Byla e2-1088-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Geotaškas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1699-273/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Geotaškas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Ademo grupė“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinės bendrovė „Sweco Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Jostra“, uždaroji akcinė bendrovė „Eurointegracijos projektai“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Geotaškas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: panaikinti 2016 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 32-14-41 atmesti UAB „Geotaškas“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Jostra“, pateiktą pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę, nustatyti laimėtoją ir nustatyti terminą sudaryti preliminarią sutartį; panaikinti 2016 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. 32-14-89 atmesti tiekėjo pretenziją; grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti naują pasiūlymų eilę ir įtraukti į ją UAB „Geotaškas“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Jostra“, pasiūlymą bei kviesti UAB „Geotaškas“, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Jostra“, sudaryti preliminarią sutartį.

4Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 168394) procedūras ir įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti preliminarios sutarties. Nurodė, kad tai yra vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymą ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apribotos galimybės ieškovei ginti pažeistas teises; pažeidimai galėtų lemti, kad būtų pažeistas viešasis interesas. Ieškinys yra pagrįstas faktiniais įrodymais, teismų praktika.

5Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Geotaškas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – sustabdė atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo „Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 168394) procedūras ir įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti preliminarios sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti, o nepanaikinus nutarties taikyti 7,69 mln. Eur nuostolių užtikrinimą. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai ieškovas tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus. Šiuo atveju atsakovė vykdo ribotą konkursą, tačiau ieškovė prašydama sustabdyti procedūras nepagrindė konkrečių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą sustabdyti pirkimo procedūras. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį rėmėsi tik ieškovės argumentais ir neįvertino viešo intereso pažeidimo, kad atsakovė praras galimybę pateikti paraiškas dėl ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo planuojamiems įgyvendinti projektams, dalies kurių pateikimo terminas yra 2016 m. I pusmetis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos 2016 m. kovo 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, netenkino atsakovės prašymo dėl nuostolių užtikrinimo.

9Teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas susijęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal finansavimu. Projektams numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų suma yra didelė. Todėl teismas sprendė, kad net ir atsižvelgus į itin trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju kelia realią grėsmę projektų įgyvendinimui, užkerta kelią operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui ir darbų atlikimui ir tokiu būdu pažeidžia viešąjį interesą, dėl to panaikino atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų taikymas gali potencialiai sukelti didesnes neigiamas pasekmes nei netaikymas (CPK 4237 str. 1 d.).

10Teismas taip pat pažymėjo, kad konkurso sąlygų 15.6 punkte nustatyta, jog preliminarioji sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas - 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti preliminariąją sutartį CVP IS priemonėmis išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma preliminarioji sutartis. Apie tikslų atidėjimo terminą Viešojo pirkimo komisija CVP IS priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius 15.4. punkte nustatyta tvarka (konkurso sąlygų 15.7 p.). Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti preliminariąją sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Perkančiosios organizacijos 2016 m. vasario 26 d. pranešime Nr. 32-14-40 nustatytas preliminarios pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – iki 2016 m. kovo 14 d. ir kad preliminarioji sutartis bus pasirašyta nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs preliminarios pirkimo sutarties atidėjimo terminas. UAB „Geotaškas“ ieškinys teismui pateiktas 2016 m. kovo 21 d. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas nurodė, kad šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog preliminarioji pirkimo sutartis galimai jau yra sudaryta, o tokiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra negalimas, neatitiktų jomis siekiamų tikslų.

11Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi, tenkindamas atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymą, leido vykdyti skubiai Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovė UAB „Geotaškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, ir palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartį, bei panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartį.

14Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

151. Teismas neatsižvelgė į teismų praktiką, kurioje pažymėta, kad perkančiosios organizacijos yra atsakingos už tinkamą viešųjų pirkimų planavimą, todėl negali perkelti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo rizikos tiekėjams, o turi prisiimti su tuo susijusius padarinius, įskaitant tai, jog tiekėjai negalės suteikti paslaugų nurodytais terminais.

