Byla 2A-503-40/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Liudvikos Tupienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo M. K. atstovui advokatui A. N., atsakovams G. M., R. M., jų atstovui advokatui K. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. K. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovams G. M., R. M. dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas M. K. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų G. M. ir R. M. be pagrindo įgytus 30000 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Nurodė, kad 2008 m. liepos 29 d. su atsakovais buvo sudarytas preliminarus susitarimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties. Susitarimu šalys įsipareigojo iki 2008-11-15 sudaryti pagrindinę 0,1239 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį. Susitarimo pasirašymo metu ieškovas, kaip nustatyta Susitarimo 6 punkte, avansu atsakovams sumokėjo 30000 Lt, kurie turėjo būti įskaičiuojami į žemės sklypo pardavimo kainą. Šalys Susitarime nustatytu terminu pagrindinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė, todėl išnyko ir pagrindas, kuriuo atsakovai įgijo 30000 Lt.

6Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

7Atsakovai G. M. ir R. M. pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad savo įsipareigojimų nėra pažeidę, jokių pasikeitimų dėl 0,1239 ha žemės sklypo, esančio ( - ), valdymo, naudojimo, disponavimo neatsirado.

8Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. galutiniu sprendimu 2009 m. sausio 30 d. preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Panaikino 2009 m. sausio 30 d. taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Iš ieškovo priteisė 30,70 Lt pašto išlaidų valstybei.

9Sprendime teismas nurodė, kad pagal LR CK 6.165 str. 5 d., jei šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Nustatė, kad pardavėjai buvo pasiruošę sudaryti pagrindinę sutartį, 2008 m. liepos 29 d. pasirašytas susitarimas sukėlė jo šalims teisines pasekmes, nes buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre ir pardavėjai prarado galimybę šį žemės sklypą siūlyti kitiems pirkėjams. Teismas remdamasis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr.3K-P-382) konstatavo, kad pirkėjo M. K. neveikimas sukėlė nepatogumus pardavėjams, nes pardavėjai, būdami sąžiningi, norėjo sudaryti sandorį. Pažymėjo, kad pirkėjo avansu grynais susitarimo pasirašymo dieną sumokėti pardavėjams 30000 Lt yra šalių sutartas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas. Konstatavo, kad pirkėjas vengė sudaryti pagrindinę sutartį, todėl pardavėjams perduoti pinigai paliktini.

10Apeliaciniu skundu ieškovas M. K. prašo Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. spendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121.Nurodo, kad sutartyje numatytos netesybos gali būti taikomos tik atsiradus sutartinei civilinei atsakomybei, kurią reglamentuoja LR CK šeštosios knygos XXII skyriaus antrojo skirsnio normos, tačiau jų teismas netaikė, kaip netaikė ir LR CK šeštosios knygos V skyriaus pirmojo skirsnio teisės normų, reglamentuojančių netesybas, kaip vieną iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Teismas, netaikęs minėtų normų, nesiaiškino, ar buvo visos ieškovo civilinės atsakomybės sąlygos, nevertino pačių atsakovų elgesį civilinės atsakomybės kontekste, netinkamai aiškino Susitarimo 8 punkto nuostatas, taip pažeisdamas sutarčių aiškinimo taisykles, suformuluotas LR CK 6.193 str.

132.Nurodo, kad Susitarimo 8 punkte, kuriuo vadovavosi teismas, spręsdamas palikti atsakovams ieškovo sumokėtus 30000 Lt kaip baudą už įsipareigojimų nevykdymą, nustatyta, kad avansu sumokėta 30000 Lt suma lieka pardavėjui kaip bauda už įsipareigojimo neįvykdymą tik tuo atveju, jei pirkėjas atsisako Susitarime aptartomis sąlygomis nupirkti iš pardavėjo turtą. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovas atsisakė pirkti turtą, todėl teismas, pats nustatęs nesant pagrindo taikyti Susitarimo 8 punktą, klydo pastarąjį taikydamas. Šalys netesybų mokėjimo dėl nepagrįsto vengimo sudaryti pagrindinę sutartį nebuvo susitarusios priskirti Susitarimo reguliavimui, todėl teismas, ieškovo tariamą neveikimą kvalifikavęs kaip vengimą sudaryti pagrindinę sutartį, be pagrindo taikė Susitarimo 8 punktą.

