N. skambina T. M. ir nurodo skambinti H. A. , ką T. M. ir padaro bei susitaria su H. A. susitikti, o šiek tiek vėliau vėl skambina N. N. ir pasakoja apie susitikimą su H. A. , sako, kad pastarasis keistas, kad išgėręs ir atsisako jam pagelbėti. Netrukus po šio pokalbio N. N. skambina T. M. ir sako, kad jis pats pasikalbėjo ir H. A. sutinka, bet nori, kad atvažiuotų jis pats, t.y. N. N. , po to tariasi su T. M. , kad rytojaus dieną pats atvažiuos, kad susisieks su juo. Sekančią dieną, 11.47 val., H. A. skambina N. N. , teiraujasi šio, ar jis jam skambino, po to tariasi dėl susitikimo, 15.08 val. N. N. SMS žinute informuoja H. A. , kad neužilgo bus. Vėliau H. A. SMS žinute teiraujasi N. N. , kada šis atvyks, o N. N. jam rašo, kad jau vietoje, bet laukia „to žmogaus“, 16.50 val. vykusio pokalbio metu sako H. A. , kad niekaip to žmogaus nesulaukia, piktinasi, kad šis jau žadėjo būti, bet niekaip neatvažiuoja, nors visi buvo įspėti iš vakaro, o jis pats skuba, negali tiek laukti, po ko H. A. pasiūlo N. N. susitikti bare „Pas Romą“. Tuo metu, t.y. 14.58 val., T. M. bendrauja telefonu su A. L. , kuri jam sako, kad ką tik kalbėjosi ir bus ne anksčiau kaip 16.30 val., kad pati labai jaudinasi, o T. M. jai aiškina, kad „tas žmogelis“ yra atvažiavęs, kad jis turi reikalų ir skubina A. L. . 16.28 val. T. M. vėl skambina A. L. , kuri jam sako, kad jau eina ir už 3-5 minučių jam paskambins, o T. M. jai aiškina, kad reikės pačiai nuvažiuoti, kad N. laukia, klausia A. L. , ar ji „turi prie savęs“, o pastaroji perklausia T. M. : „kiek, tris?“, į ką T. M. atsako: „tris šimtus, gal net mažiau reikės, bet aš galvoju, kad apie tris, nu, aš tau paskui paduosiu, gerai?“. 16.54 val. T. M. skambina N. N. ir praneša, kad ji jau važiuoja, teisinasi, kad užtruko, nes „kol aš suradau, kol jinai ten tuos dar prižadėjo“. N. N. paaiškinus, kad jam skubiai reikia važiuoti namo, T. M. teiraujasi N. N. , ar šis negalėtų susitarti, kad „atvažiuos moteris, sakyk, ten <...> už kiek, kad <...> jisai <...> paimtų <...> ir duos jam tuos visus am...“, į ką N. N. atsako, kad nežino, „matai, kad jisai, kad jisai verkia, tai žinai, aš tą patį gi ir vakar sakiau“. Netrukus T. M. vėl skambina N. N. ir klausia šio, ar jis jau išvažiavo, į ką N. N. atsako, kad išvažiavo, bet prieš išvažiuodamas su „tuo žmogumi“ pats buvo susitikęs, paaiškino visą situaciją, kad pats nespėja ir kad atvažiuos moteris, aiškina kur jai važiuoti, t.y. prie baro „Pas Romą“, kad „tas žmogus“ ten laukia, taip pat susitaria, kad kai ji privažiuos, T. M. praneš N. N. . Po šio pokalbio T. M. skambina A. L. , paaiškina kaip jai nuvažiuoti prie baro „Pas Romą“, ir sako: „tas bachūriukas išvažiavo, bet jis nuvažiavo pakalbėti su juo, kad ten viską padarytų, kaip priklauso“, o A. L. klausia šio: „tada man duot kažką jam ar neduot nieko?“, į ką T. M. atsako, kad nieko neduotų, bet po susitikimo paskambintų jam. Tuo tarpu 17.05 val. N. N. siunčia H. A. SMS žinutę: „tuoj dalėks boba iki tavęs“. 17.21 val. A. L. skambina T. M. ir praneša, kad jau atvyko į nurodytą vietą, tik ten stovi įtartinas automobilis, po ko pasvarstęs T. M. („kad nebūtų čia <...>, visą dieną žiauriai sukom, sukom tą maklę“, „nu žinai, laiko visi turėjo pilnai, žinai, visą dieną čia, žinai“) sako, kad „vis tiek reikia daryti, tai aš tada paskambinsiu tam, kad tas išeitų“, „nu, ten kažkaip atsargiai, žiūrėk“, po ko A. L. klausia T. M. : „o tai klausyk, o tai ką nors man duot?“, į ką T. M. atsako, kad „tai jis pasakys kažkaip tai“, „arba sakyk, tegul, arba geriausiai būtų, kad sakyk, tas paduot, žinai, N., žinai, būtų paprasčiau viskas čia, kaip ir paskui, žinai, jam aš geriau paduočiau kažkaip“. Po šio pokalbio T. M. skambina N. N. ir praneša, kad A. L. jau atvyko į nurodytą vietą, bet ten stovi kažkoks įtartinas automobilis, sako: „gal pasakyt, kad tu perduosi, aš tau geriau paskui kada nors tai perduot ar kaip ten“, po ko N. N. teiraujasi, kokiu automobiliu atvyko A. L. , nurodo, kad prisistatytų nuo jo, aiškina, kad jis paskambins „jam“ ir pasakys, kad išeitų. Po šio pokalbio T. M. skambina A. L. ir nurodo, kad tas žmogus prie jos prieis ir kad ji prisistatytų nuo N., o N. N. skambina H. A. ir nurodo šiam išeiti iš baro į lauką, nes atvažiavo tamsiai mėlynas mersas „banginis“. Jau po susutikimo A. L. skambina T. M. , pastarajam paklausus „susitvarkei su tuo dabar, <...>, padavei kaip sakiau?“, A. L. atsako, kad viskas gerai, papasakos, kai susitiks. Po to, jau 2012 m. sausio 6 d. N. N. skambina T. M. ir tariasi dėl pinigų pervedimo: N. N. sako, kad pinigus pats perves „jam“ iš savo sąskaitos, o jis, t.y. T. M. , perves į jo – N. N. sąskaitą, po ko SMS žinute siunčia savo duomenis ir banko sąskaitos numerius. 2012 m. sausio 10 d. iš ryto T. M. skambina N. N. ir teiraujasi ar „tu jau padavęs jam ten tuos?“, į ką N. N. atsako, kad „ten persiuntė, ten turbūt viską padavę jau“, po ko T. M. teiraujasi, ar „300 įmest į sąskaitą, kur man davei?“, į ką N. N. atsako, kad taip. Iš karto po šio pokalbio T. M. SMS žinute siunčia A. L. N. N. duomenis ir banko sąskaitos numerį. Tos pačios dienos popietę A. L. skambina T. M. ir sako, kad „ta sąskaita, kur tu man davei, tai jinai uždaryta, <...>, neveikianti, bet atradau kitą to pačio, tik veikiančią tai ir padėjau“, po ko T. M. skambina N. N. ir praneša, kad pinigai pervesti į jo sąskaitą. Be to, apžiūrėjus H. A. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastą ir paimtą nešiojamą kompiuterį, buvo nustatyta, kad pastarasis „Skype“ programa bendravo su naudotoju ( - ) (H. A. patvirtino, kad šiuo vardu naudojosi nuteistasis R. L.), užfiksuoti tarpusavio kontaktai – skambučiai 2012 m. vasario 4 d., 11, 12, 13 ir 15 dienomis (H. A. parodė, kad 2012 m. vasario 15 d. bendraujant per programą „Skype“ R. L. jį įspėjo, kad būtų atsargus), taip pat aptiktos R. L. H. A. siųstos žinutės, kur be kita ko 2012 m. vasario 5 d., t.y. prieš 2012 m. vasario 7 d. įvykusį N. N. ir H. A. susitikimą, R. L. nurodo H. A. , kad jam paskambins, o vasario 7 d. 18.29 val., t.y. po to, kai N. N. susitiko su H. A. , jau klausia pastarojo, ar buvo „Nataša“, taip pat nurodo, kad rytoj jau laukia, kad būtų gerai nors vieną, bet gerai būtų du, klausia, kas ten per usb?, po to rašo, kad jam laidų nereikia tik pačių „mod,,,“, kad „geriausiai, kad tu, nes nenoriu tų kalbų, manau ir tau jų nereikia“, kad „aš vienas eisiu į lauką, taip, kad žiūrėk“. 2012 m. vasario 9 d., jau po to, kai H. A. nurodė perdavęs R. L. 2012 m. vasario 7 d. iš N. N. gautus bevielio interneto modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, R. L. klausia H. A. „kiek turėjo būti?“, po to prašo: „jei galėsi, paduok šiąnakt į 195, ten Gena yra, irgi geras vyras“, nurodo: „tau duosiu Nr. ir mergaitė savaitgalį grįžus paduos“. 2012 m. vasario 11 d. R. L. rašo H. A. : „šiandien į vakarą paduosiu Nr., pasiimsi pinigus, o man ryt bus?“, po to rašo, kad „reikia duomenų, kad tau atsiųstų per autiką“, „duok vardą ir pavardę, nes atsius per autiką tuos likusius, tai kaip pasiiminėsi, prašys dokumento“, klausia H. A. , ar jis vakare galės nuvažiuoti iki Fabijoniškių pinigų, siunčia telefono numerį, kuris, kaip nustatyta, priklauso kito Lukiškių TI-K laikomo nuteistojo A. G. motinai T. G. . 2012 m. vasario 12 d. R. L. praneša H. A. , kad „tuos kitus gal ryt paduos, nes nespėjo“, 2012 m. vasario 13 d. klausia H. A. : „gal pasiėmei?“, vėliau nurodo šiam: „duok duomenis, kad galėtų atsiųsti per autiką tuos likusius“ (t. 3 b. l. 30-45). Iš byloje užfiksuotų jau pirmiau minėtų telefoninių pokalbių taip pat matyti, kad sekančią dieną po pastarojo R. L. susirašinėjimo su H. A. , t.y. 2012 m. vasario 14 d., H. A. skambina N. N. ir taip pat sako, kad jam reikia duomenų, t.y. vardo ir pavardės, kurio vardu galėtų atsiųsti jam „viską“ į stoties siuntų skyrių, po ko H. A. siunčia N. N. SMS žinutę, kurioje nurodo savo sugyventinės vardą ir pavardę – R. Z. (t. 1, b.l. 42-55). Pažymėtina ir tai, kad po 2012 m. vasario 7 d. įvykusio H. A. susitikimo su N. N. buvo užfiksuotas H. A. telefoninis pokalbis su sugyventine R. Z. , kurio metu pastaroji jam sako: „tu lauki, sakei tu R. tau ruošiasi duoti pinigų, tai tu lauki šitų pinigų“, į ką H. A. atsako, kad „jis dar nedavė tų pinigų“, o R. Z. jam sako: „ir neduos tau turbūt tų pinigų“, į ką H. A. jai atsako, kad „duos, nes pas mane produktas, niekur nedings, man atvežė produktą, o tai kol nėra pinigų nėra produkto“ (t. 1, b.l. 42-55, 57-68). Taigi, nors, kaip teisingai apeliaciniuose skunduose pažymi nuteistieji N. N. ir A. L. , pirmiau aptartų telefoninių pokalbių metu jie patys konkrečiai bevielio interneto modemų nemini, taip pat N. N. nenurodo H. A. perduoti modemus Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. , tačiau minėtų telefoninių pokalbių ir SMS žinučių turinys bei šiais duomenimis nustatyta įvykių eiga, kuomet be kita ko visi pokalbių dalyviai – H. A. , N. N. , A. L. , T. M. laikosi konspiracijos, H. A. vengia bendrauti su jam nepažįstamu, N. N. rekomenduotu asmeniu – T. M. , prašo, kad į susitikimą su juo atvyktų pats N. N. , ir tik sekančią dieną šio įkalbėtas sutinka susitikti su A. L. , kuomet pokalbio metu su H. A. N. N. aiškina, kad „reikia tam pačiam žmogui, kur visada, kuris davė kontaktą“, A. L. , prieš vykdama į susitikimą su H. A. , jaudinasi, T. M. telefonu praneša, kad prie baro, kur turi susitikti su H. A. , stovi įtartinas automobilis, taip pat kalbasi su šiuo apie piniginį atlygį H. A. už paslaugą, po ko, imdamiesi atsargumo priemonių, nusprendžia, kad su šiuo atsiskaitys per N. N. , o vėliau, t.y. 2012 m. sausio 10 d., A. L. į N. N. banko sąskaitą perveda 300 Lt, prieš tai T. M. pasiteiravus N. N. , ar jis jau padavė, bei šiam patvirtinus, kad „ten persiuntė, ten turbūt viską padavę jau“, taip pat byloje užfiksuotas R. L. bendravimas su H. A. „Skype“ programa, kuris akivaizdžiai parodo, kad R. L. ne tik nurodo H. A. kada ir su kuo susitikti, kada ir ką perduoti ar paimti, bet žino ir N. N. , pravarde „Nataša“, planuojamus atlikti veiksmus: susitikimo su H. A. laiką, ketinimą dalį modemų išsiųsti pastarajam per autobusų siuntų skyrių ir t.t., bei telefoninis pokalbis, įvykęs 2012 m. vasario 7 d. po N. N. susitikimo su H. A. , kurio metu pastarasis su savo sugyventine R. Z. kalbasi apie tai, kad turi gauti pinigų iš „R.“, kad šis turės duoti pinigų, nes H. A. turi „produktą“, jam atvežė „produktą“, o „kol nėra pinigų, nėra produkto“, kaip ir tos aplinkybės, kad 2012 m. sausio 23 d., t.y. po to, kai H. A. nurodė 2012 m. sausio 11 d. perdavęs R. L. interneto modemą Q2 ir MP3 grotuvą su įmontuotu interneto modemu, kuriuos jam davė N. N. ir A. L. , taip pat 2012 m. vasario 8 d. perdavęs R. L. N. N. jam duotą interneto modemą Q2 bei daugkartinę papildymo kortelę „Labas“, būtent toks MP3 grotuvas su įmontuotu bevielio interneto MEZON modemu kratos metu buvo rastas kameroje Nr. ( - ), kurioje be kitų nuteistųjų buvo laikomas A. L. sugyventinis J. D. , 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. ( - ), į kurią ikiteisminio tyrimo metu liudytojas P. S. nurodė H. A. prašymu bei R. L. nurodymu perdavęs interneto modemą Q2 ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, buvo aptiktas radijo imtuve paslėptas juodos spalvos modemas Q2 IMEI 352867047221615, o 2012 m. vasario 16 d., Lukiškių TI-K pareigūnams, planuojantiems atlikti kratą kameroje Nr. ( - ), nuteistasis R. L. savanoriškai atidavė bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378 ir nurodė gavęs jį iš Lukiškių TI-K prižiūrėtojo (tai patvirtina Lukiškių TI-K Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnų L. N. (L. N. ), A. B. , L. Š. bei G. L. parodymai, 2012-01-23 kratos kameroje Nr. ( - ) protokolas, 2013-06-13 daiktų apžiūros protokolas, 2012-02-14 kratos kameroje Nr. ( - ) protokolas, 2013-06-13 daiktų apžiūros protokolas, Lukiškių TI-K administracijos pateikti dokumentai – 2012-02-17 aktas dėl pateikto bevielio internetinio modemo, 2012-02-17 pareigūnų A. B. , L. N. , L. Š. ir G. L. tarnybiniai pranešimai, 2012-02-29 tarnybinio tyrimo dėl uždraustų daiktų laikymo kameroje Nr. ( - ) išvada, t. 1, b.l. 157-159, 160, 161, 162, 169-173, t. 1, b.l. 182, 190-193, 201-207, t. 2, b.l. 26-27, 28-29, 32-33, t. 5, b.l. 177-178, 208-209), o N. N. 2012 m. vasario 14 d., imdamasis atsargumo priemonių, bevielio interneto modemus H. A. per autobusų siuntų skyrių siuntė ne savo, bet trečiojo asmens – A. C. , kuriam nei apie N. N. , nei apie tokius jo veiksmus nebuvo žinoma (tai patvirtina liudytojo A. C. parodymai, 2012-02-14 poėmio Vilniaus autobusų stoties siuntų skyriuje protokolas bei 2012-02-14 poėmio metu paimto voko, adresuoto H. A. sugyventinės R. Z. vardu, kuriame nurodytas siuntėjas A. C. , su 2 bevielio interneto modemais bei SIM kortele viduje, apžiūros protokolas (t. 2, b.l. 102, 155-158, 159-160, t. 5, b.l. 213-214) iš esmės papildo ir patvirtina H. A. nurodytas aplinkybes, kad visus jam inkriminuotus nusikalstamus veiksmus jis atliko laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K atliekančio R. L. prašymu už pažadėtą piniginį atlygį bei paskolą, kad su N. N. jis kontaktavo taip pat R. L. iniciatyva ir susitikimai su pastaruoju, kaip ir susitikimas su A. L. , vyko ne dėl ko kito, o būtent dėl bevielio interneto modemų, skirtų perdavimui laisvės atėmimo bausmę atliekančiam R. L. į Lukiškių TI-K.

