Byla 1-621-218/2014

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Silvija Jakštienė, sekretoriaujant Daliai Bardišauskienei, dalyvaujant prokurorei Sigitai Bieliauskaitei, gynėjui advokatui Sigitui Žostautui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F. R., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis ( - ), 8 klasių išsilavinimo, administracine tvarka nebaustas, teistas:

  1. 2011-04-22 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d. – laisvės apribojimu 7 mėn.;
  2. 2012-04-30 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., 284 str. 1 d. - 90 parų arešto. 2012-10-17 bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs;
gyv. ( - ), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., 284 str. 1 d. ir

Nustatė

3F. R. 2014 m. gegužės 16 d., apie 13.30 val., viešoje vietoje-Panevėžio r., Smilgių sen., Smilgių k., Panevėžio g. 18A, ties bažnyčia, vykstant laidotuvėms, įžūliu elgesiu bei grasinimais, pašalinių žmonių akivaizdoje vartojo necenzūrinius žodžius V. J. atžvilgiu ir sudavė vieną kartą kumščiu V. J. į kairį skruostą, sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą, po to smūgiavo dar vieną kartą kumščiu V. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes V. J. pasilenkė į šoną, tada priėjęs prie R. J., vartodamas necenzūrinius žodžius R. J. atžvilgiu, grasindamas sunaikinti visą giminę, smūgiavo vieną kartą kumščiu R. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes R. J. pasilenkė į šoną, taip išgąsdindamas aplinkinius, sukeldamas sumaištį, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

4Kaltinamasis F. R. kaltu prisipažino iš dalies, patvirtino teisiamajame posėdyje perskaitytus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad šių 2014 m. gegužės 16 d., apie 13.30 val. atvyko prie Panevėžio r., Smilgių k. bažnyčios. Kartu su atvyko ir sugyventinė R. M., jos dukra su vyru ir sugyventinės giminaitė M. D.. Bažnyčioje turėjo vykti mišios už mirusi M. D. brolį, o po mišių laidotuvės. Išlipęs iš automobilio su M. D. ir R. M., ėjo prie gatvėje, ties bažnyčia stovėjusio katafalko, nes norėjo pakalbėti su ritualinių paslaugų firmos viršininke R. I., kuri stovėjo prie katafalko. Sugyventinės dukra su vyru liko automobilyje. Gatvėje, prie katafalko stovėjo sugyventinės sesers vyras V. J., jo žmona R. J., R. sesuo R., sesuo J. B. su dukra, brolis S. M.. Einant pro juos, V. J. paklausė, kodėl jie „kišasi“ ne į savo reikalus. Su sugyventine ir M. D. buvo apsiėmę laidoti velionį. V. J., eidamas pro šalį, atsakė „pašol na...“. V. J., jam praėjus pro šalį, sudavė ranka vieną kartą į nugarą. Nesuprato ar buvo suduota kumščiu ar delnu. Tada, atsisukęs į V. J. ir pavadines jį „gaidžiu, pideru“, sudavė vieną kartą kumščiu į veidą, pataikydamas, į dešinį skruostą. Tada prie M. D. priėjo R. J. ir jos abi vieną į kitą įsikibo rankomis. Atsistojęs tarp moterų ir, išskėsdamas rankas, atstūmė vieną nuo kitos. Tada V. J., pripuolęs prie jo, spyrė vieną kartą į tarpukojį, tačiau pataikė į rankos plaštaką, nes spėjo užsidengti. Tada, užsimojęs smūgiavo V. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes V. J. pasiraukė į šoną. Prieš R. J. nebuvo užsimojęs, jai nesmūgiavo. Tada paėjo į šalį. Niekam negrasino, nesakė, kad sunaikins visą jų giminę. Pamatė, kad prie katafalko nebėra R. I.. M. D. ir R. M. pradėjo konfliktuoti su R. J., R. ir J.. Jos koneveikė vieną kitą, smūgiavo viena kitai. Po kelių minučių prie jų priėjo R. I., liepė ramintis ir eiti į bažnyčią. V. J. į bažnyčią nėjo, kaip suprato, laukė policijos, nes buvo paskambinęs. Po mišių, kurios truko apie pusvalandį, išėjo iš bažnyčios. Tuo metu jau buvo atvykę policijos pareigūnai, kurie pasakė, kad po laidotuvių grįžtų į Smilgius. Visi išvyko į Rozalimo kapines, o V. J. liko laukti Smilgiuose. Palaidojus velionį, apie 15 val., su M. D., R. M., jos dukra ir dukters vyru atvyko į Smilgius, prie Smilgių seniūnijos pastato, kur stovėjo policijos automobilis. Sugyventinės duktė su vyru iš automobilio nelipo. Prie policijos automobilio buvo V. J., jo žmona, J. B. su dukra, R.. Kartu su M. D. ir R. M. priėjus prie policijos automobilio, seserys vėl susikivirčijo. Joms pasakė „baikit padlos“. Prieš J. B. užsimojęs nebuvo, jai nesmūgiavo, niekuo jai negrasino. Prisipažįsta, kad prie Smilgių bažnyčios sudavė vieną kartą V. J. kumščiu į veidą ir vieną kartą smūgiavo į jį, tačiau nepataikė, prisipažįsta, kad vartojo necenzūrinius žodžius (b.l. 42-43).