143.Nurodo, kad teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos proceso šalims paskirstymo taisyklę, kadangi ieškovui Susitarime 8 punkte numatytas pasekmes, t. y. civilinę atsakomybę taikė ne atsakovams įrodžius, jog ieškovas būtų nenorėjęs sudaryti pagrindinę sutartį, o ieškovui neįrodžius, jog jis būtų norėjęs sudaryti pagrindinę sutartį. Teismas, pažeisdamas LR CPK 270 str. 4 d., nenurodė, kuo remdamasis nustatė, kad atsakovų įrodinėjamos aplinkybės, jog jie buvo nuvykę pas notarą ir buvo pasiruošę sudaryti pagrindinę sutartį, jog ieškovas su jais nebendravo, jog atsakovai skambino ieškovui ir ieškojo jo nurodytu adresu, yra egzistuojančios (LR CPK 176 str. 1 d.). Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog turto pardavėjai būtų pareikalavę iš ieškovo realiai vykdyti jo prisiimtus įsipareigojimus, ar bent jau būtų sudarę visas prielaidas pagrindinės sutarties pasirašymui.

154. Nurodo, kad pagrindinės sutarties nesudarymą lėmė ne ieškovo kaltė, o abiejų šalių pasyvus elgesys (byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių bent vienai iš ginčo šalių buvus aktyviai), todėl šalys turėtų būti grąžintos į pirminę padėtį, grąžinant ieškovui šio atsakovams sumokėtus 30000 Lt. Apelianto manymu, šios bylos faktinės aplinkybės yra iš esmės panašios faktinėms aplinkybėms, nustatytoms Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2007.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo ieškovo M. K. apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą 2009 m. birželio 1 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181.Nurodo, kad 30000 Lt suma atsakovams yra labai didelė pinigų suma. Atsakovai buvo apgauti - formaliai jie pasirašė, kad neturi jokių pretenzijų UAB „MK statyba“, tačiau jie nebegali normaliai naudotis turimu žemės sklypu, kadangi vos ne ant jų sklypo ribos yra pastatytas didžiulis pastatas. Apeliantas yra artimai susijęs su UAB „MK statyba“. Apeliantas yra UAB „MKP“ direktorius, įmonės adresas yra ( - ). Toks pat adresas yra ir UAB „MK statyba“.

192. Nurodo, kad LR CK 6.256 str. 4 d. numato, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai jis atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Apeliantas veikė kaip verslininkas, dėl to jam taikytina jo atsakomybę griežtinanti norma. Atsakovui nėra pareigos įrodinėti egzistuojant apelianto civilinės atsakomybės pagrindus.

203.Nurodo, kad apeliantas savo atsisakymą nuo sandorio išreiškė atsakovų vengimu, neatsakinėjimu į skambučius. Šiuo atveju vengimas yra įrodomas ne rašytiniais įrodymais, o liudytojų parodymais. Apelianto tikslas buvo ne įsigyti žemės sklypą, o pasiekti, kad atsakovai atsisakytų pretenzijų dėl UAB „MK statyba“ įvykdytų neteisėtų statybų.

214. Ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2007) neatitinka precedento kriterijų, pateikta byla nėra tapati ar labai panaši savo faktinėmis aplinkybėmis, todėl šiuo atveju, šioje byloje neturi precedento galios ir netaikytina.

225. Nurodo, kad šalių Susitarimas buvo įregistruotas viešame registre, dėl ko atsakovai prarado galimybę parduoti sklypą.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

25Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo M. K. (pirkėjo) ir atsakovų G. M. bei R. M. (pardavėjų) 2008 m. liepos 29 d. buvo sudaryta preliminarioji žemės sklypo, adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“) (b.l. 5). Minėtos Sutarties 2 punktu šalys įsipareigojo pagrindinę turto pirkimo – pardavimo sutartį sudaryti iki 2008 m. lapkričio 15 d. Vadovaujantis Sutarties 6 punktu pirkėjas sumokėjo pardavėjams 30000 Lt sumą bei sutarė, kad minėta suma bus įskaičiuota į žemės sklypo, adresu ( - ), pardavimo kainą. Šalys sutarė, jog jeigu: pardavėjas atsisakys Sutartyje aptartomis sąlygomis parduoti daiktą; paaiškės, kad pardavėjas pateikė melagingą informaciją apie nuosavybės teise priklausantį Sutartyje nurodytą daiktą; elgėsi nesąžiningai, vykdydamas šia Sutartį; perleis nuosavybė teises į daiktą kitiems asmenims, tai pirkėjas turi teisę Sutartį nutraukti, o pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui gautą 30000 Lt sumą ir sumokėti 30000 Lt kaip baudą už įsipareigojimų neįvykdymą (Sutarties 7 punktas). Šalys sutarė, jog jeigu pirkėjas atsisakys Sutartyje aptartomis sąlygomis nupirkti iš pardavėjo minėtą turtą, tai avansu sumokėta 30000 Lt suma lieka pardavėjui kaip bauda už įsipareigojimo neįvykdymą (Sutarties 8 punktas).