34Nuteistasis R. L. apeliaciniame skunde ginčydamas nuteistojo H. A. parodymų patikimumą, nurodo, kad laikomas kameroje jis neturėjo jokios galimybės betarpiškai bendrauti su H. A. , taigi, ir įkalbėti šį perduoti jam bevielio interneto modemus, ką patvirtina liudytojų Lukiškių TI-K pareigūnų A. B. ir L. Š. parodymai, taip pat neturėjo galimybės bendrauti su H. A. internetu programos „Skype“ pagalba, ką patvirtina ta aplinkybė, kad 2012 m. vasario mėnesį iš jo kompiuterį paėmę pareigūnai nenustatė, kad jis būtų naudojęsis internetu. Tačiau, kaip jau minėta, H. A. parodymus patvirtina ir kiti, pirmiau aptarti objektyvūs faktiniai bylos duomenys. Be to, kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo, liudytojais apklausti Lukiškių TI-K pareigūnai R. L. teiginių, kad jis neturėjo galimybės bendrauti su H. A. nei betarpiškai, nei internetu, nepatvirtino, o priešingai, liudytojas A. B. parodė, kad suimtieji, vedami pasivaikščioti, turi galimybę pasikalbėti su prižiūrėtoju, labai norint galima rasti galimybę kontaktui su prižiūrėtoju. Pareigūnas, vesdamas suimtąjį pasivaikščioti, gali su juo laisvai pasikalbėti, taip pat yra galimybė perduoti suimtajam raštelį ar panašiai. Liudytojas L. Š. taip pat patvirtino, kad pareigūnas, vesdamas suimtąjį, turi galimybę su juo pasikalbėti. Šie liudytojai taip pat nurodė, kad jei pareigūnas nenorės, tai kontakto nebus, bei kad R. L. neturėjo nuolatinės galimybės įkalbinėti pareigūną (t. 5, b.l. 208-209), tačiau tokios liudytojų nurodytos aplinkybės, priešingai nei teigia R. L. , nepatvirtina, kad pastarasis iš viso neturėjo galimybės kontaktuoti su H. A. Lukiškių TI-K teritorijoje ir įkalbėti šį piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, įnešant į Lukiškių TI-K ir perduodant jam bevielio interneto modemus. Taip pat byloje nėra tokių duomenų, kad 2012 m. vasario 16 d., kuomet R. L. prieš kratos atlikimą pats savanoriškai atidavė pareigūnams draudžiamą turėti daiktą – bevielio interneto modemą, būtų paimtas ir tikrinamas jo kompiuteris, tikslu nustatyti, ar šis naudojosi internetu. Kaip matyti iš byloje esančios Lukiškių TI-K administracijos pateiktos medžiagos, susijusios su pas R. L. 2012 m. vasario 16 d. rastu modemu, 2012 m. vasario 16 d. iš R. L. buvo paimtas tik jo savanoriškai atiduotas bevielio interneto modemas ir surinkta su šiuo įvykiu susijusi dokumentinė medžiaga – paimti kameroje laikomų nuteistųjų R. L. ir R. V. rašytiniai paaiškinimai (t. 1, b.l. 201-209). Minėtą kratą planavę atlikti pareigūnai A. B. , L. N. ir G. L. tokių aplinkybių, kad šio įvykio metu iš nuteistojo R. L. patikrinimui buvo paimtas kompiuteris, nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme taip pat nenurodė. Teisiamojo posėdžio metu šie pareigūnai paaiškino, kad paprastai radus pas nuteistuosius interneto modemus patikrinimui paimamas ir kompiuteris, tačiau kaip buvo šiuo konkrečiu atveju, neprisiminė (t. 2, b.l. 30-31, 34-5, 36-37, t. 5, b.l. 177-178, 208-209). Be to, kaip jau minėta, su H. A. „Skype“ programos pagalba kontaktavęs asmuo buvo gerai informuotas tiek apie H. A. susitikimą su N. N. , tiek apie pastarojo veiksmus, tuo tarpu nei H. A. , nei N. N. nenurodė jokio kito asmens, kuris būtų žinojęs apie šias aplinkybes, kas tik dar kartą paneigia R. L. teiginius, kad jis neturėjo galimybės bendrauti su H. A. internetu, taip pat, kad kaltinime nurodytu laiku nekontaktavo ir su nuteistuoju N. N. . Apeliaciniame skunde nuteistasis R. L. , neigdamas, kad H. A. su N. N. bendravo jo iniciatyva, taip pat nurodo, kad H. A. N. N. telefono numerį gavo ne iš jo, bet iš D. B. , ką patvirtina N. N. parodymai bei tai, kad H. A. teisiamojo posėdžio metu neneigė, jog pažįsta D. B. , tačiau, kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo, H. A. teismui paaiškino, kad tokio asmens, kurio pavardė B., jis neprisimena, taigi, nei patvirtino, nei paneigė, kad tokį asmenį pažįsta, kita vertus, šis nuteistasis po to, kai teisiamojo posėdžio metu buvo apklausti R. L. ir N. N. , paaiškino, kad su N. N. galėjo vykti pokalbiai ir dėl darbo, tačiau visi kiti R. L. ir N. N. parodymai, įskaitant ir pastarojo aiškinimą, kad H. A. su juo susisiekė ne R. L. iniciatyva, neatitinka tikrovės.