5Teisminio nagrinėjimo metu F. R. papildomai paaiškino, kad kai numirė žmogus, A. M., paprašė pagalbos. Nuvažiavęs pas A. M., padėjo sutvarkyti velionį, apklojo žmogų. Paskui, kai atvažiavo policija, laukė kad iš Šiaulių mašina paimtų ir nuvežtų žmogų į skrodimą. Pakalbėjo kartu su A. M. ir pradėjo skambinti velionio giminaičiams dėl laidotuvių. V. J. atsisakė padėti, sakė „neturiu už ką laidoti“. R. taip pat sakė „aš tikrai nelaidosiu, neturiu už ką laidoti“. Paskambino žmonėms, kurie sutiko padėti palaidoti velionį. Ant rytojaus paskambino M. D. ir pasakė, kad V. J. neduoda laidoti brolio tėvų kape. Kilo kivirčas. Važiavo į seniūniją kalbėtis, tartis ką daryti. Seniūnas išsprendė kivirčą, leido kasti duobę. Pasiskambino laidojimo firmai, sutarė, niekas jam laidotuvių pinigų nedavė. Tą dieną paskambino E. sesuo, pradėjo užsakinėti mišias, buvo sutartas laikas 11.30 val., po to laikas buvo kaitaliojamas. Atvažiavo į Smilgius. Prie bažnyčios buvo atvažiavęs katafalkas, duobkasiai, V. J.. Daug žmonių buvo, ne visus pažįsta. Smilgių parapijoje išlipo iš automobilio pirmas, po to išlipo M. D., R. M.. Ėjo visi į parduotuvę pirkti žvakių. Tada jį užkabino V. J. žodžiais „ko čia kišiesi, ne giminė, tu, iš viso niekam tikęs, niekam nereikalingas, subinlaižys“. Atsakė „ką tu pats gero padarei? Neduodi nei laidoti, nieko“. V. J. jį pastūmė. Tada jis pats jį petimi pastūmė, V. J. jam plojo per veidą. Tada jis užsimojo ir trenkė iš delno V. J. irgi per veidą. Po kivirčo susikabino seserys tarpusavyje, pradėjo koliotis, stumdytis. Pamatė, kad V. J. skambina telefonu, kviečiasi pagalbą. Atėjo kunigas ir pasakė, kad galima nešti žmogų į bažnyčią. Visi suėjo į bažnyčią. Po mišių buvo atvažiavus policija, sulaikė procesiją kokias 5 minutes. Bekasant duobę paskambino iš policijos pareigūnai, pasakė, kad norėtų bendrauti. Užkasus velionį, atvažiavo į Smilgius. Policijos ekipažas stovėjo prie seniūnijos. V. J. sėdėjo mašinoje, kieme stovėjo L. B., jos duktė, R. J., R. buvo toliau nuėjusi. R. J. užkabino M. D., trenkė jai rankinuku. L. puolė M. į krūtinę, stumdė ją. Pareigūnė išlipus iš automobilio pasakė „baikit, nes uždėsiu antrankius“. Nežino, kam pasakė, ar L. ar M.. Jie patys irgi norėjo rašyti pareiškimą ant J., bet pareigūnė atsisakė priimti pareiškimą, pasakė ,kad V. J. pareiškimo nerašo, todėl pasakė „jei jis nerašo, ką rašysit jūs?“. Liepė važiuoti namo. Prisipažįsta iš dalies, sutinka, kad jo veiksmai galėjo sutrikdyti laidotuvių rimtį, sudavė J., nes reikėjo suduoti. Jo paties svoris 150 kg, ūgis 1,96 m.

6Nukentėjusysis V. J. patvirtino teisminio nagrinėjimo metu perskaitytus jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kai parodė, kad 2014 m. gegužės 16 d., apie 13.30 val. su savo žmona R. J., žmonos seserimi R. M. ir jos draugu M. atvyko į Panevėžio r., Smilgių k., prie bažnyčios, nes dalyvavo žmonos brolio J. M. laidotuvėse. Išlipę iš automobilio, nuėjo prie katafalko, stovėjusio gatvėje, prie bažnyčios. Pradėjo kalbėtis su laidojimo paslaugų organizatore. Po kelių minučių atvyko žmonos sesuo J. B. su dukra L., brolis S. M.. Visi jie priėjo prie jų. Pamatė, kad atvyko žmonos brolio buvusi žmona R. M., jos sugyventinis F. R., žmonos sesuo M. D.. Priėjo F. R., tuo metu dar kalbėjosi su laidojimo paslaugų organizatore. F. R., atsistojęs prieš jį, garsiai pasakė „ką tu man, „blet“ padarei sarmatos Rozalimo seniūnijoje“ ir sudavė kumščiu vieną kartą į veidą, pataikydamas į kairį žandą. Suduotas smūgis buvo stiprus, pradėjo skaudėti žandą. Po suduoto smūgio F. R. vėl užsimojo sugniaužtu kumščiu ir smūgiavo galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes jis pasilenkė į šoną. Pasakė, kad iškvies policija. F. R. pasakė „man pochui“. Nuėjęs į šalį paskambino į policiją bendruoju pagalbos telefonu. Matė, kaip F. R. buvo užsimojęs trenkti kumščiu žmonai R. į veidą, bet, kiek matė, jai nepataikė. Netrukus visi suėjo į bažnyčią, kur vyko mišios. Pats liko laukti policijos. Pasibaigus mišioms, kurios vyko apie 40-50 minučių, atvyko policijos pareigūnas G. G., kuris pasiūlė eiti į seniūnijos pastatą. Kiti laidotuvėse dalyvavę asmenys išvyko į kapines. Pareigūnas priėmė paaiškinimą dėl įvykio. Tada su žmona, R. M. ir jos draugu M., kurie laukė automobilyje, išvyko į kapines Pakruojo r., Rozalime. Jiems nuvykus, žmonai paskambino tyrėja ir paprašė sugrįžti į Smilgius ir atsivežti tris liudytojus. Tada, apie 16.30 val. su žmona, R. M. ir jos draugu M. nuvyko į Smilgius. Kartu vyko ir J. B., jos duktė. Prie seniūnijos pastato laukė policijos pareigūnė, kuri apklausė policijos automobilyje. Pareigūnė užsirašė liudytojų duomenis. Kai pareigūnė apklausinėjo automobilyje, pamatė, kad prie seniūnijos pastato atvažiavo F. R. su M. D., R. M.. F. R., eidamas link seniūnijos pastato, pro policijos automobilį pasakė, jam ir prie automobilio stovintiems liudytojams – „išmušiu jus po vieną“. Jie nuėjo prie seniūnijos pastato. Po kelių minučių, sėdėdamas policijos automobilyje, pamatė, kad prie automobilio priėjo F. R., M. D. ir R. M.. Girdėjo, kad F. R., stovėdamas prieš J. B., kažką šūkaliojo, sakė ir necenzūrinius žodžius, tačiau nebepamena kokius. Jis nematė, kad F. R. būtų užsimojęs prieš J. B., kad būtų jai smūgiavęs. F. R. suduodamas smūgį į veidą, sukėlė fizinį skausmą, išplūdo necenzūriniais žodžiais. Dėl šio įvykio jam buvo padaryta neturtinė 1500 litų žala, kadangi patyrė stresą ir įtampą, taip pat nemaloniai jautėsi prieš aplinkinius dėl padarytos gėdos. Jautė nerimą kelias dienas po žmonos brolio laidotuvių, prastai miegojo (b.l. 12, 13-14, 15-16, 18-19, 22).