162. Perkančioji organizacija nepatirs žalos pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovės atskirajame skunde nurodyti terminai dėl paslaugų poreikio, t. y. dėl kvietimo išsiuntimo termino bei projektinių pasiūlymų pateikimo termino, yra nepagrįsti jokiais patikimais įrodymais, todėl tokie teiginiai laikytini nepagrįstais (CPK 178 str.). Atsakovės nurodyti kvietimo išsiuntimo terminai bei projektinių pasiūlymų pateikimo terminai yra netikslūs, nepagrįsti, jie yra žymiai ilgesni. Be to, pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 ,,Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 22.5 p. terminas nurodytas kvietime gali būti pratęstas iki 12 mėn. Taip pat terminai dėl investicinių projektų parengimo nurodyti tik 6 projektams, o kitų perkančiosios organizacijos vykdomų projektų terminai nenurodyti, todėl darytina išvada, kad ginčo nagrinėjimas ir vėlesnis paslaugų suteikimas neturės esminės įtakos perkančiajai organizacijai ir nepadarys žalos. Preliminarios sutarties 3.4 p. numatyta perkančiosios organizacijos teisė vykdyti atskirą pirkimą dėl paslaugų, taigi atsakovė turi teisę dėl jos atskirajame skunde nurodytų projektų vykdyti atskirus viešuosius pirkimus ir sudaryti sutartis. Be to, netgi perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 116.1.4.2 p. numatyta galimybė vykdyti supaprastintų viešųjų pirkimą apklausos būdu, kai paslaugas reikia įsigyti itin skubiai, todėl perkančioji organizacija turi teisę sudaryti laikinas sutartis dėl 6 projektų parengimo. Investicinių projektų rengimas yra atsakovės atsakomybė, paprastai pačios savivaldybių administracijos rengia šiuos dokumentus. Perkančioji organizacija atskirajame skunde nenurodė ir nepagrindė to, kad ji neturi galimybės savo ištekliais parengti 6 investicinių projektų. Kauno miesto savivaldybės administracija yra viena didžiausių perkančiųjų organizacijų Lietuvos Respublikoje ir turi daugiau nei pakankamus žmogiškuosius išteklius savo jėgomis parengti visus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos parama.

173. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiamos ir nepagrįstai suvaržomos ne tik ieškovės UAB „Geotaškas“, bet ir ieškovės UAB ,,Ademo grupė“ teisės ir interesai bei viešasis interesas sąžininga tiekėjų konkurencija. Be to, atsakovės vykdomas pirkimas nėra susijęs su būtinais neatidėliotinais visuomenės poreikiais, todėl turi būti prioritetiškai ginamas viešasis interesas ir sąžininga tiekėjų konkurencija.

184. Teismas nepagrįstai nurodė, kad preliminari sutartis jau yra sudaryta, kadangi ieškovei 2016 m. kovo 4 d. pateikus pretenziją ir atsakovei 2016 m. kovo 8 d. pateikus atsakymą į pretenziją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 941 straipsnio 2 dalimi, preliminarios sutarties sudarymas turėjo būti atidėtas dar 15 dienų, o vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 2 dalimi, preliminarios sutarties negali sudaryti iki tol, kol bus išspręstas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

195. Teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi nepagrįstai ir neteisėtai leido skubiai vykdyti teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį, kadangi skubus paslaugų įsigijimas nėra būtinas atsakovei, todėl leidimas skubiai vykdyti nutartį neatitinka CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punkto.

206. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, neužtikrino sąžiningos konkurencijos, laimėtoju buvo paskelbtas trečiasis asmuo UAB ,,Eurointegracijos projektai“, veikiantis kartu su UAB ,,Lyderio grupė“. UAB ,,Lyderio grupė“ darbuotoja V. M. yra T. M., kuris yra tarnautojas Kauno miesto savivaldybės administracijoje, sutuoktinė. Taigi šiuo atveju tarp trečiojo asmens bei perkančiosios organizacijos yra interesų konfliktas, dėl kurio atsakovė galimai ėmėsi visų veiksmų, kad trečiasis asmuo būtų pripažintas laimėtoju. Šiuo atveju teismas, vertindamas atsakovės veiksmus, turi būti aktyvus, spręsti dėl atsakovės kaip perkančiosios organizacijos veiksmų bei priimtų sprendimų teisėtumo.

21Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškovės atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti.