35Nuteistoji A. L. apeliaciniame skunde ginčydama H. A. parodymų patikimumą nurodo, kad pastarasis ne kartą nešė ryšio priemones Lukiškių TI-K laikomiems asmenims, todėl galėjo supainioti kas, kada ir ką jam perdavė, o teisme neprisiminė susitikimo su ja aplinkybių, tačiau kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo, H. A. teismui patvirtino, kad A. L. jam perdavė grotuvą, taip pat paaiškino, kad jokio pokalbio apie kompiuterį su A. L. neprisimena, kad ikiteisminio tyrimo metu geriau prisiminė įvykio aplinkybes, o perskaičius jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir ikiteisminio tyrimo teisėjui, taip pat parodymų patikrinimo vietoje metu, kuomet jis nuosekliai ir išsamiai papasakojo susitikimo su A. L. aplinkybes, paaiškino, kokius veiksmus ji atliko ir ką sakė šio susitikimo metu, t.y. pasikvietusi į savo automobilį, ten perdavė jam MP3 grotuvą ir pasakė, kad „jame įdėta“ bei kad jis skirtas Jonui, patvirtino kaip teisingus. Be to, kaip matyti iš pirmiau aptartų telefoninių pokalbių, A. L. 2011 m. gruodžio 29 d. T. M. nurodė, kad į susitikimą su H. A. gali atvykti tik 16.30 val., nors N. N. , turėjęs tarpininkauti tarp jos ir H. A. , labai skubėjo ir negalėjo taip ilgai laukti, todėl buvo priverstas prašyti šio betarpiškai susitikti su A. L. , kas kitų byloje nustatytų aplinkybių kontekste leidžia daryti išvadą, kad pastaroji negalėjo atvykti į susitikimą anksčiau, nes laukė, kol bevielio interneto modemas, kuris buvo skirtas Lukiškių TI-K laikomam jos sugyventiniui J. D. ir turėjo būti perduotas per šioje įkalinimo įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atliekantį R. L. , bus tinkamai paruoštas perdavimui, t.y. įmontuotas į MP3 grotuvą. Juolab, kad ir byloje esančiame 2012 m. sausio 23 kameroje Nr. ( - ) atliktos kratos protokole užfiksuoti duomenys patvirtina, kad nešiojamas kompiuteris J. D. vardu Lukiškių TI-K buvo užregistruotas tik 2012 m. sausio 7 d., t.y. praėjus daugiau kaip savaitei laiko nuo A. L. susitikimo su H. A. , taigi, akivaizdu, kad pastarosios aiškinimas, kaip ir liudytojų J. D. bei T. M. parodymai teisminio bylos nagrinėjimo metu, kad į susitikimą su H. A. A. L. vyko tikslu išsiaiškinti dėl pinigų, kurie jau ilgą laiką negalėjo pasiekti R. L. , pardavusio J. D. kompiuterį, neatitinka tikrovės.