26Pagrindinė žemės sklypo, adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis iki Sutartyje nurodytos datos, t.y. iki 2008 m. lapkričio 15 d., nesudaryta. Apeliantas tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodo, kad pagrindinės sutarties nesudarymą lėmė ne jo nenoras sudaryti pagrindinę sutartį, o abiejų šalių pasyvus elgesys, todėl atsakovai privalo grąžinti ieškovui 30000 Lt kaip be pagrindo įgytą turtą. Atsakovai gi teigia priešingai, atsikirsdami, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta išimtinai dėl ieškovo kaltės, nes jis vengė sudaryti pagrindinę sutartį, o pardavėjai nėra pažeidę nei vieno preliminariosios sutarties punkto, todėl 30000 Lt avansu ieškovo jiems sumokėta suma turi būti laikoma bauda už ieškovo įsipareigojimo pirkti turtą neįvykdymą, kaip tai numato Sutarties 8 punktas.

27Ieškovas apeliaciniame skunde vieną iš argumentų nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovų elgesį civilinės atsakomybės kontekste. Tačiau ieškovas M. K. ieškinyje, o jo atstovas advokatas A. N., bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, patys nurodo, kad ieškovas klausimo dėl atsakovų kaltės byloje nekelia (b.l. 3-4, 44-48), o ieškinį grindžia LR CK 6.237 str. pagrindu, prašydami iš atsakovų 30000 Lt priteisti kaip be pagrindo įgytą turtą. Taigi, pagrindinis aspektas nagrinėjamu atveju yra preliminariojoje sutartyje 8 punkte nurodytų netesybų, nustatytų už pirkėjo (ieškovo) įsipareigojimo pagal preliminariąją sutartį neįvykdymą, aiškinimas ir taikymas.

28LR CK 6.165 str. 4 d. įtvirtintas imperatyvas atlyginti kitai šaliai nuostolius, kurie padaromi įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį neįvykdymu. Tai reiškia, kad konstitucinio nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir tokio pobūdžio ikisutartiniuose santykiuose. Preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pateikti išaiškinimai dėl netesybų dvejopos teisinės prigimties reikšmingi ir preliminariojoje sutartyje prisiimtai prievolei sudaryti pagrindinę sutartį užtikrinti bei civilinei atsakomybei už tokio įsipareigojimo nesilaikymą taikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2009). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

29Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma už atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį (Preliminarios sutarties 8 punktas). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, nes jo neveikimas sukėlė pardavėjams nepatogumus, pirkėjas (ieškovas) vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Apeliantas nurodo, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas atsisakė pirkti turtą, tačiau teismas, tariamą ieškovo neveikimą kvalifikavęs kaip vengimą sudaryti pagrindinę sutartį, be pagrindo taikė Preliminarios sutarties 8 punktą.

30Byloje nustatyta ir to niekas neginčija, kad pagrindinė sutartis iki preliminarioje sutartyje nustatyto termino, t.y. iki 2008 m. lapkričio 15 d., nebuvo sudaryta, todėl šalių prievolė sudaryti šią sutartį yra pasibaigusi (LR CK 6.165 str. 5 d.). Pagal LR CK 6.165 str. 4 d. nuostatas, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, arba, kaip jau anksčiau konstatuota, sumokėti netesybas, šiuo konkrečiu atveju baudą, kuri laikoma iš anksto nustatytais būsimais kitos šalies nuostoliais. Pagrindinės sutarties nesudarymo aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

31Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovas M. K. vengė sudaryti pagrindinę sutartį, todėl atsakovams 30000 Lt paliktini kai netesybos už vengimą sudaryti pagrindinę sutartį.

32Iš VĮ Registrų centro Kauno filialo pažymos matyti, jog žemės sklypas, adresu ( - ), jungtinės nuosavybės teise 2004-12-29 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu priklauso atsakovams G. M. ir R. M., minėtas turtas nėra įkeistas ar kitaip suvaržytos teisės į jį (b.l. 20-21). Ieškovas nurodo, kad atsakovai jam nei skambino, nei rašė, nei kitaip bandė susisiekti su juo, nors, ieškovo teigimu, turėjo pareigą pranešti pirkėjui apie laiką ir vietą dėl pagrindinės sutarties pasirašymo (b.l. 45). Atsakovai paaiškino, kad jiems ieškovo rasti nepavykdavo, į jų skambučius jis neatsakydavo (b.l. 46-47). Iš šių paaiškinimų matyti, kad ieškovas M. K. pripažįsta, kad jis, kaip pirkėjas, jokių aktyvių veiksmų, siekiant sudaryti pagrindinę sutartį nesiėmė, o pasyviai laukė, kol aktyvių veiksmų imsis atsakovai. Nors ieškovas nurodo, kad atsakovai taip pat pasyviai delsė, tačiau šiuos ieškovo argumentus paneigia ne tik atsakovų pirmosios instancijos teisme duoti paaiškinai, bet ir rašytiniai įrodymai. Iš VĮ Registrų centro Kauno filialo pažymos matyti, kad preliminarioji 2008 m. liepos 29 d. sutartis viešame registre įregistruota ne ją sudarius, o tik likus savaitei laiko iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pasibaigimo, t.y. žyma apie preliminariosios sutarties įregistravimą galiojo nuo 2008-11-06 iki 2008-11-15 (b.l. 21), todėl pagrįstai galima teigti, jog atsakovams nepavykus susisiekti su ieškovu, jie kaip įrodymą, jog tikrai siekia sudaryti sutartį, preliminarą sutartį įregistravo viešame registre.

33Pažymėtina, kad šalies teisė pradėti derybas ir jas nutraukti nėra absoliuti – šią teisę šalis gali įgyvendinti nepažeisdama sąžiningumo principo. Šalis neturėtų vesti derybų, jeigu neketina sudaryti sutarties, sąžiningumas reikalauja, kad toli pažengusios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties.

34LR CPK 176 str. 1 d. nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Tai reiškia, kad nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-58/2007).Šalių paaiškinimai taip pat yra įstatymo nustatyta įrodinėjimo priemonė (LR CPK 177 str. 2 d., 186 str.). Ieškovas ir atsakovai yra bylos šalys. Tai yra bylos baigtimi suinteresuoti asmenys. Vertinant jų parodymus civilinėje byloje reikia atsižvelgti į tai, kad šalies paaiškinimai yra teikiami šalies kaip suinteresuoto bylos baigtimi asmens ir todėl yra subjektyvūs. Asmuo, būdamas suinteresuotas bylos baigtimi, siekdamas sau naudingo teismo sprendimo, gali teikti aiškinimus ne visus, o dalį jų nutylėdamas, palankiai jam vaizduodamas aplinkybes arba dar kitaip jas iškreipdamas savo naudai. Jo parodymai gali būti nevisapusiški ir neobjektyvūs. Vertinant šalių paaiškinimus reikia kreipti dėmesį į priešingos šalies ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų aiškinimus ir kitus įrodymus, esančius byloje, ir lyginti, kiek svarbių aplinkybių nepasakoma šalių parodymuose. Reikia įvertinti, ar neobjektyvumas ir neišsamumas yra žymus, ar susijęs su nagrinėjamos bylos esminėmis aplinkybėmis. Šalių paaiškinimų subjektyvus ir klaidinantis pobūdis nesudaro pagrindo vien dėl to juos vertinti kritiškai kaip nepatikimus ir juos atmesti, nes konkrečioje byloje reikia įvertinti parodymų turinį, visų byloje esančių įrodymų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K., J,K, v. V.B., L.B .; bylos Nr. 3K-3-628/2008).

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų paaiškinimų subjektyvumas nesudaro pagrindo nevertinti atsakovų parodymų kaip įrodinėjimo priemonės. Juose esantys duomenys, vertintini su kitais byloje esančiais įrodymais ir iš esmės yra jiems neprieštaraujantys, todėl yra patikimi ir pakankami su kitų įrodymų visuma (LR CPK 185 str.), ir jie, teisėjų kolegijos vertinimu, objektyviau padeda atskleisti tikruosius šalių ketinimus ir elgesį po preliminariosios sutarties sudarymo. Tuo tarpu ieškovo atstovo paaiškinimuose, teisėjų kolegijos vertinimu, matyti akivaizdus klaidinantis pobūdis, kai nutylima dalis bylos aplinkybių ir jos iškraipomos. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė LR CPK 185 str. suformuluotų įrodymų vertinimo taisyklių. Be to, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. 1 d.). Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (LR CK 6.200 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju preliminarios sutarties vykdymo prasme abi šalys buvo lygios, tačiau kaip matyti iš ieškovo atstovo duotų paaiškinimų teisme, ieškovas jokių aktyvių veiksmų, siekiant sudaryti pagrindinę sutartį, nesiėmė, kai tuo tarpu atsakovai, vertinant jų paaiškinimus, buvo aktyvūs (b.l. 44-48). Teisėjų kolegijos vertimu, lyginant ieškovo elgesį protingo, atidaus, rūpestingo asmens kontekste, jo pasyvumas laikytinas vengimu sudaryti pagrindinę sutartį, todėl jis privalo atsakovams sumokėti Sutarties 8 punkte sutartas netesybas (LR CK 6.165 str. 4 d.).

36Pažymėtina, kad atsakovai, pateikdami atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija jų nevertina ir dėl jų nepasisako (LR CPK 314 str.).

37Dėl nurodytų motyvų Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimas paliktinas nepakeistu, o ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.

38Iš ieškovo M. K. priteistina atsakovei R. M. 2420 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei valstybei 8,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo M. K. (asmens kodas ( - ) adresas – ( - )) atsakovei R. M. (asmens kodas ( - ) adresas – ( - )) 2420 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, bei valstybei 8,05 Lt (aštuonis litus 5 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas M. K. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą ieškiniu,... 5. Nurodė, kad 2008 m. liepos 29 d. su atsakovais buvo sudarytas preliminarus... 6. Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. preliminariu sprendimu... 7. Atsakovai G. M. ir R. M. pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl Raseinių... 8. Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. galutiniu... 9. Sprendime teismas nurodė, kad pagal LR CK 6.165 str. 5 d., jei šalys per... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas M. K. prašo Raseinių rajono apylinkės... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1.Nurodo, kad sutartyje numatytos netesybos gali būti taikomos tik atsiradus... 13. 2.Nurodo, kad Susitarimo 8 punkte, kuriuo vadovavosi teismas, spręsdamas... 14. 3.Nurodo, kad teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos proceso šalims... 15. 4. Nurodo, kad pagrindinės sutarties nesudarymą lėmė ne ieškovo kaltė, o... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo ieškovo M. K.... 17. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1.Nurodo, kad 30000 Lt suma atsakovams yra labai didelė pinigų suma.... 19. 2. Nurodo, kad LR CK 6.256 str. 4 d. numato, kad kai sutartinės prievolės... 20. 3.Nurodo, kad apeliantas savo atsisakymą nuo sandorio išreiškė atsakovų... 21. 4. Ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2007 m.... 22. 5. Nurodo, kad šalių Susitarimas buvo įregistruotas viešame registre, dėl... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo M. K. (pirkėjo) ir atsakovų G. M. bei R.... 26. Pagrindinė žemės sklypo, adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis iki... 27. Ieškovas apeliaciniame skunde vieną iš argumentų nurodo, kad pirmosios... 28. LR CK 6.165 str. 4 d. įtvirtintas imperatyvas atlyginti kitai šaliai... 29. Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma už... 30. Byloje nustatyta ir to niekas neginčija, kad pagrindinė sutartis iki... 31. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 32. Iš VĮ Registrų centro Kauno filialo pažymos matyti, jog žemės sklypas,... 33. Pažymėtina, kad šalies teisė pradėti derybas ir jas nutraukti nėra... 34. LR CPK 176 str. 1 d. nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų paaiškinimų subjektyvumas... 36. Pažymėtina, kad atsakovai, pateikdami atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 37. Dėl nurodytų motyvų Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1... 38. Iš ieškovo M. K. priteistina atsakovei R. M. 2420 Lt išlaidų advokato... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti iš ieškovo M. K. (asmens kodas ( - ) adresas – ( - )) atsakovei...