22Nurodo šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:

231. Nepagrįstas skundo argumentas, kad tik perkančioji organizacija turi prisiimti pavėluoto preliminariosios sutarties ir pagrindinių sutarčių bei atitinkamai negalėjimo gauti investicinių projektų parengimo paslaugų riziką, nes perkančiajai organizacijai tenka pareiga suplanuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus. Ieškovė pati pripažino, kad atsakovė, paskelbdama konkursą, bei nustatydama preliminariosios sutarties pasirašymo terminą, nepažeidė nei VPĮ, nei jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų, nei teisminės praktikos, kadangi nėra nustatyta, koks konkretus terminas nuo konkurso paskelbimo užtikrintų šių sutarčių pasirašymą numatytu terminu. Preliminariosios sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad minimalus terminas, per kurį tiekėjai turi pateikti pasiūlymus yra tik 3 darbo dienos. Ieškovė nei pretenzijoje, nei ieškinyje nenurodė, kad atsakovė netinkamai organizavo ginčo viešąjį konkursą, t. y. paskelbdama konkursą neužtikrino preliminariosios sutarties pasirašymo laiku. Ieškovei, teikiant pirmąją pretenziją, buvo žinoma preliminariosios sutarties pasirašymo data, tačiau jos, kaip pažeidžiančios tiekėjo teises ieškovė nenurodė, nors teikdama pretenziją turėjo bei privalėjo įvertinti teisminio bylinėjimosi galimybę ir civilinio proceso terminus preliminariosios sutarties pasirašymo kontekste, todėl jis nesvarstytinas ne tik dėl nepagrįstumo, bet ir kaip nepateikto teisės aktų nustatyta tvarka.

242. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija dėl projektų turi teisę vykdyti atskirą paslaugų pirkimą. Ieškovė subjektyviai vertina preliminariosios sutarties 3.4 p. nuostatas, kadangi realiai šiame punkte nurodyti tik tam tikri atvejai, kada perkančioji organizacija turi teisę vykdyti atskirą paslaugų pirkimą. Taip pat ieškovė nepagrįstai nurodo, kad perkančioji organizacija gali vykdyti atskirus supaprastintus viešuosius pirkimus, kaip nurodyta Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 116.1.4.2 punkte. Ginčo paslaugos yra priskiriamos VPĮ 2 priedėlio 11 kategorijos paslaugoms, kurių pirkimo vertę apskaičiavus pagal VPĮ 9 straipsnio nuostatas, pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, todėl kiekvienas atskirai vykdomas pirkimas turi būti atliekamas kaip tarptautinis, o ne supaprastintas pirkimas.

253. Teismas pagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nepanaikinus kiltų reali grėsmė, kad Kauno mieste nebus galimybės įgyvendinti visus suplanuotus projektus, nes nebus laiku pasiruošta paraiškų Europos Sąjungos fondų paramai gauti teikimui ir vykstant teisminiam ginčui pasibaigs paraiškų teikimo terminai. Atsižvelgiant į planuojamų projektų socialinę ir ekonominę reikšmę visai Kauno miesto visuomenei, sutiktina su teismo išvada, kad vieno tiekėjo interesas negali būti iškeliamas aukščiau už visos visuomenės interesą. Ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas ne tik iš esmės pažeistų viešąjį interesą, bet ir sukeltų didžiulius nuostolius perkančiajai organizacijai. Ieškovė neįrodė vienos iš esminių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

264. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė nepatirs žalos, o nesant žalos turi būti prioritetiškai ginamas viešasis interesas sąžininga konkurencija. Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovė laikėsi VPĮ nustatytų principų ir tikslų. Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo riboto konkurso dokumentai perkančiosios organizacijos buvo parengti nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

275. Remiantis patvirtinta Kauno miesto Integruota teritorijų vystymo programa 2014-2020 metų laikotarpiu Kauno mieste planuojama įgyvendinti 60 projektų, kuriems suplanuota Europos Sąjungos investicijų, valstybės biudžeto, savivaldybės bendrojo finansavimo ir kitos lėšos. Net 6 projektų paraiškų teikimo laikas yra 2016 m. I pusmetis. Dėl nurodytų faktinių aplinkybių nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turėjo būti vykdama skubiai, priešingu atveju laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas neatitiktų funkcijos, dėl kurios jos buvo panaikintos, nes perkančioji organizacija negalėtų įsisavinti projektams numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, dėl ko nukentėtų viešasis interesas, o perkančioji organizacija patirtų didžiulius nuostolius.

286. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, neužtikrino sąžiningos konkurencijos. Nuo 2015 metų vasario mėnesio V. M. nėra UAB ,,Lyderio grupė“ darbuotoja, todėl akivaizdu, kad ieškovo teiginys dėl interesų konflikto yra nepagrįstas.

29Trečiasis asmuo UAB ,,Eurointegracijos projektai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

30Nurodo šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:

311. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas.

322. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje būtų neproporcingas ir neracionalus, pažeistų viešąjį interesą. Teismas tinkamai įvertino pirkimo objekto svarbą ir mastą bei poreikį kaip greičiau sudaryti ir vykdyti pirkimo sutartį, siekiant tenkinti Kauno miesto ir apylinkių gyventojų interesus, vykdant strategiškai svarbius projektus, įsisavinant Europos Sąjungos paramą.

333. Nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, net ir tuo atveju, jei išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų tenkinti ieškovių ieškiniai. Svarbu įvertinti pirkimo specifiškumą ir tai, kad ginčo konkurso atveju buvo numatyta galimybė sudaryti net tris preliminarias sutartis, t. y. jei visi trys tiekėjai atsakovei būtų pasiūlę priimtinas kainas, galėjo būti nustatyti net trys laimėtojai ir su jais galėjo būti sudarytos trys pirkimo sutartys. Ieškovams įrodžius, kad jų pasiūlymų atmetimas dėl per didelės kainos yra nepagrįstas, ieškovai galėtų būti grąžinti į prieš pažeidimą buvusią stadiją ir su kiekvienu iš jų galėtų būti sudaromos dvi preliminarios sutartys. Naikinti su trečiuoju asmeniu sudarytos pirkimo sutarties ieškinio tenkinimo atveju nebūtų pagrindo, nes ieškovai neginčija to, kad trečiasis asmuo UAB ,,Eurointegracijos projektai“ pagrįstai yra išrinktas laimėtoju ir pagrįstai su juo ketinama sudaryti pirkimo sutartį.

344. Ieškovės teiginiai apie trečiojo asmens UAB ,,Eurointegracijos projektai“ jungtinės veiklos parnerio UAB ,,Lyderio grupė“ buvusios darbuotojos galimas sąsajas su atsakovės tarnautoju bei galimus interesų konfliktus yra nepagrįsti, nesąžiningi ir neatitinkantys tikrovės. Ieškovė piktnaudžiauja procesu ir, teikdama aiškiai tikrovės neatitinkančius duomenis, sąmoningai klaidina teismą.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

37Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties

38CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

39Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

40Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas susijęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal finansavimu, laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju kelia realią grėsmę projektų įgyvendinimui, užkerta kelią operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui ir darbų atlikimui ir tokiu būdu pažeidžia viešąjį interesą, dėl to panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi pirmosios instancijos teismas prioritetą šiuo atveju suteikė operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

41Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė riboto konkurso būdu vykdo ,,Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 168394). Atsakovė ginčo konkursu siekia įsigyti strateginio dokumentų rengimo, investicijų projektų/galimybių studijų parengimo, paraiškų parengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugas. Bylos duomenimis, investicijų projektų, paraiškų finansavimui gauti paslaugos yra būtinos siekiant pritraukti Europos Sąjungos investicijas 2014-2020 metams. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą 1V-989 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.11.1-CPVA-R-904 priemonės ,,Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ Kauno miestui yra skirtos lėšos ir pareiga kasmet pasirašyti projektų sutartis įsakyme nurodytai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų sumai (8.1 p.) ir deklaruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas (8.2 p.). Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32 patvirtintą Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, 2014-2020 metų laikotarpiu Kauno mieste planuojama įgyvendinti 60 projektų, kurių tikslas sumažinti neigiamas demografines tendencijas miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką, kuriems numatytos Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės bei kitos lėšos. Kaip nurodo atsakovė, 6 projektų paraiškų teikimo laikas yra 2016 m. I pusmetis. Taigi ginčo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su visuomenės (jos dalies) poreikiu – operatyviu ekonominių, socialinių, demografinių bei aplinkos sąlygų gerinimu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektams skirtą finansavimą, atsakovės vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas. Taip būtų pažeisti ne tik vykdančios šį projektą atsakovės interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1, 2 d.). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju apeliantės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą ir suteiktų apeliantei pranašumą atsakovės atžvilgiu.

42Apeliantės skundo argumentai, kad perkančiosios organizacijos yra atsakingos už tinkamą viešųjų pirkimų planavimą, todėl negali perkelti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo rizikos tiekėjams, nepaneigia pagrįstos teismo išvados dėl egzistuojančio viešojo intereso operatyviai vykdyti pirkimo procedūras, kuriam šiuo atveju taikytinas prioritetas. Nagrinėjamoje situacijoje būtina atsižvelgti į perkamų objektų svarbą visuomenei ar jos daliai ir į tai, kad projektų įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudos laiku.