36Nuteistasis N. N. apeliaciniame skunde ginčydamas apygardos teismo nustatytas faktines įvykių aplinkybes akcentuoja nuteistojo H. A. parodymus teisiamojo posėdžio metu, kad N. N. , perduodamas jam modemus, jokių nurodymų, ką su jais daryti nedavė, o ir jis pats N. N. neaiškino, ką ketina su tais modemais daryti, tačiau apeliantas nutyli kitą esminę H. A. teisiamojo posėdžio metu nurodytą aplinkybę, t.y. kad jis su N. N. nieko apie tai, kas bus daroma su jam perduotais bevielio interneto modemais, nekalbėjo, nes viskas buvo sutarta iš anksto, ką iš esmės patvirtina jau pirmiau aptarti faktiniai bylos duomenys. N. N. taip pat nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai jo kaltę dėl padėjimo H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos, 2012 m. vasario 8 d. įnešant į Lukiškių TI-K ir perduodant R. L. bevielio interneto modemą Q2 bei daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, grindė 2012 m. vasario 14 d., t.y. jau po šio perdavimo įvykusiu jo pokalbiu su H. A. , tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo konkrečiu atveju teismas nuosprendyje kaip vieną iš įrodymų, pagrindžiančių N. N. , taip pat R. L. ir H. A. kaltę, nurodė ne 2012 m. vasario 14 d. vykusį telefoninį pokalbį, bet 2013-05-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolą, kuriame užfiksuoti ne tik 2012 m. vasario 14 d., bet ir anksčiau, t.y. 2011 m. gruodžio 28, 29, bei 2012 m. vasario 7 dienomis įvykę pokalbiai, kurie vienas kitą papildo ir leidžia daryti išvadą apie nuteistųjų bendrus, tam tikrą laiką besitęsiančius nusikalstamus veiksmus. Taip pat apygardos teismas visiškai pagrįstai kaip vieną iš nuteistojo N. N. kaltę padėjus H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi patvirtinančių įrodymų nurodė ir 2013-06-11 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, fiksavimo ir kaupimo protokole užfiksuotus duomenis, nes pastarieji patvirtina ne tik tai, kad I. A. , kuri, kaip nustatyta, yra vieno iš Lukiškių TI-K laikomo nuteistojo M. B. sesuo, kalbasi su kitais asmenimis apie interneto modemus, bet ir tai, kad N. N. ir toliau, jau po H. A. sulaikymo ir nušalinimo nuo pareigų, tęsia savo bendradarbiavimą su R. L. : palaiko su šiuo ryšį, ieško pirkti bevielio interneto modemų, prašo kitų asmenų, kad juos nupirktų, nes „žmogeliams ten tuos, kalinukam reik nupirkt tokių modemų“, kontaktuoja su kitų nuteistųjų artimaisiais, t.y. minėta M. B. seserimi I. A. , su kuria kalbasi apie susitikimą ir daiktų perdavimą, siunčia pastarajai savo duomenis ir sąskaitos numerį, kad ši jam už suteiktą paslaugą pervestų pinigus (t. 1, b.l. 72, 77-88).

37Taigi, įvertinusi pirmiau aptartų bylos objektyvių aplinkybių bei įrodymų visumą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio nuostatų, ir, remdamasis jais, padarė pagrįstą išvadą, kad R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, paprašė šios įkalinimo įstaigos prižiūrėtojo H. A. už piniginį atlygį bei paskolą paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam bevielio interneto modemus, po ko N. N. , žinodamas apie tokį R. L. susitarimą su H. A. , pastarajam perdavė: 2011 m. gruodžio 29 d. įvykusio susitikimo metu 100 Lt, t.y. dalį atlygio, ir juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378, kurį H. A. 2012 m. sausio 11 d., apie 8 val., įnešė į Lukiškių TI-K patalpas ir rytinio pasivaikščiojimo metu perdavė R. L. , 2012 m. vasario 7 d. įvykusio susitikimo metu – juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867047221615 ir geltonos spalvos daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, kuriuos H. A. 2012 m. vasario 8 d., apie 8 val., įnešė į Lukiškių TI-K patalpas ir apie 9 val., pasinaudodamas Lukiškių TI-K ūkio aptarnavimo skyriuje dirbančiu nuteistuoju P. S. , kaip įrankiu, perdavė R. L. į kamerą Nr. ( - ), o 2012 m. vasario 14 d. per autobusų stoties siuntų skyrių atsiuntė du modemus be korpusų: HUAWEI K3520 IMEI 353284021801256 su Tele-2 SIM kortele be serijos numerio ir HUAWEI K3715 IMEI 353435023655856, kuriuos H. A. , turėdamas tikslą perduoti R. L. , tą pačią dieną pasiėmęs iš Vilniaus autobusų stoties siuntų skyriaus parsinešė ir laikė savo gyvenamojoje vietoje, iki jie 2012 m. vasario 16 d. buvo rasti ir paimti kratos metu. Taip pat, kad A. L. , žinodama apie minėtą R. L. susitarimą su H. A. dėl neteisėto draudžiamų laikyti daiktų perdavimo už piniginį atlygį, 2011 gruodžio 29 d. įvykusio susitikimo metu perdavė H. A. grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su jame įmontuotu bevielio interneto modemu, kurį H. A. kartu su N. N. perduotu bevielio interneto modemu Q2 IMEI 352867042038378 2012 m. sausio 11 d., apie 8 val., įnešė į Lukiškių TI-K patalpas ir rytinio pasivaikščiojimo metu perdavė R. L. . Pirmiau aptartus R. L. nusikalstamus veiksmus, prašant H. A. už piniginį atlygį bei paskolą paimti iš N. N. ir jam į įkalinimo įstaigą neteisėtai perduoti bevielio interneto modemus, apygardos teismas teisingai įvertino kaip valstybės tarnautojo, Lukiškių TI-K prižiūrėtojo H. A. kurstymą piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, N. N. nusikalstamus veiksmus perduodant H. A. bevielio interneto modemus, skirtus Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. , t.y. teikiant nusikaltimo priemones, teisingai įvertino kaip padėjimą valstybės tarnautojui, Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, bei A. L. nusikalstamus veiksmus perduodant H. A. bevielio interneto modemą, skirtus Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. , t.y. teikiant nusikaltimo priemonę – kaip padėjimą valstybės tarnautojui TI-K prižiūrėtojui H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį. Tai, kad galimai buvo ir daugiau atvejų, kuomet H. A. perdavė ryšio priemones Lukiškių TI-K laikomiems asmenims, kaip ir ta aplinkybė, kad A. L. nebuvo žinomos konkrečios H. A. veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, šios teismo išvados, esant pirmiau aptartų byloje nustatytų aplinkybių visetui, niekaip nepaneigia, juolab, kad pastaroji ir pati neneigė, kad būdama Lukiškių TI-K laikomo J. D. sugyventine, žinojo daiktų šioje įkalinimo įstaigoje laikomiems asmenims perdavimo tvarką. Nekyla abejonių, kad Lukiškių TI-K laisvės atėmimo bausmę atliekantis R. L. , prašydamas šios įkalinimo įstaigos prižiūrėtojo už piniginį atlygį bei paskolą perduoti jam draudžiamus laikyti daiktus, t.y. ryšio priemones, kaip ir N. N. bei A. L. šias ryšio priemones, skirtas Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. , perduodami H. A. , suvokė savo veikos pavojingumą, t.y., kad savo veiksmais atitinkamai kursto bei padeda Lukiškių TI-K pareigūnui piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės, taip pat asmeninės naudos, kad H. A. , įvykdydamas R. L. prašymą bei už piniginį atlygį bei paskolą perduodamas jam N. N. ir A. L. suteiktas priemones – bevielio interneto modemus, t.y. draudžiamus Lukiškių TI-K laikomiems asmenims turėti daiktus, elgsis neteisėtai, pažeis jo tarnybinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tokiu būdu diskredituodamas valstybės tarnautojo vardą bei sumenkindamas įkalinimo įstaigos, kurioje dirbo, autoritetą, dėl ko bus padaryta žala valstybės interesams.

38Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas nepagrįstai pirmiau aptartus R. L. ir N. N. nusikalstamus veiksmus įvertino kaip nusikalstamų veikų daugetą – trijų nusikaltimų realią sutaptį. Vadovaujantis teisės teorija ir teismų praktika, tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios), laikoma tęstine nusikalstama veika. Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-84/2011, 2K-269/2011 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Kaip jau minėta, faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad nusikaltimo vykdytojas – Lukiškių TI-K prižiūrėtojas H. A. , sukurstytas Lukiškių TI-K bausmę atliekančio R. L. bei padedant N. N. , o taip pat ir A. L. , per du kartus įnešė į Lukiškių TI-K patalpas ir perdavė R. L. iš viso tris bevielio interneto modemus bei vieną daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, dar du modemus, turėdamas tikslą įnešti juos į Lukiškių TI-K patalpas ir perduoti R. L. , laikė savo namuose. Visi šie H. A. nusikalstami veiksmai buvo atlikti per pakankamai trumpą laiko tarpą – nuo 2011 m. gruodžio 29 d. iki 2012 m. vasario 16 d. ir pagal analogišką schemą – R. L. praneša H. A. , kad jam reikalingos ryšio priemonės, po ko H. A. kontaktuoja su N. N. , kuris perduoda šiam R. L. skirtus bevielio interneto modemus (pirmus du kartus N. N. bevielio interneto modemus H. A. perdavė susitikimų metu, vieno iš kurių metu prie N. N. , perduodama H. A. bevielio interneto modemą, įmontuotą į MP3 grotuvą, prisijungė ir A. L. , trečią kartą N. N. bevielio interneto modemus išsiuntė H. A. per autobusų stoties siuntų skyrių), o H. A. jam perduotas ryšio priemones, išskyrus du paskutinius bevielio interneto modemus, įneša į Lukiškių TI-K patalpas ir perduoda R. L. . Visi šie veiksmai buvo nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – normalią, veiksmingą ir autoritetingą pagal teisės aktus vykdomą Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo veiklą, šios įstaigos pareigūnui H. A. siekiant tam tikros naudos – turtinės bei asmeninės (gauti iš Lukiškių TI-K bausmę atliekančio R. L. piniginį atlygį bei piniginę paskolą). Apygardos teismas padarė išvadą, kad tokiais veiksmais nuteistieji R. L. bei N. N. , kaip ir H. A. , padarė tris nusikalstamas veikas, t.y. kad dėl kiekvieno bevielio interneto modemų įnešimo į Lukiškių TI-K patalpas ir perdavimo R. L. nuteistųjų tyčia susiformuodavo iš naujo, nuteistajam R. L. kaskart sukurstant H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, faktiniai bylos duomenys, įskaitant ir nuteistojo H. A. parodymus, tokios teismo išvados nepatvirtina. Šiuo konkrečiu atveju byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad visus pirmiau aptartus nusikaltimo vykdytojo H. A. , jį sukursčiusio R. L. ir jam padėjusio N. N. veiksmus siejo bendras sumanymas ir tyčia bendradarbiauti įnešant į Lukiškių TI-K patalpas bei perduodant R. L. šioje įkalinimo įstaigoje laikomiems asmenis draudžiamas turėti ryšio priemones ir tokiu būdu per tam tikrą laiką kuo daugiau pasipelnyti ar gauti kitokios asmeninės naudos. Tai, teisėjų kolegijos nuomone, patvirtina tiek faktiniais bylos duomenimis nustatyti 2011 m. gruodžio 28-29 dienų įvykiai, kuomet per N. N. dėl ryšio priemonių perdavimo Lukiškių TI-K laikomiems asmenims į H. A. kreipėsi ir kiti asmenys – T. M. , o vėliau per jį A. L. , bei kuomet H. A. N. N. prašymu sutiko susitikti su A. L. ir iš jos paėmė dar vieną bevielio interneto modemą, skirtą perdavimui į Lukiškių TI-K, tiek 2011 m. gruodžio 28 d. vykusio telefoninio pokalbio tarp H. A. ir N. N. turinys, kai H. A. klausė N. N. , ar T. M. jam skambino „dėl to pačio“, o N. N. jam atsakė „tai aišku“, nurodė, kad reikia „tam pačiam žmogui, kur visą laiką, kuris davė kontaktą“, tiek R. L. susirašinėjimo su H. A. „Skype“ programa turinys, kuomet R. L. prašė H. A. perduoti ir į kitą kamerą, kur „Gena yra, irgi geras vyras“, po to nurodė H. A. duoti savo duomenis, kad N. N. jam galėtų atsiųsti „per autiką tuos likusius“, taip pat, kad vakare nuvyktų į Fabijoniškių mikrorajoną pasiimti pinigų ir persiuntė kito Lukiškių TI-K laikomo nuteistojo A. G. motinos telefono numerį, tiek ir nuteistojo H. A. parodymai, kad 2011 m. gruodžio 29 d. įvykusio susitikimo su N. N. metu, pastarasis, perdavęs jam modemą Q2, pasakė, kad dar reikės susitikti dėl modemų perdavimo ir kad 2011 m. sausio 11 d., įnešęs į Lukiškių TI-K patalpas ir perdavęs R. L. bevielio interneto modemus, kurių vienas buvo įmontuotas į MP3 grotuvą, už šį įnešimą viso žadėto atlygio negavo, nes buvo kalbėjęs su R. L. apie tai, kad jam reikalingi pinigai ir šis žadėjo paskolinti jam 1000 Lt, jeigu jis kelis kartus atneš jam bevielio interneto modemus. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ir kaltinimas visiems trims nuteistiesiems dėl bevielio interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615 bei daugkartinio papildymo kortelės „Labas“ perdavimo (2 epizodas) bei dėl rengimosi perduoti du bevielio interneto modemus be korpusų HUAWEI K3520 IMEI 353284021801256 su Tele-2 SIM kortele be serijos numerio ir HUAWEI K3715 IMEI 353435023655856 (3 epizodas) suformuluotas siejant jį su vienu ir tuo pačiu R. L. pažadu H. A. – už ryšio priemonių perdavimą paskolinti 1000 Lt ir atitinkamu H. A. siekiu gauti šią paskolą iš R. L. . Galiausiai vieningą šių nuteistųjų tyčią patvirtina ir tai, kad minėtas bendradarbiavimas tarp jų nutrūko tik dėl to, kad 2012 m. vasario 15 d. R. L. , būdamas Lukiškių TI-K, gavo informacijos apie tai, kad vienas iš nuteistųjų, nešiojantis maistą vegetarams, išdavė kažkurį iš pareigūnų, ir šia žinia pasidalino su H. A. , įspėjo pastarąjį, kad būtų atsargus, dėl ko H. A. nusprendė N. N. jam atsiųstų modemų į Lukiškių TI-K tuo metu nenešti, bet kurį laiką palaikyti juos namuose, kur šie ir buvo rasti atliktos kratos metu. Esant tokių aplinkybių visumai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistųjų R. L. ir N. N. nusikalstami veiksmai, kvalifikuoti kaip realioji nusikaltimų sutaptis, atitinka tęstinės nusikalstamos veikos požymius, todėl šioje dalyje apygardos teismo nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 328 straipsnio 1 punktas), visus nustatytus nuteistųjų R. L. ir N. N. nusikalstamus veiksmus kvalifikuojant kaip vieną tęstinį nusikaltimą, numatytą atitinkamai BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje bei BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgdama į byloje nustatytas pirmiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad R. L. , veikdamas kartu su H. A. , N. N. ir A. L. , sukurstė piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, o N. N. , veikdamas kartu su R. L. , H. A. ir A. L. , padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, t.y. 2011 m. gruodžio mėnesį, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje sukurstė valstybės tarnautoją – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant turtinės ir asmeninės naudos, paprašydamas paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemus, pažadėdamas už tai piniginį atlygį – 300 litų bei paskolinti 1000 litų. Po to N. N. , žinodamas apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus ir padėdamas piktnaudžiauti tarnyba, 2011 gruodžio 29 dieną, apie 17 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, bare „Pas Romą“ metu, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378, kurį pastarasis turėjo įnešti į Lukiškių TI-K patalpas, ir 100 litų kaip dalį atlygio, o apie 17.30 val. toje pačioje vietoje A. L. , žinodama apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus ir padėdama piktnaudžiauti tarnyba, perdavė H. A. grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu. 2012 m. sausio 11 d., apie 8 val., H. A. , būdamas valstybės tarnautojas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtojas, vykdydamas jam suteiktus Lukiškių TI-K prižiūrėtojo įgaliojimus, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, Vilniuje, Lukiškių skg. 6, Lukiškių TI-K patalpose, siekdamas turtinės naudos – gauti 300 Lt atlygį, neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir rytinio pasivaikščiojimo metu perdavė juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378 ir grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu R. L. . Tęsdami nusikalstamus veiksmus, 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje-vasario mėnesio pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, paprašė Lukiškių TI-K prižiūrėtojo H. A. už pažadėtą paskolinti 1000 Lt pinigų sumą vėl paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, po ko N. N. , padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, 2012 m. vasario 7 d., apie 16.30 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, prie baro „Pas Romą“ metu, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867047221615 ir geltonos spalvos daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, kuriuos H. A. , piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos, 2012 m. vasario 8 d., apie 8 val., neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir apie 9 val., pasinaudodamas Lukiškių TI-K ūkio aptarnavimo skyriuje dirbančiu nuteistuoju P. S. , kaip įrankiu, perdavė R. L. į kamerą Nr. ( - ). Tęsdami nusikalstamus veiksmus, 2012 m. vasario mėn. pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje, pasinaudodamas interneto telefonijos tinklu „Skype“, paprašė Lukiškių TI-K prižiūrėtojo H. A. už pažadėtą paskolinti 1000 Lt pinigų sumą vėl neteisėtai perduoti jam (R. L.) bevielio interneto modemus bei nurodė nuvykti į Vilniaus autobusų stoties siuntų skyrių Vilniuje, Sodų g. 22, ir paimti N. N. atsiųstus modemus. H. A. , rengdamasis piktnaudžiauti tarnyba siekiant asmeninės naudos, t.y. turėdamas tikslą perduoti modemus R. L. , 2012 m. vasario 14 d. dienos metu, bet ne anksčiau kaip 14.30 val., pasiėmęs iš Vilniaus autobusų stoties siuntų skyriaus du modemus be korpusų HUAWEI K3520 IMEI 353284021801256 su Tele-2 SIM kortele be serijos numerio ir HUAWEI K3715 IMEI 353435023655856, parsinešė ir laikė juos savo gyvenamojoje vietoje ( - ), iki 2012 m. vasario 16 d., kai jie buvo rasti ir paimti kratos metu.

39Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. , o N. N. padėjo Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. pažeisti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus – „Pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais“, 31 straipsnyje numatytus draudimus pareigūnams, dėl kurių pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų (1 dalies 1 punktas – „kai savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu pažemino pareigūno vardą“; 1 dalies 2 punktas – „kai neteisėtai perdavė suimtiesiems ar nuteistiesiems arba neteisėtai gavo iš šių asmenų daiktų ar paslaugų“), Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Žin. 2003, Nr. 76-3498) 51 punkto reikalavimus – „Pataisos įstaigų personalui kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu“ ir tokiu būdu piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, akivaizdžiai demonstruojant savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskredituojant valstybės tarnautojo vardą, sumenkinant valstybinės institucijos – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams. Tokiu būdu R. L. padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, N. N. padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje.

40BK 3 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Kadangi šiuo konkrečiu atveju bylos faktiniais duomenimis nustatyti R. L. nusikalstami veiksmai buvo pradėti 2011 m. gruodžio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, ir tęsėsi iki 2012 m. vasario 16 d., kvalifikuoti juos pagal BK 228 straipsnio 2 dalies redakciją, galiojusią iki 2011 m. liepos 5 d., kaip to prašoma šio nuteistojo apeliaciniame skunde, nebuvo ir nėra jokio pagrindo.

41Konstatavus, kad nuteistasis R. L. , sukurstęs Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, bei nuteistasis N. N. , padėjęs Lukiškių TI-K prižiūrėtojui H. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, pirmiau aptartais veiksmais padarė vieną tęstinę nusikalstamą veiką, vadovaujantis BPK 320 straipsnio 5 dalies nuostata, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas švelnina nuosprendį nuteistiesiems, kurie nuosprendį apskundė ar dėl kurių nuosprendis apskųstas, tai remdamasis pagrindais, taikytinais ir kitiems nuteistiesiems, jis gali sušvelninti nuosprendį ir pastariesiems, apygardos teismo nuosprendis tuo pačiu pagrindu (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 328 straipsnio 1 punktas) keičiamas ir nuteistojo H. A. , dėl kurio nuteisimo apeliacinių skundų nėra paduota, atžvilgiu, konstatuojant, kad H. A. , veikdamas kartu su R. L. , N. N. ir A. L. , būdamas valstybės tarnautojas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtojas, vykdydamas jam suteiktus Lukiškių TI-K prižiūrėtojo įgaliojimus, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės ir asmeninės naudos, R. L. sukurstytas ir padedant N. N. bei A. L. , piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, t.y. 2011 m. gruodžio mėnesį, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atliekantis laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje sukurstė jį – H. A. piktnaudžiauti tarnyba siekiant turtinės ir asmeninės naudos, paprašydamas paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemus, pažadėdamas už tai piniginį atlygį – 300 litų bei paskolinti 1000 Lt. Po to N. N. , žinodamas apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus, 2011 gruodžio 29 dieną, apie 17 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, bare „Pas Romą“ metu, padėdamas piktnaudžiauti tarnyba, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378, kurį pastarasis turėjo įnešti į Lukiškių TI-K patalpas, ir 100 litų kaip dalį atlygio, o apie 17.30 val. toje pačioje vietoje A. L. , žinodama apie R. L. susitarimą su H. A. neteisėtai perduoti R. L. modemus ir padėdama piktnaudžiauti tarnyba, perdavė H. A. grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu. 2012 m. sausio 11 d., apie 8 val., H. A. , būdamas valstybės tarnautojas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtojas, vykdydamas jam suteiktus Lukiškių TI-K prižiūrėtojo įgaliojimus, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, Vilniuje, Lukiškių skg. 6, Lukiškių TI-K patalpose, siekdamas turtinės naudos – gauti piniginį atlygį, neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir rytinio pasivaikščiojimo metu perdavė juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867042038378 ir grotuvą „Digital MP-3 Player BMS Expert“ su įmontuotu jame bevielio interneto modemu R. L. . Tęsdami nusikalstamus veiksmus, 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje-vasario mėnesio pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, paprašius Lukiškių TI-K prižiūrėtojo H. A. už pažadėtą paskolinti 1000 Lt pinigų sumą vėl paimti iš N. N. ir neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemą ir daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, N. N. 2012 m. vasario 7 d., apie 16.30 val., susitikimo Vilniuje, Viršuliškių g. 28, prie baro „Pas Romą“ metu, padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, perdavė H. A. juodos spalvos bevielio interneto modemą Q2 IMEI 352867047221615 ir geltonos spalvos daugkartinio papildymo kortelę „Labas“, kuriuos H. A. , piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos, 2012 m. vasario 8 d., apie 8 val., neteisėtai įnešė į Lukiškių TI-K patalpas Vilniuje, Lukiškių skg. 6, ir apie 9 val., pasinaudodamas Lukiškių TI-K ūkio aptarnavimo skyriuje dirbančiu nuteistuoju P. S. , kaip įrankiu, perdavė R. L. į kamerą Nr. ( - ). Tęsdami nusikalstamus veiksmus, 2012 m. vasario mėn. pradžioje, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, R. L. , atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, esančiame Lukiškių skg. 6, Vilniuje, Lukiškių TI-K teritorijoje pasinaudojant interneto telefonijos tinklu „Skype“ paprašius Lukiškių TI-K prižiūrėtojo H. A. už pažadėtą paskolinti 1000 Lt pinigų sumą vėl neteisėtai perduoti jam (R. L. ) bevielio interneto modemus bei nurodžius nuvykti į Vilniaus autobusų stoties siuntų skyrių Vilniuje, Sodų g. 22, ir paimti N. N. atsiųstus modemus, H. A. , rengdamasis piktnaudžiauti tarnyba siekiant asmeninės naudos, t.y. turėdamas tikslą perduoti modemus R. L. , 2012 m. vasario 14 d. dienos metu, bet ne anksčiau kaip 14.30 val., pasiėmęs iš Vilniaus autobusų stoties siuntų skyriaus du modemus be korpusų HUAWEI K3520 IMEI 353284021801256 su Tele-2 SIM kortele be serijos numerio ir HUAWEI K3715 IMEI 353435023655856, parsinešė ir laikė juos savo gyvenamojoje vietoje ( - ), iki 2012 m. vasario 16 d., kai jie buvo rasti ir paimti kratos metu.

42Šiais veiksmais H. A. , būdamas Lukiškių TI-K prižiūrėtoju, pažeidė Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus – „Pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais“, 31 straipsnyje numatytus draudimus pareigūnams, dėl kurių pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų (1 dalies 1 punktas – „kai savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu pažemino pareigūno vardą“; 1 dalies 2 punktas – „kai neteisėtai perdavė suimtiesiems ar nuteistiesiems arba neteisėtai gavo iš šių asmenų daiktų ar paslaugų“), Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Žin. 2003, Nr. 76-3498) 51 punkto reikalavimus – „Pataisos įstaigų personalui kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu“ ir tokiu būdu piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ir asmeninės naudos, akivaizdžiai demonstruojant savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskredituojant valstybės tarnautojo vardą, sumenkinant valstybinės institucijos – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams. Tokiu būdu H. A. padarė nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

43Teisėjų kolegijai nuteistųjų R. L. ir N. N. , taip pat H. A. nusikalstamus veiksmus, kurie buvo įvertinti kaip trys pavieniai nusikaltimai, numatyti BK 228 straipsnio 2 dalyje, kvalifikavus kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką, šiems nuteistiesiems skirtinos naujos bausmės.

44BK 54 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. R. L. , N. N. ir H. A. padarė nusikalstamą veiką valstybės tarnybai, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje, kurį baudžiamasis įstatymas priskiria sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis) ir už šio nusikaltimo padarymą numato dvi alternatyvias bausmes – baudą ir terminuotą laisvės atėmimą iki septynerių metų. Bylos duomenimis, H. A. praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka (t. 3, b.l. 161, 162), nusikaltimo padarymo metu dirbo, tačiau nusikalto pasinaudodamas savo, kaip Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lukiškių TI-K prižiūrėtojo, tarnybine padėtimi, veikė kaip nusikalstamos veikos vykdytojas. H. A. yra išsituokęs (t. 3, b.l. 60), tačiau turi kitą šeimą, šiuo metu dirba užsienyje. Yra viena apygardos teismo nustatyta H. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte – prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei padėjo išaiškinti šią veiką ir joje dalyvavusius asmenis, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. R. L. turi šeimą, tačiau praeityje ne kartą teistas, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, naują nusikalstamą veiką padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (t. 4, b.l. 96, 100-184, 185-187), veikė kaip kurstytojas. Nėra R. L. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. N. N. nevedęs, nusikaltimo padarymo ir šiuo metu niekur nedirba, praeityje teistas, baustas administracine tvarka (t. 4, b.l. 59, 60, 61-66, 67-69), veikė kaip padėjėjas. Nėra N. N. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Įvertinusi šių aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla apeliacine tvarka nagrinėjama pagal nuteistųjų apeliacinius skundus, todėl nėra pagrindo griežtinti jiems apygardos teismo paskirtų bausmių, teisėjų kolegija daro išvadą, kad už BK 228 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą ne tik H. A. bei N. N. , bet ir R. L. turi būti paskirta baudos bausmė. Apygardos teismas šiam nuteistajam už nusikalstamų veikų, kvalifikuotų kaip atskiri nusikaltimai, padarymą parinko griežčiausią BK 228 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, motyvuodamas tuo, kad pastarasis padarė sunkius nusikaltimus, nusikalto atlikdamas teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę, buvo nusikaltimo kurstytojas. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, paskirdamas R. L. griežtesnę savo rūšimi bausmę nei H. A. , teismas nepakankamai įvertino visas bausmės skyrimui ir individualizavimui reikšmingas aplinkybes, o būtent šių nuteistųjų vaidmenį jiems inkriminuoto nusikaltimo padaryme. Visų pirma, kaip jau minėta, nusikaltimo vykdytojas buvo ne R. L. , bet H. A. , be kurio, kaip specialaus nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, subjekto byloje nagrinėjama nusikalstama veika iš viso negalėtų būti padaryta. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad R. L. , kaip nusikaltimo kurstytojo, veiksmai šiuo konkrečiu atveju pasireiškė elementariu Lukiškių TI-K, kuriame jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, prižiūrėtojui H. A. išsakytu prašymu perduoti jam draudžiamas turėti ryšio priemones pažadant už tai atsilyginti, todėl H. A. turėjo visas galimybes atsisakyti išpildyti tokį R. L. prašymą, tačiau to nepadarė, o priešingai – sutiko padaryti nusikaltimą, pasinaudojant savo, kaip valstybės tarnautojo, tarnybine padėtimi ir taip gauti turtinės bei asmeninės naudos, be to, veikė pakankamai aktyviai, kontaktuodamas ir susitikinėdamas su N. N. , o taip pat ir kitais asmenimis, bendraudamas su R. L. internetu, vykdamas pasiimti atsiųstų modemų į autobusų stoties siuntų skyrių ir t.t. Apygardos teismas teisingai atkreipė dėmesį, kad H. A. praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka, kai tuo tarpu R. L. praeityje ne kartą buvo teistas ir nusikalto atlikdamas jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę, visgi, šiuo konkrečiu atveju, vien tai, atsižvelgiant į pirmiau aptartas aplinkybes, apibūdinančias šių nuteistųjų vaidmenį nusikaltimo padaryme bei jų atliktų veiksmų pobūdį, negali būti pagrindu skirti nusikaltimo kurstytojui R. L. savo rūšimi žymiai griežtesnę bausmę nei nusikaltimo vykdytojui pareigūnui H. A. , juolab, kad R. L. padaryta nusikalstama veika pagal savo pobūdį iš esmės skiriasi nuo ankstesnių nusikaltimų, už kuriuos jis yra nuteistas. Pirmiau paminėtas R. L. asmenybę apibūdinančias aplinkybes teisėjų kolegija vertina kaip pagrindą skirti R. L. savo dydžiu griežtesnę baudos bausmę nei H. A. , kuriam be kita ko nustatyta dar ir atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, griežtesnė baudos bausmė nei H. A. , negali būti paskirta ir N. N. , kuris, nors praeityje ir buvo teistas, nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, tačiau šiuo konkrečiu atveju veikė tik kaip padėjėjas, nusikaltimo vykdytojui, pareigūnui H. A. teikiantis priemones.

45Kadangi R. L. naują nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu nuosprendžiu jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės, R. L. paskirta baudos bausmė, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalies bei 65 straipsnio 2 dalies nuostatomis, visiško sudėjimo būdu bendrinama su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 31 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme. Teisėjų kolegija šių R. L. atžvilgiu priimtų sprendimų negali revizuoti, taigi, ir svarstyti klausimo dėl pastarajam parinktos laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos.

46Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl nuteistajai A. L. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės yra teisėta ir pagrįsta. A. L. padarė sunkų nusikaltimą valstybės tarnybai, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje, tačiau šiuo atveju veikė kaip padėjėja, kurios vaidmuo pasireiškė tuo, kad vieną kartą nusikaltimo vykdytojui H. A. perdavė bevielio interneto modemą, skirtą perdavimui Lukiškių TI-K bausmę atliekančiam R. L. . A. L. praeityje neteista, bausta administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nusikaltimo padarymo metu dirbo, šiuo metu vykdo individualią veiklą, augina du vaikus (t. 5, b.l. 14, 15, 16-18, 19). Nėra šios nuteistosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Teisėjų kolegijos manymu, įvertinus aukščiau paminėtas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, apygardos teismo nuosprendžiu A. L. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį paskirta baudos bausmė, savo dydžiu ženkliai mažesnė už BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytos šios bausmės, skiriamos už sunkų nusikaltimą, vidurkį, nėra aiškiai per griežta, ji atitinka BK 41 straipsnio, 54 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus, tinkamai individualizuota.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendį R. L. , N. N. ir H. A. atžvilgiu pakeisti:

49R. L. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378), BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615) ir BK 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 2 dalį kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir paskirti R. L. 200 MGL (7532 Eur) dydžio baudą.

50Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 31 d. nuosprendžiu, paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme visiško sudėjimo būdu, ir paskirti R. L. galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 7 (septyneriems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių 27 (dvidešimt septynioms) dienoms, ją atliekant pataisos namuose, su 200 MGL (7532 Eur) dydžio bauda.

51Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015 m. balandžio 10 d.

52N. N. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378), BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615) ir BK 21 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir paskirti N. N. 140 MGL (5272,4 Eur) dydžio baudą.

53Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-11-26 iki 2013-11-28 (2 paras), vieną parą prilyginant 2 MGL (75,32 Eur) dydžio baudai, ir paskirti N. N. galutinę bausmę 136 MGL (5121,76 Eur) dydžio baudą.

54H. A. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867042038378), BK 228 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl interneto modemo Q2 IMEI 352867047221615) ir BK 21 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kvalifikuoti pagal BK 228 straipsnio 2 dalį kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir paskirti H. A. 140 MGL (5272,4 Eur) dydžio baudą.

55Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2012-02-16 iki 2012-02-28 (13 parų), vieną parą prilyginant 2 MGL (75,32 Eur) dydžio baudos daliai ir paskirti H. A. galutinę bausmę 114 MGL (4293,24 Eur) dydžio baudą.

56Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

57Nuteistosios A. L. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 4. N. N. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio... 6. Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas... 7. A. L. pripažinta kalta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį... 8. Šiuo nuosprendžiu pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 21... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. R. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su H. A. , N. N. ir A. L. ,... 11. Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. ir A. L. padėjo Lukiškių TI-K... 12. R. L. taip pat nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su H. A. ir N. N.... 13. Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. padėjo Lukiškių TI-K... 14. R. L. taip pat nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su H. A. ir N. N.... 15. Šiai savo veiksmais R. L. sukurstė, o N. N. padėjo Lukiškių TI-K... 16. Apeliaciniu skundu nuteistasis R. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 17. Nuteistasis R. L. teigia, kad jis niekuomet neprašė H. A. atnešti jam... 18. R. L. taip pat nurodo, kad apygardos teismas konstatavo, jog jis kartu su N. N.... 19. Nuteistasis pažymi, kad teisme apklausti liudytojai L. L. , A. G. , Jo. D. ,... 20. Apeliantas teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai jo nusikalstamus veiksmus... 21. Apeliaciniu skundu nuteistoji A. L. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 22. Nuteistoji A. L. teigia, kad jokio grotuvo su įmontuotu modemu H. A.... 23. Apeliantė pažymi, kad pripažindamas ją kalta pagal BK 24 straipsnio 6... 24. Nuteistoji teigia, kad nuteistojo H. A. parodymai, kuriais rėmėsi teismas,... 25. Apeliaciniu skundu nuteistasis N. N. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 26. Nuteistasis N. N. teigia, kad apygardos teismas netinkamai įvertino byloje... 27. Apeliantas nurodo, kad apygardos teismas jo kaltę grindė elektroninių... 28. Nuteistasis teigia, kad apygardos teismas, padaręs faktinių bylos aplinkybių... 29. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis R. L. ir jo gynėja... 30. Nuteistųjų R. L. ir N. N. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies,... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos... 32. Nuteistasis R. L. apeliaciniame skunde teigia, kad kaltinime nurodytu laiku jis... 33. Nuteistasis H. A. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme pripažino, kad... 34. Nuteistasis R. L. apeliaciniame skunde ginčydamas nuteistojo H. A. parodymų... 35. Nuteistoji A. L. apeliaciniame skunde ginčydama H. A. parodymų patikimumą... 36. Nuteistasis N. N. apeliaciniame skunde ginčydamas apygardos teismo nustatytas... 37. Taigi, įvertinusi pirmiau aptartų bylos objektyvių aplinkybių bei įrodymų... 38. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas nepagrįstai pirmiau... 39. Šiais savo veiksmais R. L. sukurstė Lukiškių TI-K prižiūrėtoją H. A. ,... 40. BK 3 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad veikos nusikalstamumą ir asmens... 41. Konstatavus, kad nuteistasis R. L. , sukurstęs Lukiškių TI-K... 42. Šiais veiksmais H. A. , būdamas Lukiškių TI-K prižiūrėtoju, pažeidė... 43. Teisėjų kolegijai nuteistųjų R. L. ir N. N. , taip pat H. A. nusikalstamus... 44. BK 54 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad teismas skiria bausmę pagal BK... 45. Kadangi R. L. naują nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu... 46. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 48. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nuosprendį R. L. , N. N. ir... 49. R. L. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 228... 50. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, paskirtą... 51. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015 m.... 52. N. N. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228... 53. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti... 54. H. A. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 228 straipsnio 2 dalį... 55. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti... 56. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 57. Nuteistosios A. L. apeliacinį skundą atmesti....