7Papildomai teisiamajame posėdyje nukentėjusysis V. J. paaiškino, kad pareiškime ir pirmuose parodymuose nurodė, kad ikiteisminio tyrimo nepageidauja, o policiją iškvietė tik dėl informacijos, nes tyrėja patarė dėl šio įvykio atsisakyti rašyti pareiškimą, paaiškindama, kad dėl tokių įvykių paprastai teismai nevyksta. Vėliau paskambino apylinkės inspektorius G. ir pasakė, kad dovanoti negalima, liepė rašyti viską, kaip buvo. Todėl vėliau atvykęs į policiją viską parašė, kaip buvo iš tikrųjų. Nuo F. R. smūgio į veidą jautėsi pažemintas, įžeistas. Incidentą matė daug žmonių - prie bažnyčios stovėjo duobkasiai, laidotuvių organizatorė, žmonos sesuo J. B., L.. F. R. priėjo nei iš šio, nei iš to ir pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius. Sutrukdytas brangus laikas, nes jis pats į kapus kartu su procesija nebevažiavo, laukė policijos. Be to, F. R. kėlė ranką ir prieš žmoną (R. J.). Po laidotuvių jie vėl atvažiavo prie seniūnijos ir kėlė triukšmą, rėkė „visus padarysiu, šeimą išnaikinsiu“. Visa seniūnija žiūrėjo pro langus. Netiesa, kad jis stumtelėjo kaltinamąjį ar jam sudavė į veidą, nes jo paties svoris tik 75 kg, ūgis 1metras, 76 cm, o kaltinamasis yra jaunesnis, dvigubai sunkesnis, daug aukštesnis.

8Reiškia civilinį ieškinį 1500 lt, tai neturtinė žala, nes buvo pažemintas artimųjų akivaizdoje.

9Nukentėjusioji R. J. parodė, kad 2014 m. gegužės 13 d. mirė brolis J. M.. Sužinojo, kad laidotuvėmis rūpinsis R. I. individuali įmonė. Gegužės 16 d., apie 13 val. su vyru F. nuvažiavo į Panevėžio r., Smilgių k., prie bažnyčios, kur rinkosi artimieji, laukė kol atveš velionį. Stovėjo su vyru F., seserimi R., jos sugyventiniu M., seserimi J. B. ir jos dukra L.. Vyras kalbėjosi su R. I. apie laidotuves. Apie 13.30 val., jau atvažiavus katafalkui, prie bažnyčios atvažiavo F. R., R. M. ir sesuo M.. F. R. tik išlipęs iš automobilio pradėjo plūstis, keiktis, šaukti: “duosiu tau ereli į snukį“. Suprato, kad sako vyrui, nes žiūrėjo tik į V. ir iš karto ėjo link jo. F. R. priėjo prie vyro ir iš karto dešinės rankos kumščiu trenkė V. į skruostą. V. susverdėjo, bet nenugriuvo. Po to smūgio F. R. dar kartą smūgiavo V., tačiau vyras pasisuko ir F. R. nepataikė. Tada sesuo J. pradėjo šaukti, kad F. yra svetimas ir neturi teisės mušti nekaltų žmonių. F. R. puolė link J., taikėsi kumščiu jai į veidą, bet J. atšoko atgal. Liepė F. R. ramintis, o jis, nieko nesakęs, puolė, kumščiu taikėsi į veidą, bet ji atšoko atgal ir išvengė smūgio. Pasakė savo vyrui, kad skambintų policijai. F. R. rėkavo prie bažnyčios, sakė: „aš jus visus užmušiu, išnaikinsiu po vieną“. Visi buvo išsigandę, pati labai bijojo, buvo nemalonu dėl kilusio konflikto. Vyras laukė policijos, o visi kiti ėjo į bažnyčią. Kai išėjo iš mišių, atvažiavo policija, jie su vyru nuėjo rašyti pareiškimo į seniūniją. Atvažiavo tyrėja, surinko liudytojus, kurie viską matė, vyko apklausos. Tada vėl atvyko ir F. R. su sugyventine R. M. ir M., dar buvo jo būsimas žentas D.. F. R. išlipęs iš automobilio vėl rėkė, kad juos išnaikins, ėmė keiksnoti ant sesers M. D.. Antrą kartą rodė kumštį, sakė „duosiu“. R. puolė stumdytis. F. R. rėkavo tol, kol policijos pareigūnė jį sudrausmino. Jaučiasi nukentėjusi, patyrė didelį stresą, įtampą, nes šventoj vietoj vyrui sudavė į veidą, sutrukdė laidotuves. Dėl incidento nuėjo į kapus tik tada, kai brolis jau buvo užkastas. Mano, kad F. R. supyko dėl to, kad pats norėjo paimti laidotuvių išmokas, nes dar prieš tai F. ėmė keiktis, burnotis, kad jie nori atimti jo verslą. Išmoką ir pensiją paėmė laidotuvių firma, kurią užsakė F..

10Nukentėjusioji J. B. parodė, kad 2014 m. gegužės 16 d., apie 13 val., kartu su dukra L. B., savo broliu S. M., K. G., jo vairuojamu automobiliu nuvyko į Smilgių k., prie bažnyčios, į brolio J. laidotuves. Atvažiavus katafalkui, prilėkė sesuo M. D. su keiksmažodžiais, griebė jos dukrą. Paskui prilėkė F. R. ir smogė smūgį V. J. su keiksmažodžiais. Po to puolė ant R. J., bet nepataikė. Užsimojo ir ant jos pačios, kilo triukšmas. Po mišių ceremonijos ruošėsi į kapus. Atvažiavusi policija pasikvietė V.. Laidoti į kapines J. nevažiavo. Kai velionį užkasė, atvažiavo V. J., sakė važiuoti visiems, kas matė įvykį. Visi važiavo į Smilgius. Tyrėja visų klausinėjo. Po kelių minučių atvažiavo F. R. su žmona ir sugyventine ir vis koliojosi. M. ėmė dergti jos šeimą, pasipylė keiksmažodžiai. F. R. vis grasino sunaikinti jos šeimą, užsimojo kumščiu, išgąsdino jos mergaitę, kuriai po to prasidėjo priepuoliai. M. yra F. sugėrovė. Tyrėja R. vis ramino, sakė, kad uždės antrankius. Konfliktavo visi. Nesupranta, ko F. kimba prie jos. Nuo jo juto alkoholio kvapą. Nuo šio įvykio ji pati buvo strese, labai išsigando jos duktė L..

11Liudytoja R. M. pilnai patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kai parodė, kad 2014 m. gegužės 16 d., apie 13 val., su savo seserimi R. J., jos vyru V. J. ir savo draugu M. M. atvyko į Panevėžio r., Smilgių k., prie bažnyčios, nes vyko brolio J. M. laidotuves. Visi, išlipę iš automobilio, laukė prie bažnyčios vartų mašinos, kuri turėjo atvežti karstą. Netrukus, prie bažnyčios atvyko ir sesuo J. B. su savo dukra L. B., brolis S. M.. Panašiai po pusvalandžio atvykus katafalkui, visi nuėjo prie jo. Tik nuėjus, pamatė, kad prie V. J. priėjo F. R., kuris yra brolio A. M. buvusios žmonos R. M. dabartinis sugyventinis. Nematė, kada F. R. atvažiavo. F. R., stovėdamas prieš V. J., sudavė viena kartą kumščiu į veidą. Po smūgio V. J. linktelėjo atgal, suprato, kad smūgis buvo stiprus. Tada pamatė, kad F. R. vėl kumščiu užsimojo prieš V. J. ir smūgiavo V. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes V. J. pasilenkė į šoną. Tuo metu nuo V. J. stovėjo panašiai už 2-3 metrų. Girdėjo kaip F. R., pasakė, kad jis jam „pridirbo“. V. J., po jam suduoto smūgio, nuėjo į šalį, skambino policijai. R. J. paklausė F. R., kodėl jis muša jos vyrą, nes jis nėra giminaitis. Tada F. R. pasakė R. J. „dėsiu ir tau“, užsimojo kumščiu ir smūgiavo į R. J. pusę, stovėdamas panašiai už 2 metrų nuo jos. R. J. F. R. nesudavė, mano, kad smūgiavo norėdamas pagąsdinti. F. R. pasakęs, kad juos „išdaužys“ po vieną, nuėjo į šalį. Tada visi suėjo į bažnyčią, kur vyko mišios. Kai F. R. sudavė smūgį V. J., M. D. ir R. M. prie jų nebuvo. Panašiai po pusvalandžio, pasibaigus mišioms, išėjo į lauką. Pamatė, kad atvažiuoja policijos automobilis. Prie policijos automobilio nuėjo V. J. su žmona. Visi išvyko į kapines, o pati su M. laukė J. savo automobilyje. Panašiai po pusvalandžio J. atėjo ir tada vyko į Rozalimo kapines, kur jau buvo palaidotas velionis. Kapinėse R. J. paskambino iš policijos ir pasakė, kad ji su vyru atvažiuotų į Smilgius ir atsivežtų liudininkus, kas matė įvykį. Tada ji, M., J. B., V. J., R. J. nuvyko į Smilgius, kur policijos pareigūnė automobilyje užsirašė liudytoju duomenis. Tada pareigūnė bendravo automobilyje su V. J.. Panašiai po 10 minučių automobiliu atvažiavo F. R., M. D. ir R. M.. Jie išlipę iš automobilio, ėjo į seniūnijos pusę. Girdėjo kaip M. D. ir F. R. eidami kažką bumbėjo, tačiau nesuprato ką, atskirų žodžių negirdėjo. Pareigūnė pasakė, kad jie ramintųsi, nes uždės antrankius. Matė, kad F. R. su M. D. ir R. M. įėjo į seniūnijos pastatą, o po 1-2 minučių jie visi trys atėjo prie policijos automobilio. Tuo metu V. J. su pareigūne sėdėjo policijos automobilyje, o pati su J. B., jos dukra ir R. J. stovėjo šalia policijos automobilio, M. stovėjo nuo policijos automobilio toliau. F. R., atsistojęs prieš J. B., pradėjo jai sakyti, kad ji „k..va“, „kalė“, kad ji nutiltų. Nematė, kad F. R. būtų užsimojęs prieš J. B., kad būtų smūgiavęs į jos pusę (b.l. 29-30).

12Liudytojas M. M. pilnai patvirtino teisiamajame posėdyje perskaitytus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kai jis parodė, kad 2014 m. gegužės 16 d., apie 13 val., kartu su drauge R. M. bei draugės seserimi R. J. ir jos vyru V. J. atvyko į Panevėžio r., Smilgių k., kur vyko draugės brolio J. M. laidotuvės. Jie visi sustojo panašiai už 50 metrų nuo bažnyčios tvoros vartų, kur laukė kunigo. Panašiai po pusvalandžio prie bažnyčios atvyko R. M. sesuo J. su savo dukra, R. M. brolis S. M., kurie atėjo prie jų. Panašiai po 10 minučių prie bažnyčios sustojo mašina, atvežusi karstą su velioniu. Prie katafalko sustojo šviesios spalvos automobilis, kas juo atvažiavo, tuo metu nematė. Netrukus išgirdo, kaip kažkas prie katafalko sušuko „pridirbo“. Tuo metu pasisuko į mašinos pusę, stovėjo panašiai už 40-50 metrų, ir pamatė kaip F. R., kurį pažįsta iš matymo, sudavė prieš jį stovinčiam V. J. vieną kartą kumščiu, pataikydamas į veidą. Po smūgio V. J. loštelėjo atgal. Nematė, kad F. R. būtų užsimojęs V. J. dar kartą ir smūgiavęs, nes visą laiką į juos nežiūrėjo, dairėsi aplink. Išgirdo ir moterų balsus, tačiau nepamena ką ir kas pasakė. V. J. atėjo ir pasakė, kad vyksta nesąmonės, kad reikia kvieti policiją. Po kelių minučių visi suėjo į bažnyčią. Su V. J. liko laukti lauke. V. J. pasakė, kad nesupranta kas čia vyksta, nepasakė, kodėl ir už ką jam F. R. sudavė. Panašiai už valandos, prieš pasibaigiant mišioms, atvyko policijos pareigūnas, kuris su V. J. ir iš bažnyčios išėjusia R. J. nuėjo į Smilgių seniūnijos pastatą. Su R. laukė jų automobilyje, kiti išvyko po mišių į kapines Rozalime. Panašiai po pusvalandžio atėjo V. J. su žmona ir jie nuvyko į Rozalimo kapines. Velionis jau buvo palaidotas, tačiau žmonės dar neišsiskirstę. Atvykus į kapines, V. J. pasakė, kad dar reikės važiuoti į Smilgius, nes kviečia pareigūnė. Su R., V. J. su žmona ir J. B. su dukra ir juos atvežusiu jaunuoliu, nuvyko į Smilgius. Visi nuėjo prie policijos automobilio, kuris stovėjo gatvėje ties seniūnijos pastatu. Pareigūnė užsirašė visų liudytojų duomenis, o su V. J. bendravo policijos automobilyje. Panašiai po 10-15 minučių, tuo metu galėjo būti apie 16.30 val., prie seniūnijos pastato sustojo automobilis, kuriuo atvažiavo F. R. su savo sugyventine R. ir jo draugės seserimi M.. Išlipę iš automobilio F. R. ir M., kažką garsiai sakė ir visi trys pro policijos automobilį nuėjo į seniūnijos pastatą. Girdėjo, kad pareigūnė liepė jiems ramintis. Tada nuėjo prie savo automobilio, kuris nuo policijos automobilio stovėjo panašiai už 10 metrų. Už 1-2 minučių pamatė, kad R. R. su M. ir R. ateina nuo seniūnijos pastato link policijos automobilio, prie kurio stovėjo J., jos dukra, V. J. ir draugė. Matė, kad F. R. su M. ir R., sustoję prie policijos automobilio kažką aiškinosi, tačiau nesuprato ir negirdėjo kas ir ką kalba, nes nesiklausė. Nematė, kad F. R. būtų smūgiavęs į J. pusę. Panašiai už 1-2 minučių F. R. su M. ir R. sėdo į automobilį ir išvyko (b.l. 31).

13Papildomai teisiamajame posėdyje liudytojas M. M. parodė, kad konfliktas sutrukdė laidotuves, žmonės buvo pasiruošę nešti karstą į bažnyčią. Ten šaukė, rėkė, stumdėsi.

14Liudytoja L. B. parodė, kad 2014-05-16 laidojo dėdę. Prie bažnyčios rinkosi žmonės, buvo teta R. su vyru V. ir R.. Kai atvyko laidotuvių mašina, V. J. nuėjo pakalbėti su tais vyrais. Už 5 minučių atvažiavo balta mašina su kaltinamuoju. Joje sėdėjo M. D., R. M. ir kaltinamasis. Kaltinamąjį pažinojo iš matymo, jis tetos R. vyras. V. J. nieko nedarė, ramiai stovėjo, kalbėjosi su žmonėmis. F. R. tik išlipęs iš mašinos pribėgęs pralindo pro keturis žmones, puolė sugniaužęs kumštį, trenkė į veido sritį koliodamasis V. į veidą ir net puolė ant tetos R. norėdamas jai trenkti už tai, kad R. ir mama pasakė „kviečiam policiją“. Dėdė nuėjo kviesti policijos, teta M. išlipusi iš mašinos pradėjo pulti, plūstis“, mamą išvadino „psichine ligone, Linkaučių durne“. Nusisukus pajutau, kad man kažkas griebia už plaukų. Atsisukus pamatė tetą M., kuri ją stūmė, pravardžiavo. Labai išsigando tada, nes atvyko nusiteikusi palydėti dėdės į paskutinę kelionę. Buvo dar antras kartas kai nuvažiavo palaidoję dėdę, į Smilgius. Prie Smilgių seniūnijos, už 10 minučių atvyko kaltinamasis su savo kompanija. Teta M. pati pirma, po to kaltinamasis su kompanija eidami į seniūniją plūdosi. Pareigūnė pasakė net du kartus „arba jūs apsiraminate, arba uždėsiu antrankius“. Kaltinamasis po to priėjo prie mamos, pakėlęs ranką pasakė „nori, aš tau užduosiu“, sakė „aš tavo giminę, šeimą išnaikinsiu“. Ji pati namo važiuodama labai verkė, išgyveno stresą.

15Liudytoja M. D. parodė, kad 2014-05-16 atvažiavo prie bažnyčios Smilgiuose. Žmonių susirinko apie dvidešimt. Iš laidojimo paslaugų komandos buvo du duobkasiai ir viena moterytė. Ji, M. D., R. M., F. R. išlipo iš mašinos. V. J., R. J. ir J. B. pasitiko su keiksmažodžiais „jūs vagys, banditai, mums ne giminės“. Pirmas išlipo iš automobilio F. R.. Katafalkas stovėjo prie pat bažnyčios. V. J. stumdėsi, po to davė F. per veidą. L. B. ją pačią stūmė jėga visu ūgiu, visu savo kūnu. F. R. stūmė V. J. ir davė per veidą ranka, F. R. gindamasis jam atgal pliaukštelėjo delnu į veidą. Negirdėjo, kad F. R. ką nors kam sakytų. Kai mirė brolis, nei vienas nesutiko jo laidoti, siuntinėjo vienas kitą į visas puses. Pradėjus dejuoti „R., ką daryt, kas tą brolį palaidos“. F. sakė „aš tau galiu padėti“. Už tą sumą, 1 835 litus, ta moterytė sakė „aš sutinku jį parvežti iš Šiaulių, aprengti, parvežti į kapus, ir duobkasiui, ir mums gana sočiai“. Ji pati nesipykdavo su sesėmis, nors geri santykiai nebuvo. V. J. trokšta giminei kad tik blogiau būtų, kad tik apšmeižti. Prie seniūnijos F. R. atvažiuoti liepė policija, kad jį apklausti. Tik išlipus iš mašinos, prasidėjo skandalas, triukšmas, J. B., R. J. koliojimas. V. J. sėdėjo mašinoje. L. B. senai turi sveikatos problemą, visus išprovokuoja, visi kalti, bet ne ji.

16Liudytoja R. M., parodė, kad yra kaltinamojo sugyventinė. 2014-05-16 atvažiavo į Smilgių bažnyčią su F. R. ir M. D.. Atvežė žentas D. J.. Išlipo ir ėjo į parduotuvę pirkti žvakių kapams. V. J., R. J., J. B. stovėjo ir beeinant į parduotuvę reikėjo praeiti pro juos. Jie pradėjo rėkti, moterys koliotis žodžiais „negiminės, ko čia kišatės“. F. R. V. J. pradėjo mosikuoti. Ar ten užplojo, ar pastūmė, bet tikrai V. J. pats pirmas pradėjo. R. J., L. B. rėkė. V. J. pastūmė F. R.. Ji laikė už rankos mažą vaiką, todėl nematė, bet gal F. R. ir tvojo V. J.. Tik išgirdo, kad visi rėkia, šaukia. Kad kas nors kojom spardytųsi, nematė. Kad už plaukų tąsytųsi, to nebuvo. J. dukra L. B. pastūmė M. visa krūtine. Regina vienu metu užplojo M. D. rankinuku. Tai buvo tada, kai po laidotuvių nuvyko prie seniūnijos. Niekas nesitąsė ten. Seserys viena kitą koneveikė, įžeidinėjo. Nuvykus buvo policijos automobilis, V. J. sėdėjo automobilyje, buvo R. J. su L. B.. Jos vėl koliojo M., R. M. uždavė rankinuku. M. norėjo rašyti pareiškimą policijai, tačiau iš policijos mašinos kažkas pasakė važiuoti namo, nes V. J. atsisakė rašyti pareiškimą. F. R. buvo blaivus. Labai nemaloniai jautėsi dėl iškilusių konfliktų.

17Liudytoja S. J. parodė, kad dirba Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinio skyriaus tyrėja. 2014 metų gegužės 16 dieną gavo pranešimą iš budėtojų dalies, kad vyksta konfliktas tarp giminaičių laidotuvių metu. Budėtojų dalis siunčia tyrėją, jei mato, kad padaryta nusikalstama veika Į Smilgius vyko iš Panevėžio. Smilgiuose ją pasitiko apylinkės inspektorius G. ir dar viena pareigūnė. Jie nurodė, kad vyksta konfliktas tarp giminų. Jie išvažiavo, ji liko bendrauti su nukentėjusiuoju. Tada atvyko kita pusė ir prasidėjo žodinis konfliktas, konfliktavo moteriškės, šaukė viena ant kitos viešoje vietoje prie seniūnijos. Ji visus sudrausmino, liepė išsiskirstyti ir grįžo į automobilį bendrauti su nukentėjusiuoju. Ji pati nukentėjusiajam nieko neliepė rašyti, viską užrašė taip, kaip jai sakė, t.y. aplinkybes, kurias nurodė nukentėjusysis. Nepamena, kad R. ramino. Girdėjo konfliktą tarp moterų. R. neteisėtų veiksmų jos akivaizdoje nebuvo. Suprato, kad konfliktas tarp giminų, kas kiek pinigų davė. Kiek pamena, F. R. buvo išgėręs. Pasiaiškinusi su nukentėjusiuoju, suprato, kad nebus ikiteisminio tyrimo, nes konfliktas tarp giminų. Žmogus pats atsisakė rašyti pareiškimą.

18Iš Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra Panevėžio r., Smilgių sen., Smilgių k., Panevėžio g. 18A, ties bažnyčia. Antroji įvykio vieta yra Panevėžio r., Smilgių sen., Smilgių k., Panevėžio g. 15, prie Smilgių seniūnijos pastato ( b. l. 5-6).

19Iš 2014-06-16 Teismo medicinos specialisto išvados Nr. G880/14(05) matyti, kad E. R. veiksmai galėjo V. J. sukelti fizinį skausmą (b.l. 11).

20Iš civilinio ieškinio matyti, kad nukentėjusysis V. J. reiškia 1500 Lt civilinį ieškinį (b.l. 20).

21Išanalizavęs byloje surinktus įrodymus, sugretinęs juos tarpusavyje ir įvertinęs, teismas laiko esant neginčytinai įrodyta, kad F. R. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t.y. veikdamas tiesiogine tyčia, įžūliu elgesiu, pasireiškusius fizinio smurto panaudojimu, 2014 m. gegužės 16 d., apie 13.30 val., viešoje vietoje - ties bažnyčia, vykstant laidotuvėms, įžūliu elgesiu bei grasinimais, pašalinių žmonių akivaizdoje vartojo necenzūrinius žodžius V. J. atžvilgiu ir sudavė vieną kartą kumščiu V. J. į kairį skruostą, sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą, po to smūgiavo dar vieną kartą kumščiu V. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes V. J. pasilenkė į šoną, tada priėjęs prie R. J., vartodamas necenzūrinius žodžius R. J. atžvilgiu, grasindamas sunaikinti visą giminę, smūgiavo vieną kartą kumščiu R. J. galvos aukštyje, tačiau nepataikė, nes R. J. pasilenkė į šoną, taip išgąsdindamas aplinkinius, sukeldamas sumaištį, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir šiais veiksmais įvykdė nesunkų tyčinį nusikaltimą numatytą BK 284 str. 1 d., Nors kaltinamasis F. R. kaltu prisipažino tik iš dalies, parodė, kad nukentėjusiajam sudavė vieną smūgį į veidą ir plūdosi, o konfliktą išprovokavo pats nukentėjusysis jam suduodamas, bet tokie jo parodymai vertintini kaip siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės ir pilnai paneigti nuosekliais viso baudžiamojo proceso metu nukentėjusiojo V. J. parodymais, jog jam kalbantis su dalyvavusiais laidotuvėse žmonėmis, kaltinamasis plūsdamasis sudavė jam smūgį į veidą, tokius nukentėjusiojo parodymus pilnai patvirtino liudytojai R. J., J. B., R. M., M. M. ir L. B. nurodydami, jog būtent F. R. sudavė nukentėjusiajam į veidą smūgį bei specialisto išvada, kad V. J. galėjo justi skausmą. Liudytojai ir nukentėjusysis anksčiau su pačiu kaltinamuoju konfliktų neturėjo, apkalbėti neturi jokio pagrindo, todėl teismas neturi jokio pagrindo abejoti jų parodymais. Nors teisme liudytojos M. D. ir R. M. parodė, kad pirmieji konfliktą pradėjo V. ir R. J., tačiau jų parodymai yra nenuoseklūs, neatitinkantys nustatytų bylos aplinkybių. M. D. parodė, kad tai V. J. stūmė ir sudavė F. R., R. M. teigė nei vieno iš dalyvių smūgių nemačiusi. V. J. yra 12 metų vyresnis už kaltinamąjį, gerokai mažesnio ūgio bei per pusę mažesnio svorio, todėl neįtikėtina, kad būtų galėjęs užkabinėti ar suduoti smūgį 150 kg sveriančiam kaltinamajam, tuo labiau, kad nebuvo ir jokios dingsties. Teismas šių liudytojų – kaltinamojo artimųjų, baudžiamajame procese – teisiamajame posėdyje - atsiradusių daug vėliau po įvykio, kaltinamojo iniciatyva, parodymais apie įvykusio konflikto aplinkybes, vadovaujasi tik tiek, kiek jie atitinka jau nustatytas bylos aplinkybes, nes jie prieštarauja ne tik kitų liudytojų, bet ir paties kaltinamojo, pripažinusio sudavus smūgį V. J. parodymams.

22Kaltinamojo gynėjas ginčija BK 284 str. 1 d. inkriminavimą, tačiau teismas, įvertinęs ištirtus įrodymus konstatuoja, kad perkvalifikuoti kaltinamojo veiksmus nėra jokio pagrindo. Pagal suformuotą teismų praktiką BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodytas viešosios tvarkos pažeidimas nustatomas tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Šioje byloje teismas, remdamasis įrodymų visuma nustatė, kad F. R., pats išprovokavęs konfliktą, prieš V. J. smurtinius veiksmus, kuriais sukėlė pastarajam skausmą, atliko dėl jo paties susigalvoto konflikto, nusikalstamus veiksmus atliko viešoje vietoje, bei panaudojo fizinį smurtą, visai be priežasties elgėsi ypatingai įžūliai, kadangi visa tai vyko giminaičiams susirinkus į laidotuvių mišias, kurios pagal įprastas moralės normas ir tradicijas reikalauja rimties ir susikaupimo; jokių asmeninio pobūdžio konfliktų tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo prieš įvykį nėra buvę. Taipogi, pagal teismų praktiką viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne (kasacinės nutartys Nr. 2K-408/2013, Nr. 2K-506/2013 ir kt.). Šioje byloje konstatuojama, kad neabejotinai, pačiame miestelio centre esanti bažnyčios teritorija pripažintina viešąja vieta, nes joje bet kada, o tuo labiau dienos metu bet kada, taip pat ir veikos padarymo metu, gali būti daug žmonių. Dėl F. R. panaudoto fizinio smurto bei plūdimosi fakto, įvykį matę asmenys – liudytojai, kiti laidotuvių ceremonijos dalyviai galimai ir pro šalį neabejotinai ėję asmenys patyrė nemalonius jausmus, nepatogumų, pasijuto šiurkščiai pažeminti, buvo sutrukdytas jų dalyvavimas mišiose bei giminaičio laidotuvėse, nes kvietė policijos pareigūnus, davė parodymus. Dėl šių aplinkybių teismas konstatuoja, kad dėl kaltinamojo veiksmų kilo BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai, t. y. F. R. smurtiniais veiksmais bei plūdimusi buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka.

23F. R. buvo kaltinamas dar ir tuo, kad jis 2014 m. gegužės 16 d., apie 16.30 val., viešoje vietoje-Panevėžio r., Smilgių sen., Smilgių k., Panevėžio g. 15, prie seniūnijos pastato, įžūliu elgesiu bei grasinimais, pašalinių žmonių akivaizdoje, vartodamas necenzūrinius žodžius J. B. atžvilgiu, pašalinių žmonių akivaizdoje kėsinosi suduoti vieną kartą kumščiu J. B. į galvą, tačiau nepataikė bei grasino sunaikinti visą jos šeimą ir giminę, taip išgąsdindamas aplinkinius, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d.

24Kaltinamasis F. R. pripažino, kad pripažino, kad 2014-05-16 d. 16.30 val. viešojoje vietoje pavartojo necenzūrinius žodžius (iš kaltinamojo parodymų – „baikit padlos“), bet neigia, jog kėsinosi suduoti vieną kartą kumščiu J. B. į galvą bei grasino sunaikinti visą jos šeimą ir giminę. Išskyrus nukentėjusios J. B. parodymus, jokie duomenys nepatvirtina, kad kaltinamasis prie Smilgių seniūnijos kėsinosi jai suduoti ir grasino sunaikinti visą jos šeimą ir giminę, nors šalia buvo liudytojų ir kiti nukentėjusieji, bet nei vienas iš jų to nepatvirtino. Priešingai, visi pripažino, kad prie seniūnijos konfliktas vyko tarp ten buvusių moterų, tą patvirtino ir liudytoja S. J., parodžiusi, kad ji išlipo iš automobilio apraminti ne F. R. bet bekonfliktuojančių triukšmaujančių moterų. Nukentėjusioji J. B. buvo ką tik po laidotuvių, galimai susijaudinusi po anksčiau prasidėjusio konflikto, todėl galėjo neteisingai suprasti kaltinamojo veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad pasak liudytojų parodymų, konflikte dalyvavo dvi viena prieš kitą nusiteikusių giminaičių grupės, jos parodymai, kad kaltinamasis 2014-05-16 d. 16.30 val. viešojoje vietoje kėsinosi jai suduoti ir grasino sunaikinti visą jos šeimą ir giminę, vertintini kritiškai ir teismas jais nesivadovauja.

25Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad neįrodyta, jog kaltinamasis padarė jam inkriminuoto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius turinčią veiką. Valstybinis kaltintojas, kvalifikuodamas veiką pagal BK 284 str. 1 d. tik konstatavo, kad F. R. grasinimais viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

26Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį, t. y. baudžiamajame įstatyme numatytų nusikalstamų veikų objektyvių ir subjektyvių požymių visumą. F. R., nors ir įžūliai elgdamasis, tokiu būdu spontaniškai išreiškė nepasitenkinimą dėl ankstesnio įvykio bei dėl moterų konflikto. Aplinkybės, kad veika buvo padaryta viešoje vietoje ir esant pašaliniams asmenims, dar neįrodo paskatų pažeisti viešąją tvarką. Liudytojų parodymais nustatyta, kad prie seniūnijos kilęs konfliktas truko neilgai, F. R. netgi nebuvo šio konflikto iniciatoriumi ar dalyviu, nes žodinis ginčas pirmiausia kilo tarp konfliktuojančių moterų. Teismo vertinimu, visos šios aplinkybės patvirtina, jog kaltinime nurodytas įvykis kilo abiejų konflikto pusių tarpusavio asmeninių nesutarimų pasėkoje, o ne be jokios priežasties Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad F. R. nepadarė veikos, turinčios Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymių, todėl jis iš kaltinimo pagal BK 284 str. 1 d. (įvykio 2014-05-16 d. 16.30 val.) išteisintinas (Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

27F. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ar atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į F. R. nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį – jis įvykdė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 11 str.), į kaltinamojo asmenybę – jis nusikalto ir teisiamas trečią kartą už panašaus pobūdžio nusikaltimą, susijusį su smurto panaudojimu (b.l. 60-62, 65-79), kas rodo, kad nusikalstama veika padaryta neatsitiktinai, o yra logiška jo antivisuomeninio elgesio tąsa, teistumas neišnykęs, administracine tvarka baustas ne kartą, tame tarpe už viešosios tvarkos pažeidimus (b.l. 53-59) tačiau nuobaudos išnykusios dėl senaties, psichiatro įskaitoje, priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas (b.l. 85), pagal gyvenamą vietą charakterizuojamas patenkinamai, nurodant, kad yra būta žodinių nusiskundimų dėl F. R. įžūlaus elgesio kaimynų atžvilgiu (b.l. 81), veikos padarymo metu buvo dirbantis ir darbe charakterizuojamas teigiamai (b.l. 83), tačiau paskutiniais duomenimis nebedirba, taip pat į kitus Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyta bausmės paskirtis bus įgyvendinta kaltinamajam paskyrus vieną iš Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. sankcijoje numatytų griežtesnių alternatyvių bausmių rūšių – areštą, laikotarpiui mažesniam nei įstatymo numatytas vidurkis.

28Byloje nustatyta, kad nusikalstamos veikos pasėkoje nukentėjusysis V. J. patyrė fizinį skausmą, buvo žeminamas viešoje vietoje, per laidotuves, pašalinių ir artimų asmenų akivaizdoje, po konflikto jautė stresą, įtampą, todėl nukentėjusiojo pareikštas civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, atsižvelgiant į anksčiau aptartas aplinkybes, į veikos padarinius (jam nustatyti fiziniai sužalojimai sunkesnių pasekmių nesukėlė, gydymo nereikalavo, įvykio metu jautė skausmą), žalą padariusio asmens turtinę padėtį (nebedirba, pajamos nedidelės), vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, iš kaltinamojo F. R. nukentėjusiajam V. J. priteisiant 500 Lt neturtinei žalai atlyginti (CK 6.250 str., 115 str. 1 d.).

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 103 str. iš F. R. išieškotina valstybei 26,50 Lt pašto išlaidų.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 302 – 305, straipsniais

Nutarė

31F. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nubausti jį 30 (trisdešimties) parų areštu. Bausmę atlikti areštinėje.

32Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo F. R. palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

33V. J. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, priteisiant V. J. iš F. R. 500 Lt (144,81 Eur) V. J..

34Išieškoti iš F. R. valstybei 26,50 Lt (7,67 Eur) proceso išlaidų.

35Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Silvija... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F.... 3. F. R. 2014 m. gegužės 16 d., apie 13.30 val., viešoje vietoje-Panevėžio... 4. Kaltinamasis F. R. kaltu prisipažino iš dalies, patvirtino teisiamajame... 5. Teisminio nagrinėjimo metu F. R. papildomai paaiškino, kad kai numirė... 6. Nukentėjusysis V. J. patvirtino teisminio nagrinėjimo metu perskaitytus jo... 7. Papildomai teisiamajame posėdyje nukentėjusysis V. J. paaiškino, kad... 8. Reiškia civilinį ieškinį 1500 lt, tai neturtinė žala, nes buvo... 9. Nukentėjusioji R. J. parodė, kad 2014 m. gegužės 13 d. mirė brolis J. M..... 10. Nukentėjusioji J. B. parodė, kad 2014 m. gegužės 16 d., apie 13 val., kartu... 11. Liudytoja R. M. pilnai patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu,... 12. Liudytojas M. M. pilnai patvirtino teisiamajame posėdyje perskaitytus... 13. Papildomai teisiamajame posėdyje liudytojas M. M. parodė, kad konfliktas... 14. Liudytoja L. B. parodė, kad 2014-05-16 laidojo dėdę. Prie bažnyčios... 15. Liudytoja M. D. parodė, kad 2014-05-16 atvažiavo prie bažnyčios Smilgiuose.... 16. Liudytoja R. M., parodė, kad yra kaltinamojo sugyventinė. 2014-05-16... 17. Liudytoja S. J. parodė, kad dirba Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos... 18. Iš Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra... 19. Iš 2014-06-16 Teismo medicinos specialisto išvados Nr. G880/14(05) matyti,... 20. Iš civilinio ieškinio matyti, kad nukentėjusysis V. J. reiškia 1500 Lt... 21. Išanalizavęs byloje surinktus įrodymus, sugretinęs juos tarpusavyje ir... 22. Kaltinamojo gynėjas ginčija BK 284 str. 1 d. inkriminavimą, tačiau teismas,... 23. F. R. buvo kaltinamas dar ir tuo, kad jis 2014 m. gegužės 16 d., apie 16.30... 24. Kaltinamasis F. R. pripažino, kad pripažino, kad 2014-05-16 d. 16.30 val.... 25. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad... 26. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika... 27. F. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ar atsakomybę sunkinančių... 28. Byloje nustatyta, kad nusikalstamos veikos pasėkoje nukentėjusysis V. J.... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 103 str. iš F. R. išieškotina... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 302... 31. F. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nubausti... 32. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki... 33. V. J. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš... 34. Išieškoti iš F. R. valstybei 26,50 Lt (7,67 Eur) proceso išlaidų.... 35. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti apeliaciniu...