43Skundo argumentai, kad Investicinių projektų rengimas yra atsakovės atsakomybė ir perkančioji organizacija turi galimybę savo ištekliais parengti 6 investicinius projektus, atmestini kaip nieko nepagrįsti apeliantės deklaratyvaus pobūdžio samprotavimai.

44Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Todėl apelianto argumentai, jog perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, neužtikrino sąžiningos konkurencijos ir, kad tarp trečiojo asmens bei perkančiosios organizacijos yra interesų konfliktas, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą nėra teisiškai reikšmingi.

45Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

46Pažymėtina, kad apeliantė savo privatų interesą viešame pirkime galėtų apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti. Taigi apeliantės ekonominis interesas gali būti apgintas ir netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių.

47Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties

48Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino to paties teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi leido vykdyti skubiai Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį, kuria panaikintos 2016 m. kovo 23 d. nutartimi taikytos laikinąsias apsaugos priemones. Minėtoje nutartyje nurodė, kad nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. Ieškovė UAB „Geotaškas“ dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties padavė atskirąjį skundą.

49CPK 152 straipsnio, reglamentuojančio nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, 2 dalis reglamentuoja, kad nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ir nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdomos įsiteisėjus šioms nutartims; teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

50CPK 282 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti vykdyti sprendimus ir nutartis, o CPK 283 straipsnyje numatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį. Šiuose straipsniuose nurodytos nutartys teismo priimtų sprendimų ar nutarčių skubaus vykdymo klausimu (CPK 283 str. 3 d.) yra neskundžiamos, nes neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK tokių nutarčių apskundimo paduodant atskirąjį skundą taip pat nenumato (CPK 334 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai vertindamas CPK 283 straipsnyje įtvirtintas normas, nustatančias teismo teisę leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą, jo dalį arba nutartį, su CPK 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teise leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, bei atsižvelgdamas į bendrąją normą, kad teismo sprendimas, jo dalis ar nutartis skubaus vykdymo klausimu yra neskundžiama, konstatuoja, kad dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties negalėjo būti teikiamas atskirasis skundas. Tokia nutartis nėra apeliacijos objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.) Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria leista vykdyti skubiai Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Geotaškas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:... 4. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovės UAB... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos... 9. Teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas susijęs su Europos Sąjungos... 10. Teismas taip pat pažymėjo, kad konkurso sąlygų 15.6 punkte nustatyta, jog... 11. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi, tenkindamas... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovė UAB „Geotaškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 14. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi... 15. 1. Teismas neatsižvelgė į teismų praktiką, kurioje pažymėta, kad... 16. 2. Perkančioji organizacija nepatirs žalos pritaikius laikinąsias apsaugos... 17. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiamos ir... 18. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad preliminari sutartis jau yra sudaryta,... 19. 5. Teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi nepagrįstai ir neteisėtai leido... 20. 6. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, neužtikrino... 21. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškovės atskiruoju... 22. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:... 23. 1. Nepagrįstas skundo argumentas, kad tik perkančioji organizacija turi... 24. 2. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija dėl... 25. 3. Teismas pagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes jų... 26. 4. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad dėl pritaikytų laikinųjų... 27. 5. Remiantis patvirtinta Kauno miesto Integruota teritorijų vystymo programa... 28. 6. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija, vykdydama... 29. Trečiasis asmuo UAB ,,Eurointegracijos projektai“ atsiliepime į atskirąjį... 30. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:... 31. 1. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas.... 32. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje būtų neproporcingas ir... 33. 3. Nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, net ir tuo atveju, jei... 34. 4. Ieškovės teiginiai apie trečiojo asmens UAB ,,Eurointegracijos... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 37. Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties... 38. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 39. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 40. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas susijęs su... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė riboto konkurso būdu vykdo ,,Kauno... 42. Apeliantės skundo argumentai, kad perkančiosios organizacijos yra atsakingos... 43. Skundo argumentai, kad Investicinių projektų rengimas yra atsakovės... 44. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas... 45. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 46. Pažymėtina, kad apeliantė savo privatų interesą viešame pirkime galėtų... 47. Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties ... 48. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino to paties teismo... 49. CPK 152 straipsnio, reglamentuojančio nutarčių dėl laikinųjų apsaugos... 50. CPK 282 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 315 straipsnio... 52. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.... 53. Apